Békés Megyei Hírlap, 2001. január (56. évfolyam, 1-26. szám)

2001-01-18 / 15. szám

12. OLDAL - 2001. JANUÁR 18., CSÜTÖRTÖK SPORT W é&RÉKÉS MEGYEI HÍRLAP Előbbre léptek a lila-fehér fiatalok Mérlegen az Előre FC Békéscsaba ifjúsági A csapata Napi négy foglalkozás Az egész napjukat kitölti az edzőtábor Az Előre FC Békéscsaba ifjúsági A korosztályú labdarúgó- csapata a kiemelt ifjúsági bajnokságban az őszi idényben huszonöt ponttal az ötödik helyen végzett, ami előrelépést jelent, hiszen a korábbi években a kilencedik és a tizenne­gyedik helyen zárt a gárda. Az együttes teljesítményéről Silviu Iorgulescu edzővel ültünk le beszélgetni. Békéscsaba — Milyen tervekkel vágtak neki az őszi szezonnak? Mi valósult meg azokból?- Amikor a nyáron át- . vettem a csapatot, több HCLZl gOllOVOllStd célt is megfogalmaztam. séget, a gólkülönbségünk pozitív, 29—24. Az is fontos volt, hogy a különböző stílusú csapatok ellen megtaláljuk a megfelelő rend­szert, s mi jelenleg három taktikai Elsősorban azt, hogy üj fegyelmet, új mentalitást sajátítson el a csapat. Má­sodsorban: minden lab­darúgó legalább két posz­ton tudjon játszani. Cél volt még az erőnlét fejlesztése és az, hogy minél több labdarúgót adjunk a felnőtt együttesnek úgy, hogy közben előrelépünk a tabel­lán. Úgy gondolom, a tervek nagy része megvalósult. A csapat nyolcszor nyert, egy döntetlent ért el és hatszor szenvedett vere­Az őszi idényben huszonnyolc gólt szereztek a fiatal lila-fehér labdarúgók, egy gól pedig öngólból született. A házi góllövőlista állása: Boér 10, Okos, Szabó S., Ursz, Jakab 3-3, Csapó 2, Horváth, Lovas, Juhász P., Szabó Zs. 1-1 gól. variáció szerint tudunk játszani. A bajnoki szereplés mellett ki­emelném, hogy két nemzetközi tornán is győztünk, így Beszter­cebányán, ahol megelőztük a Fe­rencvárost, és itthon Békéscsa­bán. Két labdarúgónk (Szabó Sándorés Ursz) került be a felnőtt A fehér mezes békéscsabai játékos küzd a labdáért a Kispest elleni őszi találkozón, ame­lyet a vendégek nyertek 2-1-re d-fotó: kovács Erzsébet együttesbe. Hatan szerepeltek a magyar ifjúsági válogatottban Várnái, Horváth, Juhász P, Laurinyecz az U-17 éveseknél, Szabó S. és Ursz az U-18 évesek­nél játszott. Ami miatt szomorú vagyok: az ősszel a klub vezetése nem fordított kellő figyelmet a fi­atalokra, csak ritkán jöttek el a mérkőzéseinkre, és felszerelés gondjaink is voltak. Több tehet­ség bontogatja szárnyait a csapatban, rájuk na­gyobb figyelmet kellett volna fordítani, hiszen úgy vélem, a saját nevelé­sű labdarúgók olcsóbbak, mint az idegenből érke­zettek.- Egyénileg kik voltak a csapat húzóemberei?- Huszonegyen játszottak az ősz folyamán a csapatban, az edzéslátogatottság nyolcvannégy százalékos volt, ami jónak mond­ható. A fiatalok iskolai elfoglaltsá­ga miatt nem tudtam egyformán terhelni a labdarúgókat. Összes­ségében mindenki hozta magát, de kiemelném a házi gólkirály Boér Gábort, aki tízszer volt ered­ményes, valamint Lipcseit, Popolt, Váradit és Okost.- Mikor kezdték a felkészülést a tavaszi szezonra? Milyen válto­zások várhatók a keretben?- Január 8-án kezdte meg a felkészülést a csapat heti öt edzéssel a tavaszi idényre. Te­remben és szabadtéren is gyako­rolunk. Február második hetében szeretnénk egyhetes edzőtáborba Kétegyházára utazni. Reméljük, hogy az utánpótlás-nevelés fej­lesztésére létrehozott alapítvány, amelynek vezetői dr. Borbola György és Ursz József segítségével megvalósul ez a tervünk. A keret­ben jelentős változás nem lesz a télen, egy-két fiatalabb labdarú­gót szeretnék kipróbálni a B együttesből — fejezte be a szakve­zető. _________________________(VERASZTÓI Vi harsarki vívóhírek Bacsa Gábor bronzérmes a fiú párbajtőrversenyen A hét végén több helyszínen — itthon és külföldön — is pástra léptek a Karácsonyi Lajos Békéscsabai Vívó Egyesület pengeforgatói. Budapest,^Iimes, Tata A fővárosban rendezték meg a kétnapos felnőtt női párbajtőr-vá­logatót, amelyen a békéscsabai Diós Linda mindkét napon a leg­jobb tizenhat közé jutott. Az első napon a legjobb tizenhat közé ju­tásért az öttusa-világbajnok Vörös Zsuzsát győzte le 15:12-re. Diós a nyolc közé jutásért egykori klub­társával, a válogatott Tóth Hajni­val (Honvéd LNX) mérkőzött és hiába vezetett 12:9-re, végül a ru­tinosabb, későbbi ezüstérmes Tóth 15:12-re fordított. A második napon a 16 közé jutásért a csabai vívónő Szívós (MTK) ellen nyert 7:6-ra, majd a nyolc közé kerülé­sért kikapott 15:12-re a későbbi ezüstérmes Kiskapusitól (MTK). A franciaországi Nimesben ju­nior férfi párbajtőr Világkupa-ver­senyt rendeztek, amelyen a bé­késcsabai klubból Molnár Miklós és Prekop Győző indult, akik az előcsatározások során búcsúz­tak, így egyikük sem jutott a fő­táblára. Tatán kadett leány és fiú pár­bajtőrversenyt rendeztek. A lá­nyok viadala (36 induló) egyben válogató is volt, itt a csabai Kál­mán Petra a nyolcas döntőbe ju­tott, ahol 15:ll-re kikapott a házi­gazdák későbbi ezüstérmes ver­senyzőjétől, Izsó Krisztinától. A fiúknál (54 induló) Bacsa Gábor a legjobb négy közé vere- kedte magát, ahol a két évvel idő­sebb Szpisják (MTK) győzte le, így bronzérmes lett. Tobak László a legjobb nyolc közé jutásért éppen Bacsa Gábortól szenvedett vereséget. _______________ V. L Mi tudunk egy még biztonságosabb könyvet. Ha Ön a hagyományos pénzügyi megoldásokat tartja a legmegbízhatóbbnak, figyelmébe ajánljuk a Postabank Betétszámlakönyvet, amellyel pénzét maximális biztonságba helyezheti, anyagi helyzetét pedig ugyanúgy szemmel követheti, mintha saját házipénztára lenne. • Látra szóló, papíralapú, fenntartásos betét • 2 névre is köthető • Sávos kamatozású • A banki hálózaton kívül valamennyi postán elérhető • Ráadásul ingyenes készpénzfelvételt biztosít Q Postaßanür Információ: 06-40-44-22-00, www.postabank.hu Be tétszámlakönyv Hétfőtől egy héten át Gyulán, bentlakásos edzőtáborban ké­szül a tavaszra az Előre FC Békéscsaba labdarúgócsapata. A foglalkozások egész napra lekötik a 23 játékost, Vágó Attila vezető edző Szenti Zoltán segítségével szinte minden pilla­natra programot csinál a lila-fehér labdarúgóknak. Gyula- Két játékos hiányzik csupán a táborból - mondja Vágó Attila. - Kurucz Ferenc kapusunkat csü­törtökön operálja dr. Lejkó Dezső főorvos a fővárosban, a Sportkór­házban. Szerencsés esetben csak porcműtétről lesz szó, rosszabb esetben azonban szalagpótlást is végre kell hajtani a kapuson. Ez csak ott, a helyszínen derül ki. Az utóbbi nagy érvágás lenne, mert hosszú hónapokra kiesne a mun­kából. Barva Ákos ugyancsak a fővárosban van orvosi ellenőrzé­sen, ugyanis megütötte a lábát az egyik edzésen.- Milyen egy napi program?- Nagyon zsúfolt. Reggel hat­kor van az ébresztő, negyed hét­kor már egy félórás futás vár a labdarúgókra. A reggelit követő­en fél kilenctől tizenegy óráig te­remfoglalkozást tartunk, ahol di­namikus, intenzív gyakorlatokat végeztetünk. Itt előkerül a medi­cinlabda, a gumikötél, sok szök­delés, láberőgyakorlat szerepel a feladatok között. Az ebéd utáni csendes pihenőt követően fél há­romtól a szabadtérre vezénylem a futballistákat, vagy a gyulai pá­lyára vagy a vár körül vár rájuk egy tizenkét kilométeres futás. Négy és hat óra között a Várfür­dőben kötelező úszás, szauna, gyúrás következik, kiegészítve egy kis konditermi feladattal.- Hogyan bírják a játékosok a terhelést?- Zokszó nélkül végzik, de jel­lemző a fáradtságra: a déli csen­des pihenő alatt körbe jártam a szobákat, s egy kivételével min­denki aludt. Persze az is a célom, most legyenek fáradtak, az alapo­záskor.- Milyen az ellátás?- Remek. Kitűnő kétágyas szo­bákban vagyunk, s nagyon bősé­ges étkezésben van részünk.- Akkor sokoldalú haszna van a tábornak... — Az eddig felsoroltakon kívül annak is nagy szerepe van, hogy jól összekovácsolódik a csapat az edzőtábor alatt. Amihez hozzájá­rul az is, hogy még azt a csekély szabadidőt is ésszerű és jó dol­gokkal töltjük ki. így például hét­főn este egy szellemi vetélkedőt rendeztünk, amit a Balog Zsolt csapata: Tóth-Kovács, Kovács, Fe­hérvári, Ursz, Matkó nyert meg. Jutalmuk sok csokoládé volt. Kedden biliárdverseny rendez­tünk, ezt Keresztúri és Bujáki nyerte. Győzelmük fejében szer­dán reggelre pihenőt kaptak, nem kellett lefutniuk a távot. Szerda este szakmai, elméleti foglalko­zást tartottam a csapatnak. De az is az összekovácsolódást segíti elő, hogy a délelőtti termi edzé­sek végén a kialakított négy csa­pat körmérkőzéses tornán küzd az elsőségért. Péntekre kiderül, kik lesznek e téren a legjobbak. Szombaton délben zárul a tábor, de hétfőtől Békéscsabán napkö­zis rendszerben folytatjuk a fel­készülést a tavaszi szezonra. ______________________ (JÁVOR) A fürdővárosiak is elkezdték A női kézilabda NB I B Kele­ti csoportjában az őszi idény után a Gyulai SE együttese hat ponttal a tizenkettedik helyen áll, így a tavasszal a kiesés ellen küzd. A csapat felkészüléséről Fábián Csa­ba edző adott tájékoztatást. Gyula A szakember elmondta: január 8- án, heti öt edzéssel kezdték meg a felkészülést a tavaszi szezonra. Nyolc hét tiszta ideje lesz arra a fürdővárosi csapatnak, hogy megfelelő állapotban várja a tava­szi idény nyitányát. Mivel többen iskolai és egyéb elfoglaltság miatt legalább egy hetet kihagynak, így az edző véleménye szerint szük­ség is lesz erre a két hónapra. Ma­jor Judit műtétje után még nem tudott bekapcsolódni a munkába, várhatóan két-három hét múlva kezdheti el az edzéseket. Szeret­nének egy átlövőt igazolni a für­dővárosiak a téli szünetben, ha itthon nem találnak megfelelő je­löltet, külföldön is körülnéznek. Január végéig a fizikai felkészí­tés, taktikai és technikai elemek gyakorlása kerül előtérbe, majd februárban megkezdik az előké­születi mérkőzések sorozatát. A tervek szerint Szegeden, Túrke- vén vesznek részt egy-egy felké­szülési tornán, majd a bajnoki rajt előtt március elején Gyulán rendeznek egy tornát. ______iui Eg y út egy Toyotával az Önnek megfelelő időpontban. Egy út, mely megmutatja Önnek, mekkora különbség lehet autó és autó között. Egy próbaút, melyen megtapasztalhatja a Toyota WT-i motorjainak dinamizmusát, megismerheti az autózás élményét, melyet eddig csak Toyota-tulajdonosok ismerhettek. Egy út, mellyel megnyerheti Európa legbiztonságosabb* kisautóját, a 2000-ben az Év Autójának válasz­tott Toyota Yarist. Egy út, melynek köszönhetően nemcsak egy élménnyel lesz gazdagabb, de egy esetlegesen elhamarkodott döntéstől is megóvhatja magát, egyúttal izgalmas nyereményjáték szerencsés nyertese lehet. Akciónk részleteiről érdeklődjön márkakereskedőinknél! www.euroncap.com www.toyota.hu • KOCSIS ÉS TÁRSA KFT. BAJA TEL.: 06-79-523-310 • KONDACS AUTÓHÁZ BÉKÉSCSABA TEL: 06-66-451-271 • MAYFR TOYOTA BUDAKESZI TEL.: 06-23-535-600 • MAYER TOYOTA BUDAPEST TEL.: 343-3775 • TOYOTA PEST BUDAPEST TEL: 260-1811 • EMIL FREY MAGYARORSZÁG KFT. BUDAPEST TEL.: 470-9010 • SAKURA KFT. BUDAPEST TEL.: 250-8900 • SAKURA LINE KFT. BUDAPEST TR.: 2030-766 • M3 AUTÓKERESKEDELMI KFT. BUDAPEST TR.: 252-2713 • REÁLSZISZTÉMA AUTÓKERESKEDELMI KFT. BUDAPEST TR.: 303-9170 • REÁLSZISZTÉMA AUTÓKERESKEDELMI KFT. HALÁSZTELEK M0 LEJÁRÓ TR.: 06-24455444 • ÚJHELYI AUTÓ KFT DEBRECEN TEL.: 06-52-347-244 • T0Y0TA-EGER EGER TR.: 06-36426-400 • AUTOHAUS KOPF KFT. ÉRD TR.: 06-23-369444 • TWIN MÁRKAKERESKEDÉS GYŐR TEL.: 06-96-515-600 • TOYOTA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TEL.: 06-62-241-628 • HERING AUTÓHÁZ KFT. JÁSZBERÉNY TR.: 06-57415-038 • K0T0 AUTÓHÁZ KFT. KAPOSVÁR TEL.: 06-82-529-530 • TOYOTA KARCAG KARCAG TEL.: 06-59-5004)50 • TROMF KFT. KECSKEMÉT TEL.: 06-76-320-627 • M*F AUTÓ KFT. KISKŐRÖS TR.: 06-78414-135 • AUTÓ GÖBÖLÖS KOMÁROM TR.: 06-34-540-303 • NIPPON MOTORS KFT. MISKOLC TEL.: 0646-506-000 • KOVÁCS AUTÓHÁZ MONOR TR.: 06-29413-381 • NAKAT0 KFT. NAGYKANIZSA TEL.: 06-93-310-180 • JUK0 KFT. NYÍREGYHÁZA TEL.: 0642-509-134 • JUKO KFT. NYÍRPAZONY TR.: 0642-230-587* TR0SKA AUTÓHÁZ KFT. PÉCS TEL.: 0672-326553 • KAKUK AUTÓHÁZ KFT. SALGÓTARJÁN TR.: 06-32430-648 * TOYOTA BALATON SÁGVÁR TR: 0686356104 • T0Y0TA-FUN MÁRKAKERESKEDÉS SOPRON TEL.: 0699-320-660 * TOYOTA SZEGED KFT. SZEGED TR: 0662467-591 • TOYOTA STRASSZER KFT. SZÉKESFEHÉRVÁR TEL.: 0622-327-209 • SZEY0K0 KFT. SZEKSZÁRD TEL.: 0674416933 * AUTÓSZOLD SZENTENDRE TR.: 0626312-921 • AUTÓFÓKUSZ KFT. SZOMBATHELY TR. 0694-514-880 • AUTÓ GÖBÖLÖS KFT. TATABÁNYA TEL.: 0634-512-870 • VÁCZI AUTÓCENTRUM VÁC TR.: 0627-305-830 • AUTÓHÁZ VESZPRÉM KFT. VESZPRÉM TR: 0686427-088 • AUTÓFÓKUSZ 2 ZALA KFT. ZALAEGERSZEG TEL.: 0692-316672 Egy úttal nyerhet is E URO

Next

/
Oldalképek
Tartalom