Békés Megyei Hírlap, 1997. június (52. évfolyam, 126-150. szám)

1997-06-07-08 / 131. szám

1997. június 7-8., szombat-vasárnap SPORT Ismét Pásztor József a kispadon Tegnap a Békéscsabai Előre FC a következő közleményt juttatta el a sajtó képviselőihez: „Az elnökség tárgyalt Bozai Gyula vezetőedző élő szerződé­séről, amely mindkét fél számára biztosította a választás lehetősé­gét. Az Előre FC vezetői, az el­nökség megköszöni Bozai Gyu­lának az eredményes tevékenysé­get, amellyel biztosította az NB I- ben való szereplést. Az elnökség döntése értelmében, elismerve munkáját, nem kívánja Bozai Gyula megbízását fenntartani. Az elnökség megbízásából a szakmai bizottság a klub jövő­beni új típusú működtetéséről és a vezetőedzői feladatok ellátásáról tárgyalt Pásztor Józseffel. Pász­tor a nehézségeket is ismerve, azonosulva a klub vezetői, vala­mint az elnökség jövőbeni célki­tűzéseivel, elvállalta ezen célok megvalósítását. Az elnökség döntése értelmében felajánlja Pásztor Józsefnek a hároméves időtartamra szóló vezetőedzői feladatok ellátását.” M M M ® ® A történtek után megkerestük a régi-új vezetőedzőt, Pásztor Jó­zsefet: — Volt más, nagyon ked­vező és nyugodt körülményeket biztosító ajánlatom is, de mégis a Békéscsaba mellett döntöttem, pedig tudom, hogy ilyen nehéz helyzetben még sohasem volt a csabai klub — mondja elöljáró­ban Pásztor József. — Azzal is tisztában vagyok, hogy ennek a csapatnak nagyon kevés esélye van a bentmaradásra, de mindig bizakodó voltam, s tenni akarok valamit egykori klubomért. —Kezdjük azzal, mikor keres­tek meg az egyesület vezetői, hogy vállalnád-e újra a munkát lila-fehér színekben ? —Egy héttel ezelőtt beszélge­tés szintjén merült fel, Sisák Péter elnök úrral és Kovács Géza ügyvezetővel arról meditáltunk: hogyan lehet abból a kevés pénz­ből megoldani NB I-es feladato­kat, megmenteni a klubot, ami az egyesület rendelkezésére áll. — Sokáig gondolkodtál azon, hogy ilyen körülmények között vállaljad-e újra a vezetőedzői te­endők ellátását? —Igen. Mégpedig azért, mert látom, hogy milyen nehézségek­kel kell megküzdeni. Nincs pénz, és teljes átszervezés előtt áll a klub, így például nem lesznek szerződéskötési juttatások, ha­nem azt teljesítményhez kötött prémiumrendszer váltja föl. Ért­hető, ugyanis a város, a klub már nem tudja továbbvinni a dolgokat a régi módon, mert nincs egy tehetős, mondjuk hatvanmilliós szponzor a hátuk mögött. Várha­tóan —emiatt is—ismét változik a csapat összetétele. Már tudott, hogy Szabados az MTK játékosa, de a meghatározó labdarúgók kö­zül Todorovics, Kulcsár is a távo­zás gondolatával foglalkozik. S akkor még ott vannak a Krémer- féle játékosok, mint Major, Balog Zoltán, Varga, és sorolhatnám, akiknek a játékjoga nincs itt, ezért kérdés, hol folytatják? —Kívülállóként élted meg ezt a nagy anyagi visszaesést... — De ez a hanyatlás akkor kezdődött, amikor jól szerepelt a csapat, s dobogós volt. Ugyanis ekkor felértékelődtek a játéko­sok, akiknek érthetően azonnal az igényük is nagyobb lett. Akkori­ban sok kiskaput kellett keresnie a vezetőknek, hogy megtartsák a labdarúgókat, s kifizessék a szer­ződésben vállaltakat. Akkor ez vezetett az egyesület mérhetetlen nagyarányú eladósodásához. Ha akkoriban sorozatban a tizedik helyen végeztünk volna, most ki­sebb lenne a játékosok és a szur­kolók igénye. — Milyen elképzelésekkel vágsz neki a munkának? — Tisztában vagyok azzal, hogy az eredménytelen szereplés miatt kikezdhetnék engem is és az egyesület vezetőit is. Ennek ellenére felvállaljuk, hogy egy teljesen új, fiatal, ha kell, ma is­meretlenjátékosokból álló csapa­tot építünk fel. — Ez azt jelenti, nem is szá­molsz a tavalyi játékosokkal? — Dehogynem. Mindenkivel, aki ilyen körülmények között is marad. De el kell kezdeni egy olyan új fiatal erőkből álló gárda körvonalainak lerakását, amelyik hosszú távon képes lehet na­gyobb feladatok megoldására. Ehhez keresek olyan alanyokat, akik éhesek a sikerre, hajlandók sokat dolgozni, futni, ütközni, ve­rekedni. Néhány régi rutinos játé­kos köré szeretnék kiépíteni egy saját nevélésű állományt, s né­hány NB Il-ből, NB III-ból szer­zett tehetséget is beépíteni. — S mi történik, ha ez a fiatal csapat kiesik? — Utaltam rá, hogy tisztában vagyok ezzel is. De egyrészt megpróbáljuk a lehetetlent, a bentmaradást, s hosszú távon egy olyan csapat gerincét lerakni, amelyik vissza tud kapaszkodni egy esetleges kiesés után is. — Nem lesz olyan könnyű, mint 1992-ben... — Ezt is tudom, hiszen akkor együtt maradt a csapat, s egy jó szellemű, tettrekész, jó futballis­tákból álló társaságot kormá­nyoztam vissza az NB I-be. Nem beszélve arról, hogy akkor még pénz is volt mögöttünk, s a játéko­sok igénye is kicsi volt. — Elhangzott a napokban az is, hogy az eddigi harminchat szerződtetett labdarúgó helyett hússzal kíván tovább dolgozni a klub. — Helyeslem én is, mert az abszurdum, hogy ennyi labdarú­gót fizetett az egyesület. Ismerve az anyagiak hiányát, nincs is olyan igényem, hogy drága és kész első osztályú játékosokat igazoljunk. Van három-négy ki­szemeltem a második-harmadik vonalból, akikkel csak akkor köt­nénk szerződést, ha nagy fantázi­át látok bennük, akik hosszú tá­von is segítségére lehetnek a csa­patnak, és olcsón megszerezhe­tők. —Mikor kezdődik a munka? —Nem sokat pihenhetünk, hi­szen július közepén kezdődik a pontvadászat. Ezért e hónap kö­zepén már edzéseket kell tartani. Jávor Péter Nemzetközi vízilabdatoma Békéscsabán Román és jugoszláv csapatokkal A Békéscsabai VSK OB I B-ben sikeresen szerepelt újonc vízi­labdacsapata nem ereszt még le a bajnokság befejeztével, ugyanis a város történetében először egy nemzetközi tornát szerveznek, amelyen rajtuk kí­vül a sportág hazai vidéki repre­zentánsai, a Szentes, az Eger, a Kecskemét, valamint a jugosz­láv másodvonalbeli Zenta, a ro­mán első osztályú Arad csapatai szállnak vízre. A kétnapos kupa­viadalnak a békéscsabai Árpád fürdő ad otthont, az első játék­nap mához egy hétre, június 14- én lesz, amikor hat csoport- mérkőzést játszanak 13 órától, majd másnap, vasárnap a hely­osztókra kerül sor 9-től. —Ezzel szeretnénk ünnepelni a sikeres évünket, az újonc lé­tünkre elért hetedik helyezést — mondja dr. Máté Mihály klubel­nök. — De nem titkoltan ismét nyitni szeretnénk a fiatalok felé, a sportágat kívánjuk népszerűsíte­ni. Úgy tűnik, jó néhány támoga­tó fantáziát lát a rangos tornában, de várjuk további szponzorok se­gítségét is. Egy biztos, a városi önkormányzat is odafigyel ránk, illetve az eseményre, mert célirá­nyosan hetvenezer forinttal segíti a torna megrendezését. J.P. Esküvő Wirth Gabriella, az NB I negye­dik helyén végzett Orosházi MTK sokszoros válogatott, két­szeres felnőtt Európa-bajnok női asztaliteniszője szombaton dél­után Budapesten, a II. kerületi önkormányzat házasságkötő ter­mében tartja esküvőjét Horváth Attila zenésszel. Bajnokavatásra készülnek Szombaton kettős NB Il-es férfi kézilabda-mérkőzést rendeznek Békéscsabán, a 2. sz. iskola tornacsarnokában. Az utolsó fordulóban először 14.15 órakor a Csaba Mirelité SC gárdája a Berettyó MSE csapatát fogadja, majd 16 órától a listavezető, bajnoki címre pályázó Csaba Előre KC együttese mérkőzik ajó erőkből álló, több volt NB I- es játékost felvonultató Sándorfalva csapatával. Perényi László edző gárdájának már egy pont is elég a bajnoki aranyérem megszer­zéséhez, de a lila-fehérek győzelemmel szeretnének búcsúzni a szezontól és lelkes szurkolóiktól. A helyi televíziók sportprogramja Csaba Tv. Június 8., vasárnap. Csaba Sport. 19.10óra:Szezon­zárás után a Békéscsabai NKC NB I-es női kézilabdacsapata, beszélgetés Szabó Károly vezetőedzővel. 20.10: Sporthírek. Június 9., hétfő, 21.55: Jamina-Patrick SE—Kamut megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Wl M M ® ® ® Körös Tv Sport7. Június 8. vasárnap, 18.00 (ismétlés június 9., hétfő, 18.00): Csaba Előre KC—Sándorfalva NB Il-es férfi kézi­labda-mérkőzés, Labdarúgó diákolimpia döntő. Játék. Hírek. Totó. Június 11., szerda, 20.20 (ismétlés június 12., csütörtök, 18.00): Jamina-Patrick SE—Kamut megyei I. osztályú labdarúgó­mérkőzés. Csapat negyedik Olaszországban rendezték meg a 100 km-es ultrafutó Európa- bajnokságot, amelyen négy férfi és egy hölgy képviselte a ma­gyar színeket. A Firenze—Fa- enza között megrendezett viada­lon Bogár János, a Békéscsabai AC futója a 23. helyen végzett 7:49:19-es idővel. Az egyéni versenyt az orosz Kononov nyerte 6:47:38-as időeredmény­nyel. A csapatversenyben a Zsi- govits, Kovács, Bogár összeállí­tású magyar együttes a negyedik helyen végzett. Hungarotel Kupa országos tomászbajnokság Varga Adrienn négy aranyérmet nyert A magyar felnőtt női és férfi egyéni összetett tomászbajnok- ságot rendezték meg a Tomacsar- nokban. A nőknél két esélyes volt. A Hungarotel TC Békéscsaba szí­neiben induló két Adrienn, Varga és Nyeste párharcában minden forduló után rendre az előbbi ve­zetett, és előnyét a végére tovább növelte. Varga Adrienn így nyilatko­zott a viadal végén: — Bár geren­dán rontottam, szerencsém volt, hiszen fő riválisom, Nyeste Adri­enn talajon hibázott. Ma jó na­pom volt, szinte minden sikerült. A pénteki szerenkénti dön­tőkben a békéscsabaiak közül Varga újabb aranyérmeket nyert. Az 1997. évi egyéni összetett bajnokság végeredménye. Nők: 1. Varga Adrienn (Hun­garotel TC Békéscsaba) 36,100 pont, 2. Nyeste A. (Hungarotel TC Békéscsaba) 35,625,3. Ábra­hám (ÚTÉ) 34,550. Szerenkénti döntők. Ugrás: 1. Ábrahám Zsu­zsa 9,2, 2. Varga A. 9,175, 3. Nyeste 8,7. Felemáskorlát: 1. Varga Adrienn 9,45, 2. Nyeste 9.15.3. Ábrahám 8,65.Gerenda: 1. Varga Adrienn 9,5, 2. Ábra­hám 9,1, 3. Nyeste 9,0. Talaj: 1. Varga Adrienn 9,2, 2. Nyeste 8.85.3. Ábrahám 8,8. III. nemzetközi kanca- és ménverseny, Mezőhegyes Jól kezdett Hermina... Jóllehet, a tegnap délután rajtoló nemzetközi kanca- és ménver­seny rajtjánál kora délután még senki nem tudta, hogy befe- jeződik-e az első nap ■— mégis ahogy lenni szokott, minden rendben lett. Lapzártakor ugyan még tartott a mén El. kategória 28 indulójá­nak végső „elszámolása”, azt már tudni lehetett, hogy a házi­gazdák nem kezdtek rosszul. A titkos favoritnak számító Hermi­na ugyanis a 26 tagú, úgynevezett kanca II. kategóriában megnyerte az első napi versenyt, az elődöntőt hibátlan lovaglással Pane a Teodor nyergében, és ez reményteljes kezdet a mező- hegyesiek számára. „Sokat szá­mít, hogy holnap is sárban vagy jó időben folytathatjuk-e”—mond­ta az eredményhirdetés után. Ami a másik két versenyszámot illeti, az 5—7 éves kancák között 47 -en álltak rajthoz, s a Békés megyei­ek körében jól ismert Göttler Vil­mos vitte győzelemre Nalinka nevű lovát a Farming Kft. képvi­seletében. Mellesleg rajtra kívül még húszán lovagoltak hibátla­nul. A mén I. kategóriában a cseh Pavel Suttr vitte el az első napi pálmát, Lopez 11 nevű lovával, ezzel máris tízezer forintot zse­belhetett be a Juptert lovagoló BLK-s Hevesy Barna, valamint az egykori mezőhegyesi Krucsó Szabolcs előtt. A szombati jó időjárás esetén külünleges látvá­nyosság várja a nézőket: felszáll az első hazai újkori Zeppelin mozgó léghajó, köszöntve a hét­vége nagy mezőhegyesi rendez.- vényének látogatóit. (fábián) Orosházi lovasakrobaták A napokban rendezték meg Budapesten a Nemzeti Lovardában a lovastomászok diákolimpiájának országos döntőjét. A megyéből az orosházi Felek-farm lovasai remek helyezésekkel tértek haza. Edző­jük, Rakovics Antal számolt be sikereikről: — Tavasz óta dolgozunk ebben a felállásban. A gyerekek viszont már több éve tanulják a lovastomát. Mivel az idén csapatversenyt nem hirdettek, egyéniben indultak a fiatalok. A nyílt női kategóriában Imre Zsuzsa 6. lett, a serdülő lányok kö7.öltMolnár Kata 5.,Bacsúr Petra pedig 6. lett. A 12 év alattiak küzdelmeiben a legjobbnak is egy orosházi kislány bizo­nyult: Szabó Kata. A harmadik helyen Csonka Nóra végzett, Forgó Réka a nyolcadik lett. Ebben a korosztályban volt fiúversenyzőnk is, Majoros Gergő, neki is jutott egy ezüstérem. Cs. I. ZÁRÓNAP MÉW KILENC NAPJA! JÚNIUS 7., SZOMBAT Napközben 9—18 óráig termékbemutatók kóstolóval. Este 20.30 órától a sörsátorban Hevesi Imre és barátai fellépése, 20.15 órától SORSOLÁS. Ez SSM utolsó nap, /íÖELEKTROHÁZ 1997. május 30.—június 7. Békéscsaba, Baross u. 10. Nyitva tartás: mindennap 9-20 óráig. hogy vásárlásával megnyerje a RENAULT TWINGÓT, vagy a több értékes nyere közül az egyiket. THOMSON takarítógép 42 990 Ft ‘Vá&áni 32 999 Ft SONY brHuTT szőrtelenitő : !' ■ 10 990 Ft helyett 1Ö9999 Ft-ért /Vóáóni ánost: meghirdetett termékeink, valamennyi üzletünkben megvásárolhatók. (yliTliTlife 17 l-es, grillező 6 999 mikrohullámú sütő 44 900 Ft helyett ázKut: Whirlpool automata mosógép 70 900 Ft helyett ásKut: 57 999 Ft-ért Szeged, Párizsi krt. 8-12. Békés, Széchenyi tér 9. Gyula,Városház u. 12. Mezőberény, Kossuth tér 2. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12. Ámvásádási hitetafjciófj! RF.KRS MF.r.YF.I HÍTtl AP k A ytATESZ tagja Közéleti napilap. Főszerkesztő: dr. Árpási Zoltán. Felelős szerkesztő: Niedzielsky Katalin, Seleszt Ferenc. Kiadja a Népújság Kft. Felelős kiadó: dr. Tóth Miklós ügyvezető igazgató. Szerkesztőség és kiadó: 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4. Levélcím: 5601 Békéscsaba. Pf. 111. Telefonszámok: központ (66) 450-450; sportrovat: 451-114; Szerkesztőségi telefax: (66) 441-020. Kiadói telefax: (66) 450-198; Hirdetésvezető: Nánási János. Telefon/fax: (66)441-311; Terjesztésvezető: Körtvélyesi Csaba. Telefon/fax (66) 453-710. Az előfizetők részére terjeszti a Népújság Kft. az ügynökségein keresztül. Árusításban terjeszti a „DÉLHÍR” Rt. Békés megyei üzeme, Békéscsaba Szabadság tér 1—3. Telefon (66) 443-106 és egyéb terjesztő szervek. Előfizethető a kiadónál (5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4.), valamint a területi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással. Előfizetési díj egy hónapra 695 Ft, negyed évre 2085 Ft. Készül: a Kner Nyomdában, Békéscsaba, Baross út 9—21. Vezérigazgató: Balog Miklós. HU ISSN 12151068

Next

/
Oldalképek
Tartalom