Békés Megyei Hírlap, 1993. január (48. évfolyam, 1-25. szám)

1993-01-16-17 / 13. szám

1993. január 16-17., szombat-vasárnap HÍREK (PSi Wï. iKF.Kfe MEGYEI HÍRlAP Szombat Petárda ügyben érdeklődtem január első napjaiban a békéscsabai kórház baleseti osztályának szilveszterkor ügyeletes főorvosától, dr. Hrabovszky Róberttól. Beszélgetésünkkor egy szokatlan jelenségre hívta fel a figyelmem. Elmondta, hogy ő már a tizedik szilveszteri ügyeletét töltötte a kórházban, de ilyet még nem tapasztalt. Eddig az évbúcsúztatás éjszakáján osztályukat csak nagyon súlyos esetben zavarták, illetve hajnali négy óra körül kezdtek beszállingózni azok, akik többet ittak a kelleténél. 1992 utolsó estéje ugyancsak nyugodtan indult, s éjfél után is csak rutinból néztek ki a váróba. Ekkor érte őket az első meglepetés: 8—10 ember várakozott orvosi segítségre. Ellátásukkor ismét csak csodál­koztak: olyan apró problémákkal keresték fel a kórház baleseti osztályát ebben a szokatlan időben, amivel nyugodtan várhattak volna reggelig. Elgondolkoztak a jelenségen: melegedni jöttek ezek az emberek, vagy nem lévén pénzük szilveszteri mulatságra, ez az éjszaka el is veszítette jelentőségét számukra? Úgy gondolom, hogy a rendszerváltás hordalékaként jelentkező különös emberi magatartá­sokon lesz még okunk ámulni-bámulni bőven... (Lenthár) Kalendárium Január 16. Napkelte: 7.27 — Napnyugta: 16.22 órakor Holdkelte: 135 — Holdnyugta: 11.08 órakor Névnapok: Ahmed, Benkő, Dá­niel, Godó, Godfrid, Gusztáv, Hen­rik, Hiláriusz, Honorátusz, Honóri- usz, Illés, Izidor, Marcell, Sámuel, Stefánia, Szidor. Katolikus naptár: Szent Marcel- lusz. Ortodox naptár: Szent Péter apostol bilincseinek tisztelete. Zsi­dó naptár: Tévész hó 23. Új hold hirdetés. Január 17. Napkelte: 736 — Napnyugta: 16.23 órakor Holdkelte: 2.46 — Holdnyugta: 11.46 órakor Névnapok: Antal, Antónia, Asz- ter, Rozalinda, Oros. Katolikus naptár: Évközi máso­dik vasárnap. Remete Szent Antal. Evangélikus naptár: Vízkereszt utáni 2. vasárnap. Ortodox naptár: Nagy Szent Antóniosz. Zsidó nap­tár: Tévész hó 24. Antal apát, vagy másnéven Re­mete Szent Antal a háziállatok vé­dőszentje, a beteg emberek, a beteg jószág tiszteletben tartott patrónu- sa. IRODAGEPCENTRUM Békéscsaba, Bartók B. u. 46-50. Telefon: 324-788/24 Horoszkóp \ Ma ünnepli születésnap­ját Nagy Lajosné Tóth- Benedek Piroska csanád- apácai olvasónk. Szere­tettel köszöntjük! HALAK(II.21— III. 20.). A csillagok ked- vező állását használ­ja ki. Élvezze az éle­tet, ma rendkívüli esélyei van­nak. Komolyabb szellemi munkába is foghat, csendes el­mélkedést is ütemezhet. KOS (in. 21—IV. 20.). Töltse családi, ,-m « baráti körben a hét- végét. Eszmecserére, csevegésre kitűnő lehetősége van. Figyeljen a gyerekek hívó szavára is. Győzze le kénye­lemszeretetét, mozduljon ki otthonról. Szervezzen egy ki­ruccanást. BIKA (IV. 21—V. 20.). Nyugodt, csen- \ fT ) ^es hétvégére szá- míthat. Mivel az as­pektusok a pénzügyeket ve­szélyeztetik, ütemezzen olcsó gyalogos túrát, levegőzést egy BAK (XII. 22—1. íj 20.). A hétvégén jó i alkalmá adódik a sportolásra, kulturá­lis tevékenységre. Élelmes­ségre hajlamos. Olvasson vi­dámkönyvet! Ünnepeljen sze­retteivel születésnapján! Sok boldogságot. VÍZÖNTŐ (I. 21— II. 20.). Felzaklatott idegeinek feltétlenül jót tenne a környezet­változás. Legyen mértéktartó minden téren. Tanácsos az egészséges étkezésre figyel­nie. Ismerkedjen a jóga és a természetgyógyászat szakiro­daimával. forró tea és néhány szendvics kíséretében. Társaságban, gyerekekkel így is kitűnően érezheti magát. IKREK (V. 21—VI. 21. ). Ne maradjon otthon magában. Menjen barátok kö­zé, szórakozzon, élvezze a tél szépségeit. Ne vegyen ma semmit túl komolyan. Semmi sem sürgős ezen a napon. RÁK (VI. 22—VII. 22. ). Egy átlagos téli hétvége elé néz. Ha teheti pihenjen vagy beszélgessen el azokkal, aki­ket szeret. Igyekezzen elfelej­teni a munkahelyét és ne féljen kimutatni szeretetét mások iránt. Időnként erre nagyobb szükség van, mint azt maga is hinné. OROSZLÁN (VII. 23—VIII. 23.). Har­monikus életre vá­gyik és pontosan tud­ja azt is, hogyan érheti el. Újabb terveket forgat a fejé­ben, fontos döntések előtt áll. De tisztában van azzal, hogy a tettek végrehajtásához elen­gedhetetlen az otthoni béke. SZŰZ (VIII. 24— IX. 23.). A hétvége 1 jelentős részét gyer­mekei társaságában Ez örömmel és némi bosszúsággal tölti el. Szakít­son a hétvégén egy kis időt azonban saját magára is. Egy kis kikapcsolódás, olvasás, ze­nehallgatás megnyugtatja lel­kiállapotát. MÉRLEG (IX. 24— X. 23.). Kedvetlenül és fáradtan ébred. Ráfér Önre egy kis pihenés. Maradjon hát otthon, olvasson, tévézzen. Ha besegít a házimunkába, akkor partne­rével több időt tölthet együtt, közösen élvezhetik a pihenést. SKORPIÓ (X. 24— XI. 22.). Kellemet­lenül kezdődik a hét­vége. Állandóan ide­ges és ingerült. Nem képes tür­tőztetni magát, nem tudja le­vezetni a feszültségeket. Ha csak az időjárás okolható, nem kell egyebet tennie, mint egy jó programban részt vennie. NYILAS (XI. 23— XII. 21.). À mostani hétvégét végre úgy töltheti, ahogyan sze­retné. Jut ideje mindenre: ön­magára, környezetére, munká­ra, pihenésre és művelődésre egyaránt. Testileg, lelkileg fel­töltődve nézhet az új hét elé! tölti. Gyermeki találékonyság Ha nincs kéznél dömper, akkor a kosár is megteszi FOTÓ: KOVÁCS ERZSÉBET Vasárnapi plusz A Csaba Tv Vasárnapi plusz című műsorát az érdeklődők a belváros­ban holnap délelőtt 9 órától tekint­hetik meg. A műsorból: Vendége­ink: Vukovich Miklós városi fő­építész, Domokos László alpol­gármester, Nemes Roland építész. A beszélgetés témája a csabai kor­zó, mellyel kapcsolatosan a 325- 005-ös telefonon várják a nézők kérdéseit; A színészfazékban Sze­rencsi Hugó főz; „Nyerjen egy Fordot” — a Békés Megyei Hírlap akciójának nyilvános sorsolása; À Ki kicsoda vendége Miinár Pál; Mesefilm; Beszélgetés a leendő megyei nemzeti parkról; Békés­csaba—Kisvárda női kézilabda­mérkőzés közvetítése felvételről. A műsort hétfőn 9.00 órakor a belvárosban, 19.00 órakor pedig Békésen, a Lencsési úti lakótele­pen, valamint Telekgerendáson is­métlik. Várható időjárás Tovább tart az enyhe idő. Csak idő: ként növekszik meg a felhőzet, több órás napsütés várható, csapadék nem valószínű. Éjszaka többfelé párás lesz a levegő. A legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet általában —2 és +3, a legma­gasabb nappali hőmérséklet többnyire 8—13 fok között várható. A Sarkadi Cukorgyár Rt. megkezdi szerződéskötését 1993. évi cukorrépa-termesztésre. A szövetkezeteken, társulásokon túlmenően várunk minden egyéni vállalkozót. Kedvező ár, vetőmag- és egyéb szolgáltatás. Érdeklődni munkanapokon a Sarkadi Cukorgyár Rt. répaosztályán lehet. Telefon: (66) 375-144. Telex: 083-348. Telefax: 375-647. Megnyílt a Ko-Mák Bt. szervize! Békéscsabán, a Thurzó utca 12. szám (Deák u. sarok) alatt. Vállaljuk: — videók — színes és fekete-fehér tévék — rádiómagnók — HIFI-berendezések — háztartási gépek és — kerti kisgépek javítását rövid határidőre. Várjuk kedves régi és új ügyfeleinket! Tçlefonszâmunk: (66) 323-994. Korányi Ákos és Mák Attila Filmklub a Phaedrában Január közepén indul az egy­kori kortárs klubmozi mintájá­ra szerkesztett Premier plan cí­mű összeállítás. Ebben a soro­zatban látható az idei cannesi filmfesztivál két szenzációja: a dán Lars von Trier Európa filmje és az extravagáns Go­dard Németország ki- lenc(új)nulla „poszteurópai antiillúziója”. A tíz filmből álló kortárs-sorozat még egyéb különös meglepetése­ket is tartogat a napjaink mű­vészetét figyelemmel kísérő filmbarát számára. Az elő­adás-sorozatok filmjei kéthe­tente váltják egymást, a ha­gyományostól eltérően egy- egy filmet kétszer vetítenek le (hétvégén és hétközben), ezzel is kedvezőbb választási lehe­tőségeket biztosítva az érdek­lődőknek. A filmklubok előa­dásai zárt körben, csak bérlet­tel látogathatók. Bérletek válthatók a békés­csabai Phaedra mozi pénztárá­ban 240, 320 és 400 forintos áron. BÉKÉSCSABA Házasságkötések: Szikora Magdolna Katalin (Csanád- apáca) és Czene Gyula (Csanádapáca). Születések: Obsuszt György és Szaszák Katalin leánya Gerda, Zdolik János és Vad Julianna Erzsébet fia Miklós, Zsibrita Mátyás Zoltán és Juhász Erzsébet fia Zoltán, Szénási Károly és Bús Éva Má­ria leánya Diána Zsanett, Lőrinczi Zol­tán és Fazekas Éva leánya Ágnes Éva, Lipták-Pikó György és Csatári Kriszti­na Mónika fia Tamás, Pengő Zsig- mond és Fülöp Edit fia Zsigmond Atti­la (Köröstarcsa), Pál János György és Kovács Ágnes leánya Tamara Rebeka (Gyomaendrőd), Juhos Mihály Zoltán és Pekárik Tünde Csilla fia Zoltán (Kondoros), Fülöp Tibor és Kovács Viola leánya Mónika Viola (Köröstar­csa), Vida László és Serfőző Mariann Most olcsóbb! Kovács István boltjában (Békés­csaba, Bocskai u. 38.) az 1580 g- os Olympos mandarinital, az 1580 g-os Olympos narancsital, az 1000 g-os Olympos citromlé 64 Ft-os áron kapható, amíg a készlet tart! fia Soma (Újkígyós), Tasnádi György és Herpai Anna leánya Annamária (Murony), Tóth István és Bereczki Edit fia Armand (Mezőberény). Halálesetek: Krasznai Pálné Máté Judit (1919), Kri- zsán György (1932), Túrák Imréné Bí­ró Etelka (1894), Vakarcs Mihály (1927), Szabó Istvánná Hamza Mária (1911), Gellai Mátyás (1936), Gubucz János László (1928), Ignácz István (1930), Rónai Sándor (1932, Békés), Hajdú Lajos (1945, Mezőberény), Fechter Arminné Péter Mária (1910, Mezőberény), Szebegyinszki Mihály (1935, Kondoros), Domokos Istvánná Bacsa Matild (1906, Újkígyós), Varga Béla (1951, Vésztő), Gurmai Zsig­mond (1910, Vésztő), Tóth Ferencné Pardi Margit (1910, Vésztő), Oláh Ist­vánná Liska Mária (1928, Mezőbe­rény), Hamza Tibor (1952, Mezőbe­rény), Kiss Mihály (1891, Mezőbe­rény). A Szerencsejáték Rt. tájékoz­tatása szerint a 3. heti lottósor­solás nyerőszámai a követke­zők: 3,53,54,55,57. Árfolyamok 1993. január 15-én: vétel eladás feketepiaci árak USA-dollár 83,04 84,60 83—85 Német márka 51,29 52,25 52—53,50 Svájci frank 55,98 57,06 57—59 Osztrák schilling 7,29 7,43 7,30—7,50 Zöldség- és gyümölcsárak Békéscsaba Kondoros V.-esarnok Zöldségbolt piac Burgonya Ft/kg 24,— Andrássy u. 20 — 20,— Főzőhagyma Ft/kg 20,— 20 — 20,— Fokhagyma Ft/kg 1 SO­140,— 130,— Fejes káposzta Ft/kg SO,— 70,— 50,— Kelkáposzta Ft/kg 50,— 70 — 50,— Sárgarépa Ft/kg 60,— so­70 — Gyökér Ft/kg 70,— so,— 70 — Uborka Ft/kg 180,— — 170 — Alma Ft/kg 40,— 35,— 30,— Paprika TV Ft/kg — 320,— 28,— Zeller Ft/kg/db 70,— 70,— 60,— Paradicsom Ft/kg 200,— 320,— 220,— Tojás Ft/db 7 — 8,— 7,50 Karfiol Ft/kg 120,— 90,— 120,— Karalábé Ft/kg/db 50,— — 40,— Körte Ft/kg 70 — 60,— — Banán Ft/kg 90 — 100,— 90,— Szőlő Ft/kg — 230,— — Narancs Ft/kg 80,— 70,— 75,— Mandarin Ft/kg 110,— 150,— 120,— Színház 1993. január 16-án, szombaton 19 órakor SZÍNEZÜST CSEHÓ Somlay-bérlet 1993. január 17-én, vasárnap 10 órakor PIROSKA ÉS A FARKAS Családi-bérlet 1993. január 17-én, vasárnap 19 órakor SZÍNEZÜST CSEHÓ Csorlos-bérlet

Next

/
Oldalképek
Tartalom