Békés Megyei Hírlap, 2003. április (58. évfolyam, 76-100. szám)

2003-04-01 / 76. szám

SPORT 2003. Április 1., kedd — 13. oldal Kick-box éremeső Berlin Berlinben rendezték meg 2003. évi Német nemzetközi kick­box bajnokságot. Az előzetes várakozásoknak megfelelően nagy mezőny, összesen hét ország (Magyarország, Lengyelor­szág, Norvégia, Litvánia, Törökország, Belgium, Németország) 95 klubjának, 530 versenyzője állt rajthoz, amely egy ringben és öt küzdőtéren zajlott. rovszki Norbert két bronzot, Mag István (Bcs. LTPSE) egyet Hricso- vinyi Dávid, Szabó Lajos, Nagy László (Bcs. LTP SE), Piti László (Újkígyós). A junioroknál az újkígyósiak vitték a prímet, hiszen Dobra Péter és Korcsog László egyaránt nem talált legyőzőre, sőt, Dobra még egy bronzzal, Korcsog pedig egy ezüsttel is gazdagodott. Sem ő, sem Kondacs György (Bcs. LTPSE- Körös Volán) nem bírt a belga De Boitt-tal semi-contactban. Kon­dacs György most egy ezüstöt és egy bronzot szerzett. A mezőberé- nyi Bartó Róbert pedig megyei döntőt vívott a kígyósi Dobrával és lett ezüstérmes. Szabó Edina két bronzzal térhetett haza, neki a né­metek felnőtt Európa-bajnoka, Adriáimé Doppler még nagy falat­nak bizonyult. Nacsa Judit (Mező- berény) első nemzetközi verse­nyén bronzérmes lett. A felnőttek mezőnyében az esélyesként kiutazó Dohányos András (Bcs. LTP SE-Csaba Sped Kft.) kemény, véres csatákat nyert meg, s az első helyen végzett. (Bi­zony, a mérkőzések nagy része inkább full-contactra, mint light- contactra emlékeztetett. Ennek bi­zonyítéka, hogy a csabai Csehi Katalint és ellenfelét is leléptették, mert a két hölgy kontroll nélkül püfölte egymást a ringben). A A színvonal megfeleltet az A-kate- góriás nemzetközi versenyek kö­vetelményeinek, bár akadtak ke­vésbé felkészült versenyzők is. Még a félerős küzdelmek is sok­szor túl hevesnek bizonyultak, így a versenyorvosok sem unatkoz­tak, volt feladatuk elég. Békés me­gyéből a Békéscsabai Lakótelepi SE, az Újkígyósi Kick-box Klub és a Mezőberényi Sportcsarnok DSE összesen 28 versenyzője lépett küzdőtérre. Nem csak rutinos ver­senyzőkkel érkeztek, hanem te­hetséges, nemzetközi szinten még zöldfülűnek számító sportolók is lemérhették tudásukat. Az ifjúságiaknál nagy megle­petést okozott a Debreczeni De­zső megbetegedése folytán a tar­talékból utazóvá előlépett Szabó László (Bcs. Lakótelepi SE), aki nagyon kemény csatákban nyerte a light-contactot súlycsoportjá­ban és semi-contactban is ezüst­érmes lett. A kígyósi Berki László egyre eredményesebb, amit a light-contactban szerzett aranyér­me is bizonyít. A verseny előtti este belázasodott Benedek Zsolt (Bcs. LTP SE) betegen is nyert light-contactban. Az ifiknél szo­ros, kiélezett küzdelmekben ezüstöt szerzett a békéscsabai Zsoldi Mariann (kettőt is), Kola­mezőberényi Schaffer Katalin ezüstérme viszont kellemes meg­lepetés. A herényi Göblyös Tibor pedig bronzzal térhetett haza. Összességében a Békés megyei sportolók hat első, kilenc máso­dik és 12 harmadik helyet szerez­tek, ami nagyon jó szereplésnek számít. S mivel minden érmes az utánpótlás korosztályba tartozik, a megyei kick-box sport biztató jövőre nézve. A Békés megyeiek eredményei. Semi-contact. Ifjúságiak. Lányok. 57 kg: 2. Zsoldi (Bcs. Lakótelepi SE). Fiúk. 47 kg: 2. Szabó L. (Bcs. LTP SE), 3. Nagy L. (Bcs. LTP SE). 52 kg: 3. Mag (Bcs. LTP SE). 63 kg: 2. Kolarovszki (Bcs. LTP SE). Juniorok. Lányok. 50 kg: 3. Nacsa (Mezőberény). 70 kg: 3. Szabó E. (Bcs. LTP SE). Felnőttek. Nők. 70 kg: 2. Schaffer Katalin (Mező­berény). Férfiak. 57 kg: 1. Dobra Péter (Újkígyós), 2. Bartó (Mezőberény). 63 kg: 2. Korcsog (Újkígyós), 3. Kondacs (Bcs. LTP SE-Körös Volán). Light-contact. Ifjúságiak. Lányok. 57 kg: 2. Zsoldi. Fiúk. 37 kg: 1. Berki László (Újkígyós). 47 kg: 1. Szabó Lász­ló, 3. Piti (Újkígyós). 52 kg: 3. Szabó L., 3. Mag. 57 kg: 1. Benedek Zsolt (Bcs. LTP SE), 3. Hricsovinyi (Bcs. LTP SE). Juniorok. Lányok. 70 kg: 3. Szabó E. Fiúk. 57 kg: 2. Bartó, 3. Dobra. 63 kg: 1. Korcsog László, 2. Kondacs. Felnőttek. Férfiak. 69 kg: 3. Göblyös (Mezőbe­rény). 74 kg: 1. Dohányos András (Bcs. Lakótelepi SE-Csaba-Sped Kft.). A Békéscsabai Lakótelepi SE ver­senyzését támogatta: Békéscsaba ön­kormányzata, Csaba-Sped Kft., Körös Volán Rt., Spedico Bt. Az Újkígyósi Kick-box Klub versenyzését támogatta: Újkígyósi önkormányzat, Bólém Kft., Békéscsaba, Ufa Bt., Bázis Kocsma, Benkó Pál vállalkozó, Újkígyós. A Me­zőberényi Sportcsarnok DSE verseny­zését a Bcs. Autókörös Kft., a Körös Vízgazdálkodási Kft., a mezőberényi önkormányzat támogatta. ■ Három ötödik hely Nagykanizsa Az ország minden pontjából te­kintélyes létszámú tőröző sereg­lett össze két napja Nagykani­zsán, a serdülő fiúk részére kiírt országos ranglistaverseny hely­színén. A Gyulai SE nevelőműhe­lyéből hatan csatlakoztak a tíz egyesület által delegált negyven- nyolc fegyverforgatóhoz. Winkler Andor edző beszámolója szerint az első fordulóból mind a hat fiú tovább verekedte magát, ám a nyolcas döntőig négyen lemor­zsolódtak. A végküzdelmekben Pallag Sándor és Budai Gábor vál­lalhatott szerepet, jobb helyezést utóbbi ért el, aki ötödik lett. Pallag hetedik, a klubtársak közül Borza Mihály a huszonötödik, Pelleg Roland a huszonhatodik, Szabó Tamás a huszonhetedik, Vidó Gergő a harminchadik he­lyet szerezte meg. Budapest Velkey Sándor szerepelt a legjob­ban a Karácsonyi Lajos Békéscsa­bai Vívó Egyesület párbajtőrözői közül a szombaton a Honvéd ter­mében lebonyolított országos újonc ranglistaversenyen. A te­hetséges ifjú 40 riválisa közül az előkelő negyedik helyet szerezte meg úgy, hogy a nyolcas döntő­Gellén kategóriagyőztes Debrecen A Csaba Honvéd Kulturális Egye­sület autómodellező szakosztá­lyának tagjai a hét végén Debre­cenben álltak rajthoz. A felnőt­teknél nyílt és klub kategóriában indulhattak a résztvevők a 4WD, azaz négykerék-meghajtású ma­sinájukkal. Az előbbiben Gellén Attila diadalmaskodott egri és hajdúszoboszlói társai előtt, itt negyedik lett Zahorán Zsolt. A klub kategóriában idősebb Sel- meczi Attila az ötödik helyen kö­tött ki. Ezúttal már négy ifjúsági versenyző állt rajthoz a békéscsa­baiak közül, Selmeczi Márk ezüst-, ifjabb Selmeczi Attila bronzérmes lett, Szőke Kiss Bá­lint hetedik, Balogh Dávid pedig kilencedik. A győztesek és a békéscsabaiak' helyezései. 4WD kategória. Nyílt: 1. Gellén Attila 27 kör, 4. Zahorán Zsolt 22. Klub: 1. Fehértói Tibor (Debrecen) 26, 5. id. Selmeczi Attila 22. Ifjúsági­ak: 1. Fehér Norbert (Debrecen) 25, 2. Selmeczi Márk 22, 3. ifj. Selmeczi Atti­la 21, 7. Szőke Kiss Bálint 18,9. Balogh Dávid 15. _______________________■ Sak kfeladvány ben négy sikeres asszót könyvel­hetett el. Az aranyérmet a diós­győri Ardai Péter szerezte meg. A lányoknál egyetlen karácsonyis sem tudta magát beverekedni a legjobb nyolc közé, ám rangos versenyen most először elinduló Tóth Anna mégsem marasztalha­tó el 11. helye miatt. A klubtárs Dénes Zsófia két hellyel végzett Tóth mögött. A gyulai Szondi Tímea har­minchét indulóból a legjobb nyolc közé jutott, ahol remek ví­vás után az ötödik helyen kötött ki. Apró csalódást jelentett fürdő­városi körökben Kisházi Edina selejtezőbeli búcsúja. o. p. Szerdán pótolnak A férfi kézilabda NB I B-ben tíz napja a tiszaföldváriak 27 éves játékosának, Bagdi Gábornak a halálos közlekedési balesete miatt elmaradt az Újkígyósi KC-Tiszaföldvár találkozó. A két együttes április 2-án, szerdán 18 óra­kor Újkígyóson pótolja az elmaradt bajnoki mérkőzést._____________■ Tot ónyeremények A 13. heti totónyeremények: 13 plusz egy és 13 találatos szelvény nem volt; a 12-esek 22 ezer 840, a 11-esek 1562, a 10-esek 357 forintot érnek. A Góltotón 6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 11 millió 604 ezer 26 forint; az 5-ösök 7300, a 4-esek 765 forintot fizetnek. ■ A két márciusi feladvány köny- nyed szórakozást ígért megfejtő­inknek, amelyet a beérkezett megoldások igazoltak is. Megol­dások. McDowel: 1. b6! fenye­get, 2. b7 mattal. A tematikus védőlépések a gl futóátló elzá­rásai káros vonalnyitással kom­binálva. 1. — vf2, Bf2 (Be3), Fd4, Hd4, Hí2, (14, e3. 2. Val, Va6, Ba3, Vf8, Bg8, Ba5, Fxd5 matt. Kitűnő halmozás a témának! Bartalovics: 1. f4! fenyeget, 2. Bf6 matt. 1. — Vxf4, Bxf4, Fxf4, Hexf4, Hgxf4. 2. He2, Vh5, Vh3, Fg4, Blg5 matt. A védelem az f4 gyalog ötszöri megsemmisítése. E havi megfejtőink közül Hara­gos Kálmán (Gyula, Szőlőskert u. 40.) nyerte a kiadónk által bizto­sított utalványt és a rovatszer­kesztő, Csák János által felaján­lott sakkfüzetet. Ez utóbbiban ré­szesül Tompa Pál, Orosháza, Ka­tona utca 8. szám alatti lakos. A Strate Gems 2003 januári- márciusi összevont számában je­lent meg a most közölt két felad­vány. Az első D. Giszics, a máso­dikat Z. Hermitsz kiváló horvát szerző készített. A követelmény mindkétszer világos indul és a második lépésben mattot ad! Kér­jük a kulcslépések beküldését áp­rilis 25-éig. Címünk: Békés Me­gyei Hírlap, 5600 Békéscsaba, Munkácsy utca 4. Kérjük a borí­tékra ráírni: „Sakkfeladvány”! Betűjelzések. Giszics. Vilá­gos: Ke8, Vei, Fe6, d4 (4). Sötét: Kd6, c7, Í7 (3). Hermitsz. Vilá­gos: Kh5, Bh6, Fal, Fe6 (4). Sö­tét: Kh8, g7, h7 (3). — & A A A & , : ■ © Edzőváltás az Előre FC-nél Garamvölgyi Lajos helyett Supka Attila a kispadon Az előtérben az új edző, Supka Attila, balra mögötte a pályaedzője, Németh Zoltán, amint eligazítást tartanak az első békéscsabai foglalkozáson hétfőn délután d-fotó: lehoczky péter Bekövetkezett Békéscsabán az, amit csak kevesen sejtettek: az idei első osztályú labdarúgó-bajnokságban a harmadik (az egy meccses Sikesdi Gáborral együtt negyedik) vezetőedző ül le a kieső helyen tanyázó csapat kispadjára. Mint emlékeze­tes, az őszi szezont a gárdát az NB I-be feljuttató Pásztor Jó­zseffel kezdték, aki mindössze három mérkőzésen dirigálta a csapatot, majd ideiglenesen egy találkozó erejéig Sikesdi Gá­bor vette át a staféta botot. Őt követte a Debrecenből érkezett Garamvölgyi Lajos, aki utoljára a március 29-ei, UTA Arad el­leni felkészülési meccsen vezényelte a gárdát. Tegnaptól pe­dig Supka Attila és segítője, Németh Zoltán feladata, hogy bent tartsa az első osztályban a Békéscsabát. te, fáradjon be hozzá az irodába. Igaz, ekkor már a békési megye- székhelyen járt, sőt a pályát szemrevételezte, hol is tartsa meg a délutáni edzést? Aztán a klubház ügyvezető irodájának ajtaja bezárult egy órára, majd elsőnek Kerekes I. Györgyné igazgató asszony dugta ki a fejét: — Mindenben meg­egyeztünk, közös megegyezéssel válnak el útjaink - mondta. Amíg a tárgyalás folyt, már a városban tartózkodott az utód, Supka Attüa is, aki szombaton mondott végleg igent. Ekkor még csak szóban kötelezte el magát, de hétfőn már ő is megegyezett a tulajdonosokkal és az ügyvezető asszonnyal. Közben már egy jóval szomo­rúbb ember ült az időközben el­árvult irodában. Nem is nagyon kellett kérdezni, Garamvölgyi La­jos, mondta magától, mintha csak meg szeretne szabadulni ter­hétől: - Tény, az utóbbi napok­ban megváltoztak körülöttem az arcok. Valami lógott a levegőben, de én nem nagyon törődtem vele, már a Debrecen elleni mérkőzés­Békéscsaba Garamvölgyi Lajos tegnap dél­ben még Békéscsaba felé autó­zott, Debrecenből indult, hiszen továbbra is ott él, ahol első sike­reit elérte. Telefonon hívtuk, amikor vidáman mondta: — Még csak Berettyóújfalu határá­ban járok, igyekeznem kell, még hátra van vagy száz kilo­méter, délután négy órakor már edzést tartok - mondta egy szuszra. - Tudja, a szombati tesztmeccs után mindenki pihe­nőt kapott, így mi, edzők is. De hamarosan ott leszek Békéscsa­bán és akkor folytathatjuk a be­szélgetést. Az augusztus 26-a óta a Vihar­sarokban trénereskedő mester ekkor még gyanútlan volt. Zolnai Lajos pályaedzővel együtt halad­tak Békéscsaba felé, bár utólag el­árulta, amikor telefonon keres­tem, valami fura dolgot vélt felfe­dezni a hangomban, s utólag megvallja, némi rossz érzés fogta el. Ami akkor erősödött föl ben­ne, amikor az Előre FC ügyvezető asszonya is hívta telefonon, s kér­Supka: ,,A koncentráción kell javítani...” A lila-fehérek új szakvezetője, a 41 éves Supka Attila az NB l-ben a Budapesti Honvéd, az Újpest, a Videoton és a Debrecen csapatá­ban 106 mérkőzést játszott és három gólt szerzett. Az NB ll-ben két évig Békés megyében is játszott, a másodosztályú Szarvas együttesét erősítette. Pályafutását az osztrák Eisenstadt gárdájában fejezte be. Edzőként korábban Sopronban az NB l-ben és az NB ll- ben önállóan, valamint Csemai Pál mellett dolgozott. Hétfőn dél­után mutatkozott be a csabai labdarúgóknak az új szakvezető, aki­vel terveiről beszélgettünk.- Korábban látta-e a játszani a Békéscsabát?- Az ősz folyamán többször is láttam az együttest. Garamvölgyi La­jos egy jó csapatot hozott össze, amiről az volt a véleményem, hogy mindenképpen a Borsodi Ligában kell maradnia. A tavaszi idényben nem láttam még a gárdát, de valamitől mintha megtorpant volna a csapat. Úgy vélem, a koncentráción kell javítani.- Milyen tervekkel érkezett a lila-fehérekhez?- A célunk a bent maradás kiharcolása a tavasz folyamán, ezért szerződtettek a klub vezetői. A szombati Debrecen elleni találkozón szeretnénk pontot vagy pontokat szerezni, hiszen egy siker önbizal­mat adhat a folytatásra. Az alsóházi rájátszásban, úgy vélem bárme­lyik csapat bármelyiket legyőzheti akár otthon, akár idegenben.- Van-e valamilyen elképzelt rendszer, ami alapján szeretné játszat­ni majd az együttest?- Először szeretnék megismerkedni a labdarúgókkal és rájuk dol­gozom majd ki a taktikát. Úgy vélem, fegyelmezett játékkal a szur­kolók támogatása mellett a nálunk a tabellán előbbre álló Debrecen ellen is van esélyünk. re koncentráltam. Nagyon jó lett volna, ha legalább azon a mécs­esén még én ülök a kispadon. De hát így hozta a sors. Egy óra alatt minden eldőlt, közös megegye­zéssel bontunk szerződést. Nem tudom, mit hoz a sors számomra, de ha Békéscsabán a tulajdono­sok úgy látják, mással szeretnék elérni a bent maradást, legyen. Ha úgy látják, én már nem tudok segíteni a csapaton, tudomásul veszem, s jöjjön egy olyan ember, aki segíthet. De azt feltétlen írja le, nagyon jól éreztem magam Bé­késcsabán.- Végül is váratlanul érte a do­log?- Amikor ősszel zsinórban nyolc meccsen vereséget szenve­dett a csapat, akkor közelebbinek éreztem, hogy nem velem fogják folytatni. Akkoriban szégyelltem is magam, de továbbra is megbíz­tak bennem, ami új erőt adott. így aztán sikeresebb lett a bajnoki fi­nis. Most viszont kicsit váratla­nabb volt, bár otthon felmerült ez a lehetőség is, amikor a tavaszi rossz szezonkezdet szóba került a családban.- Hogyan tovább?- Egyelőre semmit nem tudok. De azért szeretnék elbúcsúzni a napokban a csapattól, hiszen jól éreztem magam a játékosok köré­ben. Ezt követően az ügyvezető igazgatót faggattuk, aki így foglal­ta össze a történteket: - Úgy éreztük a tulajdonosokkal együtt, ez az utolsó lehetőség, az utolsó pillanat a csapat felrázására.- Mikor merült föl először, hogy edzőt váltanának?- Másfél héttel ezelőtt gondol­tunk először az edzőváltásra. A kéthetes szünetet igyekeztünk felhasználni arra, hogy tárgyalá­sokat kezdjünk az esetleges új edzőkkel.- Többel is tárgyaltak?- Négy edzőt kerestünk meg.- Miért Supka Attila mellett döntöttek?- A beszélgetések alatt azt ta­pasztaltuk, igenis lát reményt ar­ra, hogy bent tartsa a csapatot. Ő volt a legoptimistább végig, és el­nyerte a tulajdonosok szimpátiá­ját is. Ezért kötöttünk vele szer­ződést. Mégpedig a nyár végéig. Ha bent marad a csapat az NB I- ben, akkor leülünk tárgyalni a ho­gyan továbbról. A hétfő délutáni edzést már Supka Attila vezényelte le Békés­csabán. Ami viszont egy érdekesség, tudomásunk szerint Pásztor Jó­zseffel is közös megegyezéssel váltak el még ősszel, de a mai na­pig nincs hivatalosan felbontva szerződése... ___________JÁVOR PÉTER, VERASZTÓ LAJOS I

Next

/
Oldalképek
Tartalom