Békés Megyei Hírlap, 2000. szpetember (55. évfolyam, 205-230. szám)

2000-09-09-10 / 212. szám

14. OLDAL - 2000. SZEPTEMBER 9-10., SZOMBAT-VASÁRNAP SPORT Új egyesület alakult Csabán VÉLEMÉNY JÁVOR PÉTER Mégis lesz röplabda a megyeszékhelyen? Sok egykori és mai röplabdást nem hagy nyugodni, nem tö­rődik bele, hogy kimúljon kedvenc sportáguk a megyében. Mint korábban írtunk róla, a tavasszal még az NB I-ben vi­tézkedő, s ott a tagságot megőrző Békéscsabai FDSE háza táján a nyáron rengeteg negatív változás történt, ami által végveszélybe került a szakosztály léte. Békéscsaba Az utolsó három évben a megye- székhelyen edzősködő Oroszi László edző Győrbe költözött. A csabai főiskola teljesen hátat for­dított a sportágnak. Az egyesület kasszája végleg kiürült. Sok lány leállt, és néhány tehetséget elvit­tek más klubok. Ilyen előzmények után már be sem nevezték a csapatot az NB I- be. S miután nem volt se vezető, se edző, végül pedig klub sem, így meg sem kezdődött a felké­szülés egy új évadra. Ám néhány egykori sportoló összefogott, hogy mégse tűnjön el Békés megye palettájáról a röp­labda. Ennek jegyében csütörtö­kön este majd tucatnyian úgy döntöttek: egy új egyesületet hoz­nak létre, Békéscsabai Röplabda Egyesület néven. Az egyik főszervező, Bartos Judit egykori kiváló sportoló volt, aki a következőket mondta la­punknak:- Tizenegy alapító taggal meg­alakultunk. Most viharos gyorsa­sággal be kell adnunk az alapító okiratot, s be kell fizetnünk az öt­venezer forint plusz áfa összeget a szövetségnek, hogy figyelembe vegyék szeptember 11-én csapa­tunkat az NB II-ben megejtendő sorsoláson. Ugyanis úgy látjuk, hogy a meggyengült csapat, illet­ve a nagyon szűkös anyagi lehe­tőségek miatt legfeljebb itt érde­mes indulnunk.- Kik alkotják a csapatot?- Néhányan leálltak, eltávoz­tak a régi klubból, de azért ma­radt rutinos játékos, aki vállalta az enbé kettőt. így Kazár Kriszta, Széplaki Nóra, Tóth Éva, a főisko­lások közül Nagy Eszter, Rozsnyai Orsolya. Rajtuk kívül Somogyvári Bea és Kolarovszki Margit munka mellett segítik a csapatot egy-egy meccsen, s az edzésekre is eljárnak, amikor ide­jük engedi. Hozzájuk társul öt ju­nior korú játékos, de szeretnénk még egy-két régit is megnyerni az ügynek.- Ki lesz az edző?- Nagy öröm, hogy a régi si­keredző, Kormos Mihály vállalta a szakmai kihívást.- Milyen lesz az utánpótlás háttér?- Az néz ki még legstabilabb­nak, hiszen Kormos Mihály a Szent László Utcai Általános isko­lában, ahol egyébként tanít is, mintegy harminc gyerekkel fog­lalkozik már két éve. Rajta kívül egykori csapattársam, Buzássy Emília is működtet egy kicsikből álló harmincfős csapatot a belvá­rosi iskolában. Sőt, úgy tűnik, a hármas iskolában Papp Ferenc ta­nár úr is beindít egy röplabda utánpótlás gárdát.- Hol lesznek az edzések, meccsek?- Ennek is napokon belül vég­legessé kell válnia. Szeretnénk megnyerni a Szent László utcai iskolát, ahol az edzéseket lehetne tartani, valamint a Kemény Gábor Szakközépiskolát, amelynek a terme mérkőzésekre is alkalmas.- Miből él majd a klub?- Ez a legfogósabb kérdés. Most az induláshoz, ha minden igaz, kapunk száztízezer forint önkormányzati támogatást, ami a nevezési díjra és a játékosok li- cencére lesz elegendő, sőt, egy kicsi még marad is. Emellett most nagy intenzitással keressük a támogatókat, s úgy tűnik, jó úton járunk. Ettől függetlenül na­gyon várjuk azokat az egykori röplabdázókat, akik úgy érzik, bármiben is tudnának segíteni az új klub életben tartásában, keres­senek bennünket. Mindenkit tárt karokkal várunk, hogy meg­mentsük a sportágat Békés me­gyében. JÁVOR PÉTER „Bármi áron, de begyűjteni a három pontot” Félidejéhez közeledik az alapszakasz Az alapszakasz első félidejének utolsó találkozóját játsszák a hét végén a labdarúgó NB I B-ben, amelynek során az Elő­re FC Békéscsaba a Kiskőrös gárdáját fogadja (szombat, 16.30 óra; jv.: Hajdó, segítői Veres L. és Szabó Z.). Békéscsaba- Nem akarom felmenteni a csa­patot az Arany Ászok Magyar Ku­pa meccset követően, de a fiatal labdarúgókból álló gárda koncent­ráló képessége ennyi volt Kisvárdán - állítja Paróczai Sán­dor, a lila-fehérek vezető edzője. — Most viszont bármi áron, de be kell gyűjteni a három pontot. Lát­tam a Kiskőröst a Cegléd ellen fut­ballozni, a rutinos, egykor az NB I- et is megjárt labdarúgók, a légió­sok tartják össze a csapatot, mint Makrickij, Hleba, Baranov, Nedelea... Jól játsszák a kontrákat, ezek ellenszerét kell megtalál­nunk a sikerhez. A kapusposzt még kérdéses, Matkó vagy Kurucz kap bizonyítási lehetőséget, mind­ketten jól edzenek, Kuruczról pe­dig folyamatosan jó jelzéseket ka­pok Békésről is. Fülöp viszont ala­posan benne volt a monoriak elle­ni sikertelen meccsben, ezért ke­rült háttérbe. Futakira ezúttal sem számíthatok a combjában keletke­zett ciszta miatt, de szépen javul, lehet, hogy egy hét múlva már új­ra bekerülhet a csapatba. A Békéscsaba tervezett kezdő csapata: Matkó vagy Kurucz - Szeverényi, Czipó Z., Valenté- nyi, Kovács T. - Balog Zs., Csip- kar, Simon, Ursz — Balogh J. Czifrák. j. p. Sportszeretet, alázat, edzés Szarvas Pál egykoron az NB III-as MÁV-ban fut­ballozott, volt játékos edző Kamuion, s megfor­dult még egy-két csapatnál, sőt játékvezetőként is tevékenykedett egy ideig. Ahogy mondja, nem ma volt mindez. Am „szakmabeli”, s megütközve olvasta Paróczai Sándor edző nyilatkozatát a Kisvárda-Előre FC Arany Ászok Magyar Kupa meccs után, miszerint: „Kiment a divatból a lelki­ismeret.” Meg hogy: „Ilyen gyá­Ha önmagát is tudja motiválni, ha kell „hergelni’ va játékot rég lát­tam.” Azt mondja Szarvas Pál, maxi­málisan megérti, átérzi ezeket a szavakat, hiszen ő ugyanezeket tapasztalja, ha netán kimegy az Elő­re FC mérkőzéseire vagy a televíziót kapcsolja be. Nem látja, hogy a lelkét kivinné a játékos a pályá­ra, hogy szívből csinálja a focit, s hogy szeretné a sportágát a mai labdarúgó. Valóban elgondolkodtató. Mert ha visszapörget­jük az idő kerekét bármely korba, a régiek első­sorban „szerelemből” csinálták a futballt. Persze a pénz már akkor sem volt mellékes, de a sportág megbecsülése a játékosok körében sokkal na­gyobb volt. Elég bizonyítéknak felhozni azt a né­hány anekdotát, amely szájhagyomány útján ter­jedt: Puskás Öcsiék a legkiadósabb edzés után is ott maradtak a pályán (ha nem engedték őket, ak­kor elbújtak egy grundra), s folytatták a labda- zsonglőrködést. De a későbbiek is mind imádták a játékot, s nem elégedtek meg néhány órás edzés­sel. Maga Paróczai is olyan volt, hogy kereste az alkalmat, mikor lehet még egy kicsit labdázni. Most viszont van egy fiatal csapata, amelytől azt várná az ember, hogy tele legyen bizonyítási vággyal, semmi mással nem foglalkoznak, csak a futballal. Hogy széthasítják (rúgják) a labdát a stadionon kívül is. Nem úgy tűnik. Legalábbis az őszi eddigi telje­sítményt figyelve. Márpedig ma nagy eredményt csak akkor lehet elérni, ha a megfelelő edzésmennyiség mellett pluszt is vállal a sportoló. Ha önmagát is tudja motiválni, ha kell „hergelni”. No meg alázattal él a sportág iránt, s borzasztóan szereti azt. Ettől ilyen jó a magyar vízilabda, a kézilabda. Ettől ilyen remekek a kajakosaink, az úszóink, ví­vóink, öttusázóink... Tudnak harapni, ha kell. S akkor is teljesítik az edzői „parancsot”, ha már a jó fenébe kívánják a mestert. Akkor is emeli a dobó­kart, ha az már alig engedelmeskedik. Ha a tüdeje már összepréselődött, akkor is felszívja magát a következő feladatra. Mert tudja, ez majd kamato­zik az olimpián, a világ- és Európa-bajnokságon. Mindent végrehajt a hétköznapokon és a verse­nyen is, még akkor is, ha már az összeesés hatá­rán áll. Tisztelettel kérdem az olvasót: az utóbbi évek­ben látott már ilyet magyar futballistától? H Teljesen átalakult a Csaba FC-Geowatt Az NB I-es teremlabdarúgó-bajnokság elmúlt idényében ki­esett a békéscsabai Ubul FC-Geowatt-Megasport együttese, amely nagy meglepetésre a Magyar Kupában a döntőig ve- rekedte magát, és ezüstérmes lett. A csapat a nyáron telje­sen átalakult, új néven, Csaba FC-Geowatt vágnak neki a szezonnak. Békéscsaba A 14 tagú NB I-be besorolták a viharsarkiakat is, miután két együttes visszalépett. A változá­sokról, a tervekről Bozó Tibor technikai vezetővel beszélget­tünk.- Hogyan sikerült a felkészü­lés, milyen változások történtek a keretben?- Új egyesületet alakítottunk a nyáron, a jövőben Csaba FC- Geowatt néven indulunk. A klub elnöke Fodor Zoltán, a Geowatt Kft. ügyvezető igazgatója. Sajnos, közös felkészülésről nem beszél­hetünk, hiszen a sok bizonyta­lanság miatt - egy héttel a rajt előtt dőlt el, hogy az NB I-ben in­dulhatunk - nem tudtuk össze­szedni a fiúkat. Az együttes edző­je Fodor Sándor helyett a Ferenc­város és Békéscsaba NB I-es csa­patának volt játékosa, Erős Imre lett. Mivel a Gyulai Termál FC - amelynek az edzője Fodor Sán­dor — nem járult hozzá az ott sze­replő játékosok szerepeltetésé­hez. Mindez kilenc labdarúgót je­lent, köztük a válogatott kerettag Pozsár Gábort, valamint Such ka­pust, Kisst, Kulcsárt, Gajdácsot, Botyánszkit, Ferenczit, Kovács Pé­tert, Tóthot így szinte teljesen új gárdát kell kovácsolnunk. A csa­pat házi gólkirálya Képíró Ferenc a bajnok Aramisba igazolt. Új já­tékosként eddig az Előre FC ifjú­sági gárdájából Boér Gábor és Szabó Zsolt érkezett, valamint le­igazoltuk Krajcsó Krisztiánt, Var­ga Pétert és a Csorvásból számí­tunk három labdarúgóra. Sajnos, Laurinyecz Norbert balesete miatt nem állhat rendelkezésünkre. A régiek közül Szatmári, Nagy S„ Kazay szerepelhet a csapatban.- Mit várnak az átszervezett együttestől az élvonalban, mikor lesz a hazai bemutatkozás?- Az átszervezett gárdától a középmezőnybe jutást reméljük. Egyénileg képzettek a játékosok, nagy kérdés, mikorra érnek össze igazi csapattá? Egyébként Békés­csabán nagyon szeretik a terem­focit, ezért döntöttünk a folytatás mellett, ám az anyagi hátteret meg kell teremtenünk, ezért újabb szponzorokat keresünk. A hazai bemutatkozás hétfőn 20.30 órakor lesz a 2-es számú iskolá­ban, amikor a Debreceni Kispá­lyás SE együttesét fogadjuk, majd két hét szünet következik, s ez­alatt lehet nyugodtan dolgozni az edzéseken - fejezte be a techni­kai Vezető. (VERASZTÓ) Sport a televízióban Csaba Tv. Szeptember 10., vasárnap, 19.15. Sporthírek (ism.: 22.00 és szep­tember 11., hétfő, 17.20.): benne képes tudósítások. Felkészülés közepén a Bé­késcsabai Előre NK; Békéscsaba—Kiskőrös NB I B-s labdarúgó-mérkőzés; Gya­logló és futó nemzeti és megyei bajnokság Békésen; 44. Viharsarok Kupa kosár­labdatorna Békésen; Békéscsaba—Tatabánya vízilabda OB IB. A Mesterek Klub­ja rovatban: vendég Mázán Tamás és Csepelényi Krisztián a BMX vb résztvevői. Szeptember 12., kedd, 18.50. Csaba Sport: Békéscsaba-Kiskőrös NB I B-s labdarúgó-mérkőzés. Szeptember 14., csütörtök, 17.05. Csaba Sport: Békéscsaba-Tatabánya OB I B-s vízilabda-mérkőzés. $ a « Orosházi Városi Tv. Szeptember 11., hétfő, 19.20: Sporthírek. Röviden toborzó. A Bcs. MÁV-Hungária SE szeptember 13-án, szerdán, 15 órá­tól Békéscsabán labdarúgó toborzót tart 10-12 éves gyerekeknek a MÁV Csányi utcai sporttelepén, ahol Marik László edző várja az érdeklődőket. BASEBALL. Az 1. liga rájátszásában az 5-8. helyért a Békéscsabai Villá­mok együttese szeptember 10-én, va­sárnap, 13 órakor a Hungarian Astros csapatát fogadja a megyeszékhelyen, a 4-es Honvéd utcai pályán. ■ Uszodanyitás szeptember 18-án né.ée/-^i,A reggel 6—8 és este 18-20 óra kö- között lesznek a foglalkozások.----------------------------------zött) várja a mozogni vágyókat. A Haladóknak október 3-án kezdő­Hosszú nyári szünet után szép- konditerem délután két, a szauna dik tanfolyam, keddi, csütörtöki tember 18-án, hétfőn, reggel 6 egy órával előbb nyit. elfoglaltsággal. Bébiúszás októ­órakor megnyitja kapuit a Békés- Ugyanakkor az úszótanfo- bér 4-én indul, szerdai és pénteki csabai Belvárosi Általános Iskola lyamok is beindulnak, kezdő gye- napokon, és Gimnázium tanuszodája a kö- rekeknek és felnőtteknek október Érdeklődni és jelentkezni az zönség előtt, hogy aztán a szoká- 2-án indul az első, hétfői, szerdai uszoda portáján lehet a délutáni sós nyitva tartással (hétköznap és pénteki napokon 17.15—18 óra órákban. ■ Bánszki Tamás aranyérmes Pénz kell a világbajnoki részvételhez Szegeden rendezték meg az SKF Kupa nemzetközi célbaugró versenyt, amelyen a legjobb hazai versenyzők mellett a ma­cedón válogatott tagjai is indultak. A harminc ejtőernyős részvételével megrendezett viadal főbírója a békéscsabai Ondrejcsik Mihály volt. Szeged Bánszki Tamás, a Kvasz András Békés Megyei Repülő- és Ejtőernyős Egyesület válogatott ejtőernyőse remekül szerepelt a viadalon. Mint a hazaérkezés után a békéscsabaiak kiválósága elmondta: a nyolc soro­zatból ötször hibátlanul ugrott, kétszer egy cm-t és egyszer két cm-t ért el és végül 4 cm-rel megnyerte az SKF Kupát. A második helyet a győri Magyar végzett 6 cm-rel, míg a harmadik a szolnoki Kollár lett 12 cm-rel. Bánszki Tamástól megtudtuk még: a magyar válogatott tagjaként készül az október 6-16 között Japánban megrendezésre kerülő ejtőer­nyős világbajnokságra. A bökkenő csak az, hogy a kiutazáshoz szük­séges pénz nem áll az öt tagú válogatott és a szövetségi kapitány, Tóth János rendelkezésére. A sportolók reménykednek abban, hogy az el­utazásig meglesz a szükséges pénz, a akkor ott lehetnek az Isa- Simában megrendezésre kerülő viadalon. v. l. Bánszki Tamás támogatói: Békéscsaba város önkormányzata, RSZ-Coop Kft. Plakátra fel! Évtizedek óta először országos gyemtekmodell-versenyen vehet­nek részt azok a gyermekek, akik plakáton szeretnének szerepel­ni és híressé válni. Mindenkinek van esélye, nem kell nehéz kér­déseket megválaszolni, sem mutatványokkal készülni, „csak” a fotókat beküldeni. Azokat a huncut és csintalan csemetéket ke­resik megyénkben is, akik közül a szerencsés nyertes a Persll- őriásplakátok ünnepelt sztárja lehet. Ha szeretné Ön is megadni az esélyt 3 és 8 év közötti gyermekének, akkor nem kell mást tennie, mint egy termékről kivágott Persil-bélyeget, valamint a gyermek fotó|át egy zárt borítékban október 2-áig elküldeni a 1517 Budapest, Pf. 35. címre. A fotó hátuljára írják rá a gyerek nevét, életkorát, valamint az értesítési címet. Szakértői zsűri vá­logatása alapján a leghelyesebb IOO gyermek fotója megjelenik a Kiskegyed 44. számában, ezek közül az olvasók szavazatai alap­ján dől el, hogy ki lesz a nyertes. A megyéből az országos „döntőbe" került gyermekek legesélye­sebbjeit lapunkban októberben bemutatjuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom