Békés Megyei Hírlap, 2001. január (56. évfolyam, 1-26. szám)

2001-01-18 / 15. szám

2001. JANUÁR 18., CSÜTÖRTÖK — 11. OLDAL SPORT Aranyos modellező közgyűlés Egy félidőt bírtak a vendégek Gyula Bányába vezető lejárata van annak a helységnek a pince mélyén, amelyben évtizedek óta működik a gyulai Dobos István Modellező Klub műhelye. Ahol most kissé összehú­zódva fértek el az egybegyűlt tagok és vendégek a hivatalos közgyűlésen. Az egykori aranycsapatból Múlt József ma már elnökként tartotta beszámolóját, Szegedi Sándor pe­dig az ellenőrző bizottság nevé­ben. így talán nem véletlen, hogy a nagy változásokat hozó évtized túlélési esztendei után, a veterá­nok vezetésével, ismét arany me­dál került ki a rendkívül szegé­nyes - mondhatnánk lepusztult - „bányából”. Nőtáros Attila, a szabadon repülő modellek ma­gyar válogatottjának tagjaként Eb-aranyat nyert az egykori baj­nokok nyomába lépve az elmúlt nyáron. Rajta kívül természete­sen fél tucat kerettagságot meg­pülő, motor nélküli madaraknál fordított a helyzet, a versenyzői modellépítő készség és időráfor­dítás adja a nagyobb hányadot az eredményekhez. Annyit azonban a kívülállók, a polgármester és más vendégek is azonnal érzékel­tek, hogy rendkívüli csapatmun­kával lehet nagy egyéni eredmé­nyeket elérni, mint amilyen a für­dőváros eme eldugott „aranymű­vesei” folytattak és csinálnak nap­ról napra nagy akarással. A szerény jutalmak mellett az Európa-bajnoknak bizonyosan az esett legjobban, amikor verseny­zőtársai által vásárolt ajándékcso­magot vehette át vastaps közepet­te. Természetesen a második fél­idő sem maradhatott el, de a tava­lyi év zsíros kenyeres uzsonnája már kolbászos szendvicsekkel is kiegéSZÜlt. _________ CHRISTIAN LÁSZLÓ Gy őri Graboplast ETO KC-Agro SE Orosháza 29-23 (13-12) NB I-es női kézilabda-mérkőzés, Győr, 1000 néző. V: Kisfalvi, Péli. Győr: SIRINA — Lovász 4, Prok, Pigniczki 6 (3), KULCSÁR A. 9 (4), Kindl 1, Horváth 4. Cs.: Petróczi (kapus), Nagy A. 4, Jókai, Köbli, Kereki, Kulcsár Gy., Mehlmann. Edző: Vura József. Agro: KERNER — Kovács A. 1, Felegyi 2, BABOLY 2, MOSZKOVAJA 6 (2), Griga 1, Fekete 7 (3). Cs.: Hodroga (kapus), Onoiu, Guricsné 3, Ruskó 1, Lázár, Bódi, Ravasz M. Edző: Orbán István. Kiállítások: 6, ill. 16 perc. Hétméteresek: 13/7, ill. 9/5. Az eredmény alakulása: 5. perc: 1—3, 14. perc: 4—5, 20. perc: 7—10, 35. perc: 14—14, 45. perc: 21—19, 54. perc: 25—22. sodik átlövőjét vesztette el az Agro SE. A hajrában Kemer bravúrosan védett az orosháziak két gólra fel­jöttek, de hétméterest hibáztak és ezután a rutinosabb hazaiak éltek a játékvezetők nyújtotta előnnyel. Az orosházi együttes jól helyt­állt a Bajnokok Ligájában szereplő győriek otthonában. A piros-fehé­rek különösen az első félidőben küzdöttek remekül, pedig Felegyi korai sérülés miatti kiesése jelen­tős hátrányba hozta a vendégeket. A második félidőben is sokáig tar­totta magát az Agro SE, de a játék­vezetők túlságosan is tisztelték a hazaiakat, ítéleteikkel rendre az orosháziakat sújtották. Vura József: - A vártnál na­gyobb csatában nyertünk. Orbán István: - Csapatunk végig jól küz­dött, de nem bírt a túlerővel... ■ Budapesten tartotta meg a Magyar Kick-box Szövetség a 2000. évet lezáró közgyű­lését. Dr. Leyrer Richard el­nök megnyitó szavai után a különböző szabályrendszer szövetségi kapitányainak beszámolói következtek. A kapitányok részletes elem­zést adtak a rábízott váloga­tottak teljesítményéről. Budapesten A magyar kick-box megőrizte he­lyét a világ élvonalában. Hagyo­mányosan a light-contact váloga­tott lett a legeredményesebb, hi­szen az Európa-bajnokság pont- számításában az első helyen vég­zett. A semi-contact csapat máso­dik, a full-contact válogatott hete­dik, a low-kick full-contact válo­gatott a tizedik lett. A nemzedék- váltás a válogatottaknál problé­mának tűnt, de szerencsére a ve- télytársaknál is ez volt a helyzet. Örömteli, hogy három Békés megyei válogatottat, Csicsely Szil­viát, Debreczeni Dezsőt és Rácz Dénest a szakmai vezetők ki­emelték eredményességükért. Szóba került a válogatott és szövetség finanszírozási problé­mája is. A jövőben nagyobb teher hárul a klubokra, hiszen fokozot­tabb mértékben kell hozzájárulni a válogatott versenyeztetési költ­ségeihez. Teljesen megújult me­nedzser-szemléletre van szükség a szakosztályok irányításában. A közgyűlés megtárgyalta az elfo­gadott új sporttörvényből adódó feladatokat, majd elfogadta az éves verseny- és eseménynaptárt. Békés megye az idén is két orszá­gos versenyt rendez kick-box sportágban. A light-contact stop első tavaszi fordulóját Békéscsa­bán, az őszi fordulót Füzesgyar­maton rendezik meg. Hatórás váltó éjfélkor is Debrecenben, az Újkerti Nevelési-oktatási Központ 25 méte­res, négypályás, fedett tanmedencéjében harmadik éve ren­dezik meg a szeniorok évadnyitó versenyét. Az esemény igencsak rendhagyó, ami az ideinél még szembeötlőbb volt. Debrecen Kezdődött azzal, hogy a verseny megnyitóján dr. Rentka László, a verseny rendezője, a helyi klub elnöke megemlékezett sporttár­sukról, a 2000. december 22-én 63 évesen elhunyt Dézsi István­ról, aki halála előtt öt nappal még részt vett a 2000 perces debreceni váltóúszáson, ahol 1200 métert teljesített. Az első versenyszám, az 50 méteres gyorsúszás Dézsi István emlékszámként került megrendezésre 41 indulóval. A mostani verseny különleges­sége volt, hogy a 0. korcsoport tagjainak (a 20-24 éveseknek) is teljes körű versenyzési lehetősé­get hirdetek a rendezők. A viadal leginkább különlegessége a 6 órás váltóúszás volt, amelyben a váltás 1200 méterenként („Hajós Alfréd-mérföldenként”) történt. Egy-egy csapat általában hat ver­senyzőből állt, ám akadt egy duó is, amelyik húsz pecenként egy­mást váltva rótta a távokat a me­dencében, hat órán át. Nevezete­sen Jaczkó Márta és dr. Rentka László nevéhez fűződik ez a me­rőben szokatlan teljesítmény. Ez­zel a produktummal is Dézsi Ist­ván emlékének adóztak, aki né­hány éve egy hasonló debreceni rendezvényen 11 órán keresztül úszta dr. Rentka Lászlóval váltva az 1200 métereket, és akkor mindketten 11-szer úszták le a tá­vot. Ez a versenyszám 18.30 óra­kor kezdődött és éjfél után 00.30- ig tartott. A Békés megyeiek eredményei. Nők. 50 m gyors. II. kcs.: 1. Pásztorné Fehér Edit (Gyula). III. kcs.: 3. Belankáné. V. kcs.: 1. Juhászné Tóth Margit. VI. kcs.: 1. Németh Éva. 200 m gyors. V. kcs.: 1. Juhászné Tóth Margit, 2. Pappné. VI. kcs.: 1. Németh Éva. 200 m pillangó. II. kcs.: 1. dr. Török Enikő (Gyula). V. kcs.: 1. Juhászné Tóth Mar­git, 2. Pappné. 200 m hát. II. kcs.: 1. Pásztorné Fehér Edit. III. kcs.: 3. Belankáné. V. kcs.: 1. Juhászné Tóth Margit. 200 m vegyes. II. kcs.: 1. Pásztorné Fehér Edit (Gyula). III. kcs.: 2. Belankáné. V. kcs.: 1. Juhászné Tóth Margit. VI. kcs.: 1. Németh Éva. Férfiak. 50 m gyors. IV. kcs.: 1. dr. Legeza László (Gyula), 3. Béládi. VII. kcs.: 3. Pető. X. kcs.: 3. Kovács. 200 m gyors. IV. kcs.: 1. dr. Legeza László, 2. Béládi. VII. kcs.: 1. Pető László. X. kcs.: 2. Kovács. 200 m pillangó. IV. kcs.: 1. dr. Legeza László. 200 m mell. IV. kcs.: 2. Béládi. VII. kcs.: 1. Pető László. 200 m vegyes. IV. kcs.: 1. dr. Legeza Lász­ló, 2. Béládi. VII. kcs.: 1. Pető László. (Ahol a sportoló neve után nincs feltün­tetve sportegyesület, azok valamennyi­en a Békéscsabai Szenior Úszó Klub versenyzői.) Váltók. 48x25 m: 2. Gyula (dr. Legeza László, dr. Török Enikő, Nacsa Rita, Pásztorné Fehér Edit). IV. kcs: Bé­késcsaba 14:57,8. 4x25 m férfi gyors­váltó: II. kcs.: Békéscsaba-Gyula- Kecskemét közös csapata 52,82. 4x25 m női gyorsváltó: III. kcs: Békéscsaba 1:13,77. 4x25 m mix vegyesváltó (2 férfi, 2 nő). III. kcs: Békéscsaba 1:14,36. Hatórás váltóúszás. II. kcs: 1. Gyu- la-Kecskemét közös csapata, teljesítmé­nyük 18x1200 méter+900 méter. IV. kcs: Békéscsaba 16x1200 m+500 m. _________________________AR Nagy Britannia, Silverstone: Eddie Jordan (jobbra) csapatának tagjaival, Heinz Harald Frentzennel és Jarno Trullival az új EJ—11-es autó bemutatóján a csapat silverstone-i főhadiszállásán _________ fotói epa Röviden TEREMFOCI. A Békés Megyei Di­áksport Tanács január 21-én, va­sárnap 8.30 órától Gyulán, a váro­si sportcsarnokban rendezi meg a IV. korcsoportosok diákolimpiái megyei döntőjét. A viadalon nyolc csapat küzd a végső helyezése­kért. . LOVASSPORT. Hódmezővásár­helyen rendezték meg az idény­nyitó díjugrató verseny első fordu­lóját, amelyen a felnőttek mező­nyében Krajnyák Attila, a Békés­csabai Kentaur LK versenyzője Nick nevű lovával a harmadik he­lyet szerezte meg. TENISZ. A 8. helyen kiemelt orosz Anna Kumyikova 61 perc alatt, 6:3, 6:4 arányban győzött a világranglista 58. helyén álló Kuti Kis Rita ellen, míg Marosi- Aracama Katalin a brit Woodroffe oldalán győzelemmel mutatkozott be a párosok versenyében a mel- boume-i ausztrál nyílt teniszbaj­nokságon. LABDARÚGÁS. Koszorúzásokkal kezdődött szerdán a Magyar Lab­darúgó Szövetség centenáriumi ünnepségsorozata. Az MLSZ veze­tői — Bozóky Imre elnök, Berzi Sándor főtitkár és Szepesi György, a centenáriumi ünnepségeket elő­készítő bizottság vezetője -, vala­mint az 1SM és MOB képviselői ko­szorúkat helyeztek el Hajós Alfréd Tyson újabb eltiltása Detroit A michigani sportbizottság há­rom hónapra felfüggesztette Mike Tyson profi ökölvívó ver­senyzői engedélyét, mert az egy­kori nehézsúlyú világbajnok nem volt hajlandó doppingvizsgálatra menni a lengyel Andrzej Golota elleni október 21-i mérkőzése után. Tysonnak ezen kívül 205 ezer dollárt is be kell fizetnie. Ebből ötezer dollár a bírság, a többi a kontroll miatt Auburn Hills-be ér­kezett orvosi csoport „kártéríté­se". A bizottság úgy határozott, hogy a bokszolótói befolyó ösz- szeget jótékony célra fordítja. Tyson, aki nem jelent meg a tárgyaláson, szóvivője útján kö­zölte: elfogadja a döntést. Az eltiltással kapcsolatban az AP amerikai hírügynökség meg­jegyezte: az szinte csak formális, mert Tyson három hónapon be­lül - de valószínűleg soha többet- nem kíván kötelek közé lépni Michigan államban. Az újabb, mindenki által várt összecsapása várhatóan Kuala Lumpurban lesz a brit Lennox Lewis ellen. A tavaly októberi ranglista­mérkőzésen Tyson már az első menetben padlóra küldte Golotát, aki a harmadik felvonás előtt - az edzői utasítás ellenére- feladta az egyoldalú csatát. Ké­sőbb a lengyel származású öklö- zőt kórházba kellett szállítani. ■ Köszönet A Telekgerendási MEDOSZ DSE labdarúgó-szakosztálya nevében ezúton szeretnénk lezárni egy vi­tát, amely - sajnos - kialakult szakosztályunk és Laurovics Zol­tán játékvezető között. Csapatunk nevében szeret­nénk ezúton is megköszönni a já­tékvezető sporttárs közbelépését az 1999. október 23-án lejátszott mérkőzésünkön, ahol sikerült megmenteni játékosunk, Kovács István életét. Gratulálunk kitün­tetéséhez, s reméljük, hogy mie­lőbb találkozunk a sportpályán. Szalai István, szakosztályveze­tő A vezetőség és az edző is „feladta” A Sarkadi Kinizsi labdarúgó-együttese 14. lett a Békés me­gyei I. osztályú bajnokságban. A sarkadiak négyszer győz­tek, egy döntetlent értek el, tíz vereséget szenvedtek, tizen­három pontot gyűjtöttek. A legkevesebb gólt ők lőtték a Gyoma FC-vel egyetemben, mindössze 16 alkalommal talál­tak be az ellenfelek kapujába. A védelem viszont gólerős volt, negyvenszer tudták bevenni a csapatok a Kinizsi ka­puját. Sarkad Hazai pályán tizenötödikek lettek két győzelemmel, öt vereséggel, hat ponttal. Idegenben egy pont­tal többet sikerült gyűjteniük, szám szerint hetet. Ezzel tizen­egyedikek lettek. Nézőszám te­kintetében nyolcadik helyen vé­geztek, a mérkőzéseket 2100-an tekintették meg, ez 300-as mérkő­zésenkénti átlag. A sportszerűségi versenyben előkelő negyedik he­lyen végeztek, a felnőttek 32, az ifjúságiak nyolc sárga lapot kap­tak. A piros lapok száma három, illetve egy. A bajnokságról, az őszi teljesítményről Molnár Gyula edző a következőket mondta.- A tervekből, célokból mi va­lósult meg?- Nyár elején az újonnan meg­választott vezetés felkért a csapat szakmai munkájának irányításá­ra. Tudtam, hogy nehéz lesz, az együttesből tízen távoztak más klubokba vagy visszavonultak. A távozók helyére mindössze há­rom focistát tudtunk igazolni. Az ifjúsági csapatból, akiknek addig az edzője voltam, s ők a bajnok­ságban jól szerepeltek, csak né­hányat tudtam felhozni az első keretbe. Ráadásul az együttes anyagi helyzete is szegényes volt, éppen hogy be tudtunk nevezni a bajnokságba. Felkészülés nélkül fiatal és új csapattal, nem nagy tervekkel vágtunk neki az idény­nek. Célunk csak a bennmaradás volt. Jól rajtoltunk, a tizenegye­dik fordulóban még a középme­zőnyben voltunk. Ezután vala­hogy nem ment, de így sem kieső helyen zártuk az őszt.- Milyenek voltak az anyagi és a tárgyi feltételek?- A tárgyi feltételeink biztosí­tottak voltak. Úgy látszott, hogy minden rendben lesz, de nem így történt. Pénzhiány miatt egyre ki­látástalanabb lett a helyzetünk. Ezt a játékosok (s megérezték. Mivel Sarkadon nincs munkale­hetőség, így focistáink közül töb­ben elmentek Dunántúlra dolgoz­ni, csak hétvégére jöttek haza a mérkőzésekre. A vezetőség fon­tolgatni kezdte lemondását, mert így nem volt kit vezetni... Ilyen körülmények között nem lehetett dolgozni, így az utolsó előtti for­dulóban jómagam is lemondtam, a vezetőség is „feladta”.- Kik voltak a húzóemberek, legeredményesebb játékosok, kik okoztak csalódást?- Vass és Deák játékát szeret­ném kiemelni. Házi gólkirályun­kat, Nagyot, aki hét alkalommal volt eredményes, már leigazolta a Méhkerék. Különösebben csaló­dást senki sem okozott.- Milyen az utánpótláshelyzet?- Ifjúsági csapatunk tizenhar­madik lett. Vádi István edző az if­júságiaknál remek munkát vég­zett, de mivel a tavalyi csapatból sokat kiöregedtek, hétről hétre serdülő korúakkal álltak ki az if­júsági csapatok ellen. Sok ügyes serdülő korú focista játszik a sarkadi ifjúsági csapatban.- Min szeretnének javítani, milyen'tervekkel vágnak neki a tavaszi idénynek, a játékosállo­mányban milyen változások lesz­nek? Erre a kérdésre már az új edző, Moós János válaszolt, aki a baj­nokság tavaszi idényében irányít­ja a munkát. - Erre a kérdésre még korai válaszolni, hiszen csak nagyjából ismerem a csapatot. A gárdát feltétlenül meg kell erősí­teni, de csak olyan labdarúgókat szeretnék igazolni, akik igazi erő­sítést jelentenek az együttes szá­mára. Ez főleg anyagi kérdés. A csapat váza együtt marad, célunk a bentmaradás.- Mikor kezdik meg a felkészü­lést, a bajnoki rajtig milyen prog­ramot terveznek az együttesnek?- Január közepén kezdtük a munkát. Tornateremben és sza­badban tartjuk az edzéseket. A bajnoki rajtig hat-hét előkészületi mérkőzést szeretnénk játszani. ____________________________________(MANKÓI Ki ck-box szövetségi közgyűlés járt vagy arra aspiráló társ hazai és nemzetközi versenyeket nyert, sőt Guti József és a mindenes konstruktőr, Szabó Miklós irányí­tásával a fiatalok is a diákolimpiái dobogóra léphettek. Felvetődik a kérdés — amire az elnök rögtön választ is adott -, miként szorultak háttérbe a körre­pülő motorosok, az egykori siker­szám képviselői. A rohanó techni­kai fejlődés pénzigényeinek von- zatát igazolta Elekes Imre, több­szörös hazai bajnok, világbajnoki tizenharmadik helye Franciaor­szágban. Akik az erősebb, illetve drágább technika beszerzésére képesek, azok behozhatatlan előnyben vannak. A szabadon re­házba szállították, helyére Gu­ricsné állt. A folytatásban is takti­kus játékot mutatott be az oroshá­zi gárda, Kerner több ziccert és hétméterest védett, míg támadás­ban okosan gólig játszottak, így 10-7-re is vezettek, de a félidő vé­gére a hazai pálya előnyét élvező győriek fordítottak. Szünet után a vendégek jól tartották magukat, 14-14-re egyenlítettek, majd a 40. percben a játékvezetők Grigát pi­ros lappal kizárták, így már a má1 UTUH Jól kezdett az orosházi együttes. A vendégek határozottan védekez­tek, Kemer már az elején nagyon jól védett, így az 5. percben kétgóllal vezettek. A 10. percben Felegyit leütötték a győri kapu elő­terében, ám a játékvezetők sípja néma maradt. Az orosházi átlövő­nek négy centiméteres seb keletke­zett a szemhéján, letámogatták a pályáról és a mentők a győri kór-

Next

/
Oldalképek
Tartalom