Békés Megyei Hírlap, 1998. június (53. évfolyam, 127-151. szám)

1998-06-08 / 132. szám

1998. június 8., hétfő SPORT M HÍRLAP Az utolsó esély is az „ablakban” MTK Hungária FC—Békéscsabai Előre FC 5—0 (2—0) NB I-es labdarúgó-mérkőzés, Budapest, Hungária körút, 2000 néző. V.: Bede (Mező, Kéri). MTK: Rabóczki 0 — Korolovszky 6 — Kuttor 6, Szekeres 6 — Farkasházy 6, Molnár 6, Illés 6, Halmai 7, Madar 7 — Orosz 7, Preisinger 8. Edző: Egervári Sándor. Békéscsaba: Vámos 5 — Czipó 4 — Balog 4, Dávid 4 — Kovács 4, Brlázs 4, Kerényi 4, Valentényi 4, Kasik 5 — Fü- löp Z. 5, Belvon 0. Edző: Pásztor József. Csere: Belvon helyett Fazekas (5) a 29., Farkasházy h. Egressy (6) és Brlázs h. Diczkó (4) mindkettő a szünetben, Orosz h. Balaskó (-) a 67., Balog h. Borbola (-) a 70., Szekeres h. Zsivótzky (-) a 71. percben. Gólszerző: Preisinger a 28., a 63., a 80., Orosz a 45., a 49. Sárga lap: Halmai (szabadrúgásnál sípszó előtt elrúgta a lab­dát) a 3., Kerényi (buktatta Preisingert) a 10., Korolovszky (fel­vágta Fülöp Z.-t) a 87. percben. Szögletarány: 14:0 (6:0). 28. perc: Halmai kiugratását Preisinger öt méterről perdítet- te az elalvó védők és a kissé ké­sőn kimozduló Vámos mellett a kapuba. 1—0. 45. perc: Szekeres beemelte a védők mögé a labdát, és ezzel nagy helyzetbe hozta Oroszt, a csatár a labda levétele után azonnal lőtt ballal, 12 méterről, s a labda Czipót is érintve jutott a bal alsó sarokba. 2—0. 49. perc: A hatodik hazai szöglet egy védő közvetítésével a hosszú oldalon ácsorgó Oroszhoz került a labda, aki miután lekezelte, ballal, kilenc méterről, senkitől sem zavartat­va a bal alsó sarokba lőtt, 3—0. 63. perc: Korolovszky is bátran megindult — a csabai tá­madók nem különösebben „zargatták” —, majd lőtt passz formájában a jól játszó Preisin­gert hozta helyzetbe. A támadó egyből, a késlekedő védőket megelőzve, 15 méterről bombá­zott a kapu közepébe, 4—0. 80. perc: A csereként beállt Egressy sokadszorra lódult meg a bal oldalon, beadását Preisin­ger egy méterről fejelte az üres kapuba. Adódik a kérdés: megint hol voltak a csabai vé­dők? 5—0. Pásztor József, a csabaiak edzője egészen biztosan nem úgy kalkulált a bajnokság vé­gére, hogy az utolsó fordulóra maradjon a döntés. Főleg, ha azt nézzük, hogy az ellenfél az az MTK volt, akinek talán a legjobb játékosállománya van Magyarországon, ráadásul a találkozót Pesten játszották. A vendégeknek tehát a léte forgott a találkozón, a hazai­aknak pedig a közönségtől va­ló szép búcsúzás. A vendégek számára az alaperedmény, a 0—0 kedve­ző volt, épj)en ezért arra szá­mítani lehetett, hogy a tarta­lékos Csaba nem támadólag fog fellépni fővárosi ellenfelé­vel szemben. Nos, nem is kel­lett kellemetlenül csalódniuk az MTK-s drukkereknek, hi­szen az elmúlt fordulóban a Fradinak négy gólt berámoló kedvenceik úgy tűnt, minél hamarabb szeretnék szétosz­latni a kétkedőket, és igazolni a papírformát. Pásztor takti­kázott, mindent megpróbált a pontszerzés érdekében, meg­kísérelte a lehető legjobban kiosztani a párokat, ennek megfelelően például a keve­sebbet futó Oroszt az utóbbi időben sokat kihagyó Balog, Preisingert Dávid fogta, a já­tékmester Illést pedig Kerényi követte mindenhová (bizony, elég távolról). Épeszű ember azt várta volna el, hogy a lété­ért küzdő viharsarki játéko­sok foggal-körömmel küzde­nek majd minden labdáért, és a rájuk kiosztott embert akár egyszerű eszközökkel is, de távol tartják majd a kapujuk­tól. Nos, már a meccs elején látszott, ebből nem sok fog megvalósulni. Az MTK rög­tön rátelepedett ellenfele tér­felére, és jóformán az első pil­lanattól kapujához szegezte erőtlen vetélytársát. Jellemző volt, hogy az első tíz percben három szabadrúgást rúghat­tak a kék-fehérek nagyon ve­szélyes helyről, a 15. perc pe­dig meghozta az első igazi, gólt ígérő akciót, amelynek végül Vámos vetett gátat. A választámadásnál Belvon ha egy kicsit határozottabb, gólt érhetett volna el, erre bizony, nagy szüksége lett volna csa­patának, hiszen a fővárosi já­tékosok a párharcok 95 száza­lékából győztesen jöttek ki, s ebből építkezve, egymás utánban alakították ki a szebbnél szebb akciókat. Hal­mai, Illés és Madar ahogy megszerezték a labdákat, ugyanazzal a lendülettel dob­ták támadásba a csatárokat, akik történetesen remek na­pot fogtak ki. A választékból Preisinger kezdte a gólgyár­tást, ami után egy perccel csakis Vámos fantasztikus tornamutatványának köszön­hető, hogy Orosz emelését ka­pufára tudta rúgni. Mint ké­sőbb kiderült, a kapus bra­vúrjával csak elodázta Orosz találatát. Az mindenképpen Főszerkesztő': dr. Árpási Zoltán. Felelős szerkesztő: Niedzielsky Katalin, Seleszt Ferenc. Kiadja a Népújság Kft. Felelős kiadó: dr. Tóth Miklós ügyvezető igazgató. Szerkesztőség és kiadó: 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4. Levélcím: 5601 Békéscsaba. Pf. 111. Telefonszámok: központ (66) 450-450; sportrovat: 451-114; Szerkesztőségi telefax: (66) 441-020. Kiadói telefax: (66) 450-198; Hirdetésvezető: Nánási János. Telefon: (66) 446-552, fax: (66) 441-311; Terjesztésvezető: Rajtár János. Telefon/fax (66) 453-710. Az előfizetők részére terjeszti a Népújság Kft. az ügynökségein keresztül. Árusításban terjeszti a „DELHIK" Rt. Békés megyei üzeme, Békéscsaba Szabadság tér 1—3. Telefon (66) 443-106 és egyéb terjesztő szervek. Előfizethető a kiadónál (5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4.), valamint a területi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással. Előfizetési díj egy hónapra 745 Ft, negyedévre 2235 Ft. Készül: a COFINEC Hungary Rt. Kner Nyomda, Békéscsaba, Baross út 9—21. Nyomdaigazgató: Péter István. HU ISSN 12151068 furcsának tűnt, hogy a kék-fe­hérek az első félidőben ilyen kevés ellenállásba ütköztek a vendégek élet-halál harcának tudatában. A második játékrész elején, ha netán még valaki kételke­dett volna, Orosz eloszlatta a kételyeket góljával. Pásztor hiába hajtott végre szerkezeti változtatást (Czipó lépett ki Oroszra és Diczkó lett a söp- rögető), a támadások tovább­ra is meddőnek bizonyultak, ezek csíráit Halmaiék nagyon korán elfojtották, és a véde­lem is átjáróháznak bizo­nyult. Hogy ez minek köszön­hető? Azt nehéz kitalálni, de egy biztos: a labdát levenni, pontos helyre passzolni, küz­deni, kúszni-mászni úgy tűnt, erre a meccsre elfelejtettek a csabai fiatalok. A korábbi meccsekkel ellentétben most feltett kézzel lépett pályára, egyszerűen képtelenek voltak koncentrálni. Ha Vámos nem véd olykor gólnak látszó lab­dákat a kapott gólok mellett, akkor bizony, könnyen na­gyobb is lehetett volna a kü­lönbség. Az MTK játékosai mosolyogva, a nagy meleg el­lenére még csak meg sem iz­zadva játszadoztak, és szerez­tek kellemes délutánt szurko­lóiknak. S ha már a drukke­reknél tartunk, vagy ötven lelkes csabait számlálhattunk a stadionban, akik kedvence­ik elégtelenje mellett csillagos ötöst érdemeltek: 4—0-nál úgy zengett a hajrá, lilák, mint ha döntetlen lett volna az eredmény. Ha más nem, legalább ők többet érdemel­tek volna... Ezen a délutánon egy gárda volt a pályán, az eredmény mutatja, melyik. Ami pedig a találkozó 78. percében tör­tént, az pontosan ráillik a vi­harsarkiak egész évadbeli produkciójára: „Fülöp elfek­tetett két védőt, majd a ka­pust, és utána két méterről az üres kapu oldalhálójába emelt.” Vagyis a Csabának legalább akkora volt az osztá- lyozós helyek valamelyikének elérésére, mint a csatárnak akkor a góllövésre, hiszen a gárda az utolsóelőtti fordulóig kedvezőbb pozícióban volt ve- télytársainál. A két méter üres kaput még kisodródva is be kell rúgni... Na majd leg­közelebb, mondhatnánk, de hamar ráébredünk arra, nincs legközelebb... Szegedi Zsolt Az NB I-es labdarúgó-baj­nokság végeredménye 1. Újpest 21 10 3 62—26 73 2. FTC 20 7 7 63—43 67 3. Vasas 19 7 8 66—41 64 4. Győr 18 9 7 47—31 63 5. MTK 17 7 10 60—35 58 6. Vác 15 6 13 45—47 51 7. ZTE 15 5 14 58—42 50 8. Gázszer 1213 9 55—45 49 9. DVSC 13 9 12 46—48 48 10. BVSC 12 10 12 49—43 46 11. Diósgyőr 12 8 14 46—41 44 12. Siófok 11 8 15 38—43 41 13. Haladás 9 9 16 38—47 36 14. Kispest 10 6 18 41—57 36 15. Tiszakécske 8 8 18 36—75 32 16. Videoton 7 10 17 43—58 31 17. Békéscsaba 7 10 17 28—61 31 18. Stadler 4 10 20 29—67 22 A Stadler FC és a Békéscsaba elbúcsú­zott a legmagasabb osztálytól, a Videoton és a Tiszakécskc ezen a héten oda­visszavágó alapon osztályozót játszik a III. kér. TVE-vei és a Soproni Matávval. Ez történt még... Diósgyőri FC—Videoton FCF 4—1 (3—1) Gázszer FC—Ferencváros 2—2 (0—0) Győri ETO FC—Tiszakécske 2—1 (2—0) Siófoki Bányás—DVSC­Epona 1—1 (0—0) Zalahús ZTE FC—Vác FC- Zollner 2—0 (2—0) BVSC-Zugló—Vasas Danubi­us 3—3 (0—1) Újpesti TE—Kispest HFC 2—2 (1—2) Ilzer Stadler—Haladás-Milos 3—2 (2—2) Edzői nyilatkozatok Egervári Sándor, az MTK edzője: — Örülök a győzelemnek, amit helyenként jó játékkal értünk el, másrészt sikerült elosz­latni a kétkedők feltételezését. Akármi is lesz Pásztor kollé­gám sorsa a következőkben, sok sikert kívánok neki és csapa­tának. Pásztor József, a Békéscsaba edzője: — Nem voltunk egy súlycsoportban. Éreztem a Diósgyőr-meccs után, hogy a csa­patból egy páran feladták. Féltem, hogy az első kapott gól után jön a többi, és ez így is történt. Úgy tudtunk volna partiban lenni, ha ugyanúgy kúszunk-mászunk-küzdünk, mint korábbi meccseink zömén. Ennek nyomát ma fel sem lehetett fedezni. Ha minden meccsen így játszottunk volna, mint ma, mindig kikaptunk volna. — Mintha hiányzott volna a tűz a játékosokból. — Úgy látszik, tűzött a Nap eléggé, és ez elég volt nekik. Volt olyan játékos, aki védőt játszott, és egy szabálytalanságot nem csinált. Ez azt hiszem, mindent elmond. Ha egy Molnár megcsinálja azt 4—0-s állásnál, hogy harcosan elsodorja az el­lenfelét, akkor igenis nekünk is meg kell csinálni, akik a létün­kért küzdünk. — Mit mondott az öltözőben, amikor bementek mérkőzés után? — Nem mondtam semmit. Ismerem magamat, ha beszélek, azt hiszem, elég sok játékos megsértődött volna. Már a mérkő­zés előtt eldöntöttem, nem fogok szólni, nem mérgelem fel magam, így akarok elmenni szabadságra is. Meg hát a meccs után már nincs semmi értelme a letolásnak. — Csalódott e mérkőzés láttán? — Nem ma estünk ki, hanem főleg a hazai mérkőzéseken, ahol nagyon sok pontot elhullajtottunk. Több meccsen jobbak voltunk ellenfelünknél, mégsem voltunk képesek nyerni. Ez volt a döntő. Meccsmorzsák A legvékonyabb szalmaszál még mindig ott van ahhoz, hogy elérje az osztályozós he­lyet a Békéscsabai Előre FC, de ennek mondhatni ma estig el is kell dőlnie. Mégpedig amiatt, hogy a Tiszakécske csapata a télen leigazolta az NB III. Mát­ra Csoportjában szereplő Szé­chenyi VSE 26 éves középpá­lyását, Oravecz Gusztávot, aki­ért úgy egyeztek meg, hogy 1 050 000 forint+áfát fizet az él­vonalbeli gárda. Nos, ennek el­ső részét, 600 000 forint+áfát ki is fizettek a tiszakécskiek, azóta azonban hiába várja a fennma­radó összeget az NB III-as csa­pat, nem kapták meg, akik a szövetséghez fordultak, ahol jogerősen május 26-ában szabta meg a testület, hogy fizessen a Tiszakécske. Sőt, azt is kilátás­ba helyezték, ha az NB I-es csa­pat nem fizet, minden egyes mérkőzés után három pontot le­vonnak a kiesés ellen küzdő adóstól. Márpedig egy fillért sem utalt át azóta sem a Tiszakécske a Szécsényi VSE- nek. Igaz, másnap ezt a kécskei elnök, Szabó Tamás cáfolta, s kategorikusan kijelentette, már­pedig ők kifizették az amatőr státuszú játékosért az összeget. Vélemények A MÉRKŐZÉS ELŐTT. Diczkó Csaba: — Bí­zom az egy pont megszerzésében, ami elegendő az osztályozós hely megszerzéséhez. Fazekas Zsombor: — Reménykedünk, talán egy pont elegendő a bentmaradáshoz. Jankulár Istáván, a Békéscsaba technikai vezetője: — Az ellenfeleken kívül az időjárással is meg kell küzdenünk. Marik László, a Békéscsaba pályaedzője: — Kényszerpályán vagyunk. Akármennyire is remnytelennek tűnik, megpróbálunk pontot sze­rezni, csak ez adhat esélyt az életben maradásra. Sebők Vilmos, a Békéscsaba autóbuszvezető­je: — Kíváncsi leszek, vajon milyen vastagságú lesz az az utolsó szalmaszál. Dobi Róbert: — Nagyon bízom a srácokban, úgy érzem, megszerezzük azt az egy pontot. Juhász Gyula, a Békéscsaba technikai vezető­je: —- Ha mindenki átérzi a szorult helyzetünket, akkor a megszerzett egy pont óriási segítség lehet. A SZÜNETBEN. Novotny Zoltán, a Magyar Rádió sportriportere: — Osztálykülönbség van a két csapat között. Újvári Gábor, az Aloha-produkció munka­társa: — Már most látszódik, hogy valószínűleg a meccs után nem egy osztályban játszik majd jö­vőre a két gárda. _ A MÉRKŐZÉS UTÁN. Királyvári Károly, a Békéscsaba volt játékosa, az NB III-as Békés edzője: — Nagyon sajnálom a csapatot... Juhász Gyula: — Sokkal jobb volt a fővárosi gárda, nem ezen a meccsen ment el a bajnokság. Jankulár István: — Csak a lelkes szurkolóink nem adták fel... Vasas Zoltán: — Ezen a meccsen úgy kellett volna felmenni a pályára, ahogy a korábbi meccseinken, ma valahogy nem lehetett érezni a tüzet bennünk. Szabó Zoltán, a Békéscsaba gazdasági mun­katársa: — Magyarország legjobb csapata az MTK, egy százalék esélyünk volt, az én vélemé­nyem is az, hogy nem itt estünk ki. Kettős forduló, kettős győzelem Békéscsabai VSC—Tipográfia 10_8 (4-3, 2—1, 2-3, 2-1) OB I B-s vízilabda-mérkőzés, Békéscsaba,,200 néző. V.: Orbán, Bajusz. Békéscsaba: MÁTÉ — Szilvásy 2, Balázs, LUKÁCSI 1, DÁVID 1, Laczó P., Jámbor 1, HUBER 4, Puha, Bíró, Borsos, Gyebnár, dr. Szlávik 1. Edző: dr. Szlávik Győző, Csabai Zoltán. Az ellenfél do­bói: Bánhegyi 4, Bozsó, Vígh 2—2. Kiállítások: 11, ill. 10. Négyméteresek: 1/1, ill. 0/0. A rájátszás első körében a fővárosban 10—5-re nyert a Tipográfia. Nem véletlen, hogy a csabaiak fogadkoztak, vissza kell vágni az akkor is érdem­telenül elszenvedett vereségért. Nem így kezdő­dött a mérkőzés, hiszen villámrajtot vettek a ven­dégek, és már 3—1-re is vezettek, amikor megráz­ták magukat a csabaiak és fordítottak. Csupán a harmadik negyedet engedték ki a kezükből, ami­kor sűrűbben cseréltek, de még így is némi előnnyel zárták három negyed után a találkozót. A finisben a Tipográfia megpróbálkozott mindennel, sőt a játékvezetők is, de a lendületesebb és kevés­bé fáradékony békéscsabaiak végül is megérde­melten győztek, így a rájátszásban négy győzel­mük és öt vereségük van, ami már elégnek tűnhet a bennmaradáshoz, ráadásul még olyan csapatok­kal játszanak, akik a tabellán mögöttük vannak, így a Kecskeméttel és a Miskolccal. Békéscsabai VSC—Bánki Donát Főiskola 12—4 (1—1, 5-1, 2-2, 4—0) OB I B-s vízilabda-mérkőzés, Békéscsaba,,200 néző. V.: Kádár, Orbán. Békéscsaba:, MÁTÉ — Szilvásy 1, Balázs, Lukácsi 2, DÁVID 3, Borsos, Laczó P. 1, JÁMBOR 2, HUBER 2, Puha, Bíró, Pásztor, dr. Szlávik 1. Edző: dr. Szlávik győző, csabai Zoltán. Az ellenfél dobói: Fülöp 2, Fáy, Kovács 1—1. Kiállítások: 8, ill. 1. Négy méteresek: 1/1, ill. 2/0. Az alsóházi rájátszás listavezetője, a Bánki Donát Főiskola érkezett a kettős mérkőzés második nap­ján, vasárnap Békéscsabára. Igaz, a fővárosiak erősen tartalékos csapattal jöttek, hiszen a vizs­gák miatt sok volt a hiányzójuk. Az első játék­részben ettől függetlenül meg­látszott, hogy rutinos csapat, hi­szen mindössze egy-egy gól esett, ám ezt követően a már szombaton lendületbe került Bé­késcsaba ellenállhatatlannak bi­zonyult, ötször egymás után megzörgette Torda kapus háló­ját, aki egyébként ettől függetle­nül jól védett. A harmadik ne­gyedben a békéscsabai legjob­bak is pihentek, jobbára a máso­dik sor szerepelt, majd a finisben ismét a rutinosabb régi pólósok tűzijátékot produkáltak a főváro­si kapu előtt, és magabiztosan, még ilyen arányban is megérde­melten nyertek. Az OB I B alsóházának ráját­szásában, három fordulóval a zá­rás előtt a sorrend: 1. Bánki Do­nát 25, 2. MAFC 17, 3. Kecske­mét 16, 4. Békéscsaba 16, 5. Miskolc 13, 6. Tipográfia 12, 7. Neptun 11 ponttal. A négygólos Huber egyik nagy lövése a Tipográfia ellen, Hor­váth (9) szeretné blokkolni a labdát, kevés sikerrel, ugyanis ebből is gól született. Akik figyelik az akciót: Bánhegyi (13), dr. Ugrin (10), Borsos (11) FOTÓ: KOVÁCS ERZSÉBET

Next

/
Oldalképek
Tartalom