Békés Megyei Hírlap, 1996. július (51. évfolyam, 152-178. szám)

1996-07-01 / 152. szám

1996. július 1., hétfő VILÁGTÜKÖR Mostari választás - Bonnban. A sokat szenvedett hercegovinál városban vasárnap tartották a helyhatósági választásokat. Sokak szerint ez volt a boszniai parlamenti szavazás főpróbája. A menekültek külföldön, így Németországban is szavazhattak. fotó: feb/reuter Körözött elnökük, Karadzsics sorsáról alkudoztak a boszniai szerbek Ellentmondásos lemondás Ellentmondásos hírek érkeznek Radovan Karadzsics bosz­niai szerb elnök esetleges lemondásáról. Bár Carl Bildt nemzetközi főmegbízott szerint a háborús bűnökkel vádolt politikus távozott posztjáról, Biljana Plavsics alelnök kö­zölte: a választásokig, vagyis szeptember közepéig Kara­dzsics mindenképpen a helyén marad. A szélsőségesen nacionalista politikus hírében álló Plavsics azt nyilatkozta, hogy a bosz­niai szerbek vezetője nem mondott le elnöki tisztségéről, csupán átruházta hatalmát egyik helyettesére. Carl Bildt a távozás hírének megerősítése végett ugyanak­kor egy olyan dokumentumot idézett, amelyet Karadzsics írt alá, és pecsételt le. A svéd diplomata közlemé­nyéből az is kiderült, hogy va­sárnaptól törvénybe ütköző­nek számít, ha valamely hiva­talos személy vagy szervezet elfogad bármilyen utasítást a boszniai szerb vezetőtől. A londoni rádió értesülése szerint Aleksa Buha, a bosz­niai szerb államalakulat kül­ügyminisztere - kormánya nevében - levelet küldött Carl Bildtnek. Ebben alkut ajánlott a főmegbízottnak: Karadzsics- tól minden államfői teendőt je­lenlegi helyettese, a háborús bűnökkel nem vádolt Biljana Plavsics venne át, tehát a kül­világ vele tárgyalhatna, de a szerb vezér névleg megtartaná elnöki címét. A BBC elemzése szerint nem sok esély van arra, hogy a boszniai rendezésben érintett hatalmak áldásukat adják erre a javaslatra. A Hetek lyoni ér­tekezletükön kilátásba helyez­ték a Jugoszlávia elleni szank­ciók visszaállítását, ha Kara­dzsics a helyén marad. Bildt személyesen is elengedhetet­lennek tartja a szerb vezér tá­vozását a hatalomból. Az azonban nem kizárt, hogy a boszniai szerb vezetés továbbra is alkudozni próbál a nemzetközi közösséggel a há­borús bűnök címén körözött vezér, Radovan Karadzsics sorsáról. Kulcsszerepben Hillary Clinton Sokan őt tartják Amerika valódi elnökének A hét végén hazánkba látogat az amerikai First Lady. Hil­lary Rodham Clinton hétfőn indul tíz országot érintő európai kőrútjára, amelynek keretében Magyarországot is fölkeresi. Az orosz elnök péntek óta dácsájában pihen Jelcin komoly beteg? A kínai áUamfő, Csiang Cö- min romániai látogatása vasár­nap Brassóban ipari létesítmé­nyek megtekintésével folytató­dott. A kínai vezető szombaton érkezett Romániába, s azonnal tárgyalóasztalhoz ült Ion Ili­escu elnökkel. Az esti díszva­csorán mindkét vezető méltatta a látogatás jelentőségét és a ha­gyományos kínai-román barát­ságot. Fegyveres csecsen felkelők a hét végén többször megsértet­ték a tűzszüneti megállapodást. Szombaton és vasárnap folyta­tódott az orosz csapatok kivo­nása Csecsenföldről. Szigorítják a Perzsa-öböl térségében állomásozó 20 ezer amerikai katona védelmét szol­gáló biztonsági rendszabályo­kat - jelentette be William Perry amerikai védelmi minisz­ter szaúd-arábiai tárgyalásainak befejeztével. Terroristák múlt kedden - köztudomásúan - 19 halálos áldozatot és több száz sebesültet követelő robbantásos merényletet hajtottak végre a dél-szaúdi Dahranban lévő tá­maszpont ellen. Hátat fordít az anglikán egy­ház eddigi patronáltjának, a kormányzó Konzervatív Párt­nak, s mindinkább a liberális el­lenzék vezető erejének számító Munkáspárt mögött sorakozik fel - derült ki a brit The Sunday Times felméréséből. A lap által megkérdezett anglikán püspö­kök túlnyomó többsége úgy vé­lekedett, hogy a konzervatív politika nem tükrözi megfele­lően a kereszténység elveit. Nem indít eljárást a francia főváros polgármesterének la­kásügyében a párizsi főügyész. Döntése értelmében Jean Tibéri nem szegte meg a szabályokat, amikor saját fiának „szociális”, azaz olcsó bérű lakást utaltatott ki Párizs egyik legelőkelőbb kerületében, s azt közpénzből újíttatta föl. Ausztriának követnie kell Németország példáját, és leg­később ősszel meg kell hosz- szabbítania az üzletek nyitva­tartási idejét - közölte Johann Famleitner, osztrák gazdasági miniszter vasárnap az osztrák televízió egyik műsorában. A politikus szerint csak így lehet fölvenni a versenyt a szomszé­dos országokba irányuló bevá­sárló turizmussal. 324 ember meghalt, 108-an eltűntek, s 3770 család hajlék nélkül maradt az utóbbi napok jemeni áradásai következtében. A jemeni elnök közlése szerint az áradások okozta károk össz­értéke 1,2 millió dollár. Ez az utóbbi három évtized legpusztí­tóbb áradása a közel-keleti ál­lamban. Sokan gondolták és gondolják, hogy a tehetséges, nemkülön­ben becsvágyó asszonynak mindig is kulcsszerepe volt férje, Bili Clinton sikereiben. Egyebek mellett azzal is, hogy feleségként igencsak megér­tőnek bizonyult. Clinton első választási kampánya látvá­nyos kudarccal fenyegetett, amikor egy kétes hírű, de rendkívül csinos hölgy azzal állt a nyilvánosság elé, hogy viszonyt folytatott az elnökje­lölttel, amikor az még Arkan­sas állam kormányzója volt. Hillary asszony a döntő pil­Idényenként legalább másfél millió látogatóra számítanak a leginkább az amerikai Disney- landhez hasonlító szórakoz­tató nagyüzemben. Superman és Batman, Miki egér, Donald kacsa, Roger nyúl, Duffy kacsa - jó és go­nosz, ismert és népszerű figu­rák nyüzsögnek ebben a kü­lönleges vidámparkban, ahol az eredetiekkel vetekedő film­stúdiókon át lehet eljutni a két hullámvasúihoz és a hajóhin­lanatban, egy nagy hatású té­véinterjúban a férje mellé állt, és ezzel megmentette a hely­zetet - valamint az elnökje­löltséget. Ugyanígy tett ké­sőbb is, amikor a kikapós férj régebbi nőügyei kerültek nyil­vánosságra. Az asszony, aki korábban főként hivatásának élt - az or­szág száz legjobb jogásza kö­zött tartják számon - idővel „nőiesebb” szerepet választott magának, hogy rokonszenve­sebbé tegye Clintonékat az át­lag amerikai előtt. Különösen hatásosnak bizonyult minapi tákhoz. Ott pedig Speedy Gon­zales taxik gördülnek a széles utakon, és testközelbe kerül­nek a Végtelen történet jól is­mert főszereplői. Film, képzelet és valóság ötvöződik a legkorszerűbb, számítógéppel (is) vezérelt technikával fölszerelt észak- rajna-vesztfáliai élménypark­ban. Van itt kisvasút, Batman- kastély, bűvészshow, rajzfil­meket vetítő nonstop mozi, vadnyugati (és nem pusztán interjúja, amelyben megval­lotta, hogy nagyon szeretné­nek még egy gyereket... Mivel 48 éves, ez alkalmasint örök- befogadást jelentene. Az interjú után felszökött Clintonék népszerűsége. Ami annál is fontosabb, mivel egyre több galibát okoz egy régi, szövevényes ingatlan- spekulációs ügy, amelyben az asszonyé volt a főszerep. A First Ladynek minden ki­tartására, ötletességére szük­sége lesz, hogy megvédje ma­gukat, ám ellenfelei is tudják, hogy ezt a céltudatos, kemény, intelligens asszonyt nehéz lesz legyőzni. Annál is inkább, mi­vel sokan őt tartják Amerika „valódi” elnökének. H. A. kulissza) város, tengeralatt­járó-szimulátor... Az idelátogatót éttermek, kávézók, elsősorban amerikai mintájú falatozók csábítják úton-útfélen. Egész napos szórakozást, kikapcsolódást kínál a bottropi élménypark, ahová 28 márká­ért engedik be a 4—11 év kö­zötti gyerekeket. Természete­sen ennyiből senki sem ússza meg, mert bár az óriás vízi csúszda és az egyéb attrakciók nem kerülnek külön pénzbe, 14 márkát kémek egy pohár üdítőért és egy tányér bolo­gnai spagettiért. (kulcsár) Borisz Jelcin vasárnap le­mondta részvételét a Mosz- kovszkij Komszomolec című moszkvai lap ünnepségén. Az orosz elnök péntek óta a Moszkvától nyugatra fekvő barvihai dácsájában piheni ki a választási kampány fára­dalmait. Hírügynökségi kommentárok szerint az újabb lemondás erő­síti a tavaly két szívinfarktuson átesett, 65 éves politikus egész­ségi állapotával kapcsolatos aggodalmakat. Hivatalos tájé­koztatás szerint az államfő egy­szerűen berekedt, és annyi a baja, hogy elment a hangja. Jelcin szombaton a Kreml­ben találkozott ugyan első számú tanácsadójával, Viktor Iljusinnal, ám az ŐRT tévéál­lomás tudósítása csak egy néma és sápadt elnököt mutatott, aki hellyel kínálta vendégét. II. Erzsébet négy gyermeke közül ketten - Anna és And­rás - már elváltak, s Károly herceg házasságának napjai is meg vannak számlálva. Ezek után érthető, ha a brit ki­rálynő óvatos volt és aggódott azért, vajon jól választott-e leg­kisebb fia, Edward. Elhatározta tehát, hogy kellő diszkrécióval megvizsgáltatja az ara, a csi­nos, 31 esztendős reklámfő­nöknő, Sophie Rhy-Jones elő­életét. Nem tudni, súgtak-e a fele­ségjelöltnek, de tény, hogy a leendő meny elébe ment a vizs­gálódásoknak. A Here című magazin hasábjain maga tette közzé múltjának minden részle­tét, nehogy a Windsor-ház zsákbamacskát vegyen. Mint elmondta, elég korán A majmok koponyájára csa­varokkal fémsisakot erősíte­nek. A kísérleti állatok bőre alá drótokat, vezetékeket építenek be, majd fémszék­hez szíjazva felküldik őket a világűrbe. A NASA, az amerikai űrhajó­zási hivatal, valamint francia és orosz kutatók közös állatkísér­letei azt célozzák, hogy a súly­talanság hatásait vizsgálják az élő szervezetre. A kísérletek azonban széles körű felháborodást keltettek, hiszen a majmokat érzéstelení­Viktor Csernomirgyin kor­mányfő - aki részt vett a Hetek lyoni csúcstalálkozóján - szombaton késő este telefonon tájékoztatta a gyengélkedő Bo­risz Jelcint az értekezlet ered­ményéről és kétoldalú megbe­széléseiről. Az elnök gyengélkedését máris kihasználta kommunista ellenfele: Gennagyij Zjuganov szerint betegeskedő vezető nem képes az ország irányítására. Az elnökválasztás döntő, második fordulóját szerdán tart­ják. Az eredmény jórészt attól függ, hányán mennek el sza­vazni, a két jelölt esélyeit ugyanis nagyjából azonosnak tartják. 60 százalék alatti részvétel a fegyelmezettebb szavazótábor­ral rendelkező Zjuganovnak kedvezne, akit az első forduló­ban csak 3 százalék választott el Jelcintől. kezdte: első barátja tizenöt éves korában a későbbi filmszínész, David Kinder volt. Tizenhét évesen szeretett bele John Blackmanhe, ám a kapcsolat csupán plátói szerelem volt. Huszonnégy évesen hagyta el a szülői házat, Jeremy Bark­ley kedvéért, majd Tim King fogorvos lett az állandó part­nere, aki előbb repülni taní­totta, majd a sífutás rejtelme­ibe avatta be Andorrában. „Nem élt színes életet” - jegyezték meg a szigetországi lapok, és hozzátették: ártal­matlan viszonyai azért voltak. A sajtó úgy véli, hogy. a ki­rálynő nyugodtan nézhet az esküvő elé, leendő menye ugyan nem tapasztalatlan, de a botrányok szerencsére mindig elkerülték. Ferenczy Europress tés nélkül „kezelik”, nem egy elpusztult közülük, többet pe­dig el kellett altatni, olyan sú­lyos következményekkel járt a beavatkozás. Egyes szakértők szerint az állatkínzás értelmet­len is, hiszen bőven vannak már tapasztalatok a súlytalanságról. Felháborodott Oliver Stone, a világhírű amerikai rendező is, aki filmet szeretne készíteni a NASA állatkísérleteiről. Kö­zölte: kész arra, hogy nyáron Oroszországba utazzon, ahol a következő kísérletre készítik föl a kiszemelt majmokat. FEB Európa legnagyobb élményparkja Egy kicsit Disneyland, egy kicsit Németország Vasárnap megnyílt Európa legnagyobb film- és élmény­parkja a németországi Bottropban. A 40 hektáros területen 362 millió márkát ruházott be az amerikai Time Warner konszern és a Nixdorf család, meg a körötte tömörülő cégek. Az uralkodó nyomoztatott a menyasszony után Nem élt botrányos életet Tiltakozás a nemzetközi állatkísérletek miatt Újból majmok a világűrben wmnr , «MT , . €C1 Ué-ii imí' 'Vi.*. .j.. -i , 'TV • * • V Visszaszámlálás Hongkongban. A brit gyarmat lakói vasárnap felvonulásokon hív­ták föl a figyelmet a demokrácia megőrzésének fontosságára. Hongkong pontosan egy év múlva, 1997. június 30-án kerül Kína fennhatósága alá. fotó: feb/reuter

Next

/
Oldalképek
Tartalom