Békés Megyei Hírlap, 2001. június (56. évfolyam, 127-151. szám)

2001-06-14 / 137. szám

12. OLDAL - 2001. JÚNIUS 14., CSÜTÖRTÖK SPORT Bíráskodásról az Eb rajtja előtt Két nappal a budapesti vízi­labda Európa-bajnokság rajtja előtt szinte folyamato­san ülésezik az Európai Úszó Liga (LEN) pólós szak- bizottsága. A testület ma­gyar tagja, Salamon Ferenc azt mondta, hogy szó sincs szabályváltoztatásról. Budapest- Valami félreértés történhetett, mert sem a szabályokat, sem az al­kalmazásukkal kapcsolatos felfo­gást nem kívánjuk hatalmi szóval megváltoztatni, befolyásolni - cél­zott a sportdiplomata arra, hogy az utóbbi hetekben a szokottnál is több szó esett a bíráskodásról. Salamon Ferenc szerint válto­zatlanul olyan szellemben kell dirigálni a meccseket, hogy a já­ték látványossága domináljon, s amennyire csak lehetséges, a bí­rók feleslegesen ne állítsák meg a küzdelmet.- Továbbra is a támadójátékot kell előnybe részesíteni a védeke­zéssel szemben, ugyanakkor a centerek bújkálása, szimulálása sem maradhat megtorlatlanul - bocsátkozott részletes magyará­zatba az európai vízilabdaélet­ben nagy tekintélynek örvendő szakember. Arra a kérdésre, hogy „köte­lező-e" a játékvezetőknek a kö­zépcsatárokat segíteni, szemben a kőkeményen védekező hátvé­dekkel, Salamon így válaszolt: — Hogy mikor mit ítélnek a bí­rók, az a bölcsességükre van bíz­va. Az Eb technikai értekezletére szerda este kerül sor, ekkor dön­tenek - sok egyéb gyakorlati kér­dés mellett - arról is, hogy mi­lyen lesz a bíróküldés rendszere. A kontinensbajnokságon 20 kül­földi (köztük egy nő: a francia Grandin) mellett két magyar já­tékvezető kap szerepet: Koszto- lánczy György és Császár György. Stadionrekonstrukció honul. Mivel alapvető szempont a sportág üzleti alapokra helyezése, nélkülözheteüen a kulturált kör­nyezet megteremtése. Már csak azért is, mert — mint Bozóky Imre, az MLSZ elnöke említette — a FIFA 2003-ra tervezi a klublicenszek be­vezetését. Eszerint a nemzetközi szereplésre jogosító engedélyt csak az az egyesület kaphat, ame­lyiknek hivatalosan bejegyzett sta- dionja van.__________ _______■ Ku n Alice győzelme Pozsony Budapest Két év múlva, a 2003-2004-es lab­darúgó bajnokságban már vala­mennyi, a rekonstrukcióban érde­kelt csapat új stadionjában játsz­hat - jelentette be Deutsch Tamás ifjúsági és sportminiszter. Össze­sen 38 létesítményt érint a prog­ramban, elsősorban azokat, ame­lyek a profibajnokságban szereplő csapatok számára szolgálnak ott­A Békéscsabai AC válogatott sprintere Kun Alice győzött megszorítás nélkül 400 m-en 53,29-es idővel kedden este a pozsonyi atlétikai Grand Prix II-es versenyen. Kun Alice programja egyébként nagyon zsúfolt, hiszen ma a fővárosban a Honvéd versenyén áll rajthoz, majd vasárnap a 4x400 m-es magyar bajnokságon szerepel a Békéscsabai AC váltójában. A viadal után Erdős Péter tanítványa egyből tovább uta­zik Prágába, ahol hétfőn egy nagyon erős mezőnyben indul 400 m-en. A férfiak 400 m-es távján idei első szabadtéri versenyén klubtársa, Szél Tibor az ötödik lett jónak számító 47,85-ös idővel az erős mezőny­ben. Eredmények. Férfiak: 400 m: 1. Milton (amerikai) 45,89,4. Csesznegi Dávid 47,65, 5. Szél Tibor 47,85. Nők: 400 m: 1. Kun Alice 53,29. ■ Röviden ELTILTÁS. A Hivatásos Labdarúgó Alszövetség fegyelmi bizottsága, a hét végi NB I B-s bajnoki fordulóban a Fót ellen kiállított Tóth Györgyöt, az Előre FC Békéscsaba játékosát három bajno­ki mérkőzésre szóló eltiltással sújtotta. GÓLKIRÁLYNŐ. Az NB I-es női if­júsági kézilabda-bajnokság gólkirály­női elmét Bódi Bernadett, az Agro SE Orosháza 15 éves ifjúsági válogatott át­lövője szerezte meg nagy fölénnyel, 227 góllal. Bacsa Edina, a Békéscsabai Előre NK játékosa 158 góllal a harma­dik helyen végzett a fiatalok góllövő­listáján. LABDARÚGÁS. A Békés Megyei Labdarúgó Szövetség elnöksége június 15-én, pénteken tartja következő ülé­sét, amelyen a jövő évi versenykiírás tervezetéről tárgyal, amelyet majd véle­ményezésre kiküld az egyesületeknek. Pénteken 16 órakor a Megyeházán az UEFA D-licences edzőképző huszon­nyolc végzett hallgatója veszi át okle­velét, így a megyében százhatvanhá­romra emelkedik a D-licences szakem­berek száma. Szükség lesz is erre, hi­szen az őszi idénytől már csak D-licen- ces szakemberek ülhetnek a kispadon a Békés megyei II. és III. osztályú csa­patoknál is. ■ Bentmaradás után, megszűnés előtt? Mérlegen az Agro SE Orosháza NB I-es női kézilabdacsapata Orosháza- Milyen tervekkel vágott neki a szezonnak az együttes? Mi való­sult meg az elképzelésekből? — Mivel én csak szezon köz­ben érkeztem, ekkor értesültem a tervekről. Eszerint az előző évben újoncként a nyolcadik helyen végzett csapattól további fejlődést vártak a vezetők és a hatodik hely megszerzését tűzték ki célul. Azt tudni kell, hogy a nyáron két meghatározó játékos távozott, hi­szen a junior válogatott átlövő, Benyáts a bajnok Herz-FTC-be, míg a volt válogatott Sávolt a Dunaferrbe igazolt. A bajnoki nyitány előtt a román légiós, Lucád is hazatért, így gyakorlati­lag az előző évi kezdőcsapatból hárman mentek el. A két átlövő (Benyáts, Lucaci) távozásával százkilencven gól is távozott, amit nem tudtak pótolni a he­lyükre érkezők. Hosszú edzői pá­lyafutásom alatt azt is tapasztal­tam, hogy egy kis csapat életében mindig a második év a legnehe­zebb az élvonalban, mivel az első évben újoncként nagyobb a bizo­nyítási vágy a kézilabdázókban, és ez a lendület akkor még viszi a gárdát. Amikor alaposabban meg­ismertem a játékosállományt, az a vélemény alakult ki bennem, hogy nem volt helyesen felmérve a kézilabdázók képessége, ami­kor megfogalmazták a célokat. Ezt jól bizonyítja, hogy az átlövőposzton szerepelt négy já­tékos (Felegyi, Griga, Guricsné, Lucaci) százötvenhét gólt lőtt, ami harminchárommal kevesebb mint az előző évben az említett két átlövő által elért gólok száma. Ebben a szezonban in­kább a szélsők szerez­ték a gólokat, hiszen Kovács A. és Ancsin T. több mint százharminc gólt szerzett. Az együt­tes a tizenkét pontnál még így is többre lehe­tett volna képes, hiszen hazai pályán a Vác és a Vasas, idegenben a Marcali ellen, ha szerez négy-öt pontot, akkor a hetedik helyet is megszerezhette volna. A másik gondnak azt láttam, hogy az idén a cserék nem voltak olyan képes­ségűek, mint tavaly, azaz ritkán támasztja a korábban már leírta­kat, miszerint lövőerőben gyen­gült az együttes az előző évihez képest. A hétméteresek értékesí­tésében a korábbiakhoz hasonló­an az idén is voltak gondjaink, hi­szen a megítélt száztizenegy bün­tetőből mindössze hatvanküencet dobtunk be, ami 62,16 százalékos teljesítménynek felel meg, és ez az élvonalban kevés.- Kérem, egyénileg is mondjon néhány szót a játékosok egész évi teljesítményéről!- Véleményem szerint a leg­többet Ancsin Tímea fejlődött, aki fiatal kora ellenére az együttes egyik legjobbja volt. A kapuban gyás után visszatért Lucaci, adott- 'ságai alapján többre képes, né­hány mérkőzésen igazolta tehet­ségét. Guricsné csereként nem igazán tudott segíteni a csapat­nak, miként Lázár, Ruskó és Lász­ló sem, akik kevesebb lehetőséget kaptak.- Mi lesz a csapat további prog­ramja? — Mivel szóbeli megállapodá­sunk alapján május 31-ével lejárt a megbízatásom és az egészségi állapotommal is vannak gondok, én hazatértem Marosvásárhelyre. A csapat megszüntetésével kap­csolatos bejelentés éppen ekkor hangzott el, amit nagyon sajná­Kovács Adrienn (kezében a labda) lett az orosháziak házigólkirálya Felegyivel holtversenyben. Mindketten hetven gólt szereztek az elmúlt idényben- Hogyan értékeli támadásban és védekezésben a lányok teljesít­ményét?- Azt hiszem egy alsóházban végzett együttestől nem rossz a mínusz negyvennyolcas gólkü­lönbség. Védekezésben jobb telje­sítményt nyújtottak a lányok, hi­szen a bajnok Dunaferr, a Herz- FTC, a Győr és a Vasas mögött az ötödik legkevesebb gólt kaptuk a mezőnyben, ötszázötvenhatot, Házi góllövőlista Az Agro SE Orosháza női kézilabdacsapata 508 gólt szerzett a nemrég befejeződött 2000-2001-es NB I- es bajnokságban, ez 23,09-es mérkőzésenkénti gólátlagnak felel meg. A házi góllövőlistát Felegyi és Kovács Adrienn vezeti hetven góllal, a további sorrend: Moszkovaja 65, Ancsin T. 64, Fekete 57, Baboly 54, Guricsné Horváth Beáta 46, Lucaci 21, Griga 20, László 14, Ruskó 11, Lázár, Ónoiu 8-8. ami 25,27-es mérkőzésenkénti gólatlagnak felel meg. A támadó­játékunk viszont döcögött, hiszen ebben a sorrendben csak a tizedi­kek vagyunk, 23,09-es mérkőzé­senkénti gólátlaggal. Mindez alá­összességében Kemer jó volt, de nem tudott annyit segíteni a csa­patnak, mint egy évvel korábban a nyáron távozott Kovácsáé. Hodroga kevés lehetőséget ka­pott, de bravúrt ő sem tudott be­mutatni. Az irányító Baboly nem igazán tudott a csapat vezéregyé­niségévé válni, mint egy évvel ko­rábban, pedig neki a kritikus helyzetekben kellett volna segíte­nie. Moszkovaja védekezésben megfelelőt nyújtott, de a támadójátéka le­hetett volna jobb is. A két házigólkirály, a fiatal Kovács Adri­enn nagyon hullám­zó teljesítményt nyújtott, miként Felegyi is. Fekete az előző évhez képest visszaesett, igaz, ke­vesebb lehetőséget kapott. Onoiu védekezése hasz­nos volt, de támadójátéka gyenge. Griga műtét után, szezon közben érkezett hozzánk és nehezen épült be. A három hónapos kiha­D-FOTÓ: KOVÁCS ERZSÉBET lók, hiszen több mint egy éves orosházi működésem alatt meg­győződhettem arról, hogy a vá­rosban nagyon értő és sportszerű szurkolótábor van, amely az egész idényben sokat segített az együttesnek. Egy biztos, ez a csa­pat, amelyet néhány éve Rozsnyai Sándor szinte a semmi­ből hozott létre, az idei gyengébb szereplés és a különböző súrló­dások ellenére is érték, amelyet érdemes lenne megmenteni — mondta búcsúzóul szomorúan Orbán István. VERASZTÓ LAJOS A női NB I végeredménye 1. Dunaferr 20 1 1 648-446 41 2. FTC 20­2 751-470 40 3. Győr 17­5 690-519 34 4. Cornexi 12 3 7 610-565 27 5. Debrecen 10 4 8 564-572 24 6. Vasas 10 4 8 568-548 24 7. Bp. Spart. 8 2 12 518-621 18 8. Vác 7 2 13 613-666 16 9. Békéscsaba 4 5 13 522-649 13 10. Agro SE 5 2 15 508-556 12 11. Kiskunhalas 6­16 439-571 12 12. Marcali 1 1 20 452-700 3 Erősített az Every Day KSE Ambrus, Gúnya, Németh és Oláh érkezik Az NB I-es újonc Every Day KSE Orosháza férfi kézilab­da együttesében a nyári szünetben is javában zajlik az élet. A csapat körüli leg­újabb változásokról Árpási Csaba, a klub elnöke adott tájékoztatást. Orosháza- Eddig négy új játékost igazol­tunk, valamennyit az NB I-ből — kezdte a klubvezető. - Kiskőrös­ről érkezett az egykori negyven­egyszeres válogatott, harminchá­rom éves jobbátlövő, Németh Zoltán, aki korábban szerepelt az Elektromos és a Komló csapatá­ban is. Ugyancsak a Kiskőrösben szerepelt legutóbb a huszonhat éves jobbszélső Gúnya Péter. A bajnoki bronzérmes Pick Szeged együtteséből egy évre kölcsönbe érkezett a junior válogatott jobb­szélső Oláh Gábor és a balszélső Ambrus József. A korábban távo- zottakhoz (Bordás József, Var­sandán József, Lovász János, Pereverzia Mihály, Kiss János) a napokban csatlakozott Szloska Krisztián, míg Csele János eddig még nem írta alá a szerződését és azon gondolkozik, hogyan to­vább. Gern Norbert pedig az ifjú­sági együttesnél dolgozik edző­ként tovább és elképzelhető, .hogy egy alacsonyabb osztályú csapatba igazol.- Várható-e még további erősí­tés az újoncnál?- Igen, jelenleg is éppen ezügyben tárgyalok, több játé­kossal is tartjuk a kapcsolatot. Kapus és beállós poszton még mindenképpen szükségünk van erősítésre a magasabb osztály­ban. A tervek szerint tizenhat-ti­zenhét tagú kerettel vágunk neki az élvonalbeli küzdelmeknek - fejezte be a klubelnök. ív. p Mérsékelt érdeklődés a cigány sportnapon A korábbi éveknél kevesebb résztvevőt vonzott az Orosházi MTK pályáján 18. alkalommal megrendezett cigánylakosok sportnapja. A meghívott tizenkilenc település közül mind­össze kilenc képviseltette magát. A legtöbben Békésről és Gesztről érkeztek. Pedig a rendezvényt kiemelt figyelem kísérte a megye illetőleg a város részéről. Orosháza Dr. Tóth Miklósné, a Békés Me­gyei Szabadidős Klubok titkára külön is köszöntötte az esemény illusztris résztvevőit. Megtisztelte a rendezvényt Geszt és Doboz polgármestere és találkozhattunk az ismert futballistával Horváth Sándorral, aki tehetségek után kutatott a gyermekekek és felnőt­tek között egyaránt. Eredmények. Nők. Atlétika. 60 m: 1. Oláh Barbara, 2. Oláh Szandra (mind­ketten Újkígyós), 3. Rostás Evelin (Geszt). 100 m: 1. Farkas Borbála (Orosháza), 2. Oláh Barbara, 3. Oláh Szandra. 200 m: 1. Oláh Barbara, 2. Ba­logh Renata (Geszt), 3. Oláh Szandra. Súlylökés: 1. Török Valéria (Füzes­gyarmat), 2. Mohácsi Rózsa, 3. Lakatos Zsuzsa (mindketten Geszt). Kislabda- hajítás: 1. Jónás Magdolna (Füzesgyar­mat), 2. Lakatos Zsuzsa, 3. Tóth Katalin (Füzesgyarmat). Távolugrás: 1. Oláh Barbara, 2. Czinanó Szilvia, 3. Antoni Nikolett (mindketten Békés). Kézilabda: 1. Békés, 2. Geszt. Férfiak. Atlétika. 60 m: 1. Czinano Csaba, 2. Keresztes Péter (mindketten Békés), 3. Csurár István (Újkígyós). 100:1. Balogh Zsolt (Geszt), 2. Czinanó Csaba, 3. Ásós Miklós (Békés). 400 m: 1. Lázár Norbert (Füzesgyarmat), 2. Czinanó Csaba, 3. Farkas István (Oros­háza). Váltó: 1. Ásós család (Békés), 2. Pénzes család (Geszt), 3. Jónás család (Füzesgyarmat). Súlylökés: 1. Rácz Fe­renc (Orosháza), 2. Czinanó Egon (Bé­kés), 3. Pénzes László (Geszt). Kislabdahajítás: 1. Czinanó Csaba, 2. Antoni Miklós, 3. Antoni Attila (mind­annyian Békés). Távolugrás: 1. Zsikó Sándor (Gesz), 2. Kolompár László Összesített pontverseny végered­(Orosháza), 3. Czinanó Egon. ménye: 1. Békés, 2. Geszt, 3. Újkígyós, Gyermek labdarúgás: 1. Békés, 2. 4. Füzesgyarmat, 5. Orosháza, 6. Békés­Geszt. Felnőtt labdarúgás: 1. Szarvas, csaba. 2. Doboz, 3. Orosháza. ________________________________tömi Amatőrök sporttalálkozója Több mint kétszázan vettek részt az V. tiszántúli városok és falvak amatőr sportolóinak szarvasi találkozóján. A rendezvény az MTTSZ Szabadidős és Lövészklub programjának megfele­lően került lebonyolításra, melyhez csatlakozott az ÖKONET szarvasi csoportja és a helyi Székely Mihály Motoros Sár­kányrepülő Klub. A millenniumi emlékparkban faültetéssel kezdődött a program, a résztvevő ÖKONET-csapatok mind­egyike egy-egy fát ültetett el. A sportversenyeken atlétikában, asztaliteniszben, sakkban, lö­vészetben, kispályás labdarúgásban és családi ügyességi ver­senyeken tíz város és négy község versenyzői vettek részt. A városok közötti összetett versenyt Szarvas, a községek közöttit a kevermesiek nyerték. Mindkét győztes díszes serle­get vett át a rendezőktől. A motoros sárkányrepülő találkozóra a szarvas Rózsási repté­ren került sor, ahová tizennégy sárkányrepülő érkezett 28 ver­senyzővel. Sajnos az időjárás versenyt nem engedélyezett, de bemutatókra és baráti találkozóra jó volt a rendezvény. á Nehéz évet zárt az Agro SE Orosháza NB I-es női kézilabda­csapata. A piros-fehérek a múlt év nyarán új edzővel, Róth Kálmánnal kezdték meg a felkészülést. A Győrből érkezett szakember a hetedik fordulóig irányította a csapatot, majd a korábbi sikeredző, Orbán István vette át az együttest, ám vá­ratlan betegsége miatt hat fordulóban Mikus István ügyveze­tő ült a kispadon. Az utolsó négy fordulóban ismét Orbán István irányította a csapatot, amely végül a tizedik helyen végzett és ezzel éppen, hogy bentmaradt az első osztályban. A Romániából érkezett szakvezetővel beszélgettünk a csa­pat szerepléséről. tudtak segíteni a csapatnak. Úgy vélem, ha a kritikus helyzetek- t ben, öt-tíz percig a kezdőjátéko­- sok kifújhatták volna magukat és a cserék legalább tartották volna- az eredményt, előbbreléphettünk i volna. 1 I—3— ___s_____m

Next

/
Oldalképek
Tartalom