Békés Megyei Hírlap, 2002. április (57. évfolyam, 76-100. szám)

2002-04-27 / 98. szám

ALAPÍTVA: 1945-BEN A HAZA MINDEN ELŐTT REKES MEGYEI HÍRLAP KÖZÉLETI NAPILAP 2002. ÁPRILIS 27., SZOMBAT ARA: 65 FORINT LVII. ÉVFOLYAM 98. SZÁM A VILÁG AUTÓJA? fordfocus már 2 790 OOO FMól. Részletek a márkakereskedésben. HOVÁNY BÉKÉSCSABA Kft., Békéscsaba, Szarvasi út 79. Tel.: (66)520300. .M901. Részletek a Békés Megy ei Hírlap április 29-ei lapszámában! Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E mail: szerk.bekes@axels.hu Megkérdeztük olvasóinkat Imre Lajos azt vallja, hogy min­denkinek sok a dolga, ám a csa­ládtól nem sza­bad az időt sajnálni. (4. oldal) VÉLEMÉNY Váradi Krisztina a felnőttek viselke­dését nem értő kisiskolás napló­jának sorait idézi jegyzetében. (5. oldal) Megyei körkép A jogszabályok azonos véde­lemben részesítik a hősi temető­ket és az emlékműveket, ezért a megyei főügyészség elutasította a dobozi lelkész arra vonatkozó indítványát, hogy a szovjet kato­nai emlékművet távolítsák el a településről. (7. oldal) 9-12, oldal .UTÓT A BURKOLOHAZBAN! Szabó Terézia megpályázta az igazgatást Felszámolták az adósságokat, tartalékot képezni kell Féléves megbízatását követően a napokban jár le a békéscsa­bai Réthy Pál kórház főigazgató főorvosának, dr. Szabó Teré­ziának a mandátuma. Május 2-án, csütörtökön dönt a békés­csabai közgyűlés a pályázaton meghirdetett pozíció sorsáról. Az elmúlt időszak méríegét vonta meg a kórház vezetése teg­napi tájékoztatóján. Békéscsaba ményhez pártolása indokolta. A Réthy Pál kórház Békéscsaba me­gyei jogú város tulajdona, ezért a közgyűlés döntött az igazgatóvál­tásról. Az intenzív osztály koráb­bi főorvosát, dr. Szabó Teréziát, A vezetőváltást, mint hallottuk, a kórház kedvezőtlenül alakuló, csőd felé irányuló gazdálkodása, a betegek más fekvőbeteg intéz­bérezésük kritikán aluli Lapunk kérdésére, mely szerint az általánosan gyenge lába­kon álló egészségügyet a választási Ígéretek teljesítése várha­tóan megerősíti-e, dr. Szabó Terézia válaszolt:- Most gazdasági helyzetet elemeztünk, de számunkra a kór­ház és a gyógyítás szent dolog. A betegágy mellett csodák történnek olyan emberek jóvoltából, akik teljesen alulfizetettek és létszámhiány mellett dolgoznak. Anyagi megbecsülésüket az intézmény nem tudja biztosítani, általános kormányintézke­dés szükséges ahhoz, hogy gyógyítani, ápolni, dolgozni és élni tudjanak a munkatársaink! akit szakmailag igen sokra tartot­tak a betegek és kollégái egy­aránt, bízták meg az igazgatással. A leváltott igazgató főorvos dr. Nagy Balázs a gyulai munkaügyi bírósághoz fordult jogorvoslatért, amely első fokú ítéletével vissza­adta megbízatását. Az alperes, a munkáltató kórház az ítélettel« szemben fellebbezéssel él, az igazságot a pártatlan bíróság hi­vatott eldönteni. Mint tegnap a főigazgató asz- szonytól hallottuk, a kedvezőtlen folyamatokat páratlan erőfeszí­téssel sikerült megállítani. Az elő­ző esztendő azonos időszakához viszonyítva a kórház bevételei növekedtek összességében 118 millió forinttal, nincs kifizetetlen számlájuk. Beteg nem maradt szükséges gyógyítás, ápolás, gyógyszer nélkül és elkerülték a túlápolásból adódó költségeket. (Folytatás az 5. oldalon) Beruházások a birtokon Mezőhegyes továbbra is a vetőmagra alapozza jövőjét A Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok Rt. vezető testületéi és menedzs­mentje egyaránt azt vallja, hogy hosszú távon nem lehet nyereséges az a vállalat, ahol nincsenek új beru­házások. „Mivel a vállalat léte a vető­magtól, ezen belül pedig elsősorban a hibrid kukoricától függ, mindent meg kell tennünk a főágazat komp­lex fejlesztéséért” — bocsátja előre Kun Mihály (képünkön) közgazdasági vezér­igazgató-helyettes. A Ménesbirtok Rt. igazgatósága és felügyelő bi­zottsága több alkalommal tárgyalta a 2001-es üz­leti év zárásával kapcsolatos előterjesztéseket, beszámolókat, s 2002 márciusában ezeket - jó­váhagyás végett - megküldte az ÁPV Rt.-nek.- Vállalatunk 2001. évi adózott eredménye 109 millió 214 ezer forint. Az ÁPV Rt. részére tu­lajdonosi osztalék címén 22 millió 50 ezer forin­tot kellett fizetnünk, így a mérleg szerinti ered­ményünk 2001-ben 87 millió 164 ezer forint lett - mondja Kun Mihály.- Ez jobb vagy rosszabb az előző évinél?- Tavaly egyértelműen jobb eredményt értünk el, mint 2000-ben, hiszen akkor veszteséges volt a társaság gazdálkodása. Hozzá tartozik a képhez, hogy tulajdonosunk, az ÁPV Rt. igen nagyvonalú volt, amikor 2001 decemberében több mint 60 mil­lió forint prémium és jutalom kifizetését engedé­lyezte az eredmény terhére. Ezért köszö­nettel tartozunk az ÁPV Rt.-nek.- Egy adott üzleti évnek a lezárása, s az újnak az előkészítése párhuzamo­san történik... — Természetesen. A részvénytársa­sági szabályozásból adódóan a köz­gyűlésnek kell jóváhagynia az előző évi mérleget, illetve a tárgy évre vonat­kozó terveket: az eredménytervet, a pénzügyi tervet és a beruházási tervet.- Kérem, vegye sorra ezeket! — A Ménesbirtok Rt. 2002-re 143 millió 415 ezer forint adózás előtti eredmény elérését tűzte ki célul. Ehhez komoly munkára, nagy odafigye­lésre van szükség. Az alapok (a pénzügyi forrá­sok, a gépi-műszaki berendezések) rendelkezésre állnak, minden feltétel adott ahhoz, hogy elérjük kitűzött céljainkat. A szántóföldi növénytermesz­tésnek 118 millió forint fedezeti összeget kell elér­nie 824 millió forint árbevétel mellett. Az állatte­nyésztésben 124 millió forint az elérendő fedeze­ti összeg, az árbevétel pedig kereken 1 milliárd fo­rint. A tervezett eredményre a vetőmag-főágazat gyakorolja a legnagyobb hatást: a főágazattól - 2,5 milliárd forintos árbevétel mellett - 687 milli­ós fedezed összeget várunk. Figyelembe véve a különböző módosító tételeket, a fentiek teljesülé­se esetén jutunk el a 143 milliós eredményhez. (Folytatás az 5. oldalon) „ Tisza-Coop Rt. JÓT JÓ ÁRON! JÓT JÓ ÁRON! Élelmiszer és Vegyiáru Raktáráruházak ' AssjJi Szobi alma, 0,2 1, dob. top ár Szobi narancs, 0,2 1, dob. top ár Szobi szőlő, 0,2 1, dob. top ár Biopon takarékos, 4,5 kg top ár Babaszappan, 125 g 89 Ft Sunlicht, 500 ml, utt. 161 Ft Pannon Aqua ásványvíz, 1,5 1, dús 49 Ft Domestos, 750 ml 289 Ft Torna szőlő, 2 1, pet. 126 Ft Torna meggy, 2 1, pet. 126 Ft Jacobs Merido Mokka, 500 g 529 Ft Tchibo Family, 250 g 299 Ft Paloma, 2 x 250 g top ár Tequila Arandas White, 0,75 1 3166 Ft Ouzó, 0,7 1 1710 Ft Whisky Kentacky Jack, 0,7 1 1989 Ft Dreher Classic 0,5 1, form. üv. 113 Ft Dreher Lager, 0,5 1, form. üv. 113 Ft Kristálycukor, IO kg 172 Ft/kg Tisza Coop 3. sz. C+C, Békéscsaba, Szerdahelyi út 20., (66) 446-578. Tisza Coop 5. sz. C+C, Gyula, Siórét 21., (66) 463-783. íiMiml! a tavaszi-nyári modellek «... WS/ES7A SHOES MARC shoes S.©tíl/6T —, SHOES 6 ACCESSORIES Férfi, női és gyermek félcipők, szandálok és papucsok. AKCIÓK FOLYAMATOSAN, SZEZON KÖZBEN IS! Békéscsaba, Andrássy út 32. Gyula, Városház u. 3. Nyitva tartás: h.-p. 9-18-ig, j? szombaton 9-13-ig. ? 1992-2002. 2002. április 29-étől a készlet erejéig! 5650 Mezőberény, Gyár u. 1. Telefon: (66) 423-200,532-830. Tel./fax: 352-455. TERMEKVERSENY BÉKÉSCSABÁN, (k) Hagyományos, 33. bor-, kolbász- és pálinkaversenyét tegnap rendezte meg Békéscsabán, a Tégla Közösségi Házban a megyeszékhelyen működő, immár 42 éves Stark Adolf Kertbarát Kör. Fehér borból közel húsz, vörösből tíz került mustrára, s 14-féle kolbászt bírált el a kert- és agrármérnökökből álló zsűri. Néhány fehér bor csak hajszállal maradt el az adható maximális pontszámtól - tájékoztatta lapunkat Kelle Mihály, a kertbarát kör egyik vezetője (képünkön) D-FOTÓ: LEHOCZKY PÉTER Csapás a szervezett bűnözésre Nem Békés megyeiek a letartóztatott rendőrök A Nemzetbiztonsági Hivatal in­formációinak felhasználásával az ügyészségi nyomozók átvettek és egyesítettek olyan ügyeket, me­lyekben a gyanú szerint egy szer­vezett bűnözői kör tagjai az or­szág különböző pontjain erősza­kos bűncselekményeket, ember­rablást, zsarolást követtek el. Ez­zel összefüggésben tegnap előze­tes letartóztatásba helyezte a bí­róság L. Tamás rendőr századost, K. Tibor rendőr zászlóst és a Ma­gyarországon élő jugoszláv E. Jó­zsefet, akit az egyik legerősebb orosz ajkú bűnszervezet alvezé- reként tartottak számon. Az egyik kereskedelmi televízió teg­nap este tévesen állította, hogy a két rendőr Békés megyei lett vol­na. Ellenben megyénk nyomozói az ügy két gyanúsítottját már ko­rábban elfogták (az esetről la­punk is beszámolt), vizsgálták ügyüket, melyet később átadtak a fővárosi ügyészeknek. K. A. j. régi furgonja most kincset ér mert 500 OOO Ft-ért beszámítjuk! Hozza el nekünk öreg. kiszolgált haszongépjárművét 2002. március 1. és június 30. között, és mi 500.000 forint értékben ­beszámítjuk bármelyik új Ford Transit árába. Ha még habozik, íme, egy kis segítség: \ 121 a Ford Transit az egyik leghosszabb szervizintervallummal (25 000 km) rendelkező haszongépjármű jól végzett munka [jf f El 152 változatban elérhető El Magyarország legkedveltebb haszongépjárműve El a legalacsonyabb üzemeltetési költségekkel rendelkezik* * Forrás: Dekra-Expeit Műszaki Szakértői Kft * Vásároljon Ford Transitot március 31-éig 25% kezdőrészlettel 15,95%-os fix kamatra (THM a 17,17%), akár 60 hónapos futamidőre, forintalapú Ford Credit hitelre. A részletekről érdeklődjön a 06-1/438-2588 vagy a 06-30/269-3283 telefonszámokon. • Valamennyi extra garanciaszolgáltatásunkat most akár 50% kedvezménnyel ajánljuk Önnek. Hovány Békéscsaba Kft. Békéscsaba, Szarvasi út 79. Telefon: (66) 520-300. FORD TRANSIT A V

Next

/
Oldalképek
Tartalom