Békés Megyei Hírlap, 1992. augusztus (47. évfolyam, 181-205. szám)

1992-08-01-02 / 181. szám

„Megcsókoltam az elnök feleségét!” (7. oldal) 1992. AUGUSZTUS 1-2., SZOMBAT-VASÁRNAP Ára: 9,60 forint XLVII. ÉVFOLYAM 181. SZÁM Egerszegi Krisztina harmadik... A bajnokok közt is a legnagyobbak! A magyar sport történetének egyik legfényesebb napja a tegnapi. Barcelo­nában Darnyi révén 130. olimpai ara­nyérmét szerezte meg hazánk, s hirte- lenjéban a statisztikák közt kutatva, 1956-ban Keleti Ágnes nyert hasonló versenysorozaton több aranyérmet (négyet — kéziszer csapat, műszabad­gyakorlat, gerenda és felemás korlát) , mint most Egerszegi Krisztina. A leg­nagyobb dicsőségek közé sorolhatjuk Darnyi Tamás újabb győzelmét is! (Be­számolónk a 16. oldalon) ...Darnyi Tamás második aranyérmét nyerte! Gyermeket ölt a légpuska A srácok azt hitték, csak poénkodik — Ha nem engedem a fiaimat haza, ha velük együtt érkezem, ha nem jönnek át a gyerekek, ha nem mennek be a garázsba, ha... Sok a „ha”, tudom. Esszük magunkat, mert a tragédia óta annyi mindent beszélnek az emberek. Rágalmaznak, pedig ezzel nem tesszük meg nem történtté a szörnyűséget. — Borbély Mihályné leültet a konyhába, beszélgessünk a férjé­vel, addig ő felkölti az alvó fiait. Félelem az utcában jzlw - KÉP A BltffiMiiMLiP hétvégi magazinja 7—10. oldal Panoráma, félálomban A kettészakítottság állapotában azonban mindig lehetett, illetve lehet reménykedni az egyesí­tésben. Az összetartozás tudata ugyanis erősebb és időtállóbb a falaknál, a szögesdrótoknál, az önkényesen megrajzolt hatá­roknál. (3. oldal) A tékozló szoknyapecér kettős élete Ismerősöktől tudtam meg, hogy a lélekölő ember egy széplány­nak teszi a szépet, miközben én otthon húzom az igát. A hölgyet komoly pénzekkel „szponzo­rálta” ráadásul. (9. oldal) Hétfőtől: Pierre Pescer: Kaland a levegőben A nosztalgiázás korát éljük, szí­vesen hallunk, olvasunk a né­hány évtizeddel ezelőtti idők­ről. A múltba kalauzol bennün­ket Pierre Pescer regénye, a hab­könnyű nyári olvasmány. Ke­resse hétfőtől a 4.oldalon! Torlódások a határforgalomban Ismét sok ezer török állampolgár utazik haza Magyarországon ke­resztül, ugyanis a legnagyobb német tartományban, Bajoror­szágban csak most kezdődött meg az iskolai szünidő. Péntek délben Röszkénél és Tompánál 4-4 órát kellett várni akilépő, 1-1 órát pedig a belépő autósoknak, mára pedig még ennél is na­gyobb torlódás várható. Az elő­rejelzések szerint Hegyeshalom­nál és Rajkánál mindkét irány­ban kisebb várakozásra kell szá­mítani. Jó hír viszont, hogy több hónapos átépítési munkálatok után megnyílt a balassagyarmati határátkelő. (MTI) Csorváson, a Kazinczy utca halálosan csendes. Csak a Sport Sörözőből hallatszik va­lami jókedvféle. A 8-as számú házban csöngetésemre dal­lamkürt szólal meg az udva­ron. Az udvaron, ahol két nap­pal ezelőtt az a tragédia leját­szódott... Borbély Mihály, a ház gaz­dája jön ajtót nyitni. Arca nyú­zott. Látszik, a 48 óra alatt alig aludt valamit... — Úgy érzem, engem terhel a felelősség — mondja maga elé meredve és rágyújt egy ci­garettára. — Lehetett volna annyi eszem, hogy ne hagyjam a garázsban a légpuskát. —Kint hagyta, tragédialör- tént. Hogy jöttek rá a gyere­kek, hogy ott van ? — Ezt inkább a fiúk mond­ják el, én nem voltam itthon, dolgoztam... Zsolt és Szabolcs leülnek velem szembe. Szabolcs meg sem szólal, csak néz maga elé a semmibe. Ö nem látta mi tör­tént, mert az állatokat etette. A 17 éves Zsolton látszik, még mindig hatása alatt van az ese­ményeknek: — Anyuval szerdán délután kint- voltunk uborkát szedni. Fél hat felé hagytuk abba, hogy hazajöjjünk az állatokat (Folytatás a 3. oldalon) — Gondolhatja, éjszaka fél 1 tájban, amikor már mindenki elcsendesedik, odaállnak és püfölik a redőnyt, az hogy hangzik! Gázspré, szúró-vágó eszköz mind kéznél kell le­gyen... — fogadtak Kétegyhá­zán. A Damjanich utcaiak féle­lemben élnek, mert az egyik cigány család két tagja, Gábor és Péter abban tartják őket. Félnek a gyerekek, az idősek az utcán, a fiatalok a diszkó­ban, a családok pedig... most az ajtó mögé állították a vas­villát. Az ezt kiváltó esemény kedden éjszaka történt. Valaki poroltó készülékkel befújt az említett család ablakán. Gábor kijelentette, másnap reggel az összes magyart megölik, aki ki mer menni az utcára! Szemta­núk látták, éjszaka jönnek a cigányok mindenfelől, gyalog és autókkal, kapával, vasvillá­val felfegyverkezve. Reggel az egyik családot vasvillával zavarták be a házba. A kétegyháziak megint fél­nek. Félnek a rendőrök is, mondogatják. Azok sem akar­ják agyonveretni magukat. A csabai kommandósok hívá­sukra nagy nehezen kijöttek, azóta rend van. — Először jöttek az eleki rendőrök, épp csak ki nem szedték őket a kocsiból. Aztán jöttek a csabaiak. Az az igaz­ság, bezárkóztunk, mert akkor is kiabálták, nem igaz, amit mi mondunk, őket hallgassák meg! A cigányt nem védik... Majd elmentek a rendőrök, mert a família tettesnek egy­kori cimboráját nevezte meg, de úgy tudjuk, nem volt bizo­nyítható... Most mindenfelől jönnek cigányok Kétegyházá- ra. Állítólag közöttük is hábo­rú dúl. Mi is megisszuk ennek a levét... A közelben nincs te­lefon — mondogatták az utca kétségbeesett lakói. A polgármesteri hivatalban megtudtuk, amit egyébként a Damjanich utcaiak is mond­tak, azóta naponta járőröznek a rendőrök a faluban. S hogy ez elég-e? A félelem ellen úgy tűnik, nem. A rendőrség sze­rint a lakosságnak kellene összefognia —- sőt elhangzott, meg is védenie magát, amit nem gondolhattak komolyan —, a kétegyháziaktól olyan se­gítséget várnak, hogy bizo­nyíthassák a tényeket. Az ön- kormányzat a rendőrökre vár, el akarják kerülni, hogy az erő- (Folytatása3. oldalon) A helyszín, ahol a légpuska kioltotta egy kisfiú életét „Nem kellünk senkinek...” Nem kellünk senkinek — ismétlem újra meg újra a tv késő esti adásában hallott keserű mondatot, mely egy szomszédos ország területén lakó, magyar nemzetiségű néni szájából hangzott el. Belém hasít ez a félmondat. Vajon neki, s a hozzá hasonló, sok ezer, határainkon kívül élő magyarnak mennyire fájhat? Milyen érzés lehet egy életet leélni úgy egy országban, hogy másodrangú embernek számítanak, úgy, hogy nincsenek, nem lehetnek hagyományok, kötődések. Örök emigráció, örök száműzetés ez, melyről a hatalom döntött. Mi, hazánkban élő magyarok, mit se tudunk arról, milyen az, amikor alapvető, az emberi létezéshez szükséges életfel­tételeket jnegvonják. Amikor naponta kell megerősíteni magukban az akaratot, a hitet, a szívet magyarságunkról. De bármi történjék is, van valami, amit nem vehetnek el, se hatalommal, se erőszakkal — azt, hogy magyarnak szület­tek, s vallják is magukat. Miközben nekünk csupán halvány fogalmunk van arról, mit is jelent magyarnak lenni; lassan elfelejtjük hagyomá­nyainkat, eltékozoljuk értékeinket—pedig értük is felelősek vagyunk. Egyedül mi sem kellünk senkinek; csak együtt. Muzslai Katalin Leszálltak a vitorlázók... Tegnap délelőtt az ünnepélyes eredményhirdetéssel befeje­ződött a vitorlázórepülők Európa-bajnoksága. Képünkön a standardosztály legjobbjai, a lengyel Kepka, az olasz Briglia- dori és a német Triebel dr. (Beszámolónk a 15. oldalon) FOTÓ: FAZEKAS FERENC ASTRA MÁR 998 500 FT-TÓL MEGRENDELHETŐ OPEL — RUPESKY MÁRKAKERESKEDÉS SZEGED, FONÓGYÁRI ÚT 2—6. TELEFON: 24-800

Next

/
Oldalképek
Tartalom