Békés Megyei Hírlap, 2001. szeptember (56. évfolyam, 204-228. szám)

2001-09-03 / 205. szám

14. OLDAL - 2001. SZEPTEMBER 3., HÉTFŐ SPORT Oberes megyei hírlap Lila-fehér kézilabdás siker Szombaton négy csapat részvételével Túrkevén fel­készülési női kézilabdator­nát rendeztek, amelyen két Békés megyei együttes, az NB I-es Békéscsabai Előre NK és az NB I B-s Medgyesegyháza is pályára lépett. A tornagyőzelmet a lila-fehérek szerezték meg. Túrkeve Hajdúnánás—Békéscsabai Elő­re NK 28-34 (16-17) Női felkészülési kézilabda­mérkőzés, Túrkeve, 150 néző. V.: Kugyela, Medovarszki. A lila-fe­hérek nagy küzdelemben megér­demelten szerezték meg a győ­zelmet. Ld.: Orbán, Török 9-9, ill. Vass 13, Kovacsicsova 10, Ko­vács J. 5, Felegyi 4. Túrkeve—Medgyesegyháza 25-14 (12-9) Túrkeve, 150 néző. V.: Nagy, Takács. A két labdás edzés után pályára lépő, öt játékosát nélkü­löző medgyesiek csak az első fél­időben tartottak lépést a hazaiak­kal. Ld.: Jánics 6, Horváth 4, ill. Fekete 6, Tóth 3. A harmadik helyért: Medgyesegyháza—Hajdúnánás 31-20(14-10) Túrkeve, 200 néző. V.: Nagy, Takács. Határozottan védekeztek a medgyesiek, támadójátékuk pedig szellemes volt, s ilyen arányban is megérdemelten nyertek. Ld.: Zelei 7, Valaczkai 5, Fekete, Tóth, Medvegy 4-4, ill. Szabó 5. Az első helyért: Békéscsabai Előre NK—Túrke­ve 26-24 (12-10) Túrkeve, 200 néző. V.: Kugyela, Medovarszki. A heti ke­ményebb edzések után hiányzott a frissesség a lila-fehérekből, en­nek ellenére megérdemelten nyertek a lelkes házigazdák el­len. Ld.: Vass 10, Kovacsicsova 5, ill. Horváth 8, Jánics 6, Kánya 4. Ötödik az Every Day Szombaton és vasárnap Cegléden, a Cegép Kupa felkészülési férfi kézilabdatomán szerepelt az Every Day Orosháza férfi kézilabdacsapata. A kétnapos viadalon a hat tagú mezőny­ben az ötödik helyet szerezte meg a zöld-sárga együttes. Cegléd Every Day Orosháza—Győri ETO KC 20—24 (11—12) Cegléd, 200 néző. V.: Bonifert, Serfőző. Orosháza: Hodik - Gúnya 5, Oláh 9, Dayka 3, Rosta I. 1, Pásztor, Ambrus. Cs.: Szikora (kapus), Bajusz, Czina 1, Harsányi 1, Szepesi, Raffai, Patocskai, Cselovszki. Edző: Bajusz József. A délelőtti összecsapáson gyenge teljesítményt nyújtottak az oros­háziak, a nagyobb tapasztalattal rendelkező Rába-partiak megérde­melten nyertek. Fotex KC—Every Day Orosháza 35—20 (19—6) Cegléd, 300 néző. V.: Oláh, Szelecz. Ld.: Perez 6, Pásztor 5, ill. Oláh 8, Rosta l. 4, Patocskai 3. Az első félidőben megilletődötten játszott a zöld-sárga együttes, amit jól használt ki a sokszoros bajnok veszprémi gárda. Fordulás után feljavultak az orosháziak, így a második félidőt szorossá tudták tenni. Az 5. helyért: Every Day Orosháza—Pécsi KK 34—28 (16—15) Cegléd, 200 néző. V.: Bonifert, Serfőző. Ld.: Oláh, Patocskai 8-8, Gúnya 6, Dayka 4, Pásztor 3, ill. Bursae 7, Serfel 5. Jól kezdtek az orosháziak, a 10. percben 6-0-ra vezettek, ám a fél­idő végére egy gólra feljött a Pécs. A második félidő elején is az Every Day kezdett jobban hat gólra növelte az előnyét és ezt végig tartani tudta. Sikerével az Every Day az ötödik lett, Oláh Gábor pedig 25 gól­lal megnyerte a gólkirályi címet*. v u Új szabályok a kézilabdában A Nemzetközi Kézilabda Szövet­ség (IHF) szabályalkotó bizottsá­ga négyévente, széles körű egyeztetést követően finomítja, igazítja a játékszabályokat. A 2001 őszétől életbe lépő változá­sok a játék gyorsítását látványo­sabbá válását szolgálják, illetve megpróbálják népszerűbbé, ért­hetőbbé és a tv-közvetítéseknél jobban eladhatóvá tenni a sport­ágat. Az új szabályokról a Békés Megyei Kézilabda Szövetség Já­tékvezetői Bizottsága adott tájé­koztatás. Lényegi változásokról és pon­tosításokról egyaránt beszélhe­tünk - tudtuk meg. A jövőben a játéktér egymástól elkülönülő te­rületeit nemcsak vonallal választ­hatják el egymástól, hanem jelöl­hetik eltérő színezéssel is. Éz azt jelenti, hogy a két hatoson belüli terület más színű lehet, mint a pálya többi része és ekkor nem kell felfesteni a hatos vonalát. A többi vonal (hetes, négyes, kilen­ces, felező) viszont megmarad. A cserehely ezentúl 4,5 méter he­lyett 8 méter hosszú lehet, egé­szen a kilences „legmagasabb” pontjáig érhet, azaz az edző mozgástere sokkal nagyobb. A csere lebonyolítása nem válto­zott. Az időkérés félidőnként, csapatonként egy perc lehet, ezt bármelyik vezető kérheti, aki be van írva a jegyzőkönyve. Időt bármikor kérhetnek, ha a csapat birtokában van a labda, de ha a csapat azt elveszti a zsűriasztal időkérést jelző sípszava előtt, ak­kor nem lehet eleget tenni a ké­résnek és a csapatnak később új­ra kell kérnie time out-ot. Új szabály, hogy minden két­perces kiállításnál kötelező megál­lítani a játékvezetőknek az órát. Hosszabbításos (általában kupa) meccsen a kétszer öt perc között egyperces szünet van, ez eddig nem volt. A nőknél a labda mérete változott, 25 grammal könnyebb lett, 325-375 gramm között kell lennie. Sérülésnél csak két segítő (hivatalos személy és játékos is) léphet a játéktérre, minden továb­bi belépő kétperces kiállítást je­lent. Ha egy játékos vérzik, illetve öltözéke véres lett, csak akkor folytathatja a játékot, ha a sebet el­látják, felszerelést megtisztítják. A kispadról érkező reklamálás is büntethető kétperces kiállítás­sal, vagyis az edzőket is lehet így büntetni. Ekkor a pályáról kell le­hívni valakit, és a kijelölt játékos tölti le a büntetést. Ha kiállítás közben reklamál a vétkes, nem automatikúsan piros lap a bünte­tése, hanem újabb két perc, azaz összesen négy percen keresztül kell a kispadon ülnie, míg csapa­ta emberhátrányban játszik. Kezdődobásnál a dobást végző játékos társai a játékvezetői síp­szót követően azonnal átléphetik a felezővonalat. Amennyiben a játékvezetők ellentétes ítéletet hoztak, meg kell állítaniuk a játé­kot, és konzultálniuk kell a folyta­tást illetően. Ha a mezőnyben tar­tózkodó kapusok a birtokba vett labdával visszalépnek a büntető- területen belülre, az eddigiekkel ellentétben ez nem hetes, csak szabaddobás. Szintén csak sza­baddobást kell ítélni akkor, ami­kor egy mezőnyjátékos szándé­kosan hazajátssza a labdát a ka­pusának. Korábban ez is büntetőt ért. Maradva a kapusnál: meg­szűnt a kijátszás fogalma, vagyis ha a kapus birtokba vette a lab­dát, akkor kidobás következik. Ilyenkor a labdának el kell hagy­nia a hatos légterét, csak ekkor kerül játékba a labda. Megszűnik a játékvezetői labda, ha a játék­szer például mennyezetet ér, az utoljára hozzáérő csapat kárára következik szabaddobás. ■ Fabulyáné Kovács Tímea az új elnök Közgyűlést tartott a Békés Megyei Kézilabda Szövetség Szombaton Békéscsabán, a Party vendéglőben tartotta be­számoló, alapszabály módosító és tisztújító közgyűlését a Békés Megyei Kézilabda Szövetség. Békéscsaba Buday György levezető elnök megnyitója után egyperces néma felállással adóztak a küldöttek az elmúlt négy esztendőben elhunyt Horváth István elnök, Surin And­rás tiszteletbeli elnök, Hricsovi- nyiné Hámori Ilona nagypályás világbajnok és Balogh Antal játék­vezetők emlékének. Dr. Soós József megbízott el­nök beszámolójában elemezte az elmúlt négy év munkáját. Sok po­zitív változás történt az elmúlt időszakban, hiszen tavaly két NB I-es és négy NB 1 B-s csapata volt a megyének, és jelenleg is két I. osztályú (Every Day Orosháza, Békéscsabai Előre NK) együttese van a térségnek. Örvendetes, hogy az igazolt játékosok száma Békés megyében meghaladja a 2600-at, ezzel országosan is az el­sők között van a régió. Az után­pótlás-nevelésben a megyeszék­hely és Békés jár az élen, de az utóbbi időszakban Orosháza is felzárkózott hozzájuk. A további­akban részletesen elemezte az egyes bizottságok munkáját. Az edző bizottság nagy sikerű to­vábbképzést szervezett Füzes­gyarmaton, amelyen az akkori két szövetségi kapitány, Hajdú János és Mocsai Lajos tartott előadást. Az MKSZ elnöksége legutóbbi ülésén az újkígyósi Skaliczki Lászlót választotta férfi szövetsé­gi kapitánynak, ami szintén a me­gye kézilabda sportjának elisme­rését jelenti. A továbbiakban be­szélt a szövetség MKSZ-hez, me­gyei önkormányzathoz, az egye­sületekhez és a sajtóhoz való jó kapcsolatrendszerérői. Nyári Mihály a számvizsgáló bizottság jelentését tolmácsolta a küldöttekkel. Elmondta, a szövet­ség takarékosan gazdálkodik, pá­lyázatokon igyekszik újabb pénz­összegeket nyerni munkájához. Prohászka Zsolt, a Békés Me­gyei Humánfejlesztési és Infor­mációs Központ igazgatóhelyette­se felszólalásában kiemelte, a me­gyei önkormányzat lehetőségei­hez mérten támogatja a szövetsé­get, jövőre várhatóan nagyobb anyagi segítséget kap a szervezet. Végül kiemelte: szükség lenne a Peter Jilemniczky utcai székház felújítására, bővítésére, hiszen je­lenleg egyetlen szobában műkö­dik a szövetség. Szűcs László, a Magyar Kézi­labda Szövetség küldötte elisme­réssel szólt a megyei eredmé­nyekről, a kézilabdázás egyik fel­legvárának nevezte Békés me­gyét. Részletesen ismertette a má­jusban alakult amatőr alszövetség munkáját; és kérte, hogy segítsék annak tevékenységét a megyei klubok, szakosztályok is. A küldöttek egyhangúlag elfo­gadták a beszámolókat, majd sporttörvénynek megfelelően módosították az alapszabályt. Ezt követően nyílt szavazással meg­választották az új tisztségviselő­ket, akik négy évre kaptak bizal­mat. A Békés Megyei Kézilabda Szövetség új elnöke Fabulyáné Kovács Tímea lett, aki eddig főtit­kárként dolgozott, alelnöknek dr. Soós Józsefet, elnökségi tagoknak Buday Györgyöt (Újkígyós), Sza­bó Károlyt (Békéscsaba), Varga Jánost (Békéscsaba), Kádas Lász­lót (Békés) és Vayer Tamást (Orosháza) választották. A felügyelő bizottság elnöke Nyári Mihály (Szarvas) lett, tagjai Csulik Pálné (Békéscsaba) és Püski Lászlóné (Csorvás). Az új elnökség nevében Fabu­lyáné Kovács Tímea megköszön­te a bizalmat és további segítséget kért munkájukhoz a klubok kép­viselőitől. _______________________________[VERASZTÓI Most lebeszélhető! Pannon GSM előfizetés + Siemens C35i bruttó9 900 Ft ebeszelheto ruttóB 900 Ft; Pannon GSM előfizetés + Nokia 3310 bruttó ^1 900 Ft lebeszélhető 900 Ft A bruttó 6 9(H) forintot egymást követő hal hónapon keresztül, hal egyenlő részletben (6 x bruttó 1 150 Ft) a belföldi beszélgetések díjából, az egyéb kedvezmények levonása után fennmaradó összegből írjuk jóvá számláján. Az első részlet jóváírása az első teljes havi számlán történik meg. Amennyiben az adott tarifacsomag kedvezményeivel csökkentett összeg nem éri el a bruttó 1 150 forintot, úgy a különbözet elvész, és nem vihető ál a következő hónapra. A kedvezmény kizárólag hagyo­mányos előfizetés és készülék együttes vásárlása esetén érvényes. Előfizetés illetve előfizetés és készülék együttes vásárlása esetén az első havi előfizetési díjat az értékesítés helyszínén be kell fizetnie. A részletekről és számos további készülékajánlatunkról érdeklődjön területi képviseletünkön (Békéscsaba. Szabadság tér 26.1, vagy hivatalos viszonteladóinknál országszerte! Akciós ajánlatunk 2001. augusztus l-től szeptember 30-ig ■■■■■■■■■■miBHM******* tart, és kétéves előfizetői szerződés aláírása esetén érvényes. A készülékek csak Pannon GSM SIM-kártyával használhatók. Pannon GSM nonstop ügyfélszolgálat: 06 20 920 0200. w twini.paiinnngsin.liu vtttt Az élvonal. 1 PANNON GSM

Next

/
Oldalképek
Tartalom