Békés Megyei Hírlap, 1996. november (51. évfolyam, 255-280. szám)

1996-11-15 / 267. szám

\ 1996. november 15., péntek SZOLGÁLTATÁS Kalendárium Napkelte: 6.49 — Napnyugta: 16.08 órakor Holdkelte: 10.42 — Holdnyugta: 20.18 órakor Névnapok: ALBERT, LIPÓT. Albert: Germán eredetű név, jelentése: nemes és fényes. Védőszentje: Nagy Szent Albert püspök és hitvalló. Lipót: A germán Leopold (jelentése: merész) bajor változatából kialakult név. Védőszentje: III. Szent Leopold ausztriai őrgróf, kolostoralapító. ★ Az ortodox és a görög katolikus naptárban Szent Guriász és társai vértanúk napja. Horoszkóp SKORPIÓ (X. 24— XI. 22.). Semmi oka sincs ma panaszra. Érdeklődési körének megfelelő területen dolgozhat, az elmélyült munka pedig meg­nyugtatja Önt. Koncentráljon közeli dolgokra, mert minden, ami a jövőre vonatkozik, most nem aktuális. NYILAS (XI. 23— XII. 21.). A Nyilas munkahelyet változtat vagy ezen gondolko­dik, s úgy tűnik, még ha kocká­zatos is a biztosat felcserélni a bizonytalannal, érdemes meg­próbálni. A Nyilas szereti a jó anyagi lehetőségeket és ettől még a legkeményebb munka sem rettenti vissza. Kemecsi István Sar­kadon ma ünnepli szüle­tésnapját. Szeretettel kö­szöntjük! BAK (XII. 22—1. 20.). Átgondoltan, ha­tékonyan cselekszik a Merkúr—Szaturnusz aspektusára. Nagyra értékelik véleményét, bölcsességét. Kö­zös szórakozásoknak kedvez a mai nap. VÍZÖNTŐ (1.21—II. 20.), Vitába akarják sodorni, modortalanul viselkednek környe­zetében. Ne engedje, hogy jó hangulatát elrontsák. Készüljön fel egy utazásra vagy vendégvá­rásra. HALAK (II. 21—III. 20.). A Merkúr szex­ig y tilust alkot az Urá- nusszal. Szinte min­den gondolkodás nélkül új ötle­tek jutnak eszébe. Nem a beter­vezett célok izgatják, hanem a pillanat szülte, rögtönzött ese­mények. Örömét leli a szerelem­ben. KOS (III. 21—IV. 20.). Egy váratlan jó - nm j hír egész napját beara- N*,/ nyozza. Könnyen ki tud állni saját érdekei mellett. Foglalkozzon sporttal vagy mozgásra serkentő fizikai tevé­kenységgel. A Vénusz csodála­tos szerelmi élményben része­síti. BIKA (IV. 21—V. 20. ). Ma fantáziadús. A lét lényegén töp­reng, filozofál. Foly­tasson bölcseleti párbeszédet partnerével, s meditáljon. Végül mindent nagyon egyszerűnek lát. Este sétáljon. ^ IKREK (V. 21—VI. 21. ). Lendületesen lát u\\XjljJl napi tennivalóihoz. xSf/' Önre vár a feladat, hogy egy konfliktust elsimítson. Kedvesével lelkesednek min­den szépért, otthonukat még ele- gánsabbá varázsolják. RÁK (VI. 22—VII. 22. ). Tele van bizony­talansággal, kételyek­kel és még akkor sem elégedett igazán, ha valamiben eredményes és sikeres. Ez a gát­lásosság nem engedi, hogy meg­mutassa igazi formáját, pedig segítséget és támogatást is kap­hatna társaitól. OROSZLÁN (VII. 23—VIII. 23.). Fi­gyelmét nem köti le az elvégzendő feladat. Ilyenkor egy kis biztatásra szo­rul az Oroszlán. Munkahelyén csend és nyugalom honol, már- már unalmas is lesz az Ön szá­mára. SZŰZ (VIII. 24—IX. 23. ). Ma egy kicsit ér­zékenyebb, mint más­kor. Hamarabb elvesz­ti a türelmét, így könnyen össze­ütközésbe kerülhet másokkal. Sajnos, pénzügyi vonatkozás­ban sem sikeres ez a nap, legyen óvatos a költekezéssel! MERLEG (IX. 24— X. 23.). A Vénusz ma rákényszeríti, hogy önmagába tekintsen. Mérlegelje azokat a tulajdonsá­gokat, amelyek kilengésre kész­tették. Ezek után ráébredhet a gyengéd, megbízható partner kínzó hiányára. Ma ünnepli 40. születésnapját Békésen Galoviczné Hankovszki Anikó Szeretettel köszönti férje. Szeretettel köszönti Ma ünnepli 55. házasság évfordulóját Magony Pál és felesége Petykó Emília. akik nem régen ünnepelték 80. és 75. születésnapjukat. és jó egészséget kíván nekik a családjuk. J;, >3,1 ff Vonalban vagyunk... ® 3l Hívja a (66) 441-704-et! w Hétfőtől csütörtökig 14—17 óráig, pénteken 14—16 óráig ü t \% A telefonnál: Kovács Attila M; * Erzsébet-bál társkeresőknek November 16-án, szombaton a békéscsabai társkeresők klubja Erzsébet-bált rendez a Fehér Galamb vendéglőben (Kazin­czy utca), este hét órától. A zenét a csabai Tűzmadár együttes szolgáltatja. A klub minden szombaton is­merkedési estet tart este héttől hajnal egyig. Hiányzó korlátok Jártunkban-keltünkben talán fel sem tűnik, hogy egy-egy üzlet­ben, hivatalos helyen hány lépcsőt kell megmásznunk mire célhoz érünk. Mozgáskorláto­zott olvasónknak viszont min­dennapi gondot jelentenek a lépcsők. Állapota nem kénysze­ríti tolókocsiba, de ha a lépcsők mellett nincs kapaszkodókorlát, bizony százszor meggondolja, hogy nekivág-e a lépcsőnek. Nemcsak a hosszú lépcsősorok, de már egy-két lépcsőfok is gon­dot jelenthet, és megnehezíti számára a közlekedést. Szer­kesztőségünket azért kereste meg, mert érzi, tapasztalja, hogy Békéscsabán nem csak neki okoz gondot az, hogy több köz­épület, üzlet lépcsőfeljárója mellől hiányzik a korlát. így szá­mukra nagyon nehezen meg­közelíthető például a megyei egészségbiztosítási pénztár, az Andrássy úton több üzlet, ahol lépcső van a bejárat előtt, de a polgármesteri hivatalnál is jól jönne néhány helyen a kapasz­kodó. Bár a legtöbb helyen van rámpa a tolókocsiknak, az neki és sorstársainak nem segítség. Számukra a lépcsőn való bizton­ságos közlekedés elengedhetet­len feltétele a kapaszkodókör­lát. A polgármesteri hivatal vá­rosépítészeti irodájának veze­tője, Vukovich Miklós főépítész elmondta, hogy a városháza épületén nincs akadálya korlá­tok elhelyezésének, és házon belül meg tudják oldani ezt a problémát. A többi intézmény­nél, üzletnél azonban az intéz­mény- és üzletvezetőknek kell gondoskodniuk a probléma megoldásáról. Bár az épületek megközelíté­sének lehetőségét rendelet írja elő, a tervezők a legtöbbször va­lóban csak a lépcső melletti rám­pákra gondolnak, korlátokra nem mindig. Jó lenne azonban, ha minden intézmény- és üzletvezető gondoskodna arról, hogy intézménye, üzlete — ki­vétel nélkül—mindenki számá­ra könnyen és biztonságosan elérhető legyen. Ha péntek, akkor Omnia A békési magányos szívek klub­ja tombolahúzással egybekötött táncos-zenés rendezvényét tart­ja pénteken 19 órától az Omnia presszóban. Asztalfoglalás a 06 (20) 454-908-as telefonszámon. Időjárás Többször lesz erősen felhős az ég, elszórtan kisebb eső is való­színű. A szél egész nap mérsé­kelt marad. A csúcshőmérséklet pár fokkal alacsonyabb lesz, mint az elmúlt napokban, de még így is az átlagos felett: 15, 16 fok körül várható. Estére 7, 12 fokig csökken a hőmérséklet. Várható legmagasabb hó'- mérséklet (°C) Békéscsaba: 16 Szarvas: 14 Gyula: 15 Szeghalom: 15 Orosháza: 15 Sarkad: 16 Kettős fronthatásra lehet számí­tani. Az erre érzékenyeknél álta­lában csökken az ingerküszöb, könnyebben alakulhat ki nyugta­lan, feszült állappot, megváltoz­hat a külvilág ingerére adott vá­laszadás sebessége. Ingadozhat a vérnyomás, romolhat a reflex. Fékút Alapítvány Anyakönyvi hírek GYULA Születések: CseresznyésTstván és Gácsi Ildikó fia István, Demján Zoltán és Galbáts Mó­nika Ilona fia Bence, Ticudean Joan Benjamin és Juhász Flóra fia Benjamin (Méhkerék), Kovács Sándor és Ko­vács Éva Edit leánya Ramóna (Elek), Bogdán István és Molnár Aranka leá­nya Tamara (Magyarbánhegyes), Mu­rok Róbert és Maris Katalin fia Márk (Sarkadkeresztúr), Eke Tamás János és Véri Gabriella leánya Tímea (Magyardombegyház), Lustyik Mi­hály és Balázs Anasztázia leánya Fan­ni (Kondoros), Nyilas Péter és Bérezi Mónika fia Nándor (Kertészsziget), Szalai Sándor és Zsóri Mónika fiai Sándor és Roland (Mezőhegyes). Halálesetek: Juhász György (1933), Lenkei Károly (1925), Cseke Istvánná Pikó Zsuzsan­na (1906), Patkás Sándomé Pesti Mar­git (1911), Vágó Istvánná Túrák Mar­git (1932, Lökösháza), Balog Mihály (1942, Szeghalom), Sivó Sándor (1940, Békés). Hol mér a traffipax? A rendőrség — terv szerint — ma 6—14 óra között Orosházán, 14—22 óra kö­zött pedig Szarvason mű­ködteti traffípax-készülé- két, általában a helységnév- ^táblákon belüli területen. (A rendőrség a „műsorváltoz­tatás” jogát fenntartja!) HIHETETLEN! A KIA SEPHIA, MAGYARORSZÁG EGYIK LEGKERESETTEBB AUTÓJA, 000 FORINTTÓL ELKAPHATÓ! V0NZ0 LIZINGFELTETELEK AZ ON KIA-KERESKEDOJENEL! Vigyázat! Az új KIA Sephia nem ismer kegyelmet. Hihetetlenül sokoldalú autó, hihetetlenül kevés pénzért: már 1799000 forinttól elkapható. Részletes személyleírás minden KIA- márka­kereskedőnél. HIHETETLEN, DE MÉGIS BÉKÉSCSABA AUTÓ-EXPANZIÖ Kft., Dobozi u. 108., Tel.: 20/262-223 Fax: 20/411-34! Kerámia Gépeket Gyártó és Forgalmazó Kft., 5600 Békéscsaba, Fiumei u. 5. Telefon: (66) 323-388, 441-506. Fax: (66) 321-807. Szabad kapacitással rendelkező edzőgépünkre INDUKCIÓS EDZEST VÁLLALUNK. Ezen kívül vállaljuk öntvény és acéltermékek kemencés hőkezelését. Ügyintézők: £ Szkaliczki István, Butyka Zsolt. s. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik ÖZV. FRANKÓ JÁNOSNÉ temetésén megjelentek, sír­jára a kegyelet virágait he­lyezve fájdalmunkat enyhí­teni igyekeztek. _ A gyászoló család? KÖSZÖNET­NYILVÁNÍTÁS Köszönetét mondunk mindazon rokonoknak, barátoknak, ismerősök­nek, akik DRAPOS ISTVÁNNÉ szül. Nagy Gabriella temetésén megjelentek és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Á gyászoló család? KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Fájó szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak, akik SZALAI JÓZSEFNÉ szül. Fekete Julianna temetésén részt vettek, sírjá­ra koszorút, virágot helyez­tek. Fogadják hálás szívünk köszönetét. ­R A gyászoló családi

Next

/
Oldalképek
Tartalom