Békés Megyei Hírlap, 2002. április (57. évfolyam, 76-100. szám)

2002-04-26 / 97. szám

14. OLDAL - 2002. ÁPRILIS 26., PÉNTEK SPORT iRÉKÉS megyei hírláp Fellebbezett az Orosháza FC Négy pontot levontak az orosháziaktól A Magyar Amatőr Labdarúgó Liga fegyelmi bizottsága meg­hozta határozatát a március 25-én lejátszott Makói FC— Orosháza FC (2-4) NB Il-es bajnoki labdarúgó-mérkőzés­sel kapcsolatban. A találko­zón jogosulatlanul szerepelt Kiss László az orosháziak té­len Gyuláról igazolt labdarú­gója, mivel három sárga lapja volt. A fegyelmi bizottság ezért az orosháziak éves ösz- szeredményéből négy pontot levont. Orosháza Az esettel kapcsolatban megke­restük Medvegy Sándort az Oros­háza FC ügyvezető igazgatóját, aki a következőket mondta: - Fellebbezünk az ügyben, már el is küldtük levelünket az amatőr liga fellebbviteli bizottságának. A télen két játékost igazoltunk a Gyulai Termál FC-ből, Kiss Lász­lót és Kovács Pétert. Az átigazolá­si szabályzat szerint ilyenkor az átadó klubnak az adott labdarú­gók eltiltásait és sárga lapos fi­gyelmeztetéseit írásban kell kö­zölni az átvevő klubbal. Miköz­ben az átigazolási időszak febru­ár 15-én lejárt, mi a fürdővárosi­aktól csak a makói mérkőzés után két nappal, március 27-én kaptuk meg azt a levelet amely­ben közölték Kiss László és Ko­vács Péter sárga lapjainak szá­mát. Mi az átigazolás után több­ször is sürgettük a gyulaiakat, hogy küldjék el ezeket az adato­kat, és kértük az ügyben Kató Jó­zsefnek, a Magyar Amatőr Liga titkárának segítségét is, aki azt mondta a fürdővárosiak az illeté­kesek, hozzájuk forduljunk. Mi nem tudtuk, hogy Kissnek hány sárga lapja volt az ősszel Gyulán, így fordulhatott elő, hogy jóhi­szeműen pályára lépett a Makó elleni győztes mérkőzésen, mivel nálunk az előző fordulóban ka­pott egy sárga lapot és nem tud­hattuk, hogy a középpályásnak ez volt a harmadik figyelmezteté­se. __________ __V. L. Fi t-kid középdöntő Békéscsaba Szombaton 10.30 órakor veszi kezdetét a monstre programnak ígérkező California Fitness Fit­kid országos diákolimpiái közép­döntő versenye a Westel Kupáért, s várhatóan este fél hat után kerül sor az eredményhirdetésre. A Fó- ri Márta nevével fémjelzett bé­késcsabai, Bajza utcai F-Fitness Központ által a megyeszékhelyi sportcsarnokban szervezett ese­ményen mintegy százhúsz diák lép porondra öt korcsoportban a továbbjutásért. Természetesen ott lesznek az indulók között a legeredményesebb békéscsabai­ak is, így a Hungarotel TC és a Csabafit Egyesület diákjai is. Az estélyi ruhás, fitnessruhás és für­dőruhás fordulók mellett a gya­korlataikat is bemutatják a lá­nyok, miközben a programot egyéb bemutatók is színesítik. Is­mert felnőtt versenyzőkkel is ta­lálkozhatnak a sportcsarnokba kilátogatók, így az aerobik világ­kupa helyezett Király Bélával és Kelemen Katával, a Zoltán Erika Dance Company kis és nagy cso­portjával, Lakó Viktória magyar bajnokkal. De természetesen a helyi klubok és műhelyek ügyes gyerekei is tartanak bemutatót. Továbbra is Lennart Johansson Bozóky Imre nem került be a testületbe Stockholm Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) stockholmi kongresszusán négy évre újra elnökké választot­ták Lennart Johanssont. A posztra ő volt az egyetlen jelölt, így az AFP szerint hivatalos választási proce­dúrára nem is került sor, a svéd sportdiplomatának közfelkiáltással szavaztak bizalmat. Johansson 1990 óta áll az UEFA élén. Továbbra is az orosz Vjacsesz- lav Koloszkov képviseli a kelet­európai régiót az UEFA végrehaj­tó bizottságában. A 14 tagú tes­tület hét lejárt mandátumára pá­lyázók között volt Bozóky Imre MLSZ-elnök is, de nem választot­ták meg a stockholmi kongresz- szus küldöttei. Ugyancsak a vert mezőnyben végzett az előzete­sen esélyesnek tartott Michal Listkiewicz lengyel, illetve Vlatko Markovié horvát szövetségi el­nök. Bozóky az első körben 12. lett, a másodikban - amikor már 4 hely elkelt, s 3 kiadó maradt — a 7-8. helyen végzett. Bekerült a vb-be még Michel Piatini, Angel Maria Vilar spa­nyol elnök, valamint a török, az izlandi, a luxemburgi, s maradt az orosz, s svájci jelölt. A kongresszussal egy időben folyik a 2008-as Európa-bajnoki pályázatok kötelező prezentáció­ja, amelyen a magyar stand a többiekénél egy „hajszállal” na­gyobb népszerűségnek örvend, talán azért is, mert az MLSZ egyedül kandidált a rendezésre. A látogatók között volt Len­nart Johansson, az UEFA újravá­lasztott elnöke és Franz Becken­bauer is. m Négy orosházi bajnokságra tör Ob-rajt Debrecenben, ,, belépő” pályán Kosárlabda Salgótarjánban három NB I B-s férfi csapat társaságában rangos felkészülési tornán szerepelt a rájátszásra készülő Békéscsabai KK NB Il-es kosárlabda bajnok- csapata. Mint Vida András edző elmondta, a sérült Rajnai, a be­teg Pelle R., valamint Vitaszek nélkül pályára lépő együttes jól helytállt az NB I B-ben a 17-20. helyért játszó Salgótarjáni Feke­te Sasok, a 24. Pápatel KC és a 29. Flextronic Sárvár ellen. Az első két találkozón becsülettel küzdöttek az NB II-esek, ám a harmadik mérkőzésre a sárvári­ak ellen elfáradtak a viharsarki­ak, így a negyedik helyen végez­tek. A békéscsabaiak eredményei: Pápatel KC-Békéscsabai KK 101:83 (28:23,30:19,29:16,14:25). Békéscsa­bai KK-Salgótarjáni Fekete Sasok 84:101 (24:29, 27:29, 22:16, 21:27). Békéscsabai KK—Flextronic Sárvár 86:116 (20:31, 24:30, 21:25, 31:30). ■ Kupaforduló Labdarúgás A meleg volt az ellenfél Teljesítménytúra Labdarúgás A Hungarotel Távközlési Rt. és a Bé­kés Megyei Szabadidős Klubok Taná­csa ez évben május 12-én, vasárnap 8.30 órától, a Békéscsabai MÁV sport­telepen rendezi meg hagyományos Hungarotel labdarúgótornát, amelyen nem vehet részt az, aki a 2001—2002- es bajnokságban NB I-től megyei I. osztályig bezárólag szerepelt. A pénz­díjas versenyre a nevezési díj 300 Ft. A kiírók korlátozott számban fo­gadnak még el jelentkezéseket, ame­lyeket írásban kell beküldeni a klubta­nács címére: 5600 Békéscsaba, Peter Jilemniczky u. 3. Jelentkezési határ­idő: május 9. tömi Egy hosszú versennyel vett újabb lendületet a Nemzeti Teljesít­ménytúra Bajnokság tavaszi idé­nye. A Börzsöny, Cserhát és a Gö- döllői-dombvidék vonulatain ve­zető 100 km hosszú, csaknem kétezer méter szintkülönbségű útvonalon a hirtelen jött meleg volt a versenyzők legnagyobb el­lenfele. A Körösök Völgye Turis­ta Egyesület (KVTE) országos bajnokcsapatának tagjai remekül szerepeltek az év első hosszú tá­vú versenyén. A győzelmet Szar­vas Mátyás szerezte meg, Körősi Tibor az ötödik, Tóth György pe­dig egyéni csúccsal a hatodik he­lyen végzett az erős mezőnyben. A jó egyéni eredményeknek kö­szönhetően a csapatversenyben a KVTE végzett az élen ebben a fordulóban. ■ Hangulatos sportfesztivál Többszáz résztvevő, kellemes idő, jó hangulat Mezőberény Többszáz résztvevő, kellemes idő, jó hangulat. Ez jellemezte az el­múlt hét végén Mezőberényben megtartott idei Népi- és Sportjáték Fesztivált, amelyet a Békés Megyei Szabadidős Klubok Tanácsa ren­dezett. A reggeli „Kakas futást” - ahol minden résztvevő tombolaje­gyet kapott - és az ünnepélyes megnyitót követően nyolc (tízfős) csapat, köztük a már évek óta visszatérő és nemzetközi jelleget biztosító sepsiszentgyörgyiek mu­tatták be településükre jellemző népi játékukat. Ezután játékos sor­versenyek és velük párhuzamosan asztalitenisz, sakk és lengőteke adott lehetőséget a pontgyűjtésre. A sorversenyek szünetében szar­vasi és békési aerobik bemutató szórakoztatta a szépszámú érdek­lődőt, továbbá tombolasorsolás - sok-sok nyereménnyel — oldotta a verseny adta feszültséget. Eredmények. Teke: 1. Bezzegh Ale­xandra (Mezőberény), 2. Prohászka (Gyula), 3. Szívós (Mezőkovácsháza). Asztalitenisz. Nők: 1. Korodi Hajnalka (Sepsiszentgyörgy), 2. Horváth (Békés­csaba), 3. Bányikné (Mezőkovácshá­za). Férfiak: 1. Jámbor Zoltán (Békés­csaba), 2. Szilágyi, 3. Kovács A. (mind­kettő Mezőkovácsháza). Sakk: 1. Or­mos Gyula (Mezőkovácsháza), 2. Thú- róczy (Gyula), 3. Vajnai (Békéscsaba). Sorverseny: 1. Sarkad (154 pont), 2. Mezőkovácsháza (136 pont), 3. Gyula (114 pont). Összesítés: 1. Sarkad, 2. Mezőkovácsháza, 3. Gyula. Támogatók: Magyar Szabadidősport Szövetség, Henkel Körösladányi Gyára, dr. Pécsi Huszár Zoltán önkormányzati képviselő, Békés Megyei Humánfejlesz­tési és Információs Központ, Hungaro­tel Rt., Békés Megyei Hírlap, Békés Me­gyei Diáksport Tanács, Békés Megyei Labdarugó Szövetség, Békés Megyei Kézilabda Szövetség, Békés Megyei Asztalitenisz Szövetség, Békés Megyei Rendőr Főkapitányság, Tesco Áruház, Coca-Cola, Mezőberényi 1-es iskola. Népes mezőny ült a sakktáblák elé a versenyen Szerdán újabb fordulót bonyolí­tottak le a labdarúgó Magyar Ku­pa Békés megyei selejtezőjében. Meglepetésre kiesett az NB Il-es Gyulai Termál FC, az NB III-as Békési FC és a Jamina SE alacso­nyabb osztályú ellenfelével szemben. Eredmények. Gerla-Sarkadke- resztúr 0—4, Elek II.-Mezőhegyes 0— 3, Csárdaszállás-Gyomaendrődi VSE 1-13, Tarhos-Gyulai Köröstáj 7-1, Dombegyház-Békéssámson 2-0, Mezőberény IL—Csorvás 6—3, Geren­dás-Kamut 4-5, Medgyesegyháza ll.-Kaszaper 7—1, Gyomaendrőd FC- Jamina SE 4—4, Szarvasi FC—Gyulai Termál FC 3-3, Békésszentandrás- Kondoros 1-3, Nagyszénás-Békés 0-0, Mezőkovácsháza-Újkígyós 1- 2, Kunágota-Előre FC Békéscsaba 1- 2, Gádoros-Orosháza FC 1-7, Doboz-OMTK-Rákóczi 2—2. ■ Röviden VÍZILABDA. Vasárnap kezdődik az OB I rájátszása. Kovács István, a Honvéd és Somossy József, a Va­sas edzője, valamint a BVSC-t kép­viselő Tóth Sándor nem titkolta: bajnokságot akarnak nyerni. A ta­valy első Honvéd 4-0-lal kezdi az FTC elleni párharcát, a BVSC 3-1- re vezet a Vasassal szemben. A küzdő felek magukkal hozták az alapszakasz második felében egy­más ellen elért eredményeiket, a csatározások 8, illetve — tekintettel a korábbi egy döntetlenre — 9 pon­tig tartanak. Pontosztozkodásra már nincs mód, ha szükséges, hosszabbításra kerül sor. TÉLI OLIMPIA. A február 24-én befejeződött Salt Lake City-i téli olimpia szervezőbizottsága 56 millió dolláros nyereséget köny­velhetett el. A profit legnagyobb haszonélvezője a utahi sportala­pítvány, amelynek 26 milliót utal­nak át. A 17 napos sportfesztivál nagyobb nyereséget hozott, mint az 1996-os atlantai nyári olimpia, amely csak 10 milliót jövedelme­zett. Az ötkarikás játékok történe­tének legnagyobb hasznával - 200 millióval — az 1984-es Los Angeles- i szervezők büszkélkedhetnek. ■ Sportműsor Sok dobogós helyezés az atomvárosból Shotokan sikerek PÉNTEK ATLÉTIKA. 9. Strang Kupa országos minősítő idénynyitó pályaverseny, Békéscsaba, Kórház utca, 13.30. KOSÁRLABDA. NB II. Rájátszás az 1-4. helyért. Gyulai Color KC-Békési SZSK, férfi, 19.30. VÍZILABDA. Sulipóló, Békéscsaba, Árpád fürdő, 9.00. SZOMBAT ASZTALITENISZ. NB III. Gyulai AC- Szolnok, férfi, 11.00. Eötvös DPSE Orosháza-Újszász, férfi, 15.30. FITNESS. California Fitness Fit-Kid országos diákolimpiái középdöntő a Westel Kupáért, Békéscsaba, sportcsar­nok, 10.30. KÉZILABDA. NB I-es leány ifjúsági mérkőzés, rájátszás az 5—8. helyért. Budapesti Vasas—Békéscsabai Előre NK. NB I B. Békési FKC-Ózdi KC, férfi, 18.00. Újkígyós Csaba KC-Hajdúbö- szörmény, férfi, 18.00. NB II. Mezőhe- gyes-Törökszentmiklós, férfi, 11.00. Gyomaendrőd-Algyő, férfi, 18.00. Al- győ-Szarvas, női, 15.00. Nagyszénás- Orosháza KSE—Makó, női, 18.00. Me­gyei bajnokság. Nők. Gádoros—Békés­csabai Főiskola, 16.00. Újkígyós—Bé­késcsabai Előre, 14.15. Mezőberény­Gyomaendrőd, 15.00. Gerla-Békéscsa- bai Jamina. Rimóczi Kupa női torna, Gerla, 8.30. DIÁKSPORT. Mezőgazdasági tanu­lók nemzetközi versenye, Mezőhe­gyes, 8.45. KOSÁRLABDA. NB I B. Simi- GYSEV-Szarvasi KK, női, 17.00. LABDARÚGÁS. NB III. Alföld cso­port. Algyő—Gyomaendrődi VSE, 17.00, Berger. Jamina SE-Szentes, 17.00, Rácz B. Megyei bajnokság. I. osztály. Gyo­maendrőd FC-Magyarbánhegyes, 17.00, jv.: Szolnok megyéből. Vésztő- Füzesgyarmat, 17.00, Gyekiczki. Batto- nya-Szarvas, 17.00, jv.: Csongrád me­gyéből. OMTK-Rákóczi-Medgyesegy- háza, 17.00, Iványi. II. osztály. Mezőko- vácsháza-Kaszaper, 17.00, Brusznyicz- ki. Kunágota-Gádoros, 17.00, Dajka. Dévaványa—Kétegyháza, 17.00, Pet- rovszki. Csorvás-Békéssámson, 17.00, Enyedi. Békésszentandrás-Sarkadke- resztúr, 17.00, Maginyecz. Gyulai Kö- röstáj-Doboz, 17.00, Benyovszki. Nagyszénás-Kamut, 17.00, Alberti. III. osztály. Északi csoport. Zsadány- Telekgerendás, 15.00, Bodó. Szarvasi LSZK—Csárdaszállás, 17.00, Czirbuly. Gerla-Mezőberény II., 17.00, Rattai. Kötegyán-Okány, 17.00, Kiss. Déli cso­port. Nagybánhegyes-Dombegyház, 17.00, Suck. Elek II.—Pusztaföldvár, 17.00, Erdmann. NB I B-s ifjúsági baj­nokság. Monor-Előre FC Békéscsaba (U 17), 11.00. Csepel-Előre FC Békés­csaba (U 19), 13.00. TENISZ. Békés megye nyílt korosztá­lyos bajnoksága. Békéscsaba, Kórház utca, 8.30. VÍZILABDA. OB I B. Bánki SE- Békéscsabai VSC, férfi, 13.00. VASÁRNAP DIÁKSPORT. Mezőgazdasági tanulók nemzetközi versenye, Mezőhegyes, 8.30. KÉZILABDA. NB I B. Kiskunhalas- Medgyesegyháza, női, 16.00. NB II. HC Szarvas-Kondoros, férfi, 17.00. Csor- vás—Gyulai SE, női, 16.30. NKTE Bé- kés-Karcag, női, 17.00. LABDARÚGÁS. NB I B. REAC-Előre FC Békéscsaba, 17.00, Szarka (Molnár J., Boda). NB II. Makó-Gyulai Termál FC, 17.00, Harsányi (Rácz B., Nagy Zs.). NB III. Alföld csoport. Hódmezővásár- hely-Kondorosi TE, 16.00, Varga T. Ka­locsa—Békési FC, 17.00, Gombos. Me­gyei bajnokság. I. osztály. Tótkomlós— Körösladány, 17.00, György. Sarkad- Szeghalom, 17.00, Sztanojev. Mező­hegyes-Mezőberény, 17.00, Scsitovics. Újkígyós-Méhkerék, 17.00, Laurovics. II. osztály. Elek-Szabadkígyős, 17.00, ifj. Christián. III. osztály. Északi cso­port. Békéscsabai MÁV—Tarhos, 17.00, Barna. Kardos-Örménykút-Csabacsüd, 17.00, Csipái. Gerendás-Csanádapáca, 17.00, Deme. Medgyesegyháza II.— Kétsoprony, 17.00, Kovács. MOTOCROSS. Magyar Kupa (L, IL, III. osztályú versenyzők részvételé­vel), Gyomaendrőd, Erucross-ring, 10.00, TENISZ. Békés megye nyílt korosztá­lyos bajnoksága. Békéscsaba, Kórház utca, 8.30. TERMÉSZETJÁRÁS. Három város teljesítménytúrák. Három város 30, rajt: Békés központ 8.00-9.00. Póstelek 20, rajt: Békéscsaba, Ifjúsági Ház, 8.00- 9.00. Cimbora 13, rajt: Békés központ, 8.00-9.00. VÍZILABDA. Serdülő bajnokság, le­ányok: Békéscsaba-Kassa (szlovák) 13.50, Békéscsaba-Kecskemét 16.20, Budapest, Szőnyi út. HÉTFŐ ASZTALITENISZ. NB I -es rájátszás a döntőbejutásért. Orosháza-Hungarotel ASE-Statisztika, női, Orosháza, Eöt- vös-téri sportcsarnok, 17.00, ________■ Új fejezet kezdődött a ma­gyarországi shotokan karate történetében akkor, amikor Sáfár László a kiklencvenes évek közepén hazatért az USA-bél.__________________ Pak s A nyolcdanos shotokan karate nagymester, aki külföldön nagy tekintélynek örvend, elmondhat­ja magáról, hogy a legkiválóbb ja­pán mestereknél tanult és vizsgá­zott. Hazatérte után Sáfár mester instruktorképző tanfolyamokat indított, s kialakította azt a köze­get, amely megkavarta a honi ál­lóvizet. Az általa vezetett szervezet, az AJKA rendezte a shotokan karate országos bajnokságát Pakson, amelyen 30 klub 283 versenyzője indult formagyakorlat (kata) és egy pontig tartó, súlycsoport nél­küli küzdelemben. Békés megyét a Békéscsabai Lakótelepi SE shotokan karate szakosztálya és a Gyulai Karate Egyesület képviselte. A két edző, Farkas Andás és Torma György elégedett lehetett tanítványaivá, hiszen nem tértek haza üres kéz­zel. Eredmények. 14-16 évesek for­magyakorlat versenye: 3. Kocsis Sándor (Bcs. Lakótelepi SE). 14- 16 évesek küzdelme: 1. Uhrin Eszter (Gyula). Felnőttek. Forma­gyakorlat: 1. dr.Kovács Tamás (Gyula), 2 Marksteiner Béla (Bcs. LTP SE). Kihon ippon shobu küz­delem: 3.Marksteiner Béla, 3. dr. Kovács Tamás. Felnőtt formagya­korlat: 3. Farkas András (Bcs. La­kótelepi SE). Felnőtt küzdelem: 1. Farkas András. ■ A hét végi, debreceni versennyel megkezdődik az idei orszá­gos autócross bajnokság is. Az orosháziak idén is szeretné­nek főszerepet játszani, mi több két kategóriában és a csapat­ban is bajnoki címre törnek. A szeghalmiak helyzete bizony­talanabb. Orosháza, Szeghalom A kilencfordulós menetelés — második állomása két hét múlva Orosháza lesz! - nagyon izgal­mas küzdelmet sejtet, már csak amiatt is, hogy a rendezésbe új helyszínek szállnak be, így a már említett Debrecen (pályájuk a 4- es főúton kiérve a városból, a Sámsoni úton, a volt orosz lakta­nya közelében található) és Lo­sonc. Vagyis új körülmények, új pályák, új kihívások. Az Orosházi TSE népes gárdá­val képviselteti magát az ob-n, il­letve a teljesen új kiírású, orszá­gos kiterjesztésű, ladásoknak ki­írt területi bajnokságon. Amit Du­na Kupának hívnak és 10 fordu­lós, ebből két pálya a Dunántúlra esik. A legrangosabb megméret­tetésen, a Divízió III/2-ben, a 3600 kcm-ig terjedő kategóriában indul a tavalyi ezüstérmes Jelinek Zsolt (BMW M5), ő azt mondja, szeretné végre aranyéremre „cserélni” egyéb dobogós bajno­ki helyezésit. A divízió I-ben a ta­valy második, ifj. Somogyi Géza (Audi SÍ), a bronzkoszorús Kárai Tamás (Audi S2) és a 4. helyezett Rácz János (VW Golf 1.9 TDI) áll rajthoz, ők egymásnak is kemény riválisai lesznek az úgynevezett kasznis kocsik versengésében. Ami a két ladás kategóriát ille­ti, itt az OTSE színeiben Karkus István (1600 kcm), Fehér József (1300), Páli Szabolcs (1300), Pa­taki Jenő (1600), Mitykó Tamás (1300) és Szigeti László (1300) in­dul, s mint a névsorból kitűnik, többen újoncok. Szeghalmon Hídi Sándor, a sár­réti versenyek fő támogatója nem túl jó hírekről tudott beszámolni. Egyelőre úgy néz ki, hogy csak Emődi János és ifj. Hídi Sándor tud résztvenni a bajnokságban, a Duna Kupán. Különböző okok miatt, ennek a sorozatnak a rájuk eső forduló-rendezési jogát át is adták Bonyhádnak. A többiek eb­ben az évben lehetőség szerint a debreceni amatőr versenysoroza­ton indulnak rendszeresen. A kiváló szeghalmi pálya ter­mészetesen továbbra is rendelke­zésre áll, és a június 1-2-ei orszá­gos 4. bajnoki forduló ismét itt leSZ. (FÁBIÁN)

Next

/
Oldalképek
Tartalom