Békés Megyei Hírlap, 2001. január (56. évfolyam, 1-26. szám)

2001-01-29 / 24. szám

2001. JANUÁR 29., HÉTFŐ — 11. OLDAL H 1 R D E T É S / S P 0 R T AZ APRÓHIRDETÉSEK SZÖVEGÉT MINDEN ESETBEN A HIRDETŐ ÜGYFELEINKTŐL kapjuk. Ezért a abban foglalta­kért a kiadó semmilyen anyagi, illet­VE JOGI FELELŐSSÉGET NEM Vállal! ________INGATLAN________ » FÖLDET vásárolnék Nagykamarás, Almás- kamarás térségében. (30) 264-6322, (30) 260-0509.--------------------------------------- '42275* EL ADÓ 2 szobás lakás a Millennium, Kazin­czy, Bartók utcán, Derkovits soron. 452-317. .................... ...... '42573' JÁ RMŰ QÉP Gépjárművek eredetiségvizsgá­latát elvégezzük az ORFK enge­délyével a megye egész területén. A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. 06 (20) 9472-259,06 (60) 472-939. ) AUTÓÜVEG: minőség, szolid ár. (66) 450-358.-------------------------------------------------------------- '40186' NY UGATI autókat vásárolunk készpénzért felér­tékelés után. (53) 360-594, (20) 9834-198.--------------- ------------------ *41962* Gé pjárműeredetiség-vizsgálat GARANCIÁVAL! Soron kívül, azonnal! Járulékos költségek-1500 Ft+áfa. ÚJ HELYEN! 56OO Békéscsaba, Gyulai út 96. Tel.: (20) 9547-477. Megkezdte tevékenységét a First Lady Titkárnőügynökség A következő szolgáltatásokkal várjuk a munkaadó cégek és magánszemélyek szíves meg­rendelését: «időszakos munkaerő-kölcsönzés (adatbázisunkból választási lehetőség) | • iratanyagok készítése _ y bérmunkában • irattárak szakszerű rendezése • rendezvényszervezés • kiállításszervezés külföldön is. Szolgáltatásaink révén gyorsan jut­hatnak munkaerőhöz, s a megbízá­si jogviszonnyal kapcsolatos admi­nisztrációs költségek (tb, szja stb.) az irodára hárulnak. Várjuk szíves megkeresésüket a (30) 278-6651-es telefonszámon, és személyesen az ügynöki irodában: Békéscsaba, Bartók B. út 25. (OSZKI-iroda mellett.) Xieyhxítő ßnedelmet kém? | Nálunk megtalálhatja másodállásban. írásos jelentkezéseket: 1 Generali Providencia Biztosító Rt., 5600 Békéscsaba, Irányi út 1. címre kérjük eljuttatni. Mos! még a 2000. év tavaszi árain vásárolhatnak növényvédő szereket (főleg kalászos-, kukorica-, napraforgógyom-irtó szereket). > vór\°^ **«i»elktú*v Tisztelettel állunk rendelkezésére. Békéscsabai Agrekar Rt., Értékesítési és Növényvédffszer Osztály, 5600 Btkéiciaba, Szerdahelyi út 14. Telefoni (66) 443-143. Ertekesitesi es Novel M RAU-8.4-es felfüggesztett kombinátor, IH-7.2- es tárcsa, IH vetőgépek, Becker kukoricavető gép, DT-75-ös Novor permetező eladó. Érd.: Mezőtúr (60) 387-194. TARGONCA ELADÁS Újszerű gépek 4 db 1 t Komatsu 40 db 1,5 t Komatsu 1 db 1.8 t Komatsu 3 db 2 t Komatsu j 1 db 3 t Komatsu f TOTÁL SZERVIZ Hódmezővásárhely Szt. István tér 9. Tel.. 62/222-436 MEZŐGAZDASÁG BÚZASZALMA eladó. Érd.: 06 (20) 384- 5821. ÁLLAT KITOJT tyúk kis és nagy tételes értékesítése. 06 (60) 379-082.--------- ■ - --------------- - *47517* SZ OLGÁLTATÁS DUGULASELHARITAS A MEGYE TERÜLETÉN. * RENAULT 19 Chamade 1.4 Energy, '94-es év­járatú, eladó. Olcsóbb csere érdekel. Tel.: (30) 225-8374. REDŐNY, reluxa, szalagfüggöny készítése, javítása. (66) 454-171.--------------—----------------------• '40289' RE DŐNY, szalagfüggöny készítése. (66) 480- 198.-------------------------------,------ '40744' CE MENT 1750 Ft/q, továbbá betontörmelék, fehér murva, sóder, homok, oltott mész ki­szállítva megrendelhető. Szaszák Ádám, 06 (30) 9384-417, (66) 440-609.--------------------------------------- '40935' »VIZES házak utólagos szigetelése talajvíz ellen akciós áron. (30) 268-6020 DUGULÁSELHÁRÍTÁS a megye területén. (20) 9708-493. j Békéscsaba, Szarvasi út. 438-211. p TÁRSKERESŐ KEDVES hölgy keres intelligens társat. (30) 355-7603.-------------------------------------'42368' FÉ NYKÉPES társkereső. (66) 459-429.--------------------------------------- '42528' » ÚJ társközvetíté*. 06 (20) 357-8296.---- ------... - ----------- *42565* »T ÁRSAT KERES? Hívjon minket! (66) 417- 621.----------------r--------------------- '42597* »M ÁR MA randevúzhat... 06 (70) 220- 9949. ............................ '42598' ÁL LÁST KÍNÁL SZEMÉLY- és vagyonőr (0KJ) képzés indul, részletfizetésre. Munkát biztosítunk, tel.: (66) 321-488,06 (20) 3160-817.-------------------------------------- '41408' MA GYARORSZÁGON 10. éve sikeresen műkö­dő részvénytársaságunk által megfogalma­zott célokat új munkatársunk közreműködé­sével fogjuk elérni. A sikeres pályázónak kar­rierlehetőséget kínálunk menedzserjelölt po­zícióba. Az ideális jelölt eredményorientált, önálló és kezdeményező személyiség, aki az értékesítésben jelentős és igazolható sikere­ket ért el. Amennyiben a fentiek alapján Ön­magára ismert, kérjük, fényképes önéletraj­zát a Budapest 1440, Pf. 3. címre, Molnár Já­nos részére küldje el.---------------------------------'-----i '41756' KE RESEM azt a 3 vállalkozó szellemű ka­pitányt akikkel együtt vihetünk sikerre egy jó csapatot. Jelentkezni lehet: 10-12, 20-22 óra között a 06 (66) 285-248-as telefonon.---------------------------------------*42126' TERÜLETVEZETŐT keresek kizárólagos joggal rendelkező műszaki termékek forgalmazásá­hoz. (52) 431-146, (52) 448-854. —----------------------------------— '42179' SZ ERVEZŐKET, adatgyűjtőket keresünk rek­lám és piackutatás területére. (30 E Ft + ju­talék + 300 Ft/db), 06 (1) 280-6833. f Dl EGO) SZŐNYEG • PVC • PARKETTA LÉGY EGY SIKERES CSAPAT TAGJA! a DIEGO Kft. békéscsabai áruházába fiatal, érettségizett PÉNZTÁROS ADMINISZTRÁTOR hölgyeket keres jó kereseti lehetőséggel. Szakmai gyakorlat előny. Jelentkezés: az áruházvezetőnél a (66) 325-406-os számon. Békéscsaba, á Szarvasi út 42. .«A A Békés Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet felvételre keres szakmai gyakorlattal rendel­kező konyhavezetöt és szakápolót 35 éves korig. Érdeklődni: (66) 362-165.--------------—------—-------— '42316' CÉ GÜNK e$ fő középvezetőt keres azonnali kezdéssel, békéscsabai munkahelyre. Tel.: 06 (30) 2280-475.-----------------—------------------ '42360' EUR0-K0MF0RN foglalkozás elsajátításához keresünk munkatársakat. 06 (70) 220-9113.---------------------------------------'42527* DIN AMIKUS vezetőt keresünk pénzintézet ér­tékesítési csoport szervezésére és irányításá­ra. Jelentkezés önéletrajzzal „SZIKLA” jeligé­re a kiadóba. ______________________________________*42551* ________VEGYES________ TŰ ZIFA (akác, nyár) olcsón eladó, házhoz szállítva is. (66) 375-033.----------------—------ *42219* »P IKÉR0ZNI való keceli, fehér édespaprika- palánta eladó. Érd.: 20 óra után (68) 480- 127, 06 (30) 266-3379. HIRDETÉSI TANÁCSADÓI: «* Kmetykóné Molnár Márta, telefon: (68) 411-656, (30) 2492-033. a Kiss Miklós, telefon: (66) 527-200/444, (30) 2685-813. a Mengyánné Filyó Katalin, telefon: (66) 527-200/333, (20) 9291-775, tel ./üzenetrögzítő: (66) 482-474. a Gálné Schmidt Éva telefon: 06 (20) 330-2158, (66) 527-200/444, a Palotás Zoltánné, telefon: (66)527-200/333, (30) 9589-478. a Tóthné Lengyel Ilona, telefon: (66) 527-200/444, (30) 9983-969. HIRDETÉSI ÜGYFÉLSZOLOÁLAT: (66)527-227, TELEFAX; (66) 527-211. Ha valami baj van, ha nem tudja kinek elmondani, ha úgy érzi, hogy minden összejött, hívjon minket! Telefonos lelkisegély-szolgálat « 441-300 Hívható minden nap 0-24-ig A hívás az egész megye területén ingyenes! (A 68-as körzetből is) «SfcflÉKÉS MF^yF.I HÍRI.Ap A ^Aatesz tagja Az újság a rendszerrel «I «•4 l»ND, szerkesztőségi készült. Főszerkesztő: DR. ÁRPÁSIZOLTÄN * Fe­lelős szerkesztő: DR. LÁSZLÓ ERZSÉ­BET, NIEDZIELSKY KATALIN * Kiadja a Népújság Kft. * Felelős kiadő: DR. TÓTH MIKLÓS ügyvezető igazgató * Szerkesztőség és kiadó: S600 Békéscsa­ba, Munkácsy u. 4. Levélcím: 5601 Bé­késcsaba, Pf. 111. * Hirdetésvezető: NÁNÁS1 JÁNOS * Terjesztésvezető: RAJTÁR JÁNOS * Telefonszámok: köz­pont (66) 527-200; sportrovat: (66) 527- 247 * Szerkesztőségi telefax: (66) 527- 231 * Kiadói telefax: (66) 527-201 * E- Mail: kiado.bekes@axels.hu * Hirdetési telefon: (66) 527-227, fax: (66) 527-211 * TELEFONOS hirdetésfelvétel: (66) 527- 222 * E mail: hird.bekes@axels.hu * Ter­jesztési telefon (66) 527-217, fax: (66) 527-221. * Az előfizetők részére terjeszti a Népújság Kft. az ügynökségein keresz­tül. Árusításban terjeszti a „KŐRÖS- HÍR" Kft. * Nyomtatás: COFINEC Szilády Nyomda Kft., 6001 Kecskemét, Mind- szenü krt. 63. * Felelős vezető: Boros Gábor ügyvezető igazgató * HU ISSN 12151068 * Előfizethető a kiadónál, az ügynökségeknél és a kiadó kézbesítői­nél. * Előfizetési dij egy hónapra 995 Ft, negyedévre 2985 Ft, egy évre 11940 Ft. * Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a kü­lönböző versenyeken, akciókon és rejt­vénypályázatokon résztvevők által meg­adott adatok nyilvántartásunkba kerül­nek. Az adatok megadásával hozzájá­rulnak ahhoz, hogy azok felhasználásá­val a kiadónk érdekeltségébe tartozó cé­gek (Axel Springer - Budapest Kiadói Kft., Axel Springer Magyarország Kft., Harlequin Magyarország Kft., Hunga- ropress Sajtóterjesztő Kft.) előfizetéses megrendelését teljesítjük, akcióira, ki­adványaira, szolgáltatásaira felhívjuk fi­gyelmüket. Sok tripla esett Szarvasi KK-Tatabánya 97:89 (24:19, 27:27, 21:23, 25:20) NB I B-s női kosárlabda-mér­kőzés, Szarvas, néző. Y: Vi- rágh, Peremiczki. Szarvas: Jä­ger (10), PASEK (29/12), ZSIGMOND (10/3), Bobvos (11/3), VIDA (20/12). Cs.: Miklósik (12/3), Kondacs (5), Nyemcsok (-), Radics (-), Ju­hász (-). Edző: Darida Károly. A Tatabánya legjobb dobói: Joó (31), Kormány (29/9), Nagy (15). Kipontozódott: Jáger a 35. percben. Szarvas Magabiztosan kezdett a szarvasi csapat, s hamar tízpontos előnyre tett szert. Ezután viszont kissé visszavettek az iramból, amit ala­posan kihasznált Joó és Kor­mány, amivel felzárkózott a tata­bányai gárda. A folytatásban nagy dobópárbaj alakult ki, amit rengeteg tripla tarkított. Ekkor fé­lő volt, hogy a fiatal Körös-parti együttes elveszti a fonalat. Annál is inkább, mert a két fiatal bíró meglehetősen sajátságos felfogás­ban vezette a mérkőzést. Olyany- nyira, hogy egy idő után ők lép­tek elő főszereplőkké. Rengeteg technikait fújtak, s hamar begyűlt a legtöbb hölgynek a harmadik­negyedik hibája. Ezt kellett jól ki­sakkoznia Darida Károly edző­nek, ami végül sikerült is. Végül nagyrészt ennek is köszönhető a győzelem, no meg annak, hogy Pasek Mónika (kezében a labda) 29 ponttal járult hozzá csapata győzelméhez D-FOTÓ: KOVÁCS ERZSÉBET szinte minden szarvasi kosaras remekül küzdött. A nyert mécs­eséi a szarvasi lányok továbbra is a csoport élén állnak a bajnokság­ban. Darida Károly: - Ez a mérkő­zés több volt a kötelező győze­lemnél. Szerencsére a finisben si­került jól sáfárkodni az erőkkel a sok négy technikai hibával ren­delkező játékos között, így csak Jáger pontozódott ki idő előtt, m Tomagyőzelem Berettyóújfaluban Majchrovics a gólkirály, Keresztúri a legtechnikásabb játékos Berettyóújfalu A hét végén BerettyóSat focishow néven negyedszer rendez­tek pénzdíjas teremtornát a hajdúságiak a Kabos Endre vá­rosi sportcsarnokban, amelyre meghívást kapott az Előre FC Békéscsaba is. A hatcsapatos tornát a lila-fehérek nyer­ték. A békéscsabaiak másodszor vet­tek részt a rangos eseményen, amely jó ráhangolást jelentett a napokban megkezdődő felkészü­lési mérkőzéssorozatnak. A hat csapatot — a Előre FC-t, a Debre­ceni VSC juniort, a Kazincbarci­kát, a Püspökladányt, a Berettyó­újfalu SE-t és a Berettyóújfalu SAT-ot — két hármas csoportba A következők nyerték a tornát: Csirics, Matkó, Váradi (kapusok), Bánföldi, Keresztúri, Majchro­vics, Bujáki, Valentényi, Futaki, Serban, Kovács T., Kurucsai, Lapsánszki, Simon, Szabó S., Ud­vari. A torna gólkirálya Majchrovics lett 5 találattal, a legtechnikásabb játékos pedig Keresztúri András. Az elsőségért a serlegen és ok­levélen kívül ötvenezer forint ütötte a békéscsabaiak markát, amelyet a csapatkapitány, Futaki Krisztián vezérletével felosztott a 16 játékos egymás közt. Már potyognak a gólok Labdarúgás Gyomaendrödi VSE—Orosháza* Csorvás FC 2-1 (1-0) Felkészülési labdarúgó-mérkő­zés, Gyomaendrőd, Népligeti pá­lya, 50 néző. V.: Hanyecz. Gyo­maendrőd: Hanyecz J. - Kondacs, Szakálos, Csikós, Tóth, Hidvégi, Bélteki, Kovács, Nagy T„ Osan, Mester. Cs.: Ilyés, Katona, Farkasinszki, Hunya. Edző: Plás- tyik János. Orosháza-Csorvás: Összetartás Gyula A hét végén nem kevesebb, mint 74 (!) egykori gyulai labdarúgó adott találkozót egymásnak a második alkalommal megrende­zett öregfiúk baráti összejövete­len. Először a sportcsarnokban mozogtak egy kicsit, majd a Fuszek vendéglőben fehér asz­tal mellett elevenítették fel a vá­ros futballtörténetét. A legidő­sebb a 78 esztendős Béres Antal volt, míg a legfiatalabb egykori labdarúgó a 38 éves Répási Zsolt. Az egyik főszervező, Me­gyebíró János kihangsúlyozta: öröm, hogy az egykori gyulai labdarúgók körében nagy az összetartás ma is, s mindenki boldogan állapította meg, hogy az egymás iránti és a sportággal szembeni szeretet tovább él va- lamennyiükben. __________xp. Cz irbus - Molnár, Varga, Tátrai, Brlázs, Lévai, Bratu, Benczi, Bel­von, Antal, Szeverényi. Cs.: Lá­bos, Janu, Lovas, Berki, Benyov- szki. Edző: Pásztor József. G.: Mester a 9., Antal az 59., Hunya a 82 percben. Jó: Hanyecz J„ Kon­dacs, Hidvégi, ül. Benczi, Belvon, Antal. Jó iramú mérkőzésen meg­látszott az osztálykülönbség a két csapaton, azonban a gyomaend- rődiek ellentámadásaiból . két szép gól született, ezzel nyertek. Plástyik János: — Az első előké­születi mérkőzésünkön ötből két helyzetet berúgtunk, míg ellenfe­lünknek csak kapufára tellett az egy gólon kívül. Pásztor József: - Jó iramú mérkőzésen a szeren­csésebb csapat nyert, (feuer- werker) Békési FC-Vésztő 5-1 (3­O). Békés, 50 néző. V.: Péter. G.: Fehérvári 2, Borbola, Kané, Tóth S. (öngól), ül. Czinanó E. (N. M. U ________________________i Ki rály Hajnalka győzött Tóth Hajnalka hatodik Budapest Király Hajnalka nyerte a budapesti női párbajtőr Világ Kupa-ver­senyt, miután a döntőben 15:10-re nyert a német Imke Duplitzer el­len. Az egykori békéscsaba, Tóth Hajnalka a 6. helyen végzett. Király a negyeddöntőben az orosz Logunovát búcsúztatta, az elő­döntőben a lengyel Maciejewska-Baintot iskolázta le.- El sem hiszem, hogy ismét sikerült nyernem. Minden asszóm nehéz volt, nagyon oda kellett figyelnem. A célom az, hogy újra a legjobbak közé kerüljek - mondta Király, aki 1994, 1997 és 1999 után negyedszer végzett a Martini Kupa élén. Tóth Hajnalka, a nyolcasdöntő első körében kiélezett küzdelem­ben maradt alul Maciejewska-Bainttal szemben: 12:14-ről még egyenlített, de a ráadásban újabb találatot kapott. Eredmények. Negyeddöntő: Király Hajnalka-Tatyana Logunova (orosz) 15:13, Monika Maciejewska-Baint (lengyel)-Tóth Hajnalka 15:14, Cristiana Cascioli (olasz)-Jeanne Colignon (francia) 15:12, Imke Duplitzer (német)-Malgorzata Stroka (lengyel) 15:7. Az elődöntőben: Király-Maciejewska-Baint 15:7, Duplitzer- Cascioli 15:11. A döntőben: Király-Duplitzer 15:10._______________________■ os ztották, majd az azonos helye­zettek játszották a döntőket. Az 5+1 fős csapatok 2x15 perces mérkőzéseket játszottak. A békéscsabaiak a csoportmér­kőzés során 7-0-ra legyőzték a Berettyóújfalu SE-t, majd 4-0-ra a DVSC juniort. A fináléban a má­sik házigazda együttessel, a Be­rettyóújfalu SAT-tal játszottak és 1-1-es félidő után 3-1-re nyertek a lilák.

Next

/
Oldalképek
Tartalom