Békés Megyei Hírlap, 2003. január (58. évfolyam, 1-26. szám)

2003-01-10 / 8. szám

8. OLDAL G A Z D A S Á G I TÜKÖR 2003. Január 10., Péntek ||| Kisvállalkozók nagy célkeresztje Több pályázó kaphat állami támogatást Idén mintegy 21 milliárd forint közvetlen állami támogatással számolhatnak a kis- és középvállalkozói (kkv) szektor szerep­lői. A foglalkoztatás, illetve gazdasági teljesítmény tekintetében meghatározó szektor versenyképességének erősítését további kedvezményes hitelkonstrukciók ajánlásával, illetve a várható­an már idén megnyíló uniós forrásokkal kívánják fokozni. RÉSZVÉNYÁRFOLYAMOK (2003. január 9.) Borsodchem Egis 4 900 Ft 13595 Ft O ű Matáv 830 Ft 0 Moí 5180 Ft u OTP 2 240 Ft ít Richter 14 060 Ft u TVK 3 750 Ft u Zalakerámia 1315 Ft 0 BUX: 7740,10-0,89% eltérés az előző záróértékhez képest AZ MNB HIVATALOS DEVIZAÁRFOLYAMAI (1 egységre, forintban) Angol font 360,02 Cseh korona 7,45 Euró 235,16 Japán jen (100) 187,79 Lengyel zloty 58,37 Svájci frank 161,23 Szlovák korona USA-dollár 5,68 223,56 Leépülés Folytatódott 2002-ben Borsod- Abaúj-Zemplén megyében a gazdaság leépülése. Bihall Ta­más, a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke azt mondta: a munkanélküliségi ráta meg­közelíti a 19 százalékot. Ezer la­kosra 54 vállalkozás jut, míg a fővárosban 160. mti Pécs Szakítva a korábbi évek hagyo­mányaival, amikor a Széchenyi- terv keretében főként vissza nem' térítendő formában jutottak a tá­mogatásokhoz a hazai kis- és kö­zépvállalkozások, a nevében ha­sonló hangzású Széchenyi Vállal­kozásfejlesztési Program egy új, az uniós elvárásokhoz igazodó stratégia mentén nyújtja segítsé­gét a szektor szereplőinek. A januártól élő visszatérítendő támogatási formák, a kamattámo­gatás, a hitelgarancia, illetőleg kockázati tőketámogatás nem csak közelebb állnak az EU támo­gatási gyakorlatához, hanem szé­lesíthetik a potenciális igénylők körét, illetőleg lényegesen moti- váltabbá teszik őket a fejlesztés sikerét illetően. Az elmúlt két esztendőben a Széchenyi-terv keretében mint­egy 71 milliárd forintnyi vissza nem térítendő támogatást ítélt oda a gazdasági kormányzat a si­keres pályázóknak. Ezek száma 5632 volt, ami azonban elenyé­szően kevés (0,4%) a szektor sze­replőinek teljes számát tekintve. A gazdasági tárca elképzelései szerint a vállalkozásfejlesztési program keretében lényegesen több pályázóhoz érhet el a kor­mányzati támogatás. A program forrásigényét nem kizárólag az erre a célra elkülöní­tett állami keret biztosítja majd. Már az elmúlt év második felé­ben megfigyelhető volt az állami­lag, illetve különböző nemzetkö­zi forrásokból származó hitel- és egyéb pénzügyi konstrukciók számának dinamikus gyarapodá­sa, ami az előzetes becslések sze­rint mintegy 120-150 milliárd fo­rintnyi működőtőke elindítását teszi lehetővé már ebben az esz­tendőben. A gazdasági miniszté­rium kalkulációja szerint az álla­mi támogatás, a kedvezményes hitelkonstrukciók, illetve az év második felétől bővülő európai uniós források segítségével, a vállalkozói saját erő mozgósítá­sával idén mintegy 350 milliárd forint nagyságú tőkeinjekció ér­kezhet a kis- és középvállalkozói szektorba. A programhoz kapcsolódó pá­lyázati rendszer kiemelt céljai kö­zött szerepel a modernizációt, technológiai korszerűsítést szol­gáló fejlesztések, beruházások. Ugyancsak a támogatandó körbe tartoznak többek között a marke­ting és a logisztikaterén a ver­senyképes üzleti szolgáltatások indítását célzó kezdeményezé­sek, a vállalkozók együttműködé­sét, beszállítói kapcsolatok bőví­tését erősítő elképzelések. KASZÁS ENDRE A hU Amt •■■*■■■ * -X Itt- - i- |.M|A)|tn«ÍntíÍL .. t A ms* es KozepvsiiamozasüK logiaiKoziatjaK az í középváMkozások: 20% nagyválla'kozáso«: 45% J középvállalkozások. 12% kisvállalkozások: 3% nagyvállalkozások: 82% .„ míg az exportnak csupán 18,3%-át adják alkalmazott ftétküli 0,4%: mikroyállalkptísrtc3%l Hírek Intenzív területfejlesztés A kormány idén 39,6 milliárd forintot szán közvetlen területfejlesz­tésre - az előző évinél 3,5 milliárddal többet -, ami az előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalásokkal együtt 53,1 milliárd forint ráfor­dítást jelent. Új elem a 12 milliárd forintos terület- és településfelzár­kóztatási célelőirányzat, a vállalkozási övezetek támogatása 1 milli­árd forint keretösszeggel. A területfejlesztési célelőirányzat forrásai 18 milliárdról 7,7 milliárd forintra mérséklődnek, ám a Kistérség Tá­mogatási Alap összege 1,2 milliárdról 2 milliárd forintra nő. A terü­leti kiegyenlítő támogatások 10,6 milliárd, a céljellegű decentralizált előirányzat 6,3 milliárd forintos kerete a tavalyival azonos, europress Agrártámogatás A jövő héten hirdetik meg az idei támogatási rendszert, és írják ki a pályázatokat - mondta Németh Imre földművelésügyi és vidékfej­lesztési miniszter. Az idén az agrárium 235 milliárd forintos támoga­tást kap a költségvetésből. A hónap végéig valamennyi gazdálkodó megismerheti a rá vonatkozó feltételeket. Az agrártámogatási rend­szer feltételeit a héten véglegesítik a tárcánál, miután befejeződött társadalmi vitája. Németh Imre szerint 2003 az átmenet és a felzár­kózás éve, az idei támogatási rendszer az Európai Unió közös agrár- politikájának és szabályozórendszerének jegyében készült, mti Éjjel-nappal Az év elejétől az országban levő összes Tesco hipermarket éjjel-nap­pal, 24 órás nyitva tartással üzemel. A Tesco Magyarország legna­gyobb hipermarketlánca, egyben a legnagyobb brit befektető; jelen­leg 12 ezer magyar munkavállalót alkalmaz, és minden új áruház nyitásával 300-400 új munkahelyet teremt. A vállalat 8 éves magyar- országi működése során 26 áruházát nyitott, s mára piacvezetőként csaknem egymillió vásárlót szolgál ki hetente, mti Vizsgálati eredmény A közbeszerzési eljárás nélkül kiválasztott fővállalkozó saját alvállal­kozóihoz további alvállalkozók kapcsolódtak, még több pénzt elkölt­ve - áll a KEHI martinsalakos házakról szóló jelentésében. Eszerint a költségvetési támogatás milliárdjait az érintett ingatlanok töredékére költötték el, és nem kárpótolták a kevésbé károsodott épületek tulaj­donosait. A kárpótoltak egy része viszont eredeti lakóingatlanához képest értékesebbre tett szert. A KEHI-jelentés az Orbán-kormány által kinevezett kormánymegbízott munkáját vizsgálta, europress Lefedettség a metróban Befejezte a metróhálózat lefedését a Pannon GSM és a Westel. Az an­tennákat is közösen használják és üzemeltetik. A metró napi közel 1 millió utasa az összesen 42, többnyire felszín alatti állomás mind­egyikén, és az állomások közötti szakaszokon is szabadon telefonál­hat, küldhet üzenetet, böngészhet WAP-oldalakat. A Westel és a Pannon GSM ügyfelei a beszélgetések mellett a cégek nyújtotta min­den szolgáltatást - SMS, WAP, MMS, GPRS stb. - az utazás során is használhatnak, europress ■ COj-kibocsátés: 147-1S7 g/km Átlagos fogyasztás; 5,5-7,7 1/100 km----­is : 141-184 g/km • Átlagos fogyasztás: 5,2-7,7 1/100 km C02-kibocsátás: 152-181 g/km Átlagos fogyasztás: 5,7-7,5 I/100 km 110-170 g/km -7.1 1/100 km A 2002-es év legkedveltebb Citroen modelljei, a Xsara (5 ajtós. Break és Coupé), a Xsara Picasso, a C5 (5 ajtós és Break), a C3, valamint a Berlingo január 6-tól akár 500 ezer forint árelőnnyel kaphatók a készlet erejéig. A részletekről érdeklődjön Citroen márkakereskedőjénél! Az Ön márkakereskedője: INTER-FLOTT CENTER KFT., 5600 Békéscsaba, Gyulai út 94-96., Tel.: 66/528-040 SZIMPEX EXPORT-IMPORT BT., 5940 Tótkomlós, Kossuth u. 77., Tel.: 68/462-850 CITROÉN S3E03 horoszkóp MOST nem csupán a televízió műsort, de a ióvőjót is megismerheti mellékletéből SŐŐŐT! 12 X100 000 R imrermv (szabadon beváltható utazási utalvány) is várja Figyelem, fontos! Vágja ki ezt a szelvényt és a Tvr-hét január 11-én, szombaton megjelenő 2003/4. számának horoszkóp mellékletéből saját csillagképét. Tegye borítékba a kettőt és küldje el címünkre. Bármelyik csillagképben született, szerencséje lehet. Nálunk minden csillagkép 100 OOO forintot ér, vagyis a szerencsések között 12X100 000 forintot (szabadon beváltható utazási utalványt) sorsolunk ki. Cím; Tvr-hét, 1535 Bp., Pf. 999. Beérkezési határidő; 2003.01.27. Sorsolás Ideje: 2003.01.28. 9 éra Jelige: Horoszkóp-X-

Next

/
Oldalképek
Tartalom