Békés Megyei Hírlap, 1996. április (51. évfolyam, 77-100. szám)

1996-04-16 / 89. szám

1996. április 16., kedd Kedves Olvasó! Ön a Békés Megyei Hírlap „Építsen ránk — építsen velünk!” című tematikus épí­tészeti mellékletéből sok hasznos infor­mációhoz jut. Ha ön építkezik, lakását, nyaralóját újítja fel vagy azt még csak tervezgeti, szakemberek hasznos tanácsaiból merít­het. írásaink segítenek eligazodni az épít­kezéssel kapcsolatos hatósági engedé­lyezések kavalkádjában. A hirdetésekből megtudhatja, hogy hol lehet a szükséges anyagokat megvá­sárolni, illetve a munkákkal kapcsolatos szolgáltatásokat megrendelni. Építsen ránk — építsen velünk! A napenergia hasznosítása A görög—magyar tulajdonú Olympic Hungary Kft. 1993. júniusában alakult napenergia-hasznosító berendezések for­galmazására, szerelésére. A cég ügyvezetőjét, Török Antalt arról kérdeztük, milyen lehetőségek vannak Magyarország éghajlati viszonyai között a napenergia hasznosítására? — A fokozatosan emelkedő energiaárak mellett a napener­gia hazánkban is egyre előtérbe kerül. A napenergiával működő vízmelegítő rendszer minden olyan helyen indokolt lehet, ahol nagyobb mennyiségű meleg vízre van szükség. A napsütéses órák száma Magyarországon átlagosan 2100—2300 között van évente. Ez, ha fűtésre nem is elegendő, hálózati meleg víz előállítására, ill. előmelegítésére igen. Fontos kiemelni, hogy napkollektoraink a téli hideg napokon is kiválóan működnek, mert a kollektorban keletkezett hő nem a környezete hő­mérsékletétől függ. — Milyen felhasználási körnek térül meg egy ilyen egyszeri beruházás? — Szállodák, panziók, kempingek, üzemek, kórházak szá­mára éppúgy bizonyítható a rendszer gazdaságossága, mint a magánszemélyeknek. Közületeknél 1—3 éves, a magánháztar­tásokban 5—6 éves megtérüléssel számolhatunk. A berendezés felépítése és a felhasznált alapanyagok viszont az épületét meghaladó élettartamot garantálják. — Említene néhány meg­valósult beruházást? — Sorolhatnám referenciáinkat, de itt helyszűke miatt csak néhány nagyobb beruházást említenék. Békéscsabán a Kossuth Zsuzsa Kollégium volt a kezdet, de azóta a megyei önkormány­zatnak is elkészült az Arany János Kollégium „A” és „B” épületére is a napenergia-hasznosító berendezés. A Mező- hegyesi Állami Ménesbirtok Rt. 11. sz. tehenészeti telepét is a napenergia látja el 5000 liter meleg vízzel naponta. Szállodák, panziók mellett büszkeségünk a Szegedi II. sz. Kórház, amelynek 100 m2-es napenergia-hasznosító berende­zését a PHAERE-program keretén belül a mi cégünk készítette el. Ezenkívül Békéscsabán és az ország különböző részén több nagy és kis házi berendezés is működik — a visszajelzések szerint vevőink teljes megelégedésére. — További tervek? — A teljes gyártási folyamat itt, Magyarországon zajlik. Már külföldi vevők is megkerestek bennünket vásárlási szán­dékkal. Jelenleg a Szolnok városi önkormányzat szociális ott­honának és bölcsődéjének munkálatait végezzük. Továbbra is szeretnénk jó minőségű munkát végezni. Aki bővebb információt szeretne vagy egyéni igénye van, forduljon hozzánk, készségesen állunk rendelkezésére. Telephelyünk: Olympic Hungary Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyháziút3. _ Telefon: 442-742/108, illetve 133-as mellék. (X)l V TV"- Íis r ''TV «> V -V Festék Center Radker Bt., Mintabolt, BÉKÉSCSABA, Bertóthy udvar 2/2., telefon: (66) 445-280. Nyitva: hétfőtől péntekig 8—12, délután 13.30—17 óráig, szombaton 8—12 óráig. A Trilak Haering Fes­tékgyártó Kft. által gyártott termékek teljes választéka: Trinát zománcfesték, Tri­kolor matt zománc (kül- térre is), belső diszperzi­ós falfestékek, Héra, Merkur, Jupiter stb. Külső' homlokzatfesté­kek: Modakril, Uniszil, Modaszil stb. Alapozók, univerzális és korroziógátló. Lakkok, kittek, hígítók. * Kellemes meleg az otthonban Álmait megtervezzük és megvalósítjuk, A PfihféS-Körös Bt. szeretettel vár minden építkezőt, lakásfelújítót. ❖ Épületgépészeti tervezés ❖ Víz-gáz, központi fűtés kivitelezése ❖ Kazánok, vízmelegítők, radiátorok, szerelvények, fittingek kereskedelme ❖ Gázkészülékek garanciális és garancián túli szervizelése ❖ Vásárlásra „Nordgas" OTP-hitel ❖ Kivitelezésre „Konfort" OTP-hitel NORDGAS) MERT A MINŐSÉG MINDIG JOBBAN KELENDŐ! C-Körös Bt. Békéscsaba, Luther u. 12. < Telefon: (66) 452-634. i Ügyintézési tanácsok építkezőknek Akik még sohasem építkeztek, nem tudhatják, mennyi útvesz­tője lehet, ha ilyesmibe vágják a fejszéjüket. A békéscsabai önkormányzat, illetékes szak­embereitől azt kértük, röviden ismertessék, mi mindenre ügyeljenek az építkezni szán­dékozók. Vukovich Miklós városi főépítész a következők­re hívta fel a figyelmet: —- Amikor valaki kiválaszt­ja a megvásárolni kívánt építé­si telket, fontos, hogy figyeljen a következőkre: a telek legyen közművesített, minimum javí­tott földút, de inkább szilárd burkolatú út mellett feküdjön. Az eladótól kérje el a telek­könyvi másolatot, amely iga­zolja, hogy valóban az eladni szándékozó tulajdonában van a telek. Ezután a földhivataltól egy hivatalos térképmásolatot kell beszerezni, majd mielőtt kifizetné a telket, ajánlatos be­jönni hozzánk a városházára, az építési csoporthoz. Mi ugyanis el tudjuk neki mondani, hogy milyen építési előírások vonatkoznak az adott telekre. Ha ez megfelel a vásár­lónak, ki lehet fizetni a telket. Bacsa István építészhatósá­gi munkatárs folytatta az eddig elmondottakat: — Ezt követően egy terve­zésijogosultsággal rendelkező építészt kell keresni (tervezői névjegyzékhez egyébként a városházán is hozzá lehet jut­ni). A további ügyintézést már rá lehet bízni. Az építkezéseket keret szinten az Országos Épí­tésügyi Szabályzat szabályoz­za, amit a helyi általános és részletes rendezési tervek to­vább módosíthatnak. Emiatt a tervezés megkezdésekor is­mét célszerű tárgyalni az ön- kormányzat építési csoport­jával, hiszen ekkor még mindig kiderülhetnek dol­gok, amire az építkezés során .ügyelni kell. Az adott épít­mény jellegétől függően be kell szerezni a szakhatósági hozzájárulásokat. (Ezt általá­ban a tervező intézi.) A kész tervdokumentációt azután be kell juttatni hozzánk. Ekkor kell megnevezni az építkezé­sért felelős műszaki vezetőt, aki lehet a tervező'-vagy a kivitelező cég munkatársa. Lé­nyeg az, hogy a megnevezett személynek büntetőjogi fele­lőssége van. A lakóépület ille­tékmentes, minden egyéb célt szolgáló építmény illetékköte­les. Harminc napon belül vála­szolnunk kell. Ha minden rendben van, kiadjuk az építési engedélyt, ha probléma van, jelezzük. Az építési engedély kiadásakor értesítjük a leendő szomszédokat is, akiknek fel­lebbezésijoguk van, amennyi­ben számukra valami miatt nem kívánatos az építmény. (Ekkor kell értesíteni a tulaj­donostársakat vagy haszon- élvezőket is, ha van ilyen beje­gyezve a telekre.) Ha minden rendben van, elkezdődhet a munka. Ezalatt legalább négy alkalommal ellenőriznünk kell az építkezést. Ha valami miatt az építkező el kíván térni az eredeti tervtől, akkor módo­síttatnia kell a kiadott építési engedélyt. Ha az épület kész, a falak vakoltak, megvan a hi­degburkolat, üzemképes a ké­mény, rendben van a fűtés, vi­lágítás és vízvételi lehetőség is van, kiadhatjuk a használatba­vételi engedélyt. A kérelem benyújtásától harminc napon belül vagyunk erre kötelesek. —ria ÉPÍTKEZIK? FELÚJÍTJA LAKÁSÁT? Alkalmazza a XXI. SZ. víz- és fű­tésszerelési technológiáját, az UNIPIPE német csőrendszert. Előzetes bejelentkezés alapján IN­GYENES szaktanácsadást tartunk. Cím: Békéscsaba, Kinizsi u. 10. Telefon/fax: (66) 445-096. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8—16 óráig, a MEZŐ & MEZŐ KFT. KRONBORG Teljes körű építőipari kivitelezés, épületgépészeti munkák. Víz-, gáz-, fűtés-, villanyszerelés a megye egész területén. Békés, Széchenyi tér 17. II. em. 18. Tfelefon: (60) 388-066. Békéscsaba, Kétegyházi út 3. £ Télefon: (66) 442-742/111. 5 5600 Békéscsaba, Csaba u. 9. TfeL/fax: 06 (66) 448-855. Építőipari tervezés '*► belsőépítészeti tervezés szaktanácsadás építkezések műszaki vezetése '+■ építőipari kivitelezés "■* építőanyagok márkaképviselete Jamina-termékek (tetőcserép, tégla, falazóelemek, béléselem) értékesítése 3 nyílászárók értékesítése. lolitikai kedvezménnyel! Békéscsabán a Bessenyei utcában önálló kert­tel, garázzsal 2 1/2, 3 1/2 szobás társasházi lakások korlátozott számban jegyezhetők. ÍPa Paripa & társa | Érdeklődni: ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI BT. I Békéscsaba, Andrássy út 4/2., Tel./fax: 06 (66) 449-065. 9—17 óráig. Rádiótel.: 06 (20) 382-122. >>»- Építőipari fővállalkozás, tervezés, kivitelezés, bonyolítás "■*- ingatlanforgalmazás "»*- értékbecslés. KERESSEN FEL BENNÜNKE T! fPARIP* * T>RSA ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI Bt

Next

/
Oldalképek
Tartalom