Békés Megyei Hírlap, 2002. június (57. évfolyam, 126-150. szám)

2002-06-18 / 140. szám

2002. JÚNIUS 18., KEDD — 5. OLDAL A TÁPLÁLKOZÁSRÓL, (ö) A gyulai Egészséges Városért Közalapítvány szervezésében, a Mogyoróssy János Könyv­tárban ma 16.30 órától a kor­szerű táplálkozásról tart elő­adást dr. Ottlakán Aurélné és Csáki tíéláné. Az egészség- ügyi fórumon ingyenes vér- nyomásmérést lehet igénybe venni, s az egészséges táplál­kozás jegyében ételbemutatót és kóstolót tart a Himalája Teaház. ÚJ FORRÁS, (w) A békéscsa­bai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium aulájában koncerte­zik az Új Forrás etno-gospel ze­nekar június 20-án este hat óra­kor. A rendezvényre a belépés díjtalan. KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁBOR (y) Békésen, a Dánfoki üdülőköz­pontban gyermek képzőművé­szeti tábort tartanak július 11— 16-ig. A résztvevők művészta­nárok szakmai vezetésével raj­zolnak, festenek, agyagoznak, korongoznak, megismerked­nek a linómetszés technikájá­val, valamint lehetőségük nyí­lik táj- és modellfestésre. Az ér­deklődők Kocsis Kláránál jelez­hetik jelentkezési szándékukat a megyei művelődési központ­ban. GYERMEKRAJ2PÁLYÁZAT. (y) Mit tehetnénk a környezet és a természet védelméért? címmel írt ki pályázatot alsó tagozato­soknak a McDonald’s. A ver­senyre közel ezer pályamű érke­zett be az egész országból. A Képző- és Iparművészeti Lekto­rátus zsűrije szerint Harmos Im­re gyomaendrődi, valamint Le­gény Rozália kaszaperi tanuló küldte be a megye legjobb rajza­it. A képek a békéscsabai McDonald’s étteremben tekint­hetők meg. HONISMERET, (y) Föld adta sors címmel honismereti tábort rendeznek Kevermesen július 19-25. között tíz-tizennégy éves gyerekeknek. Az érdeklő­dők Kocsis Kláránál jelentkez­hetnek a megyei művelődési központban. TÜZÉP. (esz) Tegnapi lapszá­munkban számoltunk be a Del­ta Tüzép június 5-ei betöréséről. A telep vezetője azóta elmond­ta: gázolajat, rádiósmagnót, szerszámokat és akkumlátort loptak el a helyszínről. BALESET, (y) Szarvas belterü­letén Volkswagen Transporter típusú jármű ütközött Fiat kiste­herautóval tegnap reggel. A bal­esetben hárman könnyű sérü­lést szenvedtek. „NINCS OLCSÓ POLITIKUS.” (Lee Wallek) Kolbászoló gerendásiak A Gerendási Nyugdíjasegyesület a közelmúltban megrendezte a Gerendási Kolbászfesztivált, amelyre kilenc csapat nevezett. Az ötfős zsűrinek rendkívül ne­héz dolga volt, hiszen vala­mennyi kolbászgyúró csapat ki­váló munkát végzett. A verseny tisztasága érdekében a zsűri számmal ellátott kolbászokat ér­tékelt, vagyis nem tudták, me­lyik „disznóságot” ki követte el. A versenyen nemcsak gerendási csapatok vettek részt, ám a vég­eredmény szerint a hazai ízek voltak a legfinomabbak. Az első helyen Pribánszki Jánosék vé­geztek, második helyezett lett Németh Lajos és csapata, míg a harmadik díj Ujj Istvánékhoz került. Mindhárom díjazott csa- pat gerendási. ____________ke. ME GYEI K Ö R K É P „Győzött” a Bonag hétvégi háza is Hatékonyabb, ha egyetlen termékre koncentrálnak Mint arról a múlt szerdától vasárnap estig tar­tó Csabai Vásár kapcsán beszámoltunk, a hat vásárdíj közül az „utolsót” - talán a legna­gyobb érdeklődéssel várt szobrocskát — a kö­zönség joga volt odaítélni. „Győzött” egy hétvé­gi ház... Baczovszki Pál és Szabó Viktor cégtulajdonosok még tegnap sem akarták elhinni, hogy cégük, a békéscsabai Bonag Kft. nyer­te el az értékes elismerést, amely immár Tompa utcai te­lephelyük be­mutatótermét dí­szíti. — Ahol lehet, megmutatjuk magunkat — fo­galmaz a két ve­zető közösen. - Arra jöttünk rá, hogy hatéko­nyabb, ha egyetlen termé­künkre koncentrálunk, azt igyekszünk fókusz­ba állítani. Majdnem természetes volt, hogy most egyik új slágerünket mutatjuk be, egy 90- 100 nap alatt készre építhető, 45 négyzetméte­res alapterületű, amúgy német kifejlesztésű hétvégi házat, amely akármekkora területű családi házra is értendő. Kiváló műszaki para­métereiről tényleg nagyon sok szépet lehetne elmondani; ilyen például a léghangot szinte megsemmisítő belső hangszigetelés és a kétré­tegű gipszkartonborítás. A külső hőszigetelés­tartó lapok úgynevezett OSB-lemezekből ké­szültek. Tetőtér-beépítés esetén a tartószerke­zet összecsavarozható födémgerenda, de még sorolhatnánk. Szükség esetén fölfelé és oldalra is bővíthető, úgynevezett szeglemezes, ala­csony hajlású fedélszékkel is készülhet. Te­tőtere igény szerint beépít­hető. Mellesleg tavaly decem­berben kaptuk meg az EMI forgalmazási engedélyét. Megtudtuk, hogy a vásár öt napja alatt lát­ványos érdek­lődés nyilvá­nult meg a könnyűszerkezetes termék iránt. A hozzá felü­letkezelt nyílászárókat szállító csabai Kesjár Faipari Kft. és a tetőtéri ablakokat gyártó len­gyel FAKRO cég is ugyanazt reméli - vagyis va­lami szimpatikusai, valódi eladhatót hoztak a Csabai Vásárba. Miért nem...? A korábbi békéscsabai vásárokban rendre találkoztunk a fekete pingvinnel, vagyis a Hűtőipari Rt. standjával. A Csabai Vásárból miért hiányoztak? - kérdeztük Béres Mihály termelési igazgatót.- Először is szeretném leszögezni, semmilyen szemé­lyes oka nincs a távolmaradásunknak. Gazdálkodunk, minden tízezer forintos tétel számít, és most úgy ítéltük meg, a békéscsabai és környékbeli vásárlók már jól is­mernek bennünket. Arra is szeretnék utalni ezzel, hogy a romániai és jugoszláviai kapcsolatok felerősödésével okvetlenül újra jelentkezünk. Reméljük ugyanis, hogy jövőre ők is nagyobb számban kiállítanak. A fehérborok egy része csalódást okozott Már hagyomány, hogy a Békés Megyei Kertbarát Körök, az orosházi Petőfi Kulturális Kht. és a Mohácsy Mátyás Kertbarát Klub közös szervezésében Orosháza ad otthont a megyei szá­razkolbász- és borversenynek. A megye legjobb borászai, kol­bászkészítői június 14-én találkoztak. Orosháza A borzsűrinek nehéz dolga volt, összesen 52 üveg tartalmát kellett megkóstolniuk. A versenyre 24 fehérbort, 23 vörösbort, valamint 5 gyümölcs- és desszertbort ne­veztek készítőik. — A fehérborok csalódást okoztak a zsűrinek — tudtuk meg Nagy Sándor zsűrielnöktől, aki a sóshalmi borászatot vezeti. A bo­rok felénél ugyanis kezelési hibát találtak. Előfordult derítési, szű­rési hiba, sőt még olyan bort is kóstoltak, amelyben érződött a hordó íze is. A fehérborok másik fele azonban jó illatú, kiváló za- matú és ízű volt, ami elnyerte a zsűri tetszését. - A vörösborok kellemes meglepetést okoztak, a sok jó közül nehéz volt győztese­ket választani. A gyümölcsborok között pedig több fajtát is ízlelhe­tett a zsűri, többek között meggy­ből és ribiszkéből készültet is - mondta Nagy Sándor. A kolbászzsűri helyzete sem volt könnyű, bár a mennyiséggel itt nem volt olyan nehéz megbir­kózni, ugyanis mindössze 12 szál szárazkolbászt neveztek a ver­senyre - adta hírül Szakálos Elekné, a zsűri elnöke, aki a Csabahús Kft.-nél dolgozik. A gazdák jellemzően Békés megyei ízeket alkalmaztak, különleges ízesítésű kolbásszal ezúttal nem lepték meg a bírálókat. A zsűri a 100 pontos bírálati lapon a kolbá­szok alakját, színét, illatát, állo­mányát és természetesen ízét osztályozta. A végeredmény. Asztali fehér­borok: 1. Nagy Miklós (Békéscsa­ba) és Hrabovszky György (Bé­késcsaba), 2. ifjabb Juszt Béla (Gyula), 3. legifjabb Juszt Béla (Gyula). Vörösborok: 1. Sajben György (Békéscsaba), 2. Sajben György (Békéscsaba), 3. a Pillér— Tóth-Varga trió (Békéscsaba). Gyümölcsborok: 1. Deák Ferenc (Orosháza), 2. Sárhegyi Lászlóné (Gyula), 3. Sárhegyi Lászlóné (Gyula) és Kriska Jánosné (Szar­vas). Szárazkolbászok: 1. Pribelszki Márton (Orosháza), 2. Huszár Endre (Békéscsaba), 3. Péli István (Békéscsaba). Külön­díjas: Pribelszki Márton (Oroshá­za) . KOVÁCS ERIKA Búzát és napraforgót termesztenek (Folytatás az 1. oldalról) Az előadó hangoztatta: a mai világban már megfontolt gazdál­kodással lehet talpon maradni. Ahol a szántóföldi gazdálkodás nem gazdaságos, ott gyepet vagy erdőt kell létesíteni. A körös-sárréti kistérség állat­tartása is hanyatlott mostanában. Az utóbb években látványosan csökkent az állatállomány. Úgy tűnik: ezt a csökkenő tendenciát mára sikerült megállítani. A tisz­tán látáshoz azt is tudni kell: a 15 esztendővel ezelőtti hatalmas ál­latlétszám már nem állítható vissza. — A térség sajátossága a juhá­szat, és a tyúkfélék száma is magas. Ezek mellett a kisálla­tok, a prémes állatok tartása és a méhészet is kezd meghono­sodni — vélekedett dr. Hanyecz Vince. A tőkehiány viszont a mező- gazdaságban is komoly problé­mát okoz. Amíg ezen a téren nem lesz előbbre lépés, jelentős fejlő­dés sem várható. MAGYARI BARNA VÉLEMÉNY MAGYARI BARNA Jani bácsi rántottája Fizetniük kell feleségüknek azoknak a tajvani férjeknek, akik nem segítenek otthon a háztartási munkában. Az ország parlamentje nemrég fogadta el az erről szóló törvényt. Kis hazánkban már hetekkel ezelőtt felállt az új országgyűlés, de itt egyelőre még nem születtek hasonló törvények. Persze, azért a házimunkával kapcsolatban nálunk is megosztottak az emberek. Egyesek szerint a háztartási munkákat kizárólag a nők számára te­remtette meg az élet. Mások sokkal szolidárisabbak a hölgyekkel. Ők úgy vélik: a szebbik nem mun­kába állásával a házimunka már nemcsak a nők kizárólagos penzu­ma, hanem a házastársak közös feladata. Sok családban az egyik legtöbb feszültségforrás ma is ez a téma. Ha a háztartási munkát a hölgy el­végzi, az a férjnek természetes. így a szokványos mindennapokon a családfő szinte észre sem veszi, hogy a lakás tiszta, az ing vasalt, az ebéd gőzölgőén forró. Ameny- nyiben viszont a felsoroltak közül valamelyik háztartási munka el­marad, azonnal szembetűnő a hiány. S ilyenkor száz férjből kilenc­venkilenc sohasem magát, hanem asszonyát kéri számon. Amikor a Körös-Sárréten élő Jani bácsi meghallotta a tajvani tör­vényről szóló hírt, először örült, hogy nem Tajvanon él. Hiszen Ja­ni bácsi inget vasalni egyáltalán nem tud. Tehát a több mint négy évtizedes házasság alatt a vasalásokért a távoli országban már ki­sebb vagyont kellett volna fizetnie élete párjának. Aztán mélyeb­ben gondolkozni kezdett, s rájött, mennyire feminista ez a tajvani törvény, amely nem mondja ki, hogy a feleségnek is fizetnie kell, ha a férj marad egyedül a házimunkával. Jani bácsi a múltkor teljesen „asszonymentesen” készítette a reggeli rántottét, s ezért a munkáért Mari néni nem fizetett neki egy forintot sem. A derék úr leginkább azt sérelmezi, hogy ezt az esetet a mai napig nem tárgyalta sem a magyar, sem a tajvani par­lament... ■ Lemondott Kecskeméti János Rendeletet hoztak a település zaj elleni védelméről (Csaknem) pont került tegnap az eleki polgármester lemon­dási ügyének végére. Az már biztos, hogy Kecskeméti Já­nos lemondott e tisztségéről, de kérdés, milyen dátummal. Elek Még a napirendi pontok tárgyalá­sa előtt Kovács János eleki polgár bejelentette a képviselőknek, hogy május 23-án a rendőrségen ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a belvíz által sújtott önkor­mányzati intézmények felújítása ügyében. Tudomása szerint csa­lás alapos gyanúja miatt az eljá­rás már meg is indult. Ugyancsak szóvá tette a testület magatartá­sát azért, mert nem kifogásolták, hogy a polgármester közel 500 ezer forintért „ellenszakértői vé­leményt” rendelt meg és fizette­tett ki. Klemm István alpolgármester bejelentette, hogy Kecskeméti János tegnap felkereste a polgár- mesteri hivatalt. Rövid levelet adott át neki, melyben június 30-ai dátummal lemondott a pol­gármesteri tisztségéről. (Ez azt jelenti, hogy a tegnapi levél, me­lyet aláírt, a június 30-ai dátum­mal van ellátva, az alpolgármes­ter elmondása szerint.) A napi­rendi pontok elfogadása előtt vi­ta bontakozott ki arról, hogy en­nek tudomásul vételén túl kell-e valamiről tárgyalniuk most. Vol­tak, akik .frissiben rendezni akarták az alpolgármester ebből fakadó kötelezettségeit, illetve új javadalmazását. Mások sze­rint ezt elő kellene készíteni. Egy kompromisszumos javaslat értelmében három hét múlva kellene összeülniük a képvise­lőknek. Abban egyetértettek, hogy a polgármester ügyében korábban hozott, törvénysértő­nek talált határozatukat vissza kell vonniuk. A város „zajrendeletéről” tár­gyalva Drágos József úgy látta, hogy a zajvédelem helyi szabá­lyozása lehetetlenné tenné a vá­rosban diszkók, lakodalmak ren­dezését. Mások a lakosság zajtól szenvedő részének jogait szem előtt tartva - széles körű szabá­lyozást javasolva — a rendelet megalkotása mellett törtek lán­dzsát. Volt, aki emlékeztetett, hogy nem is önmagában a zene, hanem a szórakozóhelyekre ér­kező és onnan távozó fiatalok „randalírozása” jelenti az igazi problémát. A testület végül elfo­gadta a zajvédelmi rendeletet. K.A. J. Saját autóbusszal utazhatnak Gyermekeket, felnőtteket egyaránt szolgál a pályázaton nyert jármű „Ezt az iskolabuszt a Hu-99. 04. 01. számú oktatási Phare- pályázaton nyertük” — olvasható annak a 21+3 személyes Re­nault 2800-as autóbusznak az oldalán, melyet a kevermesi ál­talános iskolások ballagási ünnepségén adott át június 15-én Bugyi Ferenc polgármester a gyermekeknek és a nagyközség felnőtt lakosságának. Kevermes A Phare-képviselet, valamint a Szociális és Családügyi Minisz­térium közösen írta ld a pályá­zatot a halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiata­lok társadalmi beilleszkedésé­nek elősegítésére. A pályázat három terület fejlesztését irá­nyozta elő: oktatás, nevelés, képzés; higiénia feltételek; utaz (tat) ás.- Egy ilyen kis településnek, mint Kevermes, minden lehető­séget ki kell használnia az esz­közfejlesztésre - mondja Bugyi Ferenc polgármester. - Óriási je­lentőségűnek tartom, hogy meg­nyertük a több mint 16 millió fo­rintot érő autóbuszt, de legalább ilyen fontos az is, hogy kilencmil­lió forintot nyertünk az általános iskola, a művelődési ház és az óvodák eszközállományának fej­lesztésére. — Mik a legfontosabb jellemzői az új autóbusznak?- Fantasztikus a motorikus része és a felszereltsége: a mo­tort, illetve a sebességet számító­gép szabályozza, központi zár, elektromos ablakemelő, ala­csony, tíz liter alatti gázolajfo­gyasztás. Ez utóbbi onnan tud­ható, hogy már 1470 kilométert gurult, a saját kerekein érkezett Franciaországból.- Hogyan hasznosítják?- Két sofőrt szándékozunk beosztani, hogy mindig legyen, aki elviszi a gyerekeket, a felnőt­teket vagy a nyugdíjasokat kirán­dulni. Minden elképzelhető sza­badidős program szóba jöhet a fürdőzéstől a színházlátogatásig vagy a különböző kiállítások és vásárok megtekintéséig. Hétfőn, július 14-én a most ballagott nyolcadikosok látogatnak Gyo- párosra — válaszolta Bugyi Fe­renc. MENESI GYÖRGY A ballagást követően a kevermesi gyermekek boldogan vették birtokba a Phare-pályáza- ton nyert autóbuszt d-fotó: a szerző felvétele í T Az esetet nem tárgyalta a parlament.

Next

/
Oldalképek
Tartalom