Békés Megyei Hírlap, 1996. szeptember (51. évfolyam, 203-228. szám)

1996-09-04 / 206. szám

1996. szeptember 4., szerda SPORT igÉKÉS MEGYEI HÍRLAP Először háromcentis körbe a célbaugrók Csaba várja a világ legjobb ejtőernyőseit Víz alatt a csabai pályák A lelátó átalakítása alatt is folyik az edzés (és az eső) Az NB I-es labdarúgó-bajnokság 4. fordulójában következik. Szeptember 4., szerda: III. kér. TVE—Békéscsabai Előre FC, 16.30, j v.: Puhl (Hamar, dr. Bozóky). Debrecen—Siófok, 16.30, Pécs— MTK, 16.30, Győr—Zalaegerszeg, 19.00, Újpest—Kis­pest, 19.00, Ferencváros—Vác, 19.00, Vasas—Csepel, 19.00, Fehérvár—Stadler FC, 19.00, Haladás—BVSC, 19.00. Bánszki Tamás aranyérmes Losoncon Az elmúlt hét végén a szlovákiai Losoncon négy nemzet váloga­tottjának — lengyel, magyar, cseh, szlovák — részvételével ejtőernyős viadalt rendeztek. A békéscsabai világbajnokság előtt alig tíz nappal rendezett versenyen stílusugrásban a békés­csabai Bánszki Tamás igazolta jó formáját és aranyérmet nyert 12,99-cel. A második helyen Antalicz Jenő végzett, 13,64 pont­tal. A célbaugrásban Varga Tamás győzött 3 cm-rel, Bánszki Tamás a hetedik helyen végzett, 11 cm-rel. Az egyéni összetett­ben a szlovák Adamcik nyert, Bánszki T. a második lett, a bronzérem Antalicznak jutott. A csapatversenyben a lengyelek végeztek az élen a magyarok előtt, igaz a mieinknél a célbaugrásban megsérült Asztalos, ami nagy hátrányt jelentett. „Vigyázz! Csak úszóknak!” Akár ki is tehetnék ezt a táblát a békéscsabai stadion bejáratára. Nem elég, hogy másfél hónapja felfordulással járó lelátó-átépíté­si munkálatok zajlanak a Kórház utcai stadionban, a hetek óta tartó, szinte szűnni nem akaró esőzés elmos mindent. A labdarúgók földszinti öltözőjében is fojtoga­tó a pára, s ahogy kilépek a szék­házból, máris bokáig ér a víz min­denütt. Az úgynevezett fű-egyre, vagyis a stadion főpályájára ilyen időben rá sem merészkednek, legalább az legyen tisztességes, ha bajnokira kerül sor. A bökkenő csupán annyi, hogy a további pályák egyike sem alkalmas ilyen időben — még edzésre sem. Ha meleg len­ne, úszógatyára vetkőzhetne a csapat, s vízilabdaedzést tarthat­nának. Csakhogy azzal a hét közi és hét végi bajnokira aligha lehet felkészülni. Ráadásul me­leg sincs már. Miután „kiúszott” a csapat a legtávolabb eső fű-háromra, nagy cuppogásba kezd. Míg Moós János pályaedző a bemele­gítést vezényli, Silviu Iorgulescu vezetőedző dohog: — Most sem tudok egy normális edzést leve­zényelni. Ezen apályán nem lehet, technikai és taktikai edzést tarta­ni. Nem beszélve arról, az idén nyáron mekkora tisztítószeres számlát kell állnia a klubnak. Lassan többet mosunk, mint nor­málisan edzünk. A sérülésből lá­badozókkal meg különösen csín­ján kell bánni, könnyen újra rásé­rülhetnek. Miként Unciás is, aki visszaesett. Amúgy is szép lassan gyarapszik a maródiak száma. Belvon megsérült a BVSC ellen, lábát összevarrták, s még nem vették ki a varratokat, ezért rúgni alig tud. Csehi most kezd kilábal­ni a tüdőgyulladás okozta gyen­geségből. Balognak meg kell Madáchos siker A hét végén Szegeden nagysza­bású nagypályás gyermek labda­rúgótornát rendeztek, amelyen a 12 éves korosztály tagjai küzdöt­tek az érmekért. A szervezők két hármas csoportba osztották a hat együttest. A békéscsabai Madách Utcai Focisuli csapata a csoport- mérkőzések során 2—2-re vég­zett a Bácsalmási Focisulival, majd nagyszerű játékkal 5—0-ra legyőzte a Szolnoki Sportiskola gárdáját és ezzel csoportelsőként a döntőbe jutott. A fináléban a házigazda Tisza Volán csapatá­val találkoztak a csabaiak, s a rendes játékidőben, nagy küzde­lemben nem született gól. A 11- esek döntöttek, s ebben a madá- chosok bizonyultak jobbnak 3— 1-re, így megnyerték a tornát Marosvölgyi Károly edző tanít­ványai. A különdíjak közül kettő ke­rült Békéscsabára. A legjobb ka­pusnak Kovács Zoltánt választot­ták, míg a gólkirály Ács Levente lett. A győztes csapat tagjai: Almási Tamás, Ács Levente, Bánszki Viktor, Böröcz Ferenc, Burkus Róbert, Fábián Pál, Haj­dú Péter, Herczegfálvi Gábor, Komoróczki Szabolcs, Kovács Zoltán, Krasznai Dávid, Nagy Mihály, Sándor Zsolt, Simon György, Susánszki György, Tóth András. (v. 1.) még vagy két-három hét az után­pótlás válogatott mérkőzésén összeszedett sérüléséből való fel- gyógyulásra. Kasik is kihagyott egy hetet. Sándor Mátyás fájlalja a térdét, hamarosan egy atroszkópos vizsgálaton esik át. S amíg mindezt panaszolja a vezetőedző, előkerülnek a lab­dák. A fehér játékszer pillanatok alatt fekete lesz a sártól. ■ — Most nem kell gyakorolni a labdakezelést, azonnal megül a vízben a pettyes — folytatja a panaszáradatot. — Ettől függet­lenül igyekeztem kihasználni a tíznapos szünetet. Egy hétig na­gyon kemény edzéseket vezé­nyeltünk, még vasárnap is tartot­tam tréninget. De most már a III. kér. TVE elleni meccsre koncent­rálunk, s hétfőtől csak napi egy edzést tartok. No meg igyekez­tem egyenesbe hozni a csapatot a BVSC elleni fiaskó után. Kis szünetet tart, majd nagy levegőt vesz: — Nem is fizikáli­sán, mert azzal már nincs gond. A fejekben kell egyeseknél rendet tenni. Egy szurkoló jelezte, hogy a BVSC elleni mérkőzés előtt két nappal éjfél körül két játékossal találkozott egy szórakozóhelyen. Pedig megbeszéltük a „háziren­det” kinevezésem napjaiban, amit alá is írt minden játékos. A meccsek után kapnak kimenőt, de hét közben tízkor mindenki­nek kötelező otthon tartózkodni. Az öltözőben is egyelőre név nél­kül tettem meg észrevételemet a kollektíva előtt azzal, hogy ezért már komoly büntetés jár az érin­tetteknek. Különösen azért, mert becsapja a másik társat, aki fel­szántja a pályát, ám a kimaradozö rossz teljesítményével kárt okoz a csapatnak. Érthető, hiszen ki­kaptunk a BVSC-től. S éppen az nyújtott halvány teljesítményt, aid a Narancsban múlatta az éj­szakát. A Kentaur Lovas Egylet Békés­csabán, a Gyulai úti Gabo'ha Mú­zeum lovaspályáján rendezi meg a Kentaur Kupa lovasversenyt szeptember 8-án, vasárnap 10.00 órai kezdettel. Délelőtt az idei és a jövő évi kezdő lovak, illetve kezdő lovasok számára kiírt díj­ugrató versenyszámokra kerül sor. Délután két standard és egy speciális díjugrató versenyszá­mot tekinthetnek meg a lovas­sportok kedvelői. A Kentaur Ku­páért kiírt fő versenyszám előre­Aztán a szerdai mérkőzés ke­rül szóba: — Moós János kollé­gám feltérképezte a kerületieket, elmondása alapján stabil, ke­mény, agresszív és szép iramjáté­kot nyújtó csapat. így az újonc nem sötét ló előttünk, igyekez­tünk felkészülni belőlük. Olyan felfogásban szeretnénk ellenük játszani, mint a Stadler és a Győr ellen, s akkor nem érhet meglepe­tés bennünket. Ezt követően a harmadik ke­rületiek elleni várható kezdő­csapatról kértem felvilágosítást, amely így fest: Derdák — Ra- ducu — Medgyesi, Varga, Ko­vács, Kasik — Major, Sándor, Puskás vagy Ulici — Szaba­dos, Kulcsár. Készenlétben: Baji, Schultz, Illés, Csehi, Csepregi. A kerület várható kezdőcsa- pe& Lippai — Földvári, Krecska, Varga, Szamosi — Perger, Szabó, Király — Kiss, Landvai, Novák. Míg a játékosok a sárral és a labdával vannak elfoglalva, La- urinyecz György elnökségi tag­gal a stadion megújuló lelátóját szemrevételezzük. Egyikünk sem építési szakember, de nehe­zen tudjuk elképzelni, hogy szeptember 15-én átadják a tri­bünt. — Pedig várhatóan úgy lesz, ma beszéltem a BÁÉV főnök­asszonyával — lép mögénk Si- sák Péter alpolgármester. — Azt mondta, nagy erőkkel dolgoz­nak minden nap, még a hét vé­gén is. Tény, a hétfői zuhogó esőben is vagy tucatnyi munkás végezte dolgát. Megállás nélkül zsaluz­tak, szerelték a korlátokat, beto­noztak. Hogy a szeptember 18- ai, Videoton elleni mérkőzésen már ott foglalhasson újra helyet a B-közép és még sokan mások. A másfél órás edzés alatt ren­geteg információt kaptam az is­ten háta mögötti pálya mellett. Úgy döntöttem, most már ki­úszom, s megtörülközöm és megszárítkozom, hiszen vége az úszóleckének is. Jávor Péter láthatólag 15.00 órakor kezdő­dik. A verseny egyik újdonsága, hogy egy külön felállított, magas és széles akadály megugratásáért a nézők pénzdíjat ajánlhatnak fel a vállalkozó lovasoknak. A ver­seny színhelyén a gyerekek in­gyen lovagolhatnak, s játékos vetélkedőkön édességet is nyer­hetnek. A „nyeretlenek” pedig büfében és lacikonyhán kárpótol­hatják magukat. A versenyre a belépés mindenkinek díjtalan. A bő másfél hét múlva kezdődő 23. Klasszikus Ejtőernyős Világ- bajnokságról tartott tegnap sajtó- tájékoztatót Budapesten a szervezőbizottság: Gajdán Mik­lós, az MRSZ sportági szakbi­zottságának vezetője, a vb igaz­gatója, valamint helyi jobbkeze, az egykori sokszoros bajnok Tímár Vince, Szász Pál gazdasá­gi felelős, s nem utolsósorban dr. Hegedűs Dezső, a Magyar Repülő Szövetség főtitkára. Végleges, hogy minden ko­rábbinál népesebb lesz a mezőny, 38 ország 175 férfi és 84 női ejtőernyőse indul a szeptember 14—22. között sorra kerülő vi­lágbajnokságon. Hazánk az 1954-ben kezdődött, kétéven­ként sorra kerülő eseménynek 1961 óta résztvevője, a legna­gyobb eddigi sikert a juniorok tavalyelőtti világbajnokságán a mostani vb-re is készülő, békés­csabai Bánszki Tamás érte el — aranyérmet nyert. Mellesleg ő a csapat egyetlen civil tagja, a vb-n az egyik szám dobogóját megcél­zó magyar válogatott többi tagjai Szolnokon szolgáló hivatásos ka­tonák: Nagy István, Antalicz Jenő, Varga Tamás és Asztalos István. Valamennyien tapasztalt emyősök, hiszen átlagugrásszá- muk 4200 körüli. A magyarok csütörtökön a csabai reptéren találkoznak, ké­KÉZILABDA Érdekesnek ígérkező nemzetközi előkészületi férfi kézilabda­mérkőzéseket játszanak szerdán Békéscsabán a sportcsarnokban. A megyeszékhelyen edző­táborozó arab Wasel SC Dubai gárdája 16.30 órakoraCsaba Elő­re KC ifjúsági, majd 18.00 órakor a lila-fehérek felnőtt csapata ellen lép pályára. M M M ® ® ® A Békés megyei kézilabda-baj­nokság hétvégi fordulójában a következő eredmények szület­tek. Férfiak: Kondoros—Mező­hegyes 22—19, Békéscsabai Sportcsarnok—Mezőberény 16—24, Újkígyós AKSE II — Nagyszénás 29—13, Köröstar- csa—Orosházi MTK II. 16—26. Ifjúságiak: Köröstarcsa—Oros­házi MTK 24—13. Nők: Békéscsabai Főiskola— Békésszentandrás 14—12, Szeg­halom—Nagyszénás 6—7, Szarvas—Doboz 22—15, Két- soprony—Békéscsabai Jamina 22—14, Mezőberény—Gerla 27—17. Utánpótlás bajnoksá­gért: Kétsoprony—Békéscsabai NKC I. 6—25, Békés—Füzes­gyarmat 12—21, Füzesgyar­mat—Csorvás 21—18. BIRKÓZÁS Az Orosházi MTK serdülő bir­kózócsapata romániai nemzet­közi edzőtáborozáson vett részt, ahol négy csapat részvételével nemzetközi tornát nyert. Kima­gaslóan szerepeltek: Kiss Ist­ván, Kiss Gergely, Hangya Já­nos és Szép Tamás. TOTÓTIPPJEINK a 36. heti szelvényekhez: 1. Csepel—Ferencváros x 2 2. BVSC—Videoton 1 3. MTK—Újpest 1 4. Siófok—Győr 1 x 5. Bochum—Karlsruhe x 2 6. Duisburg—Schalke 04 x 2 7. Leverkusen—1860 München 1 8. Rostock—Dortmund x 2 9. St. Pauli—Bremen lx 10. Bologna—Lazio 2 11. Roma—Piacenza 1 12. Udinese—Internazionale x 2 13. Parma—Napoli 1 +1. mérkőzés: 14. Rcggiana—Juventus 2 szülve a szeptember 14-ei, szom­bati rajtra, amikor a délelőtt 10 órakor kezdődő megnyitó, majd a látványos „repülőnap” után dél­után már elkezdődnek a stílusug­rás küzdelmei. Kimondva-ki- mondatlanul az élmezőnybe vár­juk a hazai pályán ugró, szimpati­kus Bánszki Tamást. Elhangzott az is, hogy ezen a vb-n debütál a háromcentis „cél­kereszt”, eddig ugyanis 5 centi átmérőjű fémérintkezős célkörbe ugrottak 1100 méter magasból a sportolók, s tekintve, hogy utóbb egy-egy versenyen többen is mind a tíz ugrást nullásra teljesí­tették, időszerű volt a nehezítés. Sok szó esett a tájékoztatón A hét végén a Békéscsabai Atlé­tikai Club maroknyi, négyfős gárdája egy szlovákiai meghí­vásnak tett elegett: Besz­tercebányán álltak rajthoz egy 12 nemzetet felvonultató viada­lon. A csapatvezető, Tóth Sán­dor vezetőedző arról számolt be, hogy kitűnően helytálltak a csa­bai atléták. Széli Tibor a 400 méteres síkfutásban bronzérmes lett 47,92 másodperces ered­ménnyel, s hasonló veretű érmet vehetett át Csendes Ildikó is, aki arról is, hogy anyagi szempont­ból nagy terhet jelent az esemény, hiszen a vb „tisztességes” meg­rendezése 45 millió forintba ke­rül, de az a 10 még hiányzik, amelyből színvonalas lehetne a vendégek ellátása. Kérdésünkre, hogy ennek hiánya összefüggés­be hozható-e a tavaszi, csabai klub viharos vezetőváltásával, Szász Pál határozott nemmel vá­laszolt. Lapunk javasolta, hogy a vb-n emlékezzenek meg a kö­zelmúltban elhunyt nyíregyházi sportújságíró kollégáról, egykori kiváló ejtőernyősről, Kovács Györgyről — ezt a szervezők készséggel elfogadták. (fábián) 800 méteren lett harmadik 2:07,25 perccel. A két 3000 mé­teres akadály futó közül Varga István negyedik lett (9:18,04), Tajti János pedig ötödik (9:25,74). M M M ® ® ® A sikeres gyaloglók, Rosza Má­ria, Urbanik Sándor és edzőjük. Tóth Sándor tart olimpiai él­ménybeszámolót szeptember 5- én, csütörtökön 18 órától a bé­késcsabai Oázis presszóban, a Lencsési lakótelepen. Sárdagasztás hazai győzelmekkel Az elmúlt hét végén rendezték meg a Mályvád 55 és 30 teljesítmény­túra keretében a Magyar Nemzeti Teljesítménytúra Bajnokság hete­dik fordulóját Pósteleken és környékén. A két napja szakadó eső rendkívül nehéz feladat elé állította a sártengerré változott terepen az indulókat, különösen a kerékpárosok szenvedték meg a mostoha körülményeket. Közülük a békéscsabai Uhrin Zsolt volt a legkitar­tóbb, aki elsőként érkezett a célba. A teljesítménytúrázóknál a csapat- és egyéni versenyben is hatal­mas hazai siker született. Egyéniben az 55 km-es távon, új útvonal­csúccsal a békéscsabai Szarvas Mátyás végzett az élen, 4 óra 56 perces idővel. A második helyen klubtársa, Túróczy Józsefúj egyéni csúccsal (5:22) érkezett a célba, míg a harmadik Asztalos János lett, 6 óra 14 perces idővel. Csapatban a házigazda Körösök Völgye Turista Egyesület (Túróczy, Szarvas, Asztalos) végzett az élen. A hölgyeknél a szigethalmi Balogh Ildikó győzött. Az ob nyolcadik fordulójára szeptember 14—15-én kerül sor a BEAC Maxi teljesítménytúra keretében, amelyen a Börzsönyön és Pilisen keresztül 110 km-t kell teljesíteniük a résztvevőknek. A rendezvény támogatói: Meszlényi és Társa Bt. Renault Márkakereskedés, Békéscsaba, Burek Bt., Csabai Konzerv Rt., Javipa Rt., Csaba Taxi, Gyula Taxi, Saucony sportszergyártó cég, Pharmavit Rt. y_ | _ Kizárták az Előrét a kupából Kedden ülésezett az MLSZ Fegyelmi Bizottsága. A testület foglalkozott az augusztus 13-án lejátszott Hajós—Békéscsa­bai Előre FC (2—10) Magyar Kupa-mérkőzés kapcsán a hajósiak óvásával. A Bács-Kiskun megyei első osztályú csa­pat azért fellebbezett, mert a Békéscsabában három játékos igazolatlanul szerepelt. A Fegyelmi Bizottság helyt adott a hajósiak óvásának, és a Békéscsabát kizárta a kupából. így a 16 közé jutásért Hajós—Soroksár mérkőzésre kerül sor. (A Hajós—Békéscsaba találkozó eredeti időpontja július 27. volt, ezt a hajósiak kérésére augusztus 13-ra halasztot­ták. A három játékos — Belvon, Medgyesi, Illés—az eredeti időpontban még nem voltak a Békéscsaba játékosai, az ominózus mérkőzésen viszont már játszottak.) Újra Kentaur Kupa Békéscsabán Pólós osztályozó A hét végén rendezik meg a már várt vízilabda-osztályozót az OB I B-ért, amelynek során egy mérkőzésen, semleges pályán dől el a feljutás kérdése. Az eseményre a BVSC Szőnyi úti uszodájában kerül sor, s békéscsabaiak ellenfele az Egri Vízművek együttese lesz. Mint Máté Mihály, a csabai pólósok klubelnöke elmondta, na­gyon készültek az eseményre, noha az nem tett jót, hogy a nyárközepi bajnokság óta nem játszottak tétmérkőzést. Igaz, egyik csapat sem. — Viszont egy barátságos, úgynevezett bulimeccsen összemér­tük tudásunkat nemrégiben Szentesen, akkor egy góllal az egriek bizonyultak jobbnak. De egyik csapat sem tudott kiállni komplett gárdával. A szombati (11 óra) tétmeccsre azonban már hiánytalan együttessel utazunk. Ha a rendes játékidőben döntetlen lenne a mérkőzés, akkor mindhalálig vagy ahogy a fociban nevezik, arany­gólig játszunk. J. P. Besztercebányán jártak kRÉKRS MEGYEI HÍRLAP JL ^ÄATESZ tagja Közéleti napilap. Főszerkesztő': dr. Árpási Zoltán. Felelős szerkesztő: Niedzielsky Katalin, Seleszt Ferenc. Kiadja a Népújság Kft. Felelős kiadó: dr. Tóth Miklós ügyvezető igazgató. Szerkesztőség és kiadó: 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4. Levélcím: 5601 Békéscsaba. Pf. 111. Telefonszámok: központ (66) 450-450; sportrovat: 451-114; Szerkesztőségi telefax: (66) 441-020. Kiadói telefax: (66) 450-198; Hirdetésvezető: Nánási János. Telefon/fax:(66)441-311;Terjesztésvezető:Körtvéiyesi Csaba. Telefon/fax (66)453-710. Az előfizetők részére terjeszti a Népújság Kft. az ügynökségein keresztül. Árusításban terjeszti a „DÉLHÍR” Rt. Békés megyei üzeme, Békéscsaba Szabadság tér 1—3. Telefon (66) 443-106 és egyéb terjesztő szervek. Előfizethető a kiadónál (5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4.), valamint a területi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással. Előfizetési díj egy hónapra 595 Ft, negyedévre 1725 Ft. Készül: a Kner Nyomdában, Békéscsaba, Baross út 9—21. Vezérigazgató: Balog Miklós. HU ISSN 12151068

Next

/
Oldalképek
Tartalom