Békés Megyei Hírlap, 1995. október (50. évfolyam, 231-255. szám)

1995-10-19 / 246. szám

HIRDETÉS—TELEFON: 441-311 * HIRDETÉS—TELEFAX: 441-311 *r HIRDETÉS—TELEFON: 441-311 « HIRDETÉS GAZDAK FIGYELEM! A JOHANN-NEIDHART Kft., Dőr, Petőfi u. 28. alatt (Győr-Moson-Sopron m. — Csornától 4 km-re) minden szombaton 8—14 óráig mezőgazdaságigép-vásárt tart. Eladásra kerülnek: — Ford — Steyr W erőgépek — Ferguson/^^ 18-tól 115 LE-ig — Ili l' Munkagépek: trágyaszórók, silózók, kukoricaadapte­rek, kombájnok, vetők, boronák, ekék stb. Ezen kívül még sok egyéb berendezés, ami nélkülöz­hetetlen a kisgazdaságok részére. Várjuk kedves vevőinket! A nyugalom megfizethetetlen... Nálunk most ingyenes. Október 9-19. között szervizünkben ingyenesen végezzük el a Volkswagenek, Audik és Skodák állapotfelmérését. És ezzel még nincs vége... Október 21-én és 22-én nyílt napokkal várjuk vendégeinket. Reggel 8 és délután 15 óra között bármilyen autón elvégezzük a téli állapotfelmérést. Továbbá lesznek gyermekprogramok, (számítógépes játékok, játszóház) a felnőtteknek pedig lehetőségük nyílik kipróbálni az új Audi A4-et, a Volkswagen Ventot a Transporten, valamint a Skoda Feliciát. Óránként három alkalommal telefonos játék teszi még izgalmasabbá a rendezvényt. Várjuk Békéscsabán a Szarvasi út~ 74 alatt, az Autó Körös szalonjában és szervizében. Autó Körös 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 74. Tel: 66/323-585, 454-228 Fax: 66/454-228 Audi A Kner Nyomda Részvénytársaság (H—5600 Békéscsaba, Baross utca 9—21.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a társaság 1995. november 20-án (hétfőn) 12 órakor rendkívüli közgyűlést tart A közgyűlés helye: H—1111 Budapest, Gellért tér 1., a Hotel Gellért I. emeleti tárgyalóterme A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE: 1. Kötvény-visszavásárlás és hosszú lejáratú hitelfelvétel a visszavásárlás finanszírozására. 2. Garanciavállalás a társaság többségi külföldi részvénytulaj­donosának hitelfelvételéhez. 3. Kötvényosztalék-kifizetés jóváhagyása az eredménytartalék terhére. 4. Alapszabály-módosítás (az igazgatóság létszáma és ülései­nek száma tekintetében). 5. Egyéb kérdések. Amennyiben a közgyűlés a megjelentek által képviselt részvé­nyek számára tekintettel nem lenne határozatképes, a megis­mételt közgyűlésre ugyanazon a napon (1995. november 20- án) 13 órakor kerül sor, azonos helyszínen és azonos napi­renddel. Ez az elhalasztott közgyűlés a megjelent részvénye­sek számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlésen a társaság részvényeseinek képviselőd az alapí­tó okiratban előírt módon igazolják részvényesi minőségüket és képviselői jogosultságukat. A közgyűlésen a nem személyesen eljáró részvényes kép­viselője a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánok­iratba foglalt meghatalmazását a részvétel igazolásával egyi­dejűleg köteles átadni az igazgatóság részére. KNER NYOMDA RT. IGAZGATÓSÁGA INGATLAN BÉKÉS MEGYÉÉRT TELEPÜLÉS ÉS REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY r . BÉKÉS MEGYEI f VÁLLALKOZÓI KÖZPONT 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 5. Vételre keresünk Békéscsabán, belváros­ban, 1+1/2—2 szobás lakást, kertes háza­kat, házrészeket Eladók Gyula belvárosában épülő üz- let+lakás. Eladó Békéscsabán egyedi gázos laká­sok: Jókai utcában II. em. 240 m2-es la­kás rendelővel, Trefort utcában 84 m2, Andrássy úton fszt.-en III. em. 64 m2, fszt. 80 m2, II. em. 52 m2, Kulich-ltp.-en I. em. 52 m2, Haán L. tér IY em. 60 m2, Őr utcában III. em. 55 m2. Központi fűté- ses lakások: Paróczay utcában III. em. 52 m2, Szigligeti utcában I. em. 52 m2, Vécsey utcában IY em. 42 m2, Andrássy úton 65 m2, Gyóni G. utcábán 87 m2, Lencsési úton II. em., VI. em. 48 m2, IX. em. 53 m2, Szabolcs utcában fszt. 39 m2, Jókai utcában I. em. 60 m2. Kertes házak: Csiky utcában, Orgona utcában, Báthory utcában, Széna utcában, Szent I. utcában, Jósika utcában, Zsigmond utcában (két generáció részére) ház, Rákóczi utcában, Toldi utcában, Rigó utcában, Nyugati kertvárosban sorházi lakás. Házrész: Lo- rántffy utcában 100 m2, Alsó Körös so­ron 80 m2. Tanyák: Nagyréten. Hétvégi ház: Lapos utcában (lakható), Kenderföl­deken, Szanazugban nyaraló. Építési tel­kek: Vandháti úton (lábazattal), Jami- nában, Nagyréten, Szabadkígyóson, Te­lekgerendáson. Vidéki házak: Fényesen 220 m2-es lakóház, Muronyban 70 m2-es ház, Sarkadon lakóház üzlettel. Vállalkozás céljára eladó: Tótkomlóson frekventált helyen 2600 m2-es ingatlan, Gyulán raktárbázis 2000 m2-es ingatlan, 8000 m2-es telken. Kiadó: Békéscsabán Jókai utcában 50 m2-es rendelő vagy iro­da, Orosházi úton 400 m2-es raktárhelyi­ség, Békéscsabán, Penza-ltp.-en, alagsor­ban 80 m2-es ingatlan (2 helyiség), Bé­késcsaba, Bartók Béla úton 540 m2-es in­gatlan. Irodánk megtalálható: Békéscsaba, Kinizsi u. 5. sz. alatt az I. emeleten. Videós ingatlanközvetítés telefon: (66) 451-848, 8—16 óráig. 146441 2 SZOBÁS, belvárosi, erkélyes, föld­szinti lakás eladó. Telefon: (66) 442-274,14—19 óráig. ____________ 6 6 m2-ES VI. emeleti lakás eladó a Gábor Áron utcában. Telefon: (66) 448-350. Építési telek eladó. Telefon: 448-350.________________________ BÉ KÉSCSABÁN, 1,5 szobás, egyedi gázos, bútorozott lakás gyermektelen házaspárnak albérletbe kiadó. Ér­deklődni: szombaton 10 órától 17 órá­ig: Szabó Pál tér9. II. em. 5. CSABASZABADIBAN tanya lebon­tásra eladó. Érdeklődni: Újkígyós, Fő u. 41/1 .,17 óra után. Telefon: 356-597. ELADÓ 2,5 szobás lakás a Jókain és az Andrássyn. Telefon: 452-317. ELADÓ Békéscsaba, Gábor Á. u. 11. III. em. 13., 3 szobás, 68 m2-es lakás garázzsal. Érdeklődni: a helyszínen, 17 óra után vagy telefonon: 322-026, 456-843. ________________________ ELAD Ó Békéscsaba, Pozsonyi u. 81. sz. alatti ingatlan. Érdeklődni: a hely­színen október 21—22—23-án, 14— 16 óra között vagy telefonon: 456-843. ELADÓ Csanádapáca, Battyhány u. 21. alatti ház, viz- és gázbekötéssel, üzletnek is alkalmas. Telefon: 06 (30) 458-551.________________________ ELAD Ó Gyulán a fürdő mellett 93 m2- es padlásteres, 3 szobás családi ház. Érdeklődni: napközben (66) 361-607 vagy este (66) 361-628-as telefonon. ELADÓ Kétegyházán családi ház. Érdeklődni telefonon: 450-722. ELADÓ Mezőmegyeren, Fényesen, Kétegyházán családi ház. Telefon: 450-722,________________________ FIA TAL, megbízható nő, kutyával ki­adó kertes házat vagy házrészt keres. Telefon: 446-124. “______________ G UTENBERG u. 7. sz. alatti konvek- toros házrész eladó. Érdeklődni: a helyszínen. KAZINCZY-ltp. 2/B III. em. 31. két- szobás lakás eladó. Érdeklődni: okt. 21-én 10—16 óra között. KIADÓ BÉKÉSCSABA központjá- ban 1 szobás, telefonos lakás. Ér­deklődni: „BÚTOROZOTT” jeligére a kiadóban. MURONYBAN családi ház eladó. Te­lefon: 441-378, 341-706.___________ M URONYBAN új házrész, 100 m2 alapterületű, eladó. Telefon: 441-378, 341-706. ________________________ SÉ TÁLÓUTCÁBAN 200 m2-es üzlet bérleti joga eladó! Érdeklődni: a 06 (60) 384-999,06 (66) 444-046-os tele­fonon. TÁRSASHÁZ eladó apelső Körös so­ron és a Rétköz utcában. Telefon: 452- 317 VENDÉGLÁTÓÜZLET Békéscsa­ba, Bartók úton — 48 m2 — beren­dezéssel eladó. Telefon: 457-619,9 óráig. ÉPÍTÉSI telek eladó! Kamut központ­jában 3000 négyzetméteres, teljes köz­művel ellátva. Érdeklődni: Gyula, Ker­tes U.9/B. Telefon: (66)463-938. ÚJ HÁZ sürgősen eladó. Érdeklődni: Telekgerendás, Szegfű u.5. JÁRMŰ 126-os POLSKI FIAT kitűnő állapot­ban eladó. Békéscsaba V. kér., Kolozs­vári u. 109. 1992. II. HAVI OPEL Omega Caravan 2.3 TD intercooker szer­vizkönyvvel, gyári extrákkal eladó. Telefon: (20) 388-660. 4,5 ÉVES, hosszú platós, hálófülkés AVIA eladó.' Ára: 850 000 Ft. Ér­deklődni: Mednyánszkiu. ll.Telefon: 06 (66) 328-357,06 (60) 482-777. BMW 520 i 1985. évjáratú, jó állapot­ban eladó. Irányár: 420 000 Ft. Tele­fon: (66) 322-305. ÁUTÓBONTÓ-AUTÓSBOLT. Telephely: Békéscsaba, Berényi út 27. Tel'efon/fax: (66) 328-193. « BONTÁSRA váró karambolos autó­kat vásárolunk. Díjmentes szállítás! Telephely: Békéscsaba, Berényi út 27. Telefon: 328-193. , ______________ ELA DÓ 85-ös, Il-es Golf D. Érdek­lődni: Orosháza, Csizmadia u. 6. ELADÓ 1985-ös M.A.N. 14—192 fix platós, ponyvás teherautó. Telefon: 06 (66)454-128. ______________ FIAT 2,5 D Ducatto, IVECÓ alkatré­szek eladók. Érdeklődni: 06 (30) 459-254,________________________ FORD ESCORT 1.3 GL benzines 1980-as évjáratú eladó. Telefon: 06 (30) 531-078, Békéscsaba, Degré u. 28-30._______________________ F ORD Fiesta 957 cm3-es, benzines, tűzpiros, kitűnő állapotban, 345 000 Ft-ért eladó. Telefon: 06 (30) 438-326.________________________ KELETI autókat kp. veszek. Volgát, Latviját, 10 éven túl is. 06 (52) 415-907.________________________ L ADÁT, Latviját, Volgát, Moszkvi­csot, Daciát, ARÓ-t veszek. 06 (60) 392-665.________________________ M AZDA RX 7 eladó. Telefon: 478-897. NISSAN PICKUP Double Cab 2.5D 4WD, 2 éves (5 személye, pla­tós) terepjáró eladó. Telefon: (20) 388-660. OPEL ASCONA 1.6 D, ’88-as évjára­tú, eladó. Kunágota, Rákóczi u. 28. OPEL Omega Karaván 2-es, katalizá­toros, ABS, 4 éves, tolótetős, szervo fék, kormány, magnós rádió beépítve, kedvező áron eladó. Érdeklődni: 06 (60) 307-711,06 (60) 306-390. SKODA 105 L, 1988-as, kevés kilo­méterrel eladó. Telefon: 451-525. TOTÁLKÁROS AUTÓT VENNÉK 86-os évjárattól. Telefon: 06 (30) 502-637.________________________ TÖRÖTT, totálkáros autót vennék 1984-estó'l. Telefon: 06 (30) 440-110. TÖRÖTT, totálkáros autót veszek. Te­lefon: 06 (30) 421-528._____________ TÖRÖTT, totálkáros autót veszek. 06 (1) 283-0237,06 (30) 490-210,06 (30) 494-079._______ UTÁ NFUTÓ 2 tengelyes, nagy mére­tű, ponyvás, billenő platós autó, szállí­tásra is alkalmas, eladó. Érdeklődni: Orosháza. Csabai út 46. VW GOLF TD ’86-os, valamint Ford Escort 1.3-as, ’81-es, eladó. Telefon: 323-736. SZOLGÁLTATÁS PUGULÁSELHÁRÍTÁS bontás nélkül a meave területén! Békéscsabán, Gyulán azonos ár! Telefon: (66) 463-492. FÉRFI FODRÁSZATUNK tovább­ra is várja kedves vendégeit, régi. megszokott helyén, a Centrum mel- lett.___________________________ IGAZOLVÁ NYFOTÓ a Békés Me­gyei Rendőr-főkapitányság előteré­ben, 2 perc alatt!________________ I MPORT ruhavásár Békéscsabán, a Vasutas Művelődési Házban 20-án, 9—17 óráig. KARCHER nagynyomású mosók, tisztítógépek, ipari tisztítórendszerek értékesítése, most árengedménnyel. Márkaképviselet: PREZ-EX Bt., Bé­késcsaba, Gyóni—Lutheru. sarok. Te- lefon/fax: (66) 325-272. KUKORICA betakarítást beszállítás­sal vállalok. Telekgerendás, Viola utca 4. REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó előleg nélkül. Telefon: (66) 327-852. REDŐNY, reluxa, roletta. Orosháza, Kazinczy u.36. Telefon: (68) 312-341. TETŐSZERKEZETEK készítését vál­lalom. Érdeklődni: Veszelka, Fényes, Györkeiu. 86. VÁLLALKOZÓK! Számla nélküli gé- peiket, eszközeiket költségként elszá­molhatják 1 % + ÁFA-ért. Telefon: 06 (60) 387-034, Delta._______________ V ÁLTOZTASSA MEG ÉLETÉT! A Békéscsabai Ifjúsági Házban (Der- kovits sor 2., telefon: (66) 325-211) 40 órás, Silva-féle agykontroll-tanfolyam lesz 1995. október 20, 21, 22, 23-án, Duguláselhárítás bontás nélkül. (Szombaton és munkaidőn túl is!) Békéscsaba, Szarvasi út 16. Tel.: 326-281. naponta 9—19 óráig (a jegyek ára: 6900 Ft, diáikok és nyugdíjasok 1000 Ft, házaspárok egyik tagja 500 Ft ked­vezményt vehet igénybe). Előadó: Dómján Gábor. HÁZASSÁG TÁRSKÖZVETÍTÉS. Tele­fon: 327-1 10. EGYÉB 24 CSÖVES, arcbamítós, ventilátoros, kitűnő állapotban lévő szolárium el­adó. Telefon: (66) 328-230. _______ 4 20 L-ES fagyasztóláda, jó állapotban lévő (2 db) eladó. Érdeklődni: MINI ABC-ben, Gyula, Törökzugi sor 11/C„ este. Telefon: 463-817. 5000 M GÉGECSŐ eladó, 40 Ft/m. Telefon: 463-860._________________ 8 DB FEJŐS tehén (vemhesek), 1 db csőrendszeres fejőgép eladó. Ér­deklődni: mindennap 16.30 órától Elek. Hét vezér u. 6. sz. alatt. 8 db VÁLASZTÁSI malac eladó. Bé­késcsaba VII., Esze T. u. 4. Mező- megyer. ABG—60-AS gázégő eladó. Telefon: 463-860.________________________ EGY ÉV garanciával rendelkező 300 1-es Zanussi-Lehel fagyasztóláda el­adó. Érdeklődni: Békéscsaba, Lipták A.u.29._________________________ ELAD Ó Panasonic M-10 sztereó hi-fi, újszerű videokamera. Telefon: (66) 375-187. ________________________ F AGYASZTÓLÁDA, 410 1-es és hűtőpult eladó. Medgyesegyháza, Vö­rösmarty u. 7. FÖLDET bérelek, veszek. Telefon: (66) 380-331.____________________ HASZNÁL TRUHA-kereskedők! Bá- lásruha-lerakat nyílt Hódmezővá­sárhelyen. Telefon: 06 (62) 342-981. JÓ ÁLLAPOTBAN lévő, villanymo­torral működő, kukoricamorzsoló el­adó. Érdeklődni: Békés, Gyöngy u. 9., délután. KARÁCSONYFÁNAK ezüst- és lucfenyő nagy mennyiségben eiadó. Telefon: (92) 361-164, (20) 428-249. JÓ ÁLLAPOTBAN lévő TZ 4K 14B kistraktor ekével eladó. Nysa eladó. Doboz, Lehel u. 8. Érd.: egész nap. LAJTA 32 soros tárcsás vetőgép eladó. Érdeklődni: Orosháza, Németh László u. 55.___________________________ L AJTA 32 soros tárcsás vetőgép eladó. Orosháza, Németh László u. 55. sz. NAGY, vegyes tüzelésű kazán eladó. Békéscsaba, Nagyrét 1571. (Sikonyi bekötőút.) NÉMETTANÁRT keresek. Jelige: „ÓRADÍJ-MEGJELÖLÉSSEL". PETREZSELYEMGYÖKÉR 10 kg- tól kis- és nagy tételben kapható. Érdeklődni: Elek, Kossuth u. 33. Tele­fon: (66) 370-138.________________ S ZEMES KUKORICA és fejőskecskék eladók. Érdeklődni: Bé­kés, Kölcsey u. 8. TÖRZSKÖNYV nélküli, egyéves do- berman szuka eladó. Gyula, Sittye u.15.___________________________ UB ORKAPALÁNTA eladó, 40 Ft/ cserép. Telefon: 463-860.__________ VÁ GÓB IRKÁK, durok és lapáj kanok eladók. Telefon: (66) 352-339. MUNKAALKALOM BOLTI pénztárost és keres­kedőt felveszünk, telefon: (66) 457-519. KŐMŰVESEKET veszünk fel. Gyula, Nagyváradi u. 74. NEMZETKÖZI cég céltudatos munkatársakat keres. Oroshá­za és környékiek eló'nyben. Érdeklődni: a 06 (30) 537-466- os telefonon. A SZABADKÍGYÓSI Szak­képző Intézet felnőttek ré­szére virágkötő tanfolyamot szervez 30 000 Ft/fő részvé­teli díjjal. Jelentkezni lehet a 356-201-es telefonon, Ná- dasné Gebei Csillánál. DR. JURIJ KOLBASSIN természetgyógyász (bioenergetika, akupresszura, csont­kovács) ideg-, emésztőrendszeri, mozgásszervi, ge­rinc, bőr, légzőszervi, ízületi, nőgyógyászati beteg­ségeket gyógyít. Rendel: 1995. október 26-ától november 17-éig Békéscsabán 8—18 óráig a Vasutas Műv. Házban. Előjegyzés: Vasutas Műv. Ház, Békéscsaba, p Andrássy út 79—81. Telefon: 322-240. 3 ZANUSSI nagy engedmén Minden típusú äiüSä hűtő és fagyasztó ENGEDMÉNYES ÁRON. Kínálatunkból: 160 I ** hűtőszekrény 4600 Ft engedménnyel most 29 m Ft 5600 Ft engedménnyel most 32 900 Ft 6000 Ft engedménnyel most 41 900 Ft 6000 Ft engedménnyel most 41 900 Ft 7000 Ft engedménnyel most 46 900 Ft Az árak csak_AZ AKCIÓS KÉSZLET erejéig érvényesek. Békéscsaba, Andrássy u. 6. Telefon: (66) 325-058 m73) 240 I ** hűtőszekrény 280 I kombinált hűtő 200 I fagyasztóláda 300 I fagyasztóláda r70ZLETHAzYl NETTO 45% FIX KAMAT JEGYZÉSI IDŐ: 1995. OKTÓBER 24 - NOVEMBER 3. FUTAMIDŐ: 15 HÓNAP ÉVES HOZAM: 34.55 % JEGYZÉSI HELYEK: LOMBARD LÍZING RT. Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Tel.:449 219 TAKARÉKBANK Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Tel.:447 247 AGROBANK Békéscsaba, Hunyadi tér 2. Tel.:443 745 Szarvas, Kossuth u. 21. Tel.:312 305 KÖTVÉNY ENGEDÉLY SZÁMA: 10.087/95 LOMBARD Állami Értékpapír és Tőzsdefelügyelet

Next

/
Oldalképek
Tartalom