Békés Megyei Hírlap, 1994. november (49. évfolyam, 258-283. szám)

1994-11-15 / 270. szám

1 1 SPORT 1994. november 15., kedd í 1 1 1 <D Még egyszer a taekwon-do ob-ról Hétfői számunkban beszámoltunk a Békésen rendezett W. T. F. taekwon-do B kategóriás országos bajnokságról, amelyen a sportág utánpótlása randevúzott egymással. A küzdelmek során tíz érmet „termeltek” ki a Békés megyeiek, amellyel jelezték, hogy a második vonalban is akad köztük néhány csiszolatlan gyémánt. Néhány magasabb danfokozatú mester is megtekintette a ver­senyt, illetve részese volt a küz­delmeknek, hogy csak a négy- dános Patakfalvy Miklósra, a Magyar W. T. F. Taekwon-do Szövetség elnökére és kapitá­nyára, a háromdanos Leonidas Papastawroura, Engrích Mari­ann kétszeres világbajnok, há­romdanos versenyzőre, Gregor László háromdanos karatemes­terre vagy épp az irányzatot Bé­késcsabán meghonosító dr. Molnár Péter kétdanos mester­re gondoljunk, aki azóta szülő­városában, Szegeden él. A sportág utánpótlása népes kö­zönséget vonzott, s néhány mér­kőzés fergeteges buzdítás köze­pette zajlott. Az a tény, hogy olimpiai sportággá avatták a ta- ekwon-dót, ez a verseny és majd az elkövetkezendők más szem­szögből láttatják az eseménye­ket. Azaz, még inkább látoga- tottabb lehet egy-egy erőpróba, s még többen csatlakoz(hat)nak ehhez a táborhoz. A sportág jö­vője függ(het) a mostani taek- won-dós „anyag” erejétől, melyben a Békés megyeiek munkájára és eredményességé­re is számítani lehet. íme egy véleménycsokor az elmúlt hét végi rendezés kap­csán: Patakfalvy Miklós:—Gratu­lálok a szervezőknek, mert hosszú idő után az egyik legjob­ban szervezett verseny volt, amelynek során Bartyik Jenő, Kállai Józseféi, a többiek igazán kitettek magukért. Láttuk, éreztük, hogy milyen nagyszerű összefogás eredménye volt a rendezés. A verseny színvona­lára helyenként még jellemző volt a technikai hiba, de hát ez még megbocsátható. Persze mindezt pótolta a fiatalok lelke­sedése és győzni akarása, s re­méljük, hogy megmaradnak ezen az úton. Néhányan máris megvillantották tehetségüket, s bízom benne, hogy még sok örömet okoznak majd nekünk. Engrích Mariann:—Én a női mezőny küzdelmével sokkal elégedettebb vagyok, mint a férfiakéval. Néhány valóban színvonalas mérkőzést láttam, s az egészen kezdőktől is. Na­gyon örültem, hogy megren­dezték a versenyt, amely jó pró­batétel volt mindenki számára. Csak gratulálni tudok a szerve­zéshez. Reméljük, hogy minél többen jönnek és próbálkoznak meg aSportággal, s persze egy koreai edző jelenlétét is szüksé­gesnek látom ahhoz, hogy még jobban fejlődjünk. Benéné Szerető Hajnalka, a Békési Művelődési Központ igazgatója: — Megragadott en­gem a fiatalok győzni akarása és veszíteni tudása, ami általában a sport velejárója. Megható volt az is, ahogy örültek egymás si­kerének. Őrömmel vállaltunk szerepet a rendezésben, szerve­zésben, s akár már holnap szíve­sen segítenénk újra. Nyitottak vagyunk, s örülünk, hogy intéz­ményünkben működik egy olyan klub, ahol ilyen eredmé­nyes sportolók vannak. Egy ilyen esemény a kultúra és a sport összefogását erősíti, s ta­lán sohasem volt erre nagyobb szükség, mint napjainkban. Bartyik Jenő versenyigazga­tó: — Iszonyú lámpalázasak voltunk, hogy ezt a versenyt rendben, s megfelelő színvona­lon bonyolítsuk le, hiszen ez volt az első igazán nagy rende­zésünk, amelyre felkért a szö­vetség, bennünket. Örülök an­nak, hogy jó hangulatú, s mások által is színvonalasra sikeredett a verseny, ami egy közös munka eredménye, s ezért köszönet a békési sportcsarnok és a műve­lődési központ vezetőinek és ríiunkatársainak. SütőGergely, a Békési Chon- Ji 3. W. T. F. Taekwon-do Klub vezetője: — Miután nagy ver­senyzési tapasztalatokkal nem rendelkeztek sportolóink, s for­maidőzítésük sem volt megfe­lelő, ezért elégedett vagyok a teljesítményükkel, a két bronz­éremmel. Bízom benne, hogy a fiatalok lelkesedése töretlen marad, s hogy a többiek is látják, van értelme a munkának. Biztos vagyok benne, hogy ennél jóval többre lesznek képesek sporto­lóink. Kállai József, a Békéscsabai Chon-Ji 1. Szabadidő Sporte­gyesület vezető edzője így érté­kelt: —Nem lepett meg a három aranyérem, mert hittem, hogy többen ott lehetnek a dobogón, mivel a felkészülésük olyan in­tenzitású volt. De elégedett va­gyok az egész csapattal, s ezt nem csupán a három arany­érem, az egy ezüst és a három bronzérmünk mondatja velem. A gyerekek elhitték, hogy ered­ményhez vezet a sok küszkö­dés, s az egész vállas hozzáállás, s ezt nagy dolognak tartom. Hogy van még javítani való? Hát igen, ez B kategória... Gyurkó Mihály A verseny szponzorai voltak: Bé­késcsaba város önkormányzata, Bé­kés város önkormányzata, Békés Me­gyei Sporthivatal, Belanka Kft., Ba­romfifeldolgozó Rt., Békéscsaba, Vendker Kft., Therma szauna és uszo­datechnika Kft., Juhász üveges, Bé­kés. Döntetlen a Duna partján Dunaújváros—Orosházi MTK 6:6 OB Il-es sakk csapatbajnoki-mérkőzés, Dunaújvá­ros. Orosházi győztesek: Kakuk, Bánki H. I„ Ramo- csán, Kontár. Döntetlent ért el: Szaszák, Géczi, Lő- rincz, Pásztorcsik. Az esélyesebb orosházi csapat győzelmet szalasztott el a Duna-parti városban. Több játszmában is nyerési esélyt rontot­tak a vendégek. A döntetlen is jó eredménynek számít a dunaúj­városiak otthonában. Támogatókat keresnek December 9—10-cn rendezik meg Szegeden a hagyományos nemzet­közi női labdarúgótornák A via­dalra az elmúlt évben jól szerepeik elsősorban csabai és csanádapácai lányokból álló Békés megyei női csapat is meghívást kapott. A telje­sen amatőr együttes szponzorokat keres a szegedi utazáshoz. A támo­gatók jelentkezését várja: Jancsó Boglárka, Békéscsaba, Szabadság tér 12. Telefon: (66) 442—439. A megyei III. osztályú bajnokság állása Északi csoport l.Körösladány 11 7 3 1 28—10 24 2. Csárdaszállás 11 7 1 3 32—16 22 3. Kétsoprony 11 7 1 3 19—15 22 4. Vésztó' 11 6 2 3 16—14 20 5. Békési FC II. 11 5 3 3 22—17 18 6. Gyulavári Vállalkozó 11 5 2 4 16—11 17 7.Gerla 11 4 4 3 17—16 16 8. Tar hős 11 4 2 5 16—20 14 9. Bucsa 11 3 4 4 14—14 13 10. Okány 11 3 3 5 22—26 12 11. Sarkadkeresztúr 11 2 1 8 12—30 7 12.Kötegyán 11 “ “ 11 8—33 “ A megyei n. osztályú bajnokság állása 1. Kondoros 14 9 3 2 28—14 30 2. Magyarbánhegyes 14 9 2 3 28—19 29 3. Gádoros 14 9 1 4 27—17 28 4. Doboz 13 8 2 3 28—17 26 5. Kaszaper 14 7 4 3 24—19 25 6. Békésszentandrás 13 6 3 4 35—20 22 7. Sarkad 14 6 3 5 27—25 21 8. Méhkerék 14 5 4 5 26—23 19 9. Békéssámson 14 5 2 7 20—20 17 10. Pusztaföldvár 14 5 2 7 19—25 17 11. Kétegyháza 14 5 2 7 18—29 17 12. Gyulai Magán SE 14 4 4 6 28—33 16 13. Csorvás 14 3 5 6 27—33 14 14. Orosházi MTK-Rákóczi 14 4 2 8 21—30 14 15. Dévaványa 14 4 2 8 18—27 14 16. Lökösháza 14 1 1 12 17—40 4 Megyei III. osztály Északi csoport Hazai győzelem Okány—Sarkadkeresztúr 4-1 (1-1) Okány, 100 néző. V.: Makay. Okány: Czudor — Dani, Gál, Farkas, Tari, Fekete, Pesti, Szabó S., Kovács (Rith), Súj­tó, Kutasi. Edző: Király End­re. Sarkadkeresztúr: Czé- gény — Rostás (Bakos), Sza­bó I., Molnár, Bordás, Faze­kas (Csabai), Nagy (Száva), Kocsis, Szatmári, Szabó M., Fábián. Edző: Horváth Lajos. Minden tekintetben megérde­melt győzelmet aratott a hazai csapat az elfáradó vendégek ellen. A második féidőben gólokban is megmutatkozott a hazai fölény. G.: Tari, Fekete, Sújtó, Kutasi, ill. Fábián. Jó: az egész hazai csapat, ill. Fá­bián, Czégény, Szabó I. (K. E.) Ifjúságiak: Okány—Békés­csabai Előre FC 0—6. Szentandráson félbeszakadt a mérkőzés Nagy küzdelmet hozott a Békésszentandrás—Doboz találkozó. Felvételünkön a világosabb mezes hazaiak vezetnek támadást a sötét mezes dobozi kapura. A mérkőzés a 84. percben félbeszakadt 1 —1 -es állásnál Fotó: Lehoczlcy Péter Megyei II. osztály Békésszentandrás—Doboz 1-1 (1-0) Békésszentandrás, 100 néző. V.: Megyebíró. Békésszent­andrás: Petrás — Nagy, Bor- dács, Szabó, Horváth, Bencsik, Major, Medveczki (Oláh), Ba- nász, Gál, Gugolya (Csengeri). Edző: Farkas Alajos. Doboz: Pankotai — Furák, Provosinsz- ki, Botó, Kiss, Gergely, Ki- szely, Zsigmond (Orodán), Bé­kési (Komlósi), Bagyinka, Kép­író. Játékos edző: Zsigmond Károly. Ellentétes félidők. Az elsőben a hazaiak, a második­ban a vendégek uralták többet a mezőnyt. Végül is egy vitatható góllal sikerült egyenlíteniük a doboziaknak a 84. percben. Ez a jelenet a közönséget fel­bosszantotta, és a partjelzőt szi­dalmazták, ekkor Megyebíró játékvezető lefújta a mérkőzést, így a megyei labdarúgó-szövet­ség fegyelmi bizottságának — mivel Gyulaváriban is voltak problémák — bőven lesz dolga. G.: Bordács, ill. Képíró. Jó: Petrás, Bordács, Szabó, ill. Kiss, Botó, Furák. (Varga László) Gyulai Magán SE— Dévaványa 2—0 (1—0) Gyula, 100 néző. V.: Takács. Gyula: Náfradi — Márton, Ba- gi, Portörő, Alberti, Farkas, Sté- germayer (Tóth), Czoldán, Ju­hász, Kakas, Burda. Edző: Mé­száros Péter. Dévaványa: Paro­la — Tóth J., Adamik, Marton, Hermeczi, Furka I., Bak (Cson­ka), Juhász, Vigh (Pengő), Tóth S., Balogh. Edző: Mesterházi Jenő. Jó játékvezetés mellett, alacsony színvonalú találkozón a hazai együttes értékes győzel­met szerzett. G.: Burda, Alber­ti. Jó: Farkas, Juhász, ill. Mar­ton, Balogh. (Kiss Miklós) Gádoros—Kétegyháza 3-0 (0-0) Gádoros, 100 néző. V.: Fejes. Gádoros: Nagy — Bácsi, Be- rezvai, Varga, Héjas A., Páli, Lengyel, Kocsány, Pisont, Hé­jas T., Czibulya. Edző: Paulik János. Kétegyháza: Bikádi — Popa, Sipos, Krizsán, Isztin (Szelezsán), Csumpilla, Argye- lán, Negye, Szabó, Bledea, Zámbó (Uhrin). Edző: Papp Jó­zsef. Az első félidőben a vendé­gek jól védő kapusa még hárí­totta a hazai rohamokat, de szünet után jobban kihasználták helyzeteiket a gádorosiak és magabiztos győzelmet arattak. Kiállítva: Héjas T. és Krizsán (kakaskodásért). G.: Héjas T., Lengyel, Héjas A. Jó: az egész hazai csapat, ill. Bikádi. (Proz- likPál) Orosházi MTK-Rákóczi— Kaszaper 2—3 (1—2) Orosháza, 100 néző. V.: Gye- kiczki. Orosháza: Such — Csáki (Szenteczki), Kasuba, Dénes, Sinkó, Zalai, Szűrszabó, Kruzslicz, Lipováczi, Gigacz (Frankó), Deák. Edző: Csizma­dia Imre. Kaszaper: Sajgó — Bakó, Kormányos, Oláh, Pola- csek, Kocsor (Szabó B.), Bállá, Péli, Forgó (Pintér), Papp, Han­ga. Edző: Pepó Gábor. Változa­tos, gólokban gazdag mérkőzé­sen a hazaiak több ziccert és egy 11-est is elhibáztak. A jobb helyzetkihasználás döntött a Kaszaper javára. G.: Deák, Li­pováczi, ill. Hanga (11-esből), Papp, Bállá. Jó: Sinkó, ill. Péli, Bállá, Papp, Bakó. (Betkó Ta­más) Méhkerék—Kondoros 0-1 (0-1) Méhkerék, 300 néző. V.: Stir. Méhkerék: Gurzó Zs. — Jova, Tóth, Rúzsa L., Czirle, Kapros, Germán, Rúzsa J., Szarka, Gur­zó J., Rossu. Edző: Karkus Já­nos. Kondoros: Ancsin — Ju­rák, Karsai, Sonkoly, Kóródi (Dián), Hegedűs, Palyó, Sza­kács, Brlás, Tóth, Grafik. Edző: Kunstár János. Jó iramú mérkő­zésen nem a kimondottan job­bik csapat vitte el a három pon­tot. Elismerés jár a hetek óta veretlen ificsapatnak. G.: Pa­lyó. Jó: mindkét csapat játéko­sai kitűnő teljesítményt nyújtot­tak. (Roxin György) Magyarbánhegyes— Békéssámson 1—1 (1—0) Magyarbánhegyes, 100 néző. V.: Zsurka. Magyarbánhe­gyes: Pozsár — László L., Bo- zsár, Gábor, Mocsári (Murányi Zs.), Józsa, László Z., László A., Szlanyinka L., Kiss, Nagy J. Edző: Majsai Ferenc. Békés­sámson: Döme — Setény, Györgyi, Kató, Erdélyi, Mol­nár, Krajcsovics, Rancz, Zádo- ri, Kovács. Edző: Gyüre József. A vendégcsapat 10 emberrel ér­kezett, a hazaiak nagy lendület­tel kezdtek, de jól állták a sarat a sámsoniak. Számtalan gólhely­zetük közül a bánhegyesiek egyet értékesítettek, ezzel nyer­tek. G.: Szlanyinka L. Jó: Gá­bor, Józsa, Szlanyinka L., ill. az egész vendégcsapat dicsérhető lelkesedéséért. (Fejes Mihály) Következik 15. forduló. November 19., szombat 13.00: Do­boz—OMTK-Rákóczi, Pusztaföldvár— Magyarbánhegyes. No­vember 20., vasárnap 13.00: Kétegyháza— Csorvás, Sarkad—Lö- kösháza, Békéssám­son—Méhkerék, Kondo­ros—Gyulai Magán SE, Dévaványa—Békés­szentandrás, Kasza­per—Gádoros. Lökösháza—Pusztaföldvár 2-3 (0-2) Lökösháza, 100 néző. V.: Han­gya. Lökösháza: Lakatos — Szűcs Cs. (Prágai), Povázsai, Domsik, Borsi (Varga I.), Botás, Szincsák, Balogh, Szántó (Ba­lázs), Nemcov, Szűcs S. Edző: Varga István. Pusztaföldvár: Domokos — Klembucz, Fülöp, Székely, Németh, Kvak (Diff, Zvolenszki), Kovalik (Szűcs), Vajda, Szivák, Radics, Kasza. Edző: Nagy István. Jó talajú pá­lyán, esőben ismét vereséget szenvedett a hazai csapat. Két gól, két kapufa és két ziccer is kevés volt a második félidőben a lökösháziaknak a győzelem meg­szerzéséhez a szerencsés földvá­riak ellen. G.: Balázs, Balogh ill. Szivák, Kovalik, Radics. Jó: Prá­gai, Balogh, ill. Domokos, Fülöp, Székely. (—G—) Csorvás—Sarkad 2-2 (1-1) Csorvás, 100 néző. V.: Hajdú. Csorvás: Nagy — Pleskonics, T ámyik Z., Fülöp, Ficzere (Sajti), Heller, Kun, Támyik T., Be- nyovszki (Répás), Ránkli (Fabu- lya), Dénes. Edző: Evanics Ist­ván. Sarkad: Magyar—Csatári, Varga, Vas, Nagy A., Józsa (Iszák), Gurzó, Medgyesi (Gaj­dács), Kocsis, Papp, Szűcs. Já­tékos edző: Szűcs Mihály. A küz­delmes, nem túl magas színvona­lú mérkőzésen Nagy kapus bra­vúrok sorozatát mutatta be. G.: Fülöp 2, ill. Szűcs 2. Jó: Nagy (a mezőny legjobbja), Pleskonics, Támyik Z., Fülöp, ill. Varga, Vass, Gurzó, Szűcs. (Lestyán Mihály) Ifjúságiak: Békésszentand­ras—Doboz 2—2, Gyulai Ma­gán SE—Dévaványa 1—4, Gádoros—Kétegyháza 6—3, Orosházi MTK-Rákóczi— Kaszaper 0—2, Méhkerék—- Kondoros 3—1, Magyarbán­hegyes—Békéssámson 8—0, Lökösháza—Pusztaföldvár 1—1, Csorvás—Sarkad 3—2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom