Békés Megyei Hírlap, 1997. április (52. évfolyam, 75-100. szám)

1997-04-19-20 / 91. szám

1997. április 19-20., szombat-vasárnap SPORT Bozai: „Nem téveszt meg bennünket a Kispest...” Tornász diákolimpia, Budapest Még mindig tartalékosán Az NB I-es bajnokságban következik. 27. forduló. Április 19., szombat: Békéscsabai Eló're FC—Kispest-Honvéd FC, 15.00 óra, jv.: Juhos (dr. Bozóky, Ring), Csepel—III. kér. TVE, 15.00, Stadler—Győri ETO, 17.00, Vác FC—Zalaegerszeg, 19.00, BVSC—DVSC, 19.00, Videoton—Pécsi MFC, 19.00, MTK FC—Siófok, 19.00. Április 20., vasárnap: Haladás—Újpesti TE, 14.30 (Duna TV). Április 21., hétfő: Vasas—Ferencváros, 19.00 (MTV). A korábbi öt sérült közül Czipó már olyan állapotban volt teg­nap, hogy a kispadra esetleg le­ülhet szombaton. Ám a többiek, Szabados, Belvon, Sándor és Csehi aligha. Kasik szája felre­pedt hét közben az edzésen, amikor Todoroviccsal ütközött, de ő pályára lép. Nagy László viszont továbbra is a piros lapért járó büntetését tölti. — Rossz passzban van a Kis­pest, de ez nem téveszt meg ben­nünket, mert jó csapat a szomba­ti ellenfelünk, s annál inkább fi­gyelnünk kell rájuk, mert mi sem vagyunk olykor túl fénye­sek — mondja Bozai Gyula edző. — A képességeket ítélve ma talán egyforma szinten van a két együttes, mindenképpen döntő lesz az, hogy melyik csa­pat lesz harcosabb. Remélem, hogy inkább mi, ugyanis míg a Nem lehet elég korán kezdeni — a testnevelést sem. Erre mutat, hogy az óvodások testnevelésé­ről szombaton országos szak­mai és módszertani konferenciát rendeztek Budapesten, immár ötödik alkalommal. — A Testnevelési Egyetem aulájában, széken és lépcsőkön ülve, mintegy ezer óvónő jelent meg, messze felülmúlva az elő­zetes várakozásokat — mondta Szászné Sziklai Ilona mezőberé- ny i testnevelő tanár. — A konfe­rencia célja az volt, hogy akik a legtöbbet tudják tenni az óvo­dáskorú gyermekek testnevelé­séért, megismerhessék a legkor­szerűbb módszereket is. Dr. Szabó Zoltán, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium poli­tikai államtitkára az óvodák je­lenéről és jövőjéről tartott tájé­koztatót. Ä nyitó szakmai elő­Honvéd a középmezőnyben ta­nyázik, mi az életünkért harco­lunk. — A tervben az szerepelt, hogy a Vasastól a Ferencváro­sig’ bezáródó három mérkőzé­sen négy pontot kell gyűjtenie a csapatnak. A Vasas ellen már elszálltak a remények... — Éppen ezért most csak a győzelem elfogadható. Láttam a kispestieket a III. kér. TVE el­len, kiforratlan gárda, egyelőre még nem áHt össze a csapat, ahogy elvárják tőlük. Sok a csa­patban a fiatal, ami erény lehet a gyorsaságban, de hátrány a ru­tintalanság miatt. Ezeket kelle­ne kihasználnunk. Ha nincs is kirobbanó formában Bárányos, azért figyelnünk kell rá, miként Tóthra, Kovács Bélára... A Békéscsaba várható kez­dőcsapata: Baji — Medgyesi, adást dr. Gaál Sándorné, a szarvasi óvóképző intézet tan­székvezető főiskolai docense tar­totta az óvónők szakirányú moz­gásfejlesztő továbbképzéséről. Dél körül drsBencze Sándor­né — aki ugyancsak a szarvasi óvóképző főiskola adjunktusa — franciaországi tapasztalatait osztotta meg a résztvevőkkel, majd tizenhat hazai és külföldi előadót követően a napot az én programom zárta. Video vetíté­ses előadásomat Táncos moz­gásformák a gyógytestnevelés- ben címmel tartottam meg. A résztvevők a konferencia napján már meg is vásárolhatták a nap előadásaiból szerkesztett köny­vet. Örömmel láttuk, hogy Bé­kés megyéből igen sok óvónő vett részt a konferencián — fe­jezte be Szászné Sziklai Ilona. K.A.J. Raducu, Balog Z., Kovács — Stoica, Major, Todorovics, Kasik — Janics, Kulcsár. Ké­szenlétben: Nagy Zs., Czipó, Kiss J., Varga, Balog Zs. J.P. MÉRLEG Bp.-n Bcs.-n 1974—75 2—0 1—3 1975—76 2—0 1—1 1976—77 1—1 0—2 1977—78 2—0 1—0 1978—79 1—1 0—2 1979—80 5—3 3—3 1980—81 1—0 1—1 1981—82 0—0 3—3 1982—83 2—1 2—3 1983—84 Bcs. azNB II-ben 1984—85 5—1 0—1 1985—86 3—2 1—3 1986—87 2—1 2—1 1987—88 2—0 1—0 1988—89 0—0 0—1 1989—90 1—2 3—2 1990—91 3—0 0—2 1991—92 Bcs.azNB II-ben 1992—93 1—0 2—2 1993—94 0—2 0—1 1994—95 2—1 3—3 1995—96 1—1 1—0 1996—97 0—1 ? Az eredmény a pályaválasztó szemszögéből értendő. Balog Zsolt Plevenbe készül Jövő szerdán Plevenben játszik Eb-selejtező visszavágót a ma­gyar ifjúsági (18 évesek) labdarú­gó-válogatott. A magyar legény­ség az izlandi fináléba jutásért küzd, az első, debreceni mérkő­zésen 1—0-ra nyert. Ubranko- vics Mihály szövetségi edző ti­zenhat játékossal számol a bol­gárok elleni, szerdán 16.30 óra­kor kezdődő összecsapáson. Ba­log Zsolt, a Békéscsabai Előre FC játékosa tagja az utazó keretnek. Fűfa aranyérmes Kecskeméten rendezték meg csütörtökön a mezei futó diák­olimpia országos döntőjét. A ran­gos viadalon a III. korcsoportos (7—8. osztályosok) fiúk 3000 méteres távján a körösladányi Fűfa Péter végig kitűnően ver­senyzett és aranyérmes lett. Biró Etelka testnevelő tanítványa az első diákolimpiái aranyérmet nyerte a körösladányiaknak. AIV. korcsoportban 4000 mé­táén Kempf Tamás (Bcs. Ke­mény Gábor Szakközépiskola) 17. lett. Az V. korcsoportos lá­nyok 2500 méteres számában Demeter Mária (Bay Zoltán Gimnázium, Gyula) az ötödik he­lyen érkezett a célba. A fiúknál ugyanebben a korcsoportban 4500 méteren ötödik lett Nagy István (Munkácsy Mihály Szak- középiskola, Gyula), Wolf Zoltán (Bcs. Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola) a 18. helyen végzett. A helyi televíziók sportprogramja Csaba Tv. Április 20., vasárnap. Csaba Sport. 18.15 óra: Békés­csabai Előre FC—Kispest-Honvéd FC, NB I-es labdarúgó­mérkőzés (ismétlés április 21., hétfő, 21.55). 20.10: Sporthírek. Április 21., hétfő', 19.40: Összefoglaló az utánpótláskorúak vívóbajnokságáról és a 24 órás röplabdamérkőzésről. V $ £ Gyula Tv. Április 19., szombat, 19.40 óra: Gyula—Szeged NB li­es női kézilabda-mérkőzés. Április 20., vasárnap, 20.05: Tótkomlósi TC—Gyula-Kanton FC NB III-as labdarúgó-mérkőzés. Április 24., csütörtök, 18.05: Sportkrónika, képes sportössze­foglaló. Minden ötödik előadó Békés megyei volt Ovitesi az egyetemen Aranyérmes közgés lányok A diákolimpián kitűnően szerepelt békéscsabai Széchenyi István Közgazdasági és Külkereske­delmi Szakközépiskola női tornászcsapata. Felső sor (balról): Sajben Dóra, Modes Nicoletta, Lenhart Emese, Szikora Renáta, Kossá Anikó, Ferenczi Szilvia, Hankó Adrienn. Alsó sor: Varga Adrienn, Nyeste Adrienn, Filó Éva, Such Sándorné testnevelő-edző, Ondos Adél, Kurucz Erika, Kovács Zita FOTÓ: KOVÁCS ERZSÉBET Budapesten rendezték meg a tor­nász diákolimpia országos dön­tőjének küzdelmeit, amelyen a IV—V. korcsoportos lányok ver­senyében remekül szerepeltek a békéscsabai Széchenyi István Közgazdasági és Külkereskedel­mi Szakközépiskola fiataljai. Az A kategóriában, amelyben az iga­zolt versenyzők álltak a szerek­hez, a két olimpikont — Nyeste Adrienn és Varga Adrienn — szerepeltető közgé gárdája 192,1 ponttal, jelentős fölénnyel nyert aranyérmet a debreceni Fazekas gimnázium és a pápai Türr gim­názium együttese előtt. A győztes csapat tagjai: Varga Adrienn, Nyeste Adrienn,Filó Éva, Ondos Adél, Kurucz Erika, Kovács Zita. A IV—V. korcsoportos lá­nyok B kategóriájában, amely­ben a nem igazolt sportolók sze­repelhettek, ilyen megkülönböz­tetés a diákolimpiái versenyek során egyébként csak három sportágban (torna, ritmikus sport­gimnasztika, sportakrobatika) van a területi döntőn, a békéscsa­baiak előtt végzett szolnoki Szé­chenyi gimnázium csapatát 4,4 ponttal megelőzve a második he­lyen végeztek a közgés lányok. Az első helyet a budapesti Ma­dách gimnázium szerezte meg, 188,2 ponttal, második a békés­csabai Széchenyi István Közgaz­dasági és Külkereskedelmi Szak- középiskola 186,2, harmadik a szolnoki Széchenyi gimnázium 181,8 ponttal. Az ezüstérmes csa­bai csapat tagjai: Sajben Dóra, Modes Nicoletta, Lenhart Emese, Szikora Renáta, Kossá Anikó, Ferenczi Szilvia, Hankó Adrienn. Mindkét együttest Such Sándor­né testnevelő-edző készítette fel az országos döntőre. V.L. Strifler három első helye Budapesten, a Tornacsarnokban rendezték meg a közelmúltban a serdülő tornászok I. osztályú szerbajnokságát. A viadalon jól szerepel­tek a Hungarotel TC Békéscsaba fiataljai, hiszen számos érmet nyer­tek. A viadal legeredményesebb versenyzője a békéscsabai Strifler Angéla volt, aki három számban állhatott a dobogó legfelső fokára. A békéscsabaiak eredményei. Ugrás: 1. Strifler Angéla 8,825, 2. Tóth C. 8,750. Gerenda. 1. Strifler Angéla 9,450,2. Váljon 8,850. Talaj: 1. Strifler Angéla 9,000,3. Tóth C. 8,800. Felemáskorlát: 2. Strifler 8,650,3. Váljon 8,400. Budaörsön rendezték meg az aerobic diákolimpia országos döntőjét, amelyen a három területi döntő legjobbjai vettek részt. A középiskolások mezőnyé­ben a csapatversenyben (10 induló) a nyolctagú békéscsabai Széchenyi István Közgazdasági és Kül­kereskedelmi Szakközépiskola Sajben Dóra, Kál­mán Anikó, Marhás Andrea, Paulik Anikó, Institóris Ildikó, Szikora Renáta, Kovács Zita, Kiss Zsuzsan­na összeállítású együttese remek gyakorlatot muta­tott be és megérdemelten nyert aranyérmet, 5,25 ponttal a szolnoki Varga Katalin Gimnázium előtt (5,02). ^ A női párosok (10 induló) versenyében a békés­csabai Marhás Andrea, Kálmán Anikó duó nyakába került az aranyérem, akik 5,10 ponttal nyertek a szolnoki páros előtt (4,79). A női egyéniben (16 induló) a pécsi Borsos Anita győzött (5,52), a köz- gés Filó Mária végig versenyben volt az első he­lyért, ám a bírók „tomászos” megjelenése miatt csak a harmadik helyre rangsorolták (5,05). A triók (10 induló) küzdelmében a fővárosi Varga Katalin Gim­názium hármasa nyert (5,20). A közgések A csapata (Pásztor Anett, Kovács Zita, Szikora Renáta) 4,28 ponttal bronzérmes lett, a B csapat (Kiss Zsuzsanna, Paulik Anikó, Institóris Ildikó) a negyedik helyen végzett 4,27 ponttal, míg a C csapat (Ferenczi Szil­via, Kiss Anita, Tóth Szilvia) lett az ötödik 4,23 -mai. A sikerek kovácsa, Lukács Józsefné testnevelő­edző elmondta: egyre kevesebb pénz jut a diáksport­ra, pedig a közgés gyerekek az országos döntőbe jutottak a leány kézilabdásoknál, a leány tornászok is kitettek magukért és az aerobicosok sikere is növeli az intézmény hírnevét. A közgés diáksportolók tá­mogatókat keresnek, hiszen ma már csak az útikölt­séget tudja fedezni az iskola. Végül még egy sztori: a csabai aranyérmesek McDonald’s étkezési jegyeket kaptak, amelyeket a Keleti pályaudvaron váltottak be. Már indult volna a csabai vonat, amikor Lukácsné szólt a kalauznak, hogy öten még hiányoznak. A MÁV-alkalmazott rezzenéstelen arccal közölte: legfeljebb fél percet várhat. A lányok, ha futva is, végül elérték a vonatot. (verasztó) Csabaiak a gyalogló Vk-n A kétévenként megrendezésre kerülő gyalogló Világkupa-viadal­nak a hét végén Podebrady ad otthont. A magyar válogatottban öt békéscsabai atléta szerepel és elkíséri a csapatot Tóth Sándor edző is. A hölgyek 10 km-es távján Urbanikné Rosza Mária és Szabó Andrea szerepel. A férfiak 20 km-es csapatában UrbanikSándor, míg az 50 km-es csapatban Lecc/:/ Ervin és Tóth Balázs áll rajthoz. Tóth Sándor, a Békéscsabai AC vezetőedzője: — Mindig óriási megmérettetés a gyaloglók számára a Vk. Bár egyéni teljesít­ményekből áll össze, mégis csapatverseny is, hiszen az egyes számokban országonként három fő eredménye dönti el a helyezést. Urbanikné és férje Mexikóban és Tatán készült, reméljük mindket­ten erősen befolyásolják a végső helyezést a csapatoknál. Maritól 10km-en 44 perces eredményre,Sanyitól 20 km-en 1 óra 22 perces időre számítok. A fiataloktól, Szabó Andreától, Leczki Ervintől és a válogatottban újonc Tóth Balázstól a tisztes helytállást várom el — fejezte be a szakember. (v. 1.) Kézilabda-matiné Mezőhegyesen Kézilabda-matinét tartanak Mezőhegyesen a művelődési központ tornacsarnokában április 20-án, vasárnap 9 órai kezdettel. A Mezőhegyesi Sportegyesület elnöksége és kézilabda-szakosztá­lya a rendezvényt Garzó János és Krcsméri István tiszteletére szervezte, akik aktív sportolóként most lépnek utoljára pályára. A program a mezőhegyesi és az újkígyósi utánpótláskorú fiatalok mérkőzésével kezdődik. Ezt követően 10 órától az egykori NB Il-es MSE öregfiúk, így Imre Miklós, Lázár, Kovács, Komáro­mi a Tisza Volán SC csapatával veszik fel a küzdelmet. Mivel a most búcsúzó Krcsméri és Garzó több szállal is kötődött a Debre­ceni Dózsához, illetve a Pick Szegedhez, a két élvonalbeli csapat örömmel vállalta, hogy bemutató mérkőzést játszik egymással a mezőhegyesi matinén. Erre 11 óra 30 perces kezdettel kerül sor. A mérkőzés szünetében hétmétereslövő versenyt tartanak, melyen részt vesz Varga István is, aki világ-, illetve több mint kétszázszo­ros magyar válogatottsággal büszkélkedhet. M. Gy. Békés megye első helyen jutott tovább Gyulán, a városi sporttelepen csütörtökön bonyolították le a cigány válogatottak országos bajnokságának egyik elődöntő­jét, amelyen három megye — Békés, Bács-Kiskun, Jász- Nagykun-Szolnok — válogatottja lépett pályára. A tornán 2x30 perces találkozókat játszottak a csapatok. Mindhárom együttes továbbjutott a május 7-ei budapesti országos elődöntőbe, amelyet a Népligetben rendeznek. A fináléra má­jus 9-én a Fradi-pályán kerül sor. A csütörtöki viadalt a Békés megyei válogatott nyerte, akit a gyulai Fodor Sándor szövetségi edző készített fel. A második helyen a Jász-Nagy kun-Szolnok megyei gárda végzett, harma­dik Bács-Kiskun megye válogatottja lett. Támogatók: Gyulai Sportlétesítmények Igazgatósága, Közüzemi Vállalat, Gyula, gyulai játékvezetők, Démusz Pálné. A ^ASATESZ tagja Közéleti napilap. Főszerkesztő': dr. Árpási Zoltán. Felelős szerkesztő: Niedzielsky Katalin, Seleszt Ferenc. Kiadja a Népújság Kft. Felelős kiadó: dr. Tóth Miklós ügyvezető igazgató. Szerkesztőségés kiadó: 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4. Levélcím: 5601 Békéscsaba. Pf. 111. Telefonszámok: központ (66) 450-450; sportrovat: 451-114; Szerkesztőségi telefax: (66) 441-020. Kiadói telefax: (66) 450-198; Hirdetésvezető: Nánási János.Telefon/fax: (66)441-311; Terjesztésvezető: Körtvélyesi Csaba. Telefon/fax (66) 453-710. Áz előfizetők részére terjeszti a Népújság Kft. az ügynökségein keresztül. Árusításban terjeszti a „DÉLHÍR” Rt. Békés megyei üzeme, Békéscsaba Szabadság tér 1—3. Telefon (66) 443-106 és egyéb terjesztő szervek. Előfizethető a kiadónál (5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4.), valamint a területi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással. Előfizetési díj egy hónapra 695 Ft, negyed évre 2085 Ft. Készül: a Kner Nyomdában, Békéscsaba, Baross út 9—21. Vezérigazgató: Balog Miklós. HU ISSN 12151068 Közgés éremeső a diákolimpiáról

Next

/
Oldalképek
Tartalom