Békés Megyei Hírlap, 1993. október (48. évfolyam, 229-253. szám)

1993-10-25 / 248. szám

àBFKÉS MEGYEI HÍRLAP­SpOKl 1993. október 25., hétfő Élen a békéscsabaiak-Ónodival vA harmadik forduló küzdelmeivel W folytatódott a hét végén Budapesten a ' női tornász csapatbajnokság. Az első két fordulóban a Békéscsabai Előre Agro-Stop TC és a Budapesti Postás gárdája állt az élen 3—3 helyezési számmal. Nos, a tornacsarnokban lebonyolított küzdelmek so­rán az olimpiai bajnok Ónodi Henrietta vezérle­tével — aki csak felemás korláton rontott, a másik három szeren kiválóan szerepelt —, ma­gabiztosan győztek a lila-fehérek, csaknem há­rompontos előnnyel végeztek az élen a nagy vetélytárs, a Postás-lányok előtt. A csabaiaknál jól tornászott még Balogh Ildikó, Nyeste Adri­enn, de a többiek is megtették a magukét. így az utolsó, novemberi forduló előtt lépéselőnybe került a bajnoki cím védője, a békéscsabai együttes a nagy versenyfutásban. Eredmények. Torna CSB. 3. forduló. Nők: 1. Békéscsabai Előre Agro-Stop TC (Ónodi Henrietta, Nyeste Adrienn, Balogh Ildikó, Gibala Erika, Filó Mária, Gábriel Ka­ta) 185,125,2. Postás SE 182,45,3. Ferencvá­ros 179,275 ponttal. Ónodi Henrietta Felnőtt sakkozók országos bajnoksága, Gyula É Pénteken este dr. Po- csay Gábor, Gyula vá­ll ros polgármestere nyi­totta meg a sorrendben 43. Magyar Sakkbajnokságot az Agro Hotel tanácskozóter­mében, majd Ambrus Zoltán, a Magyar Sakkszövetség főtitká­ra üdvözölte a megjelent ver­senyzőket, a meghívott vendé­geket, s rövid ismertetést adott a magyar sakkbajnokságok törté­netéről. Ezt követően Tompa János nemzetközi sakkmester, a verseny igazgatója megejtette a sorsolást. A férfiak mezőnyének átlaga 2511 pont, ami Xl-es kategóriá­nak felel meg. A hölgyek mező­nye 2202 értékszám átlagú, VII. kategóriájú. A férfiak és a nők mezőnyében igen sok fiatal te­hetség található. Játékukat és eredményüket nagy várakozás előzi meg. A férfiaknál elsősor­ban a 14 éves Lékó Péter és a 17 éves Almási Zoltán esélyesek az élcsoportba való betörésre a ta­pasztalt nagymesterek, Sax, Adorján mellett. A hölgyeknél, ahol a mezőny nagyobbik fele tizenévesekből áll, mégis a két tapasztalt nagy­mester, Mádl Ildikó és Verőczi Zsuzsa párharcát várják a szak­emberek. Természetesen a fia­tal tehetségek közül bárki betör­het az élcsoportba. Az első fordulóra szombaton délután került sor. Mégpedig a következők részvételével, illet­ve a sorsolás után a következő sorszámot kapták a versenyzők: 1. Kállai Gábor nemzetközi mester 2460,2. Horváth József nemzetközi nagymester 2545, 3. Tolnai Tibor nemzetközi nagymester 2490,4. Sax Gyula nemzetközi nagymester 2515, 5. Petrán Pál nemzetközi mester 2440,6. Lékó Péter nemzetközi mester 2555,7. Adorján András nemzetközi nagymester 2545, 8. Almási Zoltán nemzetközi mester 2580, 9. Faragó Iván nemzetközi nagymester 2540, 10. Grószpéter Attila nemzet­közi nagymester 2515, 11. Csőm István nemzetközi nagy­mester 2475, 12. Varga Zoltán nemzetközi mester 2475. Az első forduló eredményei. Kál­lai—Varga 1:0. Tolnai—Grószpéter 1:0. Döntetlenek: Horváth—Csőm, Sax—Faragó, Petrán—Almási, Lé­kó—Adorján. A hölgyek mezőnyében a ta­pasztalt nagymesterek mellett sok fiatal tehetség is szóhoz ju­tott. Sorsoláskor az alábbi sor­rendben húzták a számokat: 1. Lakos Nikoletta nemzetközi mester 2230, 2. Pintémé Ko­vács Márta nemzetközi mester 2200, 3. Grábics Mónika nem­zetközi mester 2245,4. Velvárt Pétemé nemzetközi mester 2155, 5. Angyalosiné Po- rubszky Mária nemzetközi mester 2155, 6. Horváth Júlia nemzetközi mester 2245, 7. Rajcsányi Zita mesterjelölt Emődi, Gross D., Szidorov az élen Gyulán a Park Szálló- W ban folytatódott a nemzetközi Fide ' III. kategóriájú sakkver­seny, amelyet a Gyulai SE ren­dez a Coca Cola Amatil Kft. támogatásával, azaz az ünnepi hétvégén sem pihentek a nem­zetközi mestertoma sakkozói (sem): hiszen újabb három for­dulót bonyolítottak le a Park Hotel — Szántó Ernő által bé­relt — földszinti termében. A küzdelem kiélesedett, és nem­zetközi mesteri normateljesí­tésre az élen álló Szidorov, Emő­di és Gross Dávidnak lesz esé­lye a továbbiakban. A többi ma­gyarnak nem megy igazán, a háromesélyes állásokból rendre a külföldiek kerülnek ki győzte­sen. így különösen fájó Fekete Albert negyedik fordulóbeli ve­resége — sajnos begyulladt a bölcsességfoga —, és a végjáté­kot minden „bölcsesség nélkül” adta elő Kaunas ellen. Eredmények. 4. forduló. Borsavöl­gyi (Hajdúböszörmény)—Gross S. (cseh) 0:1, Bajusz (Battonya)—Kakuk (Csabai SK) 0:1, Gross D. (cseh)— Berebora (Szolnok) 1:0, Kaunas (lit­Három Békés megyei az indulók között Elutaztak az erőemelők a hamiltoni vb-re Október utolsó öt napja az erő­emelésé Hamiltonban: ekkor rendezik meg ugyanis a kanadai városban a junior korú, illetve az idősebb korosztályhoz, a Mesterek közé tartozó „powe- rosok” világbajnokságát. A nőket és férfiakat egy-aránt felvonultató vb-n mindhárom fogásnemben, tehát guggolás­ban, fekvenyomásban és felhú­zásban is viaskodnak a résztve­vők, mielőtt összetett győztest hirdetnének. Hamiltonban a magyarok, is szerencsét próbálnak: a junio­roknál hárman, a felnőtteknél, a Masters I. (40 és 50 év közöt­tiek), illetve a Masters II. kate­góriában (50 év felettiek) ha­tan állnak rajthoz. A hazai szövetség valamennyijüket a legjobbak közé várja, s van­nak, akiket kifejezetten az éremszerzés reményében állí­tanak rajthoz. Ott lehet a dobo­gósok közöt junior férfiaknál Ficzere Tamás (75 kg, Gyulai Bécs—Budapest szurpermaratoni Győri második a végelszámolásnál Amikor utoljára be- jjC számoltunk már 200 kilométernél tartott a Szupermaratoni me­zőnye. Pénteken a mezőny Győrből rajtolt, 58 kilométert tettek meg Tatáig. Itt óriási meglepetés született. Az eddig ezeken a versenyeken nem is jegyzett Győri Ferenc, a békés­csabaiak versenyzője fölénye­sen nyert, 10:36 perccel meg­verte a vezető Kis-Király Ernőt. Igaz, a vetélytárs előnye több mint 15 perc maradt az összesí­tésben. A negyedik napon Tatáról Budakeszire futott a mezőny, 65 kilométert tettek meg a ver­senyzők. Óriási küzdelem ala­kult ki, mivel az összesítésben vezető Kis-Király érezte, hogy elveszhet valami. A nagy szem- beszélben Győri biztosan kez­dett, és a szabály adta lehetősé­geknek megfelelően közvetlen mögötte, szélámyékban futott Kis-Király. Győri 45 kilométer után elhúzott, s óriási küzde­lemben ismét ledolgozott több mint öt percet a hátrányából. így nyert a 65 kilométeres szaka­szon is. Ezután következett az utolsó nap, vasárnap, itt csak 17 kilométert kellett megtenni a versenyzőknek. Reménytelen­nek látszott a helyzet, mert az előnyből még mindig maradt 9:54 perc Kis-Király javára. A lehetetlent is megpróbálta Győ­ri, és óriási iramot diktált a Hő­sök teréig, 17 kilométeren 4:13 percet vert rá az ellenfelére. De ez sem volt elég, hogy elnyelje a fődíjként felajánlott közel 1 millió forint értékű gépkocsiL így összesítésben: 1. Kis-Király Ernő, 2. Győri Ferenc, 3. Polák 2145,8. Mádl Ildikó nemzetkö­zi nagymester 2430,9. Verőczi Zsuzsa nemzetközi nagymester 2325, 10. Csőke Adrienn nem­zetközi mester 2235,11. Lend- vai Edit mesterjelölt 2095, 12. Lochte Szilvia mesterjelölt 2000 . Az első forduló eredményei: La­kos—Pombszky 1:0, Lochte—Mádl 0:1, Horváth—Rajcsányi 1:0. Döntet­lenek: Pintémé—Lcndvai, Grábics— Csőke, Velváitné—Verőczi. Vasárnap a második fordulóban, lapzártáig a következő mérkőzések fe­jeződtek be. Nők: Pombszky— Rajcsányi 0:1. Döntetlenek: Mádl— Horváth, Csőke—Velvártné. Még tart a Verőczi—Lochte, Lendvai—Grábics, Lakos—Pintémé parti. Férfiak: Var­ga—Adóiján 0:1. Döntetlenek: Aimá- si Z.—Lékó (nagy küzdelem után), Fa­ragó—Petrán, Grószpéter—Sax, Csőm—Tolnai. Még tart a Kállai— Horváth J. játszma. Bajusz György Leczki Ervin negyedik Pénteken rendezték meg Ózd on a férfi gyaloglók 50 kilométeres országos bajnokságát. A viadalon mindössze tizenheten álltak rajthoz, köztük a békéscsabaiak fiatal válogatott versenyzője, Leczki Ervin. Az időjárás kegyeibe fogadta a részt vevőket, kellemes, 20 fok fölötti melegben gy alo­golhattak a versenyzők. A győzelmet az ebben az esztendőben kiemelkedő teljesítményi nyújtó szegedi Dudás Gyula szerezte meg 4:08.26-tál, a békéscsabai Leczki Ervin 4:13,13-mal a negy edik helyen ért célba. Az első és a negyedik helyezett között kevés különbség volt, nagyon sokáig az ötödik helyen gyalogolt Leczki, de az utolsó 10 kilométeren ritmust váltott, s ekkor sokkal gy orsabban ment még az első helyezettnél is. Ha előbb kezdi a nagy hajrát, akár meg is nyerhette volna a verseny L így nagy on kevés különbséggel szorult le a dobogóról. Péter (Szlovákia). A csabai ver­senyző szomorúan nyugtázta, hogy ilyen kicsin múlott a győ­zelem, de ugyanakkor megfele­lő értékelés után óriási öröm a csapat számára, hogy két sza­kaszgyőzelmet is tudott aratni, és Bogár kiesése után megmu­tatta, hogy van még igazán bé­késcsabai hosszútávfutás. A népszerűségére jellemző, hogy' a zsúfolásig telt olimpiai csarnok publikuma felállva tapssal köszöntötte, amikor át­vette a 2. helyezettnek járó 125 ezer forintos díjaL Az Előre atlétikai egyesület verseny­zőjét támogatták: Orcsik műhely. Sze­ged; OTP Bank, Szeged. Nélkülük és a versenyen résztvevő kísérők, segítők nélkül, akik között a válogatott gyalog- lónó. Kosza Mária is ott volt, nem érhet­te volna el ezt a sikert. A Bánát Kft által támogatott Békés megyei csapat. Karúba György vezérletével, amelynek tagja a gyulai Prohászka Zsolt és Biri Ferenc, nagyszerűen helytállt, és összesítésben all. helyen végzett. Ami még békés­csabai érdekeltségű, az ifjúsági válogatott hosszútávfutó Bolius János egy budapesti ifjúsági csapatban futotta végig ezt a távot, ők a második helyen vé­geztek. Szabó Andrea és For­gács Agnes a szegedi tanárkép­ző főiskola színeiben futott, ők a negyedik helyen értek a célba. Belvon Attila nagy napja ván)—Fekete (Gyulai SE) 1:0, Félegy­házi (Derecske)—Almási I. (BEAC) 1:0. Döntetlen: Szidorov (orosz)— Emődi (Gyulai SE). Az 5. fordulóra Fekete még nem jött rendbe, és elég könnyen, ellenállás nélkül vesztett Gross D. ellen. Nagy harcot hozott Gross S. és Szidrű rov játszmája, a cseh nemzetkö­zi mester döntetlenre rontotta nyerőesélyes végjátékáL Az 5. forduló eredményei: Emő­di—Félegyházi 1:0, Kakuk— Borsavölgyi 0:1, Berebora—Bajusz 1:0, Fekete—Gross D. 0:1, Almási— Kaunas 1:0. Döntetlen: Gross S.— Szidorov. A vasárnapi hatodik forduló­val Félegyházi okozta a kelle­mes meglepetést, legyőzve a lit­ván Kaunast. Szidorov és Feke­te biztosan győzött. Eredmények. Bajusz—Fekete 0:1, Félegyházi—Kaunas 1:0, Szidorov— Kakuk 1:0. Döntetlen: Emődi—Gross S., Gross D.—Almási, Borsavölgyi— Berebora. A verseny állása a 6. forduló után: 1. Emődi, Gross D., Szidorov 4.5—4,5, 4. Gross S. 4,5. Almási 3,5,6. Félegy­házi, Kaunas, Fekete 3—3, 9. Borsa­völgyi, Berebora 2,5, 11. Kakuk 1, 12. Bajusz 0 ponttal. (egy) Kispest—Sopron 3—1 (1—0) . Bozsik-stadion, 6000 né- iÁ’i nő. V.: Tavika. ^ Gól: Illés (1. p.), Orosz ° <46. és 78.). ill. Varga (59.). Jók: Orosz, Duró, Illés, ill. Majoros KISPEST-HONVÉD FC: Brockha- user — Szabados ( Hamar, 46.), Bán­it, Csábi, Csehi — Stefanov, Illés Duró, Yincze — Sallói (Forrai. 67.), Orosz. EMDSZ-SOPRON LC: Milch ram — Varsányi, Nagy, Var­ga, Kovács T. — Kovács L„ Szántó, Chiratcu, Katona — Ördög, Majo­ros (Horváth, 57.). A soproniak még a közepes iramú mérkőzés tempóját sem tudták felvenni. Pécs-DVSC 2-1 (0-0) Pécs, 5000 néző. V.: Vad. Gól: Azoitei (77.), Rózsa (88.), ill. Dombi (48.). Kiállítva: Horváth B. (77. perc). Jók: Bódog, Rózsa, Csoboth, Azoi­tei, ill. Gnjan, Dombi, Sándor T. PMSC-FORDAN: Csaban — Die­nes, Bódog, Braun — Pest (Tököli, 46.), Clveczki, Rózsa, Csoboth, Vókó — Azoitei, Tolocskó (Kocsis, 72.). DEBRECENI VSC: Horváth — Ba­logh, Gnjan, Pető — Dombi, Sándor T-, Sándor Ck, Nagy, Madar—Gra- csov (Tóth, 69), Medvid (Radueu. 12.). Igen gyengén, sok hibával ját­szottak a csapatok, a debreceni kapus kiállítása döntött, s mi­vel a két cserét kihasználták, egyik mezőnyjátékosuk állt a kapuba. MTK—Vasas SC 0-3 (0-1) Hungária krL, 3000 néző. V.: Vág- ner. Gól: Claude (29.), Zvara (49.). Juhár (68.). Kiállítva: Galaschek (89.). Jók: Juhár. Sirinbekov, Claude, ill. az MTK-ból senkit nem lehetett ki­emelni. MTK: INH — Híres — Taiapa (Ta­mási, 36.), Turbék, Nagy S. (Szabó T„ 53.) — Komódi. Horv áth Cs., Vancsa. Zsivótzky — Jován. Kéne­set VASAS SC: Babócsy — Juhár, Ge ress, Maczó. Pecha — Mónos (Kecs­kés, 46.), Galaschek, Sirinbekov (Eröss, 73.), Claude — Zvara, Föl­des. A Vasas nagyobb különbség­gel is győzhetett volna. Vác—BVSC 3-2 (1—1) Vác, 4000 néző. V.: Varga S. Gól: Répási (37. p.). Füle (48.), Ro­ntanék ( 53. ), ill. Nagy P. (10.), Anania (51.). Atlas?). A Mesterek világbaj­noki versenyében Musztafa Imre ( 110 kg, Orosházi Toldy) ápolgathat megalapozottan ér­mes reményeket. Lovász György (100 kg, Gyulai, At­lasz) pedig a világbajnoki cím egyik fő várományosa a má­zsások között, márcsak azért is, mert két éve világbajnok volt, az elmúlt három eszten­dőben pedig mindannyiszor övé lett az Európa-bajnoki ti­tulus. A labdarúgó NB I állása Hazai és import italok valamint édességek nagyker áron. 1. Ferencváros 11 7 3 1 22— 9 17 2. Vác FC-Samsung 11 6 4 1 19—12 16 3. Debreceni VSC 11 7 1 3 18—12 15 4. Békéscsabai Előre 11 6 2 3 26—12 14 5. Kispest-HFC 11 5 3 3 26—13 13 6. Csepel-Kordax 11 5 3 3 16—22 13 7. Rába ETO FC 11 4 4 3 16—12 12 8. Újpesti TE 11 4 2 5 12—13 10 9. Siófoki Bányász 11 3 4 4 13—15 10 10. Vasas 11 4 1 6 16—18 9 11. Videoton-Waltham 11 2 5 4 13—16 9 12. EMDSZ-Sopron 11 2 4 5 13—19 8 13. PMSC-Fordan 11 2 4 5 10—20 8 14. BVSC-Dreher 11 2 4 5 10—22 8 15. Haladás VSE 11 2 3 6 12—18 7 16. MTK 11 1 5 5 13—22 7 Jók: Répást Rontanék. F'üle, ilL Nagy P. VÁC FC-SAMSUNG: Koszta — Nagy T. — Puglits, Aranyos — Nyi­las, Hahn, Kriska, Simon, Rontanék (Molnár, 62.) — Füle, Répási (Ka­sza, 87.). BVSC-DREHER: Balassi — Kosa — B. Szabó, Zentai — Nagy P.. Mundi, U rbányt Bognár, Cseh— Borgulya ( Negrau, 62.). Anania. Siófok—Haladás 1—1 (0-0) Siófok. 3000 néző. V.: Bozóky. Gól: Pervusin (89. p.), ill. Farkas (11- esből,57.). Jók: Bíró, Bimbó, Szabadi, Király, ill. Derdák, Jagodícs. Elekes, Far­kas. SIÓFOK: Bíró — Keszeg, Bimbó, Szabadi, Barna — Varsányi. Kovács (Csák, 75.), Meksz (Pervusin, 70.), Király — Hausner, Fischer. HVSE: Derdák — Nagy, Jagodks, Bognár, Sánta — Szekér, Hídvégi (Berbás, 73.), Kettesei — Elekes, Tóth Gy„ Farkas. A vendégek közelebb álltak a győzelemhez. ÚTÉ—FTC 1-0 (0-0) Megveri ut, 15000néző. V.: Nagy !.. Gól: Belvon (53.). Jók: Praj, Molnár, Kecskés, ill. Szei- ler. ÚJPESTI TE: Praj — Szőnyi (Eg- ressy, 31.)—Tomka, Molnár, Füzesi — Kecskés, Véber (Túri, 77.), Koz­ma, Szlezák — Kovács L. Belvon. FERENCVÁROS: Szeiler — Hrat- ka — Szekeres, Kuznyecov (Szűcs, 11.) — Páling. Albert, Détári, Lip­csei. Keiler—(igán, Kovács J. ( Wu- kovics,74.). Tizenötezer néző előtt az egy­kori békéscsabai. Belvon Atti­la nagy napja volt ez, hiszen csak keveseknek adatik meg, hogy góljukkal győzik le a leg­népszerűbb hazai csapatot. Rába ETO—Videoton- Waltham FC 1-1 (0-1) Győr, 4000 néző. V.: Tóth V. Gól: Csertői (85. p.), ill. Horváth F. at Jók: Radies, ill. Lőrincz, Czéh. RÁBA ETO FC: Végh — Radies, Kuttor, Virág — Csikós (Makkos, 46.), Csertőt Bordás, Ignácz (Fara­gó, 46.) — Herczeg, Klausz, Mikóczt VIDEOTON-WALTHAM FC: Mit­ring— Kucselata (Heinczinger, 77.), Balogh, lőrincz, Bekő — Zimmer­mann, Németh, Horváth !... Czéh — Horváth F„ Takács (Salarz. 68.). Az őszi szezon eddigi leg­gyengébbjátékát produkálta a Verebes-legénység.

Next

/
Oldalképek
Tartalom