Békés Megyei Hírlap, 1992. november (47. évfolyam, 258-282. szám)

1992-11-05 / 261. szám

1992. november 5., csütörtök HÍREK ** EKÉS MEGYEI HÍRLAP Csütörtök Politikus leszek és punktum! Bölcs, okos és igazságos, tehát rögtön át kell keresztelkednem Mátyásra. No de ez legyen a választóim legnagyobb baja. Hogy immáron megvan a nép felhatalmazása, szembesülhetek a világ, kis hazánk bajaival. Kénytelen vagyok a pályatársaimra jellemző zsenialitást— mint álarcot—fizimiskámra ölteni. Tehát először: helyből megtalálom a megoldást Magyarország két legnagyobb luftballon rá(n)kfenéjére, Bősre és a világkiállításra. Hogy legyen? Hogyan legyen? Ahá, megvan! A világkiállítást a bősi csatornában kell megtartani. Ott építjük fel az összes objektumot és amikor mindennel elkészültünk, akkor a szlo­vákok nyugodtan ráengedhetik a vizet (Meci-arvíz). Ez az. Akinek tetszik a javaslatom, politikusi debütálásom., kérem fejezze ki támogatását, hogy a hasonló sikeres ötleteken felbuzdulva indulhassak a következő választásokon. L s Kalendárium Napkelte: 634 — Napnyugta: 16.21 órakor Holdkelte: 13.52 — Holdnyugta: 1.18 órakor Névnapok: Avarka. Erzsébet, Filotea, Imre, Tétény, Töhötöm, Zakariás. A magyarországi katolikus naptárban Szent Imre herceg ünnepe. Szent Istvánnak és Boldog Gizellának a gyermeke. Hét évig Szent Gellért bencés szerzetes nevelte, 15 éves korában pedig atyja vette maga mellé, aki 23 éves korában befejezettnek tekintette nevelését és őt jelölte ki utódjául. Hozzá intézett „Intelmeiben” arra oktatja, hogy milyennek kell lennie a jó keresztény uralkodónak. Ám nem követhette atyját a trónon, mert egy vadkan megölte. A református és az evangélikus naptárban Imre napja. Az ortodox egyházban Szent Galaktikon és Episztémé vértanúk, valamint Novgorodi Szent Jónás napja. m (66)326-966 FÉNYMÁSOLÓPAPÍROK Horoszkóp SKORPIÓ (X. 24— XI. 22.). A feltétel nélküli szólásszabad­ság híve. Mondaniva­lója mellett mindig bátran kiáll. Emiatt kiérdemelte környezete nagyrabecsülését. NYILAS (XI. 23— XII. 21.). Kárpótlási ügyében már türelmet­len, ugyanakkor biza­kodva várja az eredményt. Már régen elhatározta, hogy önálló vállalkozásba kezd. Ön született diplomata. Ma ünnepli születés­napját Fábián Jánosné gyulai olvasónk. Szere­tettel köszön tj ük ! BAK (XII. 22—1. 20.). Tegye rendbe ; pénzügyi helyzetét! Ha tevékenységéről mérleget készít, pozitív lesz az eredmény — mégsem tökélete­sen elégedett. VÍZÖNTŐ (1.21—II. (TaSSSs 20.). Pénzügyi nehéz- ségei enyhülnek. Ked- vező fordulat várható, a feszültségek oldódnak. A ne­héz élethelyzetekben magabiz­tosan tud haladni. Partneréhez legyen őszinte. HALAK (II. 21—III. 20.). Felszabadult, vi­dám napja van, annak ellenére, hogy sokféle dolga összejött. Rendkívüli ér telemmel, s irányítókészséggel rendelkezik. Szeretetre van szüksége és szeretni tud. KOS (III. 21—IV. 20.). Határozataival - xyn , nem arat mindig osz- tatlan sikert. Semmi oka az elkeseredésre, hamaro­san új gondolatok sarkallják cselekvésre. Politikai téren sze­ret szerepelni. Őszinte, sohasem színlel. BIKA (IV. 21—V. 20. ). Helytelen meg­jegyzéseket tesz, ami­vel nem szerez nép­szerűséget.-Ne adjon támadási felületet, mert van, aki csak erre vár. Vigyázzon, pénzügyi kér­désekben ne bonyolódjon előnytelen ügyletbe. IKREK (V. 21—VI. 21. ). Kompro­misszumra kész, meg­nyugodott. Egy kis nyereségre tehet szert egy üzleti program részeseként. Kellemes program egy jó társaságban fel­vidítja. Adja át magát e könnyed érzésnek. RÁK (VI. 22—VII. 22. ). Költséges, új vá­sárlásai könnyen ve­zethetnek átmeneti pénzzavarhoz. Néha elfelejti, hogy a boldogság nem forintok­kal mérhető. OROSZLÁN (VII. 23—'VIII. 23.). Ami a partnerkapcsolatát il­leti, ma nem lesz mi­vel dicsekednie. Voltak már szebb napjai is e téren. Keveset segít az Oroszlánon, ha maka­csul köti magát a megállapodá­sokhoz és ugyanezt követeli meg másoktól is. SZŰZ (VIII. 24—IX. 23. ). Szeretne a külvi­lág zajától kissé távo­labb kerülni. Álmaiba merülve szeretne rövid időre a mindennapok gondjairól kissé megfeledkezni. Mérges lesz azért, mert ezt nem fogják hagy­ni Önnek. MERLEG (IX. 24— [ÉLjáS X. 23.). Kisebb bonyo- dalomba keveredhet ' Ez lehet anyagi, de még inkább szerelmi. Pénzügyileg tá­maszkodhat a rokonaira, de a sze­relem csapdájából csak a szeren­cse segítségével menekülhet. Balesetek + ^ bűncselekmények eset, ketten meghaltak, 16-an súlyos és 22-en könnyű sérülést szenvedtek. Az Országos Rendőr-főkapi­tányságtól tegnap reggel ka­pott tájékoztatás szerint az el­múlt 24 órában a közutakon összesen 40 személyt ért bal­Az elmúlt 24 órában az or­szágban 8 jelentősebb va­gyon elleni bűncselekményt követtek el, ebből négy Bu­dapesten történt. Vénusz, Te Drága! A Győri Növényolajgyár új olasz tulajdonosa megszüntette az üzem melletti diszkontáruházát, ahol a kiskereskedők és nagykereskedők korlátozás nélkül vásárolhattak növényolajat A kereskedelemben így a Kisalföld Füszért monopolhelyzetbe került, mint kizárólagos forgalmazó. A győri gyár eddig 61 forintos áron adta az olajat és a monopolhelyzet miatt a kereskedelmi láncokon keresztül ma az ABC-boltokban az olaj ára már meghaladja a 73 forintot Született: decemberben Köszöntjük születésnapján Nem tévedés kedves olvasó: köszöntjük születésnapján. Amint mai lapszámunkban köszöntöttük Fábián Jánosné gyulai olva­sónkat. Csak annyi kell hozzá, hogy valaki figyelmünbe ajánlja az ön nevét, fényképét és születési dátumát. Persze ön is ajánlhatja másokét, gyermekeiét, unokáiét, szüleiét, más hozzátartozóiét vagy ismerőseiét. Esé­lye van arra, hogy fényképük a horoszkóp rovatunkban megjelenjen. Önnek nem kell mást tennie, mint egy levelezőlapon beküldenie javaslatát: X. Y. született: év, hó, nap. (Nőknél csak kérjük, de nem közöljük születésük évét!) A beér­kezett jelentkezések közül sorsolással döntjük el, kinek a fényképe kerül a lapba, természetesen díjmentesen. A kihúzott le­velezőlap feladóját a szerencséjéről levél­ben értesítjük és megkérjük: küldjön jelölt­jéről egy fekete-fehér fényképet. Ennyi az egész. Tekintettel arra, hogy az oda-vissza leve­lezések időt vesznek igénybe, ezért mindig az előző hónap közepéig fogadunk el jelent­kezéseket. Máris kezdődhet a játék! Novem­ber 15-éig küldhetik be a születésnapjukat decemberben ünneplő jelöltjeik adatait. Te­hát csak a decemberben születettek nevét és születési adatait. Ne feledjék: Köszöntjük születésnapján. Anyakönyvi hírek OROSHÁZA Házasságkötés: Kovács Katalin és Nagy Zsolt. Születések: Simon Lajos és dr. Kürti Katalin leánya Borbála, Szabó István és Szabados-Tóth Éva fia István Lász­ló, Hetényi Tamás és Vincze Krisz­tina Anikó leánya Bettina, Czövek László Attila és Lukács Magdolna Erzsébet fia Ádám László, Unya- tinszki György és Róka Gyöngyi Erzsébet fia Tamás (Magyarbánhe- gyes), Szűcs Károly és Ködmön Ilo­na Ildikó fia Attila (Mezőkovácshá- za), Mézes Pál és Nyári Erzsébet Ibolya fia Zoltán (Csorvás), Székfi László és Laczkó Rita Anita fia Dá­vid (Újkígyós), Kis Bálint Péter és Károlyi Marianna fia Máté (Kardos- kút), Tóth Ferenc Csaba és Harcsás Gizella fia Gergő (Békéssámson), Boros István és Kardos Csilla leá­nya Bianka (Mezőhegyes), Kovács István Ferenc és Molnár Anna Kata­lin fia István Milán (Szarvas), Zaho- rán János és Oláh Márta Tünde fia Dávid (Újkígyós), Dunai István és Liszkai Erika leánya Anita (Nagy­szénás), Szabó György és Csáki Andrea leánya Andrea (Kardoskűt). Halálesetek: Szekeres János (1910), Szita Lajos (1938), Szendi Sándor (1943), Ben- kő József Lajos (1928), Bobvos La­jos (1925), Albert István (1920), Kovács József (1909), Szendi-Hor- váth Károly Elemér (1924), Dér An­tal (1919), Pavuk András Károly (1925), Dankó Lászlóné Lóczi Er­zsébet (1924, Tótkomlós), Muresán György (1916, Battonya), Varga András (1913, Csanádapáca), Árpá- si Irén (1915, Mezőhegyes), Uhljár Györgyné Bezzeg Anna (1934, Szarvas), Juhos György (1926, Szarvas), Oravecz Mátyás (1926, Kardoskűt), Madarász Sándomé Nagy Erzsébet (1926, Nagyszénás). Most olcsóbb! Ez itt az ingyenreklám helye! Békéscsabán, Kovács István boltjában (Bocskai u. 38.) az 1/1 -es Top-joy szűrt üdítőital 39,50 Ft, az 1/1-es Top-joy rostos üdítőital 49,50 Ft, a Piroska szörpök 70—76 Ft- os áron kaphatók. „Mámor...” ...énekli Vince Lilla, akit no­vember 6-án, holnap este a békéscsabai sportcsarnok­ban másfél órás élő koncert­jén láthat-hallhat a közönség Várható időjárás Eleinte erősen megnövekszik a felhőzet, és elszórtan esőre, záporra számíthatunk. Csütörtökön a felhőátvonulások mellett több órára kisüt a nap, és csak egy-egy zápor valószínű. Este hidegfront érkezik fölénk! A hőmérséklet hajnalban 2,7, dél­után 7,12 fok körül alakul. Napirenden a falusi turizmus A hazai, ezen belül is a megyei idegenforgalom fellendítésével már számos szervezet próbál­kozott. Most a KISOSZ Békés Megyei Szervezete két tagjának kezdeményezésére igyekszik felkarolni az ügyet: november 5-én, ma a megyeszékhelyen, a Garzon Szállóban tájékoztatóra invitálja azokat a vállalkozókat, érdeklődőket, azokat akiket foglalkoztat a téma, vagyis a falusi turizmus. Orgonán Ká- rolytól, a KISOSZ megyei tit­kárhelyettesétől megtudtuk: ma dr. Csáky Csaba, a Magyar Fa­lusi, Tanyai Vendégfogadók Szövetsége elnöke lesz a ven­dégük, aki segítő szándékkal tart tájékoztatót az érdeklődők­nek. Várják azokat, akik kisvá­rosi vagy falusi lakásukat, ta­nyájukat, üdülőjüket időszako­san vagy folyamatosan az ide- genforgalon számára felajánla­nák, hasznosítanák, s az össze­állítandó megyei katalógusba szeretnék azokat felvetetni. Bő­vebb információval szolgál Tóth Ferenc [Szarvas, Vajda P. utca 16. sz., tel.: (67) 12-710] vagy a KISOSZ Békés Megyei Szervezete [Békéscsaba, dr. Becsey O. utca 4. sz. tel,: (66) 325-997]. Erősítik a rendőrséget Csongrádban Minden eddiginél nagyobb mértékben növekedett a bűn­esetek száma tavaly és az idén Csongrád megyében—állapí­totta meg a háromnegyed éves mérleg készítésekor a Csong­rád Megyei Rendőr-főkapi­tányság. A két határszakasszal is érintett dél-alföldi régióban az elmúlt évben az országos átla­got csaknem kétszeresen meg­haladó mértékben nőtt a bűn­esetek száma. Az idén pedig az országban jellemző 10 száza­lékos emelkedéssel szemben 30 százalékos az arány. Legin­kább a vagyon elleni bűntettek száma nő, de terjed az erőszak, mind gyakoribbak a rablások, az élet elleni bűncselekmé­nyek. A közbiztonság javítása ér­dekében a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság átszer­vezte és korszerűsítette szer­vezeti felépítését: októberben három rendőrállomást állított fel a térségben; több rendőr dolgozik az utcákon, azokban a gócpontokban, ahol a leg­gyakoribbak a bűnelköveté­sek. (MTI) A 100 éves jövendőmondó Ha az esőzéssel Október felhagyott, Károly, Imre, Márton Hoznak deret, fagyot, Szent Erzsébet asszony Felderíti napját, De haragos köddel Eltakarja András. Tennivalók: . Tavasziak alá Most ugarolj, pajtás! Meglátod mit ér a Téli ugarszántás; Fedd be a szol lödet. Fáid tisztogassad, Állataid gondozd, Rendben tartogassad. Telt házban vendégnek Tartsd nyitva az ajtót, Fizesd az adót. Hogy ne láss végrehajtót.

Next

/
Oldalképek
Tartalom