Békés Megyei Hírlap, 2002. április (57. évfolyam, 76-100. szám)

2002-04-02 / 76. szám

2. OLDAL VILÁG TÜKÖR 2002. Április 2., kedd Izrael hadat üzent a palesztinoknak Húsvétkor 100 izraeli harcko­csi és páncélozott jármű száll­ta meg Kalkiliját, és bevonul­tak Betlehembe is. Rámalláh központjában a palesztinok szerint 30 embert öltek meg az izraeli katonák. Vasárnap újabb két öngyilkos merény­let történt; Haifában 16 ember életét oltotta ki a detonáció. Az iszlám országok külügy­miniszterei agresszióval, és a Közel-Kelet háborúba sodrá­sával vádolják Izraelt. Betlehem - Jeruzsálem Izraeli harckocsik hétfőre virradó éjjel behatoltak a palesztin auto­nómiához tartozó ciszjordániai Betlehem városába. Előzőleg, va­sárnap este a hadsereg újra elfog­lalta a Ciszjordánia északi részén fekvő Kalkilija városát, ahol nyolc izraeli katona megsebesült egy robbanásban. A „palesztin terrorizmus elleni harc” kiterjesztéséről Ariel Sáron miniszterelnök szűkebb kabinet­je döntött esti rendkívüli ülésén, miután vasárnap délben az észak­izraeli Haifa egyik zsúfolt étter­mében 16 embert megölt, 35-öt pedig megsebesített egy öngyil­kos merénylő. Sáron televíziós beszédében kijelentve: „Izrael ál­lam háborúban áll, háborúban a terrorizmus ellen.” Az izraeli kor­mányfő szerint „ezt a terroriz­must Jasszer Arafat, a palesztin hatóság elnöke ösztönzi, irányítja és kezdeményezi”, Sáron bejelen­tette: Izrael széles körű műveletet indít a terrorizmus infrastruktúrá­jának felszámolása érdekében a palesztin területeken. Benjámin Ben Eliezer izraeli vé­delmi miniszter hétfőn a közszol­gálati rádiónak adott nyilatkoza­tában közölte: utasítást adott Jasszer Arafat palesztin elnök tel­jes elszigetelésére. Arafat rámal- láhi hivatalának épületét négy napja ostromzár alatt tartja a had­sereg, vasárnap mégis sikerült hozzá bejutnia mintegy negyven külföldi békeaktivistának. Tizen­hármat közülük az izraeli kato­nák őrizetbe vettek amikor távoz­tak az épületből, állítólag azonban A haifai étterem az öngyilkos merénylet után többen Arafat mellett maradtak, hogy élő pajzsként védelmezzék. _____ Túl-Karm_________ Cis zjordánia három városában hétfőn palesztin fegyveresek 11 olyan palesztin foglyot öltek meg, akik ellen Izraellel való együttmű­ködés miatt folyt eljárás. Szemta­núk szerint Túl-Karm városában két álarcos palesztin fegyveres ha­tolt be a palesztin biztonsági szol­gálatok egyik épületébe, és nyolc olyan foglyot lőtt agyon, akiket Iz­raellel való együttműködéssel gya­núsítottak. A közeli Kalkilija vá­rosban - amelyet az éjjel újra el­foglalt az izraeli hadsereg - két hu­szonéves férfi szitává lőtt holttes­tét találták meg az utcán. Egy har­madik, szintén kollaboránsgyanús huszonéves fiatalember holttesté­re Betlehem város központjában találtak rá. Hírügynökségek rámu­tatnak, hogy az izraeli-palesztin fegyveres összecsapások fokozó­dásával párhuzamosan már már­ciusban ugrásszerűen megnőtt az állítólagos kollaboránsok ellen el­követett gyilkosságok száma. • A palesztin tájékoztatási mi­niszter és az Egyesült Arab Emír­ségek védelmi minisztere hétfőn azzal vádolta az Egyesült Államo­kat, hogy bűnrészes a palesztinok ellen elkövetett izraeli támadá­sokban. „Az izraeli hadjárat az amerikai kormányzat teljes támo­gatását élvezi” - mondta Jászir Abed Rabbo palesztin tájékozta­tási miniszter a katari al-Dzsazira műholdas televíziónak. Az emír­ségek minisztere új fent a meg­szállástól szenvedő palesztinok törvényes jogának nevezte a fegy­veres ellenállást. ________Kuala Lumpur_______ Meg osztottak voltak az iszlám or­szágok hétfőn kezdett háromna­pos Kuala Lumpur-i értekezletük elején abban a kérdésben, hogy terroristaként kell-e elítélniük a palesztin öngyilkos merénylőket. Faruk Kaddumi, a Palesztinái Fel- szabadítási Szervezet politikai ügyek osztályának vezetője, a pa­lesztin külügyek irányítója nem értett egyet a házigazda Mahathir Mohamad maláj kormányfővel a palesztin öngyilkos merénylők el­ítélésének kérdésében. A nézetel­FOTÓi ■UROPRESS/EPA térést átmenetileg úgy oldották fel, hogy az értekezlet egyhangú­lag elfogadott egy nyilatkozatot, amely élesen elítéli Izraelt a pa­lesztin területeken végrehajtott „agresszióért”. A maláj kormány­fő reméli, hogy az 57 tagállamot tömörítő OIC mostani értekezlete elvezet egy, a terrorizmus fo­galmát meghatározó ENSZ- egyezményhez. Moszkva Az orosz külügyminisztérium hétfőn aggodalmát fejezte ki az­zal kapcsolatban, hogy egyre ellenőrizhetetlenebbé válik a közel-keleti helyzet. Alekszandr Jakovenko, a,tárca szóvivője le­szögezte: Moszkva a békés lakos­ság elleni bűncselekménynek tartja, és határozottan elítéli a pa­lesztin szélsőségesek legújabb öngyilkos merényletét az izraeli Haifában. Ugyanakkor Oroszor­szág felszólítja Izraelt is, hogy szüntesse meg Jasszer Arafat, a palesztin nemzeti hatóság vezető­je rámalláhi főhadiszállásának blokádját, és vonuljon ki a palesz­tin városokból. ■ _____ Hírek_________ EU TANÁZIA. Hollandiában hatályba lépett az a törvény, amely a világon először lehető­vé teszi az eutanázia alkalma­zását. Az új törvény szerint a gyógyíthatatlan beteg halálba segítését csak akkor nem bün­tetik, ha az orvos az előírt sza­bályok szerint jár el, és ha tájé­koztatta az esetről a területileg illetékes, ügyészi jogkörrel ren­delkező halottkémet, mti GYÚJTOGATÁSOK. Marseille ben leégett egy zsinagóga. A tűzben senki nem sérült meg, de a lángok martalékává vált az épületben őrzött összes könyv és Tóra-tekercs. Francia- országban a hét végén egyéb­ként három zsidó intézményt támadtak meg. Brüsszelben hasonló eset történt, mti ÁREMELÉS. Alig két héttel a kőolajszármazékok legutóbbi drágulása után április elsejére virradóra további 2,1-3,6 száza­lékkal emelték a benzinárakat Horvátországban. A 98 oktános szuperbenzin literenkénti új ára a töltőállomásokon 7,25 kuna (100 forint—2,85 kuna), az ólommentes Euro-super95 literje pedig 6,63 kuna. mti ÁRAMSZÜNET. Hétfőn is áramszünet bénította meg a Ka­nári-szigetekhez tartozó Tenerife legnagyobb városának életét, miután előző nap hatal­mas eső zúdult az Afrika partja­itól északnyugatra fekvő, turis­ták körében közkedvelt sziget­re. Az ítéletidőben 5 ember vesztette életét, mti e I Meghalt az anyakirályné 101 éves korában szombaton elhunyt Erzsébet anyakirályné, a brit uralkodócsalád legnépszerűbb tagja. A gyászszertartás szerdán lesz a Westminster Apátságban. London ________ Nagy-B ritannia gyászol, az anya- királyné halálával egy történelmi korszak zárult le. Erzsébet anya- királynét szombat délután, álmá­ban érte a halál. Alig néhány hó­nap választotta el lánya, Erzsébet királynő aranyjubileumának megünneplésétől, amelyet na­gyon szeretett volna megérni. Au­gusztusban lett volna 102 éves. Utolsó óráiban mellette volt lá­nya, Erzsébet királynő, és a kirá­lyi család több tagja is. Tony Blair kormányfő nyilatkozatában úgy fogalmazott: „Ő volt Nagy-Britan­nia tisztességének és bátorságá­nak szimbóluma. Hosszú, ese­ménydús élete során tanúsított bátorsága, kötelességtudata és életöröme miatt fiatalok és idő­sek egyaránt tisztelték, rajongtak érte, és most az egész nemzet gyászolja”. Szerdára egyébként összehívták a húsvéti szünetet tartó parlamentet, hogy a kép­viselők méltóképpen kifejezhes­sék a nemzetet ért veszteséget. A gyászszertartásra a West­minster Apátságban kerül majd sor, Erzsébet végső nyughelye pedig a windsori kastély Szent György-kápolnájában lesz. mr Kommunista előretörés Az Ukrajnában vasárnap megtartott parlamenti választáso­kon nem hivatalos eredmények szerint a kommunisták szerezték meg a legtöbb voksot, a második Juscsenko pártja. Kijev Ukrajnában a hétfői összesítések szerint a kommunista párt átvette a vezetést a vasárnap megtartott parlamenti választásokon. A listás szavazatok 17,77 százalékának összeszámlálása után az első he­lyen áll az Ukrajnai Kommunista Párt (KPU - 19,96 százalékkal), második a Viktor Juscsenko volt kormányfő vezette Mi Ukrajnánk választási tömörülés (19,46 szá­zalékkal), míg a harmadik helyen az elnököt támogató erőket tömö­rítő Egységes Ukrajnáért választá­si koalíció áll (17,32 százalékkal). Kárpátalja magyar többségű választókörzetében minimális előnnyel Kovács Miklós, a Kárpát­aljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke győzött - derült ki a még nem hivatalos jegyzőkönyvi ösz- szesítésből. A Beregszász köz­pontú választókerületben az elő­zetes adatok szerint Gajdos István, a járási közigazgatási hi­vatal elnöke, az Ukrajnai Egye­sült Szociáldemokrata Párt támo­gatottja csak hajszálnyi különb­séggel maradt alul. A központi választási bizottság elnöke közölte, hogy a szavazás érvényes volt mind a 225 egyéni választókörzetben. A részvétel ugyanakkor minden korábbinál alacsonyabb volt: a szavazásra jo­gosultak 65,22 százaléka, azaz va­lamivel több mint 24 millió ember járult az urnákhoz. 1998-ban a részvétel majd hetven, míg 1999- ben közel 74 százalékos volt. Ukrajna új külpolitikai straté­giájának koncepciója feltételezi az új kihívásokat, így a globalizá­cióval, a kábítószer-kereskede­lemmel, a pénzmosással kapcso­latos módosításokat - jelentette ki Anatolij Zlenko külügyminiszter vasárnap Kijevben. Anatolij Zlenko reményét fejezte ki, hogy az új parlament kiveszi részét az új külpolitikai stratégia koncep­ciójának kidolgozásában. Leonyid Kucsma államfő a sza­vazáskor újságíróknak elmondta: Kijev továbbra is stratégiai partne­rének tekinti mind Oroszországot, mind az Egyesült Államokat. Megfigyelők rámutatnak: a parlamenti szavazás az elnök- választás főpróbájának is tekint­hető, a végeredmény arra enged majd következtetni, hogy meg tudja-e tartani hatalmát a tá­madások kereszttüzében álló Leonyid Kucsma. ____________e ÁL LÁSPONT BÁN JÁNOS Mi újság Sumi-fronton? Hajrá Sumi! Ággyá nekik! Jó, inkább az elején kezdem. Történt, hogy az év elején új ro­vatként egyre több újság vezette be az olvasói SMS-üzenetek közlését. Néhány nap alatt roppant népszerűek lettek ezek az üzenetek, mindenféle praktikus és kevésbé praktikus té­mát vetettek fel az olvasók, s nagy kedvvel válaszolgattak is egymásnak. Csakhogy! Közeledvén a választásokhoz, egyre gyakrabban tűnnek fel politikai üzenetek. Akad köztük ki­finomult, dühös, fenyegetőző, reménykedő, filozofikus, primitív, s még néhány humoros is. Aztán néhány fanatikus pártkatona rendesen kezelésbe vette az ügyet. Egyre agresszívabb SMS-ek sokaságával árasztja el a lapokat. A rossz példa pedig köztudottan ragadós, így nem csoda, ha a politikai adok-kapok igen hamar csúnyán eldur­vult. Nem volt más választás, sokak tiltakozásának engedve egyes szerkesztőségek úgy döntöttek, a választások végéig nem közölnek közvetlenül politikai tartalmú SMS-eket. De a magyar ember nem olyan, hogy csak úgy hagyja magát! Néhányan virágnyelvbe burkolják politikai nézeteik kifejté­sét, egyre többet nyílnak a vörös szegfűk, illatoznak a na­rancsligetek, szárnyalnak a szabad madarak, hajladoznak a búzakalászok. A kívülálló akár azt is hihetné, néhány jól me­nő kiskertész és növénynemesítő sajátította ki az SMS-postát. Aztán ez a láz is alábbhagyott, virágnyelven ugyanis nehéz a másik anyját szidni, ráadásul nem is olyan nagy élvezet. És akkor szerencsére jött a Forma-1. Lássuk be, ez a téma is éppen annyira alkalmas az indulatok szítására, mint az, hogy ki és mikor bóklászott pufajkában, kit és hány millióval kor­rumpáltak, ki és hogyan viszi végpusztulásba a nemzetet. Ugyan! Magyar embernek nem kellenek ilyen súlyos kérdé­sek ahhoz, hogy a másik torkának eshessen, főleg amikor azon is lehet vitatkozni, hogy Sumi egy gyengébb típussal is jó pilóta lenne-e, vagy hogy Montoya valóban túl nagy arc-e, vagy egyszerűen csak egy isten négy keréken. Arról nem is beszélve, hogy a ferrarisok és a mercisek, esetleg a mclare- nesek a legkirályabbak. Szóval a fórum ismét lángba borult, jelenleg még dúl a harc, jelentem, e pillanatban a Sumi-hívek mintha előrenyomultak volna egy kicsit, de nem biztos. Persze ha jó idő lesz, a hadakozás remélhetően alábbhagy. A hobbikertben valahogy megnyugszanak az emberek. És mi is. EGYETÉRTEK! 06-904J30-303 MÁS A VÉLEMÉNYEM; 06-90-330-304 Az olvasó mondja Születni tudni kell. Március 5. Nő hang Kompéiról: „Legyen joga otthon szülni annak, aki szeretné, de vigyázzunk, hogy ez ne legyen divat és sikk. A mai fiatalok többsége már nem él együtt a szüleivel, nincs, aki segítsen ilyenkor, ezért a kórházon kívüli szülést megfele­lő feltételekhez kellene kötni.” Üzenetek. Március 7. Női hang: „Valóban nem szerencsés, ha az országok vezető politikusai a sajtón keresztül üzengetnek egymásnak, akár Washingtonról, akár Budapestről van szó.” Katonadolog - női szemmel. Március 11. Katonadolog - férfiszemmel. Március 12. Férfihang: „A profi hadsereg jelenti az egyetlen megoldást.” Férfihang: „A haza védelme mindennél fontosabb. Nem pár­tolom a hivatásos hadsereget, a mai fiatalokra ráférne egy kis fegyelem.” Férfihang: „Nem indulatok és politikai szempontok alapján kell eldönteni, hogy kell-e hivatásos hadsereg.” Férfihang: „A hivatásos hadsereget már a rómaiak feltalálták, nem értem, hogy mi ebben a nagy csoda.” Női hang: „27 éves fiamat most értesítették, hogy be fogják sorozni. Pedig egyéves munkanélküliség után most lett állá­sa. Miért nem veszik ezt figyelembe?” Étteremtulajdonos nő: „Ősszel két felszolgálót és egy szaká­csot is besoroznak a vendéglőből. Bezárhatjuk a boltot.” EGYETÉRTEK: 06-9O-33O422 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90-330423 TELEFONÁLJON! Ma egyetért az Itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330-430-as telefonszámon meghallgathatja. A hfvás dija: 180 Ft+áfa/perc+kapcsolásl díj A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékről. FÖLDRENGÉS. A Távol-Keleten utórengésektől tartanak a vasárna­pi súlyos földrengés után. Tajvanon a Richter-skála szerint 6,8 erős­ségű földmozgás volt, és ennél is erősebb, 7,3 értéket mértek a Ja­pánhoz tartozó Okinava-szigeten. Eddig öt halottról és több mint 200 Sérültről érkezett jelentés. Tajpejben több ház összeomlott, a magas épületek sokáig kilengtek. ____________________fotó; europress/epa 4 t 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom