Békés Megyei Hírlap, 2000. augusztus (55. évfolyam, 178-204. szám)

2000-08-10 / 186. szám

10. OLDAL - 2000. AUGUSZTUS 10., CSÜTÖRTÖK SPORT «^.REKES MEGYEI HÍRLAP Kimúlik a röplabda Békés megyében? Az elnök oda van, nincs edző, nincs szakosztály-vezetőség, Megnyílt az olimpiai falu nincs nevezes, nincs pénz.. Amióta él (t) a röplabda sportág Békéscsabán, bizony egy kicsit mindig amolyan mostoha gyerekként kezelték. Volt időszak, amikor még a patinás, nagy múltú Békéscsabai Előre Spartacushoz tartozott, de ott sem a kedveltek között emlegették — egy idő után meg is szabadultak tőle. után álltak le, igazoltak el, vagy Békéscsaba A számkivetettek sorából a csabai főiskola emelte ki - aminek még egy évtizede sincs. Akkoriban az NB II-ben gyűjtögették a ponto­kat, s mint történelmük során oly sokszor, Buzássy tanár úr irányí­tásával többször eljutottak a si­ker, a feljutás kapujába. Mígnem egy alkalommal valóban sikerrel járt erőfeszítésük és NB 1-esek let­tek. Számtalan saját nevelésű játé­kossal érték el ezt a remek ered­ményt, ám ez sem változtatott so­kat a külsők hozzáállásán. Belül azonban egy idő után értő kezek­be került a sportág, a klub vezetésébe olyan tapasztalt emberek ke­rültek, mint Kovács Gé­za (elnök), Kása István (elnökhelyettes) - aki­ket egykori ismert röp- labdások segítettek: Krizsán Miklós, Fiath Miklós, s még néhá- nyan, akik szívükön vi­selték a sportágat, így például Pesü István. Sőt, megkezdték az erősítést is, ebben az időszakban érkeztek a Bajkó ikrek, Grúsz Ibo­lya, Tóth Éva, Lengyel, Antoni, Matics, Vásár­helyi, majd Szikszai. Ütős kis csapat alakult ki. Igaz, a kezdetben akadtak edzőproblé­mák, ám egy idő után, amikor a fiatal Kormos Mihály kezébe került a karmesteri pálca, meg­indult fölfelé a csapat. A régiek, a saját nevelésűek mellé - Buzássy, Kazár, Somogyvári, Kolarovszki, Széplaki, Mező, Oberschall, Nemes, Guj, Fábián, Nagy Kriszta - jól beépültek az újak, s már-már Extra Ligáról ál­modtak a lányok. Egy idő után jöttek a törések Ám a feljutás helyett újabb töré­sek jelentkeztek. Kovács Géza, majd Kása István távozott. Az el­nökségi tagok is mindinkább ki­kerültek a sportágból. Újabb edzőváltás történt, jött Oroszi László. Aki azt tartotta már nagy érdemnek, hogy egyáltalán há­roméves ténykedése alatt benn tudta tartani a csapatot az NB I- ben. Ami érthető, hiszen egymás lettek eltanácsolva a lányok. Míg­nem egy hónapja Oroszi is távo­zott. Ember legyen a talpán, aki kibogozza Mára viszont eljutottunk oda, amikorra akkora zűr támadt az egyesület háza táján, hogy ember legyen a talpán, aki kibogozza, tulajdonképpen, hányadán is ál­lunk? Nagy kérdés: benevezték-e a csapatot az új NB I-es bajnokság­ba? Vagy az NB II-be? Eseüeg oda sem? Amikor még ,,fent voltak”... Fényes sikereket is elkönyvelhetett NB l-es tag­sága ideje alatt a Békéscsabai Főiskola DSE női röplabdacsapata. Olyan nagyágyúkat fogadha­tott Magyar Kupa keretében, mint az Eger, a Va­sas. Ha nem is nyertek az Extra Ligás gárdák el­len, de élvezetes csatát hozó és tanulságos mérkőzéseknek lehettünk szemtanúi. Máskor remek bemutató edzéseket tartottak a főiskola tornacsarnokában, ahol megfordult Ta­tár, Buzek... Remek edző továbbképzések hely­színe volt Békéscsaba. Néhány évvel ezelőtt állandó jellegű olasz meg­hívásnak tettek eleget a lányok, ahol döntően Brescia környékén portyáztak, s különböző já­tékerőt képviselő csapatokkal mérhették össze tudásukat-sikerrel. Márpedig az ismert, hogy az olasz röplabda világhírű, nem egy magyar já­tékos is megfordult a mediterrán országban. Ugyancsak megtiszteltetés: néhány tálján sport­vezető még arra is gondolt, hogy békéscsabai szakembert visz Olaszországba. így felröppent az is, hogy a csabaiak egykori sikeredzője, Kor­mos Mihály esetleg ott folytatja edzői pályafutá­sát... Ugyanis jelen pillanatban nincs csapat, nincs vezető, s nincs edző sem. Pontosabban a Békéscsabai Főiskola DSE-nek van elnöke, Iványi László, akit szerettünk vol­na szóra bírni. Ám a kitűnő test­nevelő jelenleg a lányánál, a re­mek kosarasnál, Iványi Dalmánál tartózkodik az Egyesült Államok­ban, ahonnan csak a jövő hét vé­ge felé érkezik haza. Az ügy pedig sürgős, mert a szövetségben már készítenék a sorsolásokat. Éppen ezért megke­restük Juhász Zoltánt, a Magyar Röplabda Szövetség versenybi­zottságának elnökét.- Az enbé egyes nevezési ha­táridő július harmadika volt, ad­dig beérkezett a békéscsabaiak je­lentkezése is — állítja Juhász Zol­tán. - Csupán a Pulzus SC és a Szolnok jelezte, hogy anyagiak hiánya miatt nem kíván indulni. A békéscsabaiaknak jeleztük, hogy be kellene fizetni a százezer forint plusz áfa nevezési díjat, to­vábbá le kell adni az APEH- és VPOP-igazolást arról, hogy nin­csen semmilyen köztartozása a klubnak. E helyett egy levél jött, hogy a csapat talán inkább az enbé kettőben indulna. Augusz­tus hetedikéig kaptak türelmi időt, de e napig semmilyen érde­mi értesítést nem kaptunk. Ezért még az enbé kettőbe sem tudjuk besorolni őket. Eligazolnak, leállnak, szétszéles a csapat Mindehhez hozzátette a verseny- bizottság elnöke: a korábban le­köszönt Oroszi edző még egyszer visszatért Békéscsabára, beszélt néhány szülő­vel, akik vállalták, ösz- szedobják a pénzt, s in­duljon a csapat. Ám er­ről sem érkezett semmi­lyen hivatalos okmány a szövetségbe. Ugyanakkor felröp­pent a hír, miszerint né­hány játékos eligazol Békéscsabáról. A szege­di megjelenésű Dél-Ma- gyarország napilap júli­us 15-ei, szombati szá­mában például szósze- rint ez olvasható: „...Nagy fogásnak szá­mít, hogy Kecskemétről visszaigazolt Vakulya Andrea, illetve megsze­reztek Békéscsabáról egy ifjúsági és egy serdülő korú játékost, Fodor Edi­tet és Bakos Ritát..." - szól az írás a Szegedi DRE csapatáról Imre Pé­ter tollából. Mások viszont úgy tudják, egyelőre nem igazolt el a két fiatal tehetség, ráadásul a Kecskemét és más csapatok is szí­vesen látnák őket. Megint mások pedig állítják, az egy-két éve „kényszerű” okok­ból leállt csabai röplabdás höl­gyek közül többen azonnal, az el­ső hívó szóra visszajönnének edzeni és játszani. Talán még az olcsóbb NB II-be is (Itt a nevezési díj csupán 45 ezer forint plusz áfa.) Ám ma, augusztus 10-én nincs, aki hívhatná őket. Hiszen az elnök oda van, nincs edző, nincs szakosztály-vezetőség, nincs nevezés, nincs pénz... Vajon röplabda lesz? Vagy vég­leg ldmúlik Sarkad, Telekgeren­dás, Gyomaendrőd után ez a sportág Békés megyében? JÁVOR PÉTER Ünnepélyes külsőségek között szerdán meg­nyitották a sydneyi olimpiai falut, amely 10 ezer sportoló és további 5000 hivatalos kisérő szállása lesz a szeptember 15-én kez­dődő ötkarikás játékok előtt és alatt. Sydney A komplexum egyik nagy előnye, hogy éttermében egyszerre 5000 vendéget tudnak fogadni. Az atlan­tai olimpiával ellentétben ezúttal a szállás és az el­látás is ingyenes lesz, de vonatkozik ugyanez még a mosodai szolgáltatásokra is. Az olimpiai falut 800 ház és 350 apartman alkotja.- Kétség sem férhet hozzá, hogy ez minden idők Ekkor még béke volt és csapat is, vezetőség is, no meg NB I is MOTÓ: KOVÁCS ERZSÉBET legjobb olimpiai faluja - jelentette ki Robyn Maher, a négy évvel ezelőtt Atlantában bronzérmes auszt­rál női kosárlabda-válogatott kapitánya. A lakók kozmetikusokat, masszázst, táncklubo­kat és videó-játéktermeket is találnak a faluban. Phil Coles, az Ausztrál Olimpiai Bizottság (AOC) elnöke szerint nem fordulhat elő olyan kínos hely­zet, mint Szöulban, amikor a 23. emeleten elszállá­solt sportolók szinte lelkibetegek lettek a hatalmas magasság miatt. Az október 18. és 29. között sorra kerülő para- olimpia után valamennyi lakóépületet birtokba ve­hetik a Sydneyben élők. Röviden KISPÁLYÁS FOCI. (cs) Az Oros­házi Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság egykori kollé­gájuk, Viszkok János emléke előtt tisztelegve kispályás labdarúgótornát rendezett kilenc csapat részvételével. A legtöbb pontot Mezőkovácsháza tűzoltóságának focistái gyűjtötték, az orosházi Hetes Kft. és a nagyszénási polgármesteri hivatal gárdái előtt. Málik István személyében a gólkirály a győztes csapatból került ki tizenhá­rom hálót rengető találatával. A hoz­záértők Korom Rolandot választották a torna legjobb kapusának, aki a Fabox Kft. csapatát erősítette. ELLOPTÁK. Egy jótékony célú golfversenyen ellopták Kevin Keegan ütőit. Az angol labdarúgó válogatott szövetségi kapitányának, aki szabad­idejében rendszeresen űzi ezt a spor­tot, egészen különleges és nagy érté­kű golfütői voltak, melyeknek egy- egy darabja több, mint 200 dollárba került. LABDARÚGÁS. Diego Maradona anyagiassága miatt nem játszhat szer­dán az angol Manchester United el­len. Az argentin labdarúgó-legenda ugyanis 150 ezer fontot kért azért, hogy a máltai Birkirkarát erősítse a barátságos találkozón. RANGLISTA. Magyarország, há­rom helyet visszaesve az egy hónap­pal korábbihoz képest az 53. a Nem­zetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) hivatalos világranglistáján. Bicskei Bertalan szövetségi kapitány együtte­sének vb-selejtezőbeli ellenfelei így állnak: 6. Olaszország, 12. Románia, 68. Grúzia, 70. Litvánia. Utóbbi kettő 3, illetve 7 helyet rontott legutóbbi po­zíciójúm_______________________■ Csabai érmek a salakról Szombathely, Agárd Az elmúlt hétvégén rendezték meg Szombathelyen az Asbóth Kupa- és Bujtor Margit tenisz-em­lékversenyt, amelyen kiemelt szám volt a Leány 16 éves kor­osztály küzdelme. A háromna­pos viadal magas színvonalú pár­harcokat hozott, amelyek végén a Békéscsabai Globe Tenisz Egyesület sportolói közül Garai Ágnes Szonja egyéniben harma­dik helyezést ért el és csak nagy küzdelemben maradt alul a válo­gatott Halásszal szemben a dön­tőbe jutásért vívott mérkőzésen. Párosban a Garai-Thaisz kettős szintén harmadik lett az ugyan­csak válogatott Csordás L­Csordás B. páros mögött. Ezen a versenyen Garai Ágnes Szonja 181, Thaisz Nóra pedig 115 rang­lista pontot szerzett. « 4S « A Velencei-tó partján rendezték meg az Agárd Kupa korosztályos teniszviadalt, amelyen a békés­csabai Gyurkó Anita is pályára lé­pett. Egyéniben bronzérmes he­lyezést ért el, míg párosban a bu­dapesti Zielbauer Gabriellával az oldalán elsőséget szerezve ők áll­hatták fel a győzelmi emelvény legfelsőbb fokára. A békéscsabai lány főbb támogatói: Peugeot-Gallion Kft., Hetes Kft., Hun­gária Biztosító Rt. Dél-alföldi Igazgató­sága, Dewa Kft., Sütőker Rt., Kopi- Coop Kft., Szabó-Span Bt., Számprog Kft. ■ Két szarvasi aranyérem Szolnok Szolnokon rendezték meg az or­szágos kajak-kenu felnőtt, gyer­mek és kölyök bajnokságot, ahol több érmes helyet szereztek a szarvasi és a békésszentandrási kajakosok. Eredmények. Fiúk. K—1 1000 m. III. évf.: 5. Urbancsok (Szarvas). K—1 2000 m: 2. Urbancsok. Kölyök korcso­port. K-2 2000 m: 7. Szarvas (Szappa­nos, Csabay). K—4 1000 m. Ill—IV. évf.: 5. Szarvas (Ratkovszky, Csabay, Szappanos, Gazsó). MK—1 2000 m. III. évf.: 5. Ratkovszky. K—4 500 m. III-IV. évf.: 2. Békésszentandrás (Lénárt, Szabó, Fazekas, Szatmári). K—4 1000 m. III-IV. évf.: 7. Békésszentandrás (Lénárt, Szabó, Fa­zekas, Szatmári). Gyermek kcs. K—4 2000 m. I—II. évf.: 3. Szarvas (Szé­kács, Szuhaj, Sztruhár, Varga). MK—1 2000 m. I. évf.: 2. Huszár (Szarvas). MK—2 2000 m. I—II. évf.: 7. Szarvas (Pjevara, Gombkötő). Leányok. K—2 1000 m. IV. évf.: 8. Szarvas (Csellár, Gócza). Kölyök kcs. K-2 2000 m. IV. évf.: 1. Szarvas (Csellár, Gócza). K—4 2000 m. III. évf.: 1. Szarvas (Krajcso- vicz Gy., Krajcsovicz K., Nyemcsok, Lestyán). K-4 500 m. III-IV. évf.: 6. Szarvas (Zakar, Lestyán, Krajcsovicz K., Krajcsovicz Gy.). Gyermek kcs. K— 4 2000 m. I—II. évf.: 3. Szarvas (Mol- nár. Antal. Orcsik. Farkas). ________■ Majdnem mindenki a fedélzeten NB ll-es női kézilabdás őrjárat „Őrjáratunkban" az NB Il-es női kézilabdacsapatokat néz­tük meg: ki hogyan készül az új bajnokságra, kiket igazol­tak, s milyen reményekkel várják az újabb pontvadászatot? Szeghalom részt veszünk Szentesen egy fel­készülési tornán is. Zavartalanul tudunk dolgozni, az anyagi felté­teleket a helyi önkormányzat biz­tosítja. Célunk a nyugodt benn­maradás. Zsadányi Sándor: — A felkészü­lést augusztus 1-jén Szeghalmon kezdtük meg, két hétig minden nap tartunk tréningeket, utána csökkentjük az edzésszámokat, viszont az előkészületi mérkőzé­seket zsinórban játsszuk. Nagy­szénásról két játékos, Verbőczi és Csikós velünk készül, egy évig kölcsönben nálunk maradnak. Füzesgyarmatról is szeretnénk erősíteni. Az együttestől senki sem távozott. Takácsné kapu­sunk, alapemberünk a visszavo­nulás gondolatával foglalkozik, de remélem, hogy a folytatás mel­lett dönt. Működési feltételein az osztályhoz adottak. Célunk egy­értelmű: a bajnokságot meg akar­juk nyerni. Nagyszénás Pallai József: - Korán, július 10- én kezdtük meg a felkészülést, heti öt foglalkozást tartunk. Há­rom ifjúsági játékos, Németh Ág­nes, Ravasz Renáta, Tarján Anett a felnőtt csapattal készül. Roszikné meghatározó embe­rünk, teljes értékű edzésmunkát végez. Pilán Éva újra edzésbe állt. Csányiné Tripe Márta anyai örö­mök előtt áll. Verbőczi Mariann és Csikós Csilla kölcsönjátékos- ként Szeghalmon folytatja. Forrás Bernadett hozzánk igazolt, épp­úgy, mint Bodrogi Márta. A felké­szülési időszakban több előké­születi mérkőzést játszunk, és Szarvas Csery István: — Augusztus 1-jén heti két edzéssel, Szabó Terézia edző irányítása mellett végzi a csapat a foglalkozásokat. A szak­mai munkát én irányítom. A játé­kosállományban eddig nem tör­tént változás, de várhatóan tör­ténni fog, mert két meghatározó játékosunk külföldön vállal mun­kát, így egy évig nem számítha­tunk Szuhaj Szilviára és Kondacs Ágnesre. Őket az ifjúsági együt­tesből próbáljuk pótolni. Igazolni anyagiak miatt nem tudunk. Au­gusztus 21-25. között napközis rendszerben tartjuk a tréninge­ket, ekkor napi három edzés lesz, edzőmérkőzésekkel fűszerezve. Felkészülési tornán anyagiak mi­att nem veszünk részt. Célunk szerény, a biztos bennmaradás és a csapatépítés. Medgyesegyháza Papp Lajos: - A felkészülést az őszi idényre augusztus 23-án kezdjük meg, heti három edzést tartunk, plusz előkészületi mér­kőzéseket is játszunk. Egyelőre senki sem jelentette be távozási szándékát. Viszont azt tudjuk, hogy Szigeti Anett kapusunk Bé­késcsabán szeretné folytatni sportpályafutását. Új emberek: Cséffári Csilla Szarvasról és Gyuska Brigitta a Békéscsabáról. Tárgyalásokat folytatunk még két játékossal, és kapust is szeret­nénk igazolni. Meghatározó sze­repet szeretnénk játszani az osz­tályban, s a dobogó valamelyik fokán végezni a bajnokság végén. CSORVÁS Baráth Lajos: — Július 31-én meg­kezdtük a felkészülést. Három héten keresztül heti öt edzést tar­tunk, ebből kettőt délelőtt. A foly­tatásban két héten át napközis jellegű edzőtáborban veszünk részt. Ekkor naponta két trénin­get tartunk. Senki sem távozott, nem is jött hozzánk. Két ifistát, Tárnyik Erikát és Krnács Renátát szeretnénk beépíteni a csapatba. A tavalyi év tapasztalatai alapján a dobogós hely valamelyikének megszerzése siker volna szá­munkra. A nyugodt munkavég­zéshez a működési feltételek adottak. Újkígyós Buday György: - Augusztus 7-én kezdtük meg a felkészülést, min­dennapos tréningekkel, majd a későbbiekben az edzésszámot még kettővel növeljük. Több elő­készületi mérkőzés is szerepel a programunkban, megyei csapa­tokkal. A megyei bajnokságban szerepelt játékoskerettel készü­lünk. Tornacsarnokunk van, az önkormányzat biztosítja a műkö­dési feltételeket. Célunk szerény, ami érthető is, hiszen nem köny- nyű bennmaradni az osztályban. HANKÓ GYÖRGY

Next

/
Oldalképek
Tartalom