Békés Megyei Hírlap, 2000. szpetember (55. évfolyam, 205-230. szám)

2000-09-14 / 216. szám

SPORT 2000. SZEPTEMBER 14., CSÜTÖRTÖK - 11. OLDAL áBRKFS MEGYEI HÍRLAP Rövidek ELSŐ GYŐZELEM. Nagy az öröm Okányban. Az egy éve alakult megyei bajnokságban szereplő helyi női kézilabdacsapat fennálása óta megszerezte első győzelmét a legutób­bi fordulóban, amikor 14-12-re verték a Bcs. Főiskola együttesét Vajas Mi­hály és Papp János edzők tanítványai. KÉZILABDA. Ismét lesz bajnoki férfi kézilabda-mérkőzés Békéscsa­bán. Vasárnap az NB II nyitóforduló­jában az Újkígyós Csaba KC II. csapa­ta a Berettyó MSE gárdáját fogadja 17 órakor a városi sportcsarnokban. LESZÁLLTAK. Szinte percre pon­tosan megérkezett szerdán - helyi idő szerint 17 óra után néhány perccel - Sydneybe a Malév különgépe, fedél­zetén a legnagyobb, 192 fős magyar olimpiai küldöttséggel. A 10 sportág képviselői mellett egészségügyiek és újságírók voltak az első olyan magyar repülőgépen, amely Budapestről az ötödik kontinensre repült. LABDARÚGÁS. Meglepetéssel kezdődött az olimpia férfi labdarúgó­tornája. A címvédő Nigéria csak 3-3- as döntetlent ért el Honduras ellen. Akárcsak a nők között, a férfiak me­zőnyében is vereséggel kezdett a házi­gazda ausztrál válogatott, amely 93 252 (!) néző előtt kapott ki az után­pótlás Európa-bajnok Olaszországtól. HIRDETMÉNY A Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 2000. október 1-jétől a takarékbetétek kamatait az alábbiak szerint határozza meg. Kamatort hőnwea betéti- látra szóló 3,0%- 1 évre lekötött 8,0% Takaréklevél betét;- 1 éven túl 8,5% Lakossági folyószámlái- lekötés nélkül- lekötött betét 30 napra 60 napra 90 napra 180 napra- kártyaszámla Lakáscélú botétohi- 1 éven túl, 5 éven belül- 5 éven túl Egyéb betétek!- Takarékszövetkezeti Határidős Betét 0-30 napig 4,0% 31-60 napig 8,0% 61-90 napig 13,0% (átlagkamat: évi 8,4%) Méhecske kaptár-betétleavi sávos kamatozású 1. hónapra 3,0% 8. hónapra 8,0% 2. hónapra 3,5% 9. hónapra 9,0% 3. hónapra 5,0% 10. hónapra 10,0% 4. hónapra 5,5% 11. hónapra 11,0% 5. hónapra 6,0% 12. hónapra 13,0% 6. hónapra 6,5% 13. hónapra 16,0% 7. hónapra 7,5% (átlagkamat a futamidőre évi 8,0%) Vállalkozói bankszámlái- lekötés nélkül 3,0%- lekötött betét 30 napra 8,0% 60 napra 8,0% 90 napra 8,5% 180 napra 8,5% IGAZGATÓSÁG § 3,5% 8,5% 8,5% 9,0% 9,0% 3,5% 8,0% 8,5% A ijÄATESZ tagja Az újság a szerkesztőségi rendszerrel ••• készült. Főszerkesztő: DR. ÁRPÁSI ZOLTÁN * Fe­lelős szerkesztő: DR. LÁSZLÓ ERZSÉ­BET, NIEDZIELSKY KATALIN * Kiadja a Népújság Kft. * Felelős kiadó: DR. TÓTH MIKLÓS ügyvezető igazgató * Szerkesztőség és kiadó: 5600 Békéscsa­ba, Munkácsy u. 4. Levélcím: 5601 Bé­késcsaba, PL 111. * Hirdetésvezető: NÁNÁSI JÁNOS * Terjesztésvezető: RAJTÁR JÁNOS * Telefonszámok: köz­pont (66) 527-200; sportrovat: (66) 527- 247 * Szerkesztőségi telefax: (66) 527- 231 * Kiadói telefax: (66) 527-201 * E- Mail: kiado.bekes@axels.hu * Hirdetési telefon: (66) 527-227, fax: (66) 527-211 * TELEFONOS hirdetésfelvétel: (66) 527- 222 * Terjesztési telefon (66) 527-217, fax: (66) 527-221. * Az előfizetők részére terjeszti a Népújság Kft. az ügynöksége­in keresztül. Árusításban terjeszti a „KŐRÖSHÍR” Kft. * Nyomtatás: COFINEC Szilády Nyomda Kft., 6001 Kecskemét, Mindszenti krt. 63. * Felelős vezető: Boros Gábor ügyvezető igazgató * HU ISSN 12151068 * Előfizethető a ki­adónál, az ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél. * Előfizetési dfj egy hó­napra 895 Ft, negyedévre 2685 Ft, egy évre 10 740 Ft. * Tájékoztatjuk olvasóin­kat, hogy a különböző versenyeken, ak­ciókon és rejtvénypályázatokon résztve­vők által megadott adatok nyilván­tartásunkba kerülnek. Az adatok meg­adásával hozzájárulnak ahhoz, hogy azok felhasználásával a kiadónk érde­keltségébe tartozó cégek (Axel Springer - Budapest Kiadói Kft., Axel Springer Magyarország Kft., Harlequin Magyaror­szág Kft., Hungaropress Sajtóterjesztő Kft.) előfizetéses megrendelését teljesít­jük, akcióira, kiadványaira, szolgáltatá­saira felhívjuk figyelmüket. Vágó Attila az új edző Csütörtökön mutatják be a csapatnak Hétfőn beszámoltunk róla, hogy Paróczai Sándor, a nyáron az Előre FC Békéscsaba NB I B-s labdarúgócsapatához veze­tő edzőnek szerződtetett egykori válogatott futballista fel­ajánlotta lemondását, amit a klub tulajdonosi köre elfoga­dott. Békéscsaba 30-áig állapodtunk meg, amit---------------------;---------------------------- eredményes munka esetén meg­Akkor írtunk arról, hogy a csapat sikertelen szereplése váltotta ki Paróczaiból a távozást. Nagy gyorsasággal kellett új szakember után néznie a klubnak, hiszen a hét végén újabb fordulóval folyta­tódik a bajnokság. Az elmúlt 24 órában több név is felmerült, mígnem kettőre szű­kült a kör tegnapra: Vágó Attila és Szenti-Zoltán volt a két jelölt. Vé­gül az Előre FC Kft. tulajdonosi köre Vágó Attila mellett voksolt.- Vágó mellett a tapasztalat szólt - mondta a döntés után Szabó Zoltán ügyvezető igazgató. - Márpedig a mi helyzetünkben most az a legfontosabb, hogy mi­nél hamarabb felrázzák a csapa­tot, hogy elkerüljön a kieső hely­ről. A tulajdonosok úgy látják, Vágó Attila ezt a feladatot teljesít­heti. Persze Szenti Zoltán munká­jára is számítunk, olyannyira, hogy pályaedzőként szeretnénk, ha folytatná az Előre FC segítését. Vágó Attilával most 2001. június hosszabbíthat a tulajdonosi kör. Vágó Attila a megállapodás után a következőket mondta:- Én magam kértem, hogy Szenti Zoltán legyen a pályaedző, hiszen jól ismeri a helyi szokáso­kat, a csapatot, ugyanis itt nőtt föl. Oláh Imre is marad, mint ka­pusedző, meg mindenki, csak én leszek új a csapat mellett.-Ön a hét végén még a Cegléd kispadján ült. Hogyan jött össze, hogy néhány nappal később már a Békéscsaba kispadját koptatja?- Elöljáróban: már a nyáron felmerült a nevem, legalábbis tár­gyaltam a csabai vezetőkkel a ve­zető edzői teendők ellátásáról. Akkor nem jött össze, viszont Cegléden csak addig kívántam maradni, amíg más lehetőségem nem adódott. Ennek oka egysze­rű: Cegléden folyamatos szélma­lom harcot vívtam, nyolc hónapja nem kap senki fizetést, nincs ci­pő, labda, nincs szertáros sem már, ugyancsak betelt a pohár emiatt. Ezért lelkiismeret furdalá- som sincs eljövetelem miatt. Be­széltem a játékosokkal, a csapat- kapitánnyal is, megértik, hogy ez egy kihívás számomra olyan he­lyen, ahol mindig is nagy hagyo­mánya volt a futballnak, ezért a legnormálisabban váltam el a ceglédi csapattól.- Mennyire ismeri a Békéscsa­bát?- Volt alkalmam feltérképezni a csapatot, hiszen, mint említet­tem, a nyáron is szóba került a nevem. De mint a Cegléd „csoporttársa”, négyszer követ­hettem figyelemmel a hat forduló alatt a lila-fehéreket.- Mikor kezdi a munkát?- Csütörtökön délután mutat­nak be hivatalosan a csapatnak, s 16 órakor már edzést is tartok.- Milyen elvárások fogalma­zódtak meg ön felé?- Természetesen rövid távon az, hogy elkerüljön a csapat a ki­eső helyről, s őrizze meg NB IB- s tagságát. De hosszú távon terve­zünk, s véleményem szerint a stabil utánpótlás háttér miatt, no meg egy-két célirányos igazolás segítségével rövid időn belül megpályázhatjuk az első osztályt is. _______________________JÁVOR PÉTER Továbbra is százszázalékos a Gyula NB ll-ES LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG A CSOPORTI Jamina SE—Csorvás SK O—O Békéscsaba, 450 néző. V.: Bartucz. Jamina: Kovács — Pozsár, Pusztai, Hajdú, Iványi - Mochnács (Mircea), Lakatos, Csulik (Kere- peczki), Sajben (Szarvas) - Hor­váth, Friderikusz. Edző: Bugyik Já­nos. Csorvás: Czirbus - Raducu, Varga, Lábos, Molnár - Stroia, Be- nyovszki, Ianu, Koszta - Hidvégi (Berki), Vadas. Edző: Pásztor József. Tapogatózó játékkal kezdődött a nagy érdeklődéssel várt megyei rangadó. Mindkét csapat jól meg­szervezte a védekezését, így a ka­puk csak ritkán forogtak veszély­ben. Egy vendégtámadást követően gyors, ellentámadás után Sajben ka­pufát lőtt, majd a kipattanó labdát Friderikusz ismét a kapufára vágta. A második félidő elején a hazaiak, majd a hajrában a vendégek voltak Következik jobbak, így az iramos mérkőzésen igazságos döntetlen született. Jó: Kovács, Pusztai, Hajdú, Iványi, La­katos, ill. Molnár, Varga, Stroia. (Sz. A.) Gyulai Termál FC—Algyő SK 4-2 (1-0) Gyula, 500 néző. V.: Pataki. Gyu­la: Such - Ferenczi, Sárosi, Resetár, Kovács — Tamási, Kiss (Kulcsár), Gajdács - Pozsár (Boruzs), Tóéi (Ekker), Dobi. Edző: Fodor Sándor. Algyő: Halász - Ádelhardt, Kot- hencz, Kazán, Illés (Krajczár) - Rau, Süli, Terhes (Krisztin), Brinsz- ky (Gábor) — Koncz, Varga. Edző: Takács Zoltán. 36. perc: az ügyes cselekkel jobb oldalon kitörő Pozsárt a 16-oson be­lül Kazán elgáncsolta, amiért sárga lapot kapott és a megítélt büntetőt Resetár értékesítette, 1—0. 60. perc: Gajdács ragogyó labdá­val indította Boruzst, aki pár lépés után jobb külsővel a jobb alsó sa­rokba csavarta a labdát, 2—0. 74. perc: Dobi egyedül indult meg a bal oldalon, egy ügyes csellel elment védője mellett és laposan a kapuba gurította a labdát, 3—0. 78. perc: Boruzs jobbról élesen belőtt labdáját Kazán hatalmas fe­jessel küldte saját kapuja bal alsó sarkába (öngól), 4-0. 82. perc: Rau húzott el a jobb ol­dalon a lesre játszó védők mellett és a hazaiak kapujába lőtte a játék­szert, 4—1. 88. perc: Resetár fölöslegesen cselezgetett saját térfele közepén, Krisztin leszerelte, majd egyedül tört Such kapujára és elgurította a kifutó kapus mellett a labdát, 4—2. Az első félidőben eléggé kiegyen­lített játék folyt a pályán, bár a haza­iak voltak veszélyesebbek. A gyula­iak két kulcsemberének kiválása sem okozott különösebb gondot, mivel a második félidőben egyértel­műen fölényben játszottak a. jó ké­pességű Algyővel szemben, így már a szokásos hazai ünneplésre ké­szültek, amikor a védők figyelmet­lensége 4-0 után el­rontotta egy kicsit a ha­zaiak örömét. Minden­esetre a csapat ennek ellenére pontveszteség nélkül továbbmenetel. A mérkőzés kezdetén nem értettük, hogy Pa­taki játékvezető miért nem cserélte le fekete mezét, mivel az algyői együttes is ugyanilyen színű mezben játszott, de a végére megértet­tük. Jó: Tamási, Gajd­ács, Kulcsár, Boruzs, ül. Halász, Kothencz, Rau. (Jenei Kálmán) B csoport; Makó—Békési FC 2-1 (0-1) Makó, 900 néző. V.: Paróczai. Makó: Ménesi - Szabó N. (Szaba­di), Dálnaki, Magyar, Krucsó - Gö­rög (Martonosi), Bálint, Kondacs (Ferenczy), Sümeghy — Hadár, Var­ga. Edző: Kolozsvári János. Békés: Kurucz - Czipó P., Sándor, Semjéni — Szabados, Tamás (Marik), Szenti, Fazekas, Nagy - Fehérvári, Tátrai. Edző: Zsíros György. 33. perc: a hazai védők röviden mentettek, Fazekas a makói ötösre ívelte a labdát és a jó ütemben érke­ző Tátrai kapásból a hosszú sarok­ba helyezte azt, 0—1. 72. perc: szabadrúgáshoz jutot­tak a hazaiak Bálint mesteri lövése után a jobb felső sarokba vágódott a labda, 1—1. 77. perc: Bálint szabadrúgását követően a menteni akaró Sándor saját kapujába fejelte a játékszert (öngól), 2—1. Rangadóhoz illő hangulatban kezdődött az összecsapás, a harma­dik percben Szenti hatalmas sza­badrúgása után Ménesi bravúrral mentett. Ezt követően beszorultak a vendégek, de a félidő hajrájában ve­zetéshez jutottak, ami megzavarta a házigazdákat, igaz Sümeghy a ka­pufát találta telibe. Fordulás után mezőnyfölénybe kerültek a makói­ak, ami meghozta az egyenlítést, majd a három cserének köszönhe­tően a győzelmet is kicsikarták a ha­zaiak. Jó: Bálint, Sümeghy, Dálnaki, ill. Szenti, Fazekas, Tátrai. Gyomaenorödi VSE—Örkény SE 2-0 (2-0) Gyomaendrőd, 150 néző. V.: Tóth A. Gyomaendrőd: Hanyecz J. — Katona Cs„ Karácsony, Dinya, Furka L. - Bélteki, Furka S„ Ilyés (Kovács Gy.) - Osan, Tóth Zs. (Tí­már), Mester. Edző: Plástyik János. Örkény: Szulyovszky - Tusa, Batta, Kovács I., Lakatos (Pólyák) — Kucsák, Zsigmond (Ozsváth), Árva, Karászi - Máté, Katona I. Játékos edző: Ozsváth Ferenc. 32. perc: Tóth Zsolt remekül for­dult le a bal oldalon, beadását köve­tően Bélteki tanári módon mellre vette a labdát, majd 10 méterről a hosszú sarokba vágta, 1—0. 40. perc: Tóth Zsolt jól indította Osant, a román légiós 14 méterről a kifutó kapus fölött a hálóba emelt, 2-0. Egyenlő erők küzdelmét hozta az első félidő, majd a játékrész má­sodik felében két ügyes támadás ré­vén előnyhöz jutottak a házigazdák. Fordulás után is folytatódott a ki­egyenlített küzdelem, végül a gól­helyzeteit jobban kihasználó hazai csapat - amely nagy akarással és lelkesedéssel játszott — megérde­melten szerezte meg idei első győ­zelmét. Jó: Hanyecz J„ Dinya, Furka S., Tóth Zs., ül. Árva, Zsig­mond, Máté. (Feuerwerker Béla) További eredmények. A cso­port: Hódmezővásárhely FC- Kiskunhalas FC 2-2, Kiskunfélegy­háza—Martfű 6-0. B csoport: Döm- söd SE-Abony 2-1, Szajol-FC Sze­ged 1-3. Az NB II Alföld csoport állása A csoport 1. Gyula 8­­22- 4 24 2. Kk.félegyháza 6 i 1 26-13 19 3. Csorvás 4 2 2 8- 4 14 4. Algyő 4­4 22-11 12 5. Kiskunhalas 3 3 2 18-13 12 6. Hmv.hely 1 2 5 11-21 5 7. Jamina­3 5 7-19 3 8. Martfű­1 7 5-34 1 B csoport 1. Makó 5 3 17- 6 18 2. Békés 5 2 i 20-11 17 3. Abony 4 3 i 14- 8 15 4. Szeged 3­5 20-20 9 5. Örkény 3 5 17-18 9 6. Dömsöd 3­5 14-28 9 7. Szajol 2 2 4 8-13 8 8. Gyomaend. 1 2 5 7-14 5 Az NB ll-es labdarúgó-bajnokság Al­föld csoportjában következik. Szep­tember 16., szombat. A csoport: Kis­kunhalas FC-Kiskunfélegyháza, 16.00. Jamina SE-Martfű, 16.00. B csoport: Abony-Makó FC, 16.00. Szeptember 17., vasárnap. A cso­port: Algyő SK-Hódmezővásárhely FC, 16.00. Csorvás SK-^Gyulai Termál FC, 16.00. B csoport: Örkény SE- Szajol, 16.00. Békési FC- Gyomaendrődi VSE, 16.00. Dömsöd SE-FC Szeged, 16.00. Olimpiai melléklet Lapunk pénteki számában a közelgő olimpiai játékokkal kapcso­latban egy vaskos - ingyenes - melléklettel jelentkezünk, amely a Sydneyben lezajló olimpiával foglalkozik. Ebben a színes mel­lékletben sok érdekes adattal, olvasmánnyal és a teljes program­mal találkozhat a kedves olvasó. ■ Góg a hetes rajthelyről indul ____ Sydney- Újabb edzést tartottunk a szombat-vasárnapi versenyek színhelyén, az Opera előtti öböl­ben, s változatlanul gondot okoz, hogy nagyon hideg a víz - mondta Horváth László, a triatlo- nisták vezető edzője. A sportág olimpiai premierjén négy magyar indul a 48 fős női és az 52 tagú férfi mezőnyben. Szerdán amo­lyan „kívánsághangverseny" volt, mindenki válaszhatott ma­gának helyet az első szám, az 1500 m-es úszás rajthelyeként szolgáló pontonon.- Elégedettek lehetünk, vala­mennyi versenyzőnknek olyan rajthely jutott, amilyet szeretett volna - magyarázta Horváth. - Ez azért is fontos, mert vannak olyanok a riválisok között, akik erőszakosak, s úgy tempóznak, hogy nem jó mellettük úszni. Molnár Erika a mezőny köze­pén indul a 25-ös rajthelyről, mellette ugrik majd vízbe az ausztrálok egyik reménysége, Lo­retta Harrop, aki a világranglista 2. helyezettje. Az Orosházi Eöt­vös DPSE - az olimpiára később kiutazott - versenyzője, Góg Anikó a 7-es rajthelyet kapta. Edöcsény Nóra a 6-os, Kuttor Csa- ba a 39-es helyről indul. ______■ Péntektől Mezőhegyesen, rekordszámú lóval 17. Országos Díjugrató Tenyészverseny A lótenyésztők, Illetve a sportlovasok egyik legnagyobb se­regszemléje évről-évre az országos tenyészverseny, amely­nek péntektől vasárnapig, belépődíj nélkül, másodszor lesz házigazdája Mezőhegyes. A mostani nevezési lista rekord­ról árulkodik: még sohasem indult a korábban Kiskunhala­son és Budapesten rendezett vetélkedőn 231 ló. Mezöheqyis A Ménesbirtok Rt. kiváló pályáján pénteken már reggel 7 órakor nye­regbe száll az első lovas, másképpen ugyanis nem lehetne a 200-nál is több ló teljesítményét „megmérni.”- Pénteken és szombaton egy-egy fordulóra kerül sor, és a három, évjárat szerinti kategóriában a legjobb 25-25 ló jut a vasárnapi dön­tőbe - válaszolta érdeklődésünkre dr. Szollár István, a mezőhegyesi szakosztály menedzsere. Sajátsága a versenynek, hogy mind a 231 ló ugyanazon nehézsé­gű (akadályszámú) és hosszú pályát teljesíti, mert így könnyebben vonhatnak le következtetéseket a szakemberek a tenyésztésben ér­dekelt fajtákból. A döntők vasárnap lesznek, 8 órától a hat-, 13 órától a hét-, míg 16 órától a nyolcévesek küzdelmeit rendezik meg. Érdekesség, hogy a házigazdákat csupán egy ló, illetve lovas kép­viseli, Nissan-Múzsa, a hatéves kanca, Piroska Zoltánnal. Esélyei ne­ki is vannak a legjobbak közé kerüléshez, de olyan sikert aligha ér el, mint tavaly Nissan-Olimpia, „aki” megnyerte a nyolcévesek vetélke­dőjét. „Ménesbirtokos” ló persze előreláthatólag 10-12 is lesz a me­zőnyben, hiszen - mint ismert - jelenleg a mezőhegyesi lovak úgy­mond kihelyezés alatt állnak, az ország különböző klubjaiban, neves versenyzőinél. ___________________________________________■ Várják a jelentkezést! Debrecen Hagyomány már, hogy évente hazánkban négy helyszínen megrendezik az Adidas támoga­tásával a Predator Kupa utánpót­lás kispályás labdarúgótornát. Mint a Kelet-Magyarországi Pre­dator Kupa főszervezője, a debre­ceni Hegedűs Gábor elmondta: az idén szeptember 17-én vasárnap várják a tornára a Békés megyei csapatokat is. A mérkőzéseket az Oláh Gábor utcai sporttelepen rendezik. A résztvevők az 1980— 93 közötti korosztályok, ame­lyeknél korosztályonként a cso­portgyőztesek egy komplett Adi­das felszerelést kapnak. A tornán speciális szabályok érvényesek: egyidőben kapus nélkül négyen játszanak a 40x25 m-es pályán, amelyet három zónára osztanak. A Kelet Magyarországi Predator Kupára jelentkezni és érdeklődni lehet: a 06 (30) 270-0673-as tele­fonon. Szilágyi Lajosra emlékezve Csak késve jutott el hozzánk a fájdalmas hír: a közelmúltban 61 éves korában Békéscsabán tragikus hirtelenséggel elhunyt Szilágyi Lajos, a hatvanas évek legendás gyulai salakmotoros versenyzője. Akik manapság a fiatalabbak közül rendszeresen szurkol­nak a vaspapucsosoknak, azok közül talán kevesen tudják, hogy korábban a fürdővárosban többen is magas szinten űz­ték a sportágat. Mint például Szilágyi Lajos is, aki 1958-ban indult először versenyen, de tehetsége, no meg a legendás Veress-féle műhely jóvoltából, hamarosan országos hírnévre tett szert. 1961-ben még csak harmadik lett az akkor még léte­ző kiskategóriában, később viszont két éven át nem talált le­győzőre és országos bajnok lett! Szilágyi Lajos szerénységével és eredményeivel örökre be­vonult a fürdőváros és Békés megye sporttörténetébe. r. i.

Next

/
Oldalképek
Tartalom