Békés Megyei Népújság, 1991. április (46. évfolyam, 76-100. szám)

1991-04-24 / 95. szám

CSABA-TAXI 28-200 % CSABA-TAXI 28-200 # CSABA-TAXI 28-200 INGATLAN Kétszobás Laikás reális áron eL- adó. Békéscsaba, Paróczay u. 3. III. 10. _____________________________ K étszobás, üres, telefonos Lakást bérelnék Békéscsabán. Fél évre előre fizetek. ,,Hosszú távon»” Jeligére a kiadóba.______________ T etőtér-beépítéses társasházi la­kás garázzsal eladó. Békéscsaba, Tőrök I. u. 22.____________________ F elújított, I. emeleti Lakás eL- adó a Lenosésiin. Érd.: 26-984. Ház eladó. Békéscsaba, Jósika u. 10. Érd.: Dózsa Gy. u. 13. Igényesnek eladó Békéscsabán, Gábor Áron u. 9. sz. alatt 2 szobás lakás, valamint Kolonial szekrénysor és jugoszláv ülőgar­nitúra. ßrd.: du. a 39-3Ö0-as te­lefonon.____________________________ E ladó vagy elcserélhető kertes házra Békéscsaba, Kulich Gy.- Itp. 29. II. 7. lakás. Érd.: 17 után, szombat és vasárnap egész nap. Békés, Széchenyi tér 5. sz. alat­ti (katolikus templom mellett lévő) üzlethelyiség és a hozzá­tartozó raktár, valamint lakás eladó. Érdeklődni és megtekin­teni : mindennap munkaidőben, dr. Petneházi Zsigmond ügy­védinél, Békési Ügyvédi Munka- közösség, Békés, Széchenyi tér H. sz.______________________________ Debreceni belvárosi, háromszo­bás, telefonos, tanácsi lakásomat elcserélném békéscsabai egyszo­básra, vagy kétszobásra. Érd.: Békéscsabai, Povázsai Máté u. 8. (Jamina.)____________ E lcserélném vagy eladnám Du­nakeszin lévő 71 négyzetméte­res, tehermentes lakásom bé­késcsabai kétszobásra. ..Éva” jeligére a kiadóiba. _________ k ertes ház eladó. Békéscsabán csere is érdekel. Érd.: telefo­non, 24-366/64.___________________ M iskolc-Tapolcán vállalatnak 5 szobás (lioggiási) nyaraló, nyári üdülésre kiadó. Leveleket „Thermái 500385” jeligére a Mis­kolc, Uitz B. 1—3. alá kérem. Eladó (sürgősen) a Lencsést úton 2,5 szobás, első emeleti, 63 n ég y z etmét eres, t eh erm antes örö klak ás (kö zponiti f ű téses. kockákon yhás, erkély es, telefo­nos;). Érd.: a 24-82a-as telefonon. Irányár: 1 100 000 Ft. „Szfinx” Ingatlanközvetítő Ma- gániroda. SzoLgá Itatásaink: in­gatlanok közvetítése, jogi adás­vételi szerződések készítése, in- gatlanfoirgalmi értékelés, építé­szeti tervek készítése, épületek műszaki vezetése. Ajánlataink­ból: kedvező árfekvésű, külön­böző méretű lakások, társashá- zak, családi házak, üdülők, zártikertek. Építési telikeik Bé­késcsabán a sportcsarnoknál rendkívül kedvező árban. Kere­sünk Békéscsabán, illetve a me­gyében telefonos családi házat, tánsasházat. Illetve lakást bérle­ménybe. Címünk: Békéscsaba, Szabadság tér n—17. Tel.: (88) 26-966.______________________________ Üj családi ház eladó. Orosháza, Liliom u. 24/A.____________________ S ürgősen eladó másfél szobás, régi ház, nagy portával, pajta li2 m istálló, nagy disznóól, gó­ró, garázs, szín. Irányár: 380 000 Ft. Mezőbe rém y, Achim u. 32. Békés felől az első utca._______ T anya eladó. Villany, víz van. Érd.: Kétsopixxny, Széles u. 36. 46oo négyzetméteres tanyaterület tanyával, rajta 520 négyzetméter csirkeól (fóliás), teljes felszere­léssel, Li b á zás ra is alkalmas, el­adó. Részletfizetési kedvezményt adok. Szairvas, T. V. K. 143. Ér­deklődni: út mellett. Egy 4- 2 fél szobás, 66 négyzet- méteres, egyedi gázfűtésű Laikás eladó a Lencsési lakótelepen. Érd.: Budapest, 161-0104. Az Andrássy út sétálóutcái ré­szén faház üzlet bérleti joga át­adó. Telefon: 62-454 (18 óra után/)._____________________________ 52 négyzetméteres. kétszobás, telefonos lakás eladó. Érd.: Bé­késcsaba, Lencsési út 61. IV. 24. Teil.: 39-705, 18 órától. Békéscsabán, belvárosban, a Damjanich u. 8/1. ailatt befeje­zésre váró családi ház eladó. Érd.: az esti órákban a 24-715- ös telefons zám on. 200 négyszögöl gyümölcsös el­adó. Érd.: Békéscsaba, Felső Körös sor 29/2.. illetve a 26-107- 05 telefonon, 15 óra után. 2 és fél szobás lakás 4- garázs eladó. Gyula, Törökzugi sor 1‘9­I. em. 4. Érd.: délutánonként és hétvégeken.___________________ B elvárosi másfél szobás lakás eladó. Békéscsabán, Jókai u. 20. III. 9. Telefon: 28-688. Békéscsaba, Dózsa Gy. út 8. 1/1. 14-2 fél szobás, étkezős lakás sürgősen eladó. Irányár: 1 550 000 Ft. Tel.: 21-962. ________________ H áromszobás, harmadik emeleti, telefonos laikás eladó a Lencsési lakótelep központjában, azonna­li beköltözéssel, 1 250 000 Ft készpénzért;. Telefon: 39-691. 55 négyzetméteres, kétszobás la­kás eladó. Érd.: Békéscsaba, Rá­bád u. 8. IH. 10. 17 órától. Másfél szobás, tehermentes la­kás eladó. Békéscsaba, Kazr.- czy u. 2. B Ih. VII. 30. Kocziha. Belvárosi i 4- 2 fél" szobás lakás garázzsal sürgősen eladó. Békés­csaba, Dózsa Gy út 8. I. em. 2. Tel.: pf-WI. ____________ Jam inában 135 négyzetméteres kertes ház eladó. Békéscsaba., Radnóti u. 26.____________________ K étszobás, összkomfortos Lakás eladó. Békéscsaba, Lenkey u. 7. Békéscsabán, múzeum mellett) IV. emeleti i 4- 2 fél szobás, 62 négyzetméteres laikás eladó. Irányár: 1 300 000 Ft. Érd.: ífl óm után, telefon: 28-536. Eladó, vagy Miskolcon 5-6 szo­bás, két család részére alkal­mas családi házra cserélhető Mislkólic, Pozsonyi utcai 1,5 szo­bás, 50 négyzetméter alapterüle­tű szövetkezeti Lakás, büklk- szen tikereszti 80 négyzetméteres üdülő 250 négyszögöl telekkel és garázs a Zombori utcában. Érd.: a (46) 41-899-es és a (46) 41-858- as telefonom, délután 15—18 óra között.___________ Ü j, tetőtér-beépítéses, 2 fürdő­szobás családi ház eladó. Gyu­la (várd), M edgy esi S. u. 16/C. Érd.: Gyula, Kossuth u. i3. Fa­mily Panzió. Tel.: 6T-2813. Békéscsabán kétszobás, 52 négy­zetméteres, felújított, tehermen­tes, maiglasföldsizintes lakás csa­ládi qkoik miatt sürgősen eladó. Irányár: 20 000 Ft/négyzetméter. Érd.: Békéscsaba. Lencsési út 132. ftszt. 2. Hét végén, délután. A Korzó térre — szökőkútra — megnyitható iroda, üzlet céljára alkalmas HELYISÉGEK ELADOK. Érdeklődni hétköznap 8—16 óra között. Telefon: 23-101. JÁRMŰ TJ írsz. piros Skoda 120 jo ál­lapotban. reális áron eladó. Te- 1 efon: (66) 56-013.. Ponyvás, hét hónapos IFA l/SP 50-es és két hónapos HL 60-02-ee pótkocsi reális áron eladó. Érd.: 16 óra után, Körösladány, Len­kei u. 36. ________________________ H atszemélyes Lord Musterland lakókocsi eladó. Érd.: Gyula, Körösi Csorna S. u. 9/B. MZ 250/1, felújított. motonraL. friss műszakival, sürgősen el­adó. Irányár: 28 000 Ft. Érd.: (66) 23-617 (este). Autóját eladja vagy veszi, leg­jobb, ha aiz^Autóklubban teszi. AUTÓT ELADNI vagy VENNI szeretne. Kiss & Nagy A utók e- resikediést keresse Békéscsabán. Járni náiban. IFA W 50 L üzemképes, rend­szám nélkül, ponyvával, pony­vatartóval küilöni is eladó. Irány­ár: lilOOOO Ft, ponyva, ponyva­tartó 25 GOO Ft. Érd.: (66) 26-869. mindennap.__________________ A UTÓPIAC, Békéscsaba. Gyu­lai út 29. és a vasútállomási buszpályaudvarnál.__________ T oyota Tercel 1300-as 60 000 kiti­néi, vámkezelten, sérülten eladó. Szabadkígyós. Lenin u. 105/1. 1500-as Polskiik (1,5 éves műsza­kival) eladók vagy süldőre, hí­zóra cserélhetők. Érd.: bármi­kor, Szedflják- János, 5552 Kar­dos, Ady u. 1/7.____________ H atéves Trabant megkímélt ál­lapotban. reális áron eladó. Érd.: munkaidőben a 82-644-es telefo­nom Hetzer Györgynél. KC-s Lada 1200-as jó állapot­ban, olcsón eladó. Békéscsaba. Fényes 1365. (KISZ-tábomál.) 4,5 éves Trabant első kézből el- adó. Szarvas, Munkás u. 4. 1500-as Polisíki teljesen felújított motorral, karosszériával, friss műszakival olcsón eladó. Méh­kerék, Bartók u. 5. ______________ J ó állapotban lévő, hároméves, platós Barkas eladó. Mezöko­vá «sháza, Fáy u. 56. Telefon: (68) 81-507. Érd.: este és hét vé­gén.___________________________________ 1 500-as FSO piros, 0 km-es és FSO krémszínű 30 000 km-rel el­adó. Érd.: Csík. Kardos, Gyo­ma u. 29/2. 17 óna után._________ 4 mázsa teherbírású utánfutó, egy 2106-og Lada eladó. Dacia- csere érdekel. Érd.: i7 óra után. Szabadkígyós, Zrínyi u. 59/1. 255-ös IKARUS autóbusz eladó, vagy elcserélhető biMentes teher­autóra. Békéscsaba, Kisrét 97. Telefon: 21-567. 50-es Super öttonnás pótkocsi. D—24-es daráló eladó. Érd.: 17 óra után. Ősik. Kardos, Gyomai u. 29/2._____________ V adonatúj Lada 2107-es gépko­csi és egy Dacia Furgon /kedve­ző fizetési feltételekkel) ek.dó. Érd.: a 22- 107-es telefonon. 16 óra után V., Békéscsaba, Ber­zsenyi u. 16._______________________ K ettő és fél éves DACIA furgon sürgősein eladó. Érd.: Kamut. Petőfi u. 25. Eladó 10 éves. ötajtós Volkswa­gen dízel, 1500 köbcentis, na- gvon jó állapotban. Telefon: (66) 27-073. SZOLGÁLTATÁS dugulAselhArítAs a MEGYE TERÜLETÉN: BÉ­KÉSCSABÁN, GYULÁN, fes­zületeknek 40% árenged­mény. SIVA KFT. Telefon: (6(5) 61-575. Személygépkocsi-főjavítást is rövid határidőre vállalok. Sza­badkígyós, Lenin u. 28/1._________ A LEX üzlet kínálata. Békéscsa­ba, Andrássy út 6. (régi Pira­mis emelete): 1 évestől 14 éve­sig színes vászonnadrágok, kant­tá ros nadrágok, lambada- és mád­ra gszokn yák, szaba did ő ruhák, pizsamák, hálótngek, pulóverek, színes és divatos pólók, strand­ruhák, bermudan ad rágok. Fel­nőtteknek: pólók, atléták, ber­mudai nadrágok, bársony sztece mini szoknyák nagv választék­ban. * * * dugulAselhArítAs a megye területén, 20% áren­gedménnyel. Békéscsaba, Szarvasi út 16. Telefon: 27- 289 vagy 21-368. * * * A SIVA—‘Dürer Utazási Iro­da ajánlata, üdüljön a gö­rög tengerparton. Paraldai— Katerinii: időpont: június 21 —30. Utazás: Ikarusz-busz- szal, nonstop. Szállás: 2-3 ágyas apartmanokban. Ellá­tás: önellátó. Részvételi díj: 14 943,— Pt/fő. Kedvezmény: 6—12 éves gyermekek részé­re 10 százalék. Várjuk je­lentkezését! Tel./fax: 61-829. Tel.: 61-450. * * * Tisztelt Megrendelők! Válla­lok minden típusú és kivi­telű bádogosmunkákait. Kö- zületek és magánszemélyek részére. Anyagot biztosítok, helybe szállítok. Továbbá szerelt gázkémények készí­tését és szerelését. Szuhaj András bádogosmester, Kon­doros, Kilián u. 16. Telefon: (67) 38-028. * » * SLICK 50 TAVASZI VÁSÁR! 40% árkedvezmény! CÁR- BONC LE AN mot orégés tér­tisztító, háztartási víztisztító rendelhető! Kiváló minősé­gű szűrök, lengéscsillapítók, fékbetétek, vezérműszíjak, ékszíjaik vásárolhatók vagy megrendelhetők! Kedvező árak! Wartburg Trans 1,3-as eladó. KONDACS Bt., Bé­késcsaba, Andrássy u. 53. Telefon: 28-325. * * * Újdonság!!! Viszonteladók­nak! Rendeljen cigarettát! Békés megye területéin in­gyenes kiszállítás, Sopianae 35 Ft, Symphonia 31 Ft. To­vábbá olcsó sörök, borok, üdítők, szeszek kaphatók Békéscsabán a Lencsési la­kótelepen, a Pásztor u. 59. sz. alatt. Nyitva: hétfőtől péntekig, 10—19 óráig, szom­baton 8—14 óráig. HÁZASSÁG 53 éves 16260 középiskolát vég­zett, barna, jó megjelenésű, nem dohányzó férfi, lakással, megfelelő anyagival, hasonló adottságokkal rendelkező nő is­meretségét keresi élettársi, vagy házasság céljából. „Rossz a magány" jeligére, a kiadóba. 26 éves, 180 cm magas, józan- életű férfi, házasság céljából megismerkedne rendes lánnyal. ..Szeretnélek megtalálni 439998" jeligére, az orosházi hirdetőbe. EGYÉB Reklámáron eladó egyéves, 40 férőhelyes Delta típusú nyúl- ketrec és fiaztató ládáik. Érd.: Mezőhegyes, Sziklai u. 101. IV. 26._________________________ Libatömö-felszerelés eladó vagy bármilyen jószágra elcserélhe­tő. Muntyán, Kétegyháza, Far- kasihalom. Tanya 2. Érd.: bár­mikor. ____________________ D ombiratos, Lenin u. 39., 2 da- rab 47 méter, vasvázas fóliaágy légtér- és talaj fűtéssel, 2 darab kazán és 100 darab 6 m 6/4-es ú j vascső eladó. _______________ K CR daru alkatrészek, tömlők, tömitőkésizletek árusítása. Bé­késcsaba, Lázár u. 24. Telefon: (66) 22-420. Osatoasgolg. Kft. Fajtiszta kutya- és macskaköly- köket azonnali készpénzfizetés­sel átveszünk. Telefon: 148-86-20. 14»-86-». Naposcsibe, nagy testű, fehér, sárga, tarka és Hemsór elője­gyezhető. Előnevelve i6. 500 fe­lett házhoz ingyen szállítunk. Kohut Pálné, Mezőberény, Pe­tőfi u. 38. Telefon: 51-360. 2 fejes lajta eke eladó. Békés­csaba V. kér.. Bem u. 2. sz. 14 soros vetőgép, 1 db lőcsös- koosii eladó. Gyula. Mártírok u. 64._ t_ Nyolchónapos kuvasz kan eladó. Doboz, Zrínyi u. 7. sz. alatt. 75 fim.. 15 cm magas. 60X40-es. 25X25 mm-es zártszelvények, 1200-as Zsiguli bontásra eladó. Békéscsaba, Egressy u. 57. Te­lefon: 27-287. Négy család méh eladó. NB ti­zenöt keretes kaptárral. Nándo­ri István. Békésszentandrás, Dó­zsa Gy. u. 14. Perzsa klscicák eladók (törzs- könyv nélkül). Érdeklődni 18 óra után. a (66) 21-687-os telefonon. CO-, hegesztőtrafó eladó. Szeg­halom. Petőfi ü. 30. Érd.: 16 óra után. gyAsihír Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapám, nagyapánk, FARAGÓ PÁL Békéscsaba. Kazinczy u. 90. sz. alatti lakos 74 éves korában elhunyt. Temeté­se 1991. ápr. 25-én 11 óra­kor lesz a Vasúti teme­tőben. A gyászoló család GYASZHlR Fájdalomtól megtört szívvel tudaitom, hogy drága jó édesanyám, MOLNÁR laszloné (volt Papp Szil vesztemé, orosházi lakos) 79 éves korában, április 18-án, szép csendesen örökre elaludt. Temetése 1991. április 24-én 15 óra­kor az orosházi F el végi temetőben lesz. Gyászoló leánya, dr. Győri Jánosáé Köszönetnyilvánítás Fájó szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak, ismerő“ sölknek. akik BELICZA ANDRASNÉ szül. Vozár Dorottya temetésén m eg j el en tek, sírjára a szeretet virágáé­it el/heilyeztók, fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család Békéscsaba, 1991. márc. Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mándazofknaik. akik sze­retett halottunk, Pásztnr György temetésén meg jelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló testvérei SPC 6-os kukorica vető-gép, üzemképes állapotban eladó. Kétegyháza, M ed gyesi gór 37. Jó állapotban lévő zongora el­adó. Békéscsaba, Urszinyi De- /somé u. 33/1. Eladó Merkel 16/70 vadászpuska, Rimoszki, Tótkomlós, Katona u. 10. _________________________ K ft.-k könyvelését, komplex menedzselését vállalom. Várom igényes megbízóim jelentkezé­sét. Cím: „Gyakorlott főköny­velő” jeligére a békéscsabai ki­adóiba_____________ M ély babakocsi reális áron el­adó. örménykút, VII. kér. 255. sz. Csdpkár sor. 0,5 m2 gyalult diófapallók el­adók. örménykút VII. kér., 255. sz. Csipkár sor. Ablak-, külső ajtó-, szúnyog- hálógyártás és -értékesítés egye­di méretben is. ABLAK Kft. Szeged, Budapest út 8. Telefon: (02) 13-644._________________ V állalkozásomhoz 260 000,— Ft- ra lenne szükségem, 1 évre, 50%-os kamattal. Békéscsaba, Tessedik u. 36.___________________. E ladó jó állapotú 442-es német báJázó. Békás, Rákóczi u. 37. VIDEO-kazetták, „Tristar”. Kor­látlan menny őségben, viszont­eladóknak is. Megrendelhető: 220 Ft/db áron. Átvétel a meg­rendeléstől számított 8 napon belül. Megrendelés—átvétel, „MAGOSZA” Kft. Megyei Kép­viselet. 5712 Szabadkígyós, Le­nin. u. 4/1._______________________ T ölgy fűrészáru kapható. Pro- rok Pál, Mezőberény, Bartók B. 12. sz.______________________________ 12—17 hónapos, törzskönyvezett újfunlandi és bernáthegyi ku­tyák eladók. Érd.: Dévaványa. Mád us L út 10. Faragó. Telefon: 17—20 óráig, Dévaványa: 206. Héjas földimogyorót veszek. Gyebnámé, Gyula, Munkácsy u. 11 'A.________________________________ K ét darab vemhes üsző eladó. Érd.: Békéscsaba, Felsőnyomás 258. „Diófa Vendéglő”. Fajtiszta kölyökkutyákat kész­pénzért vásárolok. Törzskönyv­vel és törzskönyv nélkül Is. Te­lefon : (66) 26-986.______________ Ö riásvirágú nemesített krizan­tém palánta kapható. Kováosné. •226-3931. Lakás: 135-2641. XXII. A elv 91. MUNKAALKALOM Üzletkötőket keresünk Eatto- nya, Mezőkovácsháza. Szegha­lom térségébe. Feltétel: érettsé­gi, kereskedelmi végzettség és saját gépkocsi. Jelentkezés le­vélben vagy személyesen, SfVA Kft., Gyula, Kossuth L. u. 16. Libatömő munkatársat keresek. Békéscsaba. Viola u. 8. GYÁSZHÍR Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismer­ték és szerették, hogy lányi istvAn teleik gerendása lakos 42 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 1991. április 24-én 15 órakor lesz a telekgerendása te­metőben. A gyászoló család GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tu­datjuk, hogy szeretett édesapánk, nagyapánk, déddkénk, rokonunk, ID. BÉKÉSZKI JANOS rövid szenvedés után 87 éves korában elhunyt. Te­metése április 25-én 12.00 órakor a békéscsabai Vasúti temetőben lesz. A gyászoló család GYASZHlR Fájó szívvel tudatjuk, bogy szeretett férjem,, testvérem, keresztapáink és rokonunk, KRALIK JANOS (fodrászmester) Békéscsaba, Botyánszki Páilné u. 15. sz. alatti La­kos 72 éves korában rö­vid szenvedés után et­il un yt. Temetése 1991. április 25-én 13 óraikor Lesz a békéscsabai Beré- nyi úti temetőben. A gyászoló család Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazoknak a rokonok­nak. ismerősöknek, szom­szédoknak, akik HUDAK SÁNDOR temetésén meg j eLen tek. sírjára koszorút, virágot helyeztek. fájdalmunkat, enyhíteni igyekeztek. Kü­lön köszönetét mondunk a gyulai SITI Taxi Válla­latnak, a Gyulai Teherfu­varozási Vállalatnak és a Gyulai Húskombinátnak. A gyászoló család Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk kö­szönetét m i n da zokrvak, akik özv. Zsilák Mártonná szül. Pribojszki Zsófia temetésén meg j el ént ek. részvételükkel fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család Német, dán érdekeltségű kft. keres fő-, vagy mellékfoglalko­zásban rendszerszemléletű é* lehetőleg integrációs tapaszta­lattal rendelkező baromfite­nyésztési és takarmányozási te­rületi szaktanácsadót, illetve menedzsert. Fizetés jutalékos rendszerben. Megfelelő forgalom esetén kiemelkedő jövedelem biztosított. Jelentkezés írásban, részletes önéletrajzzal. Címünk: Profitrade Kft., H17 Budapest, Budafoki út 70. Iinformációt adunk kivételes esetben a 1667- 044/169-es telefonszámon. Kétegyháza .nagyközség polgár- mestere a GAMESZ pénzügyi feladatok ellátására 1 fő mér­legképes főkönyvelői állást hir­det. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni leket: munkanapo­kon reggel 8—10 óráig a polgár­mesternél. A Szegedi Háziipari Szövetke­zet csorvási varrodája központi üzemébe varrónőket keres egy műszakos munkarendben, sza­lagszerű termelésre. Jelentkez­ni lehet: Csorvás, Kossuth L u. 18. Bálint Lajosné varród a veze­tőnél. ____________________________ R észvénytársaság békéscsabai képviselete titkárnőt alkalmaz. Feltételek: érettségi, gyors- és gépírói képesítés. Elsősorban pályakezdők jelentkezését vár­juk. Jelentkezés: „Májusi kez­dés*' jeligére a kiadóba, IMI. május 15-ig. Nagykereskedelmi gmk keres kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkező kirendeltségvezető­ket és üzletkötőket. Békés «ne­gye nagyobb városaiban. Gép­kocsival, valamint telefonnal rendelkezők előnyben. Jelent­kezni a (77) 22-038/7-es melléken lehet, 7—15 óra között. Kazin- czinénáL Békéscsabai és szegedi Peep Show-ba fiatal lányokat kere­sünk erotikus tánchoz. Lakást biztosítunk! Extra kereseti le­hetőség. Jelentkezni lehet: a 05 (62) 26-985-06 üzenetrögzítőn. Személyesen: Békéscsaba, Ki­nizsi u. 12. Peep Show-ban. Békés Megyei Munkaügyi Hivatal, Békéscsaba, Luther u. 5. • Telefon 24-177 Tanácsadó irodánk külföldi szállodákba keres szak­képzett szakácsokat, 30 év alatti felszoligálónőket és szobaasszonyokat német nyelvtudással. Érdeklődni és jelentkezni magyarországi képviseletünkön! CONSENSUS Bt. H — 8623 Balatonföldvár, Radnóti u. 4. Telefon: (84) 40-316, (84) 40-392. ÁLLÁSHIRDETÉS BÉKÉSCSABÁN: Sárréti Tej, Kétegyházi u.: fűtő (2,5 T h feletti). OROSHÁZÁN: Mezőgép: hegesztő, síkköszörűs, autóvillamossági sze­relő, esztergályos (köszörülni tudó). Alf. Kőolajipari Gépgyár: öntő-formázó, betanított gé­pi formázó, bemutatóterem-vezető. Unior Szövetkezet: fényszedő, magaisnyomó gépmester. JÓL JÁR, HA AZ MGM BERSTAL RAKTÁRHÁZBA JÁR! KÜLÖNLEGES AJÁNLATUNK: — 3420 zár cilinder betéttel 660 Ft + ÁFA — portálzár cilinder betéttel 657 Ft + ÁFA. Továbbá ajánlunk: — épületzárakat, vereteket — tűzoltókészülékeket — műszaki szöveteket — szúnyoghálót. Viszonteladóknak engedmény! Berettyóújfalu, Széchenyi u. 65. Telefon: 06 (52) 12-751 Telefax: 06 (52) 16-214 , Mintaboltunkban, a Dózsa György u. 6. sz. alatt gördülőcsapágyakkal, kézi szerszámokkal állunk vevőink rendelkezésére! Telefon: 234.

Next

/
Oldalképek
Tartalom