Békés Megyei Népújság, 1990. október (45. évfolyam, 230-255. szám)

1990-10-05 / 234. szám

1990. október 5., péntek SPORT SPORT SPORT Gulyás István: két mérkőzés... Az elmúlt hét pénteken a a fővárosban lejátszott MTK-VM—Békéscsaba mér­kőzés 72. percében Gulyás Istvánt, a viharsarkiak ka­pusát kiállították egy sza­bálytalanság után. A hét elején az MLSZ fegyelmi bi­zottsága a lila-fehérek ka­puvédőjét két mérkőzéstől eltiltotta. Ezúttal nem szere­pelt ott a végén, hogy az ítélet „X” hónapra fölfüg­gesztve. — Ez meglep bennünket — kommentálta az eseményt Vígh Tibor, a békéscsabai labdarúgó-szakosztály veze­tő edzője. — Tény, hogy jo­gos volt a kiállítás, de úgy érzem, nem volt olyan dur­va, hogy ne lehetett volna Gulyás esetében fölfüggesz­tett ítéletet hozni. Annál! is inkább, hiszen kapuvédőnk az elmúlt fél évtizedben, amióta Békéscsabán sportol, nem volt ‘kiállítva. S_ bi­zony van olyan játékos az NB I-es mezőnyben, aki minden évben összeszedi a piros lapját, mégis csak „ej­nye, nono”-val honorálják vétkét. Azt is megtudtuk, hogy Gulyás István fellebbezést nyújt be a szövetséghez, amelyben kérvényezi, hogy vizsgálják fölül1 ügyét, s enyhítsék büntetését. Vár­hatóan pénteken születik döntés ... Thaiszné váratlan búcsúja Kettős kézilabda-mérkőzés Békéscsabán H Az idei bajnok­ságban először, de nem utoljára — hi­szen ezenkívül még négyszer —, egy napon lép pályára a Békéscsabai Előre Spartacus férfi és női kézi­labdacsapata. Ma délután, a városi sportcsarnokban 16.15- kor a BHG SE együttesével, Ladiszlai, Lovas bíráskodása mellett a nők, míg 18.00 óra­kor a Hummel, Kiss kettős közreműködésével a Duna- ferr SE csapatával a férfi­ak mérkőznek meg. Üjság a nők háza tájáról, hogy Thaiszné Bielik Ilona csalá­di okokra hivatkozva, közös megegyezéssel szerződést bontott a ‘klubbal, és ez al­kalomból búcsúztatják el több mint tizenöt, sikeres, lila-fehérben eltöltött év után.. Nagy érvágás ez az együttes számára. Ezek után a jövőben bizonyára előtér­be kerül majd a 17 éves Sarkadi Szilvia játéka, és bár szülése után a harmadik kapus, Lovászné is elkezdte az edzéseket, az ő szerepel­tetésére várhatóan majd csak tavasszal kerülhet sor. A fiúk Debrecenben — vereségük ellenére — bizta­tóan mutatkoztak be a baj­nokságban. Sérülések és „konkrét búcsúzások” nem hátráltatták felkészülésüket, ezért a rivális dunaújváro­siak ellen mindenképpen győzelemmel szeretnék megkezdeni hazai fellépései­ket. Bár hivatalosan nem erősítették meg, de az el­múlt héten a városban „láb­ra kelt” szóbeszéd azért biz­tosan okozott némi zavart a csapaton belül. Nevezete­sen arról az elnökségi hatá­rozatról van szó, amelynek értelmében, a múlt hét pén­tekén — a szakosztály és a sportág megmentése érdeké­ben — a klub vezetése úgy döntött, hogy ha másképpen ' már végképp nem lehetsé­ges, játékosok eladásából származó bevételekből pró­bálják meg a szakág pénz­tárából hiányzó összegeket előteremteni. Nevekről ott nem esett szó, de a jólérte- sültefc tudni vélték, hogy ezek a játékosok a „legpiac­képesebbek” közül kerülhet­nek ki. Így került be a köz­tudatba Balogh József és Tyetyák Tibor neve is. Az­óta azonban sok víz lefolyt már a Körösökön, és tisz­tulni látszik az ég a férfi- csapat feje fölött. Például Miklya János, az egyesület megbízott ügyve­zető elnöke még hétfőn le­velet írt Gallow Rezsőnek, az Országos Testnevelési és Sporthivatal elnökének, amelyben — a békéscsabai kézilabdás bázis megmenté­se érdekében — másfél mil­lió forint támogatást kért abból a 100 millióból, me­lyet a Parlament megszava­zott a magyar sport számá­ra. Ugyanakkor a szakosz­tályhoz közel állók sem tét­lenkedtek, és tárgyalásaik — úgy néz ki — napokon be­lül eredményre vezetnek. Mindenesetre szóbeszéd ide, pletyka oda, a csapatok ra­gaszkodnak önmagukhoz, játékosaikhoz, és a pénteki összecsapásokat arra is fel szeretnék használni: bizony­ságot adjanak arról, hogy ők így, együtt akarnak még si­kereket elérni a jövőben. F. R.—J. P. |^| Birkózás Túrkevén rendezték meg ’ a birkózók Tisza Kupa or­szágos diákvérsenyét. Az OMTK birkózói a következő eredményeket érték el. . 50 kg: 1. Jeszenszky P. László. 55 kg: 3. Györgyi. 60 kg: 3. Pleskonies. 73 kg: 1. Hunya Róbert. +73 kg: 2. Bálint. Csapatversenyben az OMTK-s fiatalok bronzér­mes helyen végeztek. ; Rádiótávírász 0B Dunakeszi adott otthont a rádiótávírászok országos bajnokságának, ahol me­gyénket négy versenyző kép­viselte. Eredmények. Férfiak. Fel­nőttek: 11. Gerencsért (Szeg­halom Rádió Klub). Ifjúsági­ak: 3. Ambrus (Szeghálom Rádió Klub). Gyermek: 11. Cellár (Szeghalom Rádió Klub). Nők: 4. Braun (Mező- berény Rádió Klub). Merán olykor tartotta a lépést VII. dfjugratő tenyészverseny H Szeptember utolsó napjaiban került sor a díjugratók évadzáró versenyé­re, a VII. Díjugrató Tenyész- versenyre Kiskunhalason. Ezúttal a magánlótartóknak is kedvezett a szerencse, a 7 és 8 éves lovak kategóriá­jában a Rezgő Zoltán lova­golta Quick Arrow került az élre (7 éves), míg egy másik kategóriában a 8 esztendős Póker, amelynek nyergében ugyancsak Rezgő Zoltán ült. A tulajdonos fjedig Zeiss Fe­renc. Győztesek és a Békés megyei helyezettek. 6 éves lovak, elő­döntő (69): 1. Tuska Pál (H. Dó­zsa), Zátony n. 1., 3. Török (Mezőhegyes), Királylány n. 1. Középdöntő: 1. Panyi György (Enying), Mámor n. 1., 2. Gött- ler (Oh. Dózsa), Rabló n. l„ 5. Török, Királylány n. 1. Döntő: 1. Fodor Gábor (H. Dózsa), Zo­rán n. 1. 7 éves lovak, elődöntő (43): 1. Tuska Pál, Zivatar n. 1., 3. Göttler, Lendület n. 1. Közép­döntő: l. Németh István (BLK), Legény n. 1., 2. Szász (Mezőhe­gyes), Merán n. 1., 5. Szász, Szi­rén n. 1. Döntő (25): l. Rezgő Zoltán (Pomáz) Quick Arrow n. 1„ 4. Göttler, Lendület n. 1., 5. Szász, Merán n. i„ 6. Szász, Szi­rén n. 1. 8 éves lovak, elődöntő (27): 1. Panyi György, Karenina n. 1. Középdöntő (27): 1. Her­czog Zsolt (Kaposvár), Hunor n. 1., 3 Szász, Filmsztár n. 1. Döntő (26): 1. Rezgő Zoltán, Pó­ker n. 1. A legeredményesebb tenyész­tők sorrendje: l. Enying, 2. Me­zőhegyes, 3. Boly ... 7. Oh. Dó­zsa. Kósa Gábor aranyai Novemberben rendezik meg az uszonyos és búvár­úszók országos bajnokságát, amelynek jó főpróbája volt a Dunaújvárosban megren­dezett ifjúsági és serdülő vi­dékbajnokság r— legalábbis erről vall Reisz József, a gyulai uszonyosok edzője: — Jól szerepeltünk — fűzi hoz­zá az edző —, szeretnénk ha­sonló eredményeket elérni és helyezésben is megközelíteni mostani teljesítményünket. Ezúttal Kósa Gábor három bajnoki címet harcolt ki, egyszer pedig ezüstérmes helyre úszott be. Kósa eredményei. 50 m búvárúszás: 2. hely, ideje 19,46 mp. 100 m búvár: baj­nok 44,2. 100 m uszonyos­úszás: bajnok 45,1. 200 m uszonyos: bajnok 1:41,1. Hz orosházi Papp sikere Cegléden rendezték meg a közelmúltban az országos minősítő bady boulding- versenyt.- A rendezvényen több mint 80 versenyző állt rajthoz, többek között a már három éve a testépítéssel foglalkozó két orosházi ver­senyző, a Kazép Szabadidő Sport Klubból. A 75 kg-os kategóriában 24 induló kö­zül Papp Zoltán 3. helyezést ért el, így megszerezte az I. osztályú minősítést, s egy­ben meghívták a magyar válogatott keretbe is. Más­nap Szegeden rangos nem­zetközi versenyen vett részt az orosházi sportoló. Papp Zoltán erőemelésben is jó eredményeket ért el, tagja volt az orosháziak junior- csapat-bajnok erőemelő együttesének. Papp Zoltán legközelebb a felnőtt magyar bajnokságon szerepel október 13-án. Városi futáverseny Városi futóversenyt rendeznek október 8-án, hétfőn Bé­késcsabán, 16 órai kezdettel. Jelentkezni a megyeszékhe­lyen, a József Attila Általános Iskola udvarán lehet, fél órával a rajtot megelőzően. Az útvonal pedig: József A. Ál­talános Iskola—Lencsési út—Dózsa Gy. út—Ábrahámffy ut­ca—Felső-Körös sor—Derkovits sor—városi tanács hátsó ud­vara. A verseny ideje alatt a jelzett útvonalon forgalom- korlátozásra lehet számítani. Gyulai sakkozók Nagyváradon Régi sakk-kapcso­latokat felidézve, az elmúlt hét végén Nagyváradra láto­gatott a Gyulai SE Erkel Hotel Sakk Köre, az ottani Vointa csapatának meghívá­sára. Az Erkel Hotel sakk­kör a Gyulai SE sakkszak­osztályának sportolóiból áll, ugyanis a nyáron új szpon­zorra leltek a fürdőváros sakkozói. A barátságos találkozóra 14 táblán került volna sor, de a választások miatt a kissé rossz időpontból adó­dóan a gyulaiak erősen tar­talékosán is csak 12 ver­senyzővel tudtak kiállni. A helyiek igen barátságos és szívélyes vendégfogadása a szombat délutáni csapatver­senyre nem terjedt ki, mi­vel 8,5:3,5 arányban legyőz­ték a vendégeket. Az erke- lesek közül Török szerzett győzelmet, míg Csomós R., Gombos, Sztán, Solymosi, Je­néi Rita 0,5 pontot. A találkozó visszavágójára a tervek szerint október 13- án kerül sor Gyulán, az Er­kel Hotelben. PÉNTEK KÉZILABDA. NB I. Békéscsa­bai Előre Spartacus—BHG SE, női, 16.15, Ladiszlai, Lovas. Bé­késcsabai Előre Spartacus—Du- naferr, férfi, 18.OO, Hűmmel, Kiss. Mindkét találkozót a bé­késcsabai városi sportcsarnok­ban rendezik. KOSÁRLABDA. NB II. Békési Afész Fontex—Nyíregyházi Mg., női, 17.00. Békési Afész Fontex— Nyíregyházi Mg., férfi, 18.30. Szegedi TK—Mezőberényi SE, női, 17.00. LABDARÚGÁS. NB II. Csepel —Szarvasi Vasas, 18.00, Adám. SZOMBAT ASZTALITENISZ. NB I B. Bcs. Konzerv—BVSC II., férfi, Békéscsaba, városi sportcsar­nok, 10.00. Tolnai I.—Orosházi MTK, női. 10.00. NB II. Olefin— OMTK II., női. 10.00. NB III. Ka­locsai SE—Békés, férfi, 10.00. Gyulai Elésker Szabadidő SC— Kiskunhalasi AC, férfi, íO.OO. KÉZILABDA. NB I B. Főt— Szarvas, férfi, 10.00, Horváth I., Horváth II. NB II. Szeghalom— Jánoshalma, női, 15.00. Szarvas— KTE, női, 14.00. Kamut-Murony— Karcag, női, 15.00. Doboz—Túr- keve, női, 15.00. Gyömrő— Oh. Honvéd-MTK, férfi, 16.00, Ju­hász, Mihalovics. Megyei baj­nokság Férfi. Oh. Honvéd-MTK —Köröstarcsa, 16.45, Gyivicsán, Kacsán. KOSÁRLABDA. NB II. Szege­di Postás—Bos. AG, férfi, 11.00. Barátság Kupa középiskolás fiú- leány torna, Békés, 8.00. LABDARÚGÁS. NB I. Bcs. Előre Spartacus—Vác, Békéscsa­ba, Kórház utcai sporttelep, 14.00, Kurmai (Bognár. Drigán). NB I tartalékbajnokságért: Bcs. Előre Spartacus—Vác, 12.00. NB III. Alföldi csoport. Mezőtúri Honvéd—Nagyszénás, 14.00, dr. Bozóky. Megyei bajnokság, 1. osztály. Vésztő—Elek, 14.00, Len- hardt. Füzesgyarmat—Medgyes- egyháza, 14.00, Hegedűs. Gyorna- endrőd—Kondoros, 14.00 (jv.: Szolnok m.). II. o. Oh. Rákóczi Vasas—Kaszaper, 14.00, Rózsa. III. o. Kardos—Csárdaszállás, 14.00, Csanádapáca—Kevermes, 14.00, Dobos. RÖPLABDA. NB II. Paks— Bcs. Előre Spartacus, női, 12.00. VASÁRNAP ASZTALITENISZ. Dr. Bámdi Andor-emlékverseny, Békéscsa­ba, 2. Sz. Általános Iskola, 9.00 órától. KÉZILABDA. NB II. Kondoros —Kunhegyes, férfi, 11.00, Rácz, Sárközi. Túrkeve—Mirelité, fér­fi, 11.00, Sebők, Tiba. Újkígyós— Kiskunhalas, férfi, 11.00, Ladá­nyi, Mikházi. Megyei bajnokság. Nők. Bcs. MÁV—Békósszeníand- rás, 10.00, Nyári, Veszter. Mező­berényi Gimnázium—Csorvás, 10.00, Farkas, Szekeres II. Két- soprony—Bcs. Agyagipar, 10.00, Unyatyinszki, Valastyán. Férfi­ak. Mezőberény—Bcs. Előre Spartacus, 10.00, C. Veres, Var­ga II. Murony—Mezőhegyes, 10.00, Kardos, Kovács. KOSÁRLABDA. NB I. MTK­VM—Szarvasi Dózsa Tsz, női, 16.00, Barátság Kupa középisko­lás fiú-leány Jnroa, Békés, 8.00. LABDARÚGÁS. NB III. Alföl­di csoport. Gyula—H. Dózsa SE, 14.00, Nagy I. Mezőhegyes—Mis­ke, 14.00, Keresztúri. OMTK— Ceglédi Honvéd, 14.00, Pintér. Megyei bajnokság. I. o. Gádo­ros— H. Szalvai SE, 14.00, Gu­lyás. Kamut—Tótkomlós, 14.0», Klembucz. Sarkad—Battonya, 14.00 (jv.: Csongrád m.). Mező­berény—Békésszentandrás, 14.00, Zábrá‘k. Szeghalom—Bcs. Favo­rit, 14.00, Orovecz. II. osztály. Csabacsűd—Újkígyós, 14.00, Bruszniczki. Dévaványa—Békés, 14.00, Csonka. Dombegyház—Ma- gyarbánhegyes, 14.00, Aradszki. Csorvás—Gyulavári, 14.00, Né­meth M. Kunágota—Gyula, 14.00, Varsányi. Kétegyháza—Lőkös- háza, 14.00, Ancsin. Kétsoprony —Bcs. MÁV, 14.00, Zsíros. III. 0. Okány—Pusztaföldvár, 14.00. Bé- késsámson—Doboz, 14.00. Körös- ladány—Nagybánhegyes, 14.00, Takács. Országos il-es rúgó ver­seny megyei döntője, Békéscsa­ba, MÄV Csányi utcai sportte­lep, 10.00 órától. A döntő előtt 9.00 órától még szerencsét pró­bálhatnak azok, akik be akar­nak kerülni a november i7-én Budapesten sorra kerülő Ma­gyarország—Olaszország labda­rúgó EB-selejtező mérkőzés előtt sorra kerülő országos fináléba. Rfrriden # Három doppingeset Spin­ben. Több mint egy hónappal a* atlétikai Európa-bajnokság után az európai szövetség nyilvános­ságra hozta az augusztus 27. és szeptember i. között .Splitben rendezett viadal „vétkeseit”. A jelentés szerint az elvégzett 158 doppingvizsgálat három spor­tolónál flárt pozitív eredmény­nyel. ' USA Georgia Állam, Atlanta. Vagyis az 1996. évi olimpia színhelye. És annak egyik nagy — már készen levő — stadionja, a Fulton „katlan” Teiefotó BÉKÉS MEGYEI Politikai napilap. Igazgató főszerkesztő: dr. Serédi János. Főszerkesztő-helyettes: Seleszt Ferenc. Megbízott igazgatóhelyettes: Raáb Sándomé. Kiadja a Békés Megyei Lapkiadó Vállalat. A szerkesztőség és a kiadó címe; Békéscsaba, Munkácsy utca 4. szám, Pf. 111. 5601. A szerkesztőség telefonszáma: (66) 27-844, főszerkesztő: (66) 21-401, a kiadó telefonszáma: (66) 26-395. Telexszám: 83-312. Telefax: (66) 21-401. Terjeszti a Magyar Posta. Elő­fizethető a hírlapkézbesitő postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 105 forint, egy évre 1260 forint. Készül: a Kner Nyomda lapüzemében, Békéscsaba, Lenin út 9—21., 5600. Vezérigazgató: Balog Miklós. ISSN 0133—0055 Kéziratokat, képeket nem őrzőnk meg és nem küldünk vissza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom