Békés Megyei Hírlap, 1996. december (51. évfolyam, 281-304. szám)

1996-12-30 / 303. szám

1996. december 30., hétfő SPORT eRRKÉS megyei hírlap Rendkívüli elnökségi ülést tartott az Előre FC elnöksége Nemzetközi női kézilabdatoma, St. Gallen Bozai Gyula az új vezetőedző Negyedikek a lila-fehérek Szombaton délelőtt rendkívüli el­nökségi ülést tartott a Békéscsa­bai Előre FC elnöksége. A tanács­kozás után sajtótájékoztatót tar­tottak a klub Kórház utcai székhá­zában, amelyen Papp László ügyvezető elnök bejelentette a közelmúltban távozott Silviu lorgulescu helyett a tavaszi idény végéig Bozai Gyula irányítja vezetőedzőként a lila-fehér csa­patot. — Kéthetes egyeztetési fo­lyamat után eldőlt, hogy 1997. január elsejétől június 30-áig Bozai Gyula lesz az új vezető edző — kezdte Papp László. — Az 54 éves szakember az őszi idényben az NB Il-es Kecske­méti RSC edzője volt, ahol több fiatal játékosunk szerepel kato­naként illetve kölcsönben. A szakvezető korábban dolgozott az NB I-es Veszprémnél vala­mint a második vonalban Százhalombattán, Szekszárdon és Miskolcon is. Az egykoron a békéscsabai Szalvai SE-ben ka­tonáskodó Bozai, másfél éve kí­séri figyelemmel a csapat sze­replését, így nem ismeretlen tel­jesen számára a gárda. Szponzo­raink egyetértésével döntöttünk a kinevezése mellett. —Kik voltak még versenyben a vezetó'edzői posztért? — Felvettük a kapcsolatot az egy kori kiváló magyar és spanyol válogatott labdarúgó, Kubala László menedzserével, miután olyan információnk volt, hogy haza készül, ám amikor meghal­lottuk a világhírű szakember anyagi igényeit sajnálattal ugyan, de kénytelenek voltunk lemonda­ni róla. A továbbiakban olyan edzők kerültek képbe, akik vala­milyen módon kötődnek a Békés­csabához. így tárgyaltunk a volt szövetségi kapitánnyal, Mészöly Kálmánnal, aki három nap gon­dolkodási idő után elmondta: most nem kíván itthon edzősköd- ni, külföldön próbál szerencsét, s jelenleg is több belga ajánlata van. Többször tárgyaltunk Pász­tor Józseffel, aki két nap gondol­kodási idő után kijelentette: váll­alja a megbízatást, s véleménye szerint több van a csapatban, mint amit eddig produkált. Hasonló­képpen vállalta a megbízatást Bozai Gyula, aki szintén arról be­szélt, hogy képesnek tartja a csa­patot a tizedik hely megszerzésé­re. Az elnökség a fentiek mérle­gelése alapján döntött Bozai mel­lett, ám szeretnénk megnyerni a klub számára Pásztort is, hiszen bőven van feladat az utánpótlás­nevelésben és a játékos megfi­gyelésben az Előrénél. Lapunk kérdésére válaszolva az ügyvezető elnök elmondta: lassan körvonalazódik a csapat felkészülési programja. A játéko­sok január 6-án találkoznak, majd napi két edzéssel készülnek a 18- ai békéscsabai teremtornáig. A folytatásban szintén napi két fog­lalkozás szerepel a programban, s ezután ha az anyagiak rendelke­zésre állnak, szeretnének Monte­negróban jó körülmények között februárban öt előkészületi mérkőzést játszani erős ellenfe­lekkel a Stadler FC elleni március elsejei rajtig. Kolorits György elnökségi tag a sajtótájékoztatón kifejtette: több mint másfél esztendeje az akkor még a Vasasnál dolgozó Papp Lászlóval került kapcsolat­ba az a fővárosi szponzori cso­port, amelyet nem úgy fogadtak a Vasasnál, ahogy ők várták. Miu­tán Papp László jelezte, hogy Bé­késcsabán folytatja, így kerültek közelebbi kapcsolatba a lila-fe­hér klubbal, s most január végén jelentik be, hogy a jövőben mi­lyen formában kívánják segíteni az Előrét. A Krémer Károly nevé­vel fémjelzett szponzori csoport álkows^ GUMICENTRUM Békés, Szent Pál sor 1. Tel.: 06 (66) 341-447, 341-798. Gumiköpenyek, akkumulátorok, perforált lemezek. hosszútávra tervez, szeretnének több beruházást megvalósítani Békéscsabán és környékén és kapcsolatot«k ivarinak létesíteni a helyi vállalkozókkal is. A szpon­zori csoport az első tízbe várja a lila-fehéreket a szezon végére, s igyekszik minden támogatást megadni az egyesületnek a serdülőktől a felnőtt csapatig, hi­szen nagyon fontosnak tartják az utánpótlásnevelést. jávor—verasztó „Szeretném visszahozni Babócsyt és Vlaicut...” — Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a békéscsabaiak rám voksoltak — mondta Bozai Gyula. — Már lemondtam arról, hogy három év kihagyás után újra az enbé egyben bizonyíthatok, de most végre elérkezett az új lehetőség, amely egyben nagy feladat is számomra. —Mennyire ismeri a békéscsabai csapatot? — Már a nyáron feltérképeztem a gárdát, hiszen az együttes lehetséges edzőjeként akkor is szóba került a nevem. Vélhetően jobb lett volna júliusban idekerülni, ugyanis akkor több beleszólá­som lehetett volna abba, hogy kik kerüljenek a keretbe. Persze most sem késő, bizonyos mértékben feltétlenül meg kell erősíteni a gárdát. Az őszi szezonban több Békéscsaba-meccset láttam, így a Kispest, a Vác, a Csepel ellenit, s a három tévés találkozót is követhettem. Bizony néhány változásra szükség lesz. —Netán vannak már konkrét elképzelései is? —Igazolnunk kell egy középhátvédet, mert nem tudom, hogy Raducu felépül-e sérüléséből, s egyáltalán számíthatok-e rá. Feltétlen kell egy irányító középpályás, de szükség van még néhány poszt megerősítésére. Terveim között szerepel például, hogy Babócsy kapust visszahozzuk, és a Békéscsabát már kétszer kisegítő román Vlaicut is leigazoljuk. De szeretnénk visszahozni néhányat azokból a fiatalokból, akik az utóbbi években más klubokhoz kerültek Békéscsabáról. Gondolok itt Kvasz Krisztiánra, Dani Péterre, Nagy Lászlóra, Czipó Zoltánra, Némethyre. És szeretnénk az ifjúsági csapat keretéből is válo­gatni, valamint a környező együttesek legeredményesebb labda­rúgóiból is választani. A legtehetségesebb fiatalokat minden­képpen a felnőtt csapat közelébe kell hozni, hiszen e téren is volt némi elmaradás. —Milyen céllal vágnak neki a tavasznak? — Január hatodikán találkozom a játékosokkal, de én már újév másnapján Békéscsabára költözöm. A fő célkitűzés, hogy a bajnokság végére a csapat az első tízbe kerüljön. Ehhez ki kell alakítani az egészséges csapatszellemet, javítani kell a labdarú­gók erőállapotán és jobban oda kell figyelni a lélektani, pszichi­kai tényezőkre, hogy önbizalma legyen a gárdának. —Mi a véleménye arról, hogy a finisben Pásztorral maradt a kalapban? — Pásztor Józsefet nagyra becsülöm és tisztelem. Nagyon sokat tett a Békéscsabáért az elmúlt húsz esztendőben játékos­ként és edzőként egyaránt. Ha ő meggondolja magát, és újra edzősködni akar, azonnal átadom a helyem. —Mit gondol, miért önre esett a választás? — Minden bizonnyal az is befolyásolta a döntéshozókat, hogy tulajdonképpen én hoztam össze az Előre vezetőit és a most januártól belépő héttagú szponzorcsoportot. —Nem nyugtalanítja, hogy mostanában nagy volt a forgalom a csabai kispadon? — Nem. A feladat számomra nem csak megtiszteltetés, hanem kihívás is. Tudom, hogy nehéz munkát vállaltam, de állok elébe. Engem még soha sem állítottak fel a kispadról, és most is érzek magamban annyi erőt, hogy megfeleljek az elvárásoknak. A svájci St. Gallenben hat csa­pat részvételével nagyszabású nemzetközi női kézilabdatömát rendeztek a hét végén, amelyre meghívást kapott az NB I-es Bé­késcsabai NKC együttese. A lila-fehérek fárasztó utazás után érkeztek a svájci városba. Mint a helyszínrőlFabriczyEleméi de- legációvezető beszámolt róla, a színvonalas találkozókat mint­egy hat—nyolcszáz néző tekin­tette meg a helyi sportcsarnok­ban. A kétnapos tornán a BEK- győztes horvát Podravka Kop- rivnica, a macedón bajnok Skopje—ebben a csapatban pá­lyára lépett a rangos viadalon a román Lecusanu Narcissa, aki a lila-fehéreknél is volt az ősszel próbajátékon — a szlovák Plastika Nitra, a holland Vo- lewijkers és a házigazda LC Brüll vett részt a békéscsabaiak mellett. A békéscsabaiak eredmé­nyei. LC Brüll (svájci)—Bé­késcsabai NKC 20—21. Óriási küzdelemben szerezte meg a győzelmet a jó teljesítményt nyújtó lila-fehér együttes a kö­zönség támogatását végig élve­ző házigazdák I. osztályú csapa­ta ellen. Plastika Nitra (szlovák)— Békéscsabai NKC 19—12. A jó játékerőt képviselő, hazája bajnokságában vezető és az EHF Kupában a Debreceni VSC-vel szemben csak az ide­genben lőtt több góllal kiesett szlovák élcsapat megérdemel­ten győzött. Skopje (macedón)—Békés­csabai NKC 25—15. Kidom­borodott a kiváló külföldi játé­kosokkal megerősített macedón Szilveszteri futás A Békéscsabai AC ismét megrendezi, immáron nyol­cadik alkalommal hagyomá­nyos szilveszteri fiitóver- senyéL Mint Tóth Sándor ügyvezetőtől megtudtuk de­cember 31-én, kedden 10.00 órakor startol a mezőny a vá­rosi sportcsarnoktól és a már megszokott útvonalat teljesí­tik a résztvevők. Az amatőrök 2800, a profik 4600 métert futnak. Mindkét kategóriában az első három helyezett érté­kes díjazásban részesül. A ter­vek szerint ott lesz a mezőny- ben Bogár János, a Békéscsa­bai AC kitűnősége, a Bécs- Budapest szupermaratoni verseny idei győztese is. A nevezéseket 50 forintos nevezési díj befizetése mel­lett 9.00 órától várják a szervezők. A befutók között öt ven értékes ajándékot sor­solnak ki a rendezők. A Totó 52. heti eredményei: 1. Arsenal—Aston Villa ........................................2—2 x 2 . Chelsea—Scheffield W......................................2—2 x 3. Derby County—Blackburn..............................0—0 x 4 . Everton—Wimbledon..........................1—3 2 5. Como—Carpi....................................................1—4 2 6. Modena—Saronno............................................0—0 x 7 . Novara—Monza................................................0—2 2 8. Pistoiese—Alessandria........................1—2 2 9 .Spal—Treviso....................................................2—5 2 1 0. Acireale—Ancona.............................................0—0 x 1 1. Ascoli—Avellino...............................................elmaradt a megállapított eredmény................................. 2 1 2. Sora—Atl. Catania............................................0—3 2 1 3. Trapani—Andria..............................................1—0 1 +1. mérkó'zés: 14. Manchester United—Leeds..............................1—0 1 B ékéscsaba város önkormányzata az élsportolókat idén is fehér asztal mellé invitálta. Képünk előterében a tornászok FOTÓ: SUCH TAMÁS bajnok nagyobb rutinja és tudá­sa a tartalékos lila-fehérek ellen. Békéscsabai NKC—Vo­lewijkers (holland) 16—15. A lelkesen játszó békéscsabai együttes nagy csatában szerezte meg a győzelmet a holland baj­nokság egyik élcsapata ellen. Podravka Koprivnica (hor­vát)—Békéscsabai NKC 26— 12. A BEK-győztes ellen az első félidőben (8—7) jól tartotta ma­gát a lila-fehér gárda, ám szünet után a hét válogatottal rendel­kező Petikáék magabiztos játék­kal nyertek. A körmérkőzéses tornán Sza­bó Károly vezető edző tanítvá­nyai két győzelmet arattak és háromszor hagyták el vesztesen a pályát, így a helyosztók során vasárnap délután a harmadik he­lyért csatáztak a nyitraiakkal. A 3. helyért. Plastika Nitra—Békéscsabai NKC 19—14. A bronzcsatában a több válogatottal rendelkező szlová­kok megérdemelten nyertek a torna végére elfáradó lila-fehér együttes ellen. A tornát a Bajnokok Ligájá­ban szereplő Skopje nyerte jó játékkal a horvát Podravka Kop­rivnica előtt. A békéscsabai együttesben tizennégy játékos szerepelt, akik közül a sérüléséből gyó­gyuló Baboly, még csak kevés időt töltött apályán. Bemutatko­zott a tornán a lila-fehéreknél az NB I B-s Hódmezővásárhelyi Narancsból próbajátékon lévő balátlövő, Zsákai Zsuzsa. Szabó Károly a békéscsabai­ak mestere a torna után rövid villámértékelést adott: — Erős volt a mezőny, hiszen rajtunk kívül mindegyik csapat valame­lyik nemzetközi kupában indult az ősszel. Különösen a macedón bajnok, Skopje játéka volt meggyőző, amelyet több kiváló külföldi játékos erősít, így az ukrán Gyerepaszko és két orosz játékos valamint az általunk is jól ismert román, Lecusanu. A fináléban nagyszerű játékkal, magabiztosan verték a volt BEK-győztes Koprivnicát, pe­dig náluk is világklasszisok — Kolega, Petika, Tirca, Cosma — szerepeltek. Lehet, hogy a Skopje lesz az új európai nagy csapat és megnyeri a Bajnokok Ligáját? Úgy tűnik megvan a megfelelő anyagi háttér a mace­dónoknál. Ebben az erős mezőnyben a negyedik hely úgy érzem nagyon szép eredmény egy ilyen tartalékos csapattól. — Kikkel voltál elégedett a két napos viadalon? — A két rutinos kapus jó tel­jesítményt nyújtott, különösen Kovácsáé volt meggyőző, de Ajtonyné is helytállt. Kovács J. ésMegyebíróné is kitett magáért a tornán .Buda hullámzó teljesít­ményt nyújtott, de fontos gólo­kat szerzett. Zsákai és a fiatalok megilletődöttek voltak, a torna végére elfáradtak. Örvendetes, hogy Baboly már játszott egy félidőt, s remélem a január köze­pi bajnoki rajtra rendelkezésre állhat—fejezte be a szakvezető. A negyedik helyezett békés­csabai csapat tagjai: Kovácsné, Ajtonyné, Klembucz (kapusok), Vass, Mezőségi, Buda, Krista, Megyebíróné, Békési, Kovács J., Félix, Gyuska G., Zsákai, Baboly (mezőnyjátékosok). V. L. Szavazószelvény 1997. január 11-éig minden lapszámunkban közzétesszük a szavazószelvényt, amelyet kivágva, borítékba téve vagy levelezőlapra ragasztva január 14-éig küldhetnek be la­punk címére: Békés Megyei Hírlap szekesztősége, 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4. Csak a lapunkból kivágott szelvényeket vesszük figyelembe a szavazatok összegzése­kor. Kérjük a borítékra, levelezőlapra ráírni: „Az év sportolói”. Ki volt Békés megye legjobb női sportolója 1996-ban? 1.: _________________________________________________________ 2.: _________________________________________________________ 3.: _______________________________________________ Ki v olt Békés megye legjobb férfi sportolója 1996-ban? 1.: _______________________________________________ 2. : _________________________________________________________ 3.: _______________________________________________ M elyik volt Békés megye legjobb csapata 1996-ban? 1.: _______________________________________________ 2. : _________________________________________________________ 3.: _______________________________________________ K i volt Békés megye legeredményesebb edzője 1996-ban? 1.: _______________________________________________ 2.: _________________________________________________________ 3.: _______________________________________________ N év: ____________________________________________ C ím:____________________________________________ M RS MEGYEI HÍRL AP A* A ^/ftATESZ tagja Közéleti napilap. Főszerkesztő: dr. Árpási Zoltán. Felelős szerkesztő: Niedzielsky Katalin, Seleszt Ferenc. Kiadja a Népújság Kft. Felelős kiadó: dr. Tóth Miklós ügyvezető igazgató. Szerkesztőség és kiadó: 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4. Levélcím: 5601 Békéscsaba. Pf. 111. Telefonszámok: központ (66) 450-450; sportrovat: 451-114; Szerkesztőségi telefax: (66) 441-020. Kiadói telefax: (66) 450-198; Hirdetésvezető: Nánási János. Telefon/fax: (66) 441-311; Terjesztésvezető: Kört vély esi Csaba. Telefon/fax (66)453-710. Az előfizetők részére terjeszti a Népújság Kft. az ügynökségein keresztül. Árusításban terjeszti a „DÉLHÍ R” RL Békés megyei üzeme, Békéscsaba Szabadság tér 1—3. Telefon (66) 443-106 és egyéb terjesztő szervek. Előfizethető a kiadónál (5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4.), valamint a területi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással. Előfizetési díj egy hónapra 695 Ft, negyed évre 2085 Ft, egy évre 8340 Ft. Készül: a Kner Nyomdában, Békéscsaba, Baross út 9—21. Vezérigazgató: Balog Miklós. HU ISSN 12151068

Next

/
Oldalképek
Tartalom