Békés Megyei Hírlap, 1999. június (54. évfolyam, 125-150. szám)

1999-06-01 / 125. szám

Erdély szívében jártunk... Csíksomlyón, a hagyományos búcsún „mártózott” meg újfent az életben on­nan származó munkatársunk. (4. oldal) Megkérdeztük olvasóinkat... ...arról, szükség van-e a köztársasági el­nök közvetlen választására? A körösladá- nyi Bak Szilvia szerint — igen. (5. oldal) Bökfi — mester! Az egykori ifi Európa-bajnok, Bökfi „Jani” arról mesél: hogyan lett Masters kontinens-bajnok (10. oldal) 1999. JUNIUS 1., KEDD ARA: 44 FORINT LIV. ÉVFOLYAM 125. SZÁM ^ HOVÄNU A Ford Békés megyei hivatalos márkaképviselete Feltételek: középfokú végzettség, értékesítésben szerzett tapasztalat, B kategóriás jogosítvány, idegen nyelvtudás előny. Jelentkezni önéletrajzzal az alábbi, levélcímre lehet június 15-éig: I Béfcé»ci«ba, IimwI At 79, Kábítószer a rendőr kocsijában Kérdezz, nem feleleket játszó ttunk... Fél kilogrammnál több hero­int találtak egy békéscsabai rendőr autójában május 19- én — jutott lapunk birtokába az információ. Ismertetője az esetet — nem túlzottan rész­letezett módon — összefüg­gésbe hozta a május 20-án reggel, búcsúlevél nélkül ön- gyilkosságot elkövetett, Kuzma alezredes barátjaként ismert, s a rendőrök viselt dolgai után kutatni hivatott őrnagy halálával. Állítása szerint az ügyön a megyei fő- kapitányság már hetek óta „rajta volt”. Érdeklődésünkre a Békés Megyei Rendőr-főkapitány­ság sajtóreferense a követke­ző tartalmú faxüzenetet küld­te: „1999. május 19-én a dél­előtti órákban a Békéscsabai Rendőrkapitányság egyik be­osztottja saját személygépko­csija takarítása közben, ab­ban elrejtve kábítószergya­nús anyagot talált, melyet azonnal jelentett parancsno­kának. A megtartott helyszíni szemlén az anyag lefoglalás­ra került, és arról a kirendelt vegyészszakértő megállapí­totta, hogy kábítószer. A fen­ti ügyben a Békés Megyei Főkapitányság Nyomozó Osztálya több szálon folytat­ja a nyomozást annak megál­lapítása érdekében, hogy ki és milyen céllal tette oda a kábítószert, illetve mit akart ezzel elérni.” Természetesen több olyan összefüggést is szerettünk volna tisztázni, melyek az in­formátor által közöltekből következnek, ám a rendőrség szóvivője elzárkózott az elől, hogy kérdéseket tegyünk fel. K. A. J. Ősszel meg kell indulnia a beruházásnak Csaba Center és iskolaügy — A Csaba Center szé­gyenfoltja a megyeszék­helynek, az osztatlan közös tulajdonú konzorcium nem működik — hangzott el a szocialisták városi frakció­jának legutóbbi, közgyűlést értékelő sajtótájékoztató­ján. — A területet megvá­sárló társaság szerződéssze­gést követett el, egy per azonban nem oldja meg a problémát — fogalmazott dr. Molnár Zsolt szocialista képviselő. A képviselő szerint — aki a gazdasági bizottság elnöke­ként tagja a konzorciummal tárgyalásokat kezdeményező képviselő-testületi bizottság­nak — nem a pereskedés, ha­nem a beruházás beindítása a cél. Ugyanakkor Molnár Zsolt hangsúlyozta: azokkal a konzorciumi tagokkal szemben, akik nem mutatnak fogadókészséget, meg kell tenni a szükséges jogi lépése­ket. — Ősszel már ténylege­sen meg kell indulnia a beru­házásnak — emelte ki a szo­cialista képviselő. A város oktatási, nevelési intézményeit érintő döntésről a javaslatot tévő Tóth Károly elmondta: a közgyűlés dön­tött arról, hogy egy új finan­szírozási rendszerre tér át. — Ez nem azt jelenti, hogy min­den intézménynek jobb lesz, hanem egy ösztönzést, kény­szert jelent, hogy alkalmaz­kodjanak azokhoz a feltéte­lekhez, melyeket a város mű­ködésükhöz biztosítani tud. K. A. HÍREK Körös-Sárrét, (i) Tizen­egy település részvételével évek óta eredményesen és hatéko­nyan működik az Észak-Békés Megyei Önkormányzati Tér­ségfejlesztési Társulás. Kaszai János, Vésztő polgármestere a legutóbbi társulási ülésen felve­tette: jó volna a társulás a táj­egységet jobban kifejező Körös-Sárrét a nevet venné fel. Hisz ez a mostani észak-békési elnevezés túl hivatalos és nem elég konkrét. Már álról, (ö) Gyulán, az Erkel Ferenc Gimnáziumban ma 12 órakor rendhagyó iroda­lomórát tart Márai Enikő elő­adóművész. Ugyancsak ma, 18 órától a Mogyoróssy János Vá­rosi Könyvtárban Egy polgár — egy este Márai Sándorral cím­mel Márai Enikő önálló estjét mutatja be. Humánszolgálat. (1) A megyei munkaügyi központ egyik új programja az idén a foglalkoztatásszervező térség­menedzseri hálózat kiépítése. A mezőkovácsházi kirendeltség­hez tartozó dél-békési térségben májustól a térségi menedzserek megkezdték munkájukat. Me- zőkovácsháza körzetében me- zőhegyesi székhellyel Fürjné Nagy Edit, valamint battonyai székhellyel Horváth László szervezők látják el a területfej­lesztéshez és a foglalkoztatás­politikához szorosan kapcsoló­dó összekötő munkát. Évadzáró, (z) A mezőbe- rényi Petőfi Sándor Művelődési Központ művészeti csoportjai június 4-én, pénteken este hat órakor rendezik évadzáró mű­sorukat. Közönség elé lépnek a jazztánc csoportok, a mazsorett csoportok, a gyermek néptánc csoportok, valamint fellép a Bütykös Banda és a Népzenei Együttes. Gyerünk, nyomás az usziba! Zsúfolásig teltek a megye strandjai az első forró hét­végén. Felvételünk a gyulai strandon készült. (Összeállításunk a 3. oldalon) FOTÓ: FAZEKAS LÁSZLÓ Ráhangolás a modern gazdálkodásra Kisárutermelők találkozója a segítségnyújtás jegyében „Mintagazdák” helyett mintát adó gazdákra van szükség — hangsúlyozta tegnap a megyeszékhelyen A magyar gazda rendezvénysorozat békéscsabai programjának beharango- zőján Várkonyi Balázs, a Földművelésügyi és Vidékfejleszté­si Minisztérium (FVM) sajtófőnöke. Az FVM hagyományteremtő szándékkal ez év áprilisában indította útjára A magyar gaz­da elnevezésű rendezvényso­rozatot — mondta Boda Ta­más, a tárca főosztályvezetője ugyanitt. Nyíregyházán már nagy érdeklődés mellett „lement” az esemény, a hét végén Pécsett rendezik meg, június 11-én, pénteken 15— 21 óra között pedig Békéscsa­bán, a Körös Főiskolán. A ta­lálkozó célja: a gazdák haté­kony tájékoztatása az európai uniós csatlakozás várható ha­tásairól, és ráhangolás a mo­dem gazdálkodás szükségsze­rűségére. A békéscsabai eseményen a tervek szerint köszöntőt mond Torgyán József földművelés- ügyi és vidékfejlesztési mi­niszter, előadást tart Szabadi Béla, a tárca politikai államtit­kára. Több tájékoztatóra és vi­tafórumra is sor kerül, így a szekcióüléseken szó lesz az EU-integrációnak az agráriumot érintő kérdéseiről, a vidékfejlesztésről, a piacra jutás lehetőségeiről, feltételei­ről, valamint falugazdász-fó­rumot is tartanak. A mindenki számára nyitott rendezvényen számos témakörben — példá­ul az agrártámogatási rendszer vagy a fiatal agrárvállalkozók lehetőségei — személyes kon­zultációt biztosítanak. Mészáros László, a megyei FVM-hivatal vezetője el­mondta, 46 kiállítót kértek fel megyénkből a bemutatkozás­ra, és általuk igyekeznek a megye mezőgazdaságának keresztmetszetéből ízelítőt adni. A találkozó fontos ele­me lesz A magyar gazda me­gyei megválasztása. A közön­ségszavazás — olvasóink a mai lap 8. oldalán található szavazólapon is voksolhatnak — és a szakértőkből álló zsű­ri véleménye alapján ítélik oda ezt a megtisztelő címet. Emellett díjazzák a megye ki­emelkedő „junior gazdáját”, a legkreatívabb termelőt és a legszebb kiállítást is. Várkonyi Balázs megje­gyezte: A magyar gazda ren­dezvénysorozatot — melyet minden megyében megtarta­nak — a millenneum évében, Péter-Pál napjára „futtatják ki”, és ekkor majd országos népünnepélyt tartanak. Nyemcsok László A méztermelés költségszerkezete Egy méhcsalád által termelt (40 kg) méz előállításakor felmerü­lő költségek: Méhtakarmány (cukor) 1000 forint (14,5 százalék), gyógyszer 800 forint (11,6), vándoroltatás 2500 forint (36,2), méhanya 1600 forint (23,2), egyéb kiadás 1000 forint (14,5). Összesen 6900 forint (100,0 százalék). A negyven kiló méz bevétele: Az akácméz kilóját 460— 480 forintért, a vegyesmézét 270—300 forintért vásárolják fel. Ha a méz 1/3-a akác-, 2/3-a vegyes, a bevétel — alsó ára­kon számolva — hozzávetőle­gesen 13 ezer forint. A nyereség: 7100 forint méh­családonként. (Keserédes látlelet a méhé­szetről című írásunkat a 6. ol­dalon olvashatják.) 4tóroú,,‘ rtÜUtOMIII »Mdii nélkül. Jubileumi - 10 éves - születésnapunk alkalmából azok a vásárlók, akik június 1. és 4. között felkeresik békéscsabai (Kinizsi u. 4-6.) vagy. gyulai (Városház u. 23.) Ügyfélszolgálati Irodánkat, azok DataPack (DP6-DP15) díjcsomagjainkat nem csak s#% érni ""■gywt m; - B Jjjj jj j b\ wmmw Mxm% k«H*t tap* akció keretében vásárolhatják meg, hanem e részükre egy apró ajándékkal is kedveskedünk. 1 ICOMP INTERNET

Next

/
Oldalképek
Tartalom