Békés Megyei Hírlap, 1996. július (51. évfolyam, 152-178. szám)

1996-07-09 / 159. szám

1996. július 9., kedd Q Muhtyáh és Iársai KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT. — Kazánok, nyomástartó berendezések tisztítása, javítása — vízlágyító berendezések javítása, karbantartása — épületgépészeti {Cj szerelés. Cím: Békéscsaba, Sirály köz 7. Telefon/fax: (66) 459-293, rádiótelefon: 06 (60) 384-731. GLASS KFT. ÜVEG-PORCELAN, MŰANYAG SZAK­NAGYKERESKEDÉS 5600 Békéscsaba, Liplák András u. 7. Telefax: (66) 445-506. • FIX - PONT • SZŐNYEG----PVC L AKÁSTEXTIL DISZKONT AJANLATA: a megye legnagyobb választéka a legolcsóbb árakon. — Padlószőnyeg — 460 Fl/m2-től — PVC Qp 475 Ft/m2-től — Viaszosvászon 580 Ft/fm-től — Lepedő, 150x200 490 Ft. ÁFÁS NAGYKER.-ÁRAK. Békéscsaba, Orosházi út 103. (A Jamina Téglagyárral szemben.) Nyitva: hétfőtől péntekig 9—17 óráig, szombaton 9—12 óráig. Telefon: 323-352. (32236) ® OKT-OPUS Számítástechnika-Oktató Betéti Társaság, Békéscsaba, Derkovits sor 2. (Ifiház.) Télefon: (66) 325-211 vagy 327-559. Július közepén újra indítjuk nagy sikerű számítógépes szövegszerkesztői tanfolyamunkat kezdőknek. "* Csak 3x3 délután mindenki külön számítógépen tanul "«*• ingyenes gyakorlási lehetőség. Ha lenne jobb, mi is azt ajánlanánk! *T O CM CM CO Ahol továbbra is niu a legkedvezőbb áron tankolhat: >- benzin, 95-ös, a mindenkori MOL-ár alatt 4 Ft-tal >- gázolaj 101 Ft. í|| Igény szerint gázolaj kiszállítása a me­gyében ingyenes. Tankautóval üzem- anyag-bérfuvarozást vállalunk. Cím: Békéscsaba, Kétegyházi út 8. (Postagarázs.) Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7— : 19 óráig, szombaton 7—13 óráig. » p ■' frtenpujtt Se. Az újjáalakult COLOKPRINT Bt. TOVÁBBRA IS VÁLLALJA NÉVJEGYEK, MEGHÍVÓK, ÜGYVITELI NYOMTATVÁ­NYOK, SZÓRÓLAPOK, PROSPEKTUSOK, KÖNYVEK, ÚJSÁGOK ÉS EGYÉB NYOMTATVÁNYOK ELKÉSZÍTÉSÉT, VALAMINT KÖNYVKÖTÉSZET RÖVID HATÁRIDŐVEL. Cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor l. iMegyei könyvtár.) telefon: (66) 454-354. Nyitva tartás: 7—16 óráig. PflBTV KISVSNDtGiő* A város központjában, exkluzív környezetben vállaljuk rendezvények lebonyolítását, három külön termünkben. ( 20, 60 és 170 fős) Továbbá naponta 12-féle menü közül válászthat — leve­sek, köretek tetszés szerint — 180 Ft-os áron. Várjuk kedves vendégeinket mindennap 10—24 óráig. Cím: Békéscsaba, Szabadság tér 11—17. Telefon: (66) 447-247. Bérfuvarozást, hűtést igénylő áruk szállítását vállalom közületeknek, lakosság részére lakodalomra, rendezvényre bérhűtésf is. 3 tonnás teherautóval áruszállítást vállalok, hét végén is! SIMON TRANSZ KFT., í Békéscsaba, Kétegyházi út 3. ? Telefon/fax: 442-742/122. Rádiótelefon: 06 (20) 420-882. MAGYAR KIRÁLY SÖRÖZŐ Ahol kellemes környezetben, kitűnő pacallal, magya­ros ételekkel, Kaiser csapolt sörrel, élőzenével várjuk kedves vendégeinket. Rendezvények lebonyolítását vállaljuk. A sörözővel szemben megnyitottuk cukrászdánkat, ahol a gyulai Kézműves cukrászat termékeit forgalmazzuk. 0 Cím: Békéscsaba, Szabó Dezső u. 24. Telefon: (66) 327-416. Olcsó félsertés, tőkehús, közületi és lakossági kiszolgálás. Békéscsaba és Gyula területén közűleteknek az árukiszállítást vállaljuk. Cím: Békéscsaba (Mezőmegyer), Új u. 9. Telefon: (Ki (60) 301-749. WTOMOA ÉS PAPÍRIPAR GMK tfP A hrm 5600 Békéscsaba, Szerdahelyi út 2. (Állatkórház udvarán) Télefon/fax: (66) 442-605. — esküvői meghívók — névjegykártyák — szórólapok — ügyviteli nyomtatványok — hírlapok Ä — könyvek gfs g — plakátok r^i) S — papír öntapadók Teljes körű nyomdai szolgáltatással állunk ügyfeleink rendelkezésére! i\vái*i akció 5 napig 5% árengedmény teljes árukészletünk diszkontárából. 5 I 3 % * TI v Egyes méteráruk 20----30% árengedménnyel k aphatók: függönyök, selymek, kordbársony. TÉ* Mf m. BÉKÉSCSABA, ERKEL U. 4—6. Telefon: 441-047. Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 7-től 16 óráig, pénteken 7-től 12 óra 30 percig. (32023| Ruházati méter: • Divatos egyszínű és mintás selymek, gyűrtsely- mek, flokkonok. • Divatszínekben gabar- din, kreppgabardin, pa­mutáruk, szövetek, bélés­selymek. • Szabókellékek. ä. • Töltőanyagok. Lakástextíliák: • Bútorszövetek, mű­szőrmék, dekor anyagok, függönyök, viaszosvászon, nyugágyvászon. • Ágynemű-garnitúrák, plédek, takarók, paplanok, hálózsákok. • Törölközők, konyharu­hák, asztalterítők. Együtt a Gések csapata a hegyek-völgyek birodalmában Gések a hegyekben A Békéscsabai Szabó Pál Téri Általános Iskola diákjai évről évre hatalmas kirándulásokat tesznek a környező országok­ban. Fáradhatatlan kísérőik Tóth Balázs és Tóth Balázsné tan­árok. Ezúttal Krajcsó Klára és Farkasinszki Adél emlékeznek a júniusi nyár élményeire. — Romániába, a Bega-patak völgyébe indultunk 25-en egy hétre — mesélik a lányok. — Hatszázhúsz méter magasan tá­boroztunk, lerámoltuk az után­futóról a cuccokat. Megfüröd- tönk a Körösben, ahol Olivia ru­hája és fél pár papucsa bánta a hús vizet. Á patakban Ákos fo­gott kézzel pisztrángot a helybe­liek nagy megrökönyödésére. Kirándultunk az 1100 méter ma­gas Rossz völgybe is, majd a Medvebarlang cseppköveit cso­dáltuk meg. Jól bevásároltunk a belényesi piacon. Biharfüredi csodaforrás, zuhogó eső, túra a hegygerincen, ércek, kristályok, növények, majd a Bega-patak forrása — örök emlék számunk­ra mindez. A szállásunkon tá­bortűz és vetélkedő, színjáték­bemutató, sok-sok beszélgetés gazdagította a programunkat. A támogatóink, segítőink nélkül nem juthattunk volna el ezekre a csodálatos helyekre. Köszönjük is a segítségét a Signal Biztosí­tónak, a mezőberényi Nagy Sán­dornak, a Limo Mix vezető­jének, Uhrin Pálnak, Juhász Lászlónak, Rith Norbertnek, Vargáné Schneider Magdolná­nak, Bodóczy Andrásnak és a sofőrünknek, Csatári Pista bá­csinak. B.Zs. Megszabott mozgásirányok Békéscsabán Szokatlan időpontban tartotta szokásos sajtótájékoztatóját Bé­késcsaba képviselő-testületé­nek szocialista csoportja, ezúttal nem a közgyűlést követő napon, hanem tegnap délelőtt. Két fon­tos témakörről foglalta össze az MSZP-sek véleményét Tóth Károly és Hideg András. Az önkormányzat tulajdoná­ban lévő lakásokkal kapcsolatos döntés meghatározta azt az utat, amelynek során az e szektorban összegyűlt 300 millió forintot el­kezdheti költeni a város—kezd­te Hideg András. — Jelenleg 900 bérlakás található Békés­csabán, ezek fenntartása minden pénzt képes elnyelni. Törekedni kell tehát a bérlakások számá­nak csökkentésére. Áttekintet­ték a lakásállományt, s most újra kísérletet tesznek, hogy a bérlők gondolják végig: megvásárol­ják-e az ingatlant, amiben lak­nak. A lakásbérletek terén Bé­késcsaba a piaci viszonyokban jellemző magatartást tanúsítja. — Ha sikerülnek a törekvése­ink, a 300 milliós forrást az új szereplők támogatására, szociá­lis juttatására kívánjuk felhasz­nálni — mondta Hideg András, aki a testület költségvetési bizott­ságának az elnöke. — Ez néhány száz békéscsabai számára tartós segítség lehet, nem oldja meg a lakásproblémát a városban, de ér­demi támogatást jelent. A kép­viselők kijelentették, hogy az ön- kormányzat nem kíván aktív szereplője lenni a lakásépítésnek. A tájékoztató másik témája a 16 egyéni képviselő előter­jesztése volt, amellyel azt kíván­ják elérni, hogy a város az ÁPV Rt.-vel való elszámolásból szár­mazó bevételből 90 millió forin­tot lakossági infrastrukturális beruházások támogatására for­dítson. A képviselők szerint ez­zel óriásit léphet előre a város, elsősorban ott, ahol a lakók ma­guk is vállalják a terheket. Tóth Károly cáfolta, hogy ez a döntés gátat szab a munkahelyteremtő beruházásoknak. Mivel az ÁPV Rt.-tői a 90 millió többszöröse várható, ezért továbbra is fennáll a lehetősége, hogy megkez­dődjék az ipari park kialakítása. L.E. Az Árpád fejedelem tér oszlopa Az Árpád fejedelem tér elneve­zést megjelenítő oszlop terve Az Árpád fejedelem tere elneve­zést kapta az év elején Békés­csabán, a Wlassich sétány— Haán Lajos utca—Bartók Béla út—Lepény Pál utca által hatá­rolt terület, vagyis a belvárosi pihenőpark és játszótér. A váro­si főépítész, Vukovich Miklós javasolta, a tér elnevezését emlékkő jellegű természetes plasztikán jelenítsék meg. A képviselő-testület szakbizottsá­gai, illetve a millecentenáriumi emlékbizottság támogatta a ja­vaslatot, amellyel végül a köz­gyűlés is egyetértett. Az alkotás elkészítője Széri-Varga Géza szobrászművész. Az oszlopon az ,Állította Békéscsaba Me­gyei Jogú Város Önkormányza­ta a Honfoglalás 1100. évében." olvasható majd. Az elnevezés megjelenítéséhez a közgyűlés a közművelődési célú pénzekből 400 ezer forintot biztosít.

Next

/
Oldalképek
Tartalom