Békés Megyei Hírlap, 1994. március (49. évfolyam, 50-76. szám)

1994-03-15 / 62. szám

HIRLAP­Választási hírek, rendezvények Agrárszövetség—március 17-én 18 óra, Mezőgyán, kultúrház, lakos­sági fórum Szénási Lajos képviselőjelölt részvételével; — március 17- én 18 óra, Gerendás, művelődési ház, lakossági fórum Dénes István képviselőjelölt részvételével; — március 17-én este fél hét, Kamut, kultúrház, lakossági fórum Varjú Ibolya képviselőjelölt részvételével. Egyesült Kisgazda Párt — március 17-én, 18 óra, Mezőkovácshá- za, művelődési ház, dr. Raskó György államtitkár és dr. Zsíros Géza országgyűlési képviselő tájékoztatója a mezőgazdaság aktuális kérdé­seiről. Független Kisgazda Párt—március 17-én 18 óra, Elek, művelődé­si ház, dr. Eisele József képviselőjelölt választási gyűlése. Munkáspárt — március 17-én 16 óra, Békéscsaba, Tégla Közössé­gi Ház, Baukó Mihály képviselőjelölt választási gyűlése. A komornyik esete a First Ladyvel Ha létezik igazán bizalmas,ál- lás a Fehér Házban, az a ko­mornyikoké: ők tudják, hogy mikor mit csinál az elnök és a felesége, mikor zuhanyoznak, mit akarnak vacsorára, milyen filmet néznek, mit olvasnak, jó hangulatban ébrednek-e. Álta­lában a bizalmas állás nyugdí­jig szól, nemigen szoktak el­bocsátani senkit sem: egy-egy inas több elnököt is kiszolgál. Most mégis megtörtént az el­képzelhetetlen: Chris Emery- nek, a harminchat éves komor­nyiknak mennie kellett, mert a First Lady, Hillary Clinton már nem érezte magát „ké­nyelmesen” a jelenlétében. A hét végi lapjelentések sze­rint a Fehér Házban nyolc éven át szolgáló inas ott követte el a hibát, hogy a munkahelyéről többször is beszélt telefonon előző „gazdájával”, Barbara Bushsal. Az emlékiratain dol­gozó, korábbi Első Asszony ál­lítólag egy laptop-programmal kapcsolatban kérte ki a komor­nyik véleményét, aki nemcsak rajong a számítógépekért, ha­nem ért is hozzájuk—ő beszél­te rá Barbara Busht a komputer használatára. Igen ám, de Hil­lary Clinton személyzetén belül többen is vannak, akik azt mondják, hogy az inas valójá­ban az elnöki házaspárról „pletykált el” féltve őrzött titko­kat. Az inas tagadja, hogy bár­mit is kifecsegett volna. — So­ha senkivel nem vitatnám meg az elnöki család dolgait. Szak­mabeli vagyok, tudom, mi en­gedhető meg, és mi a köteles­ségem — hangoztatja. Neel Lattimore, Hillary Clinton szóvivője viszont köti az ebet a karóhoz: — Tudnia kellett, hogy állásában rend­kívüli tapintatra van szükség. Nem lett volna szabad a rezi­denciáról telefonálnia. Ez az elnök, Hillary Clinton és Chel­sea otthona. így hát Chris Emerynek csomagolnia kell; négy gyer­mek atyja, eddig évi 50 000 dollár volt a jövedelme. Egyébként nem ő az egyet­len, akinek mostanában útila­put kötöttek a talpára. Távo­zott a francia szakács, Pierre Chambrin is, mind a három segédjével (őket is Bushéktól örökölte a Clinton házaspár). Velük az volt a baj, hogy túlsá­gosan is zsírosán főztek a fe­lesleges kalóriákkal szünte­lenül harcot vívó Bili Clinton számára, és a First Lady úgy vélte, hogy hasznosabb is, meg méltóbb is a Fehér Házhoz, ha konyhájáról amerikai ételek kerülnek a vacsoraasztalra. A lapok pletykarovatai sze­rint azért ennéí több is volt a dologban. Állítólag Hillary Clinton hajlamos volt beleszólni, hogy mi hogyan készüljön el, és ez bántotta a francia mestersza­kács szakmai önbecsülését. A séf annak sem örült igazán, hogy alkalomadtán az utolsó pillanatban változtattak a menün, mikor már csak fel kel­lett volna tálalni a dús mártá­sos vacsorakölteményeit. Nos, ezentúl a Fehér Ház vendégei nem „francia nyelvű” étlapot kapnak majd kézhez, hanem amerikait; és a fogásokat nem pincérek fogják felszolgál­ni minden egyes vendégnek, mint eddig, hanem amerikai módra közös tálról szed majd magának mindenki. Az elnöki házaspárt jól isme­rők azt mondják, hogy Clinto- nék nem rátartiak, és nem is gonoszok: tulajdonképpen nem akarnak mást, mint egy kis ma­gánéletet, diszkréciót, lerázva a sok formaságot: szeretnének úgy élni, mint a többi normális ember, ha a hivatali kötelmek megengedik, és nem kell nekik éppenséggel elnököt és elnök- nét alakítaniuk. Rácz Péter POLITIKAI IIIKDETÉS 1848. „MIT KÍVÁN A MAGYAR NEMZET." LEGYEN JÓLÉT, 1. A nép jóléte legyen a legfőbb törvény. 2. A nyugdíjasok egy élet munkáját adták, cserében jólétben éljenek. 3. Olcsó gyógyszert, olcsó orvosi ellátást. 4. Dolgo zni akarunk, nem nélkülözni. 5. Felelős országgyűlési képviselőt, felelős önkormányzatot Békéscsa­bának. 6. Akarjuk, a „Viharsarok" méltó rangra emelkedjék. 7. Esélyt a fiataloknak saját lakásra, önálló életkezdésre. 8.30%-nál alacsonyabb adót, tb járulékot, csökkentett áfát. 9. Újra olcsó hitelkamatokat. 10. A magyar gazdaság védelmét akarjuk. Magyarok vagyunk, magyar árut vegyünk. 11. Becsüljük meg a vállalkozó embereket, elsőbbséget a szaktudásnak. 12. Kívánjuk a sajtó „szabadságát", a médiaháború végét. 1994. STABILITÁS, BIZTONSÁG = Dr. Prekop Ottó MUNKA, ELÉGEDETTSÉG. MŰSOR/HÍREK 1994. március 15., kedd Egy csokor virágot mindenkinek... ...kik ma ünnepük születésnapjukat, legyen békés, boldog és oly szép az életük, mint e gyönyörű virágok archív fotó Kérünk egy mosolyt! Arány —Anyu, ebből a levesből tíz tányérral kellett volna főznöd! —Miért, annyira ízlik? — Nem, de akkor éppen eltaláltad volna, hogy mennyi só kell bele. Fürdőszobában Az apa így mérgelődik: —Nem tudom, mi történhetett a borotvapamacsommal! Bandi, te sem tudod? — Igazán nem értem apa, tegnap, amikor átfestettem vele a kerékpáromat, még semmi baja sem volt! Ma - holnap... ...és holnapután is ebben a rovatunkban szeretnénk közzétenni minden(!) megyei kulturális rendezvény előzetesét. Ha tehát a megyében bárhonnan megkap­juk a hírt, akkor olvasóink megtudhatják, hogy milyen kulturális programok közül válogathatnak a követke­ző' napokban. Reméljük, hogy Biharugrától Tótkomló­sig és Mezőkovácsházától Füzesgyarmatig élnek a le­hetőséggel a különböző intézmények, szervezetek vagy vállalkozók. Március 15. Szarvas. — A művelődési ház Zebra klubjában 22.00 órától Negyedhat koncert lesz. Műsoron: Bikini, LGT stb. Március 16. Szarvas. — A Jákob lajtorjája című amerikai fűmet tekinthetik meg az érdeklődők a Zebra klubban 22.00 órától. Moziműsor BÉKÉS, KORONA 5-kor: Tini nindzsa teknőcök 2. (m. b., sz„ am.); 7-kor: Jégveled (sz„ am ). BÉKÉSCSABA, PHAEDRA 3-kor: Aladdin (m. b„ sz„ am.); 5 és 7-kor: Addams Family 2. (m. b., sz„ am.); 9-kor: A Jófiú (sz„ am.). BÉKÉSCSABA, PHAEDRA KAMARATEREM fél 5- kor: A Jófiú (sz„ am.); 8-kor: Grand Canyon (sz„ am.). GE­RENDÁS, DÓZSA 6-kor: A szökevény (sz„ am.). GYO- MA APOLLÓ 8-kor: Robin Hood — a fuszeklik fejdelme (m. b., sz„ am.). GYULA, PE­TŐFI 6 és 8-kor: A pusztító (sz„ am ). GYULA, PETŐFI KAMARA 7-kor: Som- mersby (sz.} am.). OROSHÁ­ZA, SZIVÁRVÁNY fél 6 és fél 8-kor: A pusztító (sz„ am.). , SZARVAS, TURUL 8 kor: Ha te nem vagy képes, édes... (m. b., sz„ am.). TÓTKOM­LÓS, KORZÓ 7-kor: A pusz­tító (sz„ am.). Mai műsor KOSSUTH RÁDIÓ Óránként: Hírek, időjárás, útközben 6.00: Reggeli Krónika 8.55: Műsorismertetés, programajánlat 8.30: Magyar muzsika 9.05: Társalgó 9.50: A nemzet ünnepén 12.00: Déli Krónika 12.30: Harminc perc alatt a Föld körül 13.05: Bem József 200 éve született 13.30: A római katolikus egyház félórája 14.05: Klasszikusok mindenkinek 14.55: Versarchívum 15.05: Tanúságtevők 15.55: Cégér 16.00: Délutáni Krónika 16.20: V erbunkosok, 48-as dalok 17.05: Dokumentummozaik 17.25: A Szabó család 18.00: Esti Krónika 19.05: Sportvilág 19.29: Jó éjszakát, gyerekek! 19.40: Határsértés Árkádiában 20.05: Népi táncmuzsika 20.30: Határok nélkül 21.07: A kőszívű ember fiai—2. 22.00: Késő esti Krónika 22.30: Operarészletek 23.00: Hírek, időjárás 23.05: Lemezmúzeum PETŐFI RÁDIÓ 6.00: Hírek, időjárás 6.03: Ünnepi kalendárium Benne: 7.00: Hírek, időjárás 7.40: Sportreggel 8.00: Hírek, időjárás 8.07: Kalandozások Ihajcsuhajdiában — 2. 9.00: Hírek, időjárás 9.03: Daljátékokból 10.00: Beszélgetés Wittner Máriával 11.00: Hírek, időjárás 11.06: Ü nnepi koktél 12.00: Jó ebédhez szól a nóta 13.00: Hírpercek 13.15: Páskándi Géza — Kormorán 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés 14.00: Nem mese az, gyermek... 15.01: Hírek, időjárás 15.04: Nagy sikerű rádiós hangversenyek 16.00: „Egy vallás van a földön: szabadság!” 17.00: Hírek, időjárás 17.03: Hazám, hazám. Te mindenem 17.52: Táncházban 18.30: A magyar rock archívumából 19.00: Hírek, időjárás 19.03: Március idusán történt 20.00: Ezüstgerely —1993 21.00: Hírpercek 21.10: A Rádió Dalszínháza. Erkel: Névtelen hősök Benne: 22.00—22.20: Portrévázlat Erkel Ferencről 23.00: Hírek, időjárás 23.03: Sporthíradó 0.15—4.20: Máról holnapra — éjfél előtt 0.15—4.20: Máról holnapra — éjfél után 4.03—4.20: Operaénekesek nótafclvételeiból BARTÓK RÁDIÓ 6.00: Hírek, időjárás 6.03: Népszerű muzsika koránkelőknek 8.05: Együttesek Verdi-operákból 9.05: Pódium 10.05: Szimfonikus zene 11.05: Mi van itt? 11.40: Magyar daloskert 12.05: Hangverseny délidéiben 13.25: Rádiószínház. Kastély csillagfényben 14.16: Hírek, időjárás 14.20: Faragó András operaáriákat énekel 14.35: Deutsch — warum nicht? 14.50: A magyar zene évszázadai 16.05: Ünnepek és hétköznapok 17.00: Kapcsoljuk a Gyulai Erkel Ferenc Zeneiskola nagytermét 18.00: Hírek, időjárás 18.05: Régi magyar muzsika 18.27:200 éve született Kármán József 20.05: Kapcsoljuk a Budavári Mátyás-templomot 21.30: A hét zene műve 22.05: Barokk muzsika 23.00: Emberi dolgok 0.05: Magyar előadóművészek felvételeiből TV 1 8.10: Műsorismertetés 8.20: Ahol a folyók eltűnnek 9.21: „Fényesebb a láncnál a kard—” (ism.) 9.45: Naptár 9.55: Ünnepköszöntő 10.35: Tükör 10.45: Nemzeti dal (ism.) 10.55: Ünnepköszöntő 12.00: Déli harangszó Hírek 12.15: Ünnepköszöntő 13.30: Társulatépítéstől a színháznyitásig 13.55: Újra látjuk a magyarok bejövetelét 14.30: Zászlók 14.40: „A falut Tardonának hittak...” 15.20: Ünnepköszöntő 15.30: Beszélgetés Antall József miniszterelnökkel (ism.) 15.57: Ünnepköszöntő 16.10: Álljunk meg egy szóra! 16.20: Liszt: II. magyar rapszódia (ism.) 1635: A lámpás 18.10: hANGOLka (ism.) 18.25: Cimbora 18.58: „Veletek vagyok mindennap...” 19.13: Esti mese 19.30: Híradó 20.15: Özvegy és leánya A Nyugat Kemény Zsigmondban „a tömeglélek realitását látó ész és az aggódó lelkiismcret” íróját vélte felfedezni. A méltatlanul mellőzött Zord idők szerzője regényeiben a felismert szükségszerűség és a polgári funkciók betöltésére képtelen nemesi szemlélet konfliktusát, görögösen tragikus sorsát jeleníti meg. Az író áttételesen a jelennek szól, állást foglal mindenféle „érzéspolitika” ellen, a saját felfogása szerint „reálpolitika" nevében. 21.05: Kossuth Lajos (1802—1894) — H/l. 22.00: Örökölt kísértetek. F rancia—spanyol—német tévéfilmsorozat 22.50: TS — Sportvarázs 24.00: BBC-híradó 0.20: Képújság TV 2 8.10: Képújság 8.15: Műsorajánlat 8.20: Irodalom 8.40: Kamasztükör 9.00: Turpi úrfi 930: Cigánykerék 10.00: Macskakalandok 11.10: Minden piros, fehér rózsát... 11.40: Az egymillió fontos album 12.40: Ükunokák 13.40: Műsorajánlat, időjárás 13.45: Tükör 13.55: Lámpás domb. Kandai film 15.55: Híres erdélyi prímások 16.15: Mit ér az ember, ha vidéki...?! 16.30: Stan és Pan 17.05: Tessék hívni! 17.20: Vendégvárók 17.50: Privatizációs történetek 17.58: Időjárás 18.00: Körzeti híradók 18.13: Válogatás a határainkon túli magyar szerkesztőségek műsoraiból 18.45: Csengetett, Mylord? 19.35: Zöldpont 20.00: Stúdió ’94. 21.00: Híradó 21.25: Mindent vagy semmit! 21.55: Erkel E’erenc: Bánk bán DUNA TV 9.55: Helyszíni közvetítés a Kossuth térről 11.00: Történelmi, nemzeti megemlékezés a Múzeum­kertben 13.00: Koszorúzás a Petőfi- szobornál 13.30: A forradalmak kora és Magyarország 14.05: Emlékek a magyar szabadságharcról 14.25: Földtámadott a tenger. Magyar film 16.00: Hírmondó 16.30: Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus ' 16.55: „1848, te csillag” 17.35: Magyar népmesék 17.55: Műsorismertetés 18.00: Híradó 18.10: Bánk bán. Magyar film 20.40: Illyés Gyula: Fáklvaláng 21.00: Híradó 21.43: Petőfi ’73. Magyar film HBO 17.30: Ábel szigete 18.10: A legjobb szándékok 21.05: Korda Sándor 22.05: Farkangyal 23.45: Holtbiztos tipp 7.00—9.00: Jó reggelt, Békéscsaba! Benne: hírek, rajzfilm, telefonos játék, beszélgetés, a Békés Megyei Hírlap mai számában — tallózó —, gazdaműsor 11.00: Hírek 11.10: A Szív Tv 1. műsora 15.10: Március 15-ei összefoglaló 16.10: Vallási műsor 17.05: Hírek „ 17.20: Sport 18.00: Beszélgetés Vukovich Miklós és Domokos László alpolgármesterrel a városrendezésről 18.20: A Szív Tv 1. műsora (ism.) 22.20: Március 15.—megyei összefoglaló 23.20: Orvos válaszol 2335: ATV Vikend-film: Ruble NOON — amerikai western

Next

/
Oldalképek
Tartalom