Békés Megyei Hírlap, 1998. március (53. évfolyam, 51-76. szám)

1998-03-13 / 61. szám

1998. március 13., péntek SPORT tRÉKÉS MEGYEI HÍRLAP Most Malmőbe készül Szentesi Szabolcs, de a végcél az Újvilág A 75 éves Csabai Pál köszöntése ta mindig akad, hiszen a telepü­lés elsők között nyerte el a Nemzeti Sportváros címet, ami azt jelenti, élénk élet folyik Szarvason. Különösen akkor akadt sok feladata, amikor még NB I-es volt a kézilabdacsapat, s a város labdarúgógárdája kö­zel került az NB I-hez. A kosaraslányok is több, mint egy évtizede a legmagasabb osz­tályban küzdenek a pontokért, ezért velük is rendszeresen fog­lalkozik. A szép jubileum alkalmából dr. Tóth Miklós egy ajándékko­sarat, Varga Gyula, a Nemzeti Sport tudósítóhálózatának ve­zetője pedig égy gravírozott órát nyújtott át Csabai Pálnak. Továbbjutás Az egyetemi-főiskolás női kosár­labda-bajnokságban kitűnően szerepelt a Körös Főiskola együt­tese. A gárda a debreceni és egri ellenfelén túljutva már az ország legjobb hét csapata között van. A döntőbe jutásért a Testnevelési Egyetem együttesével játszanak. A csapat gerincét a Szarvason ta­nuló kosarasok adják. A legutóbbi továbbjutás iz­galmas körülmények között dőlt el. Az első találkozón, Egerben húszpontos hazai siker született. A visszavágón a remekül küzdő hazaiak a rendes játékidő végéig a húszpontos hátrányt ledolgoz­ták. A hosszabbítás remekül si­került, itt tudták kivívni a to­vábbjutást. Eredmények: Egri TK— Körös Főiskola 71:51 (42:29). Eger. V.: Sipos, Vajh. Körös Fő­iskola: Hegedűs (9), Pasek (14), Kepenyes (2), Püski Zs. (6), Bobvos (12/9). Cs.: Püski M. (4), Pljesovszki (4/3), Szenteszki M. (-), Sarkadi (-), Szenteszki A. (-). Körös Főiskola—Egri TK 90:68 (77:57, 46:30). Szarvas. V.: Szalontai, Darida. Körös Főiskola: Hegedűs (20), Pasek (6), Bobvos (19/9), Püski Zs. (2), Kitlinszkaja (38). Cs.: Pljesovszki (3/3), Püski M. (2), Szenteszki M. (-), Sarkadi (-), Kepenyes (-), Szenteszki A. (-), Novodomszki (-). Megbízott edzők: Gál Sándorné, Iványi László. Továbbjutott a Körös Főiskola 141:139-es kosár­aránnyal. Szombaton repülőre ül Szentesi Szabolcs, a Békéscsabai Belvá­rosi DSK úszója — irány Malmö, ahol az idei világkupa­sorozat egyik állomásán lép rajtkőre a jövő hét elején, ked­den és szerdán. Természetesen a két fő versenyszámában, a 100 és 200 méteres hátúszásban rajtol, de elindul a magyar vegyesváltóban is. Eddig nem volt jellemző, hogy magyar versenyzők elin­duljanak a világkupa-viadalon, Deutsch Tamás volt a kivétel, akire akkoriban azt mondták: partizán akció volt részvétele. Most viszont a szövetség áldá­sát adta a négy utazóra, pénzzel azonban célirányosan nem tá­mogatja a kiutazást. Tulajdon­képpen néhány vidéki edző összefogásának köszönhető a részvétel, ugyanis szerették vol­na, ha tanítványaik rangos ver­senyen is megmérettetnek. En­nek szellemében „beszélt össze” a szentesi tréner, Sóti Richárd, a miskolci Fázold Henrik, a békéscsabai Budavári István, hogy a négy vidéki fiatal tehetséggel, a békéscsabai Szentesi Szabolccsal, a szentesi Bessenyei Tamással, a miskolci Kerékjártó Tamással és a hód­mezővásárhelyi Szabó Gáborral kiutaznak Svédországba. — Lesz formábahozás is? — kérdeztük Szentesi Szabolcsot. — Amennyire lehet, ugyanis két hete egy vírusos fertőzésen estem át, ami magas lázzal járt, és egy hetet ki is kellett hagy­nom. Igaz, erőben addig még utolérhetem magam, ám állóké­pességben aligha. Ezért várha­tóan inkább a száz méter lehet most sikeresebb. — Előny vagy hátrány, hogy rövidpályás, azaz huszonöt mé­teres uszodában rendezik a via­dalt? — Ez egyénenként változó, én lassan fél éve a belvárosi uszodában készülök, amely rö­vidpályás, ezért lehet, hogy előny számomra. — Ez lesz az idei fő verse­nyed? — Ez csak egy állomás, mi­ként az áprilisi luxemburgi via­dal is. A fő verseny majd a júli­usi országos bajnokság lesz. — Viszont arról is hallot­tunk, hogy meghívót kaptál egy egyesült államokbeli egyetem­től is. Ez nem meglepő, s tudjuk, hogy szeretnél az Újvilágban tanulni a nyári érettségi után. Szentesi Szabolcs — Bármily hihetetlen, telje­sen váratlanul kaptam egy aján­latot néhány napja a Chicagó- hoz közeli Iowa város egyete­métől. Itt sok kanadai, új-zélan- di, de lengyel és román sportoló is úszik. Az én vágyam az, hogy lehetőleg ott folytassam a spor­tolást és a tanulást, ahol Szaba­dos Béla, vagyis Los Angeles­ben. — „Összejön" az is? — Szabados Béla segít ab­ban, hogy odakerüljek, de raj­tam múlik a legtöbb. Most nem is annyira az úszáson, mert az eredményeimet már ismerik. Sokkal inkább azon, hogyan si­kerül a S AT-vizsga, a matek és angol felvételi. Egyet csináltam már január vége felé Budapes­ten, amely nyolcszáz pontot ért. Ezzel már nagyon sok amerikai egyetemre bejuthatnék, így vél­hetően az iowaira is, de én, mint említettem, a Los Angeles-in szeretnék tanulni, ahová nyolc- százhúsz pont kell a bekerülés­hez. Ezért május elején újabb felvételi vizsgát teszek, amelyre FOTÓ: LEHOCZKY PÉTER már jelentkeztem is. De hogy a példánál maradjak: a leghíre­sebb columbiai egyetemre ki- lencszáz pont kell. — Hogyan zajlik egy ilyen felvételi? — Négy órát adnak a felada­tok megoldására, amely mint említettem, matematikából és angolból áll. Ezt az egész idő­szakot hét részre bontják, há­rom a matekra, négy az angolra jut. A matematika nem volt ne­héz, az angol annál inkább. Ugyanis nem a nyelvtanra he­lyezik a hangsúlyt, hanem a szövegértelmezésre, a szókincs­re. Ami érthető, hiszen kint egy árva hangot sem beszélnek ma­gyarul az egyetemeken. De most a közelebbi cél a malmöi viadal, ahol szeretnék eredmé­nyesen helytállni. Aztán az úszás mellett folytatódhat az in­tenzív tanulás. Néhány hónapja az iskolai oktatás mellett ma­gántanárhoz is járok, hogy az angol felvételim még sikere­sebb legyen. Jávor Péter Bensőséges ünnepségre került sor tegnap Szarvason, ahol la­punk legrégebbi tudósítóját, a 75. születésnapját ünneplő Csa­bai Pált köszöntötte kiadónk igazgatója, dr. Tóth Miklós. De nemcsak a Békés Megyei Hírla­pot, hanem a Nemzeti Sportot is — amellyel éppen egyidős „Pali bácsi” — rendszeresen tu­dósítja Csabai Pál a Körös-parti város eseményeiről, ezért a két lap közösen köszöntötte tudósí­tónkat. Csabai Pál idestova ötven év­vel ezelőtt kötelezte el magát a két lappal, azóta rendszeresen találkozhatnak az olvasók nevé­vel. Bármi is történjen a Körös­parti város sportéletében, azon­nal jelentkezik, s hitelesen be­számol a történésekről. Felada­Csabai Pált (jobbraj köszönti dr. Tóth Miklós (balra) és Var­ga Gyula (középen) fotó: lehoczky Péter A környezetkímélő AGIP RF 2001 adutékotl gózataj növeli n motor teljesítményét, csök­kenti o fogyosztásól « o kö­pését, hosszabb élettarlomel biztosit. Sőt! A nagyrétéiben vásárié régeket most AGIP ajándékokkal és kedvező akciós ajánlattal várják az AGIP-kereskedők. Keresse fel AGIP kereskedőjét; < Atlasz Kft. Békéscsaba, liplók Attila a. 7. Tel.: 66/454-185 RF2001 odoiékolt gázolajért forduljon AGIP kereskedőjéhez, ahol mindig rugolmosan alkalmazkodnak az Ön igé­nyeihez. A garantáltan kiváló minőségű üzemanyag-kínála­ton tál kedvező fizetési kondí­ciókkal és 24 árán bekib szni- ütással állnok az Ön rendel­kezésére. SPORTMŰSOR PÉNTEK ASZTALITENISZ. NB I A. BEAC-Gamma—Orosházi MTK-Hungarotel I., női, 16.00. BIRKÓZÁS. Diák országos csapatbajnoki mérkőzés, Orosháza, Thék Endre utcai edzőterem, 16.00. ÜNNEPI SPORTPROG­RAM. Asztalitenisz. Diák­olimpia 5—6., ill. 7—8. osztá­lyos amatőr körzeti döntő, Bé­késcsaba, 9-es számú iskola, 9.00. Röplabda. Középiskolás leány városi döntő, Békéscsaba, Vásárhelyi Pál Szk., 9.00. Diákolimpia. II—III. korosztá­lyos leány megyei döntő, Békéscsaba, Szent L. u. iskola, 9.00. Teremfoci. 1. osztályos góliát torna, Békéscsaba, 2-es számú iskola, 8.00 órától. Játékos sportvetélkedő, Bé­késcsaba, városi sportcsarnok, általános iskolások 9.00 órától, középiskolások 11.00 órától. TEREMFOCI. I. Csarnok Kupa, Szarvas, sportcsarnok, 18.15. SZOMBAT ASZTALITENISZ. NB I A. Postás-Matáv II.—OMTK­Hungarotel L, női, 11.00. Béké­si TE 1.—Nagykálló, férfi, 11.00. NB I B. Csabai Konzerv SE—Kaposplast, férfi, 14.00. Csanádi Árpád KSI I.— OMTK-Hungarotel II., női, 11.00. NB R. Nyírbátor I.— Békési TE II., férfi, 11.00. Bé­kési TE I.—Soltvadkert, női, 15.00. NB III. Martfű- Szarvas, férfi, 11.00. Kisújszál­lás—Elésker Gyula, férfi, 11.00. KÉZILABDA. NB I B. Csa ba Előre KC—Dutép-Delfin, férfi, Békéscsaba, városi sport­csarnok, 16.00. Békési FKC— Mizse KC, férfi, 18.00. Gyulai SE—Kiskőrös, női, 16.00. Téli Kupa férfi-női torna, Újkí­gyós, sportcsarnok, 8.00. Vass Sándor női emléktorna. Fü­zesgyarmat, sportcsarnok, 9.30 órától. KOSÁRLABDA. NB I. Rá­játszás a 9—12. helyért. OSC- Közgáz—BSC Szarvas, női, 11.00. NB II. Hódmezővásár­hely—Békés, női, 10.00. Nagy­kálló—Gyula, férfi, 12.00. Nyíregyházi MGFSC—Békés­csaba, férfi, 11.00. Szentes— Mezőberény, férfi, 17.00. LABDARÚGÁS. NB I. Bé késcsabai Előre FC—BVSC- Zugló, Békéscsaba, Kórház ut­ca, 14.30, Vad (dr. Bozóky, Radvánszky.). NB III. Alföld csoport: Szarvas—Gyula, 14.30, Majoros. Megyei baj­nokság I. osztály: Mezőhe­gyes—Doboz, 14.30, Korim. Füzesgyarmat—OMTK, 14.30, jv.: Szolnok megyéből. Békés- szentandrás—Csorvás, 14.30, Kokavecz. Battonyai TK—Bcs. MÁV, 14.30, Pintér. II. osz­tály. Gyulavári—Kondoros, 14.30, Dajka. Dévaványa— Kunágota, 14.30, Domokos. NB I-es ifjúsági bajnokságért. BVSC—Békéscsabai Előre FC B, 11.00. BVSC—Békéscsabai Előre FC A, 13.00. Utánpótlás- korúak bajnoksága. Szolnoki Városi Sí—Békéscsabai Előre FC (U-14), 10.00. Szolnoki Vá­rosi Sí—Békéscsabai Előre FC (U-L5), 11.45. ÚSZÁS. I. békéscsabai or­szágos szenior verseny. Békés­csaba, Árpád fürdő, 14.00. TEKE. NB I. Gyulai SE Aranykereszt—Dunaújvárosi Atlétikai Klub, férfi, Hódmező­vásárhely, 10.00. TEREMFOCI. Farsang Kupa 5—6. osztályosok részé­re, Mezőberény, sportcsarnok, 8.00 órától. I. Csarnok Kupa, Szarvas, sportcsarnok, 10.00. TÖMEGSPORT. Március 15 Kupa, Szarvas, Fő téri isko­la, 8.00. VA SÁRNAP ASZTALITENISZ. NB I A. Harkány—Békési TE I., férfi, 11.00. KÉZILABDA. Vass Sán­dor női emléktorna. Füzes­gyarmat, 10.00 órától helyosz­tók, 13.20 órától döntő. KOSÁRLABDA. NB II. Szolnoki Olaj KK II.—Békési Áfész SE, férfi, 11.00 LABDARÚGÁS. NB III. Alföld csoport. Békéscsabai Jamina SE—Makó, 14.30, Ber­ger. Mélykút—Békési FC, 14.30, Bánóczki. Tótkomlósi TC—Gyomaendrődi Barátság, 14.30, Zábrák. Mezőberényi FC—Dömsöd, 14.30, Nagy I. Megyei bajnokság I. osztály. Csabacsűd—Szeghalom SC, 14.30, Takács. Mezőkovácsházi TE—Gyoma FC, 14.30, Bogyó. Magyarbánhegyes—Sarkadi Kinizsi, 14.30, Koch. Medgyes- egyháza—Nagyszénási' SK, 14.30, Tóth P. Méhkerék—Elek SE, 14.30, Hegedűs. II. osztály. Békéssámson—Vésztő, 14.30, Sztanojev. Kamut—Pusztaföld­vár, 14.30, Fejes. Kétsoprony— Medgyesbodzás, 14.30, Deme. Körösladány—Szabadkígyós, 14.30, Mátyás. Gádoros—Ka­szaper, 14.30, Kiss Z. Újkí­gyós—Csanádapáca, 14.30, Brusznyiczki. RÖPLABDA. Rájátszás a 11—18. helyért, NB I-es juni­or leány torna, Békéscsaba, Körös Főiskola, 11.00. ÚSZÁS. I. békéscsabai or­szágos szenior verseny. Békés­csaba, Árpád fürdő, 9.00. TERMÉSZETJÁRÁS. A mezőberényi természetjáró szakosztály Petőfi-emléktúrá- ja. Táv: 17 km. Találkozás: 8.40 órakor a mezőberényi Kossuth téri evangélikus temp­lomnál. HÉTFŐ LABDARÚGÁS. NB I-es tar­talékbajnokságért. Békéscsa­bai Előre FC—BVSC-Zugló, 13.00. am MEGYEI HÍRLAP A -ykwESz “k'-1 Közéleti napilap. Főszerkesztő: dr. Árpási Zoltán. Felelős szerkesztő: Niedzielskv Katalin, Seleszt Ferenc. Kiadja a Népújság Kft. Felelős kiadó: dr. Tóth Miklós ügyvezető igazgató. Szerkesztőség és kiadó: 56(H) Békéscsaba, Munkácsy u. 4. Levélcím: 5601 Békéscsaba. Pf. 111. Telefonszámok: központ (66) 450-450; sportrovat: 451-114; Szerkesztőségi telefax: (66) 441- 020. Kiadói telefax: (66) 450-198; Hirdetésvezető: Nánási János. Telefon: (66) 446-552, fax: (66) 441-311; Terjesztésvezető: Kiirtvélyesi Csaba. Telefon/fax (66) 453-710. Az előfizetők részére terjeszti a Népújság Kft. az ügynökségein keresztül. Árusításban terjeszti a „DÉLHÍR” Rt. Békés megyei üzeme, Békéscsaba Szabadság tér 1—3. Telefon (66) 443-106 és egyéb tcrjesz'tő szervek. Előfizethető a kiadónál (5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4.), valamint a területi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással. Előfizetési díj egy hónapra 745 Ft, negyedévre 2235 Ft. Készül: a COFINEC Hungary Rt. Kner Nyomda, Békéscsaba. Baross út 9—21. Nyomdaigazgató: Péter István. HU ISSN 12151068

Next

/
Oldalképek
Tartalom