Békés Megyei Hírlap, 1996. június (51. évfolyam, 127-151. szám)

1996-06-24 / 146. szám

1996. június 24., hétfő s?o^ iRÉKÉS megyei hírlap Pásztor utoljára a kispadon? A záró fordulóban: Békéscsaba—Győr MOB-közgyűlés — Atlanta előtt Tíz Békés megyei a 222 küldött között Az NB I-es labdarugo-bajnoksag 30. fordulójában, junius 24-en, hétfőn egységesen 17.00 órakor kezdenek a csapatok: Kispest— Vác, BVSC—Fehérvár, Újpest—Csepel, MTK—Ferencváros, Debrecen—Stadler FC, Pécs—Zalaegerszeg, Haladás—Vasas, Békéscsabai Előre FC—Győri Bozóky, Nyilas). A Békéscsabából továbbra is sé­rült Sándor Mátyás, így nem számolhat vele Pásztor edző, míg három sárga lap miatt nem léphet pályára Szenti és Puskás. — Hétfőn szeretnék utoljára ülni a kispadok, ami az idén na­gyon kemény volt — mondta Pásztor József, a békéscsabaiak szakvezetője. — Ez azt jelente­né, hogy nem kellene osztályo- zót játszanunk. Persze ez függ az MLSZ keddi döntésétől is. Mindebből kitűnik, a győriek el­len csak a győzelem elfogadható számunkra. — Mit tudsz a Rába-parti ellenfélről? — Marik László kollégám látta a debreceniek elleni mérkő­zésüket, akkor elég halvány tel­jesítmény nyújtottak. Az vi­szont bizonyos, hogy előrefelé jobban játszanak, mint hátul. Fi­gyelni kell a gólveszélyessé­gükre, s ki kellene használni vé­delmük esetleges megingásait, — Kikre kell igazán odafi­gyelni? — Különösen a két román légiósra, Lázárrá és Iftodira, va­lamint Urbán és Cseke érdemel külön figyelmet. —És akkor valóban ez lesz az utolsó mérkőzésed a kispadon? —Igen. És szeretném egyben elmondani azt is: biztos, hogy a csapat és a klub nagyon sokkal Nyíregyházára Három napon át hat csapat 1979. január 1. után született fiataljai birtokolták a szarvasi sportcsar­nokot, ahol a Vajda Péter Kupáért versengtek. A torna győztese a végig kiegyensúlyozott teljesít­ményt nyújtó nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium csapata lett, és vihette haza az első helyezettnek járó kupát. A szarvasi Vajdások a gyengébb kezdés után fokozato­san belelendültek, és a második helyen végeztek. A torna végeredménye. 1. Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimná­zium, 2. Szarvasi Vajda Péter Gimnázium, 3. Ózdi Széchenyi István Közgazdasági Szakközép- iskola, 4. Veszprém, 5. Török- szentmiklós, 6. Békéscsaba. A csapatok mellett egyéni díjazott lett a torna legjobb kapusa, Kollár Ferenc (Nyíregyháza), a legtech­nikásabb játékos, Kemény And­ETO FC, jv.: Varga S. (dr. tartozik közönségének, hiszen ebben a bajnokságban nem tud­tuk kiszolgálni nézőinket. Sze­retném, ha a búcsúmérkőzésen a szurkolók a csapat mellé állná­nak, kérem, hogy ne szidják a játékosokat, inkább drukkolja­nak azért, hogy szépen búcsúz­zunk az idei bajnokságtól, hi­szen még a kilencvenedik perc­ben is nyerhetünk. Függetlenül attól, hogy már nem én irányí­tom az új bajnokságban a gárdát, remélem, hogy jövőre is NB I-es lesz a csapat. Úgy érzem, ez Bé­késcsaba, a klub és a közönség közös érdeke. A Békéscsaba várható kezdőcsapata: Babócsy — Mracskó, Csató, Zahorán, Kovács — Fodor, Balogh, Fili- povics vagy Major, Szarvas — Kulcsár, Vlaicu. Készenlétben: Baji, Nagy L., Kasik. A győriek már vasárnap útra keltek, az éjszakát Gyulán töl­tötték. A vendégek nem számít­hatnak az eltiltott Mokére. Lan- tai sérüléssel bajlódik, Fűzi egyetemi felvételije miatt csak hétfőn csatlakozik a csapathoz. Fiaász Sándor, a győriek meste­re az esélyekről a következőke- zőt mondta: — Örülök az ÚTÉ elleni sikernek, s Békéscsabán is győzelemre játszunk. Szeret­nénk gyors kontrákkal meglepni a lila-fehéreket. A hazai pálya a került a Kupa rás (Veszprém), a legfőbb gólt dobó Szuromi Attila (Török- szentmiklós). A szarvasiak eredményei. Törökszentmiklós 15—17, Nyír­egyháza 6—16, Ózd 15—14, Veszprém 18—16, Békéscsaba 22—20. Békéscsabaiak ered­ményei. Szarvas 20—22, Török­szentmiklós 10—25, Nyíregyhá­za 13—22, Ózd 15—22, Veszp­rém 26—23. A mérkőzéssörozat jó felmé­rés volt a szakemberek részére, hogy egy év alatt mit fejlődtek a fiatalok. A torna fővédnöke, Pécsváradi Antal igazgató a díját­adás után azzal búcsúzott a fiata­loktól, hogy jövőre újra találkoz­nak. A rendezvény támogatói voltak: Vajda Péter Gimnázium, HC Szarvas, Turul Kisvendéglő, Rucanor sportbolt. Ny. M. Támadnak a fehér mezes nyíregyháziak az Ózd elleni találko­zón. A hét végi szarvasi Vajda Péter Kupa utánpótlás kézilab­datornán jó mérkőzéseket láthatott a publikum FOTÓ: LEHOCZKYPÉTER GUMICENTRUM Békés, Szent Pál sor 1. Tel.: 06 (66) 341-447, 341-798. Gumiköpenyek, akkumulátorok, perforált lemezek. csabaiak mellett szól, de a két azonos képességű gárda csatáját a nyugodtabb nyerheti, s a hazai­aknak lesz több okuk az ideges­kedésre. A vendégek várható összeál­lítása: Brockhauser — Puglits, Lakos, Agjcs vagy Hungler, Szabó B. — Korsós, Cseke, Urbán, Iftodi, Fűzi vagy Mikóczi — Lazar. A kispadon: Csaban, Virág, Fehér. J.P.—V.L. MÉRLEG 1974—75 Gyó'röttBcs.-n 1—1 1—2 1975—76 5—0 1—1 1976—77 0—1 2—1 1977—78 3—1 3—0 1978—79 2—0 0—1 1979—80 4—1 3—1 1980—81 2—2 1—0 1981—82 1—1 0—1 1982—83 5—1 3—2 1983—84 Bcs. azNBII-ben 1984—85 3—1 1—1 1985—86 4—1 2—2 1986—87 6—1 1—1 1987—88 3—3 2—0 1988—89 2—0 1—2 1989—90 2—0 1—1 1990—91 0—0 1—1 1991—92 Bcs. az NB II-ben 1992—93 0—0 2—0 1993—94 2—5 0—2 1994—95 2—2 3—1 1995—96 0—0 7 Az eredmény a pályaválasztó szemszögéből értendő'. Szombaton a Hotel Thermál Hé- lia különtermében egyetlen na­pirend szerepelt a Magyar Olim­piai Bizottság közgyűlésének napirendjén: döntés az atlantai nyári ötkarikás játékokon részt­vevő magyar csapat összetételé­ről. Még néhány versenyzővel bővülhet a keret, mindenesetre a pillanatnyi helyzet szerint 222 magyar sportoló képviseli ha­zánkat a XXVI. olimpián. Ha a két edzőt, illetve kísérőt is ide­számítjuk, akkor 10 Békés me­gyei utazó lesz, ami igen előkelő szám, ha a vidék képviseletét vesszük figyelembe. A hivatalos küldöttség Békés megyei tagjainak névsora: Ur- banikné Rosza Mária atléta (Bé­késcsabai AC, 10 km gyalog­lás), Urbanik Sándor atléta (Bé­késcsabai AC, 20 és 50 km gya­loglás), Tóth Sándor atléta edző, Argyelán Mónika lóápoló (Me­zőkovácsházi TE),Balog Ildikó, Nyeste Adrienn, Ónodi Henriet­ta, Varga Adrienn tornászok (Akvaline Torna Club Békés­csaba, egyéni és csapatverseny), Lukács József torna edző, Sza­bados Béla úszó (Békéscsabai Előre Úszó Klub, 100 m, 400 m gyors, 4x200 m gyorsváltó). Igazgatói levél Június 7-ei számunkban a Ha­gyománymentő rózsás diákatlé­ták című írásunkban Kovács Mó­nika neve mellett annyi jelent meg: békési gimnázium. Az in­tézmény igazgatója levelében kérte, hogy írjuk ki: Kovács Mó­nika (békési Farkas Gyula Mg. Szakképző és Gimnázium). Dreher lett a szuperbajnok Békéscsabán, a Szabó Pál Téri Általános Iskola pályáin harma­dik alkalommal rendezték meg a Dreher Szuper Kupa döntőjét. Az 1995—96. évi városi alapfo­kú kispályás labdarúgó-bajnok­ság csoportgyőztes csapatai és az első csoport második helye­zett együttese vetélkedett az ab­szolút sorrend kialakításáért. A csoportmérkőzések ered­ményei. A csoport: Dreher— Muse 3—0. Béköt Printomat— Muse 3—0. Dreher—Béköt Printomat 4—1. B csoport: Uni- cum—Metaxa 0—0. Pedagó­gus—Metaxa 2—0. Unicum— Pedagógus 5—0. A harmadik helyért: Peda­gógus—Béköt Printomat 6—3. A döntőben: Dreher—Uni­cum 4—1 (0—0). V.: Dajka. Dreher: Uhrin — Gajdács, Kraszkó, Dobó, Such, Juhos, Gyebrovszki, Rajnai, Ábelov- szki, Karadi, Mészáros. Edző: Szécsi László. Unicum: Búj — Rózsa, Erős, Lovas, Litauszki, Deres, Lipták. Játékos edző: Erős Imre. Kiegyenlített első félidő után a Dreher a második játék­részben erősített, biztosan nyert. G.: Kraszkó 2, Dobó, Gyeb­rovszki, ill. Deres. A győztes csa­pat elnyerte a Szuper Kupát és 10 ezer forintot. A második helye­zett 6, a harmadik 5, míg a negye­dik 4 ezer forintot vihetett haza. Különdíjasok. Gólkirály: Budai Péter (Pedagógus) 6 talá­lattal. Legtechnikásabb játékos: Rózsa Zoltán (Unicum). Leg­jobb kapus: Uhrin István (Dre­her). A torna legidősebb játéko­sa: Sztrunga Mihály (Pedagó­gus). M M M ® ® ® Az olaszországi Poggibonsiban első alkalommal rendeztek női kispályás labdarúgótornát. A három olasz együttes mellett ha­zánkat a Berettyóújfalu együtte­se képviselte. Vendégjátékos­ként szerepelt a végső győztes csapatban a csabai Jancsó Bog­lárka és a csanádapácai Süli Er­zsébet. A magyarok remekeltek, mindkét együttest legyőzték, s övék lett a díszes vándorserleg. T. B. I. A Totó 25. heti eredményei 1. Vasas—Lierse.....................................................2—0 1 2. Aalborg—Hapoel Haifa ...................................5—4 1 3 . Limasszol—Bremen.......................................0—2 2 4. Charleroi—Silkeborg.......................................2—4 2 5. Budafok—Dunaferr..........................................3—3 x 6. Paks—Matáv Sopron.....................................1—3 2 7. Érd—Balatonfüred........................................1—1 x 8. Siófok—Nagykanizsa........................................3—2 1 9. Diósgyó'r—Kazincbarcika.............................2—2 x 10 . Kecskeméti TE—Eger......................................1—1 x 1 1. Hajdúnánás—Hatvan............................2—0 1 12 . Gödöllő—Tiszavasvári.....................................1—1 x 13 . III. kér. TVE—Nyíregyháza............................3—0 1 +1 . mérkőzés: 14. Kaposvár—BKV Előre...................................4—1 1 Egy kicsit megyeiként tartjuk számon a lovastusázó Herczeg- falvi Tibort is, aki a részvétel jo­gát még mezőkovácsházi sporto­lóként vívta ki, de időközben Somogy sárdra igazolt. Korábban tagja volt a keretnek és csak az utolsó válogatásnál került ki a sportága képviselői közül Megyebíróné Bohus Beáta bé­késcsabai kézilabdázó és Pan- kotai Gábor békési kajakozó. A közgyűlésen Schmitt Pál MOB-elnök és Aján Tamás MÖB-főtitkár visszatekintésé­ben vázolta a közgyűlésig eltelt évek főbb állomásait. A mához 25 nap múlva sorra kerülő atlantai megnyitóünnepségen 197 ország képviselteti magát és 271 arany­érem talál gazdára. Nem titok, a tisztaság olimpiájának remélt centenáriumi játékokat eset­leg beárnyékolhatja sok dop­pingeset, ám ez is a további tisztu­lást hivatott szolgálni. Az atlantai egyszersmind az az olimpia is lesz, ahol igen fontos szerepet kap a biztonság és érdekesség, hogy tíz magyar rendőrtiszt is ré­szese lesz a „biztosításnak”. Vita elsősorban a sportolók elismerése kapcsán alakult ki, a vízilabdások ugyanis úgy érzik, 1,5 helyett ők is érdemelnek leg­alább 2 és fél millió forintot győ­zelem esetén (az egyéni sporto­lók aranyérem esetén nettó 3,5 millió forintra számíthatnak). Végül nem változtatott a köz­gyűlés az előterjesztésen. A je­lenlegiek szerint a jutalmazásra 165 millió forint áll rendelke­zésre, ami eleve egy szerény tel­jesítményre lett kalkulálva, egé­szen pontosan 170 olimpiai pont díjazásához elegendő. Mint érdekességet mondta el a MOB elnöke, hogy 43 ország kormányfője, miniszterelnöke vagy helyettese jelezte: jelen lesz Atlantában. Azt már a tudó­sító teszi hozzá, hogy Göncz Ár­pád és Horn Gyula nem szerepel közöttük. Kuncze Gábor bel­ügyminiszter, Gallov Rezső ál­lamtitkár és Arnold Mihály vé­gig kint tartózkodik, rövidebb időre utazik ki dr. Lotz Károly, dr. Bodrácska János, dr. Békési László, dr. Faragó András és dr. Somogyi Ferenc. Az írott sajtót huszonheten képviselik — köztük munkatár­sunk is —, míg az elektronikus médiáktól harmincketten tudó­sítanak Atlantából. (fábián) Angol—német és francia—cseh elődöntő Labdarúgó Európa-bajnoki negyeddöntők: Spanyolor­szág—Anglia 0—0 — 11- esekkel 2—4. London, Wembley-stadion, 75 ezer néző. V.: Batta (francia). Spanyolor­szág: Zubizarreta — Belsue, Alkotta, Abelardo — Hierro, Sergi, Manjarin, Amor, Nadal — Kiko, Salinas. Anglia: Seaman —G. Neville, Adams, Southgate, Pearce — Anderton, Platt, Gascoigne, McManaman — Shearer, Sheringham. Csere: Manjarin h. Caminero (46.), Salinas h. Alfonso (46.), Alkotta h. Lopez (74.), ill. Anderton h. Fowler (109.), McManaman h. Barmby (109.), Sheringham h. Stone (109.) F ranciaország—Hollandia 0— 0— 11-esekkel 5—4.Liverpool, 37 465 néző. V.: Lopez Nieto (spanyol). Franciaország: Lama — Thuram, Blanc, Desailly, Lizarazu — Karembeu, Deschamps, Guérin — Zidane, Djorkaeff—Loko. Hollandia: Van der Sar — Reiziger, De Kock, Blind, Bogarde -— R. de Boer, Bergkamp, R. Witschge — Cruyff, Kluivert, Cocu. Csere: Loko h. Dugarry (62.), Dugarry h. Pedros (80.), ill. Bergkamp h. Seedorf (60.), Cruyff h. Winter (69.), R. Witschge h. Mulder (80.) Németország—Horvátország 2—1 (1—0). Manchester, 30 ezer néző. V.: Sundell (svéd). Német­ország: Köpke — Sammer — Babbei, Reuter, Eilts, Helmer, Ziege — Scholl, Möller — Klinsmann, Bobic. Horvátor­szág: Ladic—Jerkan — Stimac, Bilic — Stanic, Jurcevic, Boban, Asanovic, Jami — Vlaovic, Suker. Csere: Klinsmann h. Freund (40.), Bobic h. Kuntz (a szünet­ben), Scholl h. Hässler (87.), ill. Jurcevic h. Mladenovic (79.). Kiállítva: Stimac (57.). G.: Klinsmann (20. — 1 l-esből), Sammer (59.), ill. Suker (51.). Csehország—Portugália 1—0 (0—0). Birmingham, 40 ezer néző. V.: Krug (német). Csehország: Kouba — Kadlec —Homak, Suchoparek — Latal, Bejbl, Nemecek, Poborsky, Nemec — Kuka, Smicer. Portu­gália: Vitor Baia — Couto — Oceano, Helder — Secretario, Dimas, Rui Costa, Figo, Sousa— Joao Pinto, Sa Pinto. Csere: Smicer h. Kubik (85.), Nemecek h. Berger (94.), ill. Sa Pinto h. Domingos (46.), Oceano h. Folha (65.), Figo h. Cadete (83.). Kiállítva: Latal (83.). G.: Poborsky (53.). Vállalkozók, beruházók figyelmébe! Eladó Békés, Verseny u. 7. sz. alatt (volt Start Szövetkezet területén) önálló ingatlanná alakított, 3055 m2-es telephely, rajta egy 300 m2-es, valamint egy 2200 m2-es üzemcsarnok. A 300 m2-es üzemcsarnokban gázüzemelésű, porszórós technológiájú festőberendezés üzemképes állapotban, kiszerelve is eladó. A telephely bármilyen termelő' vagy raktározási tevékenységre alkal­mas. Köröstarcsa belterületén, a 47-es fó'útról közvetlenül megközelíthető', hozzávetőleg 4000 m2-es Tüzép-telep, a Tüzép-áruhoz, raktározáshoz szükséges könnyűszerkezetes (fa) színekkel. Békés, Piac tér 1—3. szám alatt irodák, üzletek, orvosi rendelők, laká­sok kialakítására alkalmas, 220 m2-es épületrész, mint önálló társas­házi ingatlan eladó, az épületben telefon, egyedi gázfűtés, villany- és vízóra található. Valamennyi ingatlannal kapcsolatosan részletes felvilágosítás kapható a (66) 341-845-ös telefonszámon. ITT A TAVASZ, RENDELJE MEG A SZÜKSÉGES ÉPÍTŐANYAGAIT A BÉKÉSI KIS TÜZÉPEN. Sóder, cement, oltott mész, nyílászárók, bádogozási cikkekkel várjuk kedves vásárlóinkat. A nálunk vásárolt árukat kérésére 24 órán belül házhoz szállítjuk. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8—16 óráig, szombaton 8—12 óráig. MEGRENDELÉSEIKET TELEFONON IS VÁRJUK: ­(66) 341-739, 341-113, 383-355. § A ’(MATESZ Közéleti napilap. Főszerkesztő: dr. Arpási Zoltán. Felelős szerkesztő: Niedzielsky Katalin, Seleszt Ferenc. Kiadja a Népújság Kft. Felelős kiadó: dr. Tóth Miklós ügyvezető igazgató. Szerkesztőség és kiadó: 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4. Levélcím: 5601 Békéscsaba. Pf. 111. Telefonszámok: központ (66) 450-450; sportrovat: 451-114; Szerkesztőségi telefax: (66) 441-020. Kiadói telefax: (66) 450-198; Hirdetésvezető: Nánási János. Telefon/fax: (66) 441-311; Terjesztésvezető: Körtvélyesi Csaba. Telefon/fax (66) 453-710. Az előfizetők részére terjeszti a Népújság Kft. az ügynökségein keresztül. Árusításban terjeszti a„DÉLHÍR” Rt. Békés megyei üzeme, Békéscsaba Szabadság tér 1—3. Telefon (66) 443-106 és egyéb terjesztő szervek. Előfizethető a kiadónál (5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4.), valamint a területi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással. Előfizetési díj egy hónapra 595 Ft, negyedévre 1725 Ft, fél évre 3570 Ft Készül: a Kner Nyomdában, Békéscsaba, Baross út 9—21. Vezérigazgató: Balog Miklós. HU ISSN 12151068

Next

/
Oldalképek
Tartalom