Békés Megyei Hírlap, 2001. május (56. évfolyam, 101-126. szám)

2001-05-02 / 101. szám

ALAPÍTVA: 1945-BEN A HAZA MINDEN ELŐTT KEKES MEGYEI HÍRLAP ^ IZÄ7FI I7TT XTADTT AD különErö/ő hitellehetőség lakáshelyzetének megoldására. 2001. MÁJUS 2., SZERDA KÖZÉLETI NAPILAP ARA: 53 FORINT LVI. ÉVFOLYAM 101. SZÁM Hívja az Erste Lakáshitel-vonalat: 06-40-555-444 ERSTEÉ Változik a KRESZ Kétoldalas összeállítás Május elsején lépett életbe a KRESZ legújabb módosításának javarésze. Néhány szabály csak 2002. január elsejével hatá­lyosul, ám amelyeket mostantól kell alkalmazni, azokról kétol­dalas összeállítást adunk olvasó­ink kezébe holnapi számunk­ban. A jogszabály változásait igyekszünk átfogóan, ám a jogi nyelvezet köznyelvivé egyszerű­sítésével megfogalmazni, s a kö­zel harminc új tábla közül ugyancsak többet bemutatunk. Bár a rendőrök eleinte igyekez­nek türelemmel viseltetni tanu­lási időszakunkban, május else­jétől kötelező az új szabályok al­kalmazása, s felelősség terhel bennünket megszegésükért. ________________________Ü9 Lap unk tartalmából www.bmhirlap.hu E mail: szerk.bekes@axels.hu Hazai tükör A kisgazdapárt megtisztulva 2002 után is stabil koalíciós partner lehet - közölte Boros Imre (3. oldal) Megkérdeztük Megfelelő Oros­háza kulturális élete — vélekedik Nagy-Benkő Zol­tán, aki békés­sámsoni lakos. (4. oldal) VÉLEMÉNY Kiprovokálta-e a kormányzó elit, hogy Frei Tamás azt kérdezze, amit? - töpreng el Kiss A. János. (5. oldal) Otthonunk A viszonylagos dísztelenség is széppé teheti a környezetün­ket? Össze­állításunk szerint igen. (6. oldal) Megyei körkép Deli József nyugállományú határőr ezredest díszes buzo­gánnyal tüntet­ték ki. (9. oldal) Eljött a tömegdemonstrációk ideje? Sándor László kemény üzenetet küldött a kormánynak- Száztizenegy éve ünnepeljük május elsejét - emlékeztette dr. Sándor László, az MSZOSZ elnöke a békéscsabai Korzó téren transzpa­rensekkel, táblákkal egybegyűlt tömeget d-fotói kovács Erzsébet Lassan hozzászokhatunk: a tömegek az ut­cára mennek. A politikai elit érve: nem sza­bad a problémákat utcára vinni. Mások sze­rint: a kormány ne okozzon feszültségeket. A mostani május elseje üzenete — Békéscsa­bán is — ez volt: a munkavállalók, nyugdíja­sok (szinte) csak magukra számíthatnak. Békéscsaba fittre szürkülni kezdett a Korzó téren, politiku-' sokat ostorozó Éles-szavaktól jött tűzbe a de- monstrálók sokaság. Éles István poénjain még Gsak elnevetgélhettünk, ám ami utána jött... Gácsi Péter, az MSZOSZ megyei képviseleté­nek vezetője előszónokként azzal kezdte: „Mondjuk ki hangosan: elég volt! Emeljük fel szavunkat, mutassuk meg, hogy vagyunk!” Ezután dr. Sándor László, az MSZOSZ elnöke lépett az emelvényre. Táblák, transzparensek emelkedtek a magasba - követelésekkel. Fe­szült várakozás ült a térre, a Korzó tér szökő- kútja folytatta sztrájkját, a munkavállalók közé vérszopók vegyültek — a valahonnan dőzsölni jött szúnyogok képében.- Száztizenegy éve ünnepeljük május elsejét - emlékeztetett Sándor László. - Miért kezdték akkoriban a munkavállalói demonstrációkat? Amiért ma ismét szót kell emelnünk: a három nyolcasért, a kiszolgáltatottság, a jogfosztottság ellen, a vasárnapi pihenésért. Ma egy dologról nem szokás beszélni: az emberről. Munkások sem léteznek, csak polgárok... A munkavállaló­kat, a nyugdíjasokat a kormány szellemi fogya­tékosokként kezeli. Azt mondják, kétszázezer új munkahely jött létre... — ... hol?! - hangzott a kiáltás a tömegből.- Ezt kérdezem én is! Tavaly öt százalékkal nőtt a javak nagysága, de a dolgozók ebből csak másfelet kaptak. Tavaly húszmilliárd forint bennmaradt a lakásépítési alapban, mert csak a leggazdagabbak gyermekei számára kedveznek az igénybevétel szabályai. A kormány azt állítja: az Európai Unióhoz való csatlakozás indokolta a változtatást. Az Európai Unió ilyeneket nem követel senkitől. Ennek az lehet az eredménye, hogy a I hmegeV a csatlakozás ellen ‘lángolód­nak. Orbán Viktor azt mondta: a Parlament el­lenzék nélkül is működik. Igaza van, volt már ilyen a történelmünkben, csak azt az időszakot nem demokráciának hívták. Erősen szürkült, amikor egyre több kézben kezdett pislákolni egy-egy gyertya fénye. — Ahogy a kormányfő viselkedik — folytatta Sándor László —, másnap ugyanúgy viselked­nek a munkahelyi vezetők is...-... vagy még úgyabbul! - rikoltotta valaki a tömegből. A kezekben tartott lélekfények egyre markánsabbá tették az arcokat. Sándor László azt mondta: a Munka Törvénykönyvének mó­dosítása miatt a szakszervezetek az Alkotmány- bírósághoz fordulnak, s ha kell — a már folyó egyeztetések alapján - nemzetközi szervezetek­hez is. A munkában elhalt és megrokkant emberek­re emlékezve egy percre mindenki a magasba emelte gyertyáját. A lángocskák a környező bol­tok puccos kirakatainak üvegein tűzerdővé sok- szorozódtak. Feldübörgött a MSZOSZ indulója, s aki a téren állt, megérezte: a tömegnek ereje van. Aki meg nem volt ott, e tudósításból sze­rezhet tudomást róla. KISS A. JANOS Munkavédelem a XXI. században A X. országos munkavédelmi vándorgyűlést rendezik mától május 4-éig Gyulán, a Park Hotelben a Gépipari Tudomá­nyos Egyesület megyei szervezetei, a Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság és a Magyar Munkahigiénikusok Társasága. Gyula Az országos vándorgyűlést Mi­lyen legyen a munkavédelem a XXI. században? címmel rende­zik. A május 2-ai, 14 órakor kez­dődő plenáris ülés nyitóelőadását dr. Szemkeő Judit, a Szociális és Családügyi Minisztérium politi­kai államtitkára tartja a munkavé­delmi felügyeletről, a szociális biztonság eszközéről. Ezután dr. Pintér Alán megbízott országos üsztifőorvos a magyar népegész­ségügyi programot ismerteti, majd prof. dr. Ungváry György, a Fodor József Országos Közegész­ségügyi Központ főigazgató főor­vosa a munkavédelem országos programját. Az egészség össznemzeti érdek A programban valamennyi tárca feladatot kap Gyulán tartotta X., jubileumi nagygyűlését a Népegészség­ügyi Tudományos Társaság, ezúttal ünnepelve az Állami Népegészségügyi és Tisztior­vosi Szolgálat fennállásának első évtizedét is. Gyula A szombaton záruló, háromnapos nagygyűlés foglalkozott a hazai népegészségügy történetével, az ország Európai Unióhoz csatlako­zásának népegészségügyi felada­taival, a szakemberképzéssel, az egészségügyi programokkal, a biztosításpolitikával. A rendezvé­nyen több mint 400-an vettek részt, az ÁNTSZ munkatársain kí­vül az egyetemi kutatóhelyek, fel­sőoktatási tanszékek képviselői, de itt voltak a reumatológusok, kardi­ológusok, tüdőgyógyászok is - tudtuk meg dr. Jávor Andrástól, a tudományos társaság elnökétől. Mindez jelzi, a magyar népegész­ségügy a hagyományos közegész­ségügyön, járványügyön túl nyit az egészségmegőrzés, az egészség- politika, a minőségbiztosítás felé. Dr. Kiss Viktória, az ÁNTSZ me­gyei tisztifőorvosa elmondta, az 1991-es törvény létrehozta az ÁNTSZ-eket meghatározva fel­adatkörüket és néhány hét múlva létrejött a Népegészségügyi Tudo­mányos Társaság is, amely 1993. után ezúttal második tudományos rendezvényét tartotta Gyulán. A kormány egészségügyi programjá­ban valamennyi tárcának van fel­adata. Az ÁNTSZ-en belül létrejön a program menedzsmentje, tisz­tázva a feladatokat nemcsak a tisz­tiorvosi szolgálat, hanem a külön­böző szakma szervezetek, a civü társadalom számára is - jelezte dr. Jávor András. sz. m. A nyomdászat 125 éve Orosházán 125 évvel ezelőtt kezdte meg tevékenységét a település első nyomdája. Orosháza A jubileum alkalmából az oroshá­zi Szántó Kovács János Regioná­lis Múzeumban vasárnap kiállítás nyílt. A rendhagyó tárlaton az ér­deklődők találkozhatnak a város első saját készítésű nyomtatott emlékeivel. Belelapozhatnak a korabeli újságokba, amik hűen őrzik Orosháza hajdani minden­napjainak krónikáját. A kiállítást dr. Szabó Ferenc nyugalmazott megyei múzeumigazgató nyitotta meg. Előadásában szólt az elmúlt 125 év orosházi nyomdászairól és a településen megjelent újságok­ról. A kiállítás június 30-ig tekint- hető meg. _______________k. e. AG R0K0MBI ÁRUHÁZ (Békéscsaba, Tessedik u.-Kétegyházi út sarok, az új Agroker-központban.) Május 2-ától megújult külsővel, megszokott, széles termékválasztékkal, KEDVEZŐ ÁRAKKAL várjuk vásáriáinkat! A nyitás hetében (2-5-éig) egyes termékek RENDKÍVÜLI AKCIÓKKAL kaphatók: rotációs kapák 10% locsolótömlők csatlakozókkal 10% kerti grillsütők 10% kerti vetőmagok 10% növényvédő szerek 15% virágföld 10% kedvezménnyel! Érdeklődni telefonszámainkon: (66) 523-454, 523-455, 523-459. h A UJ l %jdctfc, tcjM(of uilm, UtyAfdwijitotm! A i BÉKÉSCSABA AGROKER RT. BÉKÉSCSABA, TESSEDIK U. Az üzletet lendületbe hozni Első lépés — Email Elektronikus úton levelezhet üzleti partnereivel, szerződéstervezeteket, árajánlatokat juttathat el bárhová a világon. Negyedik lépés ­E-business Az Ön cége reszese egy virtuális piactérnek, ahol a legnagyobb vállalatok Az internetevolúcióban bármelyik lépcsőről indulhat és minden szintről van továbblépés! www.internetevolucio.hu ZÖLD SZÁM: 06 80 42 00 42 A axeleno Disco Systems Empowering the Internet Generation’ _____________________________________I v

Next

/
Oldalképek
Tartalom