Békés Megyei Hírlap, 1999. május (54. évfolyam, 101-124. szám)

1999-05-06 / 104. szám

© \ 1999. május 6., csütörtök SPORT Ű 9-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­«ÉS MEGYEI HÍRLAP Az első idegenbeli győzelem Kaposvári Rákóczi—Előre FC Békéscsaba 0—2 (0—1) NB I-es labdarúgó-mérkőzés, Kaposvár, 600 néző. V.: Ákos (Balajti, Georgiu). Kaposvár: Házi 6 — Itvás 5, Meksz 6—2=4, Novák 5, Barna 4 — Finta 5, Máté 4, Bány 5, Tóth B. 4 — Tóth G. 4, Piri 5. Edző: Bözsöny János. Békéscsaba: Fülöp 6 — Dicz- kó 6 — Futaki 6, Czipó P. 6 — Balog 5, Csipkar 4, Ulrich 6, Si­mon 4, Kasik 6 — Negrau 6, Borbola 6. Edző: Pásztor József. Csere: Máté helyett Szabó (5) a szünetben, Diczkó h. Sallai (5) a szünetben, Itvás h. Jéger (5) a szünetben, Borbola h. Szabó Cs. (-) a 65., Tóth B. h. Rajczi (-) a 68. percben. Gólszerző: Ulrich (11-esbóT) a 40., Negrau a 70. percben. Sárga lap: Diczkó (kezezésért) a 46., Piri (reklamálásért) a 49., Borbola (lökésért) a 63., Czipó P. (Fintát akasztotta) a 83., Bar­na (felrúgta Negraut) a 85., Házi (reklamálásért) a 90. percben. Kiállítva: Meksz (buktatásért) a 40. percben. Szögletarány: 6:3 (5:2). 13. perc: Finta a jobb oldalon lopakodott előre, mélyre sike­rült beadása meglepte Fülöpöt, de a labda a felső kapufáról, a túloldalon az alapvonal mögé pattant. 40. perc: Nem sokkal a fele­zővonalon túlról Borbola ugrott ki a jobb oldalon, Ulrich átadá­sával egyméteres előnnyel érke­zett a 16-oson belülre, amikor Meksz utolérte és buktatta — a játékvezető gondolkodás nélkül 11-est ítélt, Mekszet pedig kiál­lította. Ulrich az ellenkező ol­dalra mozduló Házit becsapva nagy erővel a kapu jobb oldalá­ba lőtt, 0—1. 45. perc: Diczkó a csabai térfél közepén kezezett egy ösz- szecsapás után, ezért sárga la­pot kapott, a 28 méteres szabad­rúgásból pedig Bány óriási erő­vel a felső lécet találta el. 70. perc: Kasik a bal oldalon egyedül futott el, remekül adott be, Balog közelről lőtt, ezt Házi még kiütötte, de Negrau má­sodszorra a tömörülésben lapo­san középről a hálóba kotorta a labdát, 0—2. Nálunk hamar kelnek szárny­ra az álhírek, ilyen volt például, hogy a találkozó délelőttjén el­terjedt: víz bontja a Rákóczi-pá- lyát és nem lesz meccs... Ezt ugyan magunk is könnyedén megcáfoltuk ottjártunkkor, de a szemre kétségtelenül mutatós, ám alaposan felázott gyepen na­gyon nehéz volt a játékosok dol­ga. Azt sem volt nehéz megtip­pelni, a három pont sorsának alakulásában döntő lehet az erőnlét. Mint az is, hogy az erő­teljes, gyors és erőszakos Valentényit miként helyettesíti a kiszámíthatatlan teljesítmény­re képes, ám ilyen talajon már sokszor jól megélt, könnyű testű Kasik — afféle rejtett balszélső­ként. A Rákóczi első félórai me­zőnyfölényét négy (veszélyte­len) szöglete is jelzi. S ami még megnyugtathatta Pásztort: Ba­log, Kasik és Negrau inkább lő­hetett volna gólt, mint a tavasz- szal mindössze három pontot vesztett (a Tatabánya verte meg őket), fehér mezes hazaiak. Az Előre védői ügyesen szűrték meg a Rákóczi akcióit és gyak­ran teremtettek létszámfölényt is elöl az első félidőben. A gól ilyenformán tulajdonképpen nem volt meglepő. A folytatásban tehát egy újabb, de könnyebb kérdést fo­galmazhattunk meg: a lélektani és létszámfölény tart-e még 45 percig? Amikor Piri lesből a há­lóba talált, még nem gondoltuk, hogy jó ideig nem lesz nagyobb helyzete a hazaiaknak. Érthető kockáztatásuknak az lett a kö­vetkezménye, hogy védelmük fellazult, így született a meg­nyugtató második gól. Ekkor úgy tűnt, a lilák hamar kezdik a „rúgd, amerre állsz” taktikát, de végül a nem szép, de meglepő­en okos játékkal kirukkoló csa­baiak, úgy tűnik, tényleg kezde­nek kikecmeregni a túlontúli Következik Az NB I-es labdarúgó-baj­nokságban következik. Május 7., péntek: Soproni Dreher—Soroksár, 17.00. Május 8., szombat: Salgó­tarján—Nagykanizsa, 17.00. Előre FC Békéscsa­ba—Tiszaújváros, 17.00. Komárom—Szeged, 17.00. Pécs—Matáv Sopron, 17.00. Tiszakécske—De- mecser, 19.00. Május 9., vasárnap: Szolnok—Kom­ló, 17.00. Érd—Tatabá­nya, 17.00. Hajdúszobosz­ló—Kaposvár, 17.00. Ti- szavasvári—Kecskemét, 17.00. hullámvölgyből. A lila-fehérek első idegenbeli győzelmüket aratták. Bözsöny János: — Ma sok­kal többet vesztettünk, mint há­rom pont. Az első félideji ese­mények döntötték el a mérkő­zést. Nem volt 11-es Meksz szerelése, Hollandiában így ta­nítják a becsúszó szerelést. Pásztor József: — Nem ját­szottunk jól, kapkodtunk, sok volt a hiba, mégis megérdemel­ten nyertünk. A rendkívül mély talaj is közrejátszott a teljesít­ményekben, meg talán a nagy tét is. A győzelemnek feltétlen örülni kell. (fábián) A labdarúgó NB I további eredményei: Nagykanizsa— Soroksár 1—1, Tatabánya— Salgótarján 2—0, Hajdúszo­boszló—Soproni FAC 6—0, Szolnok—Kecskemét 2—0, Komló—Érd 1—0, Szeged— Pécsi MFC 2—0, Tiszaújvá­ros—Komárom 2—2, Matáv Sopron—Tiszakécske 2—1, Demecser—Tiszavasvári 2—2. Az NB I állása í. Tatabánya 21 6 3 67—36 69 2. Nagykanizsa 18 8 5 56—30 62 3. Szeged 1411 4 55—26 53 4. Salgótarján 15 6 10 49—33 51 5. Matáv Sopr. 14 9 8 54—42 51 6. Érd 15 5 11 49—39 50 7. Komárom 15 5 11 48—38 50 8. Komló 13 8 11 47—50 47 9. Tiszaújváros 12 10 10 45—44 46 10. Tiszavasvári 1112 9 37—30 45 11. Szolnok 12 7 13 43—46 43 12. Tiszakécske 11 9 12 41—43 42 13. Demecser 1011 11 41—42 41 14. Békéscsaba 910 13 38—36 37 IS. Kaposvár 10 7 14 40—52 37 16. Pécsi MFC 9 7 15 43—55 34 17. Soroksár 8 8 16 39—64 32 18. H.szoboszló 8 7 16 49—62 31 19. Soproni FAC 5 9 18 34—65 24 20. Kecskemét 1 7 21 21—63 10 A Pécs—Kaposvár, az Érd—Szeged és a Kecskemét—Szeged eredmé­nyét a szövetség megsemmisítette, az óvási ügyekben új eljárás indult, ezért e három mérkőzés nem szerepel a táblázatban. Valentényi: „Természetes!” Háromnegyed órával a kezdés előtt az erősen tocsogós gyepen csak Silviu Iorgulescu csabai pályaedző sétálgatott a játékveze­tőkön kívül. O persze nem terepszemlét tartott, hanem a partvo­nal mentén erőteljesen futkározó Valentényi Viktort figyelte ár­gus szemekkel. Aki külön edzést tartott... Előbb 10x60, majd 10x100 métert teljesített a három sárga lapja miatt kényszerpi­henőn lévő játékos. — Délelőtt otthon edzettem volna, de kértem a mestert, hogy jöhessek el. A csapat Balatonbogláron éjszakázott, én pedig a kft.-tulajdonosok kocsijával érkeztem Kaposvárra. Hogy szo­katlan lenne a különedzés? Nekem természetes. Szeretnék visz- szakerülni az olimpiai keretbe — mondta. Mondja valaki, hogy nincsenek üdítő színfoltok a magyar futballban? Az utóbbi mérkőzéseken mindig megbízható teljesítményt nyújtó Futaki iramodik meg két ka­posvári labdarúgó gyűrűjében. A mély talaj ellenére jól bírták a csabaiak, s megszerezték az első idegenbeli győzelmüket a somogyi székhelyen. Háttal Czipó Péter (5) fotó. lang Róbert Finisben Szarvas Mátyás megyefutása Már háromezren csatlakoztak Szarvas Mátyás (középen) túl van a megyefutás kétharma­dán FOTÓ: LEHOCZKY PÉTER Április 26-án indult Békéscsa­báról kéthetes, a megye ötven települését érintő, mintegy hat­száz kilométeres futására Szar­vas Mátyás, a Körösök Völgye Turista Egyesület háromszoros országos bajnok terepfutója. A „Példaképek az egészséges fia­talokért” akció keretében szer­dán estig 420 km-t teljesített a kiváló sportoló. Eddigi tapasz­talatairól, a további programról kérdeztük. — Nagyon örülük, hogy ed­dig már háromezren csatlakoz­tak a különböző településeken hozzám, s már túl vagyunk a táv kétharmadán — kezdte a terep­futó. — A helyi polgármesteri hivatalok és iskolák sokat tettek azért, hogy eredményes legyen ez az akció. Korábban már fu­tott velem Karúba György triatlonista, s most csatlakozott hozzám a válogatott, békéscsa­bai gyalogló és szupermarato- nista Vozár Attila. Tegnap egyébként a Kardoskút— Kaszaper közötti 39 km-es tá­vot teljesítettük, érintve Tót­komlóst és Békéssámsont. Ma, a vállalkozás tizenegyedik nap­ján Kaszaperről Magyarbánhe- gyesig futok, majd pénteken Magyarbánhegyesről Kunágo- tára, szombaton Kunágotáról Medgyesbodzásra, vasárnap Medgyesbodzásról Gerendásra, míg a zárónapon, hétfőn Geren­dástól Békéscsabáig futok. A tervek szerint a megyeszékhely­re, a városháza elé 10 óra 15 perckor érkezem. — Mi volt a legnagyobb él­ménye? RÖVIDEN Edzőképzés. Csütörtökön kezdődik Békéscsabán, a Körös Főiskolán az UEFA D licences labdarúgó edzőképző tanfolya­ma. Mint Tóth Márton, a me­gyei labdarúgó-szövetség főtit­kára elmondta, várhatóan negy­venen vesznek részt a 30 órás tanfolyamon, amelyen Both Jó­zsef és Haász Sándor is tart több előadást. Taekwondo-toborzó. A Békéscsabai Lakótelepi SE taekwon-do szakosztálya tobor- zót tart a sportág iránt érdeklő­dőknek, akik Krajcsó István edzőnél jelentkezhetnek. Az edzések időpontja és helye: hét­fő, szerda 17—18.30, Gépésze­ti Szakközépiskola. Kedd, csü­törtök 18—19.30, Szabó P. téri isk. Szerda, péntek, 15.30—17, 1. sz. iskola. Edzőváltás. Ülést tartott a megyei I. osztályú labdarúgó­bajnokságban szereplő Szegha­lom SC szakosztály vezetősége. A tabella utolsó helyén álló csa­pat játékosedzője, Vári László kapus — aki egyben a sportte­lep gondnoki teendőit is ellátja — kérte felmentését, mivel úgy ítéli meg, hogy a sok feladat el­látásába belefáradt. A vezetés megköszönte a szakvezető ed­digi munkáját, s az idény végé­ig Lázár Istvánt bízta meg az edzői feladatok ellátásával, aki­nek fő feladata a hátralévő for­dulókban, becsületesen küzdjön a gárda. A vezetés szeretné, ha Szeghalmon együtt maradna a csapat, s így vágna neki az új szezonnak. Halasztottak. Eredetileg pénteken 17 órakor rendezték volna a Kisvárda—Békéscsabai NKC NB I-es női kézilabda­mérkőzést, ám a szabolcsiak — mivel hétközben a Győri ETO KC-val játszottak — kérték a találkozó halasztását. A két klub megegyezése alapján a mérkőzést vasárnap 17 órakor játsszák le Kisvárdán. — Több is volt. Jó néhány te­lepülésen a falut, a várost be­mutató kiadványokkal, ajándé­kokkal kedveskedtek a helyiek. Nagyon sok autogramot adtam a gyerekeknek. Csabacsűdön például a helyi diáktévé interjút készített velem. A futást követő baráti találkozókon sokan gyűl­tek össze, ahol hasznos eszme­cserét folytattunk a sport em­bert formáló szerepéről, az egészségvédelemről. Vendé­günk volt Kétsopronyban az egykori kiváló, válogatott ma- gasugróbajnok Medovarszki Já­nos — fejezte be Szarvas Má­tyás. (verasztó) Támogatók: Békés Megyei Ónkor­mányzat Sportbizottsága, Békés Me­gyei Testnevelési és Sportintézet, Bé­késcsaba város sportirodája. Hungária Biztosító Rt., Muronyi Általános Isko­la, Autó Körös Kft., Saucony, Decor Sector, (Speedy Kerékpáriizlet, Speed Pizzéria, Burek Pékség, Dreher Sörgyá­rak Rt. Békéscsabai területi központja, Körösök Völgye Turista Egyesület, Dó­zsa György Úti Body Building Club, Szegfű Gábor vállalkozó, Szilágyi Já­nos masszőr, Duna TV, Csaba TV, Dél­kábel TV, Csaba Rádió, Békés Megyei Nap, Békés Megyei Hírlap. Gyepes ismét bizonyított Pakson rendezték meg a II. Paks Duna-part Kupa nemzet­közi kétnapos, háromszakaszos kerékpárversenyt, amelyen rajt­hoz állt Gyepes Zsolt, a Gyulai R-Sport ifjúsági kerekezője is. Az első szakaszon 80 kilo­méteres mezőnyverseny várt a résztvevőkre, amelyen az ifjú­ságiak között az első, az abszo­lút versenyben a negyedik he­lyen végzett. A második szakasz 40 kilo­méteres kritériumverseny volt, a 10. körben a gyulai fiatal nagy sprinttel megszökött, amelyre a rutinos versenyzők néhány má­sodperc múlva meg is indultak, de csak a kör háromnegyed ré­szénél sikerült két Postás- Matáv felnőtt kerekezőnek megfognia Gyepest. Innen hár­man 53 másodperc előnyre tet­tek szert a mezőnnyel szemben. Steig és Zaka, a Postás-Matáv versenyzői igen nagy tempót diktálva sem tudták leszakítani a fiatal gyulait, így a sprinten dőlt el az abszolút helyezés. A második szakaszt a gyulai ver­senyző az ifjúságiak között az első, az abszolút versenyben a harmadik helyen fejezte be. A 126 kilométeres szakaszon („gemenci kör”) Gyepes sok akciót kezdeményezett, és az élmezőnyben versenyzett vé­gig, amely azt eredményezte, hogy a negyedik abszolút idő­vel és az első ifjúsági verseny­zőként ért célba. Összetett ver­senyben az ifjúságiak vetélke­désében az első helyen végzett. Az abszolút versenyben az összetett szakasz eredményei, pontjai, időjóváírásai alapján a negyedik helyen fejezte be a versenyt. A hat díjazott győztes között ő volt az egyetlen ifjúsá­gi korú versenyző. NB I-be jutott az Ubul FC FC 96 SE—Ubul FC Megasport 5—5 (3—2). NB Il-es bajnoki teremlabdarúgó-mérkőzés, Budaörs, 50 néző. V.: Rózsa, Földi. Ubul FC: Várhegyi — Lipták, Képíró, Udvari, Kovács G. Cs.: Ko­vács Z. Edző: Szarvas András. G.: Udvari 2, Képíró 2, Lipták. A tabella 2. helyén álló csabaiak a mögöttük lévő budaörsiek ott­honába látogattak. Az Ubul szerzett vezetést, ám a félidő végére fordítottak a hazaiak. Szünet után az Ubul egyenlített, majd kétszer a vezetést is átvette, s a budaörsiek csak két perccel a lefújás előtt egyenlítettek. A döntetlen azt jelenti, hogy az újonc békéscsabai együttes az utolsó forduló eredményeitől függetlenül a második he­lyen végzett az NB II-ben és feljutott az NB I-be. VMIES2 ta£)a Főszerkesztő: DR. ÁRPÁSI ZOLTÁN * Felelős szerkesztő: DR. LÁSZLÓ ERZSÉBET, NIEDZIELSKY KATALIN * Kiadja a Népújság Kft * Felelős kiadó: DR. TÓTH MIKLÓS ügyvezető igazgató * Szerkesztőség és kiadó: 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4. Levélcím: 5601 Békéscsaba, Pf. 111. * Nyomtatás: COFINEC Hungary Rt. Petőfi Nyomda, 6001 Kecs­kemét, Mindszenti krt 63. * Felelős vezető: Fábián Endre nyomdaigazgató * HU ISSN 12151068 * Hirdetésvezető: NÁNÁSI JÁNOS * Terjesztésvezető: RAJTÁR JÁNOS * Telefonszámok: központ (66) 450-450; sportrovat: 451-114 * Szerkesztőségi telefax: (66) 441-020 * Kiadói telefax: (66) 450-198 * E-Mail: kiado.bekes@axels.hu * Hirdetés telefon: (66) 446-552, fax: (66) 441-311 * Terjesztés telefon/fax (66) 453-710. * Az előfizetők részére terjeszti a Népújság Kft az ügynökségein keresztül. Árusításban terjeszti a „DÉLHÍR” Rt. * Élőfizethető a kiadónál, az ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél. * Előfizetési díj egy hónapra 795 Ft, negyedévre 2385 Ft. * Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a különböző verse­nyeken, akciókon és rejtvénypályázatokon résztvevők által megadott adatok nyilvántartásunkba kerülnek. Az adatok megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy azok fel- használásával a kiadónk érdekeltségébe tartozó cégek (Axel Springer — Budapest Kiadói Kft, Axel Springer Magyarország Kft., Harlequin Magyarország Kft., Hungaropress Sajtó- terjesztő Kft.) előfizetéses megrendelését teljesítjük, akcióira, kiadványaira, szolgáltatásai­ra felhívjuk figyelmüket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom