Békés Megyei Hírlap, 1998. április (53. évfolyam, 77-101. szám)

1998-04-01 / 77. szám

Meztelen a trónörökös keresztlánya Szegény Károlyt még az ág is húzza: amelyik asszonnyal csak kapcsolata van, az kínos hely­zetbe hozza a brit trónörököst. A legújabb e sorban a 26 esz­tendős Tara Palmer-Tomkin- son, aki a herceg keresztlánya. Az ifjú hölgy Joe Simon hollywoodi producer kerti mu­latságán okozott feltűnést, ami­kor az úszómedencében félmez­telenre vetkőzött. A királyi ház­nak különösen kényelmetlen le­het a dolog, mert Tara alkalman­ként nevelőnőként is dolgozott Károly fiai mellett. A 26 éves nő tettére egyébként van magyará­zat: filmsztár szeretne lenni, ért­hető hát, ha egy filmes búbján produkálja magát. Elkelt a Rolls Royce. Münchenben a BMW AG bejelen­tette, hogy 340 milüó fontért megveszi a Rolls Royce-t a Vickers Plc-től. Több ajánlat is volt, köztük a Volkswagené, de a BMW volt a legígéretesebb fotó: feb-rf,uters Az oldalt a Ferenczy Europress anyagainak felhasználásával összeállította: Mészáros Csilla TARKA OLDAL 1998. április 1., szerda magányosan kóborló, öreg elefántok állítólag előre megér­zik haláluk közelgő óráját. El­vonulnak rejtekhelyükre, s ott adják vissza lelkűket az elefán­tok égi urának. A búvóhely meglelése minden vadorzó, ele­fántcsont-kereskedő és kincske­reső álma-vágya. Afrikában már századok óta keresik. Minded­dig eredménytelenül. Tudósok áldozták fél életüket arra, hogy az elefántok között töltve napjaikat megfigyeljék az ormányosokat, megfejtsék sajátos nyelvüket, jelbeszédüket, szoká­saikat. Sok mindenre rájöttek, ki­véve ezt az egyet. Ma sem tudni pontosan, hogyan és hol halnak meg a kóborló öreg ormányosok. A bennszülöttek és a kutatók jól tudják, hogy az elefántok körében szabályos halottkultusz él. Úgy viselkednek, mintha tu­datában lennének az elmúlás­nak, mintha megadnák halotta- iknak a végtisztességet, sőt, mintha el is temetnék őket. Ha a benn­szülöttek ej­tenek el egyet-egyet a vetemé- nyükbe gá­zolok közül, a húsát „fel­dolgozzák”, s a megölt állat csontja­it titokban máshová vi­szik, nehogy a bűnjelek elárulják őket. Nem kis döbbene­tükre azon­ban rendsze­resen tapasztalniuk kell, hogy a széthordott csontokat a csor­da tagjai összegyűjtik és visszaviszik a tetthelyre. Ha pedig a csor­dában beteg­ség miatt pusztul el egy-egy ál­lat, a többiek szabályosan eltemetik. Több réteg gallyat hor­danak a te­temre, majd földet hány­nak rá és le­döngölik a halmot. A dögevők nem is tud­ják szétszed­ni a különös sírhantot, ahova még sokáig vissza-visszajárnak az életben maradottak. Az ormányos óri­ások nem nyúlnak más állatok csontjaihoz, mert pontosan tudják, melyik az elefántcsont. Az öreg elefántok hatvanéves koruk táján szoktak meghalni, de nem végelgyengülésben. Áll­kapcsukban a hátsó őrlőfogak hatszor nőnek ki életük során. Amikor az utolsó sorozat is el­kopik a kemény növényi rosto­kon, fakérgen, nem tudják többé eléggé megrágni az eleséget. Szinte egyben nyelik le a füvet és gallyakat, de ebben a formá­ban már nem tudják megemész­teni. Egyre többet és többet kell enniük, s egyre puhább növény­féléket kell találniuk. Kiváló emlékezőképességük elvezeti az öreg állatokat az életük során megjárt mocsarakhoz. A mocsa­rak peremén ugyanis sok a zsen­ge, puha szárú növény. Ahogy azonban egyre inkább lelegelik a partszegély növényzetét, bel­jebb és beljebb kényszerülnek a mocsárba, ahonnan nem tudnak kijönni, végül elnyeli őket a sár­tenger. Elefántok öregkora Mimij a gyémántváros Elton John nehéz hónapjai Az orosz várost |T~3iSr püléstol ! 193 kilo­Mimijnck hívják, 30méter. Az egyet- ezcr lakosa van és itt J/M íny *en megoldás a re­mindenki a drágakő- 'l \\ // \\j/y pülő, de az még az vekből él. Egy itt dől- V y y/ itteni fizetések mellett gozó geológusnő, bizo­nyos Jckatyerina Nyikolá- ‘ jevna 1955-ben vette észre, hogy abban a patakban, amiben a tányérját mosta, gyémántda­rabkák úszkálnak. Egy régi orosz mondás sze­rint „amikor az Úr szétosztotta a világ kincseit, Szibériánál megfagyott a keze, ezért oda túl sokat hullatott”. Nem akármilyen kontraszt feszül a világ legtisztább, leg­szebb drágakövei és lelőhelyük között. Mimijben télen nem rit­ka a mínusz hetven fok és a leg­közelebbi csatlakozóhely a transzszibériai vasúthoz a tele­zz is drága. A bérek itt sok- / kai magasabbak, mint Oroszhon más tájain, de hát az élet és a munka is legalább ennyivel keményebb. Ä lelőhely maga 400 méter mély, három kilométer átmérő­jű kráter, amiből nyolcezer em­ber hordja szünet nélkül a követ a kráter szélén kanyargó veszé­lyes szerpentinen felfelé, ahol nagy és modem gépek választ­ják el a követ a drágakőtől. Az eredményt nem grammban, ha­nem annak ötöd részében, ka- rátban mérik. Naponta legalább ötszáz karát a „termés”, ami 3,5 millió dollárt ér. Sir Elton John jelenleg Ausztrá­liában turnézik, még­pedig a hozzá stílus­ban és korban is kö­zelálló amerikai barátjával, Billy Joel- lel. A nézők legnagyobb csodálko­zására Sir Elton világhírűvé vált dalát, a Candle in the Wind­et nem ő, hanem Joel ének­li. A kérdésre, hogy mi az oka, az 51 éves brit sztár így felelt: „Soha többé nem akarom elénekelni ezt a dalt. Lady Diana halálára ír­tam, a temetésen énekeltem — ez volt az egyetlen alkalom. A közönség viszont követeli — így született a kompromisszum.” Sir Elton azt is be­vallotta, hogy barátja, Gianni Versace, majd Lady Di halála annyira megviselte, hogy ismét a pohárhoz nyúlt. „Remé­lem, alkoholista nem leszek, de nagy a kísértés” — is­merte el. // / // / s •• TŐZSDEI ES TŐZSDÉN KÍVÜLI ERTEKPAPIR-KERESKEDELEM a CB Bróker BG-nél. jIlii,-­Keressen fel minket, ha részvényeit érté­kesíteni vagy pénzét kedvező feltételek mel­lett befektetni szeretné. Részvényektől a kárpótlási jegyeken át az állampapírokig nálunk minden értékpa­pírjával kereskedhet. CB BRÓKER RT., Békéscsaba, Szabadság tér 11—17. II. em. ~ I Telefon: 453-338, (20) 561-534. s. velünk a rásíwr-- ~“'iept Március 23-ától április 11-éig húsvéti akciós árakkal várjuk az ország valamennyi CSEMEGE - Julius Meinl üzletében Cs.J. M. Krémtejföl, 500 ml Tarja füstölt - főtt, kg Lapocka bőrös, füstölt - főtt cs. n., kg Parasztkolbász, kg Nosztalgia finomliszt, 1 kg Csemege uborka 6-9 cm, 720 ml Sweet Point Zselés tojásdrazsé, 100 g Alpia csokoládé 8 ízben, 100 g Tele sós kréker keksz, 130 g Arany Ászok sör, 0.51 Olaszrizling száraz, 11 (Kecel) BB Doux édes pezsgő, 0.751 Crepto Virág eü. papír, 4 tekercs Tomi Color Erő és Kék Erő mosópor utántöltő, 5-4 kg Figyelem! Akciós áraink a készlet erejéig érvényesek! MINDEN JÓT KÍNÁLUNK! m­115,­J&pT,­1199,­mr,­939,­m­679,­M­48,­m­125,­59,­m­99,­M­65,­69,­Mu 95,, 259,-,, m­149,­1249,­DAEWOO teherautók szenzációs áron! FSO pickup EU 1 motorral 1 299 000 Ft + áfától. Lublin II. kisteherautó EU 1 motorral 1 590 000 Ft + áfától. Avia billenő fülkés teherautó EU 2 motorral 3 000 000 Ft + áfától. Használt autóját beszámítjuk. p A TflDIÍ Vfi Szeged, Napos út 6. kedvezőhitellehtőséget biztosítunk. L‘31V/1) 1L iVIl* Tel.: (62) 488-177. ingyen ha EZ NEM ÁPRILIS ELSEJEI TRÉFA! Ma (április 1-jén) minden vendég ingyen vágathat hajat a férfifodrászat lO Békéscsaba, Wlassics st. 5/1. sz. alatti üzletében. | Nyitva tartás: 6—19 óráig. • Telefon: (66) 454-232. NEM KELL SZEGEDRE UTAZNIA, hogy termékét, szolgáltatását, , vállalkozását Csongrád JÖjAr megyében is meg- CSONGRÁD ismertesse! AW MEGYE NAPILAPJA! 1 auditdlt példányszám: 67 021 db, napi 185 000 olvasó. HIRDETÉSÉT FELADHATJA A NÉPÚJSÁG KFT. BÉKÉSCSABA, MUNKÁCSY U. 4. sz. alatti hirdetésfelvételén ! Tel.: 66/446-552 Fax: 66/441-311 HÚSVÉTI 5—10%-os árengedmény A FAGYÖNGY BÚTORÁRUHÁZBAN! Cím: Békéscsaba, Bajza u. 15. Nyitva: hétfőtől péntekig 9—18 óráig, szombaton 9—13 óráig. Telefon/fax: (66) 447-363. (9264l Borovi fenyőből (nem pozdorjából) készült szekrények, komódok, ágyak, asztalok, ülőgarnitúrák, kárpit választással! Parkolni lehet az udvarran! mBBBmMm&mmBnBBBMbmmMmatiMBMmKUKm A / / ll.AI-tTVA 194S-BEN K MINDEN ELŐTT I REKES MEGYEI HÍRLAP kézbesítésére munkatársat keresek. Olyan korán kelő, pontos, megbízható jelentkezőt várok, aki säHal naponta eljuttatja az újságot az előfizetőknek, beszedi a díjat és új előfizetőket szervez. Jelentkezni lehet a Békés Megyei Hírlap ügynökségén Kristóf János ügynökségvezetőnét, Medgyesegyháza, Sport u. 1. Tel.: 06 (68) 440-579. Msr&m Wísis. cLTöícd íüiöfS/Sloli int SfSb c. jrifg jj 2'd'SíííJu. nlftl'ü! S3

Next

/
Oldalképek
Tartalom