Békés Megyei Hírlap, 1993. május (48. évfolyam, 101-124. szám)

1993-05-08-09 / 106. szám

1993. május 8-9., szombat-vasárnap LOCSI-FECSI Süli Szilviának Lökösházára 17. születésnapodra sok bol­dogságot, jó egészséget és sok szerencsét kívánok neked az életed hátralévő részében! Barátnőd, Eni Povázsai Adriennek Lökös­házára 18. születésnapod alkalmá­ból sok boldogságot, jó egészsé­get és sok szerencsét az életed hátralévő részében Barátnőd, Eni Egy lánynak! Szeretnék veled találkozni, írj vagy telefonálj! K.Z. Kedves 14-es számú békési kézis fiú! Emlékszel a mezőberényi elődöntőre? Én is ott voltam. Nagyon megtetszettél nekem, szeretnék többet tudni rólad. Ha magadra ismersz, kérlek jelent­kezz a neveddel és címeddel vagy a telefonszámoddal a szívküldiben. Egy szurkolód a 3. helyezést ELÉRT CSAPATBÓL Lelki levelesládám! Nem tudom, hogy mi volt ve­lem mostanában. Azt hiszem féltékeny voltam Mónira, de rá­jöttem, hogy semmi értelme nem volt. Tudod, annyira szere­tem ezt az osztályt, nem akarom elveszíteni és ha a ballgásra gondolok, elszorul a szívem. Sok puszit küldök! „Én” Kedves Anyu és Apu ! Sok szeretettel ' gratulálunk 18. házassági évfordulótok al­kalmából. Gyermekeitek: Renáta és Lacika Keresem ! Keresem azt a barna hajú lányt, akivel április 25-én Bé­késcsabától Kétegyházáig együtt utaztunk a vonaton. Rajta piros csíkos póló volt, én fekete Testament pólóban voltam. Két- egyházán átszállt a mezőhegye- si vonatra. Egy barna hajú srác Gyurinak Tarhosra! Szülinapod alkalmából szív­ből köszönt: Pista és Ica Békésről Tini! Mi a keresztneved? P. Bubuka! Köszönet mindenért, amit ed­dig értünk tettél, és még nagyon sokszor szeretnénk hajnalon­ként puszit kapni! Apának! Nagyon sok boldog, fogfájás­mentes születésnapot kívánunk! Klári és Panka Imre! Ne hagyd el soha azt, ki téged szívből imád, Lásd be, hogy néked is van számtalan kis hibád, Ha néha bántalak, gondolj az első csókra, az első édes, halk szerelmes szóra, Rádöbbensz arra, hogy itt a helyed! „A rút kiskacsa” Sok sikert Crazy! . írjatok! Nekünk! Az autogra- mos lányoknak! Név és cím a szerkesztőségben K. Palinak Kondorosra! 9 év kellett, hogy rájöjjek: te voltál a nagy „O”. Még mindig szeretlek. Akkor abba a boltba nem véletlenül jártunk. Jelige: „1984. december 8.” Halacska üzeni! Nem tudom, nekem szól-e a szemem nézése és kitől? Szeret­ném a címét megtudni, hogy Ön-e az, akire gondolok. Le-' gyen szíves megírni, és még töb­bet is. Szerintem nem hozzám való, én már Önhöz idős va­gyok, ha az, akire gondolok. Marika Gyereklocsi A kis Klaudia most került először közösségbe, kiscsoportos óvodás. A sok jó mellett bizony rossz is ragad rá, főként a nagyoktól. Szókincse napról napra bővül, de nem a szalonképes szavakkal. Anyukája próbálja leszoktatni a csúnya beszédről: — Figyelj kicsim, mától kezdve aki csúnyát mond, annak rá kell ütnie a saját szájára egy jó nagyot! Ugye nem akarod magad sokszor szájon ütni?! Akkor beszélj szépen! A dolog működik, ám egy szép napon a kislány élénk vitába keveredik apjával. A szópárbaj a szülő javára látszik eldőlni, s a kis Klaudia tehetetlen dühében így szól: — Most már fejezd be apa, mert egy nagyon csúnyát mondok és még a számra se ütök! Erőszak A mama riadtan hallja, hogy a lánya már nem szűz. — Mondd, megfenyegetett az a gazember? — Iiiigen — szipog a lány. — Mivel? — Azt mondta, ha nem teszem meg, amit akar, többször nem próbálkozik. Harry, a megbízható A megbízhatóságot tartja leg­főbb jellemvonásának Fritz Wepper, akit a magyar nézők is jól ismernek a „Derrick”- ből. A napokban volt 25 éve annak, hogy a most 51 eszten­dős Wepper Harry Klein sze­repében először állt a német ZDF filmstúdiójában a kame­rák elé. Harry-Fritz olyannyira megbízható, hogy még a világ­hírt is „elszalasztottá” emiatt. 1971-ben az Oscar-díjas „Ka­baré” után minden ajtó nyitva állt Wepper előtt, hívták Hollywoodba is, de az ifjú mű­vész nemet mondott: nem akarta felrúgni a ZDF-fel kö­tött szerződését. Fritzet nem zavarja, hogy Harry az örök második. A sorozat biztos, hosszú távú üzlet, jól fizet — körülbelül 18 000 márkát foly­tatásonként — és kiszámítható a munkaidő is: évi 12 rész, augusztusban el lehet menni szabadságra. Fritz Weppernek fontos a családi élet, feleségé­vel, Angélával 1979 óta él bol­dog házasságban, három gyer­mekük van. Szabadidejében kellemes kedvteléseinek hó­dol: vadászik, horgászik, uta­zik, gyakran tesz eleget a meg­hívásoknak, mert a 98 ország­ban játszott Derrick Harry-ját minden társasági eseményen szívesen látják. A békéscsabai Napsugár báb­együttes az egyik legjobb ma­gyar bábegyüttes, vezetőjét Lenkefi Konrádot sokan isme­rik nemcsak a városban, de az egész megyében, hiszen a mai gyerekeknek már a szüleik is őriznek emlékezetükben egy- egy szép előadást csapatától. Sorozatunkban azokról a leg­ekről faggattuk, amelyek a si­keres produkciók mögött sze­rényen meghúzódnak. — Melyik volt az a legtávo­labbi hely, ahová a Napsugár bábegyüttessel eljutott? — Dél-Amerikában, a Tűz- földön, egy Neuquen nevű kis­város, amely azonos szélességi fokon van Uj-Zélanddal. Talán Kecskeméthez tudnám legin­kább hasonlítani, nemcsak ugyanolyan homokvidék, de még az ottani alma, szőlő, bor íze is megegyezett az itthonié­val. Egy hétig játszottunk ott. — Kik voltak pályájának kezdetét a leginkább meghatá­rozó egyéniségek? — Németh Antal, a Nemze­ti Színház egykori igazgató­rendezője, Mészöly Miklós író és felesége, Polcz Alaine pszi­chológus. Mindez még az öt­venes évek elején volt, és ne­kem — ilyen az élet.— óriási nyereséget jelentett akkori mel­lőzésük. Gondolkodásuk miatt száműzték őket eredeti pályá­jukról, s a Népművészeti Intézet juttatta munkához őket. így ta­nulhattam a legkiválóbb embe­rektől a mesterséget. — Az elmúlt évtizedek alatt megjelent néhány írás a Nap­sugár bábegyüttes bemutatói­ról. Kiére emlékezik vissza a legszívesebben? — Juhász Ferenc költőére. A Cantata Profana 1966-os bu­dapesti bemutatójáról jelent meg egy költői eszmefuttatása az Új írásban, amely hódolat volt Bartók előtt, de nekünk is kijutott a dicsérő szavakból. —A bábjáték szerves része a zene. Melyik zeneszerzővel va­ló találkozását idézné most fel a legszívesebben? — Szokolay Sándorról tud­tam, hogy haragszik a zene úgynevezett tárgyiasításáért. Szerinte egy zenemű absztrakt alkotás és önmagában teljes. Az előbb említett Cantata Pro­fana bemutatónkat mégis jó­nak minősítette és belátta, hogy a komplex átélés maradandóbb. Mély benyomást tett rá az, hogy a zene és a látvány nagyon együtt volt, kölcsönösen felerő­sítették egymás hatását. — Más művészeti ág képvi­selőivel is volt közös fellé­pésük. Kikre emlékezik a leg­szívesebben? — Török Erzsi és Béres Fe­renc népdalénekesekre. Az if­jú zenebarátok hangverseny- sorozatában turnéztunk együtt „Balladák” című összeállítá­sunkkal. Ok vezették fel a mű­sorokat azzal, hogy elénekel­ték az eredeti balladákat. Na­gyon jó volt velük együtt dol­gozni. — Külföldi útjain sok neves bábművésszel találkozott. Me­lyik találkozást tartja a legje­lentősebbnek? — Az 1968-ban Békéscsa­bán megrendezett nemzetközi bábfesztiválon ismerkedhet­tem meg személyesen Szergej Obrazcov-val, akit a bábmű­vészet Picasso-jának is nevez­nek. Zseniális ember volt. Lé­nyegében az ő iskoláján nevel­kedett — közvetlenül vagy közvetve — minden ma alkotó bábművész a világon. O hozta el azokat a távol-keleti techni­kákat, amelyek nélkül ma már elképzelhetetlen a modern bábművészet. — Munkájának mi a legna­gyobb ellensége? —Az idő. Rettenetesen idő­igényes egy produkció előké­szítése. Először is a pénzt kell előteremteni, azután a bábukat sorra megtervezni, megvarrni. Például a most készülő Hüvelyk Matyinak csak a revüjelenetében közel ötven állatka szerepel. Azután meg kell csinálni a szöveghez a ze­nét, majd a koreográfiát. Mindehhez képest a betanítás már lakodalmas menet. Lenthár Márta Idegtoma 2. Kis magyar fröccsszótár Jótanácsok — 9 pontban Bárcsak elefántok lehetnénk! — sóhajtunk fel, amikor úgy érezzük, összecsapnak a fejünk felett a hullámok. Az elefánttól azt irigyeljük, hogy vastag bőréről minden lepereg: nem dühöng és nem esik kétségbe. Ha megszívleli a következő, Németország­ból származó szaktanácsokat, idegeit olyan masszívvá teheti, mint a szürke, vastag bőrű emlős. 1. Igyon naponta egy liter tejet vagy egyen meg egy darabka sajtot! Mindkettő tartalmaz kalciumot, ami idegerősítő. 2. Naponta kétszer igya meg egy citrom kifacsart levét! A benne található C-vitamin erőteljesen élénkíti a kalcium-anyag­cserét, erősíti a fogakat és a csontozatot. C-vitamin nélkül a szervezetbe jutott kalcium csak fele részben fejti ki jótékony hatását. 3. Nagyon fontos: fogyasszon el naponta egy csésze müzlit! Ebben rengeteg inositol található, amelyre ki van éhezve az idegrendszere. 4. Ne negedje, hogy stresszhelyzetbe sodorják! Tanuljon az állatoktól: csak akkor harcolnak, ha semmi más megoldást nem látnak. A mi idegeink sem arra valók, hogy egész napon át csak sokknak, mérgelődésnek, izgalomnak és konfliktusoknak tegyük ki. Csökkentse tenni akarását és ne higgye, hogy minde­nért Ön felelős. 5. Csökkentse vagy teljesen szüntesse meg az édességek fogyasztását! Ezek ugyanis színtiszta idegmérgek, mivel gátol­ják a bioanyagok bejutását a szervezetbe. 6. Ha nehéz napokat és heteket él át, tudatosabban állítsa ősze étrendjét a szokásosnál! Sok fehérjére lesz ugyanis szüksége, amelyeket például a zöldségfélék, a húsféleségek és a hal tartalmaznak. 7. Fogyasszon el naponta egy banánt! Ez a szervezet számára valóságos magnéziumbomba: erősíti a stressztől gyötört szívet is. 8. Eressze ki a gőzt: sportoljon vagy kocogjon! 9. A tartós stressz hizlal: vonzza a kortizol hormont, amely köztudottan a zsírréteg vastagodásához vezet. (Folytatjuk) Tóth Zsuzsanna Ferenczy Europress ÉPÍTŐIPARI VÁLLALKOZÁSI KFT. Németországi munkavégzésre nagy szakmai gyakorlattal rendelkező kőműves és ács szakmunkásokat keresünk. VEKTOR Kft., Békés, Hunyadi u. 11. Tel./fax: (66) 341-962, 341-983. A hosszúlépéstől a viceházmesterig A borok igazi értői és barátai — akik nem nyakló nélkül isszák, csak ízlelgetik, kor­tyolgatják a hegy levét — is­merik és szigorúan be is tartják a töltés, kínálás, keverés aranyszabályait. Szüretkor nem árt ezekből néhányat em­lékezetbe idézni. Palackozott borból a házi­gazdának elsőként mindig a saját poharába kell egy-két ujj­nyit öntenie és csak utána kö­vetkezhet a vendég. A magya­rázat: a dugó kihúzásakor rendszerint több-kevesebb pa- rafamorzsalék kerül az italba, amely az első néhány korttyal „távozik” az üvegből. Az ud­varias házigazda tehát magára vállalja a parafahalászatot, hogy a vendéget tiszta nedűvel kínálhassa. Noha a műanyag lassan kiszorítja az üvegek nyakából a parafát — a borkó­dex az első kortyot változatla­nul a házigazda poharába pa­rancsolja. Színültig a legkedvesebb is­merősnek, barátnak sem szo­kás, nem is illik tölteni — leg­kisfröccs: nagyfröccs: hosszúlépés: házmester: viceházmester: háziúr-fröccs: albérlő-fröccs: feljebb a pohár kétharmadáig vagy háromnegyedéig. így meghagyjuk a vendégnek a le­hetőséget, hogy ízlése szerinti arányban keverje borát szóda­vízzel. Azt azonban már csak az avatott poharazgatók tudják, hogy a hígítás arányait jelző szakkifejezések pontosan mi­lyen összetételű boritalt takar­nak. íme a vendéglői kisszótár: 1 deciliter bor + 1 deciliter szódavíz 2 deciliter bor + 1 deciliter szódavíz 1 deciliter bor + 2 deciliter szódavíz 3 deciliter bor + 2 deciliter szódavíz 2 deciliter bor + 3 deciliter szódavíz 4 deciliter bor + 1 deciliter szódavíz 1 deciliter bor + 4 deciliter szódavíz.----ESZEM L akodalom lesz Napkeleten Március 14-én jelentette be a tokiói császári udvar sajtóköz­pontja, hogy június 9-ére ter­vezik a trónörökös, Naruhito herceg és Ovada Maszako kis­asszony esküvőjét. Mivel a herceg, bár már túl volt a harmincon, nem sietett a nősüléssel, a sajtó eléggé erő­szakos módon igyekezett megtudni, mik Naruhito ter­vei, van-e már választottja. Az udvar már kezdte megelégelni a dolgot, amikor egyszercsak robbant a bomba: az ország legnagyobb példányszámú na­pilapja közölte: lesz lakoda­lom. A palota vonakodva bár, de megerősítette a hírt, sőt fel­merült a gyanú: az udvar tuda­tosan szellőztette meg a házas­ság tervét. Az alattvalók örö­me azonban nem volt felhőt­len, hiszen az is kiderült, hogy a herceg választottja nem mé­nesi származású, hanem egy­szerű polgárlány. Amiben nincs semmi különös és meg­botránkoztató, hiszen a jelen­legi császárné is polgárlány­ként lett a trónörökös felesége. Maszakónak valami egé­szen mást ró fel a közvéle­mény: egyszer már elutasította a herceg udvarlását, a császári frigy helyett az oxfordi ösztön­díjat választotta. A fiatalok ugyanis először 1986-ban ta­lálkoztak, a hercegnek mind­járt megtetszett a lány, aki ak­kor a külügyminisztérium al­kalmazottja volt, de minden­nél fontosabbnak tartotta a karrierjét. Jött Oxford, de Na­ruhito nem adta fel. Maszako tehát nem is olyan hétköznapi japán lány, hiszen ebből a rövidke életrajzból is világosan kitűnik: igazi világ­polgár, beszél angolul, né­metül, franciául. Kedvenc hobbija a zenehallgatás, a tú­rázás, az autóvezetés, ezen­kívül rendszeresen teniszezik és síel. A szó szoros értelmé­ben kimagaslik a japán lányok közül, hiszen magassága 164 centiméter! Szerencsére Naru­hito sem aprócska, hiszen a császári menyasszonnyal szemben az az egyik követel­mény, hogy ne legyen maga­sabb vőlegényénél. Azonkívül érintetlennek kell lennie és sosem szabad kifúratnia a fü­lét! A szertartás az ősi sinto ha­gyományok szerint zajlik majd. Naruhito küldötte a nagy napon már reggel hatkor megjön a menyasszonyért, hogy a palotába kísérje. Az egyik szentélyben megtisztul — lelkileg —, majd testileg a rituális fürdő során. Nem lesz boldogító igen, hanem ahogy Japánban illik, kicserélik a mennyegzői csészéket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom