Békés Megyei Hírlap, 2001. december (56. évfolyam, 280-303. szám)

2001-12-11 / 288. szám

KÖRKÉP 2001. DECEMBER 11., KEDD — 5. OLDAL MEGYEI ELHUNYT A FŐÉPÍTÉSZ, (w) Vukovich Miklós, Békéscsaba fő­építésze 62. születésnapja előtt néhány nappal, hosszan tartó be­tegség után, december 9-én el­hunyt. Az országszerte ismert szakember Békés megyében töl­tötte élete nagy részét, nevéhez jelentős középületek tervezése fűződik Budapesten, Békéscsa­bán, illetve más megyeszékhe­lyeken. A békéscsabai városhá­zán 1991 óta munkálkodott vá­rostervező főépítészként. A pol­gármesteri hivatal Vukovich Mik­lóst saját halottjának tekinti, te­metéséről később intézkednek. HORN SZEGHALMON, (i) Horn Gyula, Magyarország 1994-98 kö­zötti miniszterelnöke látogat Battonyára és Szeghalomra de­cember 12-én. Az exminiszter- elnök Battonyán 14 órától lakos­sági fórumot tart a művelődési házban. Programja Szeghalmon, a művelődési házban 18 órától ugyancsak lakossági fórummal folytatódik. Az est házigazdája: Veress József, az MSZP ország- gyűlési képviselőjelöltje. NEMZETISÉGEK NAPJA, (g) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetiségi napot rendez december 13-án 17 órától a polgármesteri hiva­talban (Szabadság tér 11-17.). Köszöntőt mond Végh László al­polgármester, országgyűlési képviselő, valamint Láyer Jó­zsef, az Emberi Jogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság alelnök- ének nyitó beszédét hallhatják. A rendezvényen a Békéscsaba Cigányságért, Románságért és Szlovákságért kitüntetéseket ad­ják át. TOMKINS-KONCERT. (ö) A Gyulai Várszínház Kossuth utcai kamaratermében december 13- án 19 órakor a Budapesti Tom­kins Énekegyüttes ad karácso­nyi koncertet. Műsorukon an­gol, olasz reneszánsz táncdalok, madrigálok, karácsonyi dalok, néger spirituálék szerepelnek. KORTÁRS ÍRÓK. (w) A Békés Megyei Könyvtár játszótermé­ben ma este hat órakor Darvasi Lászlót és Závada Pált látják vendégül a Kortárs magyar írók című beszélgetéssorozat ren­dezvényén. Az est házigazdája Elek Tibor irodalomtörténész. PLAFON ÉGETT, (w) Kétegy- házán, a Ságvári utca egyik lakó­épületének mennyezete égett tegnap harminc négyzetméter­nyi területen. A tűz keletkezésé­nek okát és a kár nagyságát még vizsgálják. _________________■ „B EZÁROM A SZEMEM, HOGY LÁSSAK.” (Paul Gauguin) Divat lett egyben sütni Karácsony előtti nagyüzem a pulykafeldolgozóban A szarvasi Gallicoop Pulykafeldolgozó Rt.-ben javában tart a karácsony előtti nagyüzem. Ilyenkor a darabolt előhűtött termékekből hu­szonöt százalékkal megnő a termelés. Szarvas Karácsony előtt a comb, a mell és a szárny mellett az egyben süthető, tölthető grillpulykát is egyre többen keresik. A tavalyi tizenhatezerhez képest idén belföldön 12 ezerrel több 4-4,5 kilogrammos bébipulykát hoznak forgalomba, hőre zsugorodó tasakba csomagolva. Berki Lászlóné belkereskedelmi osztályvezető további, ünnepi asztalra való finomságot is aján­lott. A panírozott valódi pulykamellszelet, illetve a sajttal és sonkával töltött panírozott pulykamell gyorsan elkészíthető, ízletes karácsonyi fogás. Minden bizonnyal rekord évet zár a Gallicoop Rt. Idén huszonnyolcezer tonna pulykát vágnak, amely két tonnával meghaladja a tavalyi mennyi­séget. A nyáron beüzemelt panírozó üzem is be­váltotta a hozzá fűzött reményeket, hetente 20-25 tonna terméket állít elő. Berki Lászlóné úgy látja, bár karácsony előtt a szokottnál is élénkebb a ke­reslet, ma már a pulyka hazánkban sem szezoná­lis termék. A pulykahúsból készített étel gyakori és kedvelt fogás a családok asztalán. A felsőcomb és a felsőcombfilé a vörös húsok, így a marhahús kiváltására is alkalmas, a feldolgozó steak húsként kínálja. Megtudtuk, december 22-én vág, illetve darabol utoljára az üzem. Január 7-éig a szokásos nagykarbantartást végzik. Nem pihen viszont a továbbfeldolgozó és a panírozó üzem, hiszen kö­zelít a szilveszter. Készül a pulykavirsli, amelyből kétfélét kínálnak. A babonára a többség fittyet hány, óévbúcsúztatón és újévi fogásként is szíve­sen fogyasztja a pulykahúsból készült ízletes éte­leket. CSATH RÓZA Hóesésre és mínusz 18 fokra számíthatunk A híradások országszerte rendkívüli hidegről számolnak be, összefüggő jég borítja a Velencei-tavat és a Balatont is. A bé­késcsabai meteorológiai állomáson tegnap hajnalra a talaj kö­zelében mínusz tizenhárom fokot mértek, és hét végére még ennél is hidegebbet jósolnak a szakemberek. mfayf nem agyunk hozzászokva ehhez----------------------------------------------- a hideghez. 1991. december 10-én Unyatyinszki Zoltán, a békéscsa- hajnalban például mínusz 12 fo- bai meteorológiai állomás munka- kot mutatott a hőmérő 2 méteres társa nem nevezte rendkívülinek magasságban. Tegnapra virradó- a napokban tapasztalható hőmér- an a talaj közelében mínusz 13 fo- sékleti értékeket. Mint mondta, kot (2 méteren mínusz 9-et), teg­napelőtt pedig mínusz 14 fokot (2 méteren mínusz 11 -et) mértek. S hogy milyen idő várható ez­után? A meteorológusok a mosta­ninál is hidegebbet jósolnak térsé­günkben. Unyatyinszki Zoltántól megtudtuk: az előrejelzés szerint a következő napokban havazás vár­ható, ezt követően kiderül az ég, és annyira lehűl a levegő, hogy a hét végén éjjelente akár mínusz 18-19 °C-ra is számítunk kell. v. k. VÉLEMÉNY KISS A. JÁNOS Közpénzek, politika, bűnüldözés Magos vagy magvas-e az eset, majd eldöntik. Azon a gyulait?) tör­téneten gondolkodtam el, meíyet mai számunkban olvashatnak. A gimnáziumügyről beszélek. Nevezhetnénk akár a bűnüldözés, az igazságszolgáltatás állatorvosi lovának is. Merthogy annyira be­teg... Az ügyben a gyulai rendőrök korán büntetőeljárást indítottak, azonban néhány más, akkori gyulai ügyhöz hasonlóan a megyei fő- kapitányság magához vonta azt. Meglepően hosszú nyomozás után a közokirat-hamisítás miatt indult eljárást megszüntették, a békéscsa­bai ügyészség azóta (nem az Igaz­ságügyi Minisztériumban) helyet­tes álíamütkárrá lett ügyésze vi­szont a nyomozás folytatására uta­sította őket. Közokirat-hamisítás vádjával került az ügy bíróság elé. „Csak úgy” nem sok értelme van „közokirat-hamisítani”. Hogy ebben az esetben miért, kiderült a vádemelési javaslatból, a vádiratból és az ítéletek indokolásából is. Olyasmi, amiért most más polgármesterek között „arat a halál”. A döntéshozót ugyanis megtévesztették az egykori gyulai vezetők, s ez által az önkormányzat jogosulatlan gazdasági előnyre tett szert. Hogy ezt ki és miért nem ismerte fel a rendőrségen, az ügyészségen, a bíróságokon? Tény, a közokirat-hamisítás céljára senki sem szánt figyelmet. Ma már nem is nagyon izgalmas, hogy a volt gyulai vezetők megúszták-e ezáltal a dupla dádát avagy sem. A kérdés az: van-e a társadalomnak (ezek után) erkölcsi alapja a mostani polgármestereket felelősségre vonni? Illetve nem lenne elegendő őket is csak közokirat-hamisításért elmarasztalni? Per­sze, ha már nem tehető felelőssé senki, kapnak-e jutalmat az ezt akaratlanul is lehetővé tevők? Érdemes lenne egy évtizedre visszamenően áttekinü, kik és mi­ért kaptak állami támogatást, no és mennyit - ha már nem is bűn a pénz jogosultak előli (mindenkori) elorozása. ______________■ A jog szerint: tabutéma Mennyi pénz jutott a kultúrára? (Folytatás az 1. oldalról) Később - sok egyéb „visító” ügylet után - 1996 nyarán a kivite­lező kiválasztásának megpályázta­tásához tenderterveket készíttet­tek, a kivitelezés ez alapján indult. Amikor az ügyféli jogosultságaitól megfosztott katolikus egyházköz­ség fellépett a szabálytalan építés ellen, e tendertervek „kiviteli ter­vekké” avanzsálásával született meg az engedélyezés alapjául szol­gáló tervdokumentácjó — ám ek­kor már álltak a falak. (Úgy tűnik: 2001-ben se érvényes építési, se hatályos fennmaradási terve nincs e beruházásnak, azért „lakják” a házat.) A kivitelező kiválasztása után kiderült, hogy az erről döntő közbeszerzési bizottságnak szak- véleményt adó építész a döntés előtti hetekben írásos szerződést kötött a későbbi pályázati győztes céggel erről, hogy amennyiben ők kapják a kivitelezést, a bizottság tanácsadóját bízzák meg a kiviteli tervek elkészítésével és a tervezői művezetéssel. Azt már ne is említ­sük, hogy utólag - az átadás előtt közveüenül - készíttették el a te­rület rendezési tervét, szentesíten­dő a törvénytelenségeket... Kérdéseinkre dr. Fazekas Gé­za, a Békés Megyei Főügyészség sajtószóvivője egybefüggő vá­laszsort juttatott el: „Hivatalos személy által elköve­tett közokirat-hamisítás bűntette miatt a Békéscsabai Városi Ügyész­ség vádat emelt L. A. és társa el­len. A vád tárgya a gimnázium épí­téséhez igényelt állami támogatás­nak oly módon való megszerzése volt, mely szerint valótlan tartalmú testületíjegyzőkönyv-kivonatokat csatoltak a pályázathoz. Az Orosházi Városi Bíróság 1999. június 8-án hozott végzésével a vád­lottakkal szemben indított eljárást megszüntette, és egyidejűleg a vád­lottakat megrovásban részesítette. Az elsőfokú ítélet ellen az ügyészség a vádlottak terhére, a bűnösségük megállapítása érde­kében jelentett be fellebbezést, mindhárom vádlott vonatkozásá­ban végrehajtásban felfüggesztett börtönbüntetés és pénzmellék­büntetés kiszabását indítványoz­ta. A vádlottak és a védők felmen­tés érdekében fellebbeztek. A Csongrád Megyei Bíróság 2000. szeptember 28-án hozott jogerős határozatában lényegét tekintve az elsőfokú határozatot helyben hagyta. A jogerős határo­zat megállapítása szerint a vádlot­tak által elkövetett bűncselekmé­nyek az elkövetéskor ugyan nem csekély fokban voltak a társada­lomra veszélyesek, ugyanakkor az elkövetéstől több, mint öt év telt el, és ezért a vádlottakkal szemben a legenyhébb büntetés kiszabása is szükségtelenné vált. Az APEH Bűnügyi Igazgatóság Békés Megyei Nyomozó Hivatala a jogerős ítéletet követően, 2000. de­cember 28-án - ugyanezen törté­neti tényállás kapcsán - nyomo­zást rendelt el jogosulatlan gazda- j sági előny megszerzésének büntet- I te miatt. A nyomozó hatóság 2001. március 14. napján (a Gyulai Váro­si Ügyészségtől kért és kapott állás- foglalást követően) a nyomozást - mivel a cselekményt már jogerősen elbírálták — megszüntette. Ebben az ügyben a jogerőre emelkedett bírósági határozat tény­állása részletesen tartalmazta azt az elkövetési magatartást, eseményt, amely - a hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűn­tette mellett - jogosulatlan gazda­sági előny megszerzésének bűntet­teként is minősülhetett volna. A büntetőeljárás szabályai sze­rint, amennyiben ugyanannak az elkövetőnek egy cselekménye több bűncselekményt valósít meg, a bíróság azonban ennek el­lenére - a vád szerintí minősítés­nek megfelelően — csupán a vád­ban említett egyik bűncselek­ményben állapítja meg a terhelt bűnösségét, az ítélet jogereje a másik bűncselekményben való bűnösség megállapítását célzó újabb vád emelését és újabb bün­tetőeljárás megindítását kizárja. Mindezeken túl az iratokból per­újításra okot adó körülmény sem merült fel.” k.a.j. Az idén Békéscsaba költség- vetésének 1,64 százaléka, összesen 161 millió 342 ezer forint jutott a kulturális, köz- művelődési ágazatra. Jelen­tős arányeltolódás jövőre sem várható, a 2002-es költségve­tés megtárgyalására a csütör­töki ülésén tér vissza a város képviselőtestülete. Békéscsaba Tamé Stuber Évától, a polgármesteri hivatal pénzügyi és gazdasági irodá­jának vezetőhelyettesétől megtud­tuk: a kultúrára fordított pénzösszeg az elmúlt években közel azonos arányban szerepelt Békéscsaba költ­ségvetésében. Az állandó feladatok­ra, mint például a színház, a múze­um, vagy egyéb közművelődési in­tézmények működtetésére fordított pénz — az inflációt követve — évek óta azonos szinten mozog. Az eze­Közpond kezelésű, hivatdi költségvetés: Megyei könyvtár, EU-pont 16 millió 640 ezer Ft Múzeum 10 millió Ft Jókai Színház 6 millió 500 ezer Ft Megyeváros közös rendezvények 2 millió 200 ezer Ft Városházi Esték 10 miihó Ft Fiókkönyvtárak 2 millió 740 ezer Ft Diáktanya Közalapítvány 4 millió 350 ezer Ft Balassi Közalapítvány 3 miihó Ft Városi művészeti együttesek 15 millió 500 ezer Ft Az államalapítás rendezvényei? miihó 750 ezer Ft Egyéb közművelődési feladatok 3 millió 700 ezer Ft ken felüli többletigényekről eseti jel­leggel dönt a testület. Ilyen eseti fel­adat volt például az államalapításhoz kötődő rendezvények támogatása, il­letve a Lencsési Közösségi Ház bőví­tésével járó költségek fedezése. A 2001. évi költségvetésből - amely 9 milliárd 809 ezer forint, ha a mintegy 3 milliárd forintot kitevő kórházi költségvetést levonjuk - a központi kezelésű intézményekre, rendezvényekre, együttesekre, ala­pítványokra 82 millió 380 ezer fo­rintot, az önkormányzati közmű­velődési intézmények költségveté­sére közel 61 millió forintot, a Lencsési Közösségi Ház felújításá­ra 20 millió forintot fordított a bé­késcsabai önkormányzat. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok támogatása címén az ön- kormányzatot 52 millió 761 ezer forint normatív állami hozzájáru- lás illette meg. _____________vjc. (Ifjú sági Ház, Békési Úti Közösségi Házak, Lencsési Úú Közösségi Ház, Arany János Művelő­dési Ház) 2001. évi összes költségvetési előirányzat 95 millió 874 ezer Ft ebből önkormányzati támogatás (felújításra és eszközbeszerzésre is) 60 millió 962 ezer Ft Beruházások Lencsési Közösségi Ház bővítésének 2001. évi elő­irányzata 20 millió Ft RÉSZESEDÉS AZ IDEI KÖLTSÉGVETÉSBŐL: Tollas halat akart fogni? Notórius baromfitolvajt fog­tak vasárnap este a szeghalmi polgárőrök és a mezőőrök. A tetten ért férfi állította: a ba­romfitollas táska azért volt nála, mert a közelben hor­gászhelyet keresett. Mivel a Körös-Sárréten még senki sem látott tollas halat, ez a vé­dekezés nevetségesnek tűnt. Szeghalom- Egy szeghalmi lakosnak a Szeghalom-Kendereskertben ta­lálható ingatlanából november­ben háromszor loptak jelentő­sebb mennyiségben pulykát, ka­kast és tyúkot. A további bűncse­lekmények megelőzése és a tet­tes elfogása érdekében a polgár­őrök és a mezőőrök közösen fi­gyelték az ingatlant. A rejtett fi­gyelőszolgálat most, vasárnap este hozta meg az eredményt - közölte lapunkkal Ladányi Já­nos, a szeghalmi polgárőrség ve­zetője. December 9-én este hét óra táj­ban a környéket figyelő polgárőr és mezőőr azt látta, hogy a Berety- tyó gátján kerékpározó személy hirtelen eltűnik az említett ingat­lannál. Amikor a polgárőr és a me­zőőr a korábbi baromfilopások helyszínére sietett, a szeghalmi Sz. J. éppen az újabb lopáshoz készü­lődött. „Emberüknél” betörésnél használatos szerszámokat, vala­mint tollas zsákot és tollas táskát találtak. Sz. J. ennek ellenére taga­dott. Azt állította: ő csupán azért kerékpározott arra, hogy horgász­helyet keressen a Berettyónál. Mivel a Körös-Sárréten még sen­ki sem látott tollas halat, baromfiel­tűnések viszont többször történtek azon a helyszínen, Sz. J.-t a Szeg­halmi Rendőrkapitányság munka­társainak adta át az őt tetten érő polgárőr és a mezőőr. _______h. b. PA TAJ-KIALLITAS. (y) Kántor Zsolt, a Tevan Kiadó igazgatója tegnap délután nyi­totta meg Pataj Pál képzőművész tárlatát Békéscsabán, a „Vasút a Gyermekekért" Alapít­vány Diákotthonában. Az alkotások december 20-áig tekinthetőek meg. Felvételünkön bal­ról Pataj Pál, mellette Kántor Zsolt d^otó: veress erzsi A Békés Megyei Területi Ál lamháztartási Hivatal új, kor szerű programot alkalmaz 2002. január elsejétől. A csa ládtámogatási ellátások elbí rálásának, számfejtésének utalásának ideje az új prog ramra való átállás miatt át menetileg meghosszabbodik. Békéscsaba A családi pótlék, az iskoláztatási támogatás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támoga tás, az anyasági támogatás elbírá lása, számfejtése, utalása 2002. ja nuár elsejétől korszerűbb, orszá gos számítógépes program segít ségével történik. Az átállás miatl átmenetileg meghosszabbodik a2 ügyintézések ideje. Ezért az ügyfe­lek türelmét és megértését kérik. Jelenleg folyamatban van az ú; programra való átállás, ezért a 2001 december hónapban be­„Csakúgy'’ F nem sok értelme van. nyújtott igénybejelentések, iga­zolások, egyéb okmányokat elő­reláthatólag csak 2002. január el­sejétől kezdődően, a beérkezés sorrendjében dolgozzák fel. Ter­mészetesen az okmányok átvé­telét erre az időre is biztosítják. A már korábban megállapított és rendszeresen utalt ellátások fo­lyósítása továbbra is zavartalan. Ezeket az ellátásokat a jogosul­tak a jogszabályi előírásoknak megfelelően a tárgy hót követő hónap 15. napjáig kézhez kapják. Az anyasági támogatás iránt be­nyújtott igények feldolgozását az átállás nem érinti, ezek elbírálá­sa, kifizetése, utalása a jogosul­tak részére folyamatos. A TÁH tájékoztatása szerint a személyes adatok védelme érde­kében az ügyek állásáról semmi­lyen tájékoztatást nem nyújthat­nak telefonon az ügyfelek részére. ___________________». rAcz oabmlu Me ghosszabbodik az átutalási idő

Next

/
Oldalképek
Tartalom