Békés Megyei Hírlap, 2000. augusztus (55. évfolyam, 178-204. szám)

2000-08-24 / 198. szám

12. OLDAL - 2000. AUGUSZTUS 24., CSÜTÖRTÖK SPORT Hrabovszki Gentben lenget Ha a viharsarki labdarúgók mostanában ritkábban is szere­pelnek külföldön, két játékvezető, de főleg Hrabovszki And­rás, javít valamelyest a sportág becsületén... Ma este példá­ul a belgiumi Centben „lép pályára.” alommal a világ legjobb újkori já­tékvezetőjének választott Puhl Sándort is segítette. Legutóbb ta­vasszal, a Jugoszlávia-Kína (1— 0) összecsapáson, ahol a Buda­pestről átrándult kínaiak nekik is drukkoltak. Korábban Kaiserslau- temben volt partnere. Hrabovszki lengetett Puhl hazai búcsúmecs- csén, a Fradi—Haladás találkozón Békéscsaba A 41 éves, civilben vasútmémök játékvezető öt évvel ezelőtt dön­tött úgy, hogy a síp helyett a part­jelzői, pontosabban asszisztensi zászlót választja, mert így inkább lehetősége nyílt arra, hogy nem­zetközi porondra lépjen. Jó ideje a tíz nemzetközi minősítésű ha­zai asszisztens egyike, két alak­ts. Ma este - 29. nemzetközi meccsén - Juhos asszisztense­ként, a Gent-Akraves (izlandi), UEFA visszavágó találkozón mű­ködik közre. Hrabovszki mellett az NB I-ben jelenleg Hanyecz Ist­ván képviseli Békés megyét, de ő is belekóstolhatott már a külföldi találkozók légkörébe, sőt, készül utazni most is. A közeljövőben Franciaország—Izrael, 21 éven aluliak mérkőzésén tartalékbíró lesz, Szabó Zsolt tevékenységét segíti majd. Napi három edzéssel készül az Agro SE Többen távoztak Kígyósról Orosháza Az Agro SE Orosháza NB I-es női kézilabdacsapata az új szakvezető, Róth Kálmán irányításával hazai környezetben napi három edzéssel készül az októberi őszi bajnoki nyi­tányra. Orosházán kézilabda napot tarta­nak. Délelőtt 10 órakor az Agro SE a Dunaferrel mérkőzik, majd 16 órakor az NB I-es Pick Szeged férfi csapata az NB I B-s Every Day KSE gárdájával találkozik. A program 18 órakor az Agro SE— Dunaferr összecsapással zárul. Róth Kálmán elmondta még: re­méli ezek a találkozók jól szolgál­ják az Agro SE felkészülését a szeptember 9-10-ei kiskunhalasi Pikó Kupára. Mint a szakvezető elmondta: a já­tékosok a műtétje után gyógyuló Lázár Erika kivételével teljes in­tenzitással dolgoznak. Varga Tí­mea, a csapat kapusa a junior vá­logatottal egy lengyelországi tor­nán szerepelt, ahol a második he­lyen végeztek a mieink. A magyar junior válogatott - amelynek tag­ja az orosháziak tehetséges kapu­sa, valamint a békéscsabai átlövő Szmka Hortenzia - egyébként ma utazik a franciaországi Euró- pa-bajnoki döntőre. Az együttes a kemény edzések után a jövő héten megkezdi az előkészületi mérkőzések soroza­tát. A piros-fehérek augusztus 30- án, szerdán a fővárosba utaznak, ahol délelőtt a bajnok, Herz-FTC, délután a Vasas ellen lépnek pá­lyára. Szeptember 4-5-én Romá­niába utaznak, ah'ol az első ligás Nagybánya otthonában két mér­kőzést játszanak. Szeptember 6-án, szerdán ÚJKÍGYÓS Újabb változásokról kaptunk hírt az NB I B-s Újkígyós Csaba KC férfi kézilabdacsapatának háza tájáról. Mint Susán József klubel­nök elmondta: többen távoztak a szeptemberi bajnoki rajtra készü­lő együttesből. A legújabb hír: a csapat NB I-et megjárt irányítója, Vörös Árpád is bejelentette távozását. Informáci­ónk szerint a játékos az élvonal­beli, EHF Kupában induló Kiskő­röstől kapott ajánlatot. Ugyan­csak távozik a csapatból Unyatin- szki Tamás és Czegle Péter, ők a hírek szerint Békésen folytatják. Glembóczki Péter bejelentette, hogy befejezi pályafutását, míg a jugoszláviai légiós, Szenics And­rás munkahelyi elfoglaltsága mi­att nem áll a csapat rendelkezésé­re a jövőben. Az ősztől a tehetsé­ges kapus, Szikom Gábor sem őr­zi már a kígyósiak hálóját, aki szintén távozott. Az érkezési oldalon ketten vannak: Ecker Zsolt kapus vissza­tért Szarvasról, míg a 22 éves irá­nyító Czifrák Gábor Mezőtúrról igazolt az Újkígyós Csaba KC- hez. Az új szakvezető, a váloga­tottat is megjárt Balogh József nincs könnyű helyzetben, de a fi­atalok becsületesen dolgoznak az edzéseken és ez biztató a jövőre nézve. A közelmúltban előkészü­leti mérkőzést játszottak a Békési FKC otthonában, ahol háromgó­los vereséget szenvedtek. Az elnök elmondta: pénteken elnökségi ülést tartanak, ahol a hogyan továbbról esik majd szó, hiszen nehéz anyagi helyzetben van a klub. ______________________(VMU8ZTŐ) A második félidőben jobb volt a Fradi Ferencváros-Előre FC Békés­csaba 5—1 (1—1). Kiemelt ifjúsá­gi labdarúgó-mérkőzés (U-18), Budapest, 100 néző. V.: Sütő. Bé­késcsaba: Váradi - Walsfisch, Lipcsei (Csapó), Palotai, Lovas - Kolarovszki, Juhász, Ursz (Nagy G.), Horváth (Puskás) - Okos, Ja­kab (Popol). Edző: Silviu Iorgu- lescu. Az első félidőben a jól ját­szó Békéscsaba vezetést szerzett, majd több nagy helyzetet kiha­gyott. A félidő lefújása előtt egyenlítettek a zöld-fehérek. For­dulás után egy jogos tizenegyes­sel vezetést szerzett az FTC, majd a játékvezető Váradi kapust jogta­lanul kiállította és büntetőt ítélt, s ezzel eldőlt a találkozó sorsa. G.: Okos, ill. Aradi, Varga (11-esből), Kovács (11-esből), Fehér, Pető. Jó: Okos, Kolarovszki, Juhász, ill. Aradi, Pető, Kovács. Ferencváros—Előre FC Békés­csaba 6—0 (0—0). Kiemelt ifjúsá­gi labdarúgó-mérkőzés (U-16), Budapest, 100 néző. V.: Nyekita. Békéscsaba: Csomós - Matúz (Bánszki) - Kaszai, Lipták, Herczegfalvi (Simon Gy.) — Haj­dú (Nagy M.), Somlyai (Tóth A.), Laurinyecz, Komoróczki - Zsilák (Tasnádi), Bíró. Edző: Jakab Pé­ter. Az első félidőben kiegyenlí­tett küzdelem folyt a pályán, a já­tékrész hajrájában két ziccert hi­báztak a csabaiak. Szünet után az első tíz percben három gólt szer­zett a hazai együttes és ezzel el­döntötte a három pont sorsát. Jó: Laurinyecz. Jubileumi szenior bajnokság Gyula Harminc esztendővel ezelőtt dr. Regele Károly, a gyulai jogász el­határozta, hogy nem csak a leg­gyorsabb fiataloknak akasztanak érmet a nyakába Magyarorszá­Miinchen után Mint írtuk, az idei szenior úszó vb-t München­ben rendezték. A Békés megyeiek eredmé­nyei. Nők. Juhászné Tóth Margit (Békéscsa­ba, V. korcsoport): 400 m gyors: 10. hely, ideje 5:46,48. 800 m gyors: 8., 11:55,4. 200 m pillangó: 7, 3:22,1. 200 m vegyes: 9., 3:05,79. 400 m vegyes: 11., 6:42,02. Pappné Marik Sarolta (Békéscsaba, IV. kcs.): 200 m pillangó: 16., 3:470. 400 m vegyes: 19., 7:36.0. Kónyáné Bagi Csilla (Gyula, III. kcs.): 50 m pillangó: 59., 37,38. 50 m mell: 49., 47,87. Fehér Edit (Gyula, II. kcs.): 100 m gyors: 63. 1:16,46. Török Enikő (Gyula, I. kcs.): 400 m gyors: 20. 5:15,89. 800 m gyors: 8., 10:54,95. 100 m pillangó: 29., 1:15,97. 200 m pillangó: 16., 2:48,09. gon, ha legeredményesebbnek bi­zonyulnak az úszásban. Meg­szervezte az első hazai szenior bajnokságot, amely azóta kinőtte magát, s immár a harmincadik al­kalommal szólítja rajtkőre a 25 évnél idősebb mozogni vágyókat. A jubileumi eseményre augusz­tus 26-án, szombaton (14 óra) és 27-én, vasárnap (8.30 óra) kerül sor a gyulai Vár­fürdő 50 méteres medencéjében. Természetesen itt is korosztályok­ban mérik össze tudásukat az „öreg" úszók: 25 évtől ötévenként ugranak egy kor­csoportot. Jellem­ző volt már a tava­lyi vetélkedőre is, hogy több mint kétszázötven sze­nior mérte össze tudását ugyan­azokban a ver­senyszámokban, amelyekben a fia­talok az olimpián. Az idén sem lesz másként — tudtuk meg Regele Piroskától, a verseny főszervezőjétől, aki édes­apja nyomdokain haladva tartja életben a gyulai viadalt, hiszen dr. Regele Károly néhány éve már elhunyt. Éppen ezért az országos bajnokság egyben dr. Regele Kár- oly-emlékverseny is. Sőt, a gyulai klub is felvette a korábbi főszer­vező nevét, vagyis Dr. Regele Kár­oly Szenior Úszó Klubként műkö­dik. A jubileumi viadalt szeretnék emlékezetessé tenni a gyulaiak, erre az alkalomra kiadtak egy könyvet, amely a gyulai szenior úszás történetét és a bajnokságo­kat dolgozza fel. Ami érthető, hi­szen mára már olyan kultusza lett az idős úszók versenyeinek, hogy hazánkban például évente tíz via­dalt tartanak Gyulától Sopronig, Egertől Kaposvárig. Sőt, a páros években világbajnokságokat (az idei Münchenben volt sok ezer résztvevővel), a páratlanban Eu- rópa-bajnokságot. Amelyeken természetesen ott vannak a gyu­laiak (és békéscsabaiak) is. A főiskola átadná a sportágat Napokon belül el kell dőlnie, lesz-e röplabda vagy sem? Éppen két héttel ezelőtt írtunk ezeken a hasábokon, amely­ben nyitva maradt a kérdés: megszűnik-e az NB I-es békés­csabai főiskolás röplabdaklub Békéscsabán, avagy sem? Ak­kor érdemi választ nem kaptunk senkitől, lévén az FDSE el­nöke, Iványi László nem tartózkodott itthon, a szövetség versenybizottságának elnöke, Juhász Zoltán pedig állította: senki sem nevezte be az együttest a 2000—2001. évi bajnok­ságba. Sem az NB I-be, sem az NB II-be. mogatónk, a Csabai Konzervgyár Békéscsaba Pedig a nevezési határidő már ak­kor is jócskán lejárt, hiszen az NB II-be is augusztus 7-éig kellett vol­na eljuttatni a nevezési lapot, a nevezési díjat és az igazolásokat, miszerint az egyesületnek semmi­nemű köztartozása nincsen. Rá­adásul a három évig Békéscsabán edzősködő Oroszi László még az előző szezon végén bejelentette, hogy nem kíván tovább tréneres- kedni a Viharsarokban, el is költö­zött Győrbe, ahol testnevelői ál­lást és edző státuszt kapott az ot­tani egyik főiskolán. így aztán se edző, se nevezés, se egyesületi vezérkar - ami egyenlő a teljes káosszal. A lá­nyok is szétszéledőben vannak, a tavasz folyamán a régiek közül egyre többen leálltak (döntően azért, mert nem jöttek ki a koráb­bi edzővel, Oroszi Lászlóval), a nyáron pedig felröppent, hogy az utánpótlás legtehetségesebbjei, Bakos Rita és Fodor Edit is eliga­zol.- Olyannyira, hogy alá is írtam az átigazolási lapjukat - állítja a napokban az Egyesült Államok­ból hazatért klubelnök, a főiskola testnevelő tanára, Iványi László. - S hogy lesz-e röplabda Békés megyében vagy sem, az már vél­hetően nem a főiskolán múlik.- Mennyiben nem az intézmé­nyen múlik?- Annyira, hogy már a tavasz folyamán meg szerette volna szüntetni a főiskola a röplabda sportágat.- Mi a támogatás megvonásá­nak oka?- Több oka is van. Az egyik a teljes pénztelenség. Elég egy szá­mítást végezni: a szakosztály évente két-három millió forintból gazdálkodott. Ez egyrészt a helyi önkormányzati támogatásból folyt be, ami egymillió négyszázezer fo­rint volt, kétezerre azonban ezt le­redukálták hatszázezerre. Két éve a Gerevich Alapítványtól négy- százezer, tavaly hatszázezer forin­tot nyertünk pályázat útján, ez év­től nincs alapítvány, így nincs pénz sem. A korábbi utolsó főtá­Dávid: Toronto Dávid Kornél, az Albacomp- UPC válogatott kosarasa szerda délelőtti sajtótájékoztatóján be­jelentette, hogy választ kapott az NBA-ben játszó Toronto Raptors együttesétől: 2-3 héten belül egy évre érvényes szerző­dés aláírására kerül sor. ■ a gazdálkodási, illetve anyagi ne­hézségei miatt kivonult a támoga­tóink köréből. Tessék kiszámolni, a több mint kétmillió helyett volt hatszázezer forintunk idén, amit a tavaszi szezon fel is emésztett.-És a másik ok?- A főiskolai tanácson, még az előző tanév végén - amelyen nem voltam jelen — elhangzott, hogy az intézmény nem kívánja sem tor­nateremmel, sem au­tóbusszal támogatni a szakosztályt. Készült egy felmérés a diákság körében, akik többsé­ge úgy voksolt, a meg­lévő kis pénzt a saját szabadidős sportjukra fordíthassák, ne az él­sportra. Tény, engem is sok kritika ért a di­ákság és tanárok köré­ből a röplabda miatt, annál is inkább, mert egyre inkább kitűnt az is, hogy azok köré­ben, akik ezt a sport­ágat űzik a főiskolai klubon belül, nincs összhang, s nem érde­kelt senkit az, hogyan sikerül egyáltalán napról napra előte­remteni azokat a szű­kös anyagiakat, ami a meccsekhez, utazáshoz kellett. Mondok egy konkrét példát, a ta­vaszi Magyar Kupa meccsre meg­beszéltük, hogy utazzanak el két személyautóval, a benzinre még akad pénz. Egy hét alatt nem tud­tak két autót „előállítani”, akik el­vitték volna a lányokat a főváros­ba a meccsre. Egyszóval érdekte­lenségbe fulladt minden körülöt­tük, illetve saját házuk táján be­lül. S emiatt kilátástalannak lá­tom a sportág-működtetést. Az FDSE szívesen átadja bárkinek a szakosztályt, aki lát benne fantá­ziát, finanszírozni, illetve működ­tetni tudja. « # « Itt tartunk ma. Annak is utána néztünk: ahhoz, hogy legalább az NB II-ben egy évet végig játsszon a csapat, szükséges legalább egy­millió forint. Jelenleg a kassza tel­jesen üres. A régiek közül akad néhány lány, aki szívesen folytatná a sportág űzését - Oroszi László nélkül. De nagyon kevesen. Az utánpótlás korúak még úgy ahogy megvannak, noha a két, már említett legjobb játékos e szerint már a Szeged röplabdázó- ja. Arról is hallottunk, hogy ép­pen a fiatalok szülei körében töb­ben szervezkednek, hogy meg­mentsék a röplabdát, és egy új Strandröplabda Az egykori balatoni úttörőváros, Zánka adott otthont az idei strandröplabda után­pótlás országos döntőnek, ahová eljutott a békéscsabai Szent László Utcai Általános Iskola csapata is. A viadalt még régi sza­bályrendszerben, négy-négy ellen rendez­ték meg. A Kormos Mihály vezette fiatal gárda a csoportmérkőzések során két mérkőzést megnyert (a győri Radnóti ellen 12:10-re, az Angyalföld DRCII. ellen ugyancsak 12:10-re győztek), s egy vereséget szen­vedtek (Vasas I. ellen 2:11). Ezzel csoportmásodikként bejutottak a hatos döntőbe, ahol körmérkőzéses rendszer­ben folytatták, a Vasas I. elleni vereséget azonban vitték magukkal. A fináléban elért eredményeik: Békéscsa- ba-Vasas II. 5:11, -Paks 10:12 (igazából ez volt a negyedik helyért lefolytatott csa­ta, amelyen 10:6-ra még a csabaiak ve­zettek), —Angyalföld I. 2:11, -Győri Kos­suth iskola 11:6. Ezzel a békéscsabaiak az ötödik helyen kötöttek ki. A csapat: Bucsi Barbara, Pocsai Edit, Paulik Nóra, Fodor Eszter, Baukó Éva. egyesület létrehozásának gondo­lata is elhangzott körükben. Teg­nap délután és este egy szűkkörű tanácskozáson legalábbis mindez felvetődött. Ha nem késő még. Legalábbis ami a nevezési határidőt illeti. Az is közszájon forog, szeret­nék megnyerni ismét a fiatal si­keredzőt, Kormos Mihályt a leen­dő csapat élére. Márpedig minden kérdőjelnek el kell hárulnia napokon belül ah­hoz, hogy meglegyen a halvány remény arra, hogy mégis életben maradjon és esetleg elindulhas­son a csabai röplabda legalább a hazai bajnokság NB II osztályá­ban. JÁVOR PÉTER Röviden KÉZILABDA. Nem jutott a legjobb négy közé a görögországi junior férfi kézilabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott, 33-28-ra kikaptak Spanyolország együttesétől és így nem kerültek az elődöntőbe. A magyar együttesben szerepelt Árdeleán Péter, a Békési FKC kapusa is. ASZTALITENISZ. A hét végén a Marczibányi téri csarnokban rendezik a Statisztika PSC I. osztályú női ranglistaversenyét. A viadalon az OMTK-Hungarotelt egyéniben és női párosban Kurimay Dóra és Lovas Petra képviseli._______________________________________________■ A gyulai kerekesek Canberrából Melboumebe tartanak Két héttel ezelőtt azzal búcsúztunk és kívántunk jó utat a két világjáró gyulai ke­rékpárosnak, Kovács Istvánnak és Bogár Imrének, hogy mihelyt lehet, jelentkezze­nek... Canberra Nos a rövid, de megnyugtató SMS-üzenetek után, tegnap egy hosszabb beszámolót is kaptunk, ame­lyet Canberrában címeztek meg, a Balázs-család se­gítségével. íme a levél: „ Szerencsésen megérkeztünk Sydneybe augusz­tus 14-én. A reptéren Kardos Béla, a NSW-i Magyar Szövetség elnöke és Balázs Illés, a Sydney-i Magyar Központ igazgatója vártak nagy szeretettel. Balázs Illés, vendéglátó házigazdánk otthonába délután 5- kor érkeztünk meg és pompás teríték várt bennün­ket. Másnap, kedden csodálatos tengerparti részeket látogattunk meg és többek között láttuk a Bondi Beach-i olimpiai stadiont, ami a strand homokjára épült, közvetlen az óceán mellett. Szerdán elsőnek az olimpiai várost tekintettük meg, majd délután az Operaház, a Nagyhíd és a belváros került sorra. Csütörtökön összepakoltunk és délután egykor elindultunk első célpontunk felé, Canberrába. Ez az út sokkal nehezebb volt, mint számítottuk. Három napig tartott odaérni. Nagy hegyek, rossz idő, éjjel mínusz négy fok, útközben defekt stb. Ma augusz­tus 23-a van és kipihenten arra gondolunk hogy, el­indulunk Melboume-ba. Innen a tervünk Melbourne, Adelaide, majd köz­vetlenül a tengerparton haladva irány Perth. Itt fog­juk elhatározni, hogyan tovább és ha minden jól megy odáig, akkor megpróbálunk egy új, hatalmas rekordot felállítani. Felmegyünk Broome-ba, a híres gyöngytermelő vidékre, majd Darwin következik és ereszkedünk le a Kakadoo National Parkon keresz­tül Alice Springs és Ayers Rock felé. Átszelve Auszt­ráliát, szeretnénk visszatérni Sydneybe, ahol egy pár napos pihenés után vissza Gyulára. Üdvözlettel, Kovács István és Bogár Imre" Mi mást is tehetnénk hozzá a színes beszámoló­hoz? Kívánjuk, hogy sikerüljön a nagy terv, és vár- juk a további híreket a kenguruk földjéről. r. i.

Next

/
Oldalképek
Tartalom