Békés Megyei Hírlap, 2000. július (55. évfolyam, 157-177. szám)

2000-07-22-23 / 170. szám

16. OLDAL - 2000. JÚLllUS 22-23., SZOMBAT-VASÁRNAP SPORT Nehéz csoportban a lila-fehérek Takács Gábort is szerződtették A fővárosban tegnap elké­szült a ladarúgó NB I B cso­portbeosztása. Az indulásra jogosult huszonkilenc együttest, a területi elvek fi­gyelembevételével egy nyol­cas és három hetes csoport­ba sorolták. Budapest, Békéscsaba Az Előre FC Békéscsaba a nyolcas csoportba került, ahol a nyáron alaposan megerősödött Kecske­mét (a volt békéscsabai^ Váczi is odaigazolt, miként Újpestről Jenei), a több volt élvonalbeli já­tékost (Csábi, Kasik, Borgulya) felvonultató BVSC, az előző idényben az NB I élmezőnyében végzett, Tiszakécske, amely a Cegléd jogutódja, valamint az újonc Monor, Kiskőrös, Kun- szentmárton és Csongrád társasá­gában szerepel. Pénteken kialakult az Előre FC Békéscsaba kerete. Mint Annus Vince szakmai igazgató elmond­ta: harminc labdarúgóval kötöt­tek szerződést a lila-fehérek, s eb­ből a keretből többen még távoz­hatnak kölcsönjátékosként más csapatokba. Csütörtökön a klub szerződést kötött Takács Gábor­ral, aki legutóbb az NB Il-es Algyő csatára volt. Az őszi baj­nokság végén, októberben egy hét rendkívüli átigazolási lehető­ség áll a csapatok rendelkezésére. A keret. Kapusok: Fülöp Ró­bert, Matkó Zsolt, Kurucz Ferenc, Czirbus Gábor. Mezőnyjátéko­sok: Futaki Krisztián, Boros Ri- chárd, Czipó Zoltán, Sándor Má­tyás, Valenytényi Viktor, Kovács Tibor, Semjéni Gábor, Kovács Krisztián, Brlázs Gábor, Simon Attila, Sorin Csipkar, Tátrai Attila, Czifrák András, Fórián Zsolt, Ba­logh József, Szabó Sándor, Fórizs Sándor, Szeverényi Péter, Ursz József, Balog Zsolt, Borbola Ben­ce, Berki Krisztián, Takács Gábor, Czipó Péter, Lakatos Zoltán és Andó László. ív. l.) A Kimszentmártont fogadja az Előre Pénteken a Hivatásos Lab­darúgó Alszövetségben el­készítették NB I B négy cso­portjának sorsolását. Az alapszakaszt 29 csapat kez­di el, mivel a Diósgyőr, a Dunakeszi és a Sárvár nem nevezett. JlUDAPEST A négy csoport első öt helyezett­je, valamint az NB I-ből kiesett négy csapat novembertől két 12- es csoportban folytatja a küzdel­met. A Keleti A csoport tagjai: Szolnok, Vác, Tiszaújváros, Fót, Eger, Jászberény, Bőcs. Az Előre FC Békéscsaba a nyitá­nyon az egykori csabai edző, Vigh Tibor által irányított Kun- szentmáront fogadja, majd a Kecskeméthez látogat. A csoport pontos órarendjét július 27-én ké­szítik el. A lila-fehérek hazai bajnoki mérkőzéseiket szomba­tonként rendezik. NB I B alapszakaszának sorso­lása, a Keleti B csoportban: 1. forduló, augusztus 6.: Kiskőrös—BVSC, Monor—Tisza­kécske, Békéscsaba—Kunszent- márton, Csongrád-Kecskemét. 2. forduló, augusztus 13.: Kecskemét-Békéscsaba, Kun- szentmárton-Monor, Tiszakécs­ke—Kiskőrös, Csongrád—BVSC. 3. forduló, augusztus 20.: Kiskőrös—Kunszentmárton, Mo- nor-Kecskemét, Békéscsaba— Csongrád, BVSC-Tiszakécske. 4. forduló, augusztus 27.: Kiskőrös-Csongrád Monor— Békéscsaba, Tiszakécske-Kecs­kemét, Budapesti VSC—Kun­szentmárton. 5. forduló, augusztus 30.: Békéscsaba—BVSC, Csongrád— Monor, Kecskemét-Kiskőrös, Kunszentmárton-Tiszakécske. 6. forduló, szeptember 2.: Kiskőrös-Monor, Kunszentmár- ton-Csongrád, Tiszakécske— Békéscsaba, BVSC—Kecskemét. 7. forduló, szeptember 10.: Monor-BVSC, Békéscsaba— Kiskőrös, Csongrád-Tiszakécs- ke, Kecskemét—Kunszentmárton. A visszavágó fordulók idő­pontjai: 8. forduló: szeptember 17., 9. forduló: szeptember 24., 10. forduló: október 1., 11. fordu­ló: október 7., 12. forduló: októ­ber 10., 13. forduló: október 15., 14. forduló: október 22. Kettétört a süllyedő hajó! Szerdán rendkívüli közgyű­lést tartott az Elek SK. Az éles szóváltásoktól sem mentes tanácskozásról töb­ben már menet közben tá­voztak. Elek Köztudott sajnos, napjainkban a magyar foci nem hogy emelkedne, mind inkább egyre lejjebb és lej­jebb csúszik. Nem titok, a megye egyik fiatal városában, Eleken sem mennek a dolgok. Legalábbis ami a labdarúgást illeti. A valaha jobb napokat megélt Eleki Labdarúgó Egyesület szekere jó ideje nem ha­lad előre! Sőt! Mintha visszafor­dult volna. A megye I. osztályban játszó csapat élén az elmúlt fél év­ben háromszor került sor vezető és edző váltásra, hiába. A többszö­ri csere sem oldotta meg a jelenleg súlyos anyagi gondokkal küszkö­dő eleki csapat előbbre jutását. Jú­lius 19-én szerdán délután rendkí­vüli közgyűlést tartottak, ahol éles szóváltások közepette Truczán Il­lés, egykori vezetőségi tag kezde­ményezte, hogy Eleken megye III. osztályú csapat is működjön. A je­lenlegi a megye II. osztályban, egy idősebb labdarúgókból összeko­vácsolt csapat a megye III.-ban játsszon. A jelenlegi vezetőség hangsúlyozta: ez a felvetés nem járható, mert így az utánpótlás semmiképpen nem lesz biztosít­va. Továbbá Truczán Illés a veze­tőség lemondását kezdeményezte. Ezen felvetést a jelenlévő tagok többsége leszavazta. Az ülés végén éles vita alakult ki Pataki Lajossal, az ifjúsági csa­pat egykori edzőjével, mivel min­den előzetes bejelentés nélkül a vezetőséget megkerülve több já­tékost szombaton villám tornára kívánt elvinni. Kiss Tibor vezető edző felháborodva fogatta, hogy a közgyűlésen kellett megtudnia, hogy több labdarúgó az általa megszervezett szombati edző­mérkőzéseken Pataki miatt nem tud részt venni. Az eleki sportba­rátok élesen bírálták Patai Lajos ténykedését, melyre az egykori tréner az ülésterem elhagyásával válaszolt. Kecskeméti János pol­gármester az egyesület januárban lemondott elnöke felállva közöl­te: az ülés itt be van fejezve. Ezek után ő is távozott. Mielőtt László János elnök befejezettnek nyilvá­nította volna az ülést, a tagok ön­ként felálltak és távoztak. Ezek után úgy tűnik, kettétört az amúgy is süllyedő félben levő elekiek hajója. hotya mihály Rájöttek: munka nélkül nem megy A Békés megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban sze­replő sarkadi együttes a baj­nokság első félidejében tizen­negyedik helyen 15 ponttal zárta az őszt. A folytatásban tavasszal hét ponttal többet gyűjtöttek, sikerült kiharcol­niuk a bennmaradást. Az idényt a tizenegyedik helyen fejezték be. Tizenegy győzel­met arattak, négy döntetlent értek el, tizenöt vereséget szenvedtek, gólkülönbségük 49—56,37 pontot gyűjtöttek. Kérdéseinkre a csapat tréne­re, Cserháti István válaszolt. ____ Sarkad- A tervekből, célokból mi való­sult meg?- Az együttessel a munkát a bajnokság első félidejében, janu­ár 3-án kezdtem meg. Ekkor a csapat a tizennegyedik helyen állt. A vezetés célkitűzése az volt, hogy próbáljuk meg kiharcolni az osztályban maradást. Új emberek kerültek hozzánk, Képíró és De­ák. A felkészülésünk jól sikerült, noha sérülések zavarták a mun­kát, három-négy hétre is kiestek húzóembereink. Rájöttek focistá­ink, hogy munka nélkül nem megy. Végül célunkat elértük, a jövő idényt is az első osztályban kezdhetik a labdarúgók.- Milyen körülmények között dolgoztak, kik voltak a húzóem­berek, legeredményesebb játéko­sok, kik okoztak csalódást?- A megyei I. osztályú színvo­nalhoz megfelelő tárgyi és anyagi feltételek mellett dolgozhattunk. Húzóembereink Vass, Rúzsa em­berfogók és középhátvédünk, Bol- dogh. Elégedett voltam Matus, Ka- rakas, Sándor és Balogh teljesítmé­nyével. Csalódást senki sem oko­zott, képességeihez mérten teljesí­tett mindenki. Házi gólkirályunk Balogh lett tíz találattal, őt követi Képíró nyolc és Matus négy góllal.- Milyen Sarkadon az utánpót­lás helyzete?- Serdülőink Vádi István edző irányítása mellett aranyérmesek lettek. Ifjúsági csapatunk Molnár Gyula edző vezetésével az előke­lő negyedik helyen zárta a baj­nokságot. Sarkadon vannak ügyes gyerekek, akikre a jövő­ben, ha fejlődésük töretlen ma­rad, lehet számítani.- Milyen tervekkel vágnak ne­ki az évadnak, a játékosállo­mányban, a vezetésben lesz-e vál­tozás, hogyan látja a jövőt?- Jómagam megválók a klub­tól, fél évre kötöttem szerződést. Célunkat, a bennmaradást sikerült kiharcolni, amiért boldog vagyok. A sarkadi klubnál elnökváltás és vezetőségcsere történt az idény vé­gén. Az új elnök Sándor Károly lett, az alelnökök Klembucz István és Bende Imre. Kérdésünkre így az új elnök, Sándor Károly válaszolt.- Nagyon bízom benne, hogy a játékosállományban nem lesz változás, együtt marad a csapat. Az edzői teendőket a jövőben a helyi kötődésű Vádi István és Molnár Gyula duó látja el. Né­hány labdarúgóval szeretnénk erősíteni, tárgyalásokat folyta­tunk, de döntés csak a későbbiek­ben születik. A felkészülést július 11-én megkezdtük. Vérmes remé­nyeink nincsenek, bízunk benne, hogy sikerül bennmaradnunk az osztályban. VÉLEMÉNY VERASZTÓ LAJOS Ki segít a tehetségeknek? Ma már sportágukban a világ <mr élvonalában A magyar sport évről évre kitermeli a maga tehet­ségeit. Ezt igazolja, hogy a nagy világversenyekről rendre éremmel térnek haza legjobb fiatal sporto­lóink. Mindez elsősorban kitartásuknak, edzőik szakmai felkészültségének, a szülői háttérnek kö­szönhető. Az anyagiak és a feltételrendszer terüle­tén viszont lényegesen lemaradtunk a fejlett nyu­gati országoktól. Nézzük sző­kébb pátriánkat. Békés megyében is évről évre fel­tűnnek tehetsé­gek, akik közül többen néhány év után a jobb feltéte­leket teremtő fő­városi klubokba igazolnak. így történt ez a kiváló világbajnok vívó­nő, Tóth Hajnalka esetében, de említhetnénk azo­kat a békési tehetségeket is akik jelenleg az Egye­sült Államokban tanulnak (Szabados Béla, Máté Gábor) és ma már sportágukban a világ élvonalá­ban jegyzik őket. Máté itthon csabai egyesületé­ben versenyez, ám Szabados ma már a Ferencvá­rosnak hozza a sikereket. Az egyik legújabb tehetség, a 13 éves sakkozó a békési színekben versenyző Erdős Viktor, aki kor­osztályában egyszer ezüst, négyszer bronzérmet nyert az országos bajnokságon. A kitűnően tanuló békéscsabai fiú édesapjával beszélgettem a minap. A szülő hosszasan ecsetelte, milyen nehéz számuk­ra azokkal a vetélytársakkal versenyezni, akik ma­gántanulóként végzik az iskolát, napi nyolc órát edzenek jól felkészült edzők irányítása mellett. Ezek a fiatal sakkozók klubjuk jóvoltából évente öt­hétszázezer forintos netto jövedelemmel rendelkez­nek, így nem okoz gondot számukra elutazni egy- egy rangos hazai vagy nemzetközi versenyre, ahol erős ellenfelek között csiszolhatják tudásukat és gyűjtögethetik az Élő-pontokat. A csabai fiúnak nin­csenek jelentős támogatói, alkalmi segítségnyújtók és a család támogatásával jut el a távolabbi, nyolc­tíz napos versenyekre. Jelenleg ezen a vidéken nin­csenek tőkeerős szponzorok. Ha mégis akad ilyen azok többsége először mindig azt kérdezi, mik az eredmények? Pedig először befektetni kellene, azért, hogy később majd jöjjenek az eredmények. És akkor itt jön a szülő dilemmája: mit ígérhet a tá­mogatónak, mivel viszonozhatja az anyagi segítsé­get? Mi a garancia arra, hogy sikerül a legjobbak kö­zé jutni, hiszen például a sakkban egy hajszálon el­csúszhat a versenyző és holtverseny esetén a külön­böző számítások után valaki a végelszámoláskor éppúgy lehet első, mint ötödik? A meglévő nehézsé­gek ellenére Viktor négy esztendeje korosztályában ott van az ország legjobb négy sakkozója között. Felnőtt városi és holtversenyben felnőtt megyei baj­nok és Békés megye legerősebb NB Il-es sakkcsapa­tának, a Békésnek az első táblása 11 éves kora óta. Az utóbbi két hónapban kétszer győzte le vb-ezüst- érmes riválisát, aki legutóbb Zánkán is mögötte vég­zett. Mi ez, ha nem a tehetség bizonyítéka? Ám, hogy Viktor és a hozzá hasonló tehetségek mellé állnak-e a támogatók itt a Viharsarokban az ma még csak költői kérdés? Pedig az elődök, a fel­nőtt válogatottba eljutott Békés megyei sportolók példája azt igazolja, érdemes segíteni. Szerződés a futball reformjáról Budapest Az MLSZ, a hivatásos alszövetség, valamint az If­júsági és Sportminisztérium — Orbán Viktor kormányfő jelenlétében — a magyar labdarúgás reformjáról szó­ló megállapodást írt alá pénteken a fővárosban.- Nem tudjuk, milyen eredmény­re fogunk jutni, de jók a reménye­ink - mondta Orbán Viktor mi­niszterelnök a tegnapi budapesti labdarúgó fórumon.- A legfontosabb feladat most az, hogy visszanyerjük önbizalmun­kat és önbecsülésünket. A mi­niszterelnök még hozzátette: a kormány tud segíteni, és tisztában van azzal, hogy mit kell tennie.- Száz év magyar futballjának történetében teljesen egyedülálló a mai nap, mert olyan szerződés alá­írására kerül sor, amilyenre koráb­ban egyszer sem - mondta Bozóky Imre, az MLSZ elnöke. A labdarúgás sikere: nyilvánvalóvá vált, hogy az államnak is szüksége van rá. ■ GloboFon \jz> 0700 % ■ Nemzetközi hívások mostantól kedvező' áron! HUNGAROTEL a HTCC Ügyfélszolgálati irodáink: I ováhni információért hívja ingyenes infot inát iős ielclnns/átnunk,tt! 184 H.GY.

Next

/
Oldalképek
Tartalom