Békés Megyei Hírlap, 1991. május (46. évfolyam, 101-126. szám)

1991-05-29 / 124. szám

1991. május 29., szerda o­SPORT Edzőváltás a lila-fehér éknél Pásztor József a kispadon Ottlakán Mihály játékra kész A Békéscsabai Előre FC első osztályú labdarúgó-csapatának tavaszi mérlege: egy győzelem, négy döntetlen, hét vereség. Az ősszel szerzett tizennégy ponthoz az eddig lezajlott újabb 12 forduló során hatot gyűjtöttek. Ót alkalommal találtak be az ellenfél kapujába és 16-szor zörget­ték meg a lila-fehérek hálóját. Ilyen előzmények után sokaknak nem kelthet meglepetést, hogy az egyesület el­nöksége a hétfő esti rendkívüli ülésen fel­mentette a munkavégzés alól Vigh Tibort, aki ötödik esztendejét tölti a Kórház ut­cában. (Az első háromban Csank János pályaedzőjeként, az utóbbi két esztendő­ben pedig vezető edzőként.) Ezzel egyidejűleg a Belgiumból nem­rég hazatért Pásztor Józsefet, a 17 eszten­deje a Viharsarokban futballozó, 37 esz­tendős játékost kérték föl arra, hogy a hátralévő mérkőzéseken irányítsa a csa­patot. * Tegnapi körjáratunkban az érdekel­teket faggattuk. László István az egyesület elnökségi tagja: — A hétfő esti elnökségi ülésen úgy döntött a testület, hogy a to­vábbiakban a Pásztor—Maros­völgyi páros irányítsa a szakmai munkát. Az a feladatuk, hogy lelkiekben rázzák össze a csapa­tot. Erre nagy szükség is lesz, hiszen a legutóbbi mérkőzése­ken, így Veszprémben is lehor- gasztott fővel vonultak ki a pá­lyára játékosaink. S hogy miért esett választásunk Pásztor Jó- szefre? Nos, az egykori váloga­tott középpályásunknak neve és múltja van. Úgy véljük, ő képes lesz hatással lenni labdarúgó­inkra. Valamennyi játékos elfo­gadja és respektálja. Egyébként is sokat tett már ezért a városért és mindig szívvel-lélekkel dol­gozott mint labdarúgó is. A ve­zetőség minden segítséget meg­ad ahhoz, hogy zavartalanul készülhessenek a hátralévő for­dulókra. Egyébként az újdonsült vezető edző azt is elmondta: csak akkor tudja elképzelni a hatékony munkát, ha az eltiltott Ottlakán Mihály, a tapasztalt védő is játszhat. Rábíztuk, be­szélje meg a közöséggel. Mi nem vagyunk ellenére, ha a kol­lektíva is így dönt. Egyébként úgy látjuk, Vigh Tibor elfáradás ez a váltás az egyetlen kiút és le­hetőség arra, hogy elkerüljük a kiesést. A korábbi vezető edző­től nem kívánunk haraggal el­válni, ha igényli, más feladatot kap a klubban. Ottlakán Mihály a békéscsabaiak védője, aki az elmúlt héten egyébként egy le­velet is megfogalmazott, ame­lyet az elnökségnek címzett: — Ebben azt kérem a vezetőktől, hogy a büntetésem hátralévő részét függesszék föl, s adják vissza játékjogomat. Mindezzel párhuzamosan szeretném baráti jobbomat nyújtani szurkolóink­nak is. Átgondoltam és átérez- tem a csapat nehéz helyzetét, s bízom abban, hogy azok is, akik kedvelik a labdarúgást váro­sunkban, a megyében. A csapat nehéz helyzetben van, kérem szurkolóinkat, hogy próbáljuk meg közösen kiemelni a gárdát ebből. Én a játékommal szeret­nék az előrelépéshez hozzájá­rulni, szurkolóinkat pedig ké­rem, hogy sportszerű buzdítás­sal segítsenek a csapaton. Vigh Tibor a volt vezető edző: — Hétfőn délután fél négykor az egyik or­szágos napilap sportújságírója hívott föl telefonon azzal, hogy már nem én vagyok az edző. A Győr elleni mérkőzés előtt az egyik játékosom elmondta, hogy vereség esetén leváltanak. Mégis, csak kedden reggel kö­zölte velem Szűcs Mihály, a klub elnöke, hogy fölmentenek a munkavégzés alól. Június 30-án járna le a szerződésem... Egyéb­ként nem lepett meg az eltávolí­tásom, ugyanis ez a hazai és a nemzetközi gyakorlat. Ha egy csapat zsinórban rosszul szere­pel, elsőnek az edzőt küldik el. Egyébként kértem, hogy adják írásban felmentésem tényét, az indokokkal együtt. Egy meg­jegyzésem lenne: ez a csapat, az adott játékosállománnyal, az edzőkkel és a régi vezetéssel a hetedik helyről kezdte a tavaszi idényt. Korábban is voltak ne­hézségeink, de azokon mindig túljutottunk. Tavasszal már nem... Leginkább az egy hóna­pos bajnoki rajt előtti huzavona viselte meg a gárdát idegileg, amikor az Előre Spartacusból átalakultunk Futball Clubbá. Az akkori joghézagot igyekezett kihasználni sok játékos és ekkor már nem az edzésekkel, a mér­kőzésekkel törődtek. De az is hiba volt, hogy nem igazoltunk új labdarúgókat, miként tette azt a Volán FC, az Újpest, a Vasas és sorolhatnám. Ezt a tavaszi szurkológyűlésen föl is vetet­tem azzal: „Uraim! Nem sok jóval tudom biztatni önöket, még szükség lenne játékosok­ra...!” Egyébként barátsággal szeretnék elválni a békéscsabai­aktól. Pásztor József a békéscsabaiak egykori válo­gatott középpályása, aki néhány hete érkezett haza Belgiumból: — Hétfőn este 6 órakor megke­restek és meghívtak az elnöksé­gi ülésre. Szűcs Mihály ecsetel­te az elmúlt időszakot azzal, hogy váltani kell. Megkérdezték tőlem, vállalom-e a vezető edzői posztot? Mindössze öt perc gon­dolkodási időt kaptam. Tizenhét esztendős békéscsabai labdarú­gó-pályafutásom szép emlékei arra köteleztek, hogy megpró­báljam még akkor is, ha esetleg lehetetlennek bizonyulna. Ugyanis ma egy edzőnek na­gyon kemény feladat bármilyen első osztályú csapattal foglal­kozni, hát még egy kiesőjelölt­tel. Tudom, hogy szakmailag változtatni már lehetetlen bár­min is az idő rövidsége miatt, ám ha az önbizalmát vissza tudom adni a gárdának, nyert ügyünk lehet. Ha a Vasast megverjük, akkor van remény a bent mara­dásra, ha nem, akkor kiesünk. A győzelem esetén időt és életet is nyerhetünk a hátralévő újabb két forduló előtt... S remélem nemcsak én, hanem a játékosok is átérzik: ez az utolsó lehetősé­gÜnk Jávor Péter Gulyás: öt mérkőzés Az MLSZ fegyelmi bizottsága kedden két NB I-es já­tékos ügyével foglalkozott. Varga István (Volán FC) két mérkőzésen nem játszhat, de a büntetést június 30-ig felfüggesztették. Gulyás István .(Békéscsaba) három mérkőzéstől kapott eltiltást, s mivel két felfüggesztett „találkozója” is volt (1990. október 2-án rótták ki rá), összesen öt alkalommal nem játszhat. Ebből egy mérkő­zést — a Veszprém ellen — már letöltött. AZ NBIÁLLÁSA CSAK A TAVASZI MÉRKŐZÉSEK ALAPJÁN: 1. Bp. Honvéd 12 7 4 1 19 6 18 2. Pécs 12 5 5 2 10 5 15 3. Videoton 12 5 5 2 16 12 15 4. UTE 12 7 1 4 12 9 15 5. FTC 13 4 7 2 13 11 15 6. Veszprém 13 5 4 4 13 7 14 7. Siófok 12 5 3 4 9 11 13 8. MTK-VM 12 5 2 5 17 13 12 9. Győr 12 3 6 3 12 11 12 10. Tatabánya 12 5 2 5 12 12 12 11. Vác 12 3 5 4 14 14 11 12. Volán FC 12 3 5 4 9 14 11 13. Vasas 12 2 5 5 9 15 9 14. Debrecen 12 3 3 6 12 20 9 15. Szeged 12 3 2 7 13 19 8 16. Békéscsaba 12 1 4 7 5 16 6 Labdaj áték-eredmény ek Orosházi siker a rangadón Ti'szaföldvár—Kondo­ros 22—22 (12—13). NB li­es férfi kézilabda-mérkőzés, Tiszaföldvár, 200 néző. V.: Sebők, Pesti. Kondoros: PARAJ— Szigeti I., OPAUSZKI A. 1, Kasnyik V., LENGYEL 7, Zvara 5, Szigeti P. 7. Cs.: Gyurcsán (kapus), SZRNKA GY. 2, Kasnyik T. Edző: Kerepeczki György. „Csak azért is” hangulatban folyt le a mérkőzés a kondorosiak ré­széről. Harcos és fegyelmezett véde­kezéssel meglepték a hazaiakat és a megszerzett labdákkal indításokból gólokat szereztek. A második félidő­ben is folytatódott az idegekre menő küzdelem, ám ezen a találkozón a csa­pat minden játékosa dicséretet érde­melve játszott és nagy küzdelemben a hazai pálya minden előnyét élvező Földvár ellen szerzett meglepő, ám megérdemelt egy pontot. Ennek bi­zonyítására a mérkőzés jegyzőköny­véből: kiállítás a hazaiaknál 6 perc, a vendégeknél 12 perc. Hétméteres a hazaiaknál 11, a vendégeknél 7. Orosházi Honvéd-MTK—Bé­késcsabai Mirelité SE 23—18 (9—8). NB II. Férfi. Orosháza, 250 néző. V.: Nagy, Szűcs. Orosháza: DEMART- SIK — SZÖLLŐSI, Baráth 1, Tóth 1, CSÁNYI7, ALMÁSI8, SZILÁGYI A. 2. Cs.: Bánfi, Bondár (kapusok), Var­sandán 3, Jambrik, Tusjak 1. Edző: Mikus István. Mirelité: ÁRKUS —- Szőke 1, Kovács 2, Komáromi 1, Bar­na 1, SZENTMIHÁLYI 3, OLÁH 8. Cs.: Murányi (kapus), Orosz, Bene A., Szilágyi 2, Kovács Z. Edző: Kola- rovszki Mihály. Az első játékrészben felváltva vezettek a csapatok. A fordu­lás után az orosháziak kitűnő védő­munkájuk, fegyelmezett játékuk révén a 40. percre jelentős előnyt szereztek (15—10). Ezen a mérkőzésen végig remek teljesítményt nyújtottak az orosháziak és ilyen arányban is telje­sen megérdemelten nyerték a megyei rangadót a listavezető ellen. Gyömrő—Újkígyós 14—14 (9—9). Gyömrő, 150 néző. V.: Juhász, Mihajlovics. Újkígyós: KOPÁNYI — Gyulavári 2, Fekete L. 3, BACSA 3, GAZSÓ 2, Fekete B. 3, Szikora 1. Cs.: Zubán, Juhász (kapusok), Vida, Ruck, Hegedűs. Edző: Ruck László. A szik- rázóan kemény csatában a kevés gól ellenére sikerült a kígyósiaknak három találattal elhúzniuk. Ekkor Szikorát megütötte egy néző, s emiatt öt percig állt a játék. A Gyömrő rendezte sorait, s végül sikerült otthon tartaniuk az egyik pontot. Az utóbbi évben ez az első pontvesztése a Gyömrőnek hazai pályán. Szeghalom—Szegedi TK 22—21 (9—8). NB II. Női. Szeghalom, 50 néző. V.: Ladányi, Mikházi. Szegha­lom: SZIGETI — VERES 5, Zsadányi K„ Zsadányi E. 3, MENDRÉNÉ 12, VARGÁNÉ 1, Madar 1. Cs.: Bress, Papp. Edző: Vass Sándor. Bravúros sárréti győzelem a bajnokesélyes Sze­gedi TK ellen. A kiesés réme megsok­szorozta a szeghalmiak erejét. Óriási küzdelemben, végig vezetve, az egész csapat átlagon felüli teljesítményt nyújtva győzött a nagynevű ellenfél ellen. A megyei bajnokságban történt (zárójelben a serdülők eredményeit közöljük). Férfiak. Gyomaendrőd—Mezőbe- rény 20—22 (11—21), Köröstarcsa— Murony 30—23, Békéscsabai Előre KSE A—Mezőhegyes 31—29 (23— 13). Nők. Békéscsabai Előre KSE—Bé­késcsabai Agyagipar 25—18, Békés- szentandrás—Szeghalom (21—12), Doboz—Kétsoprony (6—11), Mező- berényi Gimnázium—Békéscsabai MÁV 22-25, Csorvás—Kamut-Mu- rony 12—8(10—5). Gyulavári—Kétsoprony 5—2 (2—0). Gyulavári, 300 néző. V.: Végvári. G.: Himer2 (egyet 11-esből), Lechner, Jónás, Földi, ill. Molnár, Szigeti. Jó: Jónás a mezőny legjobbja, de a hazai csapat minden tagja dicsére­tet érdemel, ill. Molnár, Szigeti, Csepregi. (H. J.) Ifjúságiak. Lökösháza—Domb­egyház 1—0, Dévaványa—Csorvás 2—0, Újkígyós—Bcs. MÁV 7—2, Gyulavári—Kétsoprony 9—0, Oros­házi MTK II.—Kunágota 10—0, Bé­kés—Kétegyháza 5—2, Gyulai Ma­gán SE—Magyarbánhegyes 10—0, Kaszaper—Csabacsűd 0—1. A Kétegyháza már bajnok László Kórház I.—Gyu­lai SE 0—0. Nagypályás női labdarúgó-mérkőzés, Buda- I pest, 200 néző. V.: Spilák. Gyula: Szabó T. — Kiripóczki M„ Mócz, Holecska, Bíróné, Petrovszki (Kozma), Szilaj, Kukk (Szabó Gy.), Popa, Dömötör, Miiek (Cservuza). Ed­ző: Bíró István. A négy új játékossal kiálló gyulaiak az élmezőnybe tartozó László Kórház I. otthonában végig jól védekeztek, ellentámadásaik gólve­szélyt jelentettek, s megérdemelten szereztek egy pontot. Jó: Csapó, Hor­váth, ill. Szabó T. (a mezőny legjobb­ja), de az egész gyulai csapat dicsérhe­tő. A megyei alsóbb osztályú labda­rúgó-bajnokságokban történt. A II. osztály állása: 1. Kétegyháza 27 22 1 4 79-22 45 2. Gyulavári 27 15 7 5 57-30 37 3. Csorvás 27 16 4 7 40-28 36 4. Dévaványa 27 13 6 8 47-32 32 5. Újkígyós 26 13 5 9 44-30 31 6. Bcs. MÁV 26 10 10 7 55-40 30 7. OMTKII. 27 12 6 9 39-33 30 8. Kétsoprony 27 II 5 11 45-55 27 9. Kaszaper 27 8 8 9 39-43 26 10. M.bánhegy. 27 10 5 12 41-52 25 11. Csabacsűd 27 6 12 9 32-34 24 12. Magán SE 27 10 4 13 38-45 24 13. Békés 27 6 6 15 33-57 18 14. Lökösháza 27 7 4 16 42-78 18 15. Dombegyh. 27 4 7 16 39-58 15 16. Kunágota 27 5 4 18 30-63 14 III. osztály Okány—Csárdaszállás 4—2 (0— 1). Okány, 80 néző. V.: Kiss. G.: Arató, Lévai, Szatmári, Szabó, ill. Törő 2. Jó: a hazaiak közül senkit sem lehet ki­emelni, ill. Törő, Bodó. (S. K.) II. osztály Lökösháza—Dombegyház 3—1 (2—1). Lökösháza, 200 néző. V.: Pelyva. Kiállítva: Isztin (Lökösháza). G.: Baráth 2, Prágai (11-esből), ill. Pilán. Jó: Túrái, Szűcs, Baráth, Pová- zsai, Szivák, ill. Pilán, Varga, Plástyik. Békés—Kétegyháza 0—3 (0—1). Békés, 120 néző. V.: Zsurka. G.: Laka­tos, Bányai, Málik. Jó: Czinanó I., Somvári, ill. Lakatos, Ravasz, Tóth. (D.K.) Tarhos—Doboz 3—2 (1—1). Tar- hos, 100 néző. V.: Bús. G.: Bécsi 2, Kátai, ill. Sztojka, Megyeri. Jó: mind­két csapat tagjai dicséretet érdemelnek teljesítményükért. Békéssámson—Pusztaföldvár 0—1(0—1). Békéssámson, 150 néző. V.: Orovecz. G.: Zsurka. Jó: Sánta, ill. Szabó, Mester, Nagy I., Zsurka. További eredmények: Kardos— Nagybánhegyes 4—1, Csanádapá- ca—Körösladány 1—1. Újkígyós-;—Békéscsabai MÁV 0— 1 (0—0). Újkígyós, 150 néző. V.: Lenhardt. Kiállítva: Lonovics (Bcs. MÁV) a 30. percben. G.: Lipták. Dévaványa—Csorvás 1—1 (0— 1). Dévaványa, 500 (!) néző. V.: Búzás. Kiállítva: Evanics (Csorvás), szándékos rúgásért. G.: Farkas, ill. Dénes. Jó: Farkas, Molnár, Adamik, ill. Baráth, Béres, Dénes, Támyik, Kiss.(S.L) Orosházi MTK II.—Kunágota 1—0 (1—0). Orosháza, 100 néző. V.: Medgyesi. G.: Kruzslicz. Jó: Csontos E., Babcsán, Szelezsán, ill. Kovács, Multyán, Török. (Cs. I.) Ifjúságiak: Kardos—Nagybánhe­gyes 5—0, Csanádapáca—Körösla­dány 2—2, Tarhos—Doboz 1—3. Kettős győzelem Békéscsaba—BVSC II. 13—5 (2—1, 2—1, 5—3, 4—0). OB Il-es vízilabda­mérkőzés, Békéscsaba, 50 néző. V.: Varga, Laposa. Békéscsaba: SALLAI — SZILVÁSSY 5, Blahut, SZLÁVIK 3, Román 1, Balázs 1, Lu­kácsi 3. Cs.: Jámbor, Csicsely, Dávid, Szilágyi. Edző: Behun Lajos. Nem várt, de magabiztos győzelmet arattak a csabaiak a BVSC tehetséges utánpót­lás gárdája ellen. Gyulai Magán SE—Magyarbán­hegyes 0—1 (0—1). Gyula, 100 néző. V.: Fejes. G.: Szlanyinka. Jó: Csukás, Kiss, Náfrádi, ill. Szlanyinka, Pozsár, Málik. Kaszaper—Csabacsűd 0—0. Ka­szaper, 300 néző. V.: Molnár L. Jó: Szilva, Pepó, Kocsor, ill. a vendégcsa­pat valamennyi játékosa dicséretet ér­demel játékáért. (G. L.) Békéscsaba—MVSC 13—8 (2—1, 3—2, 2—1, 6—4). Békéscsaba, 50 néző. V.: Laposa, Varga. Békéscsaba: SALLAI — SZILVÁSSY 4, SZLÁ­VIK 3, Lukácsi 2, Román 3, CZIROK, Blahut. Cs.: Jámbor 1, Csicsely, Dávid. Edző: Behun Lajos. Magabiztos játék­kal nyertek a csabaiak a jó képességű miskolciak ellen. A hazaiak sok hely­zetet kihagytak. Összeállította: Hankó György A békéscsabai Lukácsi (fehér sapkában) elől mentenek a BVSC II. védői. A hétvégi vízilabda­fordulóban: Békéscsaba—BVSC II. 13—5 Fotó: Kovács Erzsébet Közéleti napilap. Főszerkesztő: dr. Árpási Zoltán. Felelős szerkesztő: Niedzielsky Katalin, Seleszt Ferenc. Kiadja a Népújság Kft. Felelős kiadó: Martin Feldenkirchen és dr.Serédi János ügyvezető igazgatók. Szerkesztőség és kiadó: 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4. Levélcím: 5601 Békéscsaba. Pf. 111. Telefonszámok: központ (66)27-844; főszerkesztő: (66) 21-401; telefax: (66) 21-401; kiadó: (66) 26-395. Telex: 83-312. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és a kézbesí­tőknél. Előfizetési díj egy hónapra 205 forint, egy évre 2460 forint. Készül: a Kner Nyomdában, Békéscsaba, Baross u. 9—21. Vezérigazgató: Balog Miklós. HU ISSN 12151068

Next

/
Oldalképek
Tartalom