Békés Megyei Hírlap, 1995. augusztus (50. évfolyam, 178-204. szám)

1995-08-14 / 189. szám

1995. augusztus 14., hétfő HÍREK .BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP Kalendárium Napkelte: 5.38 — Napnyugta: 19.59 órakor Holdkelte: 21.33 — Holdnyugta: 9.58 órakor Névnap: MARCELL. Az ortodox és a görög katolikus naptárban Mikeás próféta napja. ZENZERO® Kft., Gyermek- és tinédzserruházat 5630 Békés, Verseny út 7. Telefon/fax: (66) 341-970, (66) 341-193. Horoszkóp OROSZLÁN (VII. 23—VIII. 23.). Na­gyon sokat gondolko­dik azon, mit is kellene csinálni. Utazásra kerülhet sor. Útközben remek ötletei támad­nak. Úgy érzi, személyisége megújult, s az egész élete meg­változott. SZŰZ (VIII. 24—IX. 23.). Valahogy úgy ér­zi, nincsen beleszólá­sa a dolgok menetébe. Jó ötletet jelenthet ilyenkor az egymás ellen ható erőkkel való manipulálás. A céljai tudatában nem ronthat el semmit, így a hét további napjaiban sikeres lesz. Szamosi Gábor Sza­badkígyóson ma ünnepli születésnapját. Szeretet­tel köszöntjük! Köszöntse szeretteit fény­képpel születésnapjuk, név­napjuk, jelentős családi ünnepük alkalmából, 1.500 forintért! A szöveget írja fel a pénzesutalvány hátolda­lára, a fényképet küldje be címünkre: Békéscsaba, Munkácsy u. 4.! Az ingye­nes lehetőség továbbra is megmarad, változatlan fel­tételekkel, melyet minden hónapban közzé teszünk. MERLEG (IX. 24— Ä n) X. 23.). Minden pró- bát kiállt, és most, ^ érett fejjel már tudja, milyen úton kell haladni. Bölcs, csendes magatartása nagyon ki­hívó mások szemében. Koráb­ban kicsapongónak látták. A tévhitek eloszlatása azonban már nem érdekli. SKORPIÓ (X. 24— XI. 22.). Kissé beteg­nek érzi magát, de a környezete kicsúfolja érte. Szeretné, ha valaki a gond­ját viselné, de most senki nem veszi komolyan, és nehéz ilyen embert találni. A rekkenő hőség elől húzódjon el — ha lehet — egy lesötétített szoba legmélyé­re. NYILAS (XI. 23— XII. 21.). A hét első napján megtalálja régi önmagát. Újra egész­séges és vidám. A magánügyeit képes könnyedén kézbe venni. Ennek már a gondolata is gyó­gyító hatással lesz Önre. BAK (XII. 22—1. 20.). Egy befektetésen gondolkodik, amibe egyik barátja akarja bevonni. Bár jó üzletnek tűnik, de közös pénzügyekbe ne kezd­jen. Egy elragadó személy mag- netizmust érez Önben, amely kölcsönös. VÍZÖNTŐ (1.21—II. 20.). Kecsegtető aján- gajf latot kap, amiről azon- ban tudnia kell, hogy nagyon kockázatos. Nehéz a visszautasítás, ezért mélyedjen magába, jól gondolja át dönté­sét. Legyen körültekintő! HALAK (II. 21—III. 20.). Bölcsességre és ^ y tapintatra intik a csil- lagok. Váratlan hely­zetek adódnak, de Önnek helyén lesz az ítélőkpessége. Üzleti és szerelmi ügyekben találékony. ^ KOS (III. 21—IV. 20. ). A Nap—1 rezgé- sek segítik az önkife­\*L/ jezésben. Élvezi a nyüzsgést, az ártalmatlan flörtö­ket, és hogy a társaság kedven­ce. Lelkének belső ragyogása felszínre tör, ne fojtsa vissza! BIKA (IV. 21—V. (Snnmpi) 20.). Élvezi, ha V Vr ) egycdül ndz szembe a nU/ kihívásokkal. Most azonban vegye észre, hogy ki kell használnia a közvetlen em­beri kapcsolatait éppúgy, mint a világmindenség vibrációit. Na­gyon szerencsés. IKREK (V. 21—VI. 21. ). Az elkerülhetet­len változások ellen ne küzdjön. Koncentrál­jon arra, hogy javítsa egészsé­gét, ápolja emberi, baráti kap­csolatait. Ön most reflektor- fénybe kerül. RÁK (VI. 22—VII. 22. ). A nap szokatla­nul zavaros lesz Ön­nek. A Rák minden összeszedve is elfárad, mire végére ér. Talán belátja, hogy a sors ellen nem lázadhat fel. Engedje a dolgokat szabad­jára. erejet Szeretet A Szívküldiben olvasott hirdetésed felkeltette érdeklő­désemet. Én 26 éves, függet­len, 176 cm magas, sötét hajú, kék szemű, dolgozó lány va­gyok. Szeretem a zenét és a társaságot, nagyra értékelem az őszinte emberi kapcsolato­kat. Ha e néhány sor után kí­váncsi vagy rám, és szeretnél velem megismerkedni, akkor fényképes leveledet várom. Címem a szerkesztőségben. ■* DATE-pólós fiúnak Kedden kellett volna ott lennem a buszpályaudvaron este 8-kor a 2-es kocsiállás­nál, de akkor miért a szerdai újságban volt benne a hirdeté­sed? Vagy melyik keddre gondoltál? Hosszú, forró nyár * Nagyszénási vagy Nagyszé­nás környékén lakó, 17—18 éves motorbolond fiúk jelent­kezzenek a Szívküldiben, ha érdekli őket egy 14 éves mo­torbolond lány. „GSX-R 1100" jeligére! * Üdv mindenkinek! 17 éves csabai lány va­gyok. Szeretnék új barátokat találni. Ha szeretsz szórakoz­ni, de unatkozni nem, ha te is úgy gondolod, hogy nem kéne Tisztelt Olvasóink! Rovatunk változatlanul nagy népszerűségnek örvend, ezért kérjük Önöket, üzeneteiket lehetőleg tömören, 5— 10 kézzel írott sorban fogalmazzák meg. Az ennél hosszabbakat hely hiányában válto­zatlanul nem tudjuk közölni. Üzeneteik to­vábbra is ingyenesek. Ugyanakkor a családi ünnepek, születés­it 21 éves, 179 cm magas fiú vagyok. Ha te 16—21 éves lány vagy, aki őszinte kapcso­latra és gyengéd szerelemre vágyik, és esetleg a nyelvek is érdekelnek, írjál vagy üzenj a Szívküldiben. Cím a szerkesz­tőségben. Lingva * E. Zsoltnak Akkor volt jó, amikor az 5.20-as busszal jártunk vissza vasárnaponként, két éve vi­szont alig láttalak, pedig csak 4 km-re lakunk egymástól. Azt hiszem, te is észrevettél engem. Szeretném, ha valami módon megismerhetnénk egymást. Ha gondolod, üzenj! Méregkeverő *­Kedvesem! Voltak problémák, s bizo­nyítanom is kellett. Nem függ­het minden tőlünk. Előre is kell gondolni. S hogy én mit tettem? Mit nem tettem? Kér­dezd csak meg a bátyám barát­nőjét. Kedvesed * Tüzes liliom Találkozzunk augusztus 20-án a Kossuth téren este nyolckor. Kezemben lesz egy Békés Megyei Hírlap. Fekete tulipán napok, névnapok, évfordulók alkalmából küldött jókívánságokat, illetve a konkrét időpontra vonatkozó üzeneteket csak hir­detésként tudjuk megjelentetni, melynek díjtétele szavanként 20 forint (ÁFÁ-val). A pénzesutalványra írják rá a jókívánságo­kat, az üzenetet, s hogy melyik napon kérik a megjelenést. otthon ülni, ha feltétlenül nem muszáj, és ha bármiről el lehet veled beszélgetni, válaszolj! Akár fiú vagy, akár lány, csak legyél életvidám, és ne túlsá­gosan komoly! Jó? Jeligém: New friends * Szelídíts meg! — mondta a róka. — Mi az, hogy megsze­lídíteni? — kérdezte a kisher- ceg. Olyasvalami, amit alapo­san elfelejtenek az emberek! — vagy talán mégse? Rókaiány * Love story jeligére 20 éves vagyok, barna ha­jú, és ha 170 cm-en kívül más­ba is megegyezünk, talán ér­demes lenne találkoznunk. Mariann ¥ Gyulára a legszebb Erikának Ha jössz, azt érzem, Hogy szeretsz, azt érzem, Hogy sokáig, azt kérem, Ha kicsit is, de örökké! Kérlek szépen! Egy férfi, aki még sohasem vágott át Igazi nyári idő A szárazföld legnagyobb részén to­vábbra is igazi, nyári idő van. Az Óceán északnyugati térségéből azon­ban időnként légköri frontok indulnak el a kontinens belseje fölé. Ezek az Alpok térségében még heves zápo­rokat, zivatarokat is okoznak, a köze­liinkbe érve azonban számottevően gyengülnek. Nálunk ezért a közeledő frontrendszer ellenére ma is meleg, nyári idő lesz. Délután az ország nyugati tájain már többször növe­kedhetnek a gomolyfelhők, esetleg néhány záporeső, zivatar is kialakul. Az ország legnagyobb részén azonban sok napsütésre, erősödő felmelege­désre lehet számítani. A hőmérséklet néhol meghaladja a 30 fokot. _________ A kora reggel-délelőtt időjárása még egy csöppet őszies lesz, hiszen éjszaka meglehetősen mélyre süllyed a hőmérséklet. A nap további részé­ben azonban igazi nyárra számítha­tunk. Felhő alig lesz az égen, s a szél is csak délután élénkülhet néhol egy kicsit. A sok napsütés hatására erősö­dik a nappali felmelegedés, a hőmér­séklet csúcsértéke néhány fokkal a megszokott fölött alakul. Vízhőmérsékletek °C °C Balaton: 23 Velencei-tó: 23 Tisza-tó: 22 Fertő-tó: 22 Tisza: 19-24 Duna: 20-22 Várható legmagasabb hőmérséklet Békéscsaba: °C 30 Szarvas: °C 29 Gyula: 31 Szeghalom: 29 Mezőhegyes: 32 Sarkad: 30 Orosháza: 31 Battonya: 32 Várható legnagyobb széllökések Balaton: km/ó 10-25 Velencei-tó: km/ó 5-25 Tisza-tó: 5-15 Fertő-tó: 10-25 Békéscsaba: 5-10 Szarvas: 5-15 Gyula: 5-10 Szeghalom: 5-10 Mezőhegyes: 5-15 Sarkad: 5-10 Orosháza: 5-15 Battonya: 5-10 Országos előrejelzés (5 napos): 06-90-304-631 Napozási tanács (UV-B): 06-90-304-615 A szolgáltatás Előrejelzés a Tiszántúl térségére: 06-90-304-625 Orvosmeteorológia: 06-90-304-612 díja: 77 Ft/perc Lottószámok A Szerencsejáték Rt. tájékozta­tása szerint a 32. heti 6/45-ös lottó nyerőszámai a követke­zők: 7, 8, 24,32, 41,42. A pót­szám: 23. A 32. heti 5/90-es lottó nyerő­számai a következők: 8,37,44, 51,80. A Joker-szám: 03 514. Ma----HOLNAP Augusztus 15. Gyula. — A sörszínpadon 17 órakor kezdődik a Cimborák Táncegyüttes műsora. Hol mér a traffipax? A rendőrség — terv szerint — ma 6— 14 óra között Békéscsabán, 1A—22 óra között pedig Békésen működteti traffipax-készülékét, általában a hely­ségnévtáblákon belüli területen. (A rendőrség a „műsorváltoztatás” jogát fenntartja!) Telefondoktor A futásról kaphatnak hasznos tanácsokat a telefondoktortól augusztus 20-áig a 441-308-as telefonszámon, amely éjjel-nappal hívható. Öt szám - egy nyeremény! Kedves Olvasó! Ezen a héten is folytatjuk nyereményjátékunkat előfizetőinknek. Mint rendelkezik egy ötszámjegyű előfizetői kóddal, mely szerepel számító tartásunkban. Minden héten kisorsolunk öt számot, amelyekből napo readunk. Amennyiben az öt szám megegyezik előfizetői kódja ínyencek kézikönyve. 33. hét en előfizetőn gépes nyilván ita egyet köz val, Öné az *1 *1 *1 *| 6j Mindennap feladhatja hirdetését 50%-os felárral, ha azt szeretné, hogy a másnapi újságban megjelenjen. Hirdetését személyesen adhatja fel a Békéscsaba, Munkácsy u. 4. szám alatti irodában 8—16 óráig, valamint a Penza Itp. 4. fszt. 1. szám alatt 8—13 óráig. GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZILÁGYI JÁNOS Gyula, Mikszáth Kálmán utca 27. szám alatti lakos, (volt taxis), 1995. augusztus 12-én, 67 éves korában elhunyt. Temetése au­gusztus 14-én, 15 órakor Gyulán a nagyrománvárosi temetőben lesz A gyászoló család « Szünidei rejtvényparádé Kedves gyerekek! Minden héten hétfőtől péntekig talál­hattok a lapban nektek szóló rejtvényt. Hogy ne legyen tét nélküli ez a játékos szórako­zás, naponta három szeren­csés megfejtő kap játékot. Minden nap vágjátok ki a rejtvényszelvényt a lapból, a megfejtéssel együtt tegyétek borítékba és egyszerre küld­jétek be a szerkesztőség cí­mére. Az e heti megfejtése­ket legkésőbb augusztus 23- áig küldjétek be. A múlt heti megfejtések: H: egres; dalol; eszik. K: ökölvívás; birkózás; úszás. Sze: Ernő. Cs: Csokonai Vi­téz Mihály: Szegény Zsuzsi a táborozáskor. P: lengyel; Wesselényi Miklós. Nyertesek: H: Kotroczó Melinda, Lőkösháza, Szabó Lajos, Körösladány, Szín Ibolya, Sarkad. K: Horváth Mihály, Orosháza, Kovács Enikő, Battonya, Vetési Márta, Mezőberény. Sze: Ale Péter, Mezőkovácshá- za, Katernák Réka, Kondo­ros, Kun Zoltán, Békéscsa­ba. Cs: Lipták Gyöngyi, Doboz, Markóth Jetta, Kondoros, Miklós Dóra, Gyula. P: Baráth János, Gyula,Gilik Zoltán, Körös- tarcsa, Nagy Katalin, Bé­kés. A nyereményeket postán küldjük el, a békéscsabaiak nyereményeikat a szerkesz­tőségben vehetik át hétköz­nap 9 és 16 óra között. Tréfás kérdések 1. Mi az, ami mindig nyílik és sosem virágzik? 2. Úton megyen, nem poroz, Vízen megyen, nem csobog, Nádon megyen, nem suhog, Sáson megyen, nem susog, Eső éri, nem ázik, Ha fagy éri, nem fázik. Mi az? Megfejtés: 1 ......................... ..............................................2.... An yakönyvi hírek GYOMAENDRŐD Haláleset: Izsó Imre (1911). SZEGHALOM Születések: Mészáros József és Lele Erika fia Máté József, Erdős Béla és Lázár Eszter fia Lázár, Lakatos Csaba és Koós Rita leánya Tímea, Szívós Zoltán ék Vásár­helyi Anikó fia Csaba, Bacsa Gyula és Elek Ibolya Mária leánya Ibolya, Tur- bucz László András és Koncz Ibolya leánya Nikolett, Csahóczki Zsolt és Balogh Éva Márta fia Erik (Dévavá- nya), Tarsoly Géza és Farkas Ildikó leánya Ildikó (Vésztó), Fábián István és Nagy Beáta Veronika leánya Márta (Körösújfalu), Komróczki Tibor és Kovács Erzsébet fia Tibor (Körösla­dány), Papp György és Czeglédi Er­zsébet fia Dávid György (Körösla­dány). j|- GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ANDÓ TAMÁS volt Békéscsaba, Szőlő utcai la­kos 1995. augusztus 10-én 71 éves korában elhunyt. Temetése 1995. augusztus 15-én 15 órakor lesz Békéscsabán, a Szarvasi úti katolikus temetőben. A gyászoló család

Next

/
Oldalképek
Tartalom