Békés Megyei Hírlap, 2003. május (58. évfolyam, 101-126. szám)

2003-05-24 / 120. szám

SPORT 2003. Május 24., szombat - 15. oldal Sarkad: kettőből kettő Tenisz Mindkét idegenbeli mérkőzését megnyerte a Sarkad együttese a me­gyei tenisz csapatbajnokság legutóbbi kettős fordulójában. A gárda előbb a Mezőberényt, majd a Gyomaéndrődöt leckéztette meg. Eredmények. A-csoport: Orosháza-Vésztő 4:5, Gyomaendrőd-Békés 8:1, Mezőberény-Sarkad 4:5, Gyomaendrőd-Sarkad 4:5, Békés-Orosháza 0:9, Vésztő-Mezőberény 4:5. B-csoport: Gyula-Szarvas 2:7, Békéscsabai Penn-Szeghalom 3:6, Gyula- Békéscsabai Előre TK 3:6, Szarvas-Szeghalom 4:5. ■ Mail-közgyűlés _________Budapest_________ Csak a futballcsalád teljes ösz- szefogásával érhetők el azok a cé­lok, amelyek felé a magyar lab­darúgás törekszik. Ezt Bozóky Imre, az MLSZ elnöke mondta a Magyar Amatőr Labdarúgó Liga évi rendes közgyűlésén. A szövetség hivatalos honlap­ján (www.mlsz.hu) közölt ösz- szefoglaló szerint a sportág első­számú hazai vezetője felhívta az érdekeltek figyelmét arra, hogy a GYISM pályázatai révén az ama­tőrkluboknak is lehetőségük nyí­lik műfüves pályák építésére, s az MLSZ támogatja, hogy az új sporttörvény tervezetébe az is kerüljön be: az önkormányzatok­nak kötelességük támogatni a sportot. Bozóky ezenkívül ki­emelte: a magyar futball szerep­lői számára az Európai Unióhoz való csatlakozás alkalmat teremt majd arra, hogy a közös anyagi forrásokból részesüljenek. Focitábor gyerekeknek BtKÉSCSABA A békéscsabai Szokolay Focisuli nyári napközis focitábort szervez a békécsabai MÁV SE Csányi utcai pályáján. Várják a focizni vágyó 6- 13 éves gyerekeket. Három turnus­ban, három héten keresztül (lehet egy hétre is vagy akár mindhárom hétre) jelentkezni. Turnusok időpontjai. Első tur­nus: július 14-júl. 18. Második: jú­lius 21— júl. 25. Harmadik: július 28-aug. 1. Jelentkezni lehet folyamatos jú­lius 10-éig, illetve a turnusokat megelőző héten szerdáig Szokolay Sándornál. Telefon: az esti órákban 443-514 illetve, (20) 497-2442. Tervezett program: gyülekező naponta 7.30 és 8.30 között, a foglal­kozások 16.30-ig tartanak. ■ Sport a helyi médiában Csaba Tv. Május 25., szombat, 17.05: Békéscsabai VSC-Egri Vízmű OB I B-s fér­fi vízilabda-mérkőzés. Május 25., vasárnap, 19.40: Sporthírek. Benne: képes tu­dósítások: Kerekes I. Györgyné nyilatkozik a „bunda" ügyről, Békés megyei lovasbajnokság Békéscsabán, Békéscsaba-Egri Vízmű OB I B-s férfi vízilabda­mérkőzés, József Attila Kupa mini kosárlabdatorna, további megyei sporthírek. Ismétlések: május 25., vasárnap, 22.20, május 26., hétfő, 18.40 és május 28„ t zerda 22.25. Május 27., kedd, 2i05na Béfcésosabíj-F.gri Vízmű OB I B-s férfi ízilabda-mérkőzés ismétlése. Orosházi Városi Tv. Május 26., hétfő, 19.20: Sporthírek. Csaba Rádió. Május 25., vasárnap, 20.15: Hosszabbítás: a hétvégi sportesemé- nyek összefoglalója. Hétköznap 17,45 és 20.30: Hosszabbítás.______________■ Meghosszabbított első osztályú tagság Matáv Sopron-Békéscsabai Előre FC 1-3 (0-0) NB I-es labdarúgó-mérkőzés, Sopron, 1500 néző. V.: Makai (Nyekita, Tóth I.). Sopron: Farkas B. - Horváth R„ Szabados, Tóth A. — Majoros, Fehér Z„ Pin­tér Z., Somogyi - Tóth M., Balaskó, Sira. Edző: Komjáti András. Békéscsaba: Fekete - Schindler, Fehér Zs., Grujics, Udvari - Kovács N„ Bánföldi, Cseke, Vincze Z. - Miculescu, Tóth Gy. Vezetőedző: Supka Attila. Csere: Pintér Z. helyett Sifter a 34., Miculescu h. Megyesi, Sira h. Javrujan mindkettő a szünetben, Majoros h. Orabinec a 60., Cseke h. Bujáki a 70., Tóth Gy., h. Hoffmann a 75. percben. Gólszerző: Tóth M. a 48. Tóth Gy. az 52., Tóth Gy. az 58., Megyesi a 74. perc­ben. Sárga lap: Tóth M. (szövegért) a 20., Fehér Z. (szövegért) a 71., Udvari (sza­badrúgás elvégzésének akadályozásáért) a 88. percben. Szögletarány: 3:5 (2:3). Sopron 7. perc: Miculescu labdát szerzett a hazaiak térfelén, indította Tóth Györgyöt, de hosszan szöktette a kilépő csatárt, aki így lemaradt a labdáról. 15. perc: Fehér Zsolt fejelte a labdát Vincze Zoltánhoz, aki 28 méterről kapásból nagy erejű csa­vart lövést eresztett meg, ám Far­kas Balász üggyel-bajjal hárított. 22. perc: Miculescut rántották le a 16-os előtt, a megítélt szabad­rúgást maga a sértett végezte el. A nagy erővel kapura lőtt labda a sorfalban álló Pintér Zoltánt talál­ta fejen, akit ápolni kellett. 23. perc: nagy kavarodás kelet­kezett a Békéscsaba kapuja előtt, Tóth András elé pattant a labda, aki az ötösről a keresztlécet talál­ta telibe. Nagy szerencséje volt a vendég lila-fehéreknek. 30. perc: Fehér Zoltánt buktat­ták a csabai védők 22 méterre a vendégek kapujától. Balaskó sza­badrúgása után a labda fél méter­rel a jobb felső sarok fölött hagyta el a játékteret. 33. perc: Cseke előre vágott labdájára Kovács Norbert és Tóth György együtt rajtolt, a soproni 16-oson belül Kovács Norbert ért oda előbb, ám az előtte keresztbe futó Tóth György alaposan meg­zavarta és így Kovács Norbert az oldalhálóbí vágfa ^lsbtláfe-&agy gólszerzési lehetőség volt. 45. perc: Cseke jó cselekkel tört be a soproni kapu előterébe, 21 méterről jobbal lőtt, a labda a jobb kapufa mellett csúszott ki az alapvonalon túlra. 48. perc: szabadrúgáshoz ju­tott a Sopron 18 méterre a csabai kaputól, amelyet Somogyi csavart középre és a berobbanó Tóth Mi­hály mintegy hét méterről a kapu bal oldalába csúsztatta a labdát, 1-0. 51. perc: Javrujan futott el a jobb oldalon, majd középre ívelt, ám Tóth Mihály a kapujából kifu­tó Fekete mellett a kapu mellé csavart. 52. perc: nagy távoli lö­vést eresztett meg Bánföldi, a labda a kereszt­be futó Szaba­dosról magasra felpörgött, Far­kas Balázs fel­ugorva szerette volna megfogni a labdát, ám az a kezéből kipör- gött és a berobbanó Tóth György (első képünkön) három méterről a léc alá lőtte a labdát, 1-1. 58. perc: Megyesi ugratta ki a bal oldalon Tóth Györgyöt, aki egy csel után éles szögből hatal­mas erővel a kapu bal felső sarká­ba bombázott, 1—2. 66. perc: Javrujan ugratta ki Tóth Mihályt, aki kapásból a 16- osról a léc fölé lőtt. 74. perc: Megyesit buktatta Fe­hér Zoltán mintegy 20 méterre a kaputól, a megítélt szabadrúgást Megyesi (má­sodik felvéte­lünkön) nagy erővel a bal fel­ső sarokba csa­varta, 1-3. 82. perc: Megyesi vég­zett el szabad­rúgást jobb ol­dalról, a 11-es magasságából. A labdát magasan átívelte bal oldal­ra az érkező Vincze Zoltán elé, aki kapásból centiméterekkel a jobb kapufa mellé lőtt. A mérkőzés előtt mindkét edző arról beszélt, hogy győzelmet vár csapatától. Taktikájukat is ennek megfelelően dolgozták ki, ám az első félidőben a győzelemre való törekedésből nem sokat mutattak a csapatok. A mérkőzés nagy „Hajrá lilák!” buzdítással kezdő­dött - mintegy 20-22 fiatal rán- dult át Békéscsabáról Sopronba, hogy buzdítsa kedvenceit. Tapogatódzó játékkal kezdődött a kilencven perc, mindkét csapat alaposan megszervezte védelmét, ezért hosszú időn keresztül jósze­rivel csak a két 16-os közt folyt a já­ték. Veszélyt a kapukra csak egy- egy váratlan megugrás jelentett. A Sopron igyekezett átvenni a játék irányítását, ám ebben folyamato­san gátolta a békéscsabai védelem és középpályás sor. Úgy tűnik, leg­alábbis az első félidőben végig ér­vényesült a lila-fehérek halogató taktikája. A megszerzett labdákkal nem indítottak azonnal támadást, hanem igyekeztek mindig taktiku­san az ellenfél kapuja felé tömi a labdákkal. A legtöbb esetben csak szabálytalanság árán tudta a sopro­ni együttes meggátolni a viharsar­kiakat egy-egy komolyabb veszély- helyzet: kialakitj.sábam ^ ólja után felpörgött a Csabái gár­a, szinte egyik pillanatról a má­sikra átvette a kezdeményezést el­lenfelétől, amelynek gyorsan meg is lett az eredménye. Az egyenlítő gólt követően az Előre akarata ér­vényesült, veszélyesebbnél veszé­lyesebb támadásokat vezettek a soproniak kapujára, amely újabb gólt eredményezett. Aztán lábra kapott a Sopron is, ám Fekete Ró­bert kapujának veszélyeztetésén kívül többre nem futotta erejük­ből. Majd következett Megyesi szabadrúgásgólja, amellyel eldön­tötte a mérkőzés sorsát. A hátralé­vő időben kissé keményeden a já­ték, Makai játékvezető több alka­lommal is olyan esetek következ­tében is alkalmazta az előnysza­bályt, amikor nem lett volna sza­bad. Ezen a délutánon a vendégek a második félidőben egyértelmű­en jobbak voltak. A Békéscsabai Előre ezzel a győzelmével bebiz­tosította további NB 1-es tagságát. Jó: Somogyi, Tóth M„ ill. Feke­te, Schindler, Fehér Zs., Grujics, Tóth Gy., Megyesi. Komjáti András: - A csapat gyenge teljesítményt nyújtott. A vezetés megszerzése után köny- nyelművé váltunk, s ezt a nagyon jól kontrázó Békéscsaba könyör­telenül kihasználta. Supka Attila: - Bár nem volt magas színvonalú a mérkőzés, számunkra mégis gyönyörű volt. A hazaiak vezető­gólja után mindent egy lapra téve támadtunk, szerencsére a fiúk nemcsak a helyzetekig jutottak el, hanem azokból hármat ki is hasz­náltak, és így megérdemelten sze­reztük meg a számunkra rendkí­vül fontos három pontot. KÖNCZÖL LÁSZLÓ A másik mérkőzésen: Zalaegerszegi TE-Kispest-Honvéd 3-1 (2-1). Az alsóház állása a záró forduló előtt 7. ZTE 15 7 9 61-48 52 8. Videoton 11 6 13 43-37 39 9. Sopron 8 9 14 45-53 33 10. Békéscsaba 9 4 18 41-70 31 11. Kispest 7 5 19 39-65 26 12. Dunaferr 4 7 19 34-66 19 (Folytatás a 14. oldalról) ÁLLÁST KÍNÁL A KERÁMIAGÉP Kft., Békéscsaba, Ruméi u. 5. szám alatt, gépiparban jártas kooperátort ke­res felvételre. Technológusi tapasztalat, né­met nyelvtudás előny. Jelentkezni lehet írás­ban, Szkaliczki István műszaki főmérnöknél.-28458­A Hungária Nyomda Rt. egy fo MONTÍROZÓT KERES nyomdai végzettséggel, három műszakos munkarendbe. Pályakezdők jelentkezését is várjuk. Jelentkezni: HUNGÁRIA NYOMDA Rt, 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út IS. Telefon: (66) 527-SSO, 527-SSI/IN-es mellék ALAPÍTVÁNY munkatársakat keres. Nyárra di­ákok jelentkezését is várjuk. Gépkocsi előny. (68) 415-122, (30) 564-8555. *28450* * AUTÓALKATRÉSZ raktárost felveszek. (66) 449-676.-28569­BÉKÉSCSABAI gyógyszertárba felelős vezetőt keresünk. Személyi jog megoldható. Tel.: 06 (30) 9167-132, (30) 2163-549. •28841­BÉKÉSCSABAI munkahelyre havi 80 órában takarítót szezon munkára felveszek. Jelige: „Tiszta” a hirdetőbe.-28486­BÉKÉSCSABAI szórakozóhely (NARI) főállású fiatal pultos felszolgálót keres. (30) 229- 3310.-28789­BP.-I asztalos üzembe épület és bútoraszta­los szakembert keresünk, szállás biztosítva. Tel.: 06-30/2011-055. "24044­CSABA CENTER KÍNAI gyorséttermébe nem dohányzó, fiatalos felszolgálólányt kere­sünk. •26830* EGYEDÜLÁLLÓ, nyugdíjas vagy munkanélküli sofőrt keresek piacozáshoz. (66) 454-356.-28794­ÉTTERMI felszolgálót keresek gyulai munka­helyre. Tel.: 06 (70) 256-9496. •28229* FELSZOLGÁLÓT felveszek. 06 (70) 516-9672.-28582­FIATAL asztalost és segédmunkást jó kereset­tel műhelyembe felveszek. Cím: Békéscsaba, Mezőmegyer, Esze T. u. 30.-28326­FIATAL SZOBAFESTÖ-mázoló-tapétázó szak­embert felveszünk. 06 (60) 306-921. .!sm. RATAL targoncásokat keresünk Pest környé­kére 30 éves korig. (30) 399-6547.-28262­GYAKORLOTT targoncavezetőket keresek gáz­üzemű targoncára Békéscsabai munkahelyre. Tel.: 06/20/9-440-171. •28568* GYULÁN Újvári kocsmába női pultost kere­sünk. Tel.: (30) 9531-439. •28531* HÁZTARTÁSI gépszerelőt felveszek. Jogosít­vány, számítógépes, hűtős ismeret szükséges. (20) 9437-690. •28516* HEGESZTŐKET, lakatosokat, fémfestőt, esz­tergályos felveszek. 06 (20) 3182-241. •28431­H0STESST keresünk felvételre. Érd.: 06 (30) 516-9613.-26355­8IFÁRA és traktorral sofőröket keresek. Tel.: (30) 2186-415, (66) 258-228.-27583­8 KOMÁROM-Esztergom megyei munkahely­re munkaerőt keresek 20-35 éves korig, min. Ált. Isk. végzettséggel! Volt IBM-esek, Video- tonosok előnyben! Előfelvételi: (70) 220- 1061 *26813* KŐMŰVESEKET alkalmazok békéscsabai és gyulai munkaterületekre. (30) 9550-446, (30) 9282-324, este: (66) 277-250.-28532­SZARVASI GYÓGYSZERTÁR gyógyszertári asszisztenst KERES AZONNALI BELÉPÉSSEL. Érd.: P mmmnrwrm KŐMŰVESEKET keresek. (70) 314-6632.-28429­LAKATOST felveszek. 06 (20) 357-8397. *28206* LEINFORMÁLHATÓ, nyugdíjas adminisztrátor hölgyet keresünk. Feltételek: érettségi, számí­tógép ismeret és könyvelésben jártasság. Je­lentkezni a (66) 510-741, (66) 411-156 tele­fonszámokon lehet. *28814­MEZÓMEGYERI söröző pultost keres. Érd.: 06 (20) 474-4411. •28480­ÖNÁLLÓAN dolgozó gyakorlott, békéscsabai autószerelőt felveszünk. (30) 3046-646.-28545­PC5ABA-SPAN Bt. 5600 BÉKÉSCSABA, Berényi út 103/1. Telefon/fax: (66) 454-239, (30) 3700-828. Bút 1 fi oroszt tani dost it ( R0SAL kozmetikumok értékesítéséhez ta­nácsadó hölgyeket és kereskedőket keresek. (20) 577-4430. •28314­* SEGÉDMUNKÁST felveszek. 06 (20) 9576- 534.-------‘------- *28560* SI ÓFOKI étterembe németül tudó felszolgá­lót, pizzaszakácsot, feketemosogatót kere­sünk. Tel.: 30/348-0477, 30/9210-171. *26780* SÖRÖZŐBE pultosok jelentkezését várjuk a (30) 207-3470-es számon.-26765­SZAKÁCSOT FELVESZÜNK, lehet kezdő vagy nyugdíjas is. (66) 482-231, (20) 9269- 731. *28354* SZAKKÉPZETT cukrászt felveszünk. Érd.: (30) 9432-541 vagy Békés, Kalász sor 35. •28246* SZAKKÉPZETT szakácsot keresünk. Érd.: 06 (20) 9435-863. *28370* SZOBAFESTŐ mázolót felveszek. Érd.: Csarnai György, (30) 9781-293.-28787­SZÓRÓLAP terjesztésére párok, házaspárok, elsősorban munkanélküliek vagy rokkant- nyugdíjasok jelentkezését várjuk. Gk„ kerék­pár., telefon szükséges, békésiek előnyben. Jel.: Bcs., Vasutas Műv. Ház, Andrássy út 79­81., V. 27. (kedd), 15 óra. *28190* Békéscsabai székhelyű cég agilis, kreatív, jó előadó­személyt alkalmazna MOBIL KÉSZÜLÉKEKKEL VALÓ KEZELÉSEK VÉGZÉSÉRE. SZEMÉLYAUTÓ FELTÉTEL. Egészségügyi végzettség, diploma előnyt jelent. Érd. a (20) 9684-353-as számon lebet. TÁNCOSLÁNYOKAT, konzumhölgyeket kere­sünk korrekt feltételekkel. Tel.: (30) 443- 5796.-26828­VENDÉGLÁTÓ EGYSÉG teraszának pakolására keresünk megbízható ember. 06 (20) 998- 2933. •28277­1 FŐ víz-, gáz-, fűtésszerelésben jártas szere­lőt felveszek békéscsabai munkára. (30) 349-4797. ♦28168* ÁLLÁST KERES 8 GÉPKOCSIVEZETŐ munkát keres D, C, E jo­gosítvánnyal. (20) 446-2335. —------------------------------- -28195­JO GÁSZ melletti és szerkesztőségi gyakorlat­tal rendelkező friss nyugdíjas szövegszerkesz­tő munkalehetőséget keres, esetleg lakásán is. Tel.: (66) 430-795.-------.------- -28172­a R UHÁZATI cipó kereskedelmi végzettség­gel, 40 éves rokkantnyugdíjas, árusoknál el­helyezkedne. Érd.: 06 (20) 423-2721. •28840* TAKARÍTÁST vállalok. (66) 321-109. •28609­TEREPRENDEZÉST és ház körüli munkát válla­lok. 06 (20) 495-8106.-28785­810 ÉVES fuvarszervezői, szállításvezető gyakorlattal, szakmai vizsgákkal állást kere­sek. (20) 985-9955. ___________*28606* PÉ NZPIAC HITELÜGYINTÉZÉS otthonában. (30) 9289- 364. —■-------------- *28770* JE LZÁLOGHITELEK ügyintézése 1 hét alatt, terhelt ingatlan, minimálbér nem akadály. Tel.: (30) 3825-877.-28324­LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATOTT ÉS SZABAD FEL­HASZNÁLÁSÚ HITELEK teljes körű gyors ügy­intézése • előzetes hitelfelmérés - minimál­bér esetén is. SIKER HITELIR0DA, Békéscsa* ba, Kinizsi u. 14., (66) 450-577, (30) 943- 1352.-------.-------*23479* SZ ABAD FELHASZNÁLÁSÚ jelzáloghitelek ban­ki háttérrel. 06 (30) 324-2740. *28485* SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Érd.: 06 (70) 3848- 438.- ----------------------- *23496* SZ ÁMÍTÁSTECHNIKA HASZNÁLT Matrix és lézernyomtatók 20-40% árengedménnyel! Notebook Ház, Békéscsa­ba, Szarvasi út 26/B. Tel: (66) 449-918. ..................................... -28836­RÉ OISÉQ a SZÖVŐSZÉK eladó. (68) 425-925, (66) 246-257. *28384* VÁLLALKOZÁS GYULÁN söröző átadó. (30) 311-2585. *24140» ZÖLDSÉGESÜZLET átadó. (70) 3358-051.-28537­HANGSZER a FAPÁNCÉLOS zongora eladó. (30) 9787- 410. *2884 BÚTOR ÉTKEZŐGARNITÚRA eladó. (66) 321-109. *28609* KANIZSA szekrénysor eladó:(66) 430-572. *28400* VEGYES AKCIÓ! Használt kerékpárok garanciával 4 E Ft-tól, futópad 35 E Ft Gyulán. 20/3993-100. *28408­a BODZAVIRÁG felvásárlása legmaga­sabb napi áron 2003. 05. 21-étöl. Békés­csaba, Földvári u. 31. .wm. BONTÁSBÓL eladó tégla, pala, faanyag, nyí­lászárók, kazán, konvektor. Épületet és csere­pet veszek. Békéscsaba, Dobozi út (IXEM után) (70) 269-9381. *28403* BONTOTT ANYAGOK ELADÓK Békésen, Csa­ba Teleki 14, Gyulán, Rákóczi u. cserép, tégla, ajtó, ablak, faanyag eladó. (20) 472- 9658. *28319* ELADÓ hőszigetelt kétszámyú 190x201 cm fa garázskapu tokkal. (20) 494-6624. *28530* ENYHÉN csípős házikolbász eladó. (30) 281- 6902. • *28205* ÉPÍTKEZŐK, FIGYELEM! Eladó új, hőálló, üveges bukó- nyíló, natúr fa, kétszámyú te­rasz ajtó (240x270 cm). Irányár: 220 000 Ft. Érd.: 06 (30) 3497-086. •28502* ÉPÜLETBONTÁST, járdalapot, téglát veszek. Tel.: (20) 567-6118. *28404* ÉPÜLETET bontásra veszek. (70) 2901-909.-28845­F8-AS konvektorok eladók. (30) 436-1954. *28600" «HASÍTVA és darabolva disznó kapható. (66) 327-812. •28541* HASZNÁLT hűtőkamra berendezések eladók. 06 (20) 389-0613. *24237* a HÁZI TÖMÉSŰ pucolt kacsa és tanyasi tyúk pucolva kapható. (66) 327-812. *26570* IGÉNYES kialakítású natúr fa, kétszárnyas, kazettás felülvilágítós garázsajtó eladó. (30) 399-6112. *28321* IPARI varrógépek, 3 szálas Textima Csepel gyorsvarró eladó. (20) 515-1841.-28374­»JÓ ÁLLAPOTÚ beépített csempekályha el­adó. Érd.: 06 (30) 573-8798. •26840­KIMARADT ÚJ AJTÓK ELADÓK. (20) 9575-148. •28407* LÁNGHEGESZTÖ-felszerelés és Yamaha robo­gó eladó. Telefon: (66) 436-261. •28424* « LG ABLAKKLÍMA eladó. (66) 452-108.-28549­MAGVAS cirokkalász eladó. (30) 322-4278.-28376­NYITOTT vas kis- és nagykapu 1 betétrésszel és 6-os vas nyúlketrec eladó. Telefon: (66) 438-016. ________^_____________________________._________-28423­NY OMTATÓ, MONITOR ELADÓ. (66) 430­0LYAN személyt keresek aki utánfutó-össze­építéssel foglalkozik. (30) 244-1363. *28304­PAPRIKAPALÁNTA eladó. (66) 420-066, (30) 283-4110. *28306­R0TAKAPA, terménydaráló, betegápoló kocsi, vascsövek és egyebek eladók. Békéscsaba, Hajnal u. 3.-23544­SZOLÁRIUM bérbe adó, eladó. (30) 2062- 222. •26631* ÚJSZERŰ, háromkerekű kempingkerékpár (felnőtt) eladó. (66) 482-491.----------— -28563* VE NDÉGLÁTÓEGYSÉGBE teljes (réz-fa) bár­pult gép tartozékokkal eladó. (30) 9535- 900. 12 B0KSZ0S lóistálló Békéscsabán eladó, bérelt területen, füves versenypályával, ho­mokos ugrópályával, tereplovaglási lehető­séggel. Tel.: (30) 9255-750. •28518" 120 X 100 cm, többfunkciós átalakítható VASÁLLVÁNYOK OLCSÓN ELADÓK. (70) 271- 0473. *28542* 1500 l-es NYOMÁSÁLLÓ tartály és 5000 l-es fürdőmedence eladó. (30) 399-7046. •28259* 51 ÉVES egyedülálló nő kertes vagy bérlakási ház ingatlanért eltartási szerződést kötne idős nénivel. (20) 553-0306.-28356­70 ÉVEN felüli, egyedül élő özvegy ember ke­res házvezetőnőt. Lakás, megélhetés, havi bér biztosítva. Független, vallásos és becsüle­tes legyen. Cím a gyulai Hirdetési Irodában, Városház u. 18. (Rőfös udvar). ________________________________________________*26616* UTAZÁS BALATONI nyaraló kiadó Zamárdiban. Tel.: (66) 268-055, (20) 464-0119.-26787­HAJDÚSZOBOSZLÓN, a fürdőhöz (Aqva park­hoz) 500 méterre üdülési lehetőség, szállás és teljes ellátás 14 400 Forint/fő/hét. Tel.: (52) 557-410, 06 (30) 205-8459.-26748-

Next

/
Oldalképek
Tartalom