Békés Megyei Hírlap, 1991. október (46. évfolyam, 230-255. szám)

1991-10-19-20 / 246. szám

SPORT 1991. Oktober 19--20., szombat-vasárnap Talpra áll-e a Szarvasi Vasas Kábán? Folytatódik-e a gólgyártás Békéscsabán? Az NB II Keleti csoportjában a 9. fordulóban az alábbi párosításban lépnek pályára a csapatok. Október 19., szombat: Békéscsabai Előre FC—Salgótarján, jv.: Vida (Lőrincz, Nyilas). Október 20., vasárnap: Kaba—Szarvasi Vasas, jv.: Marcsok (Horváth, dr. Bozóky), Kazincbarci­ka—Szolnok, Nyíregyháza—Hatvan, Eger—Debreceni VSC, Bagi SE—Kecskeméti SC, Szeged—Hajdúnánás, Budafok—Miske. Valamennyi találkozó 13.30 órakor kez­dődik. XI. Erkel Ferenc sakkemlékverseny Mesterek az asztaloknál Tegnap délután ünnepélyes keretek között megnyitották a XI. Erkel Ferenc Nemzetközi Sakkem­lékversenyt Gyulán, amelynek a polgármesteri hivatal díszterme ad otthon egy héten át. Több mint ötven sakkozó ült asztalhoz a megnyitó utáni első fordulóban — két csoportot alkotva — s kezdte meg ezzel a pontvadászatot, mint felvételünk is tanúsítja A ma pályára lépő salgótarjá­ni együttesben az NB I-et is megjárt két játékos, a védő Babcsán és az egykori örökmoz­gó középpályás, a már 33 éves Balga számít meghatározó egyéniségnek. A megyei rang­adón győztes Békéscsabai Előre FC csapatából a szombati talál­kozón hiányzik a Szarvason kiállított és két mérkőzéstől el­tiltott Ott lakán. A csapatkapitány Szenti és Mtacskó figyelmeztetést kapott az MLSZ Fegyelmi Bizottságá­tól, így mindketten Pásztor Jó­zsef rendelkezésére állnak. A szakvezető a Szarvason muta­tott, látványos játék megismét­lését várja csapatától a hazai Háromnapos kerékpárver­senyt rendeztek Debrecenben, amelyen 5 egyesület több mint ötven kerekese állt rajthoz. A Békéscsabai Állami Gazdaság SE versenyzői is ott voltak a me­zőnyben és szép eredményeket értek el. Az első napon országúti csa­patversenyt rendeztek, amelyet a nőknél a csabaiak nyertek fel­nőtt I. osztályú szintet teljesítve. A férfi ifjúságiak között is a BÁG SE kerekesei bizonyultak a legjobbnak. A második napon szakadó esőben az országúti mezőnyversenyt rendezték meg a Hajdú Kupáért. A Debrecen— Biharkeresztes—Debrecen út­vonalon a nők 50 km-es távját Bacsa Szilvia teljesítette a leg­gyorsabban. Az ifjúságiak kö­zött is csabaiak hajtottak át első­ként a célvonalon, a lányoknál Laczó Mónika, a fiúknál Ollári Zsolt nyerte a számot. A serdülő fiúk 50 km-es távján Gulyás Gá­bor bizonyult a leggyorsabbnak. Az egyesületek közötti pontver­senyben a BÁG SE 33 ponttal első lett, s elnyerte a Hajdú Ku­pát, a házigazda debreceniek előtt. A harmadik napon a Nagyer­dőn 1550 m-es körpályán bo­közönség előtt, bár óva intett mindenkit attól, hogy lebecsül­jék a keményen, zártan védeke­ző tarjáni együttest. Major L. és Zahorán továbbra is sérült. A Szarvason győztes csapaton csak kényszerűségből változtat a vezető edző, Pápa helyettesíti Ottlakánt. A találkozó előtt nemzetközi öregfiúk mérkőzést rendeznek, amelyen a Körös Kazán ellenfele egy szovjet csa­pat lesz. A Salgótarján ellen, a bajnoki mérkőzésre tervezett együttes: Baji — Mracskó, Io- nut, Szenti, Pápa — Árgyelán, Csató, Belvon, Manaila — Kurucz, Miklya. A múlt heti megyei rangadó után még igen nehéz sorozat nyolították le a kritériumver­senyt a Főnix Kupáért. A férfiak felnőtt számában nagy fölény­nyel —a 30 körös versenyszá­mot — a csabaiak válogatott kerekese, Nádas János nyerte 54 ponttal klubtársa Papp Péter előtt. Az egyesületek közötti pontversenyben a házigazdák minimális , különbséggel, 12 ponttal előzték meg a BÁG SE csapatát, s nyerték el a Főnix Kupát. Eredmények. 1. nap. Országúti csapatverseny. Nők. Felnőttek, 30 km: 1. BÁG SE (Aradszki Éva, Bacsa Szilvia, Györfi Zsanett, Mpiima Dia­na), Férfiak. Ifjúságiak, 70 km: 1. BÁG SE (Gulyás Gábor, Ollári Zsolt, Pap Péter, Tóth Tamás). 2. nap. Orszá­gúti mezőnyverseny a Hajdú Ku­páért. Nők. Felnőttek, 50 km: 1. Ba­csa Szilvia, 3. AradszkiÉ.,4. Szántó E., Ifjúságiak, 50 km: 1. Laczó Mónika, 3. Mpiima D„ Serdülők, 40 km: 2. Krizsán G., Aradszki I. Férfiak. Fel­nőttek, 70km: 6. NádasJ., Ifjúságiak, 70 kin: 1. Ollári Zsolt,4. Pap P., Serdü­lők,50 km: 1.Gulyás Gábor,2.TóthT. 3. nap. Kritériumverseny a Főnix Kupáért. Nők. Felnőttek (14 kör): 2. Mpiima D., 4. Bacsa Sz., 5. Aradszki É., 6. Szántó E., Ifjúságiak (10 kör): 2. Mpiima D., 3. Laczó M„ Serdülők (8 kör): 4. Krizsán G., 6. Aradszki I.. Férfiak. Felnőttek (30 kör): I. Nádas János, 2. Pap P., Ifjúságiak (30 kör): 3. Ollári Zs., Serdülők (21 kör): 3. Tóth T., 5. Gulyás G. előtt áll a Szarvasi Vasas. Sor­rendben a Kábával, a Nyíregy­házával és az Egerrel játszanak a Körös-partiak. A héten a legfon­tosabb feladat a játékosok szel­lemi és fizikai állapotának hely­reállítása volt. Elsősorban a vé­delmet kell stabilizálni Szarva­son, hiszen az utolsó két össze­csapáson kilenc gólt kapott a gárda. A kiállított Pisont kéthe­tes eltiltást kapott. Pont került az egykori csepeli balszélső, Ko­vács Ferenc átigazolási ügyé­nek végére is, a csatár az NB III- as bajnokesélyes Honvéd-Har- gitához került, mitöbb, már be is mutatkozott új egyesületében. Hanyecz és Brakszatórisz visz- szakerül a kezdő csapatba Ká­bán, ahol nehéz mérkőzésre szá­mítanak a vendégek, loan Patrascu edző a következő 11- nek szavaz bizalmat a vasárnapi találkozón: Hanyecz — Brak­szatórisz, Hirmler, Holp, Cziglédszy — Bakai, Boda, Bakos, Rácz — Szarvas, Bú­zás. A kispadon Halász, Sárosi és Steff foglal helyett. Az Unimark Kupáért: Zsiga Zsolt második A közelmúltban Szegeden, az Unimark Kupáért több mint 25 kyokusinkay klub versenyzői léptek a küzdőtérre, amelyen az orosházi szabadidős kör ver­senyzői igen jó eredménnyel szerepeltek. A 70 kg-s súlycso­portban 41 induló közül Zsiga Zsolt 2 dános karateinstruktor második helyezést ért el, s ő kap­ta meg a szakemberek különdí- ját, a legtechnikásabb verseny­ző címért járó elismerést. Ugyanebben a súlycsoportban a szintén orosházi Liska István léphetett fel a dobogó 3. fokára. A 80 kg-s súlycsoportban 25 induló között Bubla Pál a 3. he­lyen végzett. Asztalitenisz Az elmúlt hét végén rendezte meg a Békés Megyei Asztalite­nisz Szövetség Orosházán a ser­dülő tízek bajnokságát. Sok színvonalas mérkőzést láthattak a nézők. Ismét orosházi fölényt mutatott a viadal. A lányoknál a dobogóra csak az OMTK ver­senyzői léphettek fel. A győzel­met körbeverések után az esélytelenebb Budavári Anikó szerezte meg. A fiúknál a gyulai Thuróczy Gyula és az orosházi Sínké József vívott nagy küzdel­met, végül Sinkó diadalmasko­dott. A csabai apróság, a bronzérmes Baranyi remekül szerepelt, ha így fejlődik to­vább, még sok Örömet szerez a sportág híveinek. Eredmények. Lányok: 1. Budavári Anikó (OMTK), 2. Kiss (OMTK), 3. Molnár (OMTK). Fiúk: 1. Sinkó Jó­zsef (OMTK), 2. Thuróczy (Gyulai Elésker), 3. Baranyi (Békéscsabai Konzerv). Ötvenkét résztvevővel pénte­ken délután megkezdődött Gyu­lán a XL Erke Ferenc Nemzet­közi Sakkemlékverseny. Lovász Sándor sportfelügyelő üdvözlő szavai után Lebenszky Attila al­polgármester nyitotta meg a via­dalt a városháza dísztermében. Külön üdvözölte megnyitójá­ban a testvérvárosok, Ditzingen és Csíkszereda képviselőit, va­lamint a díszelnökségben helyet foglaló Bárczay László nemzet­közi sakknagymestert, aki 1955-ben, akkor még 19 éves fiatal teheségként már egyszer győztese volt egy Erkel Ferenc sakkemlékversenynek. A megnyitó után két csoport­ban kezdődött a verseny. A nem­zetközi csoportban 28 résztve­vő, köztük három szovjet, há­rom romániai és két német ver­senyző ült asztalhoz. A mezőny erősségét jelzi, hogy ebben a csoportban egy nagymester, há­rom nezetközi mester és öt FIDE-mester is játszik. A B csoportban a nemzetközi ér­tékszámmal nem rendelkező versenyzők, összesen 24-en ültek asztalhoz, köztük két német és két romániai verseny­ző. A fordulók mindennap 14 órakor kezdődnek, a függőjátsz­mákat másnap délelőtt 9 órakor folytatják. Változás az országfutásban ? Mint korábban már beszámoltunk róla 25 katona elhatá­rozta, hogy országfutással járul hozzá a Magyar Köztársaság kikiáltása második évfordulójának megünnepléséhez. Az 1600 km-es út során eljutnak megyénkbe is a futók. A terve­zettnél később érnek az egyes színhelyekre, ahol a helyiek csatlakozhatnak hozzájuk hétfőn, október 21-én. Ezúttal a megváltozott időpontokat közöljük: Orosháza (17.28), Csor- vás (18.32), Telekgerendás (19.12), Békéscsaba (19.58), Békés ( 20.34), Mezőberény (20.50), Köröstarcsa (21.48), Körösla- dány (22.32), Szeghalom (23.16), Füzesgyarmat (23.56). B.Gy. Ami a sporthírekből kimaradt Az Európa-bajnok kontárkodott és legyőzte egy orosházi lány A televízió kommentátorának lelkes hangvéte­lére figyeltem fel a hét elején. A sportesemények közül kiemelte a Tatabányán megendezett felnőtt erőemelő országos bajnokságot, ahol a 70 nevező között 27 hölgy is indult. Ez azonban még nem számított szenzációnak, az viszont már igen, hogy a versenyen részt vett a női súlyemelő-válogatott is. Sőt, a 48 kg-ban világbajnoki 6. helyet szerzett súlyemelőnőnk, Földi Csilla ezen a viadalon is diadalmaskodott. Szívdobogva vártam földim eredményének világgá kürtölését, merthogy az orosházi Horváth Kati a 80 kilósok versenyét nyerte meg. A sportriporterek számára — sőt a hírszerkesztők számára — sem jelentett ez a lány akkora „dobást”, ezért hallgattak róla? Nem tu­dom. Az viszont tény, hogy ez a kétkezi munkás- fiatal maga mögé utasította a válogatott súlyemelő Európa-bajnok Tóbiás Veronikát. A televízió sporthíreiből Kati kimaradt, most viszont itt a lehetőség, hogy beszámoljon olva­sóinknak a bajnokságon szerzett élményeiről. — Megijedtem a válogatott súlyemelő lányok­tól! Az a magabiztosság, az az önteltség, ami sugárzott róluk, az erőt adott. Minden áron győzni akartam. Meg akartam mutatni, hogy ez a sportág a kontároknak nem való. Egyébként sem értem, hogy indulhattak az ob-n. Amikor Veronika a dobogóra lépett, olyan volt, mint egy igazi bajnok, „ide nekem az oroszlánt” stílusban adta elő magát. Két fogás után viszont 10 kiló előnyre tettem szert. Ekkor következett egy taktikai húzás. Musztafa Imre, az edzőm bekiabálta nekem jó hangosan, hogy felhúzásnál 150-re tetessem a súlyt. Ezt hallva, Veronika azonnal 155-re emeltette a tár­csákat és bár nehezen, de felhúzta. Imre belezavar­Horváth Kati, aki meg akarta mutatni ta a lányt a nagy súlyba, erőlködése viszont nem hozta meg a várva várt sikert. Én mindössze 145 kilót húztam, ami éppen elég volt a győzelmem­hez. Kati összetett eredményével, a 350 kilogram­mal (guggolás 135, fekvenyomás 70, felhúzás 145 kg) megjavította eddigi országos csúcsát. Az Orosházi Toldi SC versenyzőinek további eredményei. Nők. 67,5 kg: 4. Paulik. Férfiak. 52 kg: 5. Csanda. Cs. I. V. L.—Cs. P. Olykor szakadó esőben A csabaiak nyerték a Hajdú Kupát RF.KRS MEGYEI HÍRIÁP Közéleti napilap. Főszerkesztő: dr. Árpási Zoltán. Felelős szerkesztő: Niedzielsky Katalin, Seleszt Ferenc. Kiadja a Népújság Kft. Felelős kiadó: Martin Feldenkirchen és dr. Serédifános ügyvezető igazgatók. Szerkesztőség és kiadó: 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4. Levélcím: 5601 Békéscsaba. Pf. 111. Telefonszámok: központ (66)27-844; főszerkesztő: (66) 21-401; telefax: (66)21-401; kiadó: (66) 26-395. Telex: 83-312. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és a kézbesí­tőknél. Előfizetési díj egy hónapra 245 forint, egy évre 2940 forint. Készül: a Kner Nyomdában, Békéscsaba, Baross u. 9—21. Vezérigazgató: Balog Miklós. HU ISSN 12151068

Next

/
Oldalképek
Tartalom