Békés Megyei Népújság, 1991. március (46. évfolyam, 51-75. szám)

1991-03-15 / 63. szám

INGATLAN Gyula, Vöröseiden nyaraló el* adó. Érdeklődni: Gyula. Sem­melweis út 6.a, dr. Wagner. Tel.: 61-753. Belterületen, öntözhető föld ki­adó. Orosháza, I. István király u.10, _ Vállalkozók, magánszemélyek, figyelem! Zsadány község köz­pontjában (iskolával, templom­mal szemben) 1900 négyzetmé­teres, üres, közművesített telek reális áron eladó, vagy apón­ként, készpénzzel kiegészítve, vállalkozásba beviszem. Érdek­lődni: Zsadány, Béke út 117. Telefon: 51. Munkanapokon 8- tól 16 óráig. Kardoson családi ház, nagy mel- leképülettel eladó. Kardos, Ady u. 3. _____ K étszobás, erkélye«, I. emeleti lakás, sürgősen eladó, készpén­zért. Békéscsaba. Pásztor u. 37. •i, 6. __________ ■ N égyszobás, öeszkomfonos csa­ládi ház eladó, vagy két darab lakásra elcserélhető. Békéscsaba, Fényes 165. Érdeklődni: ugyan- Itt. egész nap. Békés, Maíoma iszony kert ben, a várostól 266 méterre 1660 négy­zetméteres zártkert (fúrott kút, szerszámos, 18 gyümölcsfa) 160 Ft négyzetméter, eladó. Érdek­lődni: Békéscsaba, Bezerédi u. 22._________________ F igyelem! A Pipacs Presszó el­adó, Végegyházán._ Eladó Gyula, Budapest krt. 10. I. 5. számú, egyedi gázfűtéses lakás._________ 750 négyszögöl föld eladó Gyu­laváriban, a laktanya mögött. Érdeklődni: Gyula, Mikes Kele­men utca 3., vagy Gyulavári, Szív utca 1. (Kováós). __ N égyszobás, társasházi lakás ga­rázzsal eladó, egy vagy két la­kást beszámítok, II. emeletig. Békéscsaba, Felső-Körös sor 42. Telefon: 39-285._______ 1 + 2 fél szobás, egyedi gázos lakás eladó. Érdeklődni: 8-tol 14 óráig, a 27-366'121-es telefonon. Kenderföldön 200 négyszögöl kert bérbe vagy felesbe kiadó. Víz, villany van, Érdeklődni: r>ékés>­csaba, Bánát u. 24.______________ D obozi út mellett, városhoz kö­zel, 560 négyszögöl gyümölcsös­kért eladó. Villany, víz van. Buszmegálló szemben. Érdeklőd- ni: Békéscsaba, Szilágyi D. u. 8. Jó állapotban levő, lakható és gazdálkodásra is alkalmas, ipari árammal Is ellátott, összkomfor­tos tanya eladó, illetve elcserél­hető. Békéscsabától 6 km-re, közvetlen a Mezőberényi út mel­lett. Cserefeltételek: 1 + félszo­bás, egyedi gázos, tehermentes lakás, II. emeletig. Lencsés! ltp. és Kulich-ltp. előnyben. Érdek­lődni: Felsőnyomás 164. Büfével szemben! __________________ H áromszobás, tetőteres, össz­komfortos, kertes családi ház Kamutan eladó, vagy elcserél­hető háromszobás békéscsabai lakásra. Telefon: 21-305._______ B ékés-dánfoki, 304 négyzetméte­res, vízparti üdülőtelek, terv­rajzzal, alaplábazattal eladó. Te­lefon: 21-305.__________*___________ K ülterületi szántó 1549 és 1852 m2 eladó. Érdeklődni: Békéscsa­ba,__Szabadság Tsz, (66)_24-611. E gy + 2 fél szobás, 63 négyzet- méteres, második emeleti lakás kp. vagy kp. + OTP-vel. azon­nali költözéssel eladó. Békéscsa­ba, Kazinczy u. 22. II. 9. Tele­fon: 21-584.________________________ G yulán, üdülőövezetben, Szinyei köz 7. szám, háromszobás tár- sasház eladó. Érdeklődni: 17 őrá­tói. ______________ E gyszobás, összkomfortos. bé­késcsabai lakás. telefonnal, egyedülállónak kiadó. Érdeklőd­ni: 21-115.________. Á talakítást és felújítást igénylő kertes ház és gázkonvektorok eladók. Békéscsaba III., Lipták U. 30.______________________________ B ékéscsaba, Lencsést üt 128. I. em. 6. sz., kétszobás, összkom­fortos, tehermentes lakás, alat­ta nagyméretű garázzsal, eladó. Azonnal beköltözhető. Érdeklőd­ni: 17 órától. _________ K étszobás, bútorozott lakás ki­adó Békéscsabán, a Kulich Gy.- lakótelepen. Érdeklődni: Eékés, Irányi u. 1. (16 óra után).___ E gyszobás, utcai. fürdőszobás házrész garázzsal eladó. Békés­csaba. Jókai u. lt.__ 2 400 négyzetméteres. bekerített gyümölcsös Mezőberény, Lapo­st kertben, áron alul eladó. Irányár: 13 Ft'négyzetméter. + 10 009 Ft a kút. Érdeklődni: Csiemyik. telefon: 21-547. Kétszobás utcai házrész eladó. Békéscsaba V., Mikszáth u. 5. Régi családi ház eladó. Békés­csaba, Tompa u. 26. Érdeklőd­ni: Kálvin u. 9., bármikor. Kövesút mellett, kétszobás, össz­komfortos családi ház eladó. Bé­kés. Szarvasi út 54._______ V ároshoz közel, háromszobás, 80%-ig kész, 900 négyszögöles ta­nya eladó. Irányár: 1 800 000 Ft. Békéscsaba, Gutenberg u. 3., Bártané. Telefon: (66) 23-867. In­gatlancsere + készpénz is ér­dekel. .___________ 90 0 négyzetméteres, vizparti zártkert Gyomaendrőd. Siratónál eladó. Érdeklődni: Horváth, Bé­késcsaba, Csaba u. 11. Békéscsabán kétszobás, utcai házrész beköltözhetően, 900 000- ért eladó. Érdeklődni: 27-666, vagy Berzsenyi u. 36,1.________ H áz eladó. Békéscsaba, Nagy Sándor u 9. alatt. Érdeklődni: Gorkij u. 10. vagy 12. alatt, ötszobás, 134 négyzetméteres, te­lefonos, padlástér-beépítéses, sorházi lakás eladó. Érdeklődni: (06) 39-296. Békéscsaba, Sirály köz 14.___•_________________________ ö sszkomfortos, utcai házrész el­adó, két család részére is alkal­mas, ipari árammal. Békéscsa­ba; Banat u. 29.__________________ 5 8 négyzetméteres, kétszobás, egyedi gázos lakás Békésen el­adó. Érdeklődni: hétköznap 14 órától, a 41-249-es telefonon.___ K ét építési telek egymás mel­lett eladó, 1500 és 1150 négyzet­méter. Érdeklődni: Békéscsaba VII., Harang u. 10.______• K edvezményes áron ház eladó. Gyula, Arany J. u. 44. (Máriá­ra Iva).___________________ E ladó: Békéscsaba, Berényi út 79. alatti, utcai, összkomfortos fél ház. Érdeklődni: a helyszí­nen, 15—16-án vagy Áchim-ltp. M 14. II. 6. Faragóék, 16 órától. Bélmegyer központjában, Lenin u. 2. számú ház, 300 négyszögöl telekkel, régi stílusú cseresznye­fabútorral. konyhabútorral el­adó. Megtekinthető: vasárnap 8­tól 12 óráig.________ A lmáskamaráson, Széchenyi u. 15. számú ház, 900 négyszögöles kerttel és József A. u. 13. szá­mú telek, 500 négyszögöles, ter­mő diófákkal, sürgősen eladó. Érdeklődni: Széchenyi u. 14. szám alatt.________________________ 5 2 négyzetméteres, első emeleti lakás eladó. Érdeklődni: 18 órá­tól, telefon: 39-705. ,_____________ G yula, Mikszáth K. u. 22. szám alatt háramszobás, komfortos családi ház, nagy kerttel eladó. Kétegyházán, a sportcsarnokkal szemben levő emeletes ház el­adó.______________________ K ertes, kétszobás, összkomfor­tos, garázsos házrész eladó. Ér­deklődni: Békéscsaba, Jósika u., 75.__________________________________ T anya, 1 hold földdel, fóliaváz­zal, fúrott kúttal, villannyal Bo- rosgyánban, kövesúttól 1 kilo­méterre, 260 000 Ft-ért eladó. Bé- késcsaba, Gorkij u, 96. Háromszobás ház eladó. Békés­csaba, Ady E. u. 36. Telefon: napközben 25-860, 16 órától 24­894._________________________________ F igyelem! Négy kateszteri föld felszántva kiadó, Medgyesbod- zas, Szász dűlőben. Érdeklődni lehet: Medgyesbodzás, Petőfi u. e!___________________________________ Ü j, ötszobas ház eladó. Minden megoldás érdekel. Békéscsaba V.. Szamuely u. 89.____________ K étszintes ikerház fele eladó. Murony, Lenin u. 2 2. Érdeklőd­ni: Murony, Földvári u. 17. (17 órától).__________________________ 2,5 szobás, 73 négyzetméteres la­kás, 15 000 Ft/négyzetméter, el­adó. Érdeklődni: Békés, Szarvasi üt 20. III. 25.________._____________ B ékéscsabán egy + két fél szo­bás lakás sürgősen eladó, sok átalakítással. Ära: 1 500 000. Ér­deklődni : Dózsa Gy. u. 6. III. 22, Telefon: (66) 23-787._________ G yula, Budapest krt. 27. I. 5. szám alatt kétszobás, egyedi gá­zos lakás Igényesnek eladó. Ér­deklődni: egész nap._____________ 4 1 négyzetméteres, egyedi gázos lakás Békéscsabán, a Kullch-La- k ótelep 20'A II. 1, alatt eladó. Zártkert eladó Szanazug gyulai oldalán. Békéscsaba, Báthory u. 8._________________________________, ö sszeköltözők! 120 négyzetméte­res, társasházi lakás eladó. Bé­késcsaba, Pásztor u. 30.________; K ét és fél szobás lakás, garázs- zsal együtt eladó. Gyula. Török­zugi sor 3. II. em. 7. Érdeklőd­ni : 17 óra után, mindennap. Háromszobás, összkomfortos csa­ládi ház eladó. Békéscsaba, Bá­thory u. 28. ____________■__________ 9 6 négyzetméteres, összkomfor­tos lakás eladó. Békéscsaba. Nagy Antal u. 106. Telefon: 22- 723. Utcai fél ház eladó. Szarvas, Vajda p. u. 40. Szoba, konyha, kamra, víz, villany van. Érdek­lődni : Szarvas, Vajda P, u, 55. C&icsári. ___________________________­Sürgősen eladó Békéscsabán 108 négyzetméteres, társasházi la­kás. Telefon, garázs van. Irány­ár: 2 200 000 Ft + OTP. Békés­csaba, Sirály köz 12. Telefon: 39-286.________________ Ú jkígyóson építési telek eladó. Érdeklődni: Újkígyós, Széchenyi út_21._____________________________ A lsóörsön, a Balatontól 300 mé­terre, 600 négyszögöles. Három- szobás családi ház, nyári idény­re kiadó, 6 fő részére. Cím: Varga Józsefné, 1089 Budapest VIII-, Korányi S. U. 4, I. 8. Üj, tetőteres családi ház eladó. Cím: „Gépkocsit beszámítok” jeligén, a kiadóban. 49 négyzetméteres, kétszobás la­kás eladó. Békéscsaba, Rábai u. 8. II. em. 8. Érdeklődni: 16 óra után._______________________________ E ladó a Lencsés: úton (tízeme­letes épület), I. emeleten, egy központi fütéses, erkélyes, koc- kakonyhas, telefonos, 1 + 2 fél szobás, tehermentes lakás. Irányár: 1 200 000 Ft. Telefon: 24­828.____________________ B ékéscsabán, Veszély Csárda mögött zártkert eladó. Telefon: 26-536.______________________________ L encsési mögött 803 négyzetmé­teres zártkert eladó. Víz, vil­lany van. Érdeklődni: Békéscsa­ba, Kazinczy u. 2. VII. 30. 17 óra után.__________________________ E gy + fél szobás, tehermentes lakás eladó. Békéscsaba, Kazin­czy u. 2. VII. 30. Érdeklődni: 17 óra után.______________ .________ H áz eladó. Békéscsaba, Jósika u. 10. Érdeklődni: Békéscsaba, Dózsa Gy. u. 13. ______________ K étszobás, összkomfortos l áz el­adó, nagy kerttel. Fúrott kút, három fázis van. Újkígyós, Ady E. u. 11. _______ ■________ T etőtér-beépítéses, 75%-ig kész ház, garázstelekikel, fizetési ked­vezménnyel eladó. Személygép­kocsit beszámítok. Érdeklődni: Békéscsaba, Andrássy u. 55. V. 41. (Kiss)._________________________ T anya sürgősen eladó Fürjesen, kövesút mellett, l katasztrális hold földdel. Érdeklődni: a 27­074—es telefonon._________________ Ú j, tetötér-beépitéses családi ház eladó. Gyula(Vári), Megyesd Sán­dor u. 16/C. Érdeklődni: vasár­nap. ___________________________ 3 0-40 négyzetméteres helyiséget bérelnénk Mezőberényben, lehe­tőleg városközponthoz, főúthoz közel. „Üveges" jeligére, a ki- adóba.__________ B ékéscsaba belvárosában 44 négyzetméteres, első emeleti, egyszobás lakás, tehermentesen eladó. Érdeklődni : 18 óráig, And­nássy u, 47. L 2._________ 2 darab kétszobás, erkély.», I. és IV. emeleti lakások eladók, vagy kertes házra cserélhetők. Érdeklődni: Békéscsaba, Lencsé­sl út 77. I. 3._____________________ E ladó Békéscsaba, Derkovits sor 4. fszt. 2. számú, tehermentes, 75 négyzetméteres, 1 + 2 fél szobás lakás. Esetleg belvárosi, kertes házra cserélhető. Érdek­lődni : a fenti címen.___________ K ét család részére alkalmas, komfortos, két fürdőszobás ház eladó. Érdeklődni: hét végén, egész nap, Békéscsaba, Csenge­ri u. 5. _______ B ékéscsabán, 800 000 Ft-ig más­fél szobás, erkélyes lakást ven­nék, a városközpontban, II. eme­letig. Érdeklődni: a 24-085-ös te­lefonon, délután- ____________ Békéscsabán, a Lencsési lakó­telepen 2,5 szobás, IV. emeleti, tehermentes lakás, azonnali be­költözéssel, 900 00 Ft készpénzért eladó. Érdeklődni: telefonon. 24­985, délután. ____________ K étszobás, II. emeleti lakás 840 000 Ft kp. + 220 000 OTP-át- vállalással eladó. Érdeklődni: Békéscsaba, Lencsési út 69. II. em. 5. 17-tól 1» óráig.__ ___ K étszobás, erkélyes, parkettás lakás 19 000 Ft/négyzetméteres Irányáron eladó. Békéscsaba, Pásztor u. 47. II. 9. Utcai, szoba, konyha, spájz, kü- lönbejárattal eladó. Érdeklődni: Békéscsaba, Békési út 7._______ B elvárosi, 30 négyzetméteres alapterületű üzlethelyiség sür­gősen eladó. Érdeklődni: tele­fonon, a (66) 23-211/13-as mellé­kem________________________________ T elekgerendáson 400 négyszögöl zártkert, termő fákkal, hétvégi házzal, betegség miatt eladó. Ér­deklődni : szombat, vasárnap, Bé­késcsaba, Kulich-ltp. V/22, A/2. Békéscsaba belvárosában ötszo­bás, kertes családi ház eladó. Érdeklődni: 24-003-on, az esti órákban._________________ E gy építés alatt álló és egy lak­ható családi ház tehermentesen eladó. Cím: Békéscsaba. Mátyás király u. 93. szám (egész nap). Békéscsabán, belvárosi garázs és autómentő eladó vagy kiadó. Ér­deklődni: a 39-780-as telefonon- Gyulán, a törökzugi 100-as ga­rázssoron garázs eladó vagy ki­adó. Gyula. Budapest krt. 18. t, 3._______ _____________ B érelnék kertes családi házat (telefonnal) Békéscsabán. Aján­latokat: (66) 22-333-as telefonon kérek. ____________ B ékéscsabán, a Lencsésin eladó kétszobás, földszinti, egyedi gá­zos lakás. Telefon: (66) 22-333. JÁRMŰ Megkimclt. 1290-as LADA olcsón eladó. Érdeklődni: Békéscsaba. Földvári 3„ vasárnaponként. IKARUS 265/50 autóbusz, videó­val, hűtővel felszerelve, eladó. Békéscsaba, Lipták u. 9. Meg­tekinthető: március 18-a után. 50-es MTZ, jó állapotban, rend­számmal eladó. Csanádapáca, Deák u. 26. PH-s Lada 1200-as, kétéves mű­szakival eladó. Battonya, Vörös­marty u. 63'A. PX-es, 1200-as Lada eladó. Med- gyesegyháza, Üttörő u. 10/A. Ér­deklődni : 16 óra után. Másfél éves ARO, 4X4-es, dízel (zárt), extrákkal eladó. Kamut, Rákóczi u. 21. ___________________ Ú j Polski Fiat 126-os, 2400 kilo­méterrel eladó. Érdeklődni: Bé­késcsaba, Tulipán u. 5. fszt. L Telefon:_(66) 25-741.______________ V olkswagen Passat, 16 hónapos Turbo Diesel extrákkal eladó. Érdeklődni: egész nap, a (66) 56-123-as telefonon. ______________ M itsubishi Spaoe Wagon, 5 és fél éves, hétszemélyes személy­autó eladó. Ara; 880 000. Érdek­lődni: Békéscsaba, Dózsa Gy. u,. 6, III. 22. Telefon; (66) 23-787. MTZ 80 traktor, 4,5 tonnás pót­kocsi, mezőgazdasági rotációs kistraktor, MTZ, rézzel futtatott tetőfedő, kaputelefon eladó. Me- zökoyácsháza, Táncsics u. 38. A Kemény Gábor Műszaki Szak- középiskola felkínálja megvétel­re: 1 db IKARUS 211.53 típusú autóbuszát és 1 db NYSA 522 F zárt tehergépkocsiját. Érdeklőd- ni: (66) 24-794. Fehérvárinál. PG-s Moszkvics eladó. Csere is érdekel. Érdeklődni: a 25-097-ee telefonon. ________________ L ancia-Prizma dízel személygép­kocsi, 5 éves, eladó. Kovács, Orosháza, Táncsics M. u. 15. Te­lefon: (68) 12-910._________________ Négyütemű, új Trabant Limou­sin és Dl írsz. Skoda GLS sze­mélygépkocsik reális ábon el­adók. Érdeklődni: a (68) 12-737- es telefonon. 1300-as Zsiguli Combi, kék szí- nű, keveset használt, eladó. Orosháza, Lehel u. 69. Skoda 120-as, kétéves, eladó. Bé­kés, Tüzküt u. 2. Telefon: nnp- közben 41-447, este 41-315. Jó állapotban levő Barkas és 2 éves Wartburg Trans eladó. Ér­deklődni: Mezőberény, Budai u, 42. _ K C-s Lada 120O-as és ETZ 250~E motorkerékpár, 2 éves, jó álla­potban eladó. Békéscsaba, Fé­nyes 1365. (KISZ-tábomál). 9 hónapos, homokszinű, 125-ös Polski Fiat eladó. Érdeklődni: a (66) 70-554-es telefonon. Hároméves Wartburg 16 »0 ki­lométerrel eladó. Vésztő, Ady u. 3.___________________ Ú jszerű Polski Fiat 126-os és Da­cia Combi eladó. Gyula, Bocs- kaJ u, 9. __ Í F-es Wartburg sürgősen eladó. Békéscsaba, Szarvasi út 26. Dieáel Nissan eladó. Samarát 3 éves korig beszámítok. Telefon: 26- 300, hétköznap 17 utáni, hét végén egész nap.__________ E ladó Simson segédmotor, jó ál­lapotban. Telefon: (66) 24-428., Kiss Attila.______ P O írsz. Polski Fiat 126-os el- adó 62 000 Ft-ért. Érdeklődni: 28- 673-as telefonon. lY-os Opel Admiráí eladó. Irányár: 900 000 Ft. Csere is ér­dekel. Videót beszámítok. Doboz, Mátyás u. 44._____________________ M ásfél éves. terepes ARO és U- batömő-felszerelés eladó. Érdek­lödrti: Doboz, Csöpi kocsma.__ H áromhónapos Dacia TLX, áron alul, sürgősen eladó. Bencsik, Bókésszen tanórás, Szent Geliert u. 22._____________________________ K itűnő állapotban levő, három­éves Trabant eladó. Érdeklődni: 27- 468.____________________________ 6 éves, megkímélt állapotban le- ' vő Lada 2105-ös eladó. Irányár: 2í20 000 Ft. Benzines ARO-csere is érdekel. Cim: Dévaványa, Számúely u. 7._________________ I FA, hosszúplatós, újszerű, egy­éves, kevés kilométerrel, sürgő­sen, reális áron, esetleg pótko­csival együtt, eladó. Érdeklődni: Gyula, Szent István u. 23.______ T rabant Combi, 6,5 éves, műsza­kilag jó állapotban eladó. 65 000 Ft- Okány, Hunyadi u. 39—41. Figyelem! Alkalmi vétel! PN-es Skoda 120 L, 2 év műszakival, kiküldetés miatt eladó. Érdek­lődni: Békéscsaba, Tinódi u. 8. Győri Erika, esti órákban. Háromszögre levizsgáztatva, 3,5 tonnás, billenős pótkocsi, 1 db kétfejes eke eladó. Elek, Kos­601 th u, 50._____________________ P latós UAZ, jó állapotban el­adó. Érdeklődni: 25-636, munka­időben, Békéscsaba, Felszabadu­lás tér l. Boros.___________ K étéves, 126-os Polski Fiat 180 000 Ft-ért eladó. Békéscsaba, Beré­nyi út31._________________________ N égyéves, platós, terepes ARO eladó. Békéscsaba, Bercsényi u. SL________________________________ T rabant, friss műszakival, elfo­gadható állapotban, elfogadható áron eladó. Érdeklődni: este. Gyula. Galamb u. 7._____________ R enault 4-es eladó. Békés, Kos­suth u. 7. III. 37.________________ H ároméves Fiat UNO 45 FIRE igényesnek eladó. Telefon: 39­767,____________________________■ G aranciás Polski Fiat 126-os ej- adó. Békéscsaba V„ Franklin u. 8;__________________________________________________ . 0 kilométeres Trabant Limousin 1,1, fehér, olcsón eladó. Békés­csaba, Nagy A. u. 9. Kétszemélyes Multikár eladó. Csárdaszállás, Dózsa u. 17. Másfél éves IFA L 60-as teher­gépkocsi, billenős, egyéves HW 69-11-es pótkocsi eladó. Telefon: (66) 39-966. SZOLGÁLTATÁS REDŐNY 26'Vos kedvezmény­nyel, reluxa, harmonikaajtó. Új­kígyós, Béke u. 5. Telefon: 56- 295. _____________ ____ R edőny akció! Mini tokos re­dőny, reluxa 20 százalékos ár- kedvezménnyel megrendelhető. Szabó Miklós, Szarvas, Jókai u. 36. Telefon : (67) 13-827. ___.__ V IDEOTÉKA, REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny, az UNIVERZAl I. emeletéin. Te­lefonügyelet: Békéscsabán. 21^896,______________________________ K IADVÁNYSZERKESZTÉS! Igé­nyes kiadványok, reklámlapok, katalógusok, prospektusok, ter­mékismertetők, újságok .-készíté­se olcsón, jó minőségben. SZÜV- MEGAPRINT, Békéscsaba, Kini­zsi u. 4—6. Telefon: (66) 21-155. ÚJ! VIDEOKÖLCSÖNZŐ nyílt Újkígyóson, Béke u. 5. * * * Megnyílt! MÜVILL Szaküz­let, Békéscsaba, Kétegyházi út 3. Forgalmazunk: ÉVIG Black és Decker Flex stb. kisgépeket és alkatrészeit, háztartási gépek alkatrésze­it, vízvezeték-szerelvények, csapágyak, simeringek, vil­lanyszerelési anyagok. Szer­viz: háztartási gépek javí­tása, hazai és import kézi- szerszámok javítása. Szolgál­tatás : vWiIanymotor-tekercse- lés, villanyszerelés, elfekvő készletek értékesítése. * * * Nőgyógyászati rákszűrés, on- ikocytológiai szűrővizsgálat, megvárható eredménnyel, dr. Viski Anna magánren­delőjében. Békéscsaba, Bar­tók Béla út 46—50. (Gene­rál), szerdán 16.30 órától 18 óráiig, szombaton 9 órától 11 óráig. * * * Dr. Szamosi László 1. sz. körzeti orvos rendelőjének helye és időpontja 1991. március 18-tól: Békéscsaba, Luther u. 3. sz. fszt. 4/A ren­delőben, de.: 9-től 12-ig, du.: 14-től 15-ig. Telefonszám: 26- 426. * * * Megnyílt olcsó minőségi bor­kimérés, több fajtából. 10 li­ter felett házhoz szállítom. Rendezvényeket vállalom. Békéscsaba, Rigó u. 24/4. * * * DUGULÁSELHÁRÍTÁS bon­tás nélkül. Telefon: (66) 27-289. * * * Megnyílt a DOMINO Non­stop élelmiszerbüfé, Békés­csabán, a Trefort utcában, a vásárcsarnok mellett. Ol­csó árakkal várjuk kedves vásárlóinkat. HÁZASSÁG 39 éves, elvált, saját lakással, gépkocsival rendelkező férfi ez­úton keresi korban hozzá iUö hölgy ismeretségét, tartós kap­csolat céljából. „Ismerkedés” Jeligére, a kiadóba. __________ 2 8 177, független, jó megjelenésű fiú megismerkedne jó alakú, csi­nos lánnyal. „Tartós kapcsolat” jeligére, _a kiadóba. ______________ 3 6 éves, mozgásában korlátozott, független férfi megfelelő társa­ság hiányában ezúton keresd ha­sonló sorsú, házias hölgy Isme­retségét, házasság céljából. Fényképes levelekre válaszolok. ..Nem jó egyedül" jeligére, a kiadóba. EGYÉB T—088-as trágyaszúró, RK—2-es kasza eladó. Érdeklődni: Ko­csis István, Körösszakál, Zalka u, 22_______________________________ 1 00 mázsa kisbálás lucemaszéna eladó. Doboz, Zsibongó ú. 3.___ N émetjuhász kiskutyák eladók. Békéscsaba III., Munkás u. 7 Új fűkasza eladó. Simon István, Kaszaper. Árpád u, 47, „FÜLES" ülőgarnitúra újszerű állapotban eladó. Békéscsaba, Kulich-ltp. 18 III. 7. Telefon: 25-315. _____________________________ L égbefúvós olajkályhák és 80-as műanyag öntözőcső eladó. Med­gyesegyháza. Árpád u. I._______ T ojótyúk tartásához tőkéstársat keresek Békéscsabán. Ajánlato­kat: „Épület biztosítva” jellgé­re a kiadóba._____________________ Ú J kordé eladó Csere is érde­kel. Újkígyós, Árpid u, 41. , kétfejes függesztett eke eladó. Okány, Szabadság u. 40._________ T etra SÍ tyúkok eladók, 70,— FI ka Békéscsaba. Bánát u. 20. KOMPUTERES SZEMVIZSGÁLAT SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS. JAVÍTÁS K. 50 o KOMPUTER OPTIKA SZAKÜZLET TUSKA JÁNOSNÉ LÁTSZERÉSZ BÉKÉSCSABA LUTHER U. 5/a. (SZTK melléül üzletsoron) 25 tonnás excenlerprcs és e«y NDK kétkaros fagylaltgép kitű­nő állapotban eladó. Telefon: (86) 27-292.________________________ E lőször ellett, frissfejós tehenek eladók Békéscsaba, Asztalos J. u. 23 Választási és 4-5 hetes blkaborjút beszámítok. Termelői borvásár! 20 liter fö­lött 40,— Ft/liter. Gyula, Ga­lamb út 35,___________________ s zekrénysor eladó, 18 000,— Ft­ért Békéscsaba, Lencsési út 58. II. 8______________________ M árcius 20- 30. közötti kiülte­tésre uborkapalánták eladók. 2500 darab DARINA (fürtös) 1000-1000 darab DALIBOR, RAD- JA (kígyó). Doboz, Rákóczi u. 44. sz._____________________________ Ü j NSZK szőnyeg- és kárplttlsz- tító gép eladó. Érdeklődni: a (66) 70-550-es telefonon__________. K ét darab OTR-kazán, két da­rab ANYO 7 olajégő eladó. Do­boz, Táncsics u. 7..__________ ö tszálas Interlock eladó. Újkí­gyós, Árpád u. 49,_______________ M odern szekrénysor 50 000,— Fl­órt eladó. Érdeklődni: minden­nap délután a 21-666-os telefo­non_________ •' • , ,Dárió” paradicsompalánta el­adó. Gyula, Siórét 33. Belicai Dénes. GYÍSZHlR Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édes­anyám, nagymamánk, testvérünk, anyósom, só­gornőnk, VRAUKÖ GYÖRGYNÉ, Békéscsaba, Bánát u. 11. sz. alatti lakos, 71 éves korában elhunyt. Teme­tése 1991. III. 18-án. 12 órakor, a békéscsabai Vasúti temetőben lesz. A gyászoló család GYASZHÍR Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, apósunk, nagyapánk, BAKONYSZEGI KAROLY Békéscsaba, Wágner u. 98. sz. alatti lakos 71 éves korában elhunyt. Teme­tése 1991. március 18-án, 11 órakor lesz a vasúti temetőben. A gyászoló család GYÁSZHlR Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyám, anyósom, nagymamánk, BAÜKÖ PAUVÉ szül. Krizsán Mária, Békéscsaba, Gyöngyösi u. 92. sz. alatti lakos, rövid — súlyos betegség követ­keztében, 62 éves korában elhunyt. Temetése 1991. március, 18-án, 14 órakor lesz. a Szarvasi úti te­metőben. A gyászoló család Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszö­netét mindazoknak a ro­konoknak, szomszédok­nak, ismerősöknek, akik TYETYAK ANDRÁS temetésén megjelentek, sirjára koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek. A gyászoló család 21 éve® leány közgazdasági érettségivel, külkereskedelmi áruforgalmi, nemzetközi szállít­mányozási szakvizsgával, vala­mint német nyelvismerettel fő­állást keres. Cím: „Április” jel­igén a kiadóban. ________________ K ét darab Audi 86-as első ülés eladó Bottyán János, Orosháza, Juhász Gyula u. 35 Telefon: (60) lil-Olil/189-es mellék, este 18.30 óráig.____________________ K őművesmunkára megrendelést felveszek, valamint 70x45x36-as gyári penth eresztett fémketre­cek eladók. Békéscsaba, Tán­cslcs u. 98. _______________________ 40 négyzetméter parketta, 80 li­teres vízmelegítő eladó. Békés­csaba, Dózsa Gy. u. 13._________ Állást keres Békéscsabán szá­mítógépes (IBM—PC) könyvelési és bérszámfejtési ismeretekkel rendelkező, számítógép-progra­mozást tanuló növénytermesztő üzemmérnök, Supkégel Emil, (869 58-180, munkaidőben.._______ 13 0 darab 250x90 centiméteres, festett hullámpala eladó. Mezö­berény. Somogyi u. 80.__________ J áték, és nyeröautomaták el­adók. Érdeleiödnl: 18 órától a (86) 39-798-as telefonon.____ K ét darab 7 hónapos előhasü magyartarka üsző eladó. Kamut, Árpád u. 4,___________________ Seresem „A gyűrű ura” című könyvet „Csaba Expressz” jel­igére a kiadóba________.__________ N égyéves UN—50 rakodógép el­adó. Telefon: (66) 39-966. MUNKAALKALOM Naplófőkönyv vezetésében Jár­tas, fiatal munkaerőt keresünk, főfoglalkozású alkalmazásra. „Sürgős” jeligére, a kiadóba.__ K özépfokú iskolai diákotthon, Békéscsaba, Trefort u. 2. szám, karbantartói munkára egy fiatal, kárpitos munkában járatos, asz­talos szakmunkást vesz fel. Család mellé jól főző, egyedül­álló békéscsabai házvezetőnő keresünk. „Alkalmazkodó” jel- Igére, a kiadóba. * II Szakképzett éttermi felszolgáló- nöt, valamint szakképzett sza­kácsnőt felveszünk. „PARTY” Kisvendéglő, Békéscsaba, Sza­hadság tér 11—17. ____ G épkocsivezetőt keresek, sürgő­sen, IFA-szer'elvényre. Jelent­kezni: Békéscsaba, Ifjúság u. 10. 24-190, este 6-tól 8-ig, hét végén egész nap. _ VÉSÉSHEZ és élezéshez értő, gépkocsival rendelkező, fiatal, mozgékony munkatársat kere- sflnk. Telefon: (86) 28-782, Bolti eladókat keresek, azonna­II belépéssel. Telefon: 24-283._ S vájci—magyar külkereskedelmi kft. jó megjelenésű, agilis, meg­bízható vállalkozókat keres, or­szágos képviseleti és kereske­delmi hálózat kiépítéséhez. Fi­zetés: jutalékos rendszerben. Elektronikai érdeklődés és vég­zettség előnyt jelent. Gépkocsi, telefon és raktározási lehetőség szükséges. Telefon: (62) 21-709, 20-786, Abrahám Attila. Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ideiglenes Műszaki Szervezete PÁLYÁZATOT HIRDET: közterületen végzendő városgazdálkodási jellegű FELADATOK ELLÄTÄSÄRA AZ ALÁBBI TÉMAKÖRÖKBEN: — belterületi vízrendezés — közterületek tisztántartása — nyilvános WC-k üzemeltetése — zöldterületek fenntartása (park, játszótér, parkerdő, temető) — út-, híd-, járdaüzemeltetés, -fenntartás. A pályázat benyújtási határideje: 1991. MÁRCIUS 25. A pályázati kiírás díj ellenében átvehető ügyfélfogadási időben a polgármesteri hivatal ideiglenes műszaki szervezeténél. BÉKÉSCSABA, Szent István tér 7. I. em. 20.

Next

/
Oldalképek
Tartalom