Békés Megyei Hírlap, 2001. január (56. évfolyam, 1-26. szám)

2001-01-27 / 23. szám

2001. január 27-28., szombat-vasárnap Hétvégi magazin 7 Bájttal, cselszövény, varázslat és fordulatos cselekmény Harry Potter a mozik meghódítására indul A gyerekek már harmincnál több országban rajonganak Harryért, szem­üveges hősükért, aki 11. születésnapján fedezte fel, hogy varázsló. Aki esetleg nem tudná: Harry Potter szüleitől örökölte varázserejét, akiket megölt a fekete mágus, Lord Voldemort. Aztán Harry, akinek vékony, villám alakú sebhely van a homlokán (ugyancsak Voldemort műve), számtalan izgalmas kalandot él át a Roxfort Boszorkány- és Varázslókép­ző Szakiskolában. A távoli skót kastélyban lévő iskola diákjainak a bag­lyaik hozzák-viszik a postát. Digitálisnak mondott korunkban, ami­kor a gyerekek állítólag rá se hede­rítenek az írott szóra, Joanne Kathleen Rowling minden más ma élő írónál több gyereket vett rá az olvasásra. A Rowling teremtette világ és ben­ne a remek figurák — Harry barátai, a rettenthetetlen Hermione Granger és a bátor Ron Weasley, a szigorú ta­nár, Snape és Hagrid, a jószívű vadőr, aki nem. veti meg az italt, és sárká­nyokat nevelget — annyira elbűvöl­ték a gyerekeket, hogy a sorozat első négy kötetének bérelt helye lett a bestsellerlisták élén. Eddig nem ke­vesebb, mint 41 millió példányban keltek el. Tavaly júliusban, amikor boltokba került A tűz serlege az Egyesült Ki­rályságban, 372 ezer 775 kemény kö­tésű példány fogyott belőle 1 Szerte Amerikában — ahol Rowling foglalja el a New York Times gyermekkönyv- sikerlistájának első négy helyét július óta, amióta létezik a lista — álmos szemű gyerekek várták az éjfélt, hogy a legelsők között jussanak hozzá az akkor forgalomba hozott 3,8 millió példány egyikéhez. — A varázslat mindenütt megmozgatja a fantáziát — kísérli megmagyarázni a si­kert a 35 éves, halk szavú, tö­rékeny Rowling. — Én nem hiszek a varázslatban úgy, ahogy a könyveimben le­írom, de nagyon szeretném, ha valóban létezne. Hány egész világának kiinduló­pontja: mi lenne, ha valóban így történne? Aztán a többi ebből kerekedik ki. Magamnak kezdtem írni ezeket a könyveket, de na­gyon szeretem az olvasói­mat. Igazán szeretetre mél­tók. Minden író álma a gyer­mek olvasó — folytatja. — Őket nem érdeklik az eladá­si statisztikák. Arra kíván­csiak, hogyan bonyolódik tovább a cselekmény. Az elejétől a végéig betéve tud­ják a könyveket, úgy beszél­nek a szereplőkről, mintha a valóságban létező, közös ba­rátaink volnának. Bármerre járok, az a benyomásom, hogy a gyerekeknek tetszik a történe­tek jellegzetesen brit atmoszférája, még ha valószínűleg nagyon rózsás képet kapnak is arról, hogy milyen Angliában iskolába járni — véli az írónő. Eleinte senki nem akarta kiadni a Harry Pottert. — A legtöbb kiadó már eleve azért nem találta ígéretesnek, mert egy bentlakásos iskolában játszó­dik — meséli Joanne. — Azt mond­ták, hogy a cselekmény és a mondatfű­zés egyaránt túl bonyolult. Kompromisszumra nem volt haj­landó, de végül rátalált a Bloomsbury kiadóra, és a skót művészeti tanács anyagi támogatásával felvértezve hoz­záláthatott a második könyv, a Harry Potter és a titkok kamrája megírásá­hoz. „ Rowling 1997-ben kapott először honoráriumot A bölcsek kövéért, és az összeget azonnal bankba tette, nem tudván, kap-e még pénzt, s ha igen, mikor. Addig „az ismeretlenség jóté­kony homálya” övezte személyét. A harmadik könyv idején azonban ki­adói berkekben már mindenki róla be­szélt. Mint állítja, soha nem olvassa el, amit róla írnak, és harciasán védelme­zi kislányát, a most hétéves Jessicát. Aznap, amikor a gyerek először ment iskolába, izgatott 10-11 évesek fogták körbe, Harryről és megalkotójáról faggatták, Ez eleinte tetszett a kis­lánynak, miután azonban később is ál­landóan a figyelem középpontjában maradt, az anya bement az iskolába, Az írónő ugyan varázslókról, szellemekről, manókról ír, ám könyvel ugyanúgy a feszültségteremtésre és váratlan fordulatokra épülnek, mint a detektivregények rázslat és fordulatos cselekmény — Shakespeare pontosan ugyanezeket az eszközöket alkalmazta. Rowling ugyan varázslókról, szellemekről, ma­nókról és a félig ló, félig sas hippog- riffről ír, ám könyvei ugyanúgy a fe- szültségteremtésre és váratlan fordula­tokra épülnek, mint a detektívregé- nyek. Harry talán ezért oly népszerű a felnőttek körében is. Szép számmal keringenek történetek szülőkről, akik rendre lecsapnak a legfrissebb köte­AZ ÍRÓNŐ DIADALA J. K. Rowling híressé válásának mesébe illő története legalább annyira közismert, mint az ál­tala megteremtett figurák. 1965-ben született Gloucestershire déli részén. A hatéves korától írogató, két kiadatlan regényét a fiókban őrző Rowling fejéből 1990-ben, vonaton döcögés közben pattant ki Harry figurája, rögtön teljesen készen. A következő öt év alatt építette fel a hét kötet cselekményét, melyek mindegyike Harry egy-egy tanévének történetét öleli fel. Rowling elmondja, hogy az első könyvet, a Harry Potter és a bölcsek kö­ve címűt Portugáliában kezdte ími, ahol angolt tanított és feleségül ment egy újságíróhoz. A házasság alig egy évig tartott, de megajándékozta egy kislánynyal, Jessicával. 1993-ban jött el Portugáliából, s egy időre Edin­burghban élő ügyvéd nővéréhez költözött. Pénzéből épp csak egy kis lakás bérére és néhány gyermekholmira futotta. — Elkeseredett és dühös voltam. Dühös, mert összekuszáltam az életemet, és nem tudtam megadni a lányom­nak azt, amit szerettem volna — mondja. Egyszer elment a nővére egyik ba- átnőjéhez, akinek van egy kisfia. — A gyerekszoba teli volt játékkal — em­lékszik vissza. — Jessica játékai belefértek egy cipősdobozba. Otthon aztán kitört belőlem a zokogás. A könnyek azonban hamar felszáradtak. Á gyerekek szívéhez azért áll kö­zel Harry, mert csupa szorongás, csak a szerencse és az elszántság teszi őt bátorrá. Rowling azt mondja, ő is ilyen. — Harryt az akaraterő viszi előre — magyarázza —, ez bennem is min­dig megvolt. Amikor az ember hullámvölgybe kerül, nem ülhet ölbe tett kézzel, nem sírdogál- hat. Meg kell próbálni kikászálódni belőle. Középosztálybeli családból származom, francia és klasszika—filológia szakon végeztem, a tanítást tekintettem a szegénységből kilábalás lehetséges útjának. és megkérte a nagyobb gyerekeket, hogy ha lehet, fogják vissza magukat. Jessica azóta csatlakozott a Potter- rajongók táborához, bár mint az ös­szes többi gyereknek, neki is meg kell várnia a következő kötet megjelené­sét, hogy megtudja, miként folytatód­nak Harry kalandjai. Vajon mit tud Rowling, amit más írók nem? Bájital, cselszövény, va­tekre, hogy még a gyerek előtt el tud­ják olvasni. Harry pedig útnak indul a mozik meghódítására. A Reszkessetek, be­törők! és a Mrs. Doubtfire rendezője, Chris Columbus már megkezdte A bölcsek köve forgatását a Pinewood filmgyárban, mégpedig Rowling nagy örömére zömmel angol szerep­lőkkel. — Amikor először találkoztam a forgatókönyvíróval, Steve Klovesszal — meséli Rowling —, már eleve ide­ges lettem attól, hogy ő amerikai. Fél­tem, hogy tönkreteszi szellemi gyer­mekemet. Aztán amikor elmondta, hogy Hermione a kedvenc figurája, megenyhültem, mert ő nagyon közel áll hozzám. Annyi idős koromban na­gyon hasonlítottam rá — mondja. Bár nagyon megrázó az egyik köz­kedvelt figura halála a negyedik könyvben, Rowling hisz benne, hogy a gyerekek csak úgy érthetik meg igazán Harry morális döntéseit, ha átélik a gonosz cselekedetek valódi következményeit. Harry szerepét hónapo­kon át nem osztották ki sen­kire, holott negyvenezemél többen vágyakoztak re­ménykedve, hogy eljátszhat- ják a világ leghíresebb va­rázslóját. Aztán amikor Rowling megnézte all éves angol kisfiúval, Daniel Radcliffe-fel készült próba- felvételeket, rögtön tudta, hogy végre sikerült megta­lálni a szerepre tökéletesen alkalmas gyereket. Rowling igényessége le­gendás, akárcsak a pontossá­ga. Lelkesedik a könyvek Stephen Fry által készített hangfelvételeiért, és tombolt dühében, amikor meglátta, hogy egy olasz kiadás borí­tólapja szemüveg nélkül mu­tatja Harryt. — Nem értik, hogy épp emiatt sebezhető? — kérdi. Miközben mások Rowling sikeré­nek titkát boncolgatják, egy dediká­lásra váró kilencéves kislány ponto­san megfogalmazza, mitől működik a varázslat: — Mert izgalmas. Lenyű­göz és megigéz. Ilyen egyszerű az egész. (Az írás a Reader's Digest Váloga­tás januári számában jelent meg.) Ajánló VIDEÓFIM-SIKERLISTA 1. Mission Impossible 2. 2. Új csapás 3. Hetedik érzék 4. Pop, csajok stb. 5. Agyatlan apartman 6. A tanú szeme 7. Péntek esti gáz 8. Hulla, hó, telizsák 9. Mars mentőakció 10. Gladiátor +1. Tök alsó (Fanfár Videotéka) Filmajánló Jég és föld között A Garett testvérek apja hegymászás közben halt meg. Peter ezért hegyet látni sem akar többet, nem így húga, aki meg akarja mutatni, hogy apja nem halt meg hiába és nekiindul a világ te­tejének meghódítására. A lány társai­val együtt beszakad egy jégkráterbe és fivére a megmentésére indul, feledve a régi szabályt: Odafönn nincsenek hal­doklók, csak halottak. Könyv 100 év tiszteletére 100 éves a Lal*dartij»o Szovctsejj W *% \ ' „Magyar labdarúgás. Ez a két szó, így együtt, örökre egybeforrva, ma is má­gikus, varázslatosan hangzó fogalom szerte a világon” — így kezdődik a je­lenlegi elnök, dr. Bozóky Imre kö­szöntője a 100 éves jubileum alkalmá­ból megjelent kötet elején. Mindez magyarázat arra is, hogy mennyi min­dent igyekszik felölelni az emlék­könyv. Örömteli szerencséje a szer­kesztést irányító Thaly Zoltánnak és munkatársainak, hogy rendkívül gaz­dag dokumentumtárházból válogat­hattak! Gyönyörű sikereket idézhettek fel az 1901. január 19-én megalakult nemzeti szövetség életéből. Az egyes korszakokat böngészve az idősebbek­nek sok minden eszébe villanhat, akár saját emlékeikből is. „A virágzás ko­ra” (1911—1914), „Álamatőrség és profizmus” (1921—1930), „Központi irányítás” (1945—1949), „Még tart a lendület” (1961—1970) — hogy csak néhány időszakot említsünk. A statisztikák kedvelői ismét kapnak egy pompás „készletet” a honi futball- ról, szinte minden olyan adat megtalál­ható, amely reprezentálja a száz eszten­dő történéseit. A kötetet gazdag képil­lusztráció teszi még teljesebbé. F. I. IIÚTVÚGI Ol.VASMÁNV A riporterek riportere ezúttal is gáláns; „kolléganőnek” szólítja a neves szí­nésznőt, akinek van a tévében egy be­szélgetős műsora. A hölgy szabadko­zik, mondván: dehogyis riporter ő, leg­feljebb csak úgy cseveg vagy ilyesmi. Folytatás nincs; a riporteri gesztusra talán nem is emlékszik a néző. Nekem azonban — ez nyilván szakmai árta­lom — szöget üt a fejembe a színész­nő válasza. Tudniillik a tévében, rádi­óban nem lehet „csak úgy” csevegni. Az ottani beszélgetéshez, csevegés­hez, tereferéhez, eszmecseréhez etc. sajátos riporteri egyéniség és sokolda­lú felkészültség szükséges. Különben mindenki lehetne riporter. Na most, persze, hogy a színésznő is — senki mással össze nem téveszthető — egyé­niség, erős tehetségű ember. De, de nem riporter (nem újságíró, nem mo­derátor), vagyis nem igazán alkalmas a beszélgetések irányítójának szerepére; történések, személyiségek belső lénye­gének feltárására. A mesterség szint­jén sok mindent meg lehet ebből tanul­ni, a riporteri tehetség azonban éppen úgy nem tanulható, mint a színészi vagy a zenei talentum. Erről a magától érte­tődő dologról egyre gyakrabban meg­feledkezünk manapság. Mert azt his­szük, hogy a — maga szakmájában — híres, neves, tudós ember egyszer­smind jó kommunikátor is. Van, ami­kor a dolog remekül összejön. Gondol­janak Benedek Istvánra, Öveges pro­fesszorra vagy Bemsteinre. Valamen­nyien népszerű, nagy hatású tévés sze­mélyiségek lettek. De miért nem lett az Ferencsik János, akivel — Bernstein nyomán — azonnal próbál­kozni kezdtek a hazai tévés szakembe­rek. Pedig — kell-e mondani? — Ferencsik remek karmester, iskolate­remtő muzsikus volt. Csak, csak éppen az a készsége hiányzott, amivel a ka­merák előtti verbalizmussal s meta­kommunikációval lehet érvényesülni. De hát nem kell itt múltbéli, immár klasszikus példákat említeni. Hallgas­sák meg a különböző csatornák meteo­rológusait. Az időjárást illetően lénye­ÚJ ÉV - ŰJ ARCOK gében ugyanazt mondják és mégis... mégis óriási a különbség közöttük. És még csak nem is szakmai felkészültség tekintetében. (Nyilván úgy is, de ezt mi laikusok kevésbé vesszük észre.) Az egyéniségük (a sugárzásuk) más és más. Ennélfogva van akitől szíveseb­ben hallgatom, hogy télen nagyon hi­deg van, mint valamely más kollégájá­tól. Pedig ők már valamenynyien „válogatott” szakemberek. De hát mi alapján válogatnak? A királyi tévé most új arcokat keres. Biztosan szükség van ilyenekre, bár a néző nem új arcokat vár, hanem hiteles embereket szeretne látni, hallani. Olyanokat, akikkel az évek folyamán együtt éltünk (közösek élményeink, örömeink, csalódásaink), akik szinte családtaggá váltak, mert oly sok estét töltöttünk társaságukban. Ha „új műsorhoz új férfi kell” az operettdal szerint, akkor időről időre — mondjuk a változó politikai kons­tellációknak megfelelő­en — új arcok kellenek a képernyőre is? Csak­hogy amíg egy új ábrá- zatból, fizimiskából „arculat”, formá- tumos egyéniség válik (ha válik), ad­dig meglehetősen sok időnek kell el­telnie. Egy új Aczél Endre formátumú egyéniség megteremtéséhez, „bejáratásához” — hogy mást ne mondjak — minimálisan tíz esztendő szükséges. De nyugodtan számítha­tunk három kormányciklust is. A ta­pasztalat pedig azt mutatja, hogy há­rom kormányváltást — legalábbis egy helyen, azonos sajtóorgánumnál — elég nehéz valakinek végigcsinálni a mi szakmánkban. Ezért is kellenek új arcok. Na meg ez a természet rendje is. De az már nem természetes, hogy az új arcokkal csökken a szakma szellemi színvonala. Idézem a — MÚOSZ megbízásából — 2000-ben végzett kutatás egyik megál­lapítását: „Említésre méltó jelenség, hogy a legfiatalabb korosztályból ki­kerülők között háromszor akkora a fel­sőfokú végzettséggel nem rendelkezők aránya, mint idősebb pályatársaik kö­rében, aminek eredményeképpen a pá­lyán lévő fiatalok közül minden har­madik csak érettségivel rendelkezik.” Miközben — tehetnénk hozzá — szá­mos kvalifikált pályatársunk került az utcára. Na már most — mint egyik publi­cistánk fejtegeti — ha valakinek a be­szédéből (írásából) hiányzik a művelt­ségfedezet, az rendkívül kínos. Sőt ká­ros! — mint tapasztalhatjuk. Követ­kezmény a sok sekélyes megszólalás, publikáció — az olcsóság. Ez pedig a közönség lebecsülése. Vagy nem lehet a közönséget eléggé lebecsülni? A cserfes, kedves, fotogén (de nem több!) „Natival” (Natalia Oreiro) Csi­szár Jenő beszélget — ez az új eszten­dő egyik szenzációja. S miközben a „vad angyalért” agyontapossák egy­mást az emberek, a csodálatos Udva­ros Dorottyának — akit ugye nem va­lamely szappanoperából ismerünk! — csak egy periférikus magazin címlap­ján jut hely. Gyarmati Béla

Next

/
Oldalképek
Tartalom