Békés Megyei Hírlap, 1991. május (46. évfolyam, 101-126. szám)

1991-05-18-19 / 115. szám

1991. május 18-19., szombat-vasárnap HÍREK SZOMBAT Split nyugodt és csendes — olvasom. A csend sivár és szomorú, sőt gyászos. A ten­gerparton nyoma sincs a sze- zoneleji vidám készülődés­nek, a hazaiak sem igen mer­nek imádott Adriájukhoz elindulni. Pedig kevés olyan gyönyörű vidéket teremtett az Isten, mint a tintakék ten­ger táját! Arról már nem is szólva, micsoda kár éri az országot az otthonmaradott nyaralók tízezrei okán... A minap zrenjanini ma­gyar és szerb barátainkkal beszélgettünk még nyugal­mas, féltett világukban. ,,El itt szlovák, román, szerb, ma­gyar — mindenféle náció, de eszükben sincs, hogy egymást bántsák. Mindig a vezetők ta­lálják ki, hogy két nemzetség ne férjen meg egymás mellett. Engem — mondta a magyar faluvezető —, az én Stévőm, Péróm el nem árulna sem­miért, mert tudja, hogy itt biz­tos a kenyere, az élete! Ne­künk, mindnyájunknak ez a szülőföldünk és nem akarunk innen elmenni!’’ Megértem. b. zs. Telefonügyeletünk munkanapokon 9-től 16 óráig hívható közvetlenül a (66)28-623 telefonszámon. Előtte és utána, valamint munkaszüneti napokon ugyanezen a számon üzenetrögzítőn várjuk olvasóink észrevételeit. Telexünk: 83-312 Telefaxunk: (66)21-401 MA ERIK, ALEXANDRA nap­ja A Nap kél 5.05 — nyugszik 20.17 órakor A Hold kél 9.06 — nyugszik 0.44 órakor ÉVFORDULÓ Ötven éve hunyt el Tápay- Szabó László (1877—1941) új­ságíró, író. HOLNAP IVÓ, MILÁN napja A Nap kél 5.03 — nyugszik 20.18 órakor A Hold kél 10.27 — nyug­szik— órakor ÉVFORDULÓ Nyolcvan éve született Pak­son Kovács Endre (1911— 1985) Kossuth-díjas történész, irodalomtörténész. IDŐJÁRÁS A pénteki nap időjárása erő­sen felhős, csapadékos, időn­ként szeles volt megyénkben. A hőmérséklet hajnalban 10 fok körül alakult és kora délután sem emelkedett 15 fok fölé—kaptuk a tájékoztatást Torda Lajostól, a Békéscsabai Meteorológiai Ál­lomás ügyeletesétől. Előrejelzés az ország terüle­tére ma estig: folytatódik a hű­vös, esős, szeles idő. Legfeljebb keleten csökken néha kissé a fel­hőzet. Országszerte újabb eső, zápor, keleten zivatar is várható. A sokfelé erős északi, észak-ke­leti szelet főként a Dunántúlon időnként viharos széllökések kísérik. A hőmérséklet hajnal­ban 4 és 9, kora délután 8 és 13 fok között lesz. LOTTÓ A Szerencsejáték Rt. tájékoz­tatása szerint a 20. heti lottónye­rőszámok a következők: 9,35,53,60,83 Balesetek, bűncselekmények Az Országos Rendőr-főka­pitányságtól pénteken reggel kapott tájékoztatás szerint az elmúlt 24 órában a közutakon összesen 56 személyt ért bale­set: nyolcán meghaltak. * , A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság nyo­mozást indított ismeretlen tet­tes ellen, aki hónapokkal ez­előtt megölt egy ismeretlen, 20—40 év körüli nőt, majd a tetemet Hortobágyon, a Nyu­gati-főcsatornába rejtette. Hol mér a traffipax? Ma, május 18-án Bé­késcsaba belterület— Gyula és Békéscsaba— Orosháza közúti útvona­lon, holnap, május 19-én Békéscsaba belterület, il­letve Békéscsaba—Bé­kés—Mezőberény között mér a sebességmérő mű­szer. Információnk tájé­koztató jellegű. Felhívás! Ismételten kérjük olvasóin­kat, hogy a Békés Megyei Hírlap szerkesztőségébe írt leveleikre írják rá pontos címüket. Termé­szetesen ha ezt kérik, akkor a ne­vüket nem hozzuk nyilvános­ságra. Névtelen levelekkel és bejelentésekkel nem foglalko­zunk. —A békéscsabai Bartók Béla Vegyeskar ma utazik Kolozsvár­ra, ahol a pünkösdi misén az ottani Szentgyörgy templomban ad hangversenyt. Többek közt a Himnuszt, a Szózatot, Vivaldi Kodály, Szokolay és Bárdos müveket énekel. — A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének megyei szervezete május 21- én, kedden délelőtt 9 órai kez­dettel tartja meg aktívaülését Békéscsabán, a honvédség Helyőrségi Klubjában. Elő­ször Csillag Sándor, az orszá­gos elnökség alelnöke tart tájé­koztatót, majd megyei beszá­moló hangzik el. — Gyomaendrőd város kép- viselő-testülete május 21-én 15 órai kezdettel közmeghallgatást tart az ENCl ebédlőjében. A ren­dezvény témája a város általá­nos rendezési terve és hosszú távú fejlesztési koncepciójának felülvizsgálata. — Pünkösdi istentisztelet közvetítése Békésről. Vasár­nap az Tvl-en II órai kezdet­tel közvetít a televízió pün­kösdi istentiszteletet a békési baptista templomból. Igét hir­det Révész László lelkipász­tor, kommentátor Cigány György. Közlemény A 468301-468350 sor­számú — 50 darab — „Mázli sorsjegyeket” ille­téktelen személy eltulajdo­nította. Akiknek ilyen sors­jegyet kínálnak megvétel­re, ne vásárolják meg, mert ezek nem kerülnek be a sor­solásba. A fenti számú sors­jegyeket árusító személyről a Gyulai Rendőrkapitány­ság információkat kér. Érdekvédelem az alternatív oktatásért Oktatási reform „alulról” címmel tartottak tanácskozást a közelmúltban az Alapítvány a Mindennapi Kultúra és a Comé- nius Tanulmányi Társaság szer­vezésében. A tanácskozás részt­vevői úgy döntöttek, hogy a már működő, illetve a jövőben alter­natív rendszerben oktatók szá­mára érdekvédelmi szervezetek létrehozását kezdeményezik. • Mindenekelőtt elengedhetet­lennek tartják, hogy az alternatív oktatási formációknak az állami oktatással azonos elvek alapján való megítélését rögzíteni kell az oktatási, a felsőoktatási, a szakoktatási, valamint a non­profit törvényben. Felhívják a figyelmet, hogy az önkormány­zatokkal való kreatív párbeszéd megvalósításának elősegítését támogatni kell; segíteni szüksé­ges az alternatív oktatási szerve­zetek gazdálkodásának hatéko­nyabbá és biztonságosabbá téte­lét (pénzintézetek bevonásával); információs szolgáltató hálóza­tot célszerű kialakítani, amely egyaránt szolgálná az oktatási szervezetek, a szülők, a tanulók és a pedagógusok érdekeit. A szervezők kérik, hogy a ja­vaslatokat, elvárásokat, feltéte­leket, valamint az esetleges csat­lakozási szándékot a következő címre küldjék meg: Alapítvány a Mindennapi Kultúráért (1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2., Braun József, tel.: 153-21-17). Megemelték a gépkocsi-átalánydíjat Saját személygépkocsi hiva­talos célú használata esetén a jövőben 6,50 Ft/km összeget kell költségtérítésként kifizetni az eddigi 4 forint helyett. Ehhez az összeghez jön még a járműtí­pusonként eltérő üzemanyag- norma ellenértéke. Ha a saját gépkocsi a munkaviszony létesí­tésének előfeltétele, akkor költ­ségtérítésként 7,20 Ft/km-t kell fizetnie a munkáltatónak az üzemanyagnormán felül. A Magyar Közlöny 51. számában megjelent rendelet a kihirdetés napján életbe lépett. — A Békési Volán ma, május 18-án reggel 7 órától 12 óráig ingyenes szolgáltatásként a dí­zel gépjármüvek füstmérését, il­letve a személygépkocsik CO- mérését végzi el a műszaki telep­helyén (Táncsics u. 91 sz.). — Csaba tv a békéscsabai belvárosban. Május 19-én va­sárnap délelőtt 9—12-ig Va­sárnapi plusz műsort sugároz­nak. A műsorból: Békéscsa­bán, a III. Viharsarok Ripor­ter Rali, a közlekedési szak­írók országos versenye. Autó­teszt; Moszkvics és a Polonéz dízel. Repülővel az ország fe­lett, érdekességek a csabai re­püléstől a MÍG 23-ig. Csabai fiúk, lányok a kerékpár nyer­gében és a dobogón a BÁG szí­neiben. Hírek. Rajzfilmek, já­tékfilm. Zöldség- és gyümölcsárak Békéscsaba Gyula Szarvas V.csamok Zöldségb. Sz.market 12-es ABC Andrássy út Burgonya kg 28,— 28,— 31,20 26 Főzőhagyma kg 35,— — 39,— 39 — Fokhagyma kg 120,— — — 130,— Fejes káposzta kg 60,— 60,— — 65,—r­Sárgarépa kg/cso. 25,— 40,— 26,— 39,— Gyökér kg/cso. 25,— 60,— 42,— 39,— Zeller kg 40,— — — — Alma kg 40,— 40,— 26,— 32,50 Paprika TV db 12,— 16,— 13,— 20,40 Paprika HE db 8,— 16,— 13,— 11,40 Tojás db 3,50 * -­3 ,— 2,50 Mák kg 110,— 120,— — 160,— Dióbél kg 300,— 300,— 270,— 260,— Szőlő kg 350,— — — — Karfiol kg 130,— — — — Uborka kg 60 — 60,— 65,— 65,— Paradicsom kg 150,— 150,— 182 — 130,—. Kelkáposzta kg 80,— 70,— 60,— 65,— Karalábé kg/db 10,— 16,— 13,— 13,— Körte kg 50,— — — — Gomba kg 150,— 180,— — 169,— S. káposzta kg 40,— — — — Narancs kg 110,— 100,—-- ' — Banán kg 120,— 130,— — 115,— Földieper kg 350,— 250,— — — Retek csomó 12,— 18,— 9,10 13,— Z.hagyma csomó 8,— 9,— 11,70 13,— Saláta fej 10,— 14,— 9,10 6,50 ss Urhajósmenü Békésben? Lehet, hogy nemsokára ame­rikai módra a Békés megyei ut­casarkokon „űrhajós ételeket” kínáló Fountain melegital-auto- matákkal találkozunk? Espres­so-, dessert-, mokka-, koffein­mentes kávé, marhahús-, zöld­ség-, zöldborsó-, paradicsom-, hagyma-, tyúkhús-, gombale­ves, citromos tea, forró csokolá­dé csalogatható elő a praktikus kis masinákból. Tizennyolcféle íz és étel közül válogathat a fo­gyasztó, a granulátum, amelyből készül, kilenc hónapig áll el. Az új amerikai modell meleg- ital-automatát szeretnék megis­mertetni, megszerettetni a kö­zönséggel. Nemcsak a gyors, tömegétkeztetésben használha­tó ez a kis készülék, hanem üze­mek, irodák, kft.-k dolgozói szá­mára is elérhető, célszerű. Érte­süléseink szerint Szeghalomban találkozhatnak először majd egy új cukrászdában a fogyasztók a „forrás” kínálatával, majd Gyu­la és Békéscsaba polgárai ízlel­hetik meg. Legközelebb május 27- én Gyulán, a Foci cukiban, 28- án a Fiume Szálló Dixie Bár­jában rendeznek kóstolót. B. Zs. Elfogták a szökött határőrt A Heves Megyei Rendőr-kapi­tányság a rendőrség különleges szolgálatával, a Komondor csoport­tal együttműködve, csütörtökön 19 órakor Szarvaskő térségében elfog­ta Szaniszló István határőrt, aki má­jus 16-án hajnalban fegyverrel szö­kött meg Ferihegyi szolgálati helyé­ről. Szaniszló elfogásakor nem ke­rült sor fegyverhasználatra — tájé­koztatta az MTI-t az ORFK ügyelet- vezetője. Árfolyamok, 1991. május 17. vétel eladás USA dollár 75,01 75,16 Német márka 44,28 44,37 Osztrák schilling 6,28 6,29 Feketepiaci árak: USA dollár 80—82 forint Német márka­49—52 forint Osztrák schilling 6,50—7 forint Tőzsdei hírek 1991. május 15-én Árutőzsde: A tőzsdén tovább tart a besz. Minden határidőben és az azonnali piacon is. A kínálat sokszorosa a vételi szándéknak, de az is lehetséges, hogy a vevők ráérnek kivárni, hogy az eladók további árengedményt adjanak. És ez lassan tovább töri le az árakat. Az 1991. június 4-én nyíló hússzekció, ahol élő és hasított sertéssel kezdődik a kereskedés, nagy várakozást jelent a termelők körében. Hónap KUKORICA Elszámolóár Vételi Eladási ajánlati ársáv Ft/tonna Üzletkötés július 8680 8400—8520 — — szeptember 7010 6800—7010 7010—7250 7010 október 7000 — 7200—7400 — november 7250 7000—7100 — — december — 7000 — — azonnali — TAKARMÁNYBÚZA 8600—8750 8650—8800 8650—8750 június 6750 6300—6710 6750—6800 6710—6750 július 5390 5200—5250 5300—5600 — augusztus < 5450 5200—5450 5450—5700 5450 szeptember 5700 5350—5400^ 5700—5800 — október — — — — azonnali ÉTKEZÉSI BÚZA — 6500—6700 6700 6700 június — 6300—6400 — — július 5600 5200 5700—6000 — augusztus 5700 5300 5650—6000 szeptember 5750 5520—5750 5750—6200 5750 október — 5730—5700 6000—6200 — azonnali ŐSZI ÁRPA — — — — július — 5000—5120 5600 — augusztus — 5000 5500 — szeptember — 5380—5400 5480—5500 5480 azonnali , ROZS azonnali ZAB — 6500—6650 6000 6600—7000 6600—6650 azonnali — NAPRAFORGÓDARA — 6500—6560 — azonnali — LUCERNAPELLET — — — azonnali — — 6500—9000 — Értéktőzsde: Ibusz Rt.: 4940—6000, Fotex Rt. : 231—234, Dunaholding Rt. 1 750—38 800, MÜSZI Rt. : 6000—17 000, Nitroil Rt. 17 000, Skála Coop Rt. 25 800—26 500, Sztráda Skála Rt.: 25 000-en cseréltek gazdát. Kötvények: üzletkötés nem volt. Ballai Pál tőzsdetag Anyakönyvi hírek Békéscsaba Házasságkötések: Mák Anita Mónika és Hra- bovszki Zoltán, Varga-Koritár Ilona és Nagy János, Nyíri Márta és Liker András, Tóth Gabriella és Hajdú László, Mátó Veronika és Petneházi György, Szabó Márta Erzsébet (Újkígyós) és Dér Gábor Tamás (Békéscsaba), Szabó Andrea (Csorvás) és Kas­sai Miklós Zoltán (Csorvás), Opauszki Mariann (Kondoros) és Bandzsal Péter (Kondoros), Bakos Ágnes Teréz (Csorvás) és Taró Gábor (Telekgerendás), Gömöri Zsuzsanna (Csorvás) és Bánfi János (Újkígyós). Születések: Domokos Ferenc és Ilyés Ka­talin Gabriella leánya Enikő, Priskin Mihály és Gábriel Éva leánya Viktória, Mag Zoltán és Nádházi Edit fia Zoltán Bence, Gergő Zoltán és Lagzi Mária fia Roland, Nagyéri Tamás és Ka­pás Éva leánya Kitti, Muntyán Zoltán György és Szekerczés Katalin Judit leányai Judit és Ida, Bondár Attila és Szalóki Katalin Mária leánya Anita, Ta­kács Ferenc és Sárkány Judit leánya Réka (Kondoros), Cser- nai Mihály és Bartó Anna leánya Ildikó (Mezőberény), Bene- Doszpoly'János és Vladár Judit fia Márk (Mezőberény), Szilá­gyi Imre és Szabados Julianna fia Norbert (Békés), Bodó János és Antal Edit leánya Edina (Mezőberény). Halálesetek: Ribár Andrásné Biliczky Mária, Kovács Mihály, Mihók Ferenc, Kovács Mihályné Be- nyó Mária, Kovács-Szegény Ádám, Szász Pálné Valach Má­ria, Boskó Károlyné Kmács Mária, Vandlik János, Téglás Gábor, Bócsik Andrásné Kis Irén, Zelenyánszki Judit, Szen­tesi János, Csatlós Béla, Gál András, Makszin Györgyné Ra- faj Judit, Dohányos Andrásné Zahorán Dorottya, Kis Pétemé Baukó Judit (Újkígyós), Józsa István (Békés), Fazekas Györgyné Ladányi Mária (Kö- röstarcsa), Zsilinszki Andrásné Aleksza Mária (Kondoros), Medvegy Pál (Kondoros), Med- vegy Mihály (Kondoros), Gó- gán Mihály (Budapest VIII. kér.), Nyárfádi Sándomé Csató Julianna (Békés), Dohányos Já­nos (Gyula), Barta Sándor (Vésztő), Chrapán Györgyné Vrbovszky Zsuzsanna (Mező­berény), Nagy Jánosné Szekeres Zsuzsanna (Mezőberény), Lázár Ignác (Mezőberény), Tóth Jó- zsefné Oláh Veronika Terézia (Mezőberény), Kovács Gábomé Lipcsei Zsófia (Békés), Budai Andrásné Háy Zsuzsanna (Me­zőberény).

Next

/
Oldalképek
Tartalom