Békés Megyei Hírlap, 1998. január (53. évfolyam, 1-26. szám)

1998-01-28 / 23. szám

© k 1998. január 28., szerda SPORT ^1 ) Győri László elnökségi tagnak kandidál Az MLSZ elnökjelöltjei A Magyar Labdarúgó Szövet­ség ügyvivő elnöksége kedden határozott arról, hogy mely el­nökjelölteket, illetőleg elnöksé­gi tag-jelölteket terjeszti a feb­ruár 21-i közgyűlés elé. Elnökjelöltek: Gál András, a Hungaro Kábel elnök-vezérigaz­gatója, Genzwein Ferenc, a monori Ecker Likőrgyár vezér­igazgatója, Hauk László számí­tástechnikai mérnök, ügyvezető — München Izsó Ignác ügyvéd, egykori válogatott labdarúgó, Kovács Attila, a Soroksári TE el­nöke, vállalkozó, Páva Zoltán or­szággyűlési képviselő, üzemgaz­dász, Takács László, az Aramis Plus Öltönyház üzlethálózat tu­lajdonosa, ügyvezető igazgató, a Dombóvári FC elnöke, Török Ferenc ügyvéd, olimpiai és vi­lágbajnok öttusázó, a Gerevich Közalapítvány alelnöke. Meglepő, hogy elnökségi tagnak Békés megyéből csak egyedül Győri László, egykori FIFA játékvezető kandidál. Elnökségi tagnak jelöltek: Baksa László, a Góliát FC elnö­ke, Berzi Sándor, az MLSZ nemzetközi bizottságának tagja, Borbényi János, a Győri ETO FC klubelnöke, Bozóky Imre FIFA játékvezető-asszisztens, Cseh László, a Komárom-Esz- tergom megyei Labdarúgó Szö­vetség elnökségének a tagja, Csende Sándor, a Hajdú-Bihar megyei Labdarúgó Szövetség elnöke, Dajka László, az MLSZ kispályás bizottságának elnöke, Dárdai Ferenc, a mohácsi labda­rúgó-szövetség elnöke, Dlusztus Imre, a Csongrád megyei Lab­darúgó Szövetség elnöke, Erdei Zoltán, a DVSC-Epona ügyve­zető elnöke, Fa Sándor, a Buda­pesti Labdarúgó Szövetség el­nöke, Farkas Gábor, a MVSC labdarúgó-szakosztályának igazgatója, Gál András, Geren­csér József, egykori NB I-es labdarúgó, Imrő János, a Komá- rom-Esztergom megyei LSZ el­nöke, Izsó Ignác, Kamarás Ist­ván, a Baranya megyei futball- szövetség elnöke, Kiss József, a Jutás FK Veszprém elnöke, Lázár Lajos, a PVSK labdarú­gó-szakosztályának elnökségi tagja, Lévai Tibor, a BLSZ el­nöke, Nagy Miklós, az MLSZ JT elnöke, Németh László, a Gázszer FC elnöke, Pados Zol­tán, a Zalahús ZTE FC labdarú­gó-szakosztályának elnöke, Ritter Imre közgazdász, Szániel János, a Rába ETO egykori ügy­vezető elnöke, Szepesi György, a FIFA örökös tagja, Szilágyi György, az UEFA ifjúsági bi­zottságának alelnöke, Szilvási József, a Somogy megyei LSZ elnöke. Török Ferenc, Vas Gé­za, a Heves megyei futballszö- vetség elnöke, Vértes Árpád, a Hévíz SE elnökségi tagja. Békéscsabáról öten Hétfőtől: Tatán a tornászok Szentpétervárra fel! jelszóval hétfőn edzőtáborba vonult a női felnőtt és junior tornász- válogatott keret. Ez az első közös összejövetel, két hétig tart és Kalmár Zsuzsa kapi­tány 11 versenyzőt hívott meg. A békéscsabaiak ötös különítményét Varga Adrienn és Nyeste Adrienn (edzőjük Lukács József), valamint Szikora Zsanett, Szabó Emese és Váljon Ágnes alkotja, velük Zsilinszki Tünde és Hajdú László tartott. — Sürget az idő — mondta tegnap érdeklődésünkre Kal­már Zsuzsa szövetségi kapitány. — A két Európa- bajnoki válogató verseny kö­zül az elsőt már február 21-éré kiírtam, bár lehet, hogy ezt — ha az edzők is úgy akarják — az előtte való napon sorra kerülő tomászbál miatt egy­két nappal előbbre hozzuk. Kurucz Erikával kapcsolatban a kapitány elmondta: ha „hozza” a versenysúlyát és megfelelő anyagerősségű gya­korlatot mutat be a nyílt válo­gató viadalon, akár már a kö­vetkező, márciusi központi edzőtáborra is meghívja. F. I. Nyeste Adrienn FOTÓ: LEHOCZKY PÉTER Később a Fradi ellen A Békéscsabai NKC NB I-es női kézilabdacsapata a Herz- FTC elleni január 28-ai bajnoki mérkőzését a két klub megálla­podása alapján a fővárosiak nemzetközi kupakötelezettsége miatt későbbi időpontban ren­dezi. A lila-fehérek pénteken 15 órakor a Gyulán edzőtáborozó NB I B-s Budapesti Postás SE csapatával játszanak előkészü­leti mérkőzést a városi sport­csarnokban. Gyulai vívók Vásárhelyen Hódmezővásárhelyen a hét vé­gén országos gyermek fiú rang­soroló tőrversenyt rendeztek, amelyen pástra léptek a Gyulai SE ifjú vívói is. A tíz egyesület 42 fiatal pengeforgatóját felvo­nultató mezőnyben Winkler An­dor edző tanítványai helytáll­tak. Csíki Dávid a döntő kapu­jában torpant meg, 5:4-es vere­séget szenvedett az MTK-s Mazzától. Csíki rosszabb talá­lataránnyal nem jutott a finálé­ba, végül a tizenkettedik helyen végzett. Kereskényi Kristófé ti­zenhatodik helyet szerezte meg. Az utánpótlás-viadalra a fő­városiak döntő fölénye volt a jellemző, a fináléba egyetlen vi­déki vívó sem jutott, a közép­döntőbe is csak egy-egy gyulai és hódmezővásárhelyi fiatal ke­rült. (v. I.) Március 14-étől június 21-éig A megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság tavaszi menetrendje A Békés Megyei Labdarúgó Szövetségben elkészítették az 1997—98. évi megyei II. osztá­lyú labdarúgó-bajnokság tava­szi idényének órarendes sorso­lását. A pontvadászat március 14-én kezdődik, a záróforduló összecsapásait június 21-én játsszák a csapatok. Az utolsó három fordulót egy időben játsszák az együttesek. Az ifjú­sági mérkőzések a felnőtt összecsapások előtt két órával kerülnek megrendezésre. 16. forduló. Március 14., szombat, 14.30: Gyulavári FC—Kondoros, Dévaványa— Kunágota. Március 15., vasár­nap, 14.30: Békéssámson— Vésztő, Kamut—Pusztaföldvár, Kétsoprony—Medgyesbodzás, Körösladány—Szabadkígyós, Gádoros—Kaszaper, Újkí­gyós—Csanádapáca. 17. forduló. Március 21., szombat, 15.00: Kondoros— Dévaványa, Pusztaföldvár— Gádoros, Vésztő—Kétsoprony. Március 22., vasárnap, 15.00: Csanádapáca—Gyulavári FC, Medgyesbodzás—Körösladány, Kaszaper—Újkígyós, Szabad- kígyós—Kamut, Kunágota— Békéssámson. 18. forduló. Március 28., szombat, 15.00: Gyulavári FC—Kaszaper, Dévaványa— Csanádapáca. Március 29., va­sárnap, 16.00: Körösladány— Vésztő, Újkígyós—Pusztaföld­vár, Kunágota—Kondoros, Ka­mut—Medgyesbodzás, Gádo­ros-Szabadkígyós, Kétsop­rony—Békéssámson. 19. forduló. Április 4., szombat, 16.30: Pusztaföld­vár—Gyulavári FC, Vésztő— Kamut. Április 5., vasárnap, 16.30: Kétsoprony—Körösla­dány, Békéssámson—Kondo­ros, Kaszaper—Dévaványa, Szabadkígyós—Újkígyós, Med­gyesbodzás—Gádoros, Csanád­apáca—Kunágota. 20. forduló. Április 11., szombat, 16.30: Dévaványa— Pusztaföldvár, Gyulavári FC— Szabadkígyós, Kondoros— Csanádapáca. Április 12., va­sárnap, 16.30: Gádoros— Vésztő, Kamut—Kétsoprony, Újkígyós—Medgyesbodzás, Ku­nágota—Kaszaper, Körösla­dány—Békéssámson. 21. forduló. Április 18., szombat, 17.00: Vésztő— Újkígyós, Pusztaföldvár—Kun- agota. Április 19., vasárnap, 17.00: Szabadkígyós—Dévavá­nya, Medgyesbodzás—Gyula­vári FC, Kaszaper—Kondoros, Körösladány—Kamut, Kétsop­rony—Gádoros, Békéssám­son—Csanádapáca^ 22. forduló. Április 25., szombat, 17.00: Gyulavári FC—Vésztő, Kondoros—Pusz­taföldvár, Dévaványa—Med­gyesbodzás. Április 26., vasár­nap, 17.00: Gádoros—Körös­ladány, Kunágota—Szabadkí­gyós, Csanádapáca—Kaszaper, Újkígyós—Kétsoprony, Ka­mut—Békéssámson. 23. forduló. Május 2., szombat, 17.00: Vésztő—Dé­vaványa, Pusztaföldvár—Csa­nádapáca. Május 3., vasárnap, 17.00: Kétsoprony—Gyulavári FC, Szabadkígyós—Kondoros, Békéssámson—Kaszaper, Kö­rösladány—Újkígyós, Kamut— Gádoros, Medgyesbodzás— Kunágota. 24. forduló. Május 9., szom­bat, 17.00: Gyulavári FC— Körösladány, Kondoros—Med­gyesbodzás, Dévaványa—Két­soprony. Május 10., vasárnap, 17.00: Kunágota—Vésztő, Kaszaper—Pusztaföldvár, Csa­nádapáca—Szabadkígyós, Újkí­gyós—Kamut, Gádoros—Bé­késsámson. 25. forduló. Május 16., szombat, 17.00: Vésztő— Kondoros. Május 17., vasár­nap, 17.00: Körösladány— Dévaványa, Kamut—Gyulavári FC, Békéssámson—Pusztaföld­vár, Szabadkígyós—Kaszaper, Gádoros—Újkígyós, Medgyes­bodzás—Csanádapáca, Kétsop­rony—Kunágota. 26. forduló. Május 23., szombat, 17.00: Gyulavári FC—Gádoros, Pusztaföldvár— Szabadkígyós, Kondoros—Két­soprony, Dévaványa—Kamut. Május 24., vasárnap, 17.00: Csanádapáca—Vésztő, Kuná­gota—Körösladány, Kasza­per—Medgyesbodzás, Újkí­gyós—Békéssámson. 27. forduló. Május 30., szombat, 17.00: Vésztő— Kaszaper. Május 31., vasárnap, 17.00: Gádoros—Dévaványa, Újkígyós—Gyulavári FC, Kö­rösladány—Kondoros, Med­gyesbodzás—Pusztaföldvár, Bé­késsámson—Szabadkígyós, Két­soprony—Csanádapáca, Ka­mut—Kunágota. 28. forduló. Június 7., va­sárnap, 17.00: Pusztaföldvár— Vésztő, Csanádapáca—Körös­ladány, Kunágota—Gádoros, Szabadkígyós—Medgyesbod­zás, Dévaványa—Újkígyós, Kondoros—Kamut, Kasza­per—Kétsoprony, Gyulavári FC—Békéssámson. 29. forduló. Június 14., va­sárnap, 17.00: Gyulavári FC— Dévaványa, Újkígyós—Kuná­gota, Kétsoprony—Pusztaföld­vár, Gádoros—Kondoros, Kö­rösladány—Kaszaper, Vész­tő—Szabadkígyós, Kamut— Csanádapáca, Békéssámson— Medgyesbodzás. 30. forduló. Június 21., va­sárnap, 17.00: Medgyesbod­zás—Vésztő, Pusztaföldvár— Körösladány, Kunágota—Gyu­lavári FC, Csanádapáca—Gá­doros, Kondoros—Újkígyós, Kaszaper—Kamut, Szabadkí­gyós—Kétsoprony, Dévavá­nya—Békéssámson. Fürdővárosi változások Kovács az MTK-ba igazolt, Mákos is elment A Gyulai FC NB III-as lab­darúgócsapatánál több sze­mélyi változás is történt az elmúlt napokban. Mint Ba­logh Andortól, a Gyulai FC elnökétől megtudtuk, az ifjú­sági válogatott Kovács Hen­rik ügyében megegyeztek az MTK-Hungária FC-vel, így a labdarúgó a fővárosban foly­tatja. Mákos Árpád bejelentette, hogy munkahelyi elfoglaltsá­ga miatt nem tudja vállalni az NB III-as követelményeket és távozik Gyuláról. Az el­nökkel folytatott elbeszélge­tés után a csatár Szekeres La­jos a közeljövőben valószínű felveszi a munkát a fürdővá­rosiaknál. Balogh Andor elmondta még: keresik az újabb támo­gatókat és várják a szponzo­rok jelentkezését, akik segít­hetik a klubot céljai megva­lósításában. A fürdővárosi labdarúgók jelenleg még csak edzenek, az első előké­születi mérkőzést február 4- én, szerdán a megyei II. osz­tály listavezetője, a Gyulavá­ri ellen tervezik. V. L. Három kiszemelttel tárgyalnak Csorvásról nem távozott senki A Csorvási SK megyei I. osz­tályú labdarúgó-együttese ki­lencedik helyen zárta az őszi idényt, 22 pontot gyűjtött, a gólkülönbségük 25—25. Csorváson elégedettek a lab­darúgók őszi teljesítményé­vel, hiszen a csapat elé a baj­noki rajt előtt a biztos benn­maradást tűzték ki célul. A bajnokság második fél­idejéről, az előkészületekről Medvegy Sándor, a sportkör elnöke a következő tájékoz­tatást adta: — Az együttes a tavaszi idényre a felkészülést január 12-én kezdte meg Gyimesi András edző vezeté­sével. Hetente négy tornater­mi és két szabadtéri foglalko­zás szerepel januárban. Feb­ruár első felében már csak két tornatermi edzés lesz és három szabadtéri foglalko­zást tartunk, természetes ek­kor már előkészületi mérkő­zésekkel egészül ki a prog­ram. A felkészülési időszak­ban edzőmérkőzést játszunk a Jamina-Patrick SE, a Tótkomlósi TC és a Geren­dás gárdájával, oda-visszavá- gós alapon. A játékoskeretünkből nem távozott senki, öröm szá­munkra, hogy hosszú sérülé­séből felépült az igen jó ké­pességű Pleskonics János, aki szorgalmasan látogatja a foglalkozásokat, s a bajnoki idény második felében ren­delkezésünkre áll. Három ki­szemelt új játékossal folyta­tunk tárgyalásokat, neveket még nem említek, de bízom benne, hogy tovább erősödik együttesünk. A célunk válto­zatlan, s biztos vagyok ben­ne, hogy a tavaszi idényben megszerezzük a biztos benn­maradáshoz szükséges pon­tokat. Gyulán edzőtáborozik a Postás Szerdától öt napon át Gyulán edzőtáborozik a Budapesti Pos­tás SE NB I B-s női kézilabda­csapata. Az NB I B Nyugati csoportjának élmezőnyében ta­nyázó fővárosiak több előké­születi mérkőzést is játszanak: január 28-án, szerdán 16.45 órakor a gyulai sportcsarnokban a Gyulai SE NB I B-s együtte­sével mérkőznek. A két csapat csütörtökön 19.30 órakor is összeméri tudását a fürdőváros­ban. Január 30-án, pénteken a békéscsabai városi sportcsar­nokban az élvonalbeli Békés­csabai NKC gárdájával találko­zik a Postás együttese. A tervek szerint még egy előkészületi mérkőzést játszik szombaton a megyében a fővárosi gárda. Királyi séta A DKSK-BorsodChent női ko­sárlabdacsapatának elnöksége kedden faxüzenetben részletez­te a vezetőedző hétfői menesz­tésének okait. Az indoklás szerint az elnök­ség Király Sándor vezetőedzőt „az általa tanúsított folyamatos és súlyos szerződésszegő maga­tartására figyelemmel — a klub érdekeinek többszöri megsérté­se, illetve az egyesület rossz híré­nek keltése miatt — azonnali ha­tállyal” mentette fel a vezető­edzői feladatok ellátása alól. Az elnökség a vezetőedzői feladatok ellátásával, további intézkedésig, Áron Balázsnét bízta meg. TOTÓTIPPJEINK az 5. heti szelvényekhez: 1. Bayern München—Hamburg 1 2. Bremen—Bielefeld 1 x 3. 1. FC Köln—Mönchcngladbach x 1 4. Rostock—1860 München 1 x 5. Schalke 04—Kaiserslautern x 6. Brescia—Internazionale 2 7. Fiorentina—Udinese x 1 8. Lecce—Juventus 2 9. Vicenza—Sampdoria x 2 10. Genoa—Venezia 1 x 11. Reggina—Chievo 1 12. Treviso—Cagliari 2x 13. Verona—Salernitana 2 + 1. mérkőzés: 14. Karlsruhe—Leverkusen x A ^AiATESZ tagja Közéleti napilap. Főszerkesztő: dr. Árpási Zoltán. Felelős szerkesztő: Niedzielsky Katalin, Seleszt Ferenc. Kiadja a Népújság Kft. Felelős kiadó: dr. Tóth Miklós ügyvezető igazgató. Szerkesztőség és kiadó: 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4. Levélcím: 5601 Békéscsaba. Pf. 111. Telefonszámok: központ (66) 450-450; sportrovat: 451-114; Szerkesztőségi telefax: (66) 441- 020. Kiadói telefax: (66) 450-198; Hirdetésvezető: Nánási János. Telefon: (66) 446-552, fax: (66) 441-311; Terjesztésvezető: Körtvélyesi Csaba. Telefon/fax (66) 453-710. Az előfizetők részére terjeszti a Népújság Kft. az ügynökségein keresztül. Árusításban terjeszti a „DÉLHÍR” Rt. Békés megyei üzeme, Békéscsaba Szabadság tér 1—3. Telefon (66) 443-106 és egyéb terjesztő szervek. Előfizethető a kiadónál (5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4.), valamint a területi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással. Előfizetési díj egy hónapra 745 Ft, negyedévre 2235 Ft. Készül: a COFINEC Hungary Rt. Kner Nyomda, Békéscsaba, Baross út 9—21. Nyomdaigazgató: Péter István. HU ISSN 12151068

Next

/
Oldalképek
Tartalom